ทำหน้าที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น อย่าให้เสียทีที่เกิดมา เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ พบพระพุทธศาสนา.....นิพพานะ ปัจจโย โหตุ สาธุ ๆ ๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

บทกวีทิพย์ :: ความเจ็บปวดและความสุขจากใจของแม่เกษรฯแห่งแสงทิพย์ฯPain and Happiness


   ผู้ชมทั่วไป your good old Mom
gaysorniparn@live.com 68.73.115.151

  โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2552 06:37 น.


From suffering  and pain   the Holy light   leads me to bright  Happy new  life.

From the unreal  of all things on earth  Sangthipnipparn  light leads me to the real supreme Happiness of Nibbana.

From darkness  and sad  with disappointing in this world, Sangthipnipparn light leads me to the joy of life   and better  life after Death.

From death and reborn,  the Holy Sangthipnipparn leads me to the Deathless  with   Real  Happiness  of Nibbana.

 Though  I am Old  and  ill,  filled with all kinds of  sickness, my mind my spirit  will not  be ill and unhappy as the  my  sick body.

 Therefore I  pay  respectfully Homage  and  highly gradtitude to  Lord greatest  Pra Barom Dhamma Bida and  all Lord Father Buddhas, Pra Dham  is  Sangthipnipparn, all Pra Ariya Sonka, all my previous mothers  fathers  all my sons  and daughters  in Dhamma and  all Tep Tevada  Prom with  my  sincerely   Love.

มือสมัครเล่น

แปลความหมาย
จากความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด พลังแสงทิพย์ทำให้ฉันสว่างไสว มีชีวิตใหม่ที่แสนสุขล้ำ จากสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เที่ยงแท้บนโลกนี้ แสงทิพย์นิพพานนำฉันให้พบกับความสุขที่สูงสุดของแดนนิพพาน จากความมืดมนและความเศร้าสร้อย น่าผิดหวังในโลกใบนี้ แสงทิพย์นิพพานนำฉันให้มีสุขรื่นเริงสดใสในชีวิตและนำพาไปสู่ชีวิตที่ดีเลิศกว่าหลังจากสิ้นลมหายใจ จากการเวียนว่ายตายเกิด แสงทิพย์นิพพาน นำฉันไปสู่ความเป็นอมตะ บรมสุขเทียงแท้ในพระนิพพาน ถึงแม้ว่า ฉันจะชราและป่วยไข้ เต็มไปด้วยความทุกข์ทนกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานา จิตใจของฉันจะไม่ป่วยและจะไม่เสียใจตามไปกับร่างกายที่เจ็บป่วยอ่อนแอ เพราะฉะนั้น ฉันจึงขอแสดงความเคารพและรู้สึกขอบพระคุณอย่างที่สุด แด่องค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดา พระพุทธเจ้าทั้งหมด พระธรรมคือพลังแสงทิพย์นิพพาน พระอริยสงฆ์ คุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ ชาติ ลูก ๆในธรรมะ พร้อมทั้ง เทพเทวดา พรหมทั้งหมด ด้วยความรักอย่างจริงใจบทกวีทิพย์ :: ความเจ็บปวดและความสุข

(จากหัวใจของแม่เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ)๐ จาก"ความทุกข์-ความเจ็บปวด"ที่รวดร้าว    "แสงทิพย์ฯพราวจากนิพพาน"ตระการใส

"พลังแสงทิพย์อริยธรรม"นำจิตใจ    "ชีวิตใหม่"ที่สุขล้ำฉ่ำอุรา

สิ่งต่างๆผันแปรไปในโลกนี้    พบสุขศรีสมใจรักแม่นักหนา

"แสงทิพย์ฯนำสู่โลกทิพย์นิพพานา"      จิตสุขาใน"แดนทิพย์พระนิพพาน"

"ความมืดมน-ความเศร้าสร้อย"ก็คล้อยจาก    "ผิดหวัง"พรากนิรทุกข์เป็นศุขศานติ์

"แสงทิพย์ฯเปิดศุภฤกษ์ให้เบิกบาน    พระนิพพานเปิดรับ"ประทับทรวง

แม่กลับมาสดใสในชีวิต    ด้วยบุญฤทธิ์"พระรัตนตรัย"อันใหญ่หลวง

"หยุดเวียนว่ายตายเกิด"เลิศทั้งปวง    หมดสิ้นห่วง"นิพพานัง"เมื่อหลังตาย!!!

นำไปสู่"แดนอมตะพระนิพพาน    นิรันดร์กาล"สุขารมณ์สุขสมหมาย

เป็น"บรมสุขเที่ยงแท้"ไซร้ไม่เกิด-ตาย    ชีพไม่วาย"กาย"ป่วยบ้างก็"ช่างมัน"!!!

"กาย"จะป่วยช่างปะไร"ใจ"ไม่ป่วย    "จิตยังสวยใสสว่าง"กระจ่างนั่น!!!

แม่ขอกราบเคารพอภิวันท์    "พระบรมธรรม์บิดา-พุทธาองค์-

ทั้งพระธรรม-พระอริยสงฆ์ทุกองค์"ไซร้    "พ่อแม่-ไท้เทพ-พรหม"สมประสงค์

ทุกๆชาติ"ลูกทางธรรม"ให้ดำรง     "ด้วยความรักอันสูงส่ง"มั่นคงเทอญฯ.....


ชาติ นักรบ

สุขใดไหนเล่าเท่าปล่อยวาง ทำใจว่างจากกิเลส พ้นเขตสงสาร ข้ามภูมิภพจบสิ้นถิ่นกันดาล พระนิพานเป็นสุขยิ่งกว่าสิ่งใด

แก้ไขข้อความ
 

Create Date : 14 กันยายน 2556    
Last Update : 14 กันยายน 2556 13:44:10 น.
Counter : 375 Pageviews.  

แสงทิพย์อริยธรรม-แสงทิพย์อริยทรัพย์เพื่อมวลมนุษยชาติ.......พลังแสงทิพย์อริยธรรมนำทุกท่านเข้าพระนิพพานทันใจ

เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ 6 สันติรักษ์ ช้างเผือก เชียงใหม่
10 South 308 Birnam Trail โทร 053-219-831,0-4707-8877
Willow brook, Illinois 60527 U.S.A. //www.dhammapratarnporn.com
E-mail: kaysorn@hotmail.com //www.sangthip.com


--------------------------------------------------------------------------------

เนื่องจากองค์สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา พระผู้เป็นเจ้าของทุกๆศาสนา ผู้เป็นใหญ่สูงสุดเบื้องบนพระนิพพาน ผู้เป็นเจ้าแห่งมวลจักรวาลทั้ง 3 โลก มีพระมหาเมตตาทรงโปรดส่งแสงทิพย์อริยทรัพย์ลงมาให้แก่ชาวโลกและทั่วมหาอนันตจักรวาล ทั้งนรก โลก เทวโลก พรหมโลก เพื่อที่จะยกระดับจิตคนที่ดีมีบุญให้ได้อริยมรรคอริยผลทั่วทั้งหมด ไม่มีการยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นชนชาติศาสนาใดขอให้มีจิตใจเมตตาปราณี มีศีล 5 ครบ เคารพองค์พระศาสดาของท่าน
ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ เข้าไปชำระล้างกิเลสในจิตใจ ท่านจะได้รับอริยฐานะทันที เป็นการปิดกั้นป้องกันประตูอบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เพราะเมื่อความตายใกล้เข้ามา ลืมนึกถึงคุณงามความดีมัวแต่ตกใจกลัวตาย พระเบื้องบนท่านจะมาปรากฏกายทิพย์ให้ผู้ได้รับพลังแสงทิพย์เห็นด้วยตาเนื้อ คนใกล้ตายจะดีใจ จิตเป็นกุศลก็ไปสวรรค์เป็นอย่างต่ำ ไปเป็นสุขชั้นพรหมเป็นอย่างกลาง จิตสะอาดเบิกบาน ไม่ติดใจในสมบัติของโลก สวรรค์ พรหม ก็ไปเบื้องบนพระนิพพานได้แน่นอน แต่บุคคลใดได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ปิดกั้นประตูนรกแล้วรู้จักดีชั่วแล้ว ยังไม่เชื่อกฎของกรรมหรือกฎของธรรมชาติ ฝ่าฝืนกระทำความชั่วผิดศีล 5 ข้อ ก็จะได้รับการลงโทษเป็น 2 เท่าตามบาปกรรมที่ทำไว้

1.องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา หรือองค์สมเด็จพระอนุตตรธรรมมารดา,พระอัลเลาะห์, ท่านพ่อเกิดแม่เกิด, พระยะโฮวาเจ้า, ท่านทรงปราบมาร, พระผู้เป็นเจ้าหรือ GOD เรียกพระองค์ท่านได้หลายพระนาม ในทุกๆ ศาสนา แท้ที่จริงคือพระองค์เดียวกันหมด พระองค์ท่านได้โปรดประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรมเรียกว่าอภิญญาหกเป็นอภิญญาใหญ่ คือโลกุตระอภิญญา

