Group Blog
 
All Blogs
 

ติช นัท ฮันห์"ให้ตระหนักรู้ ใช้"พลังสันติ"จัดการอารมณ์

ติช นัท ฮันห์"ให้ตระหนักรู้ ใช้"พลังสันติ"จัดการอารมณ์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และกลุ่มสังฆะแห่งสติ จัดกิจกรรม "วันแห่งสติ" ขึ้นเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม ที่ลุมพินีสถาน สวนลุมพินี โดยมีท่านติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระชาวเวียดนาม นิกายเซน มหายาน แสดงปาฐกถาธรรมเรื่อง "สู่สันติสมานฉันท์ : ความสุขอันเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวและสังคม" มีคุณหญิงทิพพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอภินันท์ โปษะยานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ประธานที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน

ท่านติช นัท ฮันห์ กล่าวว่า หลายคนเชื่อว่าการรับประทานยาจะช่วยให้ร่างกายหายเจ็บป่วย แต่ถ้าใจไม่สบายรับประทานยาก็ไม่สามารถช่วยได้ ปัจจุบันมนุษย์สูญเสียความสามารถที่จะพักผ่อนอย่างแท้จริง ดังนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะกลับสู่พุทธศาสนา และเรียนรู้ศิลปะของการพักผ่อน ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาประมาณ 2,600 ปีแล้ว แต่ยังสามารถปรับเข้ากับยุคสมัยได้เสมอ ทั้งนี้ เมื่อร่างกายตึงเครียดใจก็หงุดหงิดง่าย ทำให้แสดงออกต่อคนรอบข้าง และสื่อสารกับคนในครอบครัวไม่เข้าใจ ทุกคนก็เกิดความทุกข์ เมื่อเด็กไม่รู้วิธีจัดการกับความทุกข์ก็จะเข้าหายาเสพติดและความรุนแรงต่างๆ และคิดว่าการหยุดความทุกข์ได้คือการฆ่าตัวตาย แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการตระหนักรู้ ให้จัดการอารมณ์ตนเองได้ ซึ่งพลังที่จะมาจัดการคือพลังแห่งสติ เพราะฉะนั้น ควรทำทุกอย่างในชีวิตอย่างมีสติ อยู่ที่ไหนก็ฝึกสติได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดถึงจะฝึกได้ เมื่อปฏิบัติเช่นนั้นได้ก็ช่วยตนในครอบครัวปลดปล่อยความเครียดได้ จากนั้นเวลา 18.00 น. ท่าน ติช นัท ฮันห์ นำเดินวิถีแห่งสติรอบสวนลุมพินี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

หน้า 15
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 25 พฤษภาคม 2550 15:37:47 น.
Counter : 229 Pageviews.  

คนไทยเอาทั้งนั้น ยกเว้น"ของจริง"ที่เป็นแก่นสาร

คนไทยเอาทั้งนั้น ยกเว้น"ของจริง"ที่เป็นแก่นสาร

คอลัมน์ สยามประเทศไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ"วงจรของลัทธิบริโภคนิยม กับลัทธิหวังผลดลบันดาล มาบรรจบประสานกัน แล้วส่งผลเป็นเหตุปัจจัยหนุนกัน ให้ชีวิตและสังคมนี้หมุนกลิ้งหรือลอยเคว้งคว้าง"

นี่เป็นอรรถาธิบายของพระพรหมคุณาภรณ์ หรือ "ท่านเจ้าคุณประยุทธ์" เกี่ยวกับกระแสจตุคามรามเทพในสังคมไทยที่กำลังขยาย "ตลาด" ไปทั่วสุวรรณภูมิอุษาคเนย์เร็วๆ นี้

เหตุที่เป็นเช่นนั้น ท่านเจ้าคุณประยุทธ์อธิบายว่าเพราะพื้นฐานของคนเหล่านั้นชอบหวังผลจากการดลบันดาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย คิดแต่จะพึ่งอำนาจภายนอกมาทำให้อย่างที่ว่า "หวังลาภลอย นอนคอยโชค" แล้วระยะยาวคนก็อ่อนแอ ไม่มีความเพียรพยายามที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยเรี่ยวแรงของตนเอง ได้แต่พึ่งพา (จตุคามรามเทพ)

