Macross Frontier : episode 25 (End)- ภาพยานของอัลโตที่ระเบิดไปต่อหน้าต่อตาทำให้เชอริลล์ถึงกับหยุดร้องเพลง และเปิด
โอกาสให้วัชระเตรียมเข้ามายิงทำลาย Macross Battle ไปพร้อมกับเชอริลล์ ทันใดนั้น
Macross Quarter ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับหน่วยรบ SMS เข้ามากู้สถานการณ์ไว้ได้ก่อน
โดย Quarter ยิงทำลายวัชระตัวนั้นไป คลื่นแรงระเบิดส่งผลให้ตัวควบคุมที่ติดอยู่บนหัว
ของเบร์ร่าถูกทำลายไปด้วย โดยที่ออซม่าติดต่อเข้ามาหาลุคก้าพร้อมตวาดเขาให้เรียก
ออซม่าว่าหัวหน้าดังเดิม
- เจฟฟรีย์ติดต่อเข้ามายังกองบัญชาการของฟรอนเทียร์เพื่อประกาศว่าพวกเขากลับมาเพื่อ
ต่อสู้กับแผนร้ายของเกรซและพรรคพวกจากแกแลคซี่ เมื่อลีอองตั้งท่าจะปฏิเสธ อัลโตที่รอด
ชีวิตมาได้จากการที่ดีดตัว เองออกจากวัลคีรี่ก่อนได้ติดต่อเข้ามาให้ทุกคนได้รับรู้ว่า เขาได้
เห็นว่าภาพรันกะยักษ์นี้ไม่ใช่รันกะตัวจริง เพราะตัวจริงนั้นถูกจับกุมเอาไว้อยู่ข้างใน
เขาขอให้ทำการยิงทำลายตัวลวงนี้โดยทันที Quarter จึงยิงปืนทำลายเข้าใส่ภาพของรันกะ
ทำให้ปรากฏออกมาเป็นร่างของ Battle Galaxy แทน เจฟฟรีย์ยังประกาศต่ออีกด้วยว่า
ลีอองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอดีตประธานาธิบดีกลาส ทำให้เขาถูกจับตัวในทันที
- เกรซทำการเชื่อมต่อตัวเธอเข้ากับแกนกลางของราชินีแล้วสั่งให้ Battle Galaxy
ปล่อยยานรบ Ghost V9 ออกมารบ ลุคก้ากับคุรันที่ตอนนี้ได้มาโครไนซ์ตัวเธอลงมาพร้อม
กับขับ VF-25 ของมิคาอิลออกมาแทน ได้นำ VF-25 ของอัลโตออกมาให้ อัลโตติดต่อไปหา
เชอริลล์พร้อมบอกกับเธอว่าเขาจะช่วยรันกะให้ได้พร้อมกับอยากให้เชอริลล์ร้องเพลงเพื่อ
ปลุกรันกะให้ตื่นขึ้นมาด้วย เชอริลล์จึงมีกำลังใจร้องเพลงขึ้นมาอีกครั้ง เขานึกไปถึงภาพของ
รันกะที่ร้องขอให้เขาช่วยเหลือและนึกไปถึงคำพูดที่เขาเคยบอกเธอให้ใช้ความรู้สึกเหนือ
ความคิด เขากลับเข้าร่วมหน่วยกับออซม่า ลุคก้าและคุรัน ออกลุยกันต่อ เขาตะโกนเรียก
รันกะให้ฟังเสียงของเขาและเพลงของเชอริลล์ เมื่อเขาจับต่างหูของตัวเองที่ส่องประกาย
ขึ้นมา เขาตะโกนบอกรันกะให้ฟื้นขึ้นมาร้องบทเพลงที่แท้จริงของเธอเอง ฮาร์โมนิก้าที่รันกะ
สวมเอาไว้อยู่จึงแตกสลายไปพร้อมกับการที่เธอฟื้นขึ้นมา
- เกรซที่เชื่อมต่อกับราชินีสำเร็จแล้ว ได้ลอยลำตัวราชินีขึ้นมาสู่การรบพร้อมปลดปล่อยสนาม
พลังโฟลด์ขนาดมหาศาลออกมา ทำให้กลุ่มแกแล๊คซี่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งจักรวาลได้ใน
บัดดล เกรซจึงประกาศว่าพวกเธอนั้นได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือล้ำมิติใดๆไปแล้ว แต่
ออซม่าไม่คิดเช่นนั้น เขายิงมิลไซล์ออกไปใส่ราชินีโดยทันทีแต่ก็ต้องพบว่ามีม่านพลังขวางกั้น
อยู่ เกรซกล่าวว่าเพลงนั้นไม่มีผลกับพวกเธอ เพราะพวกเธอเชื่อมอยู่กับราชินีโดยตรงแล้ว
และเธอต้องการให้ทุกคนก้มหัวให้กับพลังอำนาจของพระเจ้านี้เสีย พร้อมกับสั่งให้วัชระโฟล์ด
ตัวเองไปหากองยาน Macross 11 และเมืองมาครอสที่ตั้งอยู่บนโลกเดิม พลังของวัชระ
ทำให้กองยานของฟรอนเทียร์ต้องเสียหายไปอีกมากและอัลโตสามารถรับรู้ได้ถึงเชอริลล์ที่
ตอนนี้ล้มลงไปกองกับพื้นแล้ว ทันใดนั้นเขาจึงได้ยินเสียงเพลงของรันกะขึ้นมา เธอเริ่มร้อง
เพลงโดยมีเบร์ร่าที่ฟื้นคืนสติและหลุดจากการควบคุมของเกรซแล้วบอกกับเธอให้ร้องออกมา
จากความรู้สึกจริงๆ และเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องหยุดยั้งการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อไถ่
โทษให้กับสิ่งมี่เคยได้ทำลงไป
- เสียงเพลงของันกะทำให้วัชระหยุดการเคลื่อนไหวโดยทันที พร้อมกับทำให้วัชระบางส่วน
หลุดจากการควบคุมของเกรซได้ เธอปล่อยคลื่นพลังโฟล์ดออกมาทำให้เธอสามารถติดต่อกับ
เชอริลล์ได้ เธอต้องการให้เชอริลล์ลุกขึ้นมาสู้ต่อ แต่เชอริลล์รู้สึกว่างานของเธอจบลงแล้ว
และเธอไม่ไหวแล้ว รันกะจึงตบหน้าเชอริลล์เรียกสติให้พร้อมกับบอกว่าเชอริลล์นั้นเป็นแรง
บันดาลใจให้กับทั้งเธอและอัลโตมาโดยตลอด อัลโตจึงเข้ามาร่วงวงด้วยโดยบอกให้เชอริลล์
นึกถึงคำพูดย้ำตัวตนของเธอที่จะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใด เขาบอกว่าทั้งรันกะและเชอริลล์ต่างก็
เป็นปีกของเขาและเขาต้องการให้เชอริลล์ออกบินอีกครรั้ง รันกะจึงทำการรักษาเชอริลล์ให้
โดยย้ายเชื้อโรคในตัวเธอจากสมองลงไปสู่หน้าท้องแทน
- เชอริลล์ที่หายดีแล้วมีกำลังลุกขึ้นมาร้องเพลงคู่กับรันกะต่อไปได้ เจฟฟรีย์จึงประกาศว่า
วัชระน้ันไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงของพวกเขา แต่เป็นเกรซต่างหาก Quarter จึงบุกทะลวงเข้า
ไปฟัน Battle Galaxy เปิดโอกาสให้อัลโตเข้าไปช่วยรันกะออกมาได้ แต่เกรซที่ไม่สะทก
สะท้านกับการโจมตีคราวนี้ สั่งวัชระของเธอให้รวมพลังกันยิงเข้าใส่ island 1 แต่วัชระ
ตัวอื่นๆที่หลุดการควบคุมจากเกรซแล้วได้รวมตัวกันสร้างเป็นข่ายพลังปกป้อง island 1
เอาไว้ได้ รันกะที่รู้สึกขอบคุณวัชระทุกตัวจึงได้พบกับไอคุงที่บินมาหาวัลคีรี่ของอัลโตที่เธอนั่ง
อยู่ รันกะจึงเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของวัชระนั้นคือเสียงเพลงของ
เธอและเชอริลล์ วัชระเองก็มีความรู้สึกและพวกมันรู้สึกว่ามนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันไป
เพราะต่างกันจึงต้องสื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกมา ไม่เช่นนั้นก็มิอาจจะเข้าใจกันได้
เมื่ออัลโตไปส่งรันกะที่ Quarter แล้ว รันกะจึงออกมาร้องเพลงร่วมกับเชอริลล์ด้วยกัน
พร้อมกับเรียกสติคืนมาให้กับวัชระที่เหลืออย่างรวดเร็ว วัชระเหล่านี้ได้รวมตัวกันเจาะม่าน
สนามพลังของเกรซเปิดเป็นรูโหว่ขึ้นมาได้ แต่ Battle Galaxy อาศัยโอกาสนี้ยิงพลังเข้า
ใส่ Quarter กับ Battle Frontier ได้ก่อน คานาเรียจึงบังคับยานของเธอพุ่งเข้าใส่
แกแล๊คซี่ โดยเธอสามารถยิงทำลายส่วนใบหน้าของแกแล๊คซี่ได้สำเร็จ เปิดโอกาสให้
Quarter ทำลายส่วนปืนของแกแล็คซี่ แล้วฟรอนเทียร์จึงเข้ามาซ้ำดาบสุดท้ายทำลายแกแล็ค
ซี่ลงได้
- เมื่อคุรันมอบไรเฟิลของมิคาอิลให้กับอัลโต เขาจึงออกบินไปหาราชินีเพื่อทำลายเกรซ
เขาถูก VF-27 ของเกรซดักโจมตี แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากเบร์ร่า โดยเบร์ร่าบอก
อัลโตให้ไปทำลายส่วนศีรษะของราชินีเพราะความรู้สึกของวัชระนั้นอยู่ที่ส่วนท้องแทน ทั้งคู่
จึงออกบินไปพร้อมกับเสียงเพลงของรันกะและเชอริลล์ จนสามารถยิงทำลายแยกส่วนศีรษะ
ออกมาได้ เปิดโอกาสให้อัลโตเล็งยิงไรเฟิลเข้าใส่ไข่ที่ฝังตัวเกรซเอาไว้อยู่ กระสุนทะลวง
ตัวของเกรซส่งผลให้ส่วนหัวของราชินีถูกทำลายไป เมื่อทุกคนกำลังทำการลงสู่พื้นดาวของ
วัชระ เสียงเพลงของ Aimo ก็ดังขึ้นมา บ๊อบบี้เกิดสงสัยว่าถ้าวัชระสามารถติดต่อกันได้โดย
ไม่ต้องพูดคุยกัน แล้วเพลงนี้มีความหมายว่าอะไรสำหรับวัชระ รันกะจึงเดินเข้ามาตอบว่า
แม่ของเธอเคยบอกไว้ว่านี่เป็นเพลงรักของวัชระ เพลงที่เกิดขึ้นจากวัชระในต่างแกแล๊คซี่
เมื่อได้มาพบรักกัน
- เชอริลล์วิ่งมาหารันกะบนพื้นพิภพและเข้าสวมกอดกัและกัน ทั้งคู่จึงเห็นอัลโตที่ดีดตัวออก
จากวัลคีรี่ของตัวเองและอาศัยชุด EX-GEAR ทำการบินสัมผัสท้องฟ้าของดวงดาวไปเรื่อยๆ
เมื่อรันกะเห็นสายตาที่เชอริลล์มองตามอัลโต เธอจึงประกาศว่าเธอจะไม่ยอมแพ้เชอริลล์
ทั้งเรื่องดนตรีและความรัก เชอริลล์จึงรับคำท้านี้ เพื่อเข้าสู่การเริ่มต้นครั้งใหม่ ณ ที่แห่งนี้
ทั้งคู่จึงออกวิ่งไปหาอัลโตที่บินลงมาหาพร้อมเอื้อมมือไขว่คว้าหาทั้งคู่ด้วยกัน

