ยุทธจักรนักขาย......ตอนที่ 17


สินค้าบริการ

เป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องมองเห็นได้เหมือนสินค้าอื่นๆ เป็นเรื่องของ ความรู้สึก อารมย์ มากกว่าอย่างอื่น

สินค้าเหล่านี้จะมีอยู่ในธุรกิจต่างๆ เช่น ธนาคาร ประกันชีวิต โฆษณา การขนส่ง โรงแรม ฯลฯ

หรืออาจเป็นสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าพิเศษที่ต้องอาศัยการดูแลรักษาตลอดจนการซ่อมบำรุง ตามอายุการใช้งานหรือสภาพการใช้งานที่เกิดขึ้น

งานการขายสินค้าชนิดนี้ ทำได้ยาก เพียงแต่นักขายจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ในด้านบริการ การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า ผู้รับ เป็นสำคัญ

โอกาสก้าวหน้าของนักขายสินค้าบริการ มีมากมายและล้ำหน้าได้ไม่แพ้การขายสินค้าอื่นๆเลย


*************************************

จากหนังสือ ยุทธจักรนักขายของ คุณไพบูลย์ สำราญภูติ

คลิ๊ก !!!!! อ่านบทความ หรือหนังสือดี ๆเพิ่มเติม ด้านล่างนี้
84000 พระธรรมขันธ์
สำนักพิมพ์โฟกัส
โรคข้อเข่าเสื่อม
น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว


Create Date : 15 พฤษภาคม 2554
Last Update : 15 พฤษภาคม 2554 12:01:08 น.
Counter : 212 Pageviews.

0 comment
ยุทธจักรนักขาย......ตอนที่ 16

สินค้าพิเศษ


จะเป็นสินค้าที่แตกต่างไปจากสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นสินค้าที่ผู้ขายจะต้องใช้ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบในการขายทุกครั้ง ส่วนมากจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย หรือ มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายกว่าสินค้าอื่นๆ

สินค้าเหล่านี้ได้แก่ เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องไฟฟ้า รถยนต์

นักขายสินค้าเหล่านี้ จะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขาย นอกเหนือไปจากรายละเอียดคุณภาพ คุณประโยชน์ของตัวสินค้าเอง

ผู้ซื้อหรือลูกค้าส่วนมาก นอกจากจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้โดยตรงแล้ว อาจเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการโรงงาน กรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรง

นักขายสินค้าพิเศษจึงจำเป็นต้องเตรียมตัว และวางแผนการขาย ตลอดจนการเสนอขายให้เต็มที่อีกด้วย

ข้อสำคัญที่สุด คือ การที่จะต้องออกไปพบลูกค้าด้วยตนเอง ลูกค้าผู้มุ่งหวัง คือ เป้าหมายสำคัญ อารมณ์ในการซื้อ คือ ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการขาย ความพร้อมในการขาย คือ หัวใจของความสำเร็จ


จากหนังสือ ยุทธจักรนักขายของ คุณไพบูลย์ สำราญภูติ


คลิ๊ก !!!!! อ่านบทความ หรือหนังสือดี ๆเพิ่มเติม ด้านล่างนี้
84000 พระธรรมขันธ์
สำนักพิมพ์โฟกัส
โรคข้อเข่าเสื่อม
น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว

Create Date : 13 พฤษภาคม 2554
Last Update : 13 พฤษภาคม 2554 15:19:19 น.
Counter : 190 Pageviews.

0 comment
ยุทธจักรนักขาย......ตอนที่ 15

การขายบริการ

เป็นการขายสินค้านั้น ไม่สามารถจะจับต้องหรือมองเห็นได้ เป็นเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

เป็นความพอใจ ความประทับใจในคุณค่า มากกว่าความต้องการด้านคุณประโยชน์ของสินค้าและบริการ

งานขายสินค้าลักษณะนี้ อัธยาศัย กิริยาวาจา และท่าทีของนักขายเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

มนุษยสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่นักขายเหล่านี้ ต้องมีมากกว่างานขายประเภทอื่นๆ และที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ ความพร้อมหรือเต็มใจที่จะให้ หรือรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยจากหนังสือ ยุทธจักรนักขายของ คุณไพบูลย์ สำราญภูติ

คลิ๊ก !!!!! อ่านบทความ หรือหนังสือดี ๆเพิ่มเติม ด้านล่างนี้
สำนักพิมพ์โฟกัส
โรคข้อเข่าเสื่อม
น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
Create Date : 07 พฤษภาคม 2554
Last Update : 7 พฤษภาคม 2554 21:34:05 น.
Counter : 219 Pageviews.