2.องค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดเมตตาประทานมโนมยิทธิอภิญญา เรียกว่า อภิญญาห้าหรืออภิญญาเล็ก มีอิทธิฤทธิ์ทางใจเป็นโลกียอภิญญา

3.องค์สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย โปรดเมตตาเปิดจุดสถิตของจิตธรรมญาณเดิม เรียกว่า อนุตตรธรรมเป็นงานของสายมหายาน สายพระโพธิสัตว์ของชาวจีน

ในสมัยพุทธกาล สาธุชนที่ได้เข้าเฝ้ารับฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เห็นแสงฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการของพระองค์ท่านเพียงครั้งเดียวทำให้มีความเลื่อมใสศรัทธา ฟังพระธรรมเทศนา จิตได้เข้าถึงพระโสดาบันทันที ในสมัยปัจจุบันนี้ องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาที่ได้โปรดเมตตาประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรม ส่งมาให้ดวงจิตทั้ง 3 โลกได้รับสัมผัส เปรียบประดุจแสงฉัพพรรณรังสีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยพุทธกาลนั่นเอง ซึ่งพระองค์มีพระวิสุทธิพุทธบัญชาให้คนที่มีขันธ์ 5 เป็นสื่อกลาง

ความรู ้ใหม่เป็นอจินไตย ใครจะเชื่อหรือไม่ ตามใจท่านผู้อ่าน (อจินไตยแปลว่าไม่สามารถคิดหรือจินตนาการได้)
แรกเริ่มเดิมทียังไม่มีสุริยะจักรวาล มีแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่าของสุญญากาศ มีพลังจิตเป็นทิพย์เป็นมหัศจรรย์ขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาอยู่ในอวกาศ ซึ่งเป็นนิพพานอยู่ทั่วไป ไม่มีนรกโลก เปรต อสุรกาย สัตว์ คน ไม่มีสวรรค์ พรหม ไม่มีรูปลักษณ์ พลังจิตองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาซึ่งมีมาแต่กาลก่อน ไม่มีใครสร้างเป็นพลังจิตยิ่งใหญ่อยู่เหนือธรรมชาติ เหนือกฎของจักรวาล พระองค์ท่านเนรมิตรูปลักษณ์เป็นกายแก้ว กายทิพย์ กายนิพพาน แล้วพระองค์ท่านก็เปล่งพลังแสงทิพย์ในพระวรกายพระองค์ท่านกระจายเป็นพลังจิตเล็กๆได้ 9,600 ล้านล้านดวง คือ ดวงจิตนิพพานทั้งหมดที่อยู่ใน 3พิภพนี้ องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาจึงโปรดเมตตาสร้างสุริยะจักรวาล มีดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ จำลองนิพพานมาไว้ในโลกชมภู(โลกเรานี้)โลกสูตู โลกจามร ให้เป็นสถานที่น่าอยู่สบาย กลายเป็นรูปธรรม วัตถุธรรมหรือโลกธรรม พระองค์ท่านวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา จึงตรัสสั่งพลังจิตลูกๆ เล็กๆ ที่เป็นทิพย์นิพพานทั้งหลายว่า “ลูกจงลงไปเรียนรู้สภาวะของโลกจักรวาล พ่อสร้างไว้ให้เป็นรูปธรรม ไปช่วยกันสร้างสรรค์ให้โลกเป็นนิพพานบนดิน ทำงานเรียนรู้โลกธาตุจบ หมดอายุขัยจิตใจลูกให้กลับคืนนิพพาน เป็นการจบหลักสูตรเรียนรู้ในรูปธรรม วัตถุธรรม ครบหมดแล้วลูกไม่ต้องลงไปเรียน ทำงานโลกธรรมอีก แต่อย่าได้ไปลุ่มหลงในสิ่งมายาสมมุติ มันจะทุกข์หนักแล้วลูกจะหลงลืมหาทางกลับคืนสู่นิพพานไม่ได้”ลูกๆจิตนิพพานทั้งหลายต่างก็กระจายมาเที่ยวเล่นในโลก มีความเป็นทิพย์สุขสบาย สมปรารถนาทุกอย่าง รุ่นแรกๆกลับคืนสู่นิพพานได้ไม่ยากเพราะจิตไม่ติดใจในของสมมุติ ส่วนรุ่นหลังๆ อยู่ไปอยู่มาเริ่มมีอวิชชา เกิดติดใจหลงใหลใน รูป รส กลิ่น เสียงในโลก เกิดตัณหาอยากอยู่ในโลก ร่างกายทิพย์นิพพานกลับกลายเป็นร่างพรหม ไม่สว่างเท่าร่างทิพย์นิพพาน เมื่อมองร่างทิพย์ของกันและกัน เกิดมีความผูกพันรักกัน (ราคะตัณหา) จึงเริ่มมีเพศสัมพันธ์เป็นเทวบุตร และเทพธิดา จากนั้นมีจิตหยาบหนา มีความโลภในสมบัติของโลก มีความโกรธ ความหลงในตนและผู้อื่น ร่างเทวดาจึงพัฒนาต่ำลงๆ กลายเป็นคนมีขันธ์ 5 เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท คือสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด มี กาย เวทนา มีสัญญา ความจำได้หมายรู้ มีสังขาร ความคิดดีคิดชั่ว มีวิญญาณ คือมีระบบประสาท ความรู้สึกทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย อารมณ์ดีๆ ร้ายๆ รักผิดเพศ ผิดลูกสามีภรรยา ดื่มสุรายาเมา ทำความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ผู้คนรอบข้าง องค์พระบรมบิดาผู้ทรงควบคุมดูแลดวงจิต ของลูกๆทุกคนอยู่จึงต้องจัดการสร้างนรกขึ้นมาทำโทษ กักขัง สอนสั่ง ผู้มีจิตชั่วช้าไม่มีเมตตาต่อผู้อื่น เมื่อพ้นจากขุมนรกได้พัฒนาจิตดีขึ้นเป็นคนไม่หลงในโลกียสมบัติ เทวสมบัติ กลับคืนสู่นิพพานตลอดกาลนานไม่ต้องกลับมาเรียนรู้อีก

องค์พระบรมบิดาสร้างสวรรค์ 6 ชั้น ไว้แบ่งแยกดวงจิตตามความดีมากน้อยของคนที่ตายแล้วแต่มีความดีงาม มีศีล 5ครบ เคารพพระศาสดา แต่ยังติดใจหลงใหลในสิ่งที่สวยสดงดงาม

องค์พระบรมบิดาสร้างพรหมขึ้นมา 16 ชั้น แบ่งแยกดวงจิตที่มีเมตตามีศีล 5 ครบ มีจิตเป็นสมาธิ เป็นหนึ่งกับคุณงามความดี มีศีล ทาน ภาวนาแผ่เมตตา และท่านที่ก่อนตายจิตไปติดในรูปฌาน อรูปฌาน รูป รส กลิ่น เสียง

องค์พระบรมบิดาทรงมีพระมหาเมตตา ส่งองค์พระศาสดาหลายศาสนาให้มาสั่งสอน คน เทวดา พรหมให้ทำคุณงามความดี กลับคืนสู่สวรรค์นิรันดร ทำความดีต่อไปพระนิพพานไม่ต้องกลับมารับผลบุญผลบาปในสวรรค์ พรหม โลกมนุษย์ เป็นการจบหลักสูตรเรียนรู้ รูปธรรม โลกธรรม เป็นนิพพานถาวร

จิตพุทธะประภัสสรที่ไปลุ่มหลงอยู่ในกายคน สัตว์ ผี สัตว์นรก ยังไม่ฉลาด ไม่สะอาดพอที่จะกลับคืนนิพพาน รอรวบรวมบุญบารมีทั้ง 10 ประการ มี ศีล ทาน เมตตา อธิษฐาน เนกขัมมะ การบวชจิตไม่มีกิเลสมารบกวนจิตใจ มีขันติ ความอดทน ไม่ติดใจในรูป รส กลิ่น เสียง วิริยะ ความเพียร เพื่อพระนิพพานอย่างเดียว สัจจะ มีความจริงใจในศีล สมาธินิพพาน ปัญญา จิตให้รู้ว่าทั้ง 3โลกเป็นรูปมายาของสมมุติกันขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้น อุเบกขาบารมี มีจิตเฉยๆ ไม่ยินดียินร้ายกับความแปรปรวนยุ่งเหยิงเป็นทุกข์และสูญสลายตายไปของร่างกายเพราะจิตใจไม่ได้ตายตามรูปวัตถุธรรมที่เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้น ท่านผู้ใดอ่านแล้วไม่เชื่อเพราะไม่มีในตำราไม่มีใครกล้าเขียน เป็นความรู้ใหม่ ไม่มีในพระไตรปิฎก ดิฉันเขียนออกมา ตามภาพที่พระบรมบิดา โปรดเมตตาให้รู้ให้มองเห็นเป็นภาพได้ เพื่อให้ดิฉันมีความมั่นใจหมดสงสัยในพระธรรมของพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์นี้