ตอนสุดท้ายของซีรีย์ที่อลังการงานสร้างเป็นอย่างมาก แสงสีเสียง เทคนิคตระการตา จะเว้น
เสียก็แต่งานลายเส้นตัวละครที่ดูแล้วขัดตายังไงอยู่ ผมรู้สึกว่าตอนนี้บทเหมือนถูกยัดเยียดทุก
อย่างให้ต้องจบลงในตอนให้ได้ ทำให้มันรู้สึกดำเนินตอนไปอย่างรวดเร็วจริงๆ แม้จะจัดการ
บอสใหญ่ได้ แต่ธีมหลักของภาคนี้อย่างรักสามเส้าก็ไม่ได้เคลียร์ให้เสร็จสิ้นว่าใครคือผู้ชนะ
...จะว่าไป มันเหมือนกับมาเริ่มต้นกันที่จุดสตาร์ทใหม่ซะมากกว่าด้วย โดยที่ ณ ตอนนี้ ทั้ง
เชอริลล์และรันกะอยู่ในสถานะระดับเดียวกันแล้ว หลายคนอาจจะตีความต่างกันไป แต่ผมกลับ
รู้สึกแหม่งๆว่า มันดันจบแบบ รันกะxเชอริลล์ มากกว่าอัลโตควบสองเสียอีก จากการประกาศ
ตอนท้ายว่ากำลังดำเนินการสร้างฉบับภาพยนตร์ของเรื่องนี้อยู่ บางทีเราอาจจะได้เห็นตอน
ส่งท้ายเพิ่มเติมในรูปแบบภาพยนตร์ก็เป็นได้ แต่ถ้ามองตามสูตรเก่า ก็มีโอกาสสูงว่าภาพยนตร์
ที่จะออกมานั้น อาจจะเป็นในรูปแบบ Do you remember love ที่ทำการเล่าเรื่องของ
ภาคแรกใหม่อีกครั้ง... อย่างไรเสีย รันกะที่เติบโตขึ้นมาในภาวะทางความคิดและ
เชอริลล์ที่ได้รับการรักษาเชื้อ V-type แล้ว ก็ถือเป็นตอนจบที่โอเคสำหรับผมอยู่ดี แค่ฟัง
เมดเลย์รวมเพลงกอบกู้จักรวาลไปพร้อมกับการต่อสู้ที่ยิงกันเวอร์ระดับนี้ ผมก็สุขใจแล้วครับ
 

Create Date : 26 กันยายน 2551    
Last Update : 27 กันยายน 2551 7:46:06 น.
Counter : 551 Pageviews.  