พระกับวัด แทนที่จะมีหลักยึดแล้วชี้ทางบรรเทาทุกข์ที่ถูกต้องตามพระรัตนตรัยกับพระธรรมวินัย ก็มาพลอย "โลภ" หวังลาภลอยไปตามกระแสลัทธิบริโภคนิยมด้วย เท่ากับฉวยโอกาสบนความอ่อนแอของคน ท่านเจ้าคุณประยุทธ์บอกว่า

"พระกับวัดที่พลอยเข้ากระแสไปกับชาวบ้านด้วย คือ

หนึ่ง เหมือนกับถือหรือฉวยโอกาสหาลาภหารายได้ หาผลประโยชน์ไปด้วย

สอง เสียหลัก ไม่ยืนอยู่ในหลักการของตัว คือพระรัตนตรัยและพระธรรมวินัย"

ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ชี้อีกว่ากระแสจตุคามฯเป็นเพียงอาการหนึ่งของโรคนี้ที่สังคมไทยเป็นมานานแล้ว เช่น "เรื่องพระพรหม พระราหู พระพิฆเนศ คนไทยเอาทั้งนั้น"

คนไทยเอาทั้งนั้น ยกเว้น "ของจริง" ที่เป็นแก่นสาร ดังท่านเจ้าคุณบอกว่า ความรู้เข้าใจเรื่องหลักความสัมพันธ์ระหว่างเทพกับปูชนียวัตถุสถานในพุทธศาสนา ระหว่างมนุษย์กับเทวดา ระหว่างคนกับเทพ รวมถึงประวัติความเป็นมาของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเท่ากับรู้จักตัวเอง รู้จักคนอื่น เพื่อความผาสุกร่มเย็นในข้างหน้า ถ้าไม่รู้จักตัวเอง แล้วจะเดินไปข้างหน้าให้ดีได้อย่างไร?

พระสงฆ์กับวัด แท้จริงแล้วคือสถาบันอันเป็นแหล่งเรียนรู้ ขณะเดียวกัน ก็ทำหน้าที่เป็นสื่อเผยแพร่แบ่งปันความรู้สู่สาธารณะด้วย แต่แล้วก็จบเห่เมื่อทั้งหมดที่ยกมาล้วนเสียหลัก แล้วฉวยโอกาสหาผลประโยชน์มั่งคั่งบนความอ่อนแอ เคว้งคว้างของคน

เมื่อสุนทรภู่บวชแล้วจำพรรษาอยู่วัดเทพธิดาราม ท่านเรียนรู้เท่าทันโลกและชีวิต (ตลอดชีวิต) แล้วแต่งหนังสือแบ่งปันเผยแพร่ความรู้นั้นผ่านคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ให้ชาวสยามรู้เท่าทันเจ้าอาณานิคมนักล่าเมืองขึ้น (อังกฤษ) ยุคนั้น แต่รัฐบาลไทยทุกวันนี้ไม่เคยเอาใจใส่แบ่งปันเผยแพร่ของดีมีในวัดเทพธิดารามกลางกรุงเทพฯ อยู่ติดศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแท้ๆ ก็ไม่มี กทม. ดูแลเอาใจใส่ปฏิสังขรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเผยแพร่อะไร

นี่ไงล่ะ คนไทยเอาทั้งนั้น ยกเว้น "ของจริง" ที่เป็นแก่นสาร

หน้า 34
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 25 พฤษภาคม 2550 15:36:22 น.
Counter : 214 Pageviews.  

พุทธศาสนา หรือ สันติภาพ?

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10662

พุทธศาสนา หรือ สันติภาพ?