ท่านผู้ใดไม่เห็นดี คัดค้านคิดว่าธรรมะอะไรจะง่ายเกินไป ก็ขอให้ปล่อยวางไม่สนใจเสีย อย่าพึ่งเก็บไปวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิติเตียน เพราะดิฉันกลัวว่าท่านจะทำความผิดทำบาปใหญ่หลวงโดยไม่รู้ตัว เป็นการบังอาจไปปรามาสองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา พระองค์ท่านโปรดเมตตาอนุญาตให้ดิฉันทำงานฉุดช่วยสรรพจิตวิญญาณทั้ง3 โลกแบบง่ายมากในด้านความมหัศจรรย์ของพลังแสงทิพย์นี้เป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ เพราะถ้าจะเอาแต่งานสอนพระกรรมฐาน ท่านตรัสว่าช้าไปไม่ทันเหตุการณ์กับยุควิกฤตกาลภัยอันตรายเวลานี้ เพราะชาวโลกตกนรกกันถึง 90% ถ้าท่านผู้อ่านเชื่อมีจิตศรัทธาและเห็นดีรีบขอรับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ได้ง่ายๆ ด้วยการอธิษฐานจิตขอรับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์เอาเอง ท่านก็พ้นจากนรก พ้นบาปกรรม ไปสวรรค์ได้อย่างสบาย แต่ถ้าหากท่านปรามาสงานบุญกุศลสูงส่งวิเศษยิ่งนี้ ท่านจะได้รับบาปกรรมโดยที่ท่านไม่ทันรู้ตัวแทนที่จะได้ไปพักสวรรค์ พรหม หรือนิพพานง่ายๆ กลับกลายไปเสวยความทุกข์ร้อนทรมานในนรกเป็นเวลานานแสนนาน แม้ถึงสมัยองค์พระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้ก็ยังไม่พ้นจาก นรก เปรต อสุรกาย หรือ สัตว์เดรัจฉาน

พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมประทานพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์

ในช่วงเวลาที่เกิดกลียุค วาตะภัย ไฟบรรลัยกันต์จากสารเคมี จากอาวุธนิวเคลียร์ที่ทดลองใช้ รวมกับมนุษย์สร้างอาวุธประหัตประหารกันเอง เกิดภัยธรรมชาติแปรปรวน ทำให้ผู้คนล้มตายกันมากมาย ผู้ที่ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพานนับว่าเป็นผู้โชคดี มีบุญมหาศาล จะปลอดภัยจากอันตรายทุกชนิด ถ้าหมดอายุขัย ก็มีสวรรค์เป็นที่ไป บุญใหญ่ในที่นี้คือ บุญพลังแสงทิพย์จะปิดกั้นประตูนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานได้แน่นอน วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวไกลอย่างไรก็ไปไม่ถึงสวรรค์นิพพาน

การแสวงหาจิตธรรมญาณเดิม คือจิตพุทธะประภัสสร เป็นจิตนิพพานมากาลก่อน เป็นของที่นำความสุขใจสุขกายในชาตินี้ ดีกว่ามีอำนาจวาสนา วิชา เงินทอง ความก้าวหน้า ในโลกทั้งหมด ทุกสิ่งเป็นของสมมุติแปรปรวนสูญสลายทั้งหมด จิตเป็นของศักดิ์สิทธิ์ตัวจริงของเรา กายเน่าเหม็นเป็นของปลอม การบรรลุมรรคผลไม่ใช่ของยาก การปฏิบัติก็ทำจิตใจให้ใสสะอาดไม่หลงใหลในกายเรากายเขา จิตแรกเริ่มเป็นจิตพุทธะประภัสสรเป็นจิตพระอริยเจ้ากันทุกคน จิตเดิมแท้ไม่ยึดเหนี่ยวไม่เกาะเกี่ยวในของสมมุติ ที่เป็นดิน น้ำ ลม ไฟ คือร่างกายของคนสัตว์ การบำเพ็ญธรรมจึงควรบำเพ็ญด้วยจิตใจ เอาจิตสำรวมกาย วาจา ใจ ให้งดงามมีเมตตา วางเฉย เบิกบาน จิตเป็นพุทธะมาก่อนแล้วทุกคน จิตพุทธะก็มาจากแดนทิพย์นิพพาน บ้านที่แท้จริง

100 คนที่ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพาน มี 4% ที่บำเพ็ญธรรมเข้าถึงนิพพาน อีก 96 % ตายแล้วไปพักอยู่สวรรค์ รอเวลาองค์สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้ จึงลงมาเกิดรับฟังพระธรรมเทศนา บำเพ็ญต่อเข้าพระนิพพาน สมัยองค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร ช่วยจิตคนเข้านิพพานได้ 200 ล้านดวง สมัยองค์สมเด็จพระพุทธสมณโคดม ช่วยจิตคนเข้านิพพานได้ 200 ล้านดวง สมัยองค์พระศรีอาริยเมตไตรย ช่วยจิตคนเข้านิพพานได้ 2 พัน 600 ล้านดวง

อริยสัจ 4 ประการ คือ ความจริงที่ยกระดับจิตคนเป็นอริยบุคคลได้

1.มองเห็นว่าร่างกายคน สัตว์ มีแต่ความแปรปรวนเป็นทุกข์

2.เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์ว่าจิตใจไปหลงยึดติดร่างกายให้เกิดทุกข์(สมุทัย)

3.นิโรธ จะดับทุกข์ทางใจได้ก็ด้วยการสละละปล่อยวางร่างกายออกจาก จิตไม่หลงยึดติดกายอีกต่อไป

4.มรรค หนทางเดินแห่งความสุขยอดเยี่ยมของจิตคือ นิพพานเป็นธรรมญาณ อาศัยกายเนื้อชั่วคราว จิตธรรมญาณ มุ่งนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต

พลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ คือ แสงทิพย์จากนิพพานที่พระผู้เป็นเจ้าองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาโปรดประทานอริยฐานะให้แก่ทุกๆ คน จากปุถุชนเลื่อนขึ้น 1 ขั้นครั้งเดียวเป็นโสดาปฏิมรรคแล้วให้ปฏิบัติธรรมกันต่อไป ใครได้โสดาปฏิผลแล้วพระองค์ท่านก็เลื่อนขั้นต่อขึ้นไปอีกขั้น คือ สกิทาคามีมรรค ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหัตผลเร็วไว และเพื่อนำจิตใจของปวงชนมนุษย์เข้ากระแสพระนิพพาน ผลบุญนั้นก็มีพลังทิพย์แผ่ถึงบรรพชน 7 ชั้น และลูกหลานอีก 9 ชั้นได้บุญบารมีให้บรรพบุรุษลูกๆหลานๆ 7 - 9 ชั้นได้ทุกๆชาติ ที่เคยร่วมเกิดด้วยกันมาทั้งเป็นเทพ คน สัตว์ เวียนว่ายตายเกิดหลายๆ แสนชาติมากันแล้วทั้งสิ้น

การบำเพ็ญธรรม คือ ทำจิตเราให้เข้าถึงจิตเดิมแท้ ทำให้จิตใจนิ่งเฉย เบิกบานเป็นธรรมญาณที่วิเศษ กายแท้ซ่อนเร้นอยู่ในกายเน่าเหม็นสมมุติ จิตเดิมแท้เป็นจิตสะอาดว่องไว มีเมตตา มีพลังอภิญญาสมาบัติ สภาวะธรรมชาติอันเดิมของจิตคือ วิมุตติจิต ให้หมั่นระลึกถึง พระนิพพานไว้ วิมุตติจิตอยู่เหนือธรรมชาติในโลกนี้ จิตจะมีพลังบริสุทธิ์เลิศล้ำ เมื่อหมั่นระลึกถึงองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา มีองค์พระศาสดาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นกรรมฐานที่ถึงพระนิพพานได้รวดเร็วเกินคาด พ้นทุกข์ได้ง่ายมากเพราะจิตเดิมสะอาด ฉลาดล้ำเลิศผู้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์คือผู้ได้รับอภิญญาใหญ่ง่ายๆโดยไม่ต้องฝึกฝนให้ยากนาน

การได้รับอริยทรัพย์หรือได้รับอริยฐานะทางธรรม ถือว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์แล้ว คือ บุญฤทธิ์เป็นอภิญญาใหญ่ทางจิตทางธรรม ดียิ่งกว่าอภิญญาทางกาย การบำเพ็ญธรรมก็เพื่อให้จิตถึงความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จิตมีอภิญญาใหญ่ คือ หลุดพ้นหนีภัยอันตรายจากวัฏฏะสงสาร จิตเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มีพระนิพพานในชาตินี้ได้ง่ายๆ