Macross Frontier : episode 24- ขณะที่รันกะกำลังร้องเพลง Aimo อยู่บนดาวกาเลีย 4 วัชระก็ได้โฟล์ดมาบุกทำลายหน่วย
วิจัยที่ 117 จนสิ้น เบร์ร่าเป็นคนนำรันกะเข้าไปในแคปซูลช่วยชีวิต รันกะที่นึกเรื่องเหล่านี้
ออกทั้งหมดแล้วคิดว่าตัวเธอเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น เกรซที่ควบคุมเธออยู่จึง
เข้ามาบอกเธอถ้าต้องการจะไถ่บาปกับสิ่งที่ได้มำไป ก็ให้เธอมอบทั้งกายและใจเพื่อการณ์นี้
- หน่วย SMS มาสำรวจซากของหน่วยวิจัย 117 โดนพวกเขาค้นพบเอกสารวิจัยของเกรซ
เกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายเหนือกาลเวลาโดยใช้โฟล์ดควอร์ซและเทคโนโลยีการฝังกล รวมทั้ง
ค้นพบว่ารันเช่ เมย์เป็นผู้ติดเชื้อ V ไวรัสเป็นรายแรกและได้ให้กำเนิดรันกะในสภาพนั้น
พวกเขามองว่านี่อาจเป็นต้นกำเนิดพลังของรันกะ
- เมื่อนำเอกสารของเกรซมาถกกันต่อ หน่วย SMS ก็ได้ข้อสรุปกันว่า หลักการของเกรซนั้น
จะใช้โฟล์ดควอร์ซป็นแกนกลางของระบบฝังกล แล้วฝังไว้ในตัวมนุษย์ด้วยกันเพื่อสามารถทำ
ให้ทุกคนที่อยู่ใระบบนี้สามารถเชื่อมต่อทางความคิดได้ด้วยไม่ต้องมายุ่งเรื่องระยะทางและ
เวลา หน่วย SMS มองว่านี่จะสามารถทำให้ผู้ที่ควบคุมระบบนี้ สามารถครอบครองจักรวาล
ได้ แต่เมื่อเคธี่มองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะฝังระบบนี้ลงให้กับมนุษยชาติทั้งหมด เจฟฟรีย์จึงเข้า
ใจทันทีว่าวัชระนั้นมีไว้เพื่อการณ์นี้ ผู้ที่ไม่เข้าร่วมจะถูกวัชชระกำจัดส่วนผู้ที่เข้าร่วมก็จะมี
วัชระใช้งานฐานะทาสรับใช้ ซึ่งระบบนี้จะสมบูรณ์ได้เมื่อมีบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับวัชระ
ได้อย่างรันกะขึ้นมา
- เคธี่นำจดหมายของดร.เหมา โนมที่พบขึ้นมาอ่าน และทราบว่าเธอมีหลานได้มอบต่างหู
ให้เป็นของขวัญแก่หลานของเธอ เคธี่คุยกับออซม่าว่ามนุษย์นั้นแม้จะออกมาอยู่ในอวกาศ ก็ยัง
ไม่เปลี่ยนแปลง จากความรักไปสู่การครองคู่ไปสู่การออกลูกออกหลาน ส่งผ่านวัฒนธรรม
ไปสู่รุ่นต่อรุ่น ซึ่งออซม่ามองว่านั่นคือการใช้ชีวิต และทำให้เขาไม่สนับสนุนแนวคิดของเครือ
ข่ายเหนือกาลเวลาของเกรซ
- แม่ทัพของฟรอนเทียร์อธิบายแผนการบุกครั้งนี้ว่า ให้พวกเขาบุกทำลายราชินีของวัชระ
แล้วนำมาครอสลงจอกที่ดาวเพื่อตั้งรกรากกันในฐานะบ้านหลังใหม่ของพวกเขา คุรันที่เข้า
ร่วมด้วยจับแว่นของมิคาอิลพร้อมรำพึงว่ามิคาอิลคงไม่ต้องการสิ่งนี้ แต่ในฐานะของชาวเซน
ทราดี้แล้ว เธอจะนิ่งเฉยแล้วปล่อยการตายของคนที่เธอรักไปแบบนี้ไม่ได้ ขณะที่ลุคก้านั่งเฝ้า
ไข้นานาเสะอยู่ เขาได้สารภาพรักพร้อมกับจูบเธอและบอกกับเธอว่าเขาจะปกป้องเธอด้วย
ชีวิต
- ขณะที่เชอริลล์กำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง เธอนึกถึงคำพูดของอัลโตที่ต้องการจะฆ่า
รันกะ อัลโตได้เข้ามาในห้องเพื่อบอกกับเชอริลล์ว่า เขาจะกลับมาให้จงได้จากการต่อสู้ครั้ง
ต่อไปนี้ เชอริลล์จึงโต้กลับไปว่าอัลโตนั้นเป็นคนหัวแข็ง และบอกเขาว่าพวกเธอนั้นควรจะ
เลิกแกล้งทำตัวเป็นคู่รักแบบนี้เสียที อัลโตที่ได้ยินดังนั้นจึงรีบเข้าไปจับไหล่ของเชอริลล์ เธอ
จึงหันกลับมาจูบเขา เมื่อทั้งคู่แยกจากกัน เธอใช้นิ้วชี้แตะริมฝีปากของเขาไว้เพื่อห้ามไม่ให้
เขาพูด ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาต่อ เธอก็ไม่อาจจะทนรับฟังได้ทั้งนั้น ถ้าเธอได้ฟังแล้ว
เธอคงไม่อาจออกไปร้องเพลงได้เป็นแน่ เมื่อเขากลับมาแล้วค่อยพูดคำนั้นกับเธอก็ได้ แต่
เขาต้องช่วยรันกะกลับมาให้ได้ พร้อมกับมอบต่างหูที่เหลืออีกข้างของเธอใส่ให้กับที่หูซ้ายของ
เขา เธอทิ้งท้ายว่าจะหาผู้หญิงดีๆได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากนะ
- เชอริลล์ที่ทิ้งความกังวลทั้งหมด ได้กระโดดลงมาที่เวทีเพิ่มเริ่มการแสดงเพลง Iteza
Gogo Kyuuji Don't be late พร้อมกับเป็นสัญญาณเปิดการโจมตีสำหรับกองกำลังของ
ฟรอนเทียร์ โดยพวกเขาสามารถใช้ขีปนาวุธ MDE ทะลวงเปิดทางเข้าไปได้ ด้านรันกะที่
กำลังมองการต่อสู้ด้วยความเหม่อลอย ได้เกรซเข้ามาบอกว่ากองทัพของฟรอนเทียร์นั้นคือ
ศัตรู เบร์ร่าก็เข้ามากระซิบบอกเธอว่าการปกป้องดินแดนนี้ไว้จะสามารถไถ่บาปให้กับเรื่อง
ที่เคยเกิดขึ้นได้และนี่เป็นสิ่งที่แม่ของพวกเขาต้องการ รันกะจึงเริ่มร้อง Ai Oboete
Imasu ka ออกมาและทำให้เหล่าวัชระสามารถตั้งขบวนได้อีกรอบ เหล่าวัชระยิงพลังออก
มาพร้อมสามารถทำลายกองกำลังส่วนใหญ่ของฟรอนเทียร์ได้ ขณะนั้นเกรซได้แอบลงไปยัง
ใจกลางของดาววัชระเพื่อเข้าไปควบคุมราชินีของวัชระ
- เมื่ออัลโตได้บินวนรอบๆภาพฉายของรันกะ ต่างหูของเขาทำให้เขาสามารถรเห็นภาพของ
รันกะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ เบร์ร่าจึงปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับไล่อัลโตไปจากน้องสาวของเขา
เพราะนี้เป็นภารกิจของน้องสาวเขาที่จะต้องปกป้องดาวดวงนี้ เบร์ร่ายิงเข้าที่ปิีกยานของ
อัลโต คุรันจึงเข้ามาสู่ด้วยต่อก่อนจะถูกเบร์ร่าทำลายเครื่องของเธอทิ้ง อัลโตย้อนกลับมาสู้
กับเบร์ร่าอีกครั้ง เขาจึงถูกเบร์ร่ายิงเข้าที่กลางลำพร้อมกับระเบิดไปต่อหน้าของรันกะ โดย
ที่เชอริลล์ที่ดูการรบอยู่ด้วยนั้นถึงกับหยุดร้องเพลงแล้วตะโกนเรียกชื่อของเขาออกมา

