ข่าวด่วน บทกวี เรื่องจากใจ tiki_ทิกิ ที่นี่ค่ะ บันทึก ummm My Novel too.(In Thai).
 
 

๏ เทิดความดี พระทรงธรรม ๚ะ๛

๏ ขอพระองค์ทรงธรรมิกราช
ช่วยประชาชนประชาชาติตลอดสมัย
ยามทรงพระชราดั่งล้าฤทัย
ยังทรงคอยเอาใจใส่ซึ่งปวงชน ฯ

๏ ซึ่งดำรัสตรัสแต่แง่ประโยชน์
ทรงคำนึงคุณกว่าโทษ เกิดโภชน์ผล
ทรงรักษา ทศพิธธรรม ทำเพื่อคน
ทรงอดทน สร้างโครงการ งานหลายพัน ฯ

๏ ทรงอุดหนุน ค้ำจุน แต่ปวงราษฎร์
ทรงส่งเสริม นักปราชญ์ ทุกสิ่งสรรพ์
สิบศิลปะ ทรง บำรุง มุ่ง กำนัล
ธ ทรงห่วง เป็นนิรันดร์ มิสร่างซา ฯ

๏ มิทรงหน่าย มิคลาย ทอดพระเนตร
ทุกแหล่งเหตุ ทรงขยาย คลายทุกขา
ทุกวิบัติ ทรงบำบัด เต็มอัตรา
ทั่วแหล่งหล้า ธ ประสงค์ ทรงเจือจุน ฯ

๏ กี่โครงการ กว่าสี่พัน ทรงสรรค์สร้าง
เพื่อประชา สุขสล้าง ทรงอุดหนุน
เกล้าฯกระหม่อม ไทยหนึ่งผู้ รู้พระคุณ
ขอทรงบุญ ธรรมมิกราช ประกาศไกล ฯ

๏ แม้นผู้นั้น คิดดี ทรงดีตอบ
แม้นผู้นั้น พูดชอบ ทรงเสริมให้
แม้นผู้นั้น ทำดี ทรงขอบใจ
ทรงมิเคย ร้ายให้ แก่ไทยปวง ฯ

๏ ขอสนองพระราชทานการครั้งนี้
ทรงคิดดี พูดดี ดีลุล่วง
แม้นบัณฑิต คิดผิด ร้อยเป็นพวง
จะแก้ไข มิทรงห่วง สดับฟัง ฯ

๏ ธ ทรงธรรม มิกราชแห่งชาติยิ่ง
ขอทุกสิ่ง ทรงคาด มาดมุ่งหวัง
ทรงสำเร็จ ณ กาลใด ไทยระวัง
จะพร้อมพรั่ง ปกป้อง สนองตรง ฯ

๏ ขอพระฯ ผู้ เลิศธรรม ดำริเจตน์
ปวงข้าไท ทั้งประเทศ สนองประสงค์
จะแน่วแน่ รักษาเกียรติ แห่งพระองค์
ด้วยชีพข้าฯ ถวายส่ง องค์จักรี ฯ

๏ มิให้ใคร เฉือนพระยศ ปลดพระศักดิ์
เหล่าปวงไทย จงรัก ป้องศักดิ์ศรี
น้อมกายแทบ พระบาท พระภูมี
ปวงข้าฯ นี้ เทิดความดี พระทรงธรรม ๚ะ๛

๏ ขอทรงพระเจริญด้วยทศพิธราชธรรม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ประพันธ์ในนาม tiki_ทิกิ ๚ะ๛

จารเมื่อเพลา ๑๕:๒๕ พระอังคาร แรม ๙ ค่ำ เดือน ๒
วันที่ ๑๗ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๕
เรือนไม้เก่า นนทบุรี สยาม ราชอาณาจักรไทย

 

Create Date : 17 มกราคม 2555   
Last Update : 17 มกราคม 2555 16:12:47 น.   
Counter : 441 Pageviews.  