ผู้ที่ฝึกมโนมยิทธิมีจิตเป็นทิพย์ สามารถสัมผัสในสิ่งที่ตามองไม่เห็นเช่น สวรรค์ นิพพานได้แล้ว ท่านเรียกว่ามีอภิญญาเล็กเป็นโลกียอภิญญาหรืออภิญญาห้า

ผู้ที่ได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ คือ ผู้ได้รับอภิญญาใหญ่ง่ายๆ โดยไม่ต้องฝึกฝนให้ยาวนาน ได้ง่ายๆจากองค์พระบรมบิดา จากองค์พระศาสดาทุกๆศาสนา ถือว่าท่านมีอภิญญาใหญ่ เป็นโลกุตระอภิญญาเรียกว่าอภิญญาหก เป็นการตัดอบายภูมิทั้ง4ได้ ปฏิบัติจิตไม่หลงใหลติดใจใน 3 โลก จิตมีอิสรเสรีภาพไม่ตกเป็นทาสของกิเลส ตัณหา อวิชชา อุปทานและบาปกรรมอีกต่อไปก่อนตายพระเบื้องบนจะมารับจิตวิญญาณไปสวรรค์นิพพานตามวาสนาบารมี หลังตายศพจะอ่อนนิ่มไม่แข็งทื่อใบหน้าผู้ตายจะสดชื่นเหมือนคนนอนหลับ

เมื่อได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์แล้วจะฝึกมโนมยิทธิได้ง่ายมากด้วยตนเอง โดยการอธิษฐานขอบารมีพระศาสดาของท่านแล้วจับความรู้สึกสัมผัสอันแรกว่าจิตเป็นแก้วใสมีประกายแสงสว่างไสวงดงาม ให้น้อมจิตนึกกราบเคารพ อธิษฐานขอพระบารมีองค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา โปรดเมตตาประทานวิสุทธิพุทธอนุญาตให้ดวงจิตที่สะอาดสดใสของลูกเข้าไปอยู่ในท้อง

ในพระวรกายพระบรมบิดาตามในภาพหน้าปกหนังสือนี้ กายทิพย์เราเป็นจุดเล็กๆขอนั่งอยู่บนดอกบัวแก้วในท้องพระบรมบิดา ขอบารมีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา เมตตาหมุนดอกบัวแก้วที่นั่งไหว้พระสวดมนต์ภาวนา หมุนรอบๆเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นทักษินาวัตร หมุนตลอดเวลาจนกว่าร่างกายมนุษย์จะสิ้นสุดตายไป ขอให้ดอกบัวหมุนเป็นการโมทนาสาธุและเคารพรักบูชาแด่องค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา อีกทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ พระศาสดาทุกๆศาสนา พระธรรม พระอริยสงฆ์ คุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ ชาติ หมุนเพื่อสลัดกิเลสตัณหาอวิชชา อุปาทาน ให้หมดสิ้นจากจิตใจ หมุนต่อไปเต็มกำลัง เพิ่มพลังบารมี 10 ทัศ เป็นการตัดกิเลส ตัณหา อวิชชา เครื่องร้อยรัดเราให้มาเวียนว่ายตายเกิด คือ สังโยชน์ 10 ให้หมดไปโดยอัตโนมัติ หมุนแผ่เมตตาให้ปวงพี่ ๆน้อง ๆ ทั้งหมด ในสรรพสัตว์ ทั้ง3โลกมีนรกโลก มนุษย์โลก เทวพรหมโลก แรงดอกบัวแก้วหมุนตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่น เพื่อดึงดูดคนดีมีศีลธรรมเข้ามารับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ หมุนไล่เสนียดจัญไรโรคภัยไข้เจ็บ กฎแห่งกรรม คนร้ายให้ห่างไกลวงจรชีวิตของลูกเพื่อลูกจะได้มีปัญญาช่วยชาติ พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ตามความสามารถของลูกจะพึงทำได้

แนวทางปฏิบัติ 6 วิธี ที่จะช่วยสรรพสัตว์เข้าอริยมรรคพ้นอบายภูมิ คือ

1.จิตทิพย์ของเราแผ่เมตตาฝากไปกับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์กับแสงฉัพพรรณรังสีของพระบรมไตรโลกนาถศาสดา ให้บรรดา คน สัตว์ นรก ผี เทวดา พรหม ทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ ให้ได้รับพลังแสงทิพย์ทั้งหมดทั้งที่โมทนาและไม่ได้โมทนาก็ตาม

2. อธิษฐานจิตแผ่เมตตาตลอดเวลาให้บรรดาเพื่อนร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งคน ผี สัตว์

เทวดา พญานาค ที่อาศัยในโลกมนุษย์ ใครก็ตามที่มีองค์สมเด็จพระบรมบิดาอยู่ในใจ ก็ขอ

ให้เขาเห็นพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ในดวงจิตของลูก องค์สมเด็จพระบรมบิดารวมทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับอยู่บนหัวคลุมตัวลูกไว้ ขอให้ทุกท่านโมทนาได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์โดยอัตโนมัติไม่ว่าลูกจะไปแห่งหนตำบลใด

3. ท่านใดก็ตามไม่ว่า ผี เทวดา คน ได้เห็นรูปภาพ องค์พระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลต่างๆขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา ตามรูปภาพหน้าปกหนังสือนี้ เกิดปีติยินดี ชอบใจ ในรูปภาพ ขอให้ทุกท่านมีบุญบารมีได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรมทันทีโดยไม่ทันได้อ่าน

4. ขอแบ่งกายทิพย์อีก 1 องค์ จากเบื้องบนพระนิพพานมาตามพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์กับแสงฉัพพรรณรังสี หมุนกายทิพย์ จิตทิพย์อยู่เหนือโลกมนุษย์ ให้ทุกๆดวงจิต ผี คน สัตว์ เทวดา ได้รับทุกๆจุด เพื่อให้โลกสุขสบาย กลับกลายเป็นสวรรค์ นิพพานบนดินดังเดิม ตามที่องค์สมเด็จพระบรมบิดาทรงสร้างไว้แต่แรกเริ่ม

5. ท่านใดก็ตามที่จะทำงานเป็นสื่อกลางผ่านพลังแสงทิพย์อริยธรรมให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลกได้รับต่อๆกันไป อย่าได้กังวลใจว่าตัวเรามีวาสนาบารมีน้อยไม่สามารถช่วยให้ผู้อื่นหรือสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ให้ได้รับพลังแสงทิพย์ของพระองค์ท่านได้เต็มกำลัง ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความมั่นใจว่า พลังแสงทิพย์อริยทรัพย์อริยธรรมทั้งหมดที่ตัวเราเป็นสื่อให้ผู้อื่นนั้น ทุกท่านจะได้รับทั้งหมดไม่ มีข้อยกเว้นเพราะเป็นงานขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาโปรดมีพระมหาเมตตาให้ได้รับทั้งหมดทั้ง 3 โลก เพียงแต่พระองค์ท่านต้องการให้มนุษย์ มีขันธ์ 5เป็นสื่อกลางให้พี่น้องทั้ง 3โลกได้รับบุญของพลังแสงทิพย์อริยธรรมของพระองค์ท่านเท่านั้นเอง

6.อธิษฐานขอให้ผู้ที่ได้เห็นวัตถุมงคลทุกชนิดทั้งพระพุทธรูป วัดวาอาราม พระเจดีย์ พระเครื่อง โบสถ์ มัสยิด ไม้กางเขน หนังสือธรรมะ พระคัมภีร์ อีกทั้งขอตั้งจิตอธิษฐานให้ แสงสว่าง แสงไฟ แสงอาทิตย์ แสงไฟนรก แสงทิพย์จากเทพ พรหมโลกเบื้องบน ขอเปลี่ยนเป็นแสงทิพย์อริยธรรมทั้งหมด เมื่อเหล่าสรรพสัตว์ทั้ง3 โลกได้เห็นแสงทุกชนิดแล้ว มีจิตนึกถึงบุญกุศล คุณงามความดีหรือนึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ก็ตามอย่างเช่นสัตว์นรกที่อยู่ในขุมไฟ ก็ขอพลังแสงทิพย์อริยธรรมโปรดไปกระตุ้นดลจิตดลใจให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนึกถึงคุณงามความดีให้ได้ เพื่อจะได้รับบุญจากพลังแสงทิพย์จะได้พ้นโทษทุกข์จากบาปกรรมในนรกเร็วไว ไปสวรรค์นิพพานได้รวดเร็วว่องไว และจิตเป็นกุศล ระลึกถึงองค์พระศาสดาของท่านขอให้ได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรมนี้

บทสวดพระคาถาแผ่เมตตาทั่วไตรภพ

นะโมพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา ( นะโมพระผู้เป็นเจ้าท่านพ่อเกิดแม่เกิด ,
นะโมพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นศาสดาทุกศาสนา)