ผมควรจะกล่าวยังไงดีกับตอนนี้กันนะ... เรื่องแรกเลยก็ต้องพูดถึงก็คือคุณภาพอนิเมชั่นที่
เหมือนกับอั้นงบมาจากหลายตอนก่อนๆ เพื่อมาปล่อยในตอนนี้แบบเต็มที่ คุณภาพทั้งลายเส้น
รายละเอียดและ CG สวยงามเป็นอย่างยิ่งครับ ผมดูเรื่องนี้มา 24 ตอน ผมได้เห็นเชอริลล์
ที่วาดไม่เหมือนกันเลยซักตอนมาตลอด แต่ตอนนี้เธอสวยสง่าเป็นอย่างยิ่งครับ ขณะที่รันกะใน
ตอนนี้ก็วาดได้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา บางทีอาจเป็นเพราะสติของเธอได้ล่องลอยเป็นทาสรับใช้ของ
เกรซไปแล้วก็ได้ เลยทำให้ดูดีแบบนี้ เรื่องที่สองก็คงเป็นการที่เราได้เห็นยานของอัลโตถูกยิง
ระเบิดในแบบที่ถ้าเป็นตัวประกอบธรรมดา... หมอนี่ตายแน่นอนครับ แต่เผอิญว่าอัลโตเป็น
พระเอกของซีรีย์นี้ (ที่สิ้นเปลืองยานรบที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระเอกมาครอส) ทำให้มี
ความเป็นไปได้สูงว่าจะยังรอดชีวิตอยู่ แต่ถึงจะกลับมาได้ ผมก็มองไม่ออกแล้วเหมือนกันว่าบท
บาทอะไรจะยังเหลืออยู่ให้กับอัลโตในฐานะพระเอก? ฮิคารุในภาคแรกในตอนท้ายเป็นคนทำ
ลายศัตรูตัวสุดท้าย(ถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วย) บาซาร่าก็ร้องเพลงกู้จักรวาลได้ แล้วอัลโตล่ะ?
อัลโตในตอนนี้มีความสามารถพอจะไปจัดการเกรซได้เหรอครับ? ถ้าจะมีใครปราบเกรซลง
ได้ก็ควรจะเป็นเบร์ร่าที่หลุดจากการควบคุมของเธอได้หรือเหล่าวัชระหันมาเล่นงานเธอแทน
เสียมากกว่า งั้นงานที่เหลือของอัลโตก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือรันกะให้กลับมาให้ได้
อันที่จริงผมไม่ว่าอะไรด้วยนะครับ ถ้าจะฆ่าอัลโตทิ้งไปแบบนี้เลย แต่ในตอน
หน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีย์นี้แล้ว... มันจะสามารถตอบโจทย์ทั้งความรักและสงครามที่
เรื่องนี้ได้ปูเอาไว้ได้อย่างไรนั้น รอติดตามชมกันในสัปดาห์กหน้าเถอะครับ

ปล. รัศมีนางเอกของเชอริลล์ที่เปล่งปลั่งเจิดจรัสในตอนนี้ ยังสู้แววตาอำมหิตที่เกรซฉาย
ออกมาตลอดทั้งตอนไม่ได้เลยครับ เห็นแล้วขนลุกเลยครับ
 

Create Date : 20 กันยายน 2551    
Last Update : 20 กันยายน 2551 22:31:47 น.
Counter : 349 Pageviews.  

