Bern, Switzerland
สถานที่ท่องเที่ยว : Bern, Switzerland
พิกัด GPS : 46° 56' 49.44" N 7° 26' 38.91" E
เมืองเบิร์นเป็นเมืองหลวง และที่ตั้งของศูนย์รวมอำนาจการปกครองกลางของสวิสสภาพตัวเมืองก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุคกลาง มีอายุมากกว่า 800 ปีแล้ว ก่อตั้งโดย dukes of Zähringen มีตราประจำเมืองเป็นรูปหมีบนพื้นธงสีเหลืองแดงตามตำนานกล่าวว่า ดยุคได้ออกล่าสัตว์ในระหว่างก่อสร้างเมืองและตั้งใจที่จะตั้งชื่อเมืองตามชื่อของสัตว์ชนิดแรกที่ล่าได้ซึ่งหมีเป็นสัตว์ที่ถูกล่าได้จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง ซึ่งหมีดำหมายถึง ทหารอำนาจ ความใส่ใจ และความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซึ่งทำหน้าที่ปกป้องพลเมืองเบิร์นแห่งนี้ ในปี1353 เบิร์นได้ผนึกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่ 8 ถือว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีอำนาจมากในฐานะเมืองทางเหนือของฝั่งภูเขาในปี 1405 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองเบิร์น ทำให้บ้านเรือนเสียหายอย่างมากจึงได้มีการก่อสร้างบ้านเมืองใหม่ ซึ่งเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ และในปี1848 ได้ถูกรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของสวิส และได้รับการประกาศในปี 1983 โดย UNESCO ให้เป็นแหล่งมรดกโลก

ถนนเข้าสู่เมืองเบิร์น ถูกประดับไปด้วยน้ำพุที่ก่อสร้างขึ้นอย่างมีสีสันสดใสน้ำพุเหล่านี้สร้างขึ้นในยุคกลางเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ต่อมา ค.ศ.1550 มีการแทนที่น้ำพุแห่งเดิมที่สร้างมาจากไม้ด้วยน้ำพุที่เห็นในปัจจุบันนี้น้ำพุยังได้ถูกเก็บเป็นเรื่องราวให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรบุรุษและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงยุคกลางในเบิร์นมีน้ำพุอยู่มากกว่า 100 แห่ง มีเพียง 11แห่งที่ยังคงตั้งตะหง่านอยู่ที่แห่งเดิม

Bundeshaus (House of Parliament) เป็นตึกของรัฐสภาสร้างขึ้นในปี 1894 – 1902 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งมลรัฐแต่ละรัฐจะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้กรณีที่ไม่มีการประชุมซึ่งการประชุมจะถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วสามารถเช็คได้จากเว็ปไซต์ ภายในจะเป็นห้องต่างๆที่สมาชิกสภาแห่งชาติและรัฐสภาใช้ในการประชุมงาน ด้านบนเพดานภายในตึก มีภาพแสดงความเป็นอุดมคติที่ประเทศและประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ยึดถือปฎิบัติมาคือ ปัญญา ข้อเท็จจริง ความรักชาติ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความยุติธรรมและความเจริญก้าวหน้า สามารถเข้าเยี่ยมชมได้เลย โดยเข้าไปทางด้านหลังของตึกซึ่งเค้าจะขอพาสปอร์ตของเราไว้ก่อนเข้า สามารถเข้าชมได้ที่เว็ปไซต์รายละเอียดของ Bundeshaus ตามเว็ปด้านล่าง ด้านหน้าของตึกรัฐสภาแห่งนี้จะเปิดให้เกษตรกรได้มาขายผักและผลไม้ในฟาร์มของตนในวันอังคารและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์

เว็ปไซต์ //www.parliament-building.ch/ และ

//www.bern-incoming.ch/en/social-program-bi/incoming-team-aktivitaeten/bundeshaus-bi

