Group Blog
 
All Blogs
 

ปฏิบัติธรรมนำสุข

 

ปฏิบัติธรรม...... นำสุขให้ชีวา

ต้องตรึกกลางกายา......อย่าคร้าน

ทำได้ตลอดเวลา...................... ดียิ่ง

จริง อย่างนี้ชัวร์ล้าน..............หมื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 

(สุนทรพ่อ)

 
 

Create Date : 06 มกราคม 2557    
Last Update : 6 มกราคม 2557 18:11:25 น.
Counter : 724 Pageviews.  

Rush Hour : วันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่

มันเป็นภาพ มุมหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่อาจจะไม่ได้น่าดูนัก แต่ก็เป็นภาพตัวแทนซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมืองหลวงได้เป็นอย่างดี

ชีวิตของคนเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็ก เมืองใหญ่ ซีกโลกตะวันออกหรือตะวันตกก็ดูเหมือนว่ามีแต่ความเร่งรีบอยู่เสมอ

เชื่อแน่ว่าไม่เฉพาะชาวเมืองหลวงเท่านั้นที่จะตระหนักถึงความสำคัญของเวลาที่ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน

เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทุกๆคน .....และทุกคนต้องการ "มีเวลา"
เพียงแต่...เวลาของแต่ละคนถูกนำไปใช้ในรูปแบบของวิถีชีวิตซึ่งแตกต่างกัน สุดแต่ว่าจะทุ่มเทเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กับสิ่งใด หรือกิจกรรมใด

หลายคนอาจต้องการเวลา เพื่อที่จะมาเติมเต็มให้กับความสุขในครอบครัว
หลายคนทุ่มแทมันให้กับนันทการส่วนตัวเพื่อความบันเทิงและความสุขส่วนตน

และอาจจะมีบางคน ที่พอจะตระหนักได้ว่า วันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและมีอยู่อย่างจำกัดนี้ควรนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการสั่งสมความดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ชีวิตย่อมหมดเข้าไปและอายุย่อมสิ้นไปไม่ไหลย้อนกลับ ดุจดังแม่น้ำที่ไม่ไหลทวนขึ้นสู่ที่สูงฉันนั้น

ดังนั้นหากมองเห็นความเร่งรีบของเหล่าผู้คนบนเวลาที่ทุกคนมีอยู่อย่างกำจัดแล้ว ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คน เริ่มบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งสมควรที่จะตั้งคำถามกับตนเองอยู่เสมอว่า

"วันคืนล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่"

Smiley
ถ้อยคำและภาพถ่ายโดย : น้อมเศียรเกล้า
 

Create Date : 30 พฤศจิกายน 2555    
Last Update : 1 ธันวาคม 2555 10:20:04 น.
Counter : 580 Pageviews.  

พระอภิธรรมเรื่อง”อกุศลจิต” ชุด”โปสการ์ดหน้าบันของ@SMP” ติดแสตมป์พระ


นำเสนอ พระอภิธรรม ปริจเฉทที่ 1 จิตตสังคหวิภาค เป็นตอนที่ 5
ดัดแปลงภาพถ่ายเป็นโปสการ์ด จากต้นฉบับภาพหน้าบันของ @Single Mind for peace
จำลองการติดแสตมป์ชุดพระเครื่อง เพื่อการศึกษา

เพลงประกอบ : ลาวดวงดอกไม้
ประกอบวีดีโอโดย : fairytales111
 

Create Date : 28 มีนาคม 2555    
Last Update : 28 มีนาคม 2555 13:11:59 น.
Counter : 405 Pageviews.  

BOOKING ONLINE....ไม่ใช่โรงแรม, Farm Stay, Home Stay หรือ Resort แต่เป็น.. Temple Stay!!!

บทความโดย : น้อมเศียรเกล้า

Smiley

Booking Online เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มี แต่บางคนอาจจะรู้สึกประหลาดใจ หรือไม่ค่อยคุ้นเคยว่าแม้แต่ "วัด"ก็ยังมี Booking Online ให้สาธุชนเข้ามาพักปฎิบัติธรรมด้วย

Booking Online ที่ว่านี้จัดทำเพื่อการจองเข้าพักปฏิบัติธรรมที่ประเทศเกาหลี-ประเทศที่ไม่ใช่มีดีแค่การช้อปปิ้งเท่านั้น!!

กรณีศึกษาต่อไปนี้ เรียบเรียงมาจากกรณีศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ"เกาหลี"

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรมของประเทศเกาหลีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธในเกาหลีดังกล่าว ทั้งยังสนับสนุนและมีทำการศึกษาและวิจัยผลกระทบได้อย่างดียิ่ง


The Impact of Cultural on Tourism
CASE STUDY IF THE REPUPLIC OF KOREA
.

โปรแกรม Temple Stay หรือการพักในวัดประเทศเกาหลีเป็นปรากฏการณ์ค่อนข้างใหม่ ซึ่งเชื่อว่านำไปสู่ความแตกต่างอีกขึ้นหนึ่ง

โปรแกรมนี้ จัดตั้งขึ้นเนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจวัฒนธรรมชาวพุทธในประเทศเกาหลีมากขึ้นและช่วยกระตุ้นความสนใจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

โปรแกรมดังกล่าวจะผึกให้นักท่องเที่ยวรู้จักกับวัฒนธรรมชาวพุทธและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเกาหลีเช่น

1.การนั่งสมาธิ
2. ดาโด พิธีชงชาแบบในวัดซึ่งมีความสำรวมและสวยงาม
3. บารูกองยัง วิธีการรับประทานอาหารแบบผู้ทรงศีล ซึ่งเน้นการพิจารณาอาหาร สติ และความสำรวม
4. การสวดมนต์ และพิธีกราบ 108 ครั้ง
5.เรียนรู้วิธีการเดินจงกลม
6. ชื่นชมธรรมชาติรอบๆวัด
5. การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสนทนาธรรมกับพระ และปฏิบัติกรณียกิจ เช่นกวาดลานวัด ซ่อมศาลา ช่วยงานชุมชน


