จะสุขหรือทุกข์ ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นทำ แต่อยู่ที่เราเลือก
Group Blog
 
All blogs
 

คุณจะทำได้ไหม . . . . ข้อสอบเด็กอนุบาล : A PRE-SCHOOL TEST FOR YOU
เก็บตกมาจาก Forward Mail ค่ะ อ่านแล้วก็...
คุณจะทำได้ไหม . . . .

A PRE-SCHOOL TEST FOR YOU

ข้อสอบเด็กอนุบาล
Which way is the bus below travelling?
คุณคิดว่ารถกำลังไปทางไหน

To the left or to the right?
ไปทางซ้ายหรือทางขวา

Can't make up your mind?
ตอบไม่ได้ใช่ใหม

Look carefully at the picture again.
ลองดูรูปให้ดีอีกครั้งสิ

Still don't know?
ก็ยังไม่รู้ใช่ใหม

Primary school children all over the UK
were shown this picture and asked the same question.
เด็กอนุบาลที่ UK ได้ดูรูปนี้และถูกตั้งคำถามเดียวกัน

90% of them gave this answer:
90% ของเด็กที่ดูรูปสามารถตอบคำถามนี้ได้ว่า

'The bus is travelling to the right.'
'รถกำลังไปทางขวา'

When asked, 'Why do you think the bus is travelling to the right?'
'ทำไมถึงคิดว่ารถไปทางขวาล่ะ'

They answered:
เด็กๆ ตอบว่า

'Because you can't see the door to get on the bus.'
'เพราะว่าเราไม่เห็นประตูให้ขึ้นรถน่ะสิ'

How do you feel now???
ตอนนี้คุณรู้สึกยังไง

I know, me too.
ผมรู้ เพราะผมก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน
 

Create Date : 24 ตุลาคม 2551    
Last Update : 24 ตุลาคม 2551 16:24:29 น.
Counter : 321 Pageviews.  

เลข 13 หลักบนบัตรประชาชน

  เพื่อนๆทราบกันหรือไม่ค่ะว่า เลข 13 หลักบนบัตรประชาชนของเพื่อนๆนั้น แต่ละหลักมีความหมายว่าอย่างไร

############################################################

  กฎหมายกำหนดไว้ว่า คนไทยทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ตามบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 โดยจะต้องไปขอทำบัตรประชาชนครั้งแรกกับที่ว่าการอำเภอ เมื่อมีอายุตั้งแต่15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

  งานทะเบียนราษฎรของเมืองไทย เริ่มจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของเอกสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา ซึ่งเรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวมีรายละเอียดของบ้าน และคนว่าอยู่ที่ไหน มีชื่อสกุล เพศ เกิดวันเดือน ปีอะไร สัญชาติไหน มีพ่อแม่ชื่ออะไร สัญชาติอะไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2515 จึงได้มีการคัดลอกทะเบียนบ้านใหม่เป็นครั้งแรก เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  ทั้งนี้ ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีดังนี้

  หลักที่ 1 หมายถึง ประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท อันได้แก่

  ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)

  ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)

  ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)

  ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)

  ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ

  ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว

  ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย

  ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

  หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึง รหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล

  หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึง กลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

  หลักที่ 11 และ 12 หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี

  หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก
 

Create Date : 10 สิงหาคม 2551    
Last Update : 11 สิงหาคม 2551 8:38:04 น.
Counter : 208 Pageviews.  

วิธีต้มบะหมี่อย่างปลอดภัย ไม่ทำลายสุขภาพ

  ได้มาจาก forward mail ค่ะ จริงเท็จแค่ไหน เพื่อนๆลองใคร่ครวญดูแล้วกัน

###################################################

  สำคัญมาก สำหรับสาวกบะหมี่สำเร็จรูป วิธีต้มบะหมี่อย่างปลอดภัย ไม่ทำลายสุขภาพ
  ปกติเราจะใส่บะหมี่ในน้ำพร้อมเครื่องปรุงและต้มประมา ณ 3 นาทีจนเดือด ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด
  การใส่เครื่องปรุงในน้ำและต้มจนเดือด จะทำให้ผงชูรสเปลี่ยนเป็นสารพิษ ดังนั้นเส้นบะหมี่สำเร็จรูปซึ่งเคลือบด้วย wax ผสมผงชูรส ก็จะกลายสภาพเป็นสารพิษเมื่อต้มในน้ำเดือด
  ซึ่งร่ายกายต้องใช้เวลา 4 - 5 วันในการขับ wax ผสมผงชูรสซึ่งกลายสภาพเป็นสารพิษนี้ออกจากร่างกาย