ถวายพระพรชัย ๕ ธันวามหาราช ฯ

ในวาระ เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ฯ อันเป็นวาระ
แห่งปิติในใจของพสกนิกรผู้รักและเทิดทูนพระองค์ มาทุกปีนี้

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง
ของประชาชนไทย

ขอทรงสุขเกษมสำราญ ยิ่งด้วยพระบารมีอันมากพ้นเกินจะรำพัน
ทรงพระเจริญยิ่งในธรรม ทรงเจริญยิ่งด้วย พระสติแห่ง มัฌชิมาปฎิปทา
ทุกวินาที ทรงอิ่มเอิบยิ่งในพระเมตตามหาศาลแด่พสกนิกรมิรู้สิ้นสุดกว่า
มหาสมุทรทั้งโลกรวมกันแล้วจะเปรียบปานได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกผู้ประพันธ์


ทุกปี พสกนิกร เฝ้ารอ การชมพระบารมีขององค์
เหนือเกล้า ฯ ของเราชาวไทย ว่าจะพระราชทานพระราช
ดำรัสในเย็น วันที่ ๔ ธันวาคม แด่ประชาชนทั่วไป

ทุกใจ เฝ้ารอชม

ปีนี้ ทุกใจ กำลัง ทุกข์ใจ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
จะเคียดแค้น ชิงชัง รังเกียจ ต่อสถานะการณ์ชิงดีชิงเด่น
ล้วนเป็นสิ่งไม่ดีในดวงตา และ ดวงใจ ของทุกคน

ข้าพระพุทธเจ้า จึงขอพระราชทาน
อภัยทานให้ตนเอง ซึ่งไปมีจิตตก ไปตามวาระประเทศ
ไม่ผุดผ่องใสพอจะ ทูลเกล้าถวายพระพรได้เต็มปากเต็มคำ
เหมือนหลายปีที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าขอปลิดสิ่งไม่ดีในดวงใจ
และผุดเกิด อภัยทาน เพื่อเป็นบารมีทาน
ถวายบุญแห่งอภัยทาน แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ในวาระ เฉลิมพระชนมพรรษา ปีนี้ข้าพระพุทธเจ้า หวังใจว่า เมื่อข้าพระพุทธเจ้า
อภัยทานให้ตนเอง และ ก็คิดอภัยทานให้คนอื่นในประเทศ
ผู้มี เรื่องต้องเกิด มาพัวพันกันในสังคม ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
บ้างเป็นญาติ บ้างเป็นคนรู้จัก บ้างเป็นมิตร สหายกันมา
บ้างได้ค้าขายกันมาก็ตาม... หรือเหล่าคนอันคิดว่าตนเป็นศัตรู
คู่อาฆาต ด้วยเหตุแห่งวิบากไม่ดีมาจากอดีตก็ดี

คนเหล่านี้ เกิด มา ก็ต้องมีทุกข์มีโศก มีโรค มีภัย กันทั่วทุกคน
เป็นธรรมชาติ ต่างก็มาเกิดใช้วิบากกรรมของคน บ้างวิบากดี บ้างวิบากไม่ดี
ที่วิบากดีก็รอดตัวไป คงทำจิตทำใจ วางเฉยเป็นกลาง อุเบกขาธรรม
สูงได้ แต่ ส่วนใหญ่ในประเทศ ก็เป็นเช่นข้าพเจ้าเป็น คือมีจิตมิผ่องใส


ประชาชนทุกคน มิมีใครคิดว่าจะต้อง มาเกิดเรื่อง
คิดต่างกันทางการเมืองจนต้อง แยกฝักแยกฝ่าย เป็นการใหญ่
มาเป็นศัตรูกันทางความคิด ในแผ่นดินของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้า จึงขอถวายการ อภัยทาน อันเกิด
ได้ยากยิ่งในจิตใจ ซึ่งมีทั้งแก่ตน เพื่อหยุด โทสะ โมหะ รวม
ทั้งโลภะอันแทรกในใจ ของข้าพระพุทธเจ้า
และ ขอถวายการ อภัยทาน ให้แก่บุคคลอื่นผู้ยัง
เร่าร้อนในวังวนแห่ง กิเลศร้าย ให้ทุกท่าน เย็นอก เย็นใจ
ในวาระ ยิ่งใหญ่ของประเทศนี้อีกครั้ง

ขอบุญกุศลแห่งอภัยทานอันน้อยนิดนี้ จงได้เป็นพลวปัจจัย
อันยิ่งใหญ่ไพศาลประดุจ หยาดเล็ก ๆ แห่งน้ำฝน อันตกกระทบมหาสมุทร
อันกว้างใหญ่ ผสานผสมแทรกฝ่าคลื่นลมไป ให้กระจายไปทั่วแม่ธาตุทั้งสี่
มิมีที่สิ้นสุด ผสานผสมประโคมบรรเลงเพื่อเป็นเพลงแห่งสันติสุข หมดยุค
เข็ญแห่งหมุ่แห่งเหล่า เหลือแต่พระเมตตาบารมีแก่เหล่าผสกนิกรของ
พระองค์ มิรู้จบรู้สิ้นเป็นอนันตกาล.....


ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง
ของประชาชนไทย

ขอทรงสุขเกษมสำราญ ทรงเจริญยิ่งในธรรม ยิ่งด้วย
พระบารมีอันมากพ้นเกินจะรำพัน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกผู้ประพันธ์
 

Create Date : 01 ธันวาคม 2551   
Last Update : 18 มกราคม 2555 21:14:53 น.   
Counter : 543 Pageviews.  


ว่าจะไปสกลนคร ... ดู วัดหนึ่งซึ่ง รักษา "มะเร็ง"

...เห็นชิ่อแล้ว ท่านอาจยอกสยองขวัญ
แต่ ลองดูเนื้อหาเว็บไซต์วัดสักหน่อย
ซึ่ง เชิญชวนให้ไปดูจริง ๆ

วันนี้ เลยถามเพื่อนในเว็บที่อยุ่สกลนคร ว่ารู้จัก
วัด คำประมง นี้ไหม เขาว่า รู้จักดี แล้ว วันนี้ ข้าพเจ้า
ก็ได้ โทรศัพท์ไปสอบถาม ท่านเจ้าอาวาส ผู้เป็นแรง
กำลังในการตั้งวัดนี้ จึงตั้งใจว่า จะไป กราบท่านสักวัน
และจะได้ไป สังเกตุ ดู งานรักษาพยาบาล ตลอดจนการ
ให้กำลังใจผุ้ป่วยเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวกว่าเดิม

ว่าแต่ใครสนใจจะไปบ้างไหมคะ

นี่เป็นกระทู้ วัด ที่น่าสนใจ เริ่มไปจากหน้าหนึ่ง
//www.khampramong.com/เข้าไปดูประวัติความเป็นมาของวัด


//www.khampramong.com/khampramong/0101_1.htm

หลังจากที่ได้โทรศัพท์ไปกราบเรียนถามท่านเจ้าอาวาสแล้ว
ท่านก็ให้ข้อมูลในสมัยที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก แต่หายได้
ด้วยการรักษาพยาบาล ผสมการ นั่งสมาธิ อย่างเนิ่นนาน มากที่สุด
ที่ท่านจะทำได้ จนหายดี

และนี่คื อโรคยาศาล สิ่งที่น่าสนใจ
ทำให้นึกถึง ลูกค้าท่านหนึ่ง เป็นมะเร็งในตับ
หากเขามีบุญ เขาคงได้ไปที่นั่น

//www.khampramong.com/khampramong/03arokhaya.htm

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W6235812/W6235812.html


อีกภาพหนึ่ง คือเจดีย์พระธาตุ ที่กำลังบูรณะ ที่วัดสันกู่ ณ เนินด้านในวัด


น้องในเน็ตคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่ สกลนคร บอกว่ารู้สึกยินดีที่ พี่อยากไปดู
วัด คำประมง ก็เลยบอกว่า อย่างหนึ่ง คือสนใจเรื่องการใช้สมุนไพรไทย
ผสาน MAcro Biotic อาหารพืชผัก และ ระบบการรักษาแผนปัจจุบัน ร่วม
ด้วยกัน สำหรับ คนป่วยโรคมะเร็ง เดี๋ยวนี้ เห็นกันอยู่หลัด ๆ ก็ จากกันไป
เพราะ มะเร็งขั้นสุดท้ายกันไปเสียแล้ว ... จึงเกิดความ ศรัทธา กับการ
อุทิศตนและเวลา และ สถานที่ และ เงินทองที่ทางวัด กับผู้ร่วมบริจาค
ได้ ทำเพื่อวัด สำหรับตัวข้าพเจ้าเอง นอกจากจะไป เรื่องดังกล่าว ก็คง
จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อการเดินทาง เกี่ยวกับหนังสือพระเจ้าอะไรของข้าพเจ้า
ต่อไป

แผนที่ของวัดเขาล็อคไว้มิให้โหลดภาพน่ะค่ะ ต้องเข้าไปดูตรงนี้

//www.khampramong.com/khampramong/05htm

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ขอเชิญท่าน แสดงความเห็นที่บล็อกรวมค่ะ


//www.bloggang.com/mainblog.php?id=tiki&month=28-03-2009&group=1&gblog=14


กำลัง จัดกลุ่ม และ หมวดกระทู้ ทั้งหมด ใหม่อีกครั้งขอขอบคุณค่ะ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 

Create Date : 15 มกราคม 2551   
Last Update : 28 มีนาคม 2552 18:39:17 น.   
Counter : 301 Pageviews.  


ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษามหาราช

มหามงคล..สมัย


สรวมชีพเผ่าพสกน้อม............สักการ
ถวายพระภูมิบาล.........................เทพไท้
ลุแปดสิบชนมวาร....................... ปีแห่ง..กุนเฮย
กรกราบยกยอไหว้.......................ท่วมท้นกษัตรา

พระบิดาเกษตรซร้อง..............สยามินทร์
โดยเสด็จทั่วแดนดิน.....................ดุ่มด้น
วางหลักปักธรณินทร์....................พอเผ่า..พงศ์เฮย
เพียงแต่สันโดษล้น.....................เลิศแล้วชีวัน

ธ สรรค์ประสบสร้าง..............ความหมาย
พอ ย่อม เพียงหญิงชาย...............ทั่วแคว้น
ตัดโลภบั่นกระจาย......................พออยู่...ย่อมแฮ
ไทยอดทนแน่นแฟ้น...................ฝั่งฟ้าครรลอง

สองห้าห้าสิบเพี้ยง................พุทธสมัย
ภูมิพล กษัตริย์ไทย......................เทิดถ้วน
ดุจประทีป ณ หทัย......................ผองเผ่า...ไทยนา
แปดสิบพรรษาล้วน.....................อยู่ด้วยความดี

ครองชีวีดั่งฟ้า......................ครองรัก
ครองแผ่นดิน ธ ประจักษ์..............ทั่วหล้า
ครองจิตเทิดพิทักษ์.....................สูงส่ง...ยิ่งแล
ครองชาติประกาศกล้า..................แกร่งล้นระบือไกล

.......ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ประพันธ์ ในนาม tiki_ทิกิ

คือ บุญ ตา บุญ ใจ ไทย ทั้งชาติ
ธ ครองราชย์ ผ่าน หกสิบพรรษา
จะหาใดในโลกแหล่งพารา
ทศพิธราชาผู้ทรงธรรม์ ๚

.๏...ยกมือถือไว้ซึ่งเหนือเกล้า
น้อมถวายพระเจ้าพระจอมขวัญ
สุดฟ้าสุดแผ่นดินสุดรำพัน
ซาบซึ้งเกินจำนรรจ์ถ้อยวจี ๚ะ๛

.........ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ประพันธ์ ในนาม tiki
(ซึ่งประพันธ์ในปีที่ผ่านมาพระเจ้าค่ะ)


สรวมชีพถวายเทพไท้ ........ราชันย์
พระเดชแผ่เถลิงถวัลย์..........ทั่วพร้อม
พระคุณจรดจารพลัน...........เผยแผ่...ทั่วนา
ทุกหมู่เหล่าเริงล้อม............เร่งฟ้อนรำถวาย๚ะ

๏ สรวมชีพถวายมิ่งมงคลสมัย
พระสถิตกลางหทัยเหนือเกศา
พระบาทย่างปานประดุจพระบิดา
ห่มหล้าทุกแห่งแจ้งแผ่นดิน ๚


๏ ประณตน้อมพร้อมชีพสวามิภักดิ์
พระเมตตาปกปักข์พิทักษ์ถิ่น
จะเหนือใต้ ธ ทรงครองป้องชีวิน
มิรู้สิ้นเมตตามหาชน ๚