ตัวอย่างกิจกรรม
//asiaenglish.visitkorea.or.kr/ena/SI/SI_EN_3_6.jsp?cid=309413

ข้อควรปฏิบัติและมารยาทเมื่อเข้าพักในวัด
//eng.templestay.com/contents/contents.asp?cid=22

กิจกรรมตัวอย่างจาก youtube


วัดที่เข้าร่วมโครงการ

ได้แก่วัดในประเทศเกาหลีกว่า 44 วัด

ผลการตอบรับ


นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวเกาหลีได้ให้ความสนใจในโปรแกรม Templestay โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี
จากปี ค.ศ.2002-ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี มากกว่า 30,000 คน ชาวต่างชาติ กว่า 6,000 คนเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว


จากแบบสอบถาม จุดประสงค์แรกในการเข้าร่วมโครงการ คือ สนใจวัมนธรรมเกาหลี 55.8% สนใจศาสนาพุทธ 21.1% และต้องการเรียนรู้ตนเองอีก 5.8%

จากแบบประเมิณสิ่งที่ได้รับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้สึกพอใจ และกล่าวว่าเข้าใจวัฒนธรรมของเกาหลีดีขึ้น ทั้งยังได้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่จากการเรียนรู้ตนเอง
และการเข้าถึงความสงบภายใน ฯลฯ

แผนงานการดำเนินงาน

เพื่อให้โปรแกรม Temple Stay .ในเกาหลี เป็นผู้นำโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงพุทธของโลก รัฐบาลเกาหลีได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยวางแผนและทำการตลาดอย่างมีระบบเป็นมืออาชีพ ดังที่โปรแกรมเข้าพักใที่พักชั้นนำเช่น


1.ONLINE BOOKING (จองพักวัดออนไลน์)
2. INFOMATION CENTER (หน่วยให้ข้อมูล) เช่นการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ นิตยสารออนไลน์ FACDBOOK สื่ออื่นๆ
3.HOSPITALITY SERVICE (บริการทุกระดับประทับใจ)
4.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของวัดให้มีความทันสมัย สะอาด สะดวก
5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติธรรม
6.ปรับปรุงหอฉัน (ห้องรับประทานอาหาร)ภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนสนับสนุน มากกว่า 80% และอีก  10% จากวัดที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยว

เริ่มต้นที่ ประมาณ 30,000 วอน ต่อโปรแกรมสำหรับพัก 2 วัน 
 (1 วอน  = 0.0271 บาท อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 24 มีนาคม 2555)
//eng.templestay.com/reservation/temple_list.asp?cid=9

สิ่งที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้


1. ชุดปฏิบัติธรรมสีเทา
2. น้ำ และ อาหารมังสวิรัติ (ห้ามทานเหลือและต้องล้างภาชนะเอง)
3. ที่นอน
4. สาธารณูปโภดพื้นฐาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่

//eng.templestay.com/

 

จบ

..........

Smiley

เรียกว่าเป็นความตื่นตาที่เรียกว่า "อู้หู" พอควร อาจจะดูแปลกไปบ้างที่ต้องมีการจองออนไลน์แบบโรงแรม และใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาประชาสัมพันธ์

แต่การประสบความสำเร็จในการดึงคนให้เข้ามาสนใจวิถีชาวพุทธ คิดว่าเป็นเรื่องน่าศึกษาค่ะ

วัดในประเทศไทย ส่วนใหญ่พักฟรี แต่อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมดังกล่าว ถือว่าน้อยมากในมุมมองของนักท่องเที่ยว และน่าจะถือได้ว่าเป็นการทำบุญและสนับสนุนโครงการไปด้วย

ในมุมมองคนไทย ค่าน้ำไฟ ก็ต้องชำระหนี้สงฆ์ และ ไปปฏิบัติธรรมทั้งทีก็ต้องมีทำบุญบ้างอยู่แล้ว

ที่น่านับถือคือ รัฐบาลเกาหลีให้ความสำคัญและสนับสนุนทุนในการพัฒนาวัด

(น่าเอาเยี่ยงอย่างค่ะ)

เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกขั้นหนึ่งของสังคมพุทธที่ต่างประเทศ ท่านใดมีความเห็นอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เชิญมาสนทนากันได้ค่ะ
 

Create Date : 26 มีนาคม 2555    
Last Update : 26 มีนาคม 2555 0:37:23 น.
Counter : 830 Pageviews.  

พระอภิธรรมเรื่อง "กามาวจรจิต" ชุดโปสการ์ด@SMP ติดแสตมป์"พระเบญจภาคี" (4)


นำเสนอ พระอภิธรรม ปริจเฉทที่ 1 จิตตสังคหวิภาค เป็นตอนที่ 4
ดัดแปลงภาพถ่ายเป็นโพสต์การ์ด จากต้นฉบับของ @Single Mind for peace
จำลองการติดแสตมป์ชุดพระเบญจภาคี เพื่อการศึกษา

เพลงประกอบ : ลาวดวงเดือน ชุด Siam Vacation ผ่อนคลายสบายซอ
Video Intro : YOUTUBE
ประกอบวีดีโอโดย : fairytales111

 

Create Date : 12 มีนาคม 2555    
Last Update : 12 มีนาคม 2555 23:56:31 น.
Counter : 414 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  

น้อมเศียรเกล้า
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
Friends' blogs
[Add น้อมเศียรเกล้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.