นะโม พระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้า

นะโม พุทธายะ พลังพระเปิดโลกทั้ง 3

นะโม สรรพพุทธานัง นะโมสรรพธัมมามัง นะโมสรรพสังฆานัง

นะโม อิติ อิติ โพธิสัตว์ โอมท่านท้าวสักกะเทราช

โอมท่านท้าวจาตุรมหาราช โอมท่านท้าวจาตุรมหาพรหม

โอมท่านท้าวพระยายมราช

ลูกขออุทิศส่วนกุศล ฝากไปกับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์กับแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ ที่แผ่ไปทั้ง 3 โลก
ด้วยอิทังปุญญะผะลัง ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้ง 3โลกเจ้ากรรมนายเวร ญาติมิตรมีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติเวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมีอันมิอาจประมาณ ลูกขอนอบน้อมนมัสการด้วยจิตใจ ขอให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เจ้ากรรมนายเวร ญาติมิตรและจิตลูกสะอาดสว่างใส หลุดพ้นไซร้กลับบ้านนิพพานพร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง

*การปฎิบัติธรรมในยุควิกฤตกาลนี้

องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา ทรงเน้นให้ผู้ที่ได้รับพลังแสงทิพย์แล้ว ให้ไปช่วยปวงสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ให้ได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ให้ได้มากที่สุด ตามกำลังจิต กำลังกาย กำลังสติปัญญาของเรา เป็นการเพิ่มบุญบารมี 10 ทัศ แล้วองค์สมเด็จพระบรมบิดา จะโปรดเมตตาเลื่อนขั้นอริยฐานะให้สูงขึ้น ตามบุญบารมีของพวกเราที่ช่วย ให้ผู้อื่นได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรม ไม่ใช่นั่งหลับตาภาวนาอยู่ในบ้านในป่าอย่างยุคก่อน ๆ

สำหรับท่านที่ฝึกมโนมยิทธิได้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้

1.ปฏิบัติแบบนักอภิธรรม

จิต - หมุนแผ่เมตตาจิตไปทั่ว 3 โลก ตลอดเวลา จิตไม่มีเวลาคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวล คิดชั่วไร้สาระ เป็นจิตพระอริยเจ้า

เจตสิก - มีสติระลึกรู้ว่าจิตทิพย์กายทิพย์หมุนอยู่ในพระวรกาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเวลา อารมณ์ชั่วจะไม่เข้ามากวนใจ

รูป -จิตเบื้องบนพระนิพพานมองลงมาดูรูป คือสิ่งที่เรามองได้ด้วยตาเนื้อตาในเห็นได้ทั้ง 3 โลกเป็นภาพมายาแปรปรวนเสื่อมสลายไม่มีอะไรเหลือในที่สุด มีพระนิพพานมองเห็นด้วยจิตเป็นของแท้จริงไม่สูญสลาย

นิพพาน –จิตทิพย์กายทิพย์ตั้งมั่นหมุนอยู่ในพระวรกายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระนิพพาน ใจเราในขันธ์ 5 ตั้งมั่นไว้ที่จุดดวงตาที่ 3 ตรงกลางระหว่างคิ้ว ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาเบื้องบนนิพพาน ประทับคลุมใจในขันธ์ 5 ให้มีกาย วาจา ใจ สะอาด บริสุทธ์ผุดผ่อง จิตตั้งมั่นไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรัย เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนาญาณ พิจารณาเห็นว่าในโลกมนุษย์ไม่มีใครเป็นสุขจริง มีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจวุ่นวายด้วยสารพัดปัญหาชีวิต สวรรค์ พรหม ก็เป็นสุขชั่วคราวมีนิพพานเท่านั้นที่เป็นสุขอย่างยิ่งตลอดกาล จิตเราจะเบิกบานเป็นจิตของพระอรหัตผลได้ง่ายรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นวิมุตติทัศนะว่าธรรมะทั้ง โลกียธรรม โลกุตระธรรม เรารู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ด้วยพระบารมีจากพลังแสงทิพย์นิพพาน และพระบารมีองค์พระสัพพัญญู พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่พระเมตตาให้ลูกๆพุทธบริษัทได้สัมผัสพระนิพพานตามความเป็นจริงให้ลูกๆได้ มีปัญญาเข้าใจอริยธรรมโลกุตระธรรมอย่างถูกต้องหมดความสงสัยอีกต่อไป ใครก็ตามที่คล่องในอารมณ์นิพพานจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้ว จิตจะอยู่นอกกายหรือจิตจะอยู่ในกายขันธ์ 5 สกปรกนี้ จิตก็เป็นนิพพานคือไม่หลงใหลใยดีกับร่างกายขันธ์ 5 ของเรา ขันธ์ 5 ร่างกายของผู้อื่นอีกต่อไป ตายจากความเป็นคน พระบรมบิดาจะโปรดประทานให้จิตเราเข้าเสวยสุขเบื้องบนพระนิพพานทันที

วิธีปฏิบัติเพื่อขอรับพลังแสงทิพย์นิพพานด้วยตนเอง

1.บูชาพระรัตนตรัยหรือพระศาสดาองค์ใดก็ได้ที่ท่านเคารพนับถือ ไหว้พระสวดมนต์แล้วขอขมาพระรัตนตรัย ได้โปรดให้อภัยในสิ่งที่ลูกเคยผิดพลาดพลั้งไปด้วย กาย วาจา ใจ ตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบัน ลูกตั้งใจจะไม่ทำผิดศีล ผิดจากคิดชั่ว พูดโกหกพูดหยาบคาย ไร้สาระ จะคิดถึงแต่พระรัตนตรัย คิดถึงความตายเพื่อลูกจะได้ไปอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระนิพพาน ถ้านับถือศาสนาอื่นก็ขอโทษพระศาสดาของท่าน ขอติดตามไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของท่านเมื่อตายแล้ว

2.เอาจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือพระศาสดาของท่านแล้วนึกเอาภาพพระพุทธรูปหรือพระศาสดามาประทับที่เต็มใบหน้าของเรา แล้วนึกเอาจิตของเราเข้าไปไว้ในพระวรกายของพระศาสดาที่ตรงกลางระหว่างคิ้ว ภาวนาพระคาถา 5 คำ นะโม พุท ธา ยะ จิตดูลมหายใจเข้าออกพร้อมกับคำภาวนา จนจิตเป็นหนึ่งกับพระคาถาคือจิตไม่คิดไปนอกเรื่องจากมโนภาพพระศาสดาที่เรากำหนดจดจำเอาไว้ในใบหน้าและลมหายใจเข้าออก

วิธีกล่าวขอรับพลังแสงทิพย์นิพพาน

ข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา ผู้มีพระมหาเมตตาต่อปวงสรรพสัตว์ทั้ง 3โลก ลูกนี้ต่ำต้อยมีบุญน้อยลูกมองเห็นภัยอันตรายใหญ่ ในนรกโลก มนุษย์โลก เทวพรหมโลก ลูกไม่ปรารถนาที่จะเกิดเป็นคน เป็นเทวดาหรือพรหมอีกต่อไป ลูกขอเข้าพระนิพพานโดยฉับพลันทันใดในชาตินี้ ลูกขอรับพลังแสงทิพย์นิพพานจากองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา เข้ามาในดวงจิตของลูก เพื่อจิตของลูกจะได้สะอาดสดใสมีประกายพลังแสงทิพย์นิพพานชำระล้างสิ่งสกปรกของจิตคือ บาปกรรม ความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่ฉลาด ไม่รู้ ความเป็นจริงของกฎของกรรมให้หมดสิ้นไป ด้วยพลังแสงทิพย์อริยธรรมส่องสว่างอยู่ในจิตใจของลูกขอให้ลูกมีสติปัญญาช่วยชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขอให้ลูกได้จุดประกายพลังแสงทิพย์อริยธรรมให้เพื่อนร่วมมนุษย์โลกต่อๆกันไป เพื่อดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก จะได้เข้าพระนิพพานทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง

คุณวิเศษของพลังแสงทิพย์นิพพานมีอะไรบ้าง ?