Macross Frontier : episode 23- ในความฝันของรันกะ รันเช่ เมย์กำลังมีปากเสียงกับเกรซอยู่ด้วยว่าเรื่องที่เธอคัดค้าน
การค้นคว้าของเกรซที่ต้องการจะนำทฤษฎีเครือข่ายฝังในของเธอมาใช้ร่วมกับการสื่อสาร
ด้วยโฟล์ดแบบไร้ขอบเขต (Zero timed fold) ของวัชระ จนทำให้เธอไอออกมาเป็น
เลือด รันกะที่กำลังสงสัยอยู่ก็ถูกเด็กผู้ชายคนข้างๆเธอเรียก แล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาตามเสียง
เรียกของเบร์ร่าที่บอกกับเธอว่า พวกเขามาถึงที่หมายแล้ว
- ในการประชุมแกนนำของฟรอนเทียร์ ลีอองแนะนำให้ทุกคนใจเย็นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ตอนนี้ที่คนจำนวนต้องเริ่มสวมหน้ากากออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ เพราะความเบาบางของ
ออกซิเจนในอากาศของแต่ละลำ เขาเชื่อว่าการเดินทางของฟรอนเทียร์ใกล้มาจุดหมายแล้ว
- อัลโตนำลูกทีมออกตรวจการณ์รอบๆ โดยลูกทีมของเขาถามว่าอัลโตนั้นเป็นแฟนกับ
ิเชอริลล์ โนม อยู่รึเปล่า อัลโตก็ตอบแต่เพียงว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา แล้วเบี่ยงประเด็น
ไปพูดเรื่องอื่น จนเรดาห์ในวัลคีรี่ของเขาจับภาพเชอริลล์กำลังโบกมือให้กับเขาอยู่ ทำให้
สองลูกน้องอดเป็นปลื้มด้วยไม่ได้
- ในหอพักของอัลโต เขากัลเชอริลล์ช่วยกันเตรียมอาหารอยู่ เนื่องจากเชอริลล์ทำอาหาร
ไม่เป็นเธอเลยบาดนิ้วของตัวเองขณะที่ช่วยหั่นผัก เธอไม่อยากให้เขาดูแผลและคิดว่าผู้หญิง
ควรจะเข้าครัวทำกับข้าวได้ อัลโตเลยให้เธอไปเตรียมจัดโต๊ะแทน เมื่อทั้งคู่นั่งลงแล้ว
เชอริลล์ก็ขอให้เขาชนแก้วฉลองกับเธอ แล้วดื่มแชมเปญลงไปหมดแก้วในคราวเดียว เธอ
บอกเขาว่า เธอดีใจที่ความฝันของตัวเธอเป็นจริงแล้ว โดยที่เธอนึกไปถึงตอนที่ตัวเองยัง
อยู่ในสลัมแล้วได้แต่มองครอบครัวอื่นฉลองกันอย่างมีความสุข เธอดื่มหนักจนถึงขั้นเมาลงไป
กองบนโซฟาเลยทีเดียว
- อัลโตอุ้มเชอริลล์ไปนอนบนเตียง โดยเธอเอ่ยปากขอให้เขาอยู่เคียงข้างอย่างนี้เรื่อยไป
เมื่อเชอริลล์นอนแล้ว เขาคิดกับตัวเองว่าเธอทำตัวไม่สมกับเป็นเชอริลล์เท่าไหร่นัก แล้วเขา
ก็มองไปที่ขวดยาของเธอ ทำให้เขาสงสัยว่าตัวเขานั้นเข้าใจปัญหาของเธออยู่จริงๆหรือไม่
- รันกะขอบคุณเบร์ร่าที่ยอมทำตามคำขอแบบเอาแต่ใจของเธอ โดยเบร์ร่าตอบว่าเป็นหน้าที่
ของไซบอร์กอย่างเขาที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด แต่สิ่งเหล่านั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อ
เขาได้ฟังเพลงของรันกะ ที่เขาทำอยู่นี้เพื่อเป็นการขอบคุณเธอ จากนั้นก็มีสัญญาณการปรากฏ
ของวัชระจำนวนมากขึ้นมา เมื่อเบร์ร่าถามความแน่ใจของรันกะแล้ว เธอก็เริ่มร้องเพลง
Aimo ขึ้นมา ทำให้ยานสำรวจของหน่วย SMS และฟรอนเทียร์สามารถจับตำแหน่ง
ของทั้งคู่ได้ ขณะที่เธอร้องเพลงอยู่นั้น เบร์ร่าก็ร่วมเป่าฮาร์โมนิก้าคลอไปด้วย ทำให้เธอนึกไป
ถึงเด็กชายที่เธอนึกน้าไม่ออกในความฝัน และทำให้เธอหยุดร้องไป ทันใดนั้นทั้งคู่จึงถูกวัชระ
รุมโจมตีโดยทันที
- อัลโตมาเข้าพบลีอองและริชาร์ด เบอร์ร่า โดยลีอองบอกอัลโตว่ามีการตรวจพบคลื่นโฟล์ด
ของรันกะ ทำให้พวกเขาสามารถยืนยันตำแหน่งดาวแม่ของวัชระได้แล้ว ซึงอัลโตตอบว่าเขา
พร้อมที่จะต่อสู้ แต่อยากให้ท้งคู่อธิบายมาก่อนว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกับการที่วัชระสามารถ
ตกผลึกแร่โฟล์ดควอรตซ์ด้วยหรือไม่ ริชาร์ดจึงอธิบายว่ามันเป็นเพียงนิสัยของพวกวัชระที่จะ
เก็บแร่นี้ไว้กับตัวเพียงเท่านั้น โดยลีอองอธิบายเพิ่มเติมว่าพวกเขาจะทำลายล้างวัชระเพื่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์สืบต่อไป และมองว่าวัชระอาจจะนำรันกะมาใช้ประโยชน์ในการต่อสู้
ครั้งหน้าด้วย
- ลีอองและริชาร์ดอะฺบายให้อัลโตฟังต่อไปว่า พวกวัชระสามารถทำการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันได้อย่างไม่มีขอบเขต โดยเชื่อว่าจิตประสาทของพวกมันเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายหนึ่งเดียว
อยู่ (เหมือนกับอินเทอร์เน็ตน่ะครับ) โดยอธิบายการสื่อสารของผึ้งประกอบด้วย ทั้งคู่เชื่อว่า
รันกะที่มีตัวอ่อนของวัชระอยู่ในตัว ก็สามารถสื่อสารกับวัชระได้ด้วยเช่นกัน
- เมื่อทั้งคู่หลบออกมาพ้นระยะของวัชระแล้ว เบร์ร่าจึงบอกกันรันกะอีกครั้งว่าเขาจะปกป้อง
เธอให้ได้ ทันใดนั้นไอคุงจึงลอยมาหา VF-27 ของทั้งคู่ เมื่อรันกะเปิดยานลอยออกไปหา
ไอคุงโดยไม่ฟังเสียงทัดทานของเบร์ร่า ตาของไอคุงจึงลุกวาวแดงวาบขึ้นมาแล้วจับตัวรันกะ
ไว้ เธอที่นึกหน้าของพี่ชายของเธอออกแล้ว จึงตะโกนเรียกให้พี่ชายของเธอ เบร์ร่า มาช่วย
แต่เบร์ร่าก็ถูกวัชระรุมอยู่จนเอาตัวแทบไม่รอด เมื่อเข้าตาจน เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจาก
VF-27 ของเกรซ โดยเกรซได้ทำการรีเซ๊ตวงจรสมองของเขาใหม่ทันทีด้วย
- เกรซเริ่มทำการเชื่อมต่อเครือข่ายความคิดของตัวเธอเองเข้ากับระบบเครือข่ายของวัชระ
ผ่าน ทางรันกะ ซึ่งเธอกำลังตื่นเต้นกับกระบวนการนี้มาก โดยที่อีกด้าน เชอริลล์ปฏิเสธไม่รับ
การรักษาจากทางโรงพยาบาลและลุคก้า โดยเธอไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำดีกับเธอเพราะ
ความสงสาร ขณะเดียวกันอัลโตก็เห็นพ่อของเขาถูกพยุงไปขึ้นรถ แล้วพี่ชายของเขาก็เดินเข้า
มาคุยด้วย โดยเขายืนกรานให้อัลโตไปเยี่ยมพ่อก่อนที่จะสายไป อัลโตบอกว่าเขาเป็นนักบิน
ได้เห็นการตายมานักต่อนักแล้ว ยาซาบุโร่จึงตั้งคำถามกับอัลโตว่าความหวังที่แท้จริงของการ
ที่อัลโตนั้นไปเป็นนักบินคืออะไรกันแน่
- อัลโตที่คิดไม่ตกกับคำถามของพี่ชาย ได้คุยกับคุรันบนดาดฟ้าโรงพยาบาล เขาจึงเล่าให้เธอ
ฟังถึงสาเหตุทีเขาเข้าร่วมกับ SMS ว่าทุกอย่างนั้นเป็นเพราะเขาต้องการปกป้องรันกะ เขา
มองว่าโลกนี้ที่เพียงสัมผัสก็อาจแตกสลายลงได้นั้น มีผู้คนที่มีชีวิตและอาศัยอยู่ ถ้ารันกะเป็น
เครื่องมือของวัชระไปแล้วจริงๆ ถ้าเพลงของเธอคืออาวุธแห่งหายนะ เขาจะเป็นคนฆ่า
รันกะด้วยตัวเขาเอง คุรันจึงถามเขาว่านั่นเป็นความรักของอัลโตงั้นหรือ ถึงตรงนี้เชอริลล์
ที่เดินขึ้นบนดาดฟ้าก็ได้ยินคำนี้พอดี แล้วเธอก็รำพึงว่า เธอรู้ดีอยู่แล้ว... แต่ตอนนี้...
- ลีอองสั่งการให้ฟรอนเทียร์มุ่งหน้าไปยังดาวแม่ของวัชระ โดยที่เชอริลล์ได้ทำการพับ
กระดาษเก่าๆขึ้นเป็นเครื่องบินแล้วร่อนมันออกไป มันลอยลมได้เพียงชั่วครู่ก็ร่วงลงสู่พื้น