นับแต่ปลายปี 2548 เป็นต้นมา
ข้าพระพุทธเจ้าได้เขียนและ เตรียมบทประพันธ์
เท่าที่สติปัญญาจะพึงมี ร่างถวายตามหน้าเว็บไซต์
และ นำลงหนังสือที่ได้ถวายพระภิกษุสงฆ์ไปหลายวัด
จึงขออนุญาตนำบทประพันธ์ดังกล่าว รวมทั้งต้นปีนี้
ที่ได้พิมพ์ไว้ จนถึงวันนี้ ซึ่งกำลังเตรียมเล่มล่าสุด
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำบทประพันธ์ ต่าง ๆ
ที่ได้รวบรวมไว้ มานำเสนอถวาย ณ หน้าเว็บไซต์นี้
เพื่อร่วมฉลองในวาระ เฉลิมพระชนม์มายุ ๘๐ พรรษา
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย ด้วยความปลื้มปิติ
ที่พระองค์ท่าน ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งเป็นขวัญ
ปวงประชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


........๏...๒ ห้าห้าสิบน้อม...............ถวายกาล
๕..........กึ่งพุทธสมัยสมาน..........ก่อนหน้า
๕...........สถิตย์ศักราชวาร...........แปดสิบ ........ปีเฮย
๐............สืบพรรษากล้า.............แกร่งกร้าวเกริกไกล ๚

๏ ลุ......พุทธศักราชเก้า...........รัชกาล
แปดสิบ .....ปีสำราญ.................. แซ่ซร้อง
พรรษา .....สืบศักราชวาร.............แปดสิบ.....ปีเฮย
ภูมิพลฯ .....สดับก้อง.................. เกียรติกล้าแผ่นดิน ๚

๏ ธรณินทร์พสกน้อม............คารวะ
กราบบาทถวายสัจจะ..............เปล่งถ้อย
ชีพนี้จักตามพระ....................ภูมิ-พลแฮ
จักอยู่พอเพียงจ้อย................จึ่งพ้นลำเค็ญ ๚ะ๛


๏ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน๚

(บทลงใน หนังสือ ชีวิตพอเพียง และ พระบรมสารีริกธาตุ
สองเล่มในต้นปีที่ผ่านไป)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

พระสมมุติเทพ ของไทยเรา คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ท่าน ทรงมีพระสติ พระปัญญา อย่างยอดยิ่ง พระจริยวัตรของท่าน
อย่างหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าเคยได้ยิน คนทั่วไป กล่าวถึงเสมอ
คือ ท่าน ตรัสวาจาที่เป็นประโยชน์ ท่านตรัสคำจริง คำดี
คำไพเราะ ท่าน ทำจริง ทำสิ่งใด เป็นผลสำเร็จแก่ชนทั้งปวง
ข้าพเจ้าได้ ยิน ได้เห็น พระสงฆ์ หลายองค์ กล่าวถึงพระองค์ท่าน
ว่าเป็น "พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่ง" ผู้จะได้เป็นพระอรหันต์สัมมา
สัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล

ข้าพเจ้า จำได้ว่า ในบางครั้งเวลาประเทศมีงานการใด ๆ
ได้ยินว่า เหล่า"มหาเทพ ตลอดจนเทวดาทั้งหลาย " พากันประชุม
พร้อมเพรียง โมทนาสาธุให้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
และ "ยอมรับ" พระองค์ กัน

มาย้อนนึกถึง ตัวข้าพเจ้าเอง ได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์อัน
แสนยาก แต่ ยังมีบุญได้เกิดในประเทศไทย ได้ อยู่ภายใต้ร่มพระ
บรมโพธิสมภาร อย่างเป็นสุข สงบ มาตลอดชีวิต ในรัชสมัย
ของพระองค์
แม้นจะมิได้เคยไปใกล้ชิดพระองค์ท่านเลยสักครั้ง
แต่ ใจของข้าพเจ้านี้ เสมือนได้ รับกระแสเมตตาจากท่านมาเสมอ
และ ถือเป็นโชคดีมีบุญ มีบุญกว่าเทพเทวดาอีกมาก ที่มีแค่
ขันธ์ ๔ ไม่มี ขันธ์ ๕ อย่างข้าพเจ้า ที่ได้ เห็นพระองค์ท่าน
ในฐานะมนุษย์ ได้ชื่นชมโสมนัสท่านในฐานะมนุษย์
ได้ กล่าวคำ ถวายพระพรท่านในฐานะมนุษย์ให้มนุษย์ด้วยกัน
ได้เห็นได้ยิน จึงถือว่าตัวเองมีบุญกว่า เทพเทวดา ซึ่งแม้จะ
เปล่งเสียงสาธุการให้พระองค์ท่านดังปานใด เหล่าชนจะ
ได้ยินก็หาไม่ ยกเว้นจะได้มี หูทิพย์ ตาทิพย์ กันเป็นอภิญญาชน

