สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
Group Blog
 
All blogs
 

ผู้บริหาร

ผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2557

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจำส่วนราชการ

1. นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  เลขาธิการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. อาจารย์ปัญญา  ปุลิเวคินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

3. อาจารย์เชาว์วัช   หนูทอง   ผู้จัดการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี

4. นายสุนัย   เศรษฐบุญสร้าง   นักวิชาการอิสระ
 

Create Date : 18 มิถุนายน 2556    
Last Update : 17 มิถุนายน 2557 9:57:44 น.
Counter : 189 Pageviews.  

บุคลากร

บุคลากร

นางสาวบุญญรักษา    อรรถพันธ์  รูปภาพ

นายเมธี     ถูกแบบ   รูปภาพ

นางสาววิไลลักษณ์   การุญวงค์  รูปภาพ

นางปิติพงศ์   อ่อนสำลี  รูปภาพ

นางสาวพัทธนันท์   มาเจริญมหัทธโน  รูปภาพ

นายธานี    ศรีนารถ  รูปภาพ

นางคุณาภรณ์   เตียนศรี  รูปภาพ

 
 

Create Date : 18 มิถุนายน 2556    
Last Update : 13 มิถุนายน 2557 11:29:46 น.
Counter : 224 Pageviews.  

วัตถุประสงค์ นโยบาย

วัตถุประสงค์          

1.  นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

 

2.  ประชาชนและบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น   

       

3.  หน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่นมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน          

4.  ประชาชนและองค์กรในท้องถิ่นมีแหล่งศึกษาเรียนรู้  นวัตกรรมและภูมิปัญญา

 **********************************************************

 นโยบาย          

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ บุคคล  หน่วยงานหรือชุมชน 

2.  ประสานความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีดำเนินงานบริการวิชาการ  โดยจัดให้มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน          

4.  พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน

 5.  ส่งเสริมและประสานงานให้หน่วยงาน  คณะ  ศูนย์  สำนัก  มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย หรือการเรียนการการสอน

6.   พัฒนาระบบและกลไกในการดำเนินงานบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินการภายในและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

 **********************************************************
 

Create Date : 18 มิถุนายน 2556    
Last Update : 20 มิถุนายน 2556 10:40:29 น.
Counter : 180 Pageviews.  

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ศึกษาสืบสานแนวพระราชดำริ  ร่วมคิดร่วมทำ  นำท้องถิ่นพัฒนา

**********************************************

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

**********************************************

พันธกิจ

 - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 - บริการวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 **********************************************

 

 

 

 
 

Create Date : 18 มิถุนายน 2556    
Last Update : 19 มิถุนายน 2556 11:48:06 น.
Counter : 157 Pageviews.  

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2547  ทำให้โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์ฯ  ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับการแบ่งส่วนราชการ

ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยคณะ 6 คณะ  สำนัก  4 สำนัก

และสถาบัน 1 สถาบัน  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ( สสร.)

จึงเป็นหน่วยงานส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย

ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2548         

การดำเนินงานบริการวิชาการซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น 

เดิมจัดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ 

แต่เมื่อมีการจัดโครงสร้างส่วนราชการของมหาวิทยาลัยใหม่ 

ทำให้งานบริการวิชาการโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบ

ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมีงานสำคัญที่  

สสร. รับผิดชอบ  ได้แก่  งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริหารงานทั่วไป          

ในส่วนของการดำเนินการ  สำนักฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้คณะ

สำนักและศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ

แก่ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

โดยคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดำเนินงาน

ทั้งในรูปของการให้บริการโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

และการดำเนินกิจกรรมโดยใช้แหล่งงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 
 

Create Date : 18 มิถุนายน 2556    
Last Update : 19 มิถุนายน 2556 12:51:36 น.
Counter : 228 Pageviews.  


ส่งเสริมการเรียนรู้
Location :
ปทุมธานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ศึกษาสืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมคิดร่วมทำ นำท้องถิ่นพัฒนา
Friends' blogs
[Add ส่งเสริมการเรียนรู้'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.