1 comment
ยุทธจักรนักขาย......ตอนที่ 14

การขายปลีก

เป็นการขายอีกวิธีหนึ่ง ที่ขายให้กับเจ้าของร้านค้าย่อย หรือผู้ซื้อสินค้านั้นไปใช้โดยตรง ปริมาณซื้อขายจะน้อยกว่าการขายแบบแรก

งานขายปลีกที่เห็นได้ชัดเจน คือการขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีกโดยทั่วๆ ไป

นักขายจึงจะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน เช่น มีบุคลิกดี พูดจาไพเราะ และมีความสนใจเต็มที่จะบริการช่วยเหลือลููกค้า

งานขายปลีกตามห้างสรรพสินค้า เป็นงานขายที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นชีวิตการขายใหม่ๆ ไม่ต้องออกไปค้นหาลูกค้าผู้มุ่งหวังภายนอก เพราะลูกค้าเดินเข้ามาหาเอง

เมื่อมีประสบการณ์ความชำนาญมากขึ้น ก็อาจข้ามขั้นไปเป็นนักขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นการขายส่ง หรือการขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงทีเดียว ที่เรียกกันว่า การขายโดยตรง(Direct Sales) ก็ได้


จากหนังสือ ยุทธจักรนักขายของ คุณไพบูลย์ สำราญภูติ


คลิ๊ก !!!!! อ่านบทความ หรือหนังสือดี ๆเพิ่มเติม ด้านล่างนี้
สำนักพิมพ์โฟกัส
โรคข้อเข่าเสื่อม
น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
Create Date : 05 พฤษภาคม 2554
Last Update : 5 พฤษภาคม 2554 22:23:18 น.
Counter : 161 Pageviews.

0 comment
ยุทธจักรนักขาย......ตอนที่ 13

การขายส่ง


เป็นการขายสินค้าที่ต้องอาศัยคนกลาง เช่น เจ้าของร้านค้า หรือ ผู้มีหน้าที่ขายช่วงต่อให้กับลูกค้ารายย่อยอีกทีหนึ่ง จะเรียกว่า จ๊อบเบอร์ ก็ได้

เป็นการขายที่มีความยุ่งยากพอประมาณ เพราะลูกค้าเหล่านี้ซื้อสินค้าไปเพื่อขายให้ร้านค้าย่อย เอาไปขายต่ออีกทีหนึ่ง

ผลประโยชน์ในการขายจึงเป็นเรื่องของธุรกิจ กำไร มากกว่าอย่างอื่น ส่วนมากมักจะเป็นนักซื้อที่มีประสบการณ์เหนือชั้นกว่านักขายโดยทั่วๆ ไป

นักขายที่ดีจะต้องระมัดระวังและเตรียมตัวให้พร้อม ความคุ้นเคยเป็นกันเอง และความสม่ำเสมอในการเข้าพบเยี่ยมเยียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักขายประสบความสำเร็จได้

ความจริงใจและความเต็มใจที่จะให้บริการ ก็มีความจำเป็นและไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย


จากหนังสือ ยุทธจักรนักขายของ คุณไพบูลย์ สำราญภูติ

คลิ๊ก !!!!! อ่านบทความ หรือหนังสือดี ๆเพิ่มเติม ด้านล่างนี้

สำนักพิมพ์โฟกัส
โรคข้อเข่าเสื่อม
น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
Create Date : 03 พฤษภาคม 2554
Last Update : 3 พฤษภาคม 2554 16:01:47 น.
Counter : 191 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  

chaichoti
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]ถ้ามีโอกาสจะเข้าวัดฟังธรรม ทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิ เพื่อเติมบุญ บุญเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกประการ
............... ข้อเข่าเสื่อม ข้อต่ออักเสบ MAXIMUV (แม๊กซิมูฟ) โรคกระดูกพรุน น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว สำนักพิมพ์โฟกัส foucs2552 ............................................................. ============= Counter Start: Mar. 25,2011