คอลัมน์ มองอย่างพุทธ

โดย พระไพศาล วิสาโล เครือข่ายพุทธิกา //budnet.infoย้อนหลังไปเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ขณะที่สงครามเวียดนามใกล้ถึงจุดแตกหัก สหรัฐอเมริกาส่งกำลังเข้าไปหนุนรัฐบาลไซ่ง่อนเต็มอัตราศึก แต่กองกำลังของเวียดกงก็ยังรุกคืบหน้าไม่หยุด เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าชัยชนะของคอมมิวนิสต์ใกล้เข้ามาทุกขณะ

ในช่วงนั้นมีผู้ตั้งคำถามกับท่านติช นัท ฮันห์ ผู้นำขบวนการชาวพุทธเวียดนามว่า หากเลือกได้ ท่านจะเลือกอะไรระหว่างพุทธศาสนากับสันติภาพ ผู้ถามรู้ดีว่า "สันติภาพ" ในกรณีนี้หมายถึงการยุติสงครามเวียดนามพร้อมกับชัยชนะของคอมมิวนิสต์ และนั่นหมายถึงชะตากรรมของพุทธศาสนาที่ไม่อาจคาดทำนายได้

คำตอบของท่านนัท ฮันห์ ก็คือ "หากคุณต้องเลือกระหว่างพุทธศาสนากับสันติภาพ คุณต้องเลือกสันติภาพ เพราะหากคุณเลือกพุทธศาสนา แล้วละทิ้งสันติภาพ พุทธศาสนาย่อมรับไม่ได้ ยิ่งกว่านั้น พุทธศาสนามิใช่วัดหรือองค์กร พุทธศาสนาอยู่ในใจคุณ ถึงแม้คุณไม่มีวัดหรือพระสงฆ์ คุณก็ยังเป็นชาวพุทธในหัวใจและในชีวิตได้"

คำตอบดังกล่าวของท่านนัท ฮันห์ ย่อมขัดกับความรู้สึกของชาวพุทธเวียดนามจำนวนไม่น้อยในเวลานั้น ที่เห็นว่า หากเวียดนามตกเป็นของคอมมิวนิสต์ (หรือที่เรียกว่า "สิ้นชาติ") ก็เท่ากับสิ้นพุทธศาสนาด้วย เพราะรัฐบาลคอมมิวนิสต์ย่อมรังควานชาวพุทธและจ้องทำลายกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างแน่นอน ดังนั้น ชาวพุทธเหล่านี้จึงทำทุกวิถีทางเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ รวมทั้งสนับสนุนการทำสงครามของสหรัฐและรัฐบาลเวียดนามใต้ แม้ว่านั่นจะหมายถึงชีวิตผู้คนอีกมากมายที่ต้องตายและพลัดที่นาคาที่อยู่

แต่สำหรับท่านนัท ฮันห์ สงครามคือสุดยอดแห่งความเลวร้ายทั้งมวล มันไม่เพียงทำลายชีวิตผู้คนและสร้างความทุกข์ทรมานนานัปการแก่ผู้บริสุทธิ์เท่านั้น หากยังดึงเอาส่วนที่เลวร้ายที่สุดออกมาจากจิตใจของผู้คน และกระทำย่ำยีต่อกันชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่ทำกัน คุณงามความดีและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นอันไม่ต้องพูดถึง กล่าวอีกนัยหนึ่งสงครามทำให้คนกลายเป็นสัตว์ หาไม่ก็ต้องตกนรกทั้งเป็น ในสภาพเช่นนี้วัดวาอารามอันยิ่งใหญ่นับหมื่นและประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาอันตระการตาจะมีความหมายอะไร ก็พุทธศาสนามีขึ้นเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษย์มิใช่หรือ ดังนั้น หากต้องเลือกระหว่างสันติภาพกับพุทธศาสนา ชาวพุทธไม่มีทางเลือกใดนอกจากเลือกสันติภาพ หากเลือกพุทธศาสนาแต่สนับสนุนสงคราม นั่นย่อมมิใช่หนทางของชาวพุทธ เพราะพุทธศาสนาย่อมปฏิเสธการฆ่าในทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม ท่านนัท ฮันห์ได้ย้ำเตือนเราว่า พุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นมิได้อยู่ที่วัดวาอารามหรือพระสงฆ์ แต่อยู่ที่จิตใจของผู้คน ใจที่เป็นกุศล เปี่ยมด้วยเมตตา โอบอ้อมอารีต่อกัน ไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ คือที่สถิตของพุทธศาสนาที่แท้ต่างหาก คุณภาพจิตดังกล่าวคือหลักประกันแห่งความยั่งยืนของพุทธศาสนาที่แท้จริง ใช่หรือไม่ว่าคุณภาพจิตเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบรรยากาศแห่งความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ผู้คนปลอดพ้นจากความหวาดระแวงหรือเกลียดชังกัน บรรยากาศเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ในภาวะที่มีสันติภาพเท่านั้น ดังนั้น หากเลือกสันติภาพ ก็ไม่ต้องห่วงว่าพุทธศาสนาจะถูกทำลาย เพราะสันติภาพคือเนื้อนาที่เกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของพุทธศาสนา

ด้วยเหตุนี้ท่านนัท ฮันห์ จึงอุทิศตนเพื่อสันติภาพในเวียดนามมาโดยตลอด โดยไม่ถือหางสนับสนุนทั้งรัฐบาลเวียดนามใต้หรือคอมมิวนิสต์ หากเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิง แม้ว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้ท่าน (และขบวนการของท่าน) ถูกระแวงจากทั้งสองฝ่าย จนเพื่อนและลูกศิษย์ของท่านต้องถูกสังหารขณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงคราม กระนั้นท่านก็ไม่เคยเรียกร้องการแก้แค้น แต่ให้อภัยฆาตกร เพราะท่านเห็นว่าความโกรธเกลียดต่างหากที่เป็นศัตรูของท่าน หาใช่มนุษย์หรือใครคนใดคนหนึ่งไม่

จุดยืนของท่านนัท ฮันห์กับขบวนการชาวพุทธเพื่อสันติภาพในเวียดนามนั้น นับว่าแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบกับจุดยืนของขบวนการพระสงฆ์และชาวพุทธในลังกาตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา เพราะฝ่ายหลังนั้นเลือกพุทธศาสนา แม้จะต้องละทิ้งสันติภาพก็ตาม ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สงครามกลางเมืองระหว่างชาวสิงหลกับชาวทมิฬยืดเยื้อมาร่วม 25 ปีแล้ว โดยมีคนตายไม่น้อยกว่า 80,000 คน อีกนับล้านกลายเป็นผู้อพยพ

แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างชาวสิงหล (ซึ่งมีประชากร 3 ใน 4 ของประเทศ) กับชาวทมิฬ (ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู) จะยืดเยื้อยาวนานกว่าพันปี แต่ได้ปะทุอย่างรุนแรงในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อชาวสิงหลต้องการฟื้นฟูสถานะที่เคยตกต่ำในสมัยอาณานิคมให้กลับคืนมา ประเด็นสำคัญที่เรียกร้องคือ ให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการภาษาเดียว (แทนที่จะใช้ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้คนสิงหลสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น รับราชการได้มากขึ้น หรือมีงานทำในภาคเอกชนได้มากกว่าแต่ก่อน แต่ข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่สำคัญเท่ากับการผลักดันให้ยุติการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาทมิฬในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและรับราชการ ซึ่งเท่ากับปิดโอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจของของคนทมิฬ (ซึ่งส่วนใหญ่เขียนภาษาสิงหลไม่ได้)