โอย... ในตอนนี้ที่ปูเนื้อหาทุกอย่างพร้อมกับอธิบายจุดประสงค์ทั้งของเกรซและแผนการยึด
ครองจักรวาลของลีอองนี้ คุณภาพอนิเมชั่นก็ดร็อปลงไปเหมือนจะเตรียมเอาไปปล่อยในศึกใหญ่
ตอนหน้า แม้ผมจะสนุกกับการดูเชอริลล์เปิดขวดแชมเปญ(ไม่เป็น)แค่ไหน จะฮากับฉากเมา
แล้วขี้อ้อนของเธอเพียงใด ท้ายตอนเนื้อเรื่องก็ยังจะทำร้ายจิตใจของเชอริลล์ต่อด้วยการที่
อัลโตยกแรงบันดาลใจในการต่อสู้ของเขาขึ้นมาแต่เขาก็คิดจะฆ่ารันกะ แล้วเป็นคุรันที่มองว่า
นั่นเป็นการที่เขาสื่อความรักของตัวเขาเองออกมา ในตรงนี้ผมเองก็งงเหมือนกันว่าที่จะฆ่า
รันกะน่ะเพราะอัลโตรักรันกะจริงๆ (รักลุ่มหลงเมามัว) หรือเพราะอัลโตต้องการจะปกป้อง
ฟรอนเทียร์กันแน่ ผมยกให้เป็นหน้าที่ท่านอื่นๆวิเคราะห์กันต่อละกัน เพราะตอนนี้ผมเศร้าแทน
ทั้งเชอริลล์ในท้ายตอนและเบร์ร่าที่อุตส่าห์ได้รู้ซะทีว่ารันกะน่ะเป็นน้องสาวของตัวเอง แล้วก็
ถูกรีเซ๊ตกลายไปเป็นไซบอร์กไร้จิตใจเหมือนในตอนแรกๆ เศร้าซะจนอ่อนเพลียเลย...

ปล. เหลืออีก 2 ตอนก็จะจบแล้วครับ
 

Create Date : 12 กันยายน 2551    
Last Update : 12 กันยายน 2551 23:45:15 น.
Counter : 250 Pageviews.  