เวลาเยี่ยมชม

วันจันทร์ – เสาร์ 9,10,11,14,15,16 นาฬิการะยะเวลาทัวร์ 45 นาที ไม่เสียค่าเข้าชมแนะนำให้ไปรับตั๋วล่วงหน้าก่อนเข้าชมฟรีไกด์ทัวร์ซึ่งมีหลากหลายภาษากรุณาตรวจสอบก่อนเวลาว่าภาษาอะไรก่อนเข้า ไม่มีไกด์ทัวร์4-28 กันยายน แต่สามารถเข้าชมได้ตามปรกติปิดทำการ ช่วงวันหยุดฤดูหนาว ตั้งแต่ 1พฤศจิกายน จนถึงช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ วันอังคารและวันเสาร์ จนถึง 14.00 น.(เนื่องจากมีตลาดนัด) และมีเหตุการณ์สำคัญหรือก่อสร้าง


Käfigturm (Prison Tower) สร้างขึ้นปี 1977 – 1979 เนื่องจากได้มีการขยายตัวเมืองเบิร์นและได้ก่อนสร้างกำแพงเมืองอีกครั้ง จึงทำให้ต้องมีการสร้างประตูทางเข้าเมืองใหม่ ช่วงแรกใช้เป็นที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์หลังจากนั้นได้เปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นเรือนจำหญิง ในปี 1640หอคอยเก่าได้ถูกรื้อลงมาและสร้างหอคอยใหม่ขึ้นมาแทน ในปี ค.ศ.1643ได้สร้างส่วนหอระฆังด้านบน โดยหอนาฬิกาสูง 49 เมตร

เวลาเปิด

วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.00 วันเสาร์ 10.00– 16.00 ไม่เสียค่าเข้าชม


Zytglogge (Clock Tower) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ให้เป็นเป็นประตูเมืองแห่งแรกของเมืองเบิร์น ก่อสร้างขึ้นใน ค.ศ.1191-1256 ก่อนที่จะมีการขยายอาณาเขตของเมืองออกไปและได้สร้างPrison Tower มาแทนที ต่อมาในปี ค.ศ. 1530ได้มีการสร้างปฏิทินดาราศาสตร์เพิ่มเข้าไปพร้อมกับตัวการ์ตูนน่ารักออกมาหมุนวนทุกๆ ชั่วโมง


Cathedral Münster ถือว่าได้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เริ่มก่อสร้างในปี คศ. 1421 และสร้างเสร็จในปี คศ. 1893 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคยุคปลายชิ้นเอกเป็นจุดเด่นของเมืองทำให้เบิร์นได้รับรางวัลยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1983 เมื่อเข้าไปด้านในตรงประตูทางเข้าจะมีภาพอันน่าทึ่งเป็นภาพแสดงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้ายอดบนของโบสถ์สูง 100.6 เมตร สามารถที่จะชื่นชมทัศนียภาพของเมืองเบิร์นรวมถืงเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง เว็ปไซต์//www.bernermuenster.ch

ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ถ้าขึ้นหอคอยเสีย ผู้ใหญ่5 เหรียญ เด็ก 2 เหรียญ ส่วนกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ผู้ใหญ่ 3.5 เหรียญ เด็ก 1เหรียญ

เวลาเปิด

หน้าร้อน เริ่ม วันที่ 5 เมษายน 2015 – 18กันยายน 2015 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 11.30 – 17.00 น.

หน้าหนาว เริ่ม วันที่ 19 กันยายน 2015 – April 2016 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 11.30 – 16.00 น.


Kornhaus (The Granary) จุดประสงค์หลักในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่เก็บเมล็ดธัญพืช และไวน์ต่อมาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นถนนสำหรับงานรื่นเริง ในปี ค.ศ.1893และต่อมาก็พัฒนาไปเป็นแหล่งนัดพบปะสังสรรค์ โรงละครของเมือง ห้องสมุด ร้านอาหาร


Französischer Kirche (French Church) ก่อตั้งเพื่อใช้เป็นโบสถ์สำหรับลัทธิโดมินิกัน สร้างขึ้นในปี 1270 – 1285โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในเบิร์น ในปี ค.ศ.1623ถูกใช้เป็นโบสถ์คริสนิกายโปรเตสแตน สำหรับผู้นับถือศาสนาคริสที่พูดภาษาฝรั่งเศส

เวลาเปิด

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. และเวลา 14.00 – 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 – 15.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม


Tonhalle (Town Hall) สร้างขึ้นในแบบ Burgundian สไตล์โกธิคตอนปลายปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของนายกเทศมนตรีประจำมลรัฐเบิร์น

เวลาเปิด

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.และ 13.15 – 17.00 น.