การเรียกร้องดังกล่าว มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ และใช้การรณรงค์ทุกรูปแบบ (รวมทั้งการอดอาหารในรัฐสภา เดินขบวน และหาเสียงให้พรรคการเมืองที่เห็นด้วยกับตน) เมื่อบรรลุผลสำเร็จ ก็ขยายไปสู่มาตรการอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งการยึดโรงเรียนส่วนใหญ่ให้เป็นของรัฐ โดยใช้ภาษาสิงหลเป็นสื่อกลางอย่างเดียวเท่านั้น ทำให้ชาวทมิฬเกิดความไม่พอใจ รู้สึกถูกบีบคั้นเสมือนพลเมืองชั้นสอง หลังจากประสบความล้มเหลวในการต่อต้านซึ่งมักจบลงด้วยความรุนแรง จึงพากันเรียกร้องให้มีการปกครองตนเอง (แบบสหพันธรัฐ) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีคนทมิฬอาศัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ในสายตาของคนสิงหลนี้คือสัญญาณของการแยกดินแดน

ลำพังลัทธิชาตินิยมอย่างเดียวก็ทำให้คนสิงหลรับไม่ได้กับข้อเสนอดังกล่าว เพราะถือว่าเกาะลังกาทั้งเกาะเป็นของชาวสิงหล แต่คนสิงหลยังมีความเชื่อมากกว่านั้นว่า ความเป็นสิงหลกับความเป็นพุทธ นั้นแยกจากกันไม่ออก ความเจริญรุ่งเรืองของสิงหลคือความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และดินแดนของสิงหล เป็นหนึ่งเดียวกับพุทธศาสนา ดังนั้น หากดินแดนของสิงหลต้องถูกแยกออกไปก็มีผลต่อความเสื่อมถอยของพุทธศาสนาด้วย

พระสงฆ์ซึ่งถือว่าตนมีภารกิจปกป้องพุทธศาสนา จึงทำทุกวิถีทางเพื่อต่อต้านการปกครองตนเองของชาวทมิฬ (โดยที่ก่อนหน้านั้นก็ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญบรรจุข้อความยกย่องพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของชาติ) แต่ยิ่งต่อต้าน ความขัดแย้งก็ลุกลามมากขึ้น จนชาวทมิฬจำนวนหนึ่งหมดความหวังกับสันติวิธี จึงจับอาวุธขึ้นสู้ ซึ่งก็ยิ่งปลุกเร้าความเกลียดชังระหว่างคนสองเชื้อชาติมากขึ้น จนในที่สุดก็เกิดจลาจลในปี 2526 ซึ่งขยายไปหลายเมืองและมีคนตายร่วม 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวทมิฬ

นับแต่นั้นสงครามกลางเมืองระหว่างสิงหลกับทมิฬก็เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายใช้วิธีการทุกรูปแบบในการสังหารกัน รวมทั้งการทิ้งระเบิดปูพรม และการใช้ระเบิดพลีชีพ โดยผู้รับเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์ ตลอดสองทศวรรษที่เกิดสงคราม มีหลายกลุ่มเรียกร้องสันติภาพ โดยเสนอให้มีการกระจายอำนาจให้ชาวทมิฬ แต่ก็มักถูกต่อต้านโดยกลุ่มพระสงฆ์จำนวนมาก ซึ่งเห็นว่าความรุ่งเรืองของสิงหลและพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ประนีประนอมไม่ได้ หลายรูปถึงกับเข้าร่วมกับกองกำลังติดอาวุธสิงหล (JVP) เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่มีแนวโน้มประนีประนอมกับฝ่ายทมิฬ ในขณะที่นับพันเข้าร่วมการประท้วงทุกครั้งที่เห็นว่ารัฐบาลกำลังโอนอ่อนให้ฝ่ายทมิฬ

แม้ปัจจุบันประชาชนทั้งสองฝ่ายจะเหนื่อยหน่ายกับสงคราม แต่สงครามไม่มีทีท่าว่าจะยุติ ทั้งๆ ที่มีการตกลงหยุดยิงมาได้ 5 ปีแล้ว แต่การฆ่าฟันกันก็ยังดำเนินต่อไป ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลและฝ่ายกบฏ (พยัคฆ์ทมิฬอีแลม) ระแวงซึ่งกันและกัน แต่อีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะพระสงฆ์และชาวพุทธจำนวนไม่น้อยยังต่อต้านสันติภาพทุกชนิดที่จะทำให้ความยิ่งใหญ่ของสิงหลและพุทธศาสนาต้องลดน้อยถอยลง ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำของพรรคการเมืองซีกรัฐบาล ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า "เราต้องทำลาย (ผู้ก่อการร้ายทมิฬ) ก่อน แล้วจึงค่อยเจรจา"