Macross Frontier : episode 22- เกรซรายงานเรื่องที่เบร์ร่าพารันกะออกไปนอกฟรอนเทียร์ โดยมีจุดหมายอยู่ที่ดาวแม่ของ
เผ่าพันธุ์วัชระ จากนั้นคนของลีอองก็เข้ามารายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบุกของ
วัชระในรอบที่ผ่านมาให้เขารับฟัง
- อัลโตและลุคก้านำกลุ่ม NUNS ของฟรอนเทียร์ไปออกรบกับวัชระ โดยหลังจากเสร็จการ
ต่อสู้แล้ว ลุคก้ากล่าวโจมตีรันกะว่าไม่อยู่แสดงความห่วงใยนานาเสะที่ตอนนี้ยังอยู่ในอาการ
โคม่า แต่กลับเลือกที่จะไปกับวัชระแทน โดยเขาแสดงความแน่วแน่ที่จะกำจัดวัชระเพื่อ
ปกป้องฟรอมเทียร์เอาไว้ให้ได้ ซึ่งอัลโตเห็นด้วยกับความคิดนี้
- สามสาวหน่วย SMS กำลังนั่งเบืื่ออยู่ในที่พักของหน่วย ในจังหวะนี้ก็มีข่าวการถ่ายทอดสด
คอนเสิร์ตเพื่อการกุศลของเชอริลล์เข้ามา โดยเธอร้องเพลงใหม่ Yousei ของ
เธอ ซึ่งสามสาวคอมเมนต์ว่าแนวเพลงนี้ต่างไปจากผลงานก่อนๆของเชอริลล์ และพวกเธอ
ชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงก่อนๆของเชอริลล์ อัลโตเองก็ยืนฟังเพลงนี้อยู่ในกลางเมืองซึ่งคุรัน
เข้ามาบอกกับเขาว่า เธอคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีซึ่งอัลโตเองก็เห็นด้วย ด้านลุคก้าพบว่า
เสียงร้องของเชอริลล์ในตอนนี้ให้ผลลัพธ์คล้ายกับเสียงของรันกะขึ้นมาแล้ว
- ขณะที่ออซม่ากับเคธี่กำลังเดินดูสภาพซากปรักหักพังต่างๆอยู่ พวกเขาก็พบกับบ๊อบบี้โดย
บังเอิญ ซึ่งบ๊ออบี้ดีใจที่ได้พบทั้งคู่มากจนถึงกับเข้ามาสวมกอดทั้งคู่เลย
- หลังจบคอนเสิร์ต เอลโม่กล่าวชมการแสดงของเชอริลล์ ซึ่งเชอริลล์เองก็ขอโทษเอลโม่
ในเรื่องที่เขาต้องมาตามใจเธอในการมาแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลแบบนี้ ซึ่งเอลโม่กล่าว
ว่าเพลงนั้นคือวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือความรัก เพลงของเชอริลล์ในวันนี้เปี่ยมไปด้วยความ
รัก สำหรับเขาแคนี้ก็เพียงพอแล้ว จากนั้นก็มีคนของรัฐบาลมาเรียกตัวเชอริลล์ไปพบกับลีออง
- ออซม่าและเคธี่กลับมาที่หน่วย SMS โดยทั้งคู่เผยกับกัปตันว่าลีอองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตาย
ของปธน.กลาส โดยพวกเขาบอกว่านี่เป็นการยึดอำนาจของลีออง โดยบ๊อบบี้เข้ามาปลอบขวัญ
เคธี่ที่ยังเสียใจกับการตายของพ่ออยู่ คานาเรียยื่นจดหมายของรันกะที่ทิ้งไว้ให้กับออซม่าพร้อม
กับทราบเรื่องว่า รันกะได้กลับไปยังที่ๆเธอจากมาในอดีตเมื่อ 11 ปีก่อน
- คุรันบอกกับอัลโตว่า เธอควรจะบอกความในใจออกไปให้เร็วกว่านี้ เธอและมิคาอิลต่างเก็บ
งำความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ เธอไม่อยากให้อัลโตต้องเป็นแบบเธอ คุรันจึงเริ่มเล่าเรื่อง
ของเชอริลล์ให้อัลโตฟัง
- ลุคก้าอธิบายให้เชอริลล์ฟังว่าไวรัสที่เธอได้รับมาตั้งแต่ 10 ปีก่อนนั้น ก่อให้เกิดการสั่นไหว
ของโฟล์ดขึ้นในเสียงของเธอ เมื่อไวรัสลามขึ้นไปจนถึงสมองของเชอริลล์ ตอนนั้นเสียงของ
เธอจะมีผลในระดับที่เทียบเคียงกับรันกะได้ เพราะรันกะเองก็มีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายเช่นกัน
โดยลีอองขอร้องเชอริลล์ให้ร้องเพลงเพื่อชาวฟรอนเทียร์ โดยระหว่างนั่งรถกลับนั้น เธอ
คิดถึงเหล่าผู้คนที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมา โดยเมื่อถึงบ้านซาโอโตเมะแล้ว
เชอริลล์พบว่าอัลโตมารออยู่ในห้อง เมื่อเธอเห็นเขาแล้วเธอก็สลบล้มลงไป
- ออซม่ากับเคธี่ทำการส่งข้อความเรียกระดมพลบุคลากรของหน่วย SMS ทุกราย โดยเมื่อ
อัลโตกำลังจะเปิดอ่านข้อความนี้ เชอริลล์ก็ตื่นขึ้นมาก่อนทำให้เขาเปิดประตูไปดูอาการของ
เชอริลล์
- อัลโตถามถึงอาการของเชอริลล์จากนอกห้อง แต่เชอริลล์กลับตอบเขาเรื่องที่เธอจะไม่ร้อง
เพลงอีกแล้ว แต่เธอรู้ตัวแล้วว่าเธอต้องร้องเพลงต่อไป เธอขอบคุณเขาที่ช่วยทำให้รู้สึกตัว
ได้ อัลโตจึงขึ้นเสียงบอกเธอว่า ให้เชอริลล์พอได้แล้ว เขาขอให้เธอหยุดร้องเพลงเสีย ทำให้
เชอริลล์เข้าใจทันทีว่าอัลโตรู้เรื่องอาการป่วยของเธอแล้ว เธอไม่อยากให้เขาต้องรู้เรื่องนี้
อัลโตจึงเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาหาเชอริลล์ เขาคุกเข่าลงจับไหล่ของเชอริลล์พร้อมกับบอก
ให้เธอพอได้แล้ว เขาบอกให้เธอหยุดเลิกปั้นหน้าว่ายังไหว เขาขอให้เธอหยุดร้องเพลงเสีย
เถอะ แต่เชอริลล์ปฏิเสธและบอกกับเขาว่าเพลงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เธอมีชีวิตอยู่ได้
เธอเริ่มร้องไห้ออกมา อัลโตที่เห็นเช่นนี้จึงกอดเชอริลล์เอาไว้ เชอริลล์ที่เริ่มคุมตัวเองไม่อยู่
บอกกับเขาว่า เธอกลัว... หวาดกลัวและอ้างว้าง แม้เธอคือเชอริลล์และเชื่อว่า"เชอริลล์"
นั้นทำได้ทุกอย่าง แต่อัลโตบอกให้เธอหยุดพูด เธอสามารถร้องเพลงได้ตามต้องการโดยเขา
จะอยู่เคียงข้างเธอจนถึงที่สุดเอง แล้วอัลโตก็เช็ดน้ำตาออกจากขอบตาซ้ายของเชอริลล์
เชอริลล์ขอให้เขามอบความกล้าหาญให้กับตัวเธอเพื่อให้เธอต้องเพลงได้ต่อไป แล้วทั้งคู่ก็
ประกบริมฝีปากเข้าหากัน
- รันกะกำลังลอยจ้องมองหมู่ดาวอยู่ในอวกาศ โดยมีไอคุงอยู่เคียงข้าง เมื่อเบร์ร่าเป่า
เพลง Aimo จบ ทั้งหมดก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อ
- ลีอองออกแถลงการณ์ถึงจุดยืนของเขาต่อการต่อสู้ครั้งที่่ผ่านมา โดยหลังฉากนั้น เขาได้ส่ง
คนไปจัดการเก็บเกรซในที่ซ่อนตัวของเธอ
- หน่วย SMS ทำการแยกตัวฐาน Macross Quarter ออกจากฟรอนเทียร์ โดยคุรันมาทำ
การเคารพการจากไปของหน่วยด้วย จากในที่ๆห่างออกไปจาก Macross Quarter โดย
ลูกน้องของลีอองมารายงานสถานการณ์ให้เขารับทราบ เขาจึงสั่งให้กองทัพออกไปโจมตีหน่วย
SMS พร้อมกันนั้นเชอริลล์ก็เริ่มการแสดงของเธอในเพลง Northern Cross
- ลุคก้าและอัลโตออกมาพร้อมกับกองทัพของฟรอนเทียร์ใน VF-171 รุ่นปรับปรุงใหม่ ซึ่งทั้งคู่
เปิดฉากปะทะกับออซม่าโดยทันที อัลโตโกรธออซม่ามากในเหตุการณ์คราวนี้ ออซม่าบอกกับ
อัลโตว่า เขาทำไปเพื่อปกป้องคนที่เขารักโดยอัลโตถามออซม่ากลับว่าผู้ใหญ่เขาทำตัวกัน
แบบนี้รึไง ซึ่งออซม่าตอบกลับว่าเพราะเขาเป็นลูกผู้ชายจึงทำแบบนี้ ออซม่ายังกล่าวอีกว่า
เขาจะไปตามหารันกะ และชี้ว่ารันกะได้เลือกเส้นทางของตัวเองแล้ว จังหวะนี้ทั้งคู่บินสวน
ทางกันพร้อมยิงแลกกันคนละนัด ออซม่ากล่าวชมฝีมือของอัลโตพร้อมทิ้งท้ายว่า เขาเลือกเส้น
ทางของตัวเขาเองแล้ว แต่อัลโตล่ะ... จะเลือกไปเส้นทางไหน? แล้วออซม่าพร้อมกับยาน
Macross Quarter ก็ทำการโฟล์ดจากไป ทิ้งให้อัลโตตะโกนร้องระบายอารมณ์อยู่เพียง
คนเดียว
- รันกะและเบร์ร่ามาถึงดวงดาวของเผ่าพันธุ์วัชระแล้ว โดยเกรซที่ได้จัดการคนที่ลีอองส่ง
มาทั้งหมดพร้อมเปลี่ยนไปใส่ชุดนักบินเพื่อจะขึ้น VF สีืทอง กล่าวว่าเวลาที่รอคอยมาถึงแล้ว