คุณวิเศษสูงส่งของผู้ที่ได้รับพลังแสงทิพย์และมีมหาเมตตาชักชวนแนะนำสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลกให้ได้รับพลังแสงทิพย์มี 6 ข้อ ดังนี้ คือ

1. สามารถปิดกั้นประตูนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานได้แน่นอน ถ้าผู้รับมีศีล 5 ครบ ไม่เจตนาล่วงละเมิดความชั่ว 5ข้อ คือ คุณสมบัติของพระโสดาปฏิมรรค อริยะขั้นต้น เป็นการบวชจิต คือจิตใจเป็นพระอริยเจ้า

2. ผู้ที่ได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์แล้ว เท่ากับว่าได้ดวงปัญญาเห็นธรรมหรือวิปัสสนาญาณ คือเห็นทุกข์โทษในการเวียนว่ายตายเกิด ได้อริยมรรคอริยผลขั้นต้นง่ายๆโดยไม่ยาก ไม่ต้องใช้เวลายาวนาน และไม่ต้องออกจากบ้านไปปฏิบัติธรรมที่ไหน

3.ผู้ที่รับพลังแสงทิพย์อริยธรรม หลังตายจากการเป็นคนก็ไปเสวยสุขบนสวรรค์เบื้องบนเป็นอย่างต่ำ รออยู่จนกระทั่งถึงสมัยองค์พระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้จึงจะได้ลงมาเกิดเป็นคน ได้รับพระธรรมคำสั่งสอนจากพระองค์ท่านครั้งเดียวก็ได้บรรลุอรหัตผล เพราะผลบุญจากการได้รับพลังแสงทิพย์นิพพานในชาตินี้

4. หลังจากที่ท่านได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ ท่านปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาในกรรมฐาน40 หรือมหาสติปัฏฐานสูตร ท่านจะได้ รับอริยฐานะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเป็นพระอริยบุคคลเลื่อนขั้นสูงขึ้นได้โดยง่ายอย่างรวดเร็วว่องไวเกินคาด เป็นการตัดกิเลสง่ายมากเป็นทางลัด ทางปลอดภัยและรวดเร็วเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานในชาตินี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ในพลังแสงทิพย์อริยธรรม

5.ผู้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรมเมื่อบำเพ็ญจนจบ ยกระดับจิตเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ บุญบารมีจากพลังแสงทิพย์วิเศษยิ่งสามารถส่งผลบุญไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนได้ถึง 7 ชั้น ทุกๆชาติ หลายๆแสนชาติที่เคยร่วมเกิดร่วมญาติกันมาโดยที่ท่านไม่ต้องโมทนา อีกทั้งลูกๆ หลานๆ เหลนๆ โหลนๆ อีก 9 ชั้น ทุกๆหลายแสนชาติที่เคยร่วมกันมาได้รับบุญบารมีโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องโมทนา ไม่ว่าท่านจะอยู่ในนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน จะได้เลือนชั้นเข้าสู่สุคติภูมิญาติท่านที่เป็นโสดาปฎิมรรคก็ได้เลื่อนชั้นเป็นโสดาปฏิผล เป็นต้น

6.คุณวิเศษจากการได้รับพลังแสงทิพย์นิพพาน นอกจากได้รับอริยฐานะมีจิตใสสะอาดเข้าอริยมรรคอริยผลแล้วยังแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างน้อย 3 ครั้ง จะได้รับแน่นอน แล้วเจ้ากรรมนายเวรจะให้อภัย ทำให้หาย จากโรคกาย โรคประสาท มีปัญญาแก้ไขปัญหาทางโลกทุกชนิด มีชีวิตที่ก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีคำว่าจน มีแต่รวยด้วยอริยทรัพย์ ป้องกันภัยอันตราย รักษาโรคคุณไสย รักษาโรคผีมาสิงอยู่ในร่างกายก็ได้ เมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้นให้นึกถึงองค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา จิตจับพระองค์ท่านไว้ตรงกลางระหว่างคิ้ว แล้วภาวนาพระคาถา 5 คำ คือ นะ โม พุท ธา ยะ ขอพลังพระช่วยลูกด้วย จะพ้นอันตรายโรคร้ายได้อย่างมหัศจรรย์

ท่านผู้ประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรมคือใคร ?

ท่านผู้ประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรมคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงคือพระบิดาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ของทุกๆศาสนา พระองค์ท่านคือองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา พระผู้เป็นใหญ่ในแดนทิพย์นิพพานหรือพระผู้เป็นเจ้าอริยธรรม ท่านไม่มีเพศ มีพระวรกายทิพย์นิพพานสูงใหญ่ กายแก้วโปร่งใส มีประกายระยิบระยับงดงาม สว่างไสว พระองค์ท่านโปรดเมตตาให้พวกเรา สัมผัสพระองค์ท่านได้ทางมโนมยิทธิ บางท่านเรียกพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาว่าท่านทรงปราบมาร บางศาสนาเรียกพระองค์ท่านว่า พระเจ้าพระยะโฮวา พระอัลเลาะห์ คือพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันหรือGODคนอเมริกันส่วนมากเรียกพระองค์ว่า Mother nature (เป็นพระมารดาของธรรมชาติ) บางที่เรียกพระองค์ท่านว่า พระแม่เจ้าอนุตตรธรรม สมเด็จพระแม่เจ้าแดนสรวง ท่านพ่อเกิด ท่านแม่เกิด เพราะพระองค์ท่านส่งพวกเราให้มาเกิดเพื่อให้มาเรียนรู้สภาวะของวัตถุโลกของจักรวาลที่จำลองจากเมืองนิพพานเพื่อให้พวกเรามาสร้างสรรค์นิพพานบนดิน แต่พวกเราส่วนมากมาติดใจ หลงระเริงในขันธ์ 5 ร่างกายที่สกปรกรกรุงรัง ยึดติดในคนรัก ทรัพย์สมบัติ จึงกลับบ้านนิพพานไม่ได้ องค์พระบรมบิดาจึงส่งพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ลงมาให้มีสติปัญญารู้ว่านิพพานคือบ้านที่แท้จริง พระผู้ เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาจึงส่งองค์พระศาสดาลงมาสั่งสอนชาวมนุษย์ให้ทำคุณงามความดีมีจิตใจฉลาดไม่หลงยึดติดในของสมมุติใดๆในโลกมนุษย์ สวรรค์ พรหม จึงเกิดมีศาสนาหลายๆศาสนา แต่ละศาสนาก็สอนให้มุ่งมั่นกลับคืนสู่พระนิพพานบ้านเดิม บางศาสนาเรียกนิพพานว่าสวรรค์นิรันดร มีจิตของท่านผู้มีบุญหลายร้อยล้านดวงกลับคืนสู่นิพพานแต่ก็ยังคงเหลืออีกหลายพันล้านดวงยังหลงวนเวียนเกิด เวียนตายในนรกโลก มนุษย์โลก เทวพรหมโลก มาในปัจจุบันเป็นกลียุคผู้คนล้มตายมีอันตรายรอบด้าน เดือดร้อนไปทั่วโลก ส่วนมากที่ตายกลายเป็นผี 90% ลงนรกกัน ไปสวรรค์เพียง 10% พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมจึงสั่งงานพระโพธิสัตว์ให้มาเกิดเป็นกายเนื้อลงมาบอกกล่าวเรื่องพลังแสงทิพย์แสงธรรมให้รีบเร่งน้อมนำรับเอาพลังแสงทิพย์อริยธรรมไว้ในจิตใจ เพื่อยกระดับจิตเป็นพระอริยบุคคลปิดกั้นประตูอบายภูมิทั้ง 4 เมื่อคนที่รับแล้วยังคงผิดศีลผิดธรรม จะได้รับบาปกรรมถึง 2 เท่าเพราะรู้แล้วยังทำผิดศีลผิดธรรมอีก ก่อนตายพระท่านจะมาปรากฏกายทิพย์ให้เห็น จิตนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา นึกถึงพลังแสงทิพย์ นึกถึงพระศาสดา จิตเป็นกุศลก่อนตายก็ไม่ต้องไปอบายภูมิไปเสวยสุขบนสวรรค์ก่อนรอพระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้ สมัยนั้น ก็จะเหลือศาสนาเดียวคือศาสนาองค์พระศรีอาริยเมตไตรยยุคนั้นพระองค์ทรงตรัสว่า ผู้ได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรมมาเกิดเป็นคนอีกครั้ง รับฟังพระธรรมเข้าใจก็ยกระดับจิตเป็นพระอรหันต์ เข้านิพพานหนีจากบาปกรรมได้ทั้งหมด

ท่านสาธุชนคนใดสงสัยว่าจิตทั้งหมดมาจากพระนิพพานจริงหรือไม่ ?

ท่านใดสงสัยขอให้ท่านฝึกวิชชามโนมยิทธิกำหนดจิตกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัพพัญญูศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้คำตอบที่ถูกต้องแท้จริงหรือกราบทูลถามหลวงปู่หลวงพ่อ องค์เทพพรหมองค์ใดที่ท่านรู้จักก็ได้เมื่อหมดสงสัย วิจิกิจฉา จิตจะก้าวหน้าตัดกิเลสเป็นสมุทเฉจปหาน

ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วควรรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมหรือไม่ ?

ยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วสมควรอย่างยิ่งที่ต้องรับพลังแสงทิพย์อริยธรรม เพื่อจะได้ช่วย บรรพชนคนรุ่นก่อน 7 ชั้น และคนรุ่นหลังอีก 9 ชั้น ย้อนถอยหลังกลับไปได้ทุกๆแสนชาติที่เวียนตายเวียนเกิดร่วมกันมา นับแล้วจะฉุดช่วยบรรพชนลูกหลานท่านเป็นล้านเป็นโกฏิให้เลื่อนขั้นได้ทันทีโดยอัตโนมัติถ้าอยู่ในนรก ก็ได้ลดโทษในนรก 50 % ถ้าเป็นผีก็ได้เป็นคนหรือเทวดาถ้าเป็นพระอริยะก็ได้เลื่อนขั้นพระอริยะเพิ่มอีก 1 ขั้น โดยที่ไม่ต้องโมทนาบุญกับลูกหลานหรือบรรพชนที่ท่านเป็นพระอรหันต์รับพลังแสงทิพย์แล้ว สำหรับท่านที่ได้เป็นพระอริยะแต่ไม่ถึงขั้นพระอรหันต์และได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรม บุญกุศลส่งถึงบรรพชน บิดามารดาได้ 1 รุ่นโดยที่ท่านไม่ต้องโมทนาเช่นเดียวกับพระอรหันต์ที่ยังไม่ได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรม ช่วยบิดา มารดาพ้นทุกข์หรือเลื่อนขั้นอริยะฐานะได้ 1 ขั้นโดยไม่ต้องโมทนา

พลังแสงทิพย์อริยธรรมโปรดลงมาสู่โลกมนุษย์นานกี่ปีมาแล้ว ?

พลังแสงทิพย์อริยธรรมส่องมาจากแดนทิพย์นิพพาน งดงามเมื่อได้พบเห็น ส่งลงมาฉุดช่วยปวงมนุษย์ ในยุควิกฤตกาลก่อนสมัยพุทธกาลนานมาแล้ว พระองค์ท่านเริ่มสอนดิฉันปี 2543 เดือนพฤษภาคม แต่ทรงสั่งงานให้รีบทำอย่างเปิดเผยเป็น อภิญญาใหญ่ในปี 2548 เดือน สิงหาคม สาธุชนท่านใดต้องการอภิญญาใหญ่ ให้ช่วยกันชักชวนคน สัตว์ ผี เทวดา พรหม รับพลังแสงทิพย์อริยธรรมและแผ่เมตตาจิตด้วยพลังแสงทิพย์ตลอดเวลา ตามวิธีช่วยสรรพสัตว์ 6 ข้อง่าย ๆ ข้างต้นแล้วองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาจะประทานอภิญญาใหญ่ให้ท่านมีทิพยจักขุญาณ มีความสามารถพิเศษอีกหลายอย่าง เพื่อสงเคราะห์คน สัตว์ จิตวิญญาณทั้ง 3โลก พ้นจากอบายภูมิ 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ถ้าท่านมีพลังจิตอภิญญาเมตตาช่วยปวงจิตวิญญาณทั้ง 3 โลก ยิ่งเป็นการยกระดับจิตท่านเองและเพื่อนมนุษย์ ผี เทพพรหม เป็นพระอรหัตผลเร็วไว

ด้วยจิตที่เป็นกุศลมั่นคงในองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมบิดา รวมทั้งพระรัตนตรัย ได้ระลึกนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศาสดาของทุกๆศาสนา เทพเจ้าทุกๆพระองค์ ดิฉันขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านหนังสือพลังแสงทิพย์อริยธรรม ขอให้ ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพานโดยตรงจากองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา ท่านจะได้รับทันทีอยู่ที่บ้านก็ขอรับเอาได้เพราะพระองค์ท่านเมตตาปรารถนาให้คนได้รับเร็วที่สุด ง่ายที่สุด ไม่ต้องมีพิธียืดยาดชักช้าไม่ทันกาลกับภัยอันตรายที่มีมาตลอดเวลานี้ ขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมโดยตรงจากพระองค์ท่านได้โดยง่าย จิตท่านจะมีประกายสว่างสดใส เป็นการบวชจิตบวชใจง่ายกว่าบวชกายหลายร้อยเท่า สามารถช่วย ผี สัตว์นรก เทพพรหมได้ ด้วยจิตท่านมีพลังแสงทิพย์อริยธรรม ถ้าคนในโลกได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์เป็นจำนวนมาก โลกมนุษย์ที่เป็นสีดำมืดเล็กเท่าลูกมะนาวเมื่อมองจากพระนิพพานลงมาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวใสเพราะจิตคนมีปัญญา เห็นทุกข์โทษภัยของการมีขันธ์ 5 จิตคนมีเมตตา มีศีล 5 ครบ เคารพพระศาสดา โลกมนุษย์ก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ไม่มีภยันอันตรายโรคร้ายรอบด้านเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ คนและสัตว์ในโลกจะอยู่เป็นสุขสงบ สบายกายสบายใจเหมือนอยู่ในสวรรค์บนพื้นพิภพโลกมนุษย์

คุณวิเศษของพลังแสงทิพย์อริยธรรมมีมากมาย บรรยายไม่จบสิ้น ดิฉันผู้เขียนมีปัญญาน้อยไม่สามารถอธิบายให้ครบหมดได้ ขอให้ท่านสาธุชนตั้งจิตตั้งใจรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมด้วยตนเอง รีบเร่งปฏิบัติภารกิจทางจิตของท่านให้เป็นพระขีณาสพ หรือพระอรหันต์ แล้วท่านจะเข้าใจได้อย่างดียิ่ง แม้ผู้ที่ไม่เชื่อแต่ได้รับพลังแสงทิพย์จะรู้เข้าใจ รู้คุณค่าได้เมื่อตายไปแล้ว ได้รับอานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเองและบริวารญาติมิตรใน 3 โลก

ท้ายที่สุดนี้ลูกเกษรขอกราบเคารพนบนอบ บูชาแด่องค์พระวิสุทธิพุทธรังสีบรมบิดา พระรัตนตรัย ลูกกราบขอขมาโปรดเมตตาให้อภัยแก่ลูกเกษร ผู้มีความรู้น้อยด้อยปัญญาที่มิอาจเขียนเรื่องพลังแสงทิพย์อริยธรรมให้ครบหมด ให้ทุกๆท่านเข้าใจได้อย่างชัดแจ้งตามความเป็นจริง ลูก ๆ เหล่าคณะพลังแสงทิพย์อริยธรรมขอกราบเคารพนบนอบขอบพระคุณอย่างสูงสุด ที่พระผู้เป็นเจ้าองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดาได้โปรดเมตตาให้คณะลูกๆ คณะพลังแสงทิพย์อริยธรรม ได้มีบุญวาสนาได้ทำงานที่วิเศษยิ่งมีคุณค่ามากล้นสูงส่งด้วยบุญบารมี ได้มีโอกาสฉุดช่วยคน ผี สัตว์นรก พ้นจากอบายภูมิได้ง่ายๆ แถมยังได้ช่วยญาติพี่น้องชาวมนุษย์ด้วยกันให้ตื่นจาก ความฝันในการเป็นร่างมนุษย์ ผี เทพพรหม มีดวงตาดวงปัญญาสว่างไสว มีพระนิพพานเป็นที่ไปในชาตินี้ เป็นทางลัดที่ถูกต้องและรวดเร็ว ง่ายดายและปลอดภัยตลอดกาลนาน

วิธีขอพลังแสงทิพย์นิพพานรักษาโรคทุกชนิด

ผู้ได้บูชาวัตถุมงคลพลังแสงทิพย์อริยธรรมทุกชนิด จะได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์โดยอัตโนมัติและรักษาโรคได้ด้วยการอธิษฐานขออาราธนาบารมีดังนี้ นะโมพระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมผู้เป็นเจ้าทั้งสามโลก ผู้มีบารมียิ่งใหญ่ไพศาล ลูกขอพระบารมีองค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา พระผู้เป็นเจ้าแห่งอริยทรัพย์อริยธรรม โปรดมาช่วยลูกน้อยผู้ต้อยต่ำมิหนำซ้ำมีโรคร้ายเจ็บปวดแสนทุกข์ทรมาน ไม่มีสติปัญญาทั้งทางโลกทางธรรม ขอพระองค์ท่านโปรดมารักษาโรคร้ายให้หายโดยฉับพลันทันใด ลูกขอองค์สมเด็จพระบิดาเจ้าอริยธรรม ทรงพระเมตตาโปรดนำทางจิตวิญญาณลูกและบริวาร คืนสู่นิพพานบ้านเดิมชาตินี้ด้วยเทอญ พระพุทธเจ้าข้า

ผู้อ่านท่านใดป่วยก็ขอพลังแสงทิพย์จากองค์สมเด็จพระบรมบิดา เพื่อพระองค์ท่านจะทรงโปรดมีวิสุทธิพุทธเมตตาประทาน ทำน้ำสะอาดให้เป็นน้ำทิพย์อริยธรรมรักษาโรคร้าย โรคกายใจ โรคคุณไสย ให้คนไข้ได้ดื่ม อาบน้ำ ล้างหน้า หายจากโรควิบากกรรมสารพัดได้ตามจิตอธิษฐาน พลังแสงทิพย์นี้พระองค์ท่านให้มาในเวลาจำกัดอาจจะสิ้นสุดเมื่อไรก็ได้เทพพรหมจำนวนมากต้องการเกิดมาเป็นคน เพราะต้องการพลังแสงทิพย์นิพพานด้วยตนเองโดยตรง โดยไม่ต้องรอบุญ