ทุกวันนี้พุทธศาสนาได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสนาประจำชาติของศรีลังกา แต่มีความหมายอะไรหากทั้งแผ่นดินนองไปด้วยเลือด ผู้คนเต็มไปด้วยความโกรธแค้นชิงชัง ทุกวันนี้ความรุนแรงระบาดไปถึงครอบครัว มีการทำร้ายทุบตีกันมากขึ้นภายในบ้าน การฆ่าตัวตายโดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาวพุ่งสูงเป็นอันดับต้นๆ ในเอเชีย ใช่หรือไม่ว่าการชูธงพุทธศาสนาโดยปฏิเสธสันติภาพ ในที่สุดก็ต้องลงเอยด้วยการบั่นทอนพุทธศาสนาเสียเอง

เป็นเวลา 32 ปีแล้วที่สันติภาพกลับคืนเวียดนาม แม้ชาวพุทธจะถูกกดขี่บีฑาโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ปีแล้วปีเล่า แต่วันนี้เสรีภาพทางศาสนาเริ่มกลับคืนมา พุทธศาสนากำลังเบ่งบานอีกครั้งหนึ่ง สองปีที่แล้วท่านนัท ฮันห์ได้กลับไปเยือนบ้านเกิด หลังจากถูกห้ามเข้าประเทศมาเกือบ 40 ปี ท่านได้รับการต้อนรับเยี่ยงปูชนียบุคคล ผู้คนนับพันพร้อมใจมาฟังธรรมเทศนาและร่วมปฏิบัติกับท่านในทุกเมืองที่ท่านเยี่ยมเยือน สังฆะของท่านขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับอุบาสกและอุบาสิกาบริษัทผู้ศรัทธาในแนวทางของท่าน จนท่านต้องกลับไปเยือนเวียดนามเพื่อโปรดเขาเหล่านั้นอีกครั้งในปีนี้ (ก่อนที่จะแวะมาเมืองไทยในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา) วันนี้รัฐบาลคอมมิวนิสต์มิอาจขัดขวางท่านและชาวพุทธผู้ศรัทธาท่านอีกต่อไป วิถีพุทธกำลังกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวพุทธเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง

ท่านนัท ฮันห์ได้พิสูจน์ว่า หากเลือกสันติภาพก่อนพุทธศาสนา ในที่สุดพุทธศาสนาก็จะกลับมาตั้งมั่นในแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง ตราบใดที่ยังมีพุทธศาสนาสถิตอยู่กลางใจ

สำหรับชาวพุทธไทยที่เห็นว่าความรุนแรงเป็นคำตอบสำหรับการรักษาพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ในเวียดนามและศรีลังกาในปัจจุบันคือบทเรียนที่มิอาจมองข้ามได้

หน้า 6<
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 25 พฤษภาคม 2550 15:35:18 น.
Counter : 263 Pageviews.  

ประวัติศาสตร์มีชีวิตและอารมณ์ ยุคล่าอาณานิคม และพระอภัยมณี

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10664

ประวัติศาสตร์มีชีวิตและอารมณ์ ยุคล่าอาณานิคม และพระอภัยมณีประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยล้วนเป็น "ประวัติศาสตร์สำเร็จรูป" กลิ่นและรสเดียวกันหมด เหมือนอาหารสำเร็จรูปมีเกลื่อนไปในตลาดล้วนผลิตจากแหล่งคิด (โรงงาน) เดียวกัน หรือต่างโรงงานแต่เครื่องมือและวิธีการผลิตอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่หีบห่อยี่ห้อ