การเกิดเป็นคนไทยนี้ โชคดีอย่างยิ่ง เพราะ ชาติอื่นก็
มิได้มี "พระสมมุติเทวราช -พระโพธิสัตว์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม"
นำประเทศอย่างประเทศไทยเรา

คิด แล้ว ข้าพเจ้า ซึ้งใจนัก

ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ
พสกนิกรไทยไปอีกนานแสนนาน

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Create Date : 30 พฤศจิกายน 2550   
Last Update : 18 มกราคม 2555 20:39:01 น.   
Counter : 498 Pageviews.  


กราบส่งลา ท่านปัญญา- พระพรหมมังคลาจารย์

อาลัยปัญญ์-ท่านแก้ว.........พุทธสงฆ์
สืบแต่เจตน์จำนง...................หนึ่งแล้
ปัญญา-พระหนึ่งองค์..............เป็นดั่ง...ครุเฮย
มิว่างเว้นเทศน์แท้..................สั่งถ้อยพุทธธรรม


พระพรหมมังคลาจารย์-ท่านปัญญา
หนึ่งบิดาคารมท่านคมขำ
สาระเทศน์ทุกนาทีพจีนำ
เปล่งถ้อยคำสัมมาสัมพุทโธ

กราบส่งลาท่านปัญญานับแต่นี้
บุญทั้งผองที่มีมิอักโข
เทิดถวายอักขระเทิดนโม
น้อมมโนผ่านห้วงดวงวิญญาณ

สืบปัญญาพุทธะ หยุด ละ เลิก
สองตาเบิก อย่าพะวง หลงสังขาร
กราบส่งลา พระพรหมมังคลาจารย์
สู่สถานดุสิตนิมิตเทอญ

น้อมถวายอาลัยด้วยใจแด่หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ
แห่งวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ผู้ละสังขารไป ในวันที่ผ่าน

นับเป็นบุญที่ข้าพเจ้า ได้เคยอยู่เคยอาศัยใกล้วัด
ชลประทาน ได้ มีโอกาส ฟังธรรม ถวายทาน ท่าน
หลายหน..และ ได้มีโอกาส นำ หนังสือ "แม่จ๋า
พระคุณแม่ลูกกราบแทบเท้า " นั้น ไปถวายท่าน
ในวันที่ไป ทำบุญในสองปีก่อน.. ในวันนั้น ท่าน
ต้องนั่งรถเข็นไปยังลานฉัน ข้าพเจ้าได้นำหนังสือ
ไปถวายกับมือท่านเป็นครั้งแรก และ เป็นครั้งสุดท้าย...ขออนุญาต นำบทกลอนที่เขียนถึงท่านไว้ในวันหนึ่ง
มาลงไว้ที่นี่ ด้วยเคารพ

.@.....ท่านปัญญาท่านให้ข้อธรรมได้ล้ำเลิศ
สุดประเสริฐแม้นท่านมาในรถเข็น
ท่านสอนธรรมเพื่อให้ใจร่มเย็น
ให้คนเป็นได้ดูครูในโลง ......@

ที่มา
//www.thaipoem.com/forever/ipage/story1983.html

1983 18 มี.ค. 47 - 14:00 @.๘).ที่มาของศิษย์มีอาจารย์คนนี้.!@
เรื่องนำลงที่ พันทิปดอทคอม ห้องสมุด ->ถนนนักเขียน->บทกวี
//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W5905295/W5905295.html

ที่มาของภาพ //www.bloggang.com/viewblog.php?id=khunz&date=25-08-2007&group=6&gblog=14%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

-----------------------------------------------------------------
ขอเชิญ แสดงความเห็นที่บล็อกรวมค่ะ

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=tiki&month=28-03-2009&group=2&gblog=34

----------*********************-------------


กำลัง จัดกลุ่ม และ หมวดกระทู้ ทั้งหมด ใหม่อีกครั้งขอขอบคุณค่ะ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 

Create Date : 11 ตุลาคม 2550   
Last Update : 20 มีนาคม 2553 21:19:06 น.   
Counter : 351 Pageviews.  


1  2  

tiki_ทิกิ
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สงวนลิขสิทธิ์งานเขียนในบล็อกนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร
H e L L o
free counters
[Add tiki_ทิกิ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com