สัมพันธ์จากลูกหลานในโลกมนุษย์

วิธีฝึกมโนมยิทธิ - มีฤทธิ์ทางใจ

ท่านสาธุชนผู้อ่านหลังจากขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมจากเบื้องบนพระนิพพานแล้ว ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอฝึก
มโนมยิทธิได้ง่ายๆดังนี้

1.เพ่งภาพองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นั่งห้อยพระบาท(หน้าปกหนังสือนี้)เป็นกายแก้วสดใส กายทิพย์นิพพาน มีฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการ พร้อมด้วยพระรัศมีสีขาวใสประกายเพชร คือ พลังแสงทิพย์อริยทรัพย์และเพ่งจนติดตาติดใจนึกถึงภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทีไร จิตก็มองเห็นมโนภาพเป็นภาพทางใจทุกครั้ง ขออัญเชิญภาพที่เห็นทางใจมาประทับตรงดวงตาที่ 3 ตรงกลางระหว่างคิ้ว

2.กำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาตามลมหายใจเข้าออก นึกถึงพระคาถาตาทิพย์ เป็นพระคาถาอภิญญามีทิพยจักขุญาณคือ
นะมะ ตามลมหายใจเข้าแบบสบาย นึกถึงพระคาถา พะธะ ตามลมหายใจออกตามธรรมชาติ

3.นึกเอาจิตเราเป็นดวงแก้วสดใสเข้าไปอยู่ในพระวรกายขององค์สมเด็จพระบรมบิดาที่จิตเรานึกถึงจำภาพจับรูปท่านไว้จิตเราจะอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วพอดี

4.ไม่สนใจลมหายใจ ปล่อยคำภาวนา นะ มะ พะ ธะ กำหนดจิตพุ่งขึ้นไป กับพระรูปพระโฉมขององค์พระตถาคตเจ้า ที่เรากำหนดเอาไว้ตรงจุดทวารตรงกลางระหว่างคิ้วนั้น เข้าไปกราบนอบน้อมอภิวาทองค์พระบรมศาสดา กราบทูลถามปัญหาธรรมะหรือขอพรพระองค์ท่านได้ตามอัธยาศัยแล้วขอดูพระวรกายทิพย์ของพระองค์ท่านและกายทิพย์ของเราที่หมอบกราบแทบพระบาทองค์พระศาสดา ความรู้สึกอันแรกเป็นอย่างไร ให้เชื่อจิตแรกทันทีโดยที่เราไม่ทันคิด ไม่ต้องจินตนาการ ภาพที่สัมผัสได้ก็เป็นภาพทางจิตไม่ชัดเหมือนทางตา จิตที่อยู่เบื้องบนพระนิพพานจะสว่างไสว กายในที่ออกไปแตกต่างจากกายนอกกายเนื้อ ให้เชื่อไม่สงสัยในความรู้สึกอันแรก แม้ภาพทางใจจะไม่ชัด จิตเราที่เฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นจิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญาครบ จิตเป็นฌาน 4 ใช้งาน จิตเป็นหนึ่งเดียวไม่วอกแวกฟุ้งซ่าน ขอดูภาพนิพพานทั้งหมด สวรรค์ทั้งหมด พรหมทั้งหมด นรกทั้งหมด โลกมนุษย์ จักรวาลน้อยใหญ่ ผีสัมภเวสี อยู่กันอย่างไรจิตจะรู้ได้โดยขอพระบารมีองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถศาสดา เพื่อความรู้จริงเพื่อทำอวิชชา ตัณหา ความหลงโลกให้หมดไป เพื่อยกระดับจิตใจของท่านผู้อ่านให้เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูง คือพระอรหัตผลในชาตินี้ คณาญาติเบื้องบน 7 ชั้น เบื้องล่าง9 ชั้น ในทุก ๆ ชาติก็ได้รับบุญทันใจโดยไม่ต้องโมทนาบุญ

สมาทานมโนมยิทธิกรรมฐานดังนี้

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ลูกขอมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลูกขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงเป็นที่สุด ขอได้โปรดยกจิตของลูกที่สะอาดเป็นดวงแก้วสดใสออกจากร่างกายขันธ์ 5ที่สกปรกรกรุงรัง เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องบนพระนิพพานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า เพื่อขอพิสูจน์ว่าพระนิพพานมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ตามความเป็นจริงเพื่อลูกจะได้มีความมั่นใจว่าเมื่อร่างกายแตกสลายตายไปจิตใจลูกจะได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องบนพระนิพพานอย่างแน่นอน

ดิฉันได้มีบุญวาสนาบารมี ได้รับพระธรรมคำสอนโดยตรงจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้เข้าเฝ้าหมอบกราบองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา แถมได้โปรดเมตตาให้ดิฉันได้ทำงานในด้านพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์นี้ ก็เพราะพระเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเดินทางไปสอนวิชชามโนมยิทธิให้ถึงที่อเมริกาทั้งที่ยังเจ็บป่วย ดิฉันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่าน ทุกลมหายใจเข้าออก หลวงพ่อพระราชพรหมยานช่วยดิฉันทำงานทั้งทางด้านพลังแสงทิพย์อริยธรรมและฝึกสอนมโนมยิทธิให้ทุกคนที่สนใจศรัทธาในพระศาสนา

ดิฉันขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยการอาราธนาพระบารมีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมบิดา คุณพระรัตนตรัย คุณเทพไท้เทวา คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ทุกๆหลายแสนชาติ ได้โปรดมารวมตัวกับบารมีของลูกๆ คณะพลังแสงทิพย์อริยธรรมช่วยดลจิตดลใจให้ท่านผู้อ่านและสรรพจิตวิญญาณทั้ง3 โลก ได้รับพลังแสงทิพย์ทั้งทางตรงคือจากหนังสือนี้ ทางอ้อมคือจากแสงไฟแสงดวงอาทิตย์ แสงทุกๆชนิด รวมทั้งแสงไฟในนรก แสงเทียนไขบูชาทุกๆศาสนา แสงทิพย์สวรรค์ พรหม ขอกลับกลายเป็นแสงฉัพพรรณรังสีและแสงทิพย์นิพพาน นำจิตทุกๆท่านทั้ง 3 โลก ให้มีปัญญาเข้าใจถึงพระธรรมคำสั่งสอนง่ายๆ ได้บรรลุพระโสดาปฏิมรรคเป็นอย่างต่ำ ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นอย่างสูง ได้โดยถ้วนหน้าทั้ง 3 โลก ด้วยเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง

ท่านสาธุชนผู้สนใจขอฝึกรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมได้ที่

นพ.วิทวัส สิทธิวัชรพงษ์ โทร 06-300-8205 คุณธวัชชัย ใจสัตย์ โทร.04-150-4099

คุณสุภาพร สายดี โทร. 01-338-9296 พ.อ. อนุรักษ์ เดชานุวัติ โทร. 01-453-3177

คุณสุมล บุญเจริญ โทร. 09-922-6095 คุณวิโรจน์ งามดีแท้ โทร. 01-386-1772

คุณเสาวรีย์ ปัจฉิมกุล โทร.01-830-9525 คุณสุธรรม โพธิ์ทอง โทร.04-101-5718

คุณอัญชลี โพธิโพชน์ โทร. 06-381-2762 คุณอุกฤษณ์ ธำรงชัยวรกุล โทร. 06-788-1125

คุณนันทพันธ์ เรืองจิรนันท์ โทร. 06-806-3783 คุณสุกฤกตา คำไฝ โทร. 04-177-5638

คุณศิริสรณ์ บูรณพิมพ์ โทร. 06-728-4183 คุณเบิ้ม แสงทิพย์ โทร. 07-232-8447

พระสุวิทย์ ขนฺติวโร โทร. 09-741-7620 พระรวง ทีปธมฺโม โทร. 09-854-1531

พระณัฐนันท์ ฐานงฺกโร โทร. 05-869-8237 พระพงษ์พัฒน์ ขันติโสภโณ โทร. 01-732 7436

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่านสาธุชนผู้สนใจร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ สามารถบริจาคได้ที่ บัญชี เกษร จันประภาพ
ธ.กรุงเทพ สาขาท่าแพ จ.เชียงใหม่ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 251-4-28966-5เนิน แสงทิพย์อริยธรรม
Nern.SangthipAriyadhamma@gmail.com
 

Create Date : 02 สิงหาคม 2549    
Last Update : 2 สิงหาคม 2549 21:56:33 น.
Counter : 342 Pageviews.  


Sukhawadee
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
พุทธจิตธรรมญาณ แสงทิพย์อริยธรรม
บ้านฉัตรไชย กรุงเทพฯ
สถาบันแสงทิพย์อริยธรรม
02-9707986,085-1637455
อีเมล์ buddhajitdhammayan@gmail.com
New Comments
Friends' blogs
[Add Sukhawadee's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.