แต่สมุดภาพรัชกาลที่ 4 วิกฤตและโอกาสของรัตนโกสินทร์ ของ ไกรฤกษ์ นานา เป็นหนังสือข้อมูล "ประวัติศาสตร์มีชีวิตและอารมณ์" ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ราว 150 ปีมาแล้ว เพราะข้อมูลเหล่านั้นเป็นรูปลายเส้นฝีมือฝรั่งจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งยุคนั้นมากกว่า 300 รูป (ล้วนมีอายุราว 150 ปีมาแล้วทั้งนั้น) ที่ผู้อ่านต้องดูรูปลายเส้นพร้อมคำใต้ภาพ แล้วคิดปรุงเอง ลงมือปรุงเอง ว่าชอบประวัติศาสตร์แบบไหนตาม "จินตนาการ" ความต้องการและฝีมือปรุงของตัวเอง

รูปลายเส้นที่คุณไกรฤกษ์รวบรวมจากต้นฉบับจริงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝรั่ง เป็นงานไม่เคยมีใครทำจริงจังมาก่อน เพราะใช้เวลาของความรักและศรัทธาสูงมาก ต้องใช้เงินลงทุนไม่น้อย ซึ่งคุณไกรฤกษ์มีเหลือเฟือทุกอย่าง เลยได้งานมีคุณภาพมาก

ประวัติศาสตร์มีชีวิต จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกเล่มนี้ เป็นยุคล่าเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมยุโรปยุคแรก ที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ต้องอ่านวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณีของสุนทรภู่ (ขณะเดียวผู้ศึกษาวรรณคดีก็ต้องอ่านประวัติศาสตร์จากเล่มนี้) ประกอบด้วย ถึงจะ "อร่อย" เพราะสุนทรภู่แต่งพระอภัยมณีให้มี "นัยยะ" ต่อต้านการล่าอาณานิคม แล้ว "แปลงสนามรบเป็นสนามรัก" ดังเพลงปี่เกี้ยวนางละเวงและอื่นๆ เพราะนางละเวงคือสัญลักษณ์ของพระนางเจ้าวิกตอเรียที่ล่าเมืองขึ้นปกครองลังกาและอินเดียหมดแล้ว

สิ่งที่คุณไกรฤกษ์ นานา ควรทำต่อไป คือย่อเล่มใหญ่ลงเล่มเล็ก (ขนาด 16 หน้ายกธรรมดา) เป็นหนังสือภาพเล่าเรื่องหรือเล่าเรื่องด้วยภาพอย่างง่ายๆ ให้คนทั่วไป "เข้าถึง" กว้างขึ้น ก็จะเป็นกุศลมหาศาลต่อการแบ่งปันความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยราคาไม่แพง

หน้า 34
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 25 พฤษภาคม 2550 15:30:53 น.
Counter : 313 Pageviews.  

ห้องหนังสือกับมิวเซียม สร้างความรู้ด้วยความรัก

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10666

ห้องหนังสือกับมิวเซียม สร้างความรู้ด้วยความรัก

คอลัมน์ สยามประเทศไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศความรู้ต่างกับความรู้สึก มีตัวอย่างความต่างอยู่ในสังคมไทยที่แสดงออกด้วยความรู้สึกอันมีที่มาจากความเชื่อ แล้วเสนอความเห็นจากความรู้สึกนั้นโดยไม่ให้ความสำคัญต่อความรู้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่มีจริงๆ (ไม่ใช่รู้สึกเองว่ามี แต่จริงๆ ไม่มี)

สังคมความรู้สึกย่อมตกเป็นเหยื่อของประชานิยมที่กล้า "เล่น" แล้วเอาความรู้สึกของสังคมเป็นเครื่องมือได้ง่ายๆ เห็นได้ชัดจากความรู้สึกยกย่องเชิดชู "ผู้มีบุญ" ที่ทำทานอย่างพระเวสสันดร โดยไม่ติดใจสงสัยใดๆ ว่าทานที่ได้รับมาจากไหน? แม้เป็นทานจากความคดโกงยังใช้ความรู้สึกกำหนดว่า "ก็ยังดีกว่าโกงแล้วไม่ทำทาน"