นี่คือวิธีต้มบะหมี่ที่ถูกต้อง
  1.เทบะหมี่สำเร็จรูปในน้ำและต้มจนเดือด
  2.เมื่อบะหมี่สุกแล้ว เทน้ำที่ต้มบะหมี่ทิ้ง (เป็นการเท wax ผสมผงชูรสซึ่งเป็นสารพิษทิ้งไป)
  3.ต้มน้ำให้เดือดอีกครั้ง และใส่เส้นบะหมี่ที่ต้มไว้แล้วตามข้อ 2 และปิดไฟ (ปิดเตาแก๊ส หรือเชื้อเพลิงอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ต้มน่ะ)
  4.เมื่อปิดไฟ (เชื้อเพลิง ฯลฯ) เรียบร้อยแล้ว จึงใส่เครื่องปรุงขณะน้ำยังร้อน** (ผงชูรสในเครื่องปรุงจะได้ไม่กลายเป็นสารพิษอีก)
5.ถ้าเป็นบะหมี่ชนิดแห้ง เมื่อเทน้ำตามข้อ 2 ทิ้งแล้วจึงใส่เครื่องปรุงผสมให้เข้ากัน ก่อนรับประทาน

  โปรดเปลี่ยนวิธีต้มบะหมี่สำเร็จรูปแบบเดิมๆ ของคุณโดยด่วน และใช้วิธีที่ถูกต้องนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อสุขภาพของคุณเอง
 

Create Date : 10 สิงหาคม 2551    
Last Update : 10 สิงหาคม 2551 23:39:07 น.
Counter : 182 Pageviews.  

มีอะไรที่คุณไม่รู้อีกตั้ง 70 อย่าง

  เก็บตกชุดนี้ อ่านเพลินๆดีค่ะ

1. ยุงบินด้วยความเร็ว 5 ไมล์ต่อชั่วโมง...
2. ผีเสื้อบินด้วยความเร็ว 20 ไมล์ต่อชั่วโมง...
3. เส้นผมคน รับน้ำหนักได้ 3 กิโลกรัม...
4. เสียงกรนที่ดังที่สุดดังถึง 87.5 เดซิเบลล์
5. พอล แมคคาร์ที เป็นเจ้าของลิขสิทธิเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ถ้าจะนำมาออกรายการ ต้องซื้อลิขสิทธิก่อน...
6. เหรียญทองโอลิมปิกต้องมีแร่เงินผสมอยู่ 92.5 เปอร์เซนต์...
7. หอเอนเมืองปิซาเอนไปทางใต้...
8. กษัตริย์หลุยส์ที่ 14 อาบน้ำทั้งหมด 3 ครั้งในชีวิต...
9. ฮิตเลอร์แสกผมข้างซ้าย...
10. ผู้หญิงที่เกาะฮาวายที่ทัดดอกไม้ที่หูข้างซ้าย แสดงว่ามีเจ้าของแล้ว...

11. เราไม่สามารถฆ่าตัวตายด้วยการกลั้นหายใจได้...
12. ผู้หญิง 3.9 เปอร์เซนต์ไม่ชอบใส่กางเกงใน...
13. ฮิปโปผายลมทางปาก...
14. ประเทศซาอุดิอราเบียไม่มีแม่น้ำ...
15. กังหันทั้งโลกหมุนทวนเข็มนาฬิกา ยกเว้นที่ไอร์แลนด์...
16. เด็กนักเรียนอายุ15 ปีขึ้นไปในบังคลาเทศจะถูกจับเข้าคุกถ้า"โกงข้อสอบ"...
17. ปลาที่อาศัยในน้ำลึกเกิน 800 เมตร จะไม่มีตา...
18. ผมคนเราจะร่วงประมาณ 200 เส้นต่อวัน...
19. ตัว"โอ"เป็นสระที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ...
20. คนพูดประมาณ 120 คำต่อนาที

21. ฝ่ามือและฝ่าเท้าของคนเราไม่สามารถไหม้ได้...
22. เม่นชอบช่วยตัวเอง...
23. ถ้าปลาไหลไฟฟ้าอยู่ในน้ำเค็ม จะถูกช็อตตาย...
24. ขั้นบันไดในไทยจะเป็นเลขคี่...
25. เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ชอบสะสมฝาโถส้วม...
26. คนมีโอกาสตายจากผึ้งต่อยมากกว่างูกัด...
27. ประเทศวาติกันมีประชากรประมาณ 1000 คน
28. เมื่อคุณจาม หัวใจคุณจะหยุดเต้นเสี้ยววินาที
29. มันเป็นไปมะได้อ่ะคับ ถ้าคุณจะจามโดยไม่หลับตา
30. เดิมโคคาโคล่าเป็นสีเขียว

31. ชื่อที่โหลที่สุดในโลกคือ Mohammed
32. กล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายคือลิ้น
33. แต่ละโพหลังไพ่ แสดงถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จากประวัติศาสตร์
   - โพดำ กษัตริย์เดวิด
   - ดอกจิก อเล็กซานเดอร์มหาราช
   - โพหัวใจ ชาร์ล เลอ มาญ
   - ข้าวหลามตัด จูเลียส ซีซาร์
34. อนุสาวรีย์ของใครสักคนที่อยู่บนหลังม้า และม้ายกสองขาขึ้นบนอากาศ แปลว่าคนนั้นตายในสงคราม
35. ถ้าม้ายกขาข้าเดียวแปลว่า เขาบาดเจ็บในสงคราม และตายจากการบาดเจ็บนั้น
36. ถ้าทั้งสี่ขาของม้าอยู่บนพื้น แสดงว่าตายโดยธรรมชาติ
37. ใน 4000 ปีที่ผ่านมา ไม่มีสัตว์ชนิดใหม่ๆ ที่ถูกทำให้เชื่อง
38. เชคสเปียร์ เป็นคนคิดค้นคำว่า assassination (การลอบฆ่า) และ bump (ชนกระทบ)
39. หัวใจมนุษย์สร้างความดันเพียงพอที่จะปั๊มเลือดออกจากร่างกายไป 30 ฟุต
40. หนูสามารถสืบพันธุ์ได้เร็วมาก ใน 18 เดือน หนูสองตัวจะสามารถมีทายาทมากกว่าล้านตัว