Bearpark สวนที่สร้างเพื่อสัตว์ประจำเมือง คือ หมี นามว่าBjörk และ Finn และลูกๆ Berna และUrsinaให้มีอิสระในการใช้ชีวิต ขณะนี้มีการก่อสร้าง ทางสวนสาธารณะจึงได้นำหมีไปฝากไว้ที่Jurapac ในเมือง Vollorbe และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนกันยายน2015.

เวลาเปิด

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.ไม่เสียค่าเข้าชม

Rose Garden เป็นสวนขนาดใหญ่ ในปี ค.ศ. 1765 – 1877 ใช้เป็นสุสาน พอปี 1913ก็ปรับปรุงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่ให้พลเมืองมาพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารสำหรับสังสรรค์ในหมู่เพื่อนอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวทั่วเมืองเบิร์นอีกด้วย

เวลาเปิด

09.00 -24.00 น. ไม่เสียค่าเข้าสามารถเดินทางได้ด้วยรถประจำทาง สาย 10 ลงที่สถานี Rosengarten


Bernisches Historisches Museum ออกแบบโดยสถาปนิก Andrè Lambert เป็นชาวเมือง Neuchàtel สร้างขึ้นใน ค.ศ.1894ได้ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนปราสาทใน คริสศตวรรษที่ 15 และ 16 ภายในมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไล่เรียงไปจนถึงยุคปัจจุบันและประวัติศาสตร์ของเมืองเบิร์นได้อย่างน่าสนใจการจัดแสดงอัตถชีวประวัติของไอสไตน์ และงานแสดงอื่นๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผู้ที่รักประวัติศาสตร์ได้เยี่ยมชม

เวลาเปิด

วันอังคาร –อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ปิดวันอาทิตย์ ค่าเข้าชม สำหรับนิทรรศกาลทั่วไป ผู้ใหญ่ 13 เหรียญ เด็ 4 เหรียญ ถ้าต้องการเข้าในส่วนของไอสไตน์ค่าเข้าชม 18 เหรียญ เด็ก 8 เหรียญ


Gurten สวนสาธารณะบนยอดเขาที่เปิดในปี1999 ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีการจัดงานแสดงต่างๆงานที่ถือว่าใหญ่สำหรับชาวเบิร์นที่จัดที่นี่คือ งานมิวสิคเฟสติวัลมีช่วงเดือนกรกฏาคมของทุกปี ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่บัตรคอนเสริตได้ถูกจำหน่ายหมดตั้งแต่งานยังไม่ได้เริ่มจัด และงานวันชาติสวิสที่นี่ก็เป็นสถานที่สำหรับการจุดดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ทุกปี

เวลาเปิด

นั่งรถราง สาย 9ลงที่สถานี Gurtenbahn ต่อจากนั้นต่อรถรางขึ้นไปด้านบน (มีค่าขึ้น)
Create Date : 04 ตุลาคม 2558
Last Update : 4 ตุลาคม 2558 11:46:37 น.
Counter : 428 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 2696677
Location :
Bern  Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ชื่อ นิลวดี เอ็กเกอร์ คร่า ชอบท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เนื่องจากเราเที่ยวไม่ค่อยเหมือนใคร ลุยบ้างแล้วแต่โอกาส เคยเป็นหัวหน้าทัวร์ประมาณ 5 ปี โดยเ้ส้นทางที่ทำทัวร์ เขมร เวียดนาม ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ปักกิ่ง มองโกเลีย รัสเซีย ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ 100% จุดนี้ทำให้ได้พบรักกับสามีชาวสวิส ก่อนมาเปิดบริษัททัวร์ในประเทศไทย 2 ปี ตอนนี้เพื่อนทำต่อ เพราะเราแต่งมาอยู่ที่สวิสแล้ว

สวิสเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆ คน หากใครต้องการข้อมูล หรือรายละเอียด คำแนะนำ สามารถเขียนมาถามกันได้นะคะ ยินดีให้คำแนะนำคร่าาา