ความรู้สึกของสังคมอย่างนี้มีอันตรายไร้อนาคต ต้องหาช่องทางกำจัดหรือจำกัดให้ความรู้สึกหมดไปหรือลดลง แล้วให้ความสำคัญต่อความรู้ที่ได้จากการศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งจากวิจัยวิจารณ์และประสบการณ์ด้วยตัวเอง

ห้องหนังสือกับมิวเซียมเป็นเครื่องมือดีที่สุดจำนวนหนึ่ง (ในบรรดาเครื่องมือดีๆ อีกหลายอย่าง เช่น สื่อ ฯลฯ) ที่กำจัดและ/หรือจำกัดความรู้สึกได้

แต่สังคมความรู้สึกอย่างสังคมไทยก็โชคร้ายซ้ำอีก เพราะกิจการของห้องหนังสือ (คือห้องสมุด) กับมิวเซียม (คือพิพิธภัณฑ์) ตกอยู่ในบ่วงกรรมอำนาจวิธีคิดและวิธีทำของระบบราชการแบบอาณานิคม (ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 5) ที่เห็นว่าพลเมืองไม่มีสติปัญญาสมควรจะได้ความรู้ ส่งผลให้กิจการหนังสือกับมิวเซียมในสังคมไทยเป็นสถานที่ต้องห้ามที่ไม่ควรย่างกรายเฉียดใกล้ราวสถานที่ดับจิต

กทม. (กรุงเทพมหานคร) มีบ้านหนังสือกระจายทั่วไป (แต่ไม่มีใครรู้จักนักและมักไม่มีคนเข้าใช้บริการ) และเคยมีมิวเซียมกระจายอยู่บางเขต แต่ปิดแล้วเกือบหมด (เพราะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ) ก็มีเหตุจากคิดแล้วทำตามระบบราชการแบบอาณานิคมนั่นแหละ คือไม่มีจิตสาธารณะ และไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลพลเมือง จึงไม่มีกิจกรรมความรู้สู่สาธารณะ

มีผู้ส่งเอกสารแผ่นพับ 2 พับมาให้อ่าน พับหนึ่งเรื่องบ้านหนังสือ สุกันยา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ตรงพรานนก ใกล้โรงพยาบาลศิริราช) อีกพับหนึ่งเรื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (ใกล้สถานีรถไฟบางกอกน้อย) แล้วมีชื่อชนินทร์ รุ่งแสง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการ เมื่ออ่านหมดแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นงานทำตามแบบแผนราชการ กทม. เหมือนที่เคยมีมาก่อน และทยอยปิดไปก่อนอย่างเป็นปกติ

นักวิชาการเพ้อเจ้อไร้สาระจะแอบอ้างทฤษฎีบ้าบอคอแตกว่าห้องสมุดกับพิพิธภัณฑ์แตกต่างกันเพราะฝรั่งบอกไว้อย่างนั้น แต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือเผยแพร่ความรู้ ฉะนั้น รวมอยู่ด้วยกันได้และดีมากถ้ารวมกันเท่าที่จะจัดการได้ กระทั่งงานบ้านหนังสือสุกันยาฯกับศูนย์ฝึกอาชีพฯถ้ามีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เสริมเข้าไปด้วยจะยิ่งดีวิเศษนัก เพราะเท่ากับค่อยๆ สร้างความรู้เพื่อลดความรู้สึกที่บอกไว้แต่แรก

อุปสรรคสำคัญมีอย่างเดียวคือระบบราชการแบบอาณานิคมที่ กทม. มีเต็มเปี่ยมทุกระดับ จึงไม่ต้องการเผยแพร่ความรู้ด้วยความรัก แต่จะเชิดชูความ รู้สึกและความเชื่อเพื่อประชานิยม
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 25 พฤษภาคม 2550 15:27:46 น.
Counter : 284 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Valentine's Month


 
win_mma
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add win_mma's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.