41. การใส่หูฟังแค่ชั่วโมงเดียว ทำให้แบคทีเรียในหูเพิ่มขึ้น 700 เท่าตัว
42. ลิปสติกส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของเกล็ดปลา
43. เหมือนกับลายนิ้วมือ....ลายลิ้นทุกคนต่างกัน
44. นิตยสาร time ได้ยกย่องให้คอมพิวเตอร์เป็นบุคคลแห่งปีในปีค.ศ.1982
45. สถิติจูบนานที่สุดในโลกเป็นของหลุยซา แอลเมโดวาร์ วัย 19 ปีกับแฟนหนุ่ม ริช แลงเลย์ วัย 22 ปีพวกเขาทำสถิติไว้ที่ 30.59.27 ชม.
46. ตอนที่ F4 ไปเปิดคอนเสิร์ตที่อินโดนีเซียทำให้เด็กนักเรียนเกือบ100 คน ต้องเรียนซ้ำชั้น เพราะไม่ได้ไปลงทะเบียนเรียนเทอม 2
47. บริษัทผู้ผลิตยาสีฟันดาร์ลี่เป็นเจ้าของเดียวกันกับที่ผลิตยาสีฟันคอลเกต
48. โดนัลด์ ดักส์ ถูกแบนในประเทศฟินแลนด์ เพราะมันไม่ได้สวมกางเกงใน
49. ภาพยนต์เรื่อง nothing hill จ่ายค่าตัวจูเลีย โรเบิร์ต 15 ล้านเหรียญ ( 660 ล้านบาท ) ในขณะที่พระเอกอย่างฮิว แกรนจ์รับค่าตัวเพียง 1 ล้านเหรียญ ( 45 ล้าน บาท)
50. หนังอนิเมชันเรื่อง SouthPark ได้รับการบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์บุ๊คว่า เป็นหนังอนิเมชั่น เรื่องยาวที่หยาบคายที่สุดในโลก สถิติบันทึกไว้ว่า มีการใช้คำหยาบ 399 คำ พฤติกรรมรุนแรง 221 ครั้ง และแสดงท่าทางหยาบคาย 128 ครั้ง

51. ขนมทอดกรอบตรา ปูไทย ระบุว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อปู
52. ในน้ำทะเล 100 ตัน จะมีทองคำอยู่ประมาณ 4 กรัม
53. จำนวนแถวของข้าวโพดในแต่ละฝักจะเป็นเลขคู่
54. จิงโจ้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่เดินถอยหลังไม่ได้
57. ยุงชอบเลือดเด็กมากกว่าเลือดผู้ใหญ่
58. แมงมุมทอดรสชาติเหมือนถั่ว
59. ฟันของแมลงสาบอยู่ในท้อง
60. เม่นทุกตัวลอยน้ำได้

61. หมู มีโอกาสเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
62. นอกจากมนุษย์แล้ว หมีขั้วโลกและจิงโจ้ต่างก็จูบเป็น ส่วนลิงชิมแปนซีนั้นจูบแบบ "เฟรนช์คิส" ได้ด้วย
63. คนถนัดขวามีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าคนถนัดซ้ายถึง 9 ปี
64. Hippopotomonstrsesquippedaliophobia คือ ชื่ออาการของคนที่หวาดกลัวคำอ่านยาวๆ
65. ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม - มีนาคม มีแนวโน้มเป็นโรคจิตและโรคคลั่งมากกว่าเดือนอื่นๆ
66. แก้วไม่ได้เป็นของเเข็ง เเต่เป็นของเหลว
67. สมองคนเราหนักประมาณ 3% ของน้ำหนักของร่างกาย แต่ใช้เลือดไปเลี้ยงถึง 15% ของเลือดทั้งหมด
68. เลือดของกุ้งมังกรเปนสีน้ำเงิน
69. อูฐสามารถหมุนหัว 180 องศา
70. รู้หรือเปล่าว่าเว็บ google ไม่ได้มีประโยชน์แค่หาข้อมูล แต่เป็นเครื่องคิดเลขได้ (ลองใส่ 5+2 หรือเลขอะไรก้อได้ในช่อง แล้วกด search)
 

Create Date : 10 สิงหาคม 2551    
Last Update : 10 สิงหาคม 2551 12:54:16 น.
Counter : 192 Pageviews.  


susanjoan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
    ข่าวท่องเที่ยว

    ข่าวไลฟท์สไตล์

Friends' blogs
[Add susanjoan's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.