อืม... ผมอยากแสดงความเห็นก่อนเลยว่า ณ ตอนนี้นั้น โอกาสที่อัลโตจะได้คู่กับรันกะนั้นแทบ
ริบหรี่ลงไปเลยเพราะถ้ารันกะกลับมาแล้วได้คู่กับอัลโต มันจะกลายเป็นว่าแนวทางของเนื้อ
เรื่องที่ปูมาตลอดนั้นกลายเป็นไร้ความหมายไปโดยทันที แต่ผมกลับเริ่มหวาดกลัวแล้วด้วยว่า
เชอริลล์อาจจะไม่รอดหลังจบซีรีย์นี้จริงๆก็ได้ แม้จะเชื่อว่าหนทางรอดของเชอริลล์ที่ตอนนี้
อธิบายแล้วว่าเป็นโรคแบบเดียวกับรันกะ แต่รันกะมีภูมิต้านทานของร่างกายที่เหนือกว่า
ก็คงจะเป็นรันกะนี่แหละครับที่จะสามารถช่วยเชอริลล์ได้ แต่ฉากกล่อมจูบของอัลโตกับเชอริลล์
นั้น ทั้งคู่ไม่มีการบอกรักกันเลยซักครั้งนะครับ การที่อัลโตกลับมาหาเชอริลล์นั้น ผมยังสงสัยใน
เจตนาของอัลโตอยู่ว่าเป็นเพราะความรักที่เขามีให้กับเชอริลล์ หรือเป็นเพราะความสงสารที่ก่อ
ตัวขึ้นมาเพราะได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากคุรัน ณ ตอนนี้ดูเหมือนจะเอียงไปในทางเหตุผล
อันหลังเสียมากกว่า จุดนี้แหละครับที่ยังทำให้ฟันธงลงไปไม่ได้ว่าจบลงที่คู่นี้แล้ว จนกว่าอัลโต
จะตัดสินใจได้จริงๆ กองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับ มันยังพลิกกันได้อยู่...
แต่จะว่าไปแล้วจากตอนนี้โอกาสที่หวยจะลงที่ไม่มีใครได้คู่ใคร ชักสูงขึ้นมาแล้วอย่างไรชอบกล

อีกด้านทางหน่วย SMS ตกลงที่จะไปตามช่วยรันกะนั้น เป็นไปได้ว่าหน่วย SMS จะเลือกทาง
ที่ทั้งฝ่ายฟรอนเทียร์และวัชระอยู่ด้วยกันได้ ไม่ใช่การแตกหักแบบที่ผู้นำคนใหม่อย่างลีออง
เลือกเป็นแน่ ซึ่งผมก็ยอมรับการตัดสินใจของลุคก้าและอัลโตที่อยู่กับฝ่ายฟรอนเทียร์แทนเพราะ
ต้องการปกป้องคนที่ตัวเองรัก ในกรณีของลุคก้าน่ะชัดเจนครับ แต่อัลโตนั้นติดตรงที่สัญญากับ
เชอริลล์ไว้ พอออซม่าชี้ให้เขาเลือกเส้นทางที่ตัวอัลโตควรเดินจริงๆ อัลโตก็เลยต้องมา
สับสนอยู่อย่างนี้ไงครับ

ปล. ท้ายตอนนี้ เจ๊เกรซโชว์การบีบนวดความหวังของมวลมนุษยชาติให้ดูด้วย...
จะทำไปทำไมกันล่ะนั่น?
 

Create Date : 05 กันยายน 2551    
Last Update : 5 กันยายน 2551 23:14:26 น.
Counter : 263 Pageviews.  

Macross Frontier : episode 21- ลีอองอาศัยภาวะฉุกเฉินที่เผชิญอยู่นี้เข้ามาสั่งการการรบทั้งหมดด้วยตัวของเขาเอง โดย
เขาสั่งให้แยกส่วน Battle Frontier ออกมาประจัญบานกับวัชระ
- คุรัน นำเศษแว่นตาของมิคาอิลมาคล้องคอพร้อมออกไปปะทะกับเหล่าวัชระด้วยตัวเธอเอง
เปิดโอกาสให้อัลโตกับลุคก้าพารันกะหนีไปยัง island 3
- เมื่อทั้งสามคนไปถึงยัง island 3 ลุคก้าได้เตรียมเครื่องแรงอัดสูญญากาศไว้ (เครื่อง
ที่เกรซเคยใช้ในดาวกาเลีย 4) โดยเขาอธิบายถึงความสามารถของมันให้อัลโตและรันกะ
ฟัง โดยเขามีแผนจะล่อให้วัชระทั้งหมดมารวมตัวกันที่ island 3 เพื่อทำลายพวกมันทิ้ง
ทั้งหมดทีเดียว เมื่ออัลโตถามว่าจะทำยังไง ลุคก้าก็เหลือบไปมองรันกะ ทำให้อัลโตเข้าใจ
ว่าลุคก้าจะให้รันกะร้องเพลงเรียกวัชระมาที่นี่ แม้อัลโตจะไม่พอใจกับความคิดนี้ แต่ลุคก้า
ยืนกรานว่าเขาจะปกป้องคนสำคัญของเขาให้ได้ ถ้าไม่ทำแบบนี้ทุกคนในฟรอนเทียร์จะต้อง
ตายกันทั้งหมด รันกะจึงยอมเอ่ยปากตกลงจะร้องเพื่อทุกคน
- ลุคก้าอธิบายให้รันกะเข้าใจว่าให้เธออยู่ร้องจนสามารถเรียกเหล่าวัชระมารวมตัวกันได้มาก
ที่สุดแล้ว ค่อยบินหนีออกจาก island 3 แล้วเดินเครื่อง อัลโตบอกกับรันกะให้เธออย่าเข้า
ไปใกล้วัชระ เขาจะเป็นคนพาเธอออกไปจากที่นี่เอง และขอให้รันกะร้องเพลงอย่างไม่ต้อง
เป็นกังวล ซึ่งรันกะก็ตอบกลับไปว่าเธอเชื่อว่าคราวนี้เธอจะทำได้ จังหวะนี้เบร์ร่าจึงเข้ามา
บอกกับเธอว่า รันกะไม่จำเป็นต้องร้อง เพราะบทเพลงนั้นออกมาจากจิตใจเธอ เป็นสิ่งเฉพาะ
ของเธอแต่เพียงผู้เดียว แล้วเขาก็โอบกอดรันกะไว้
- รันกะบอกเบร์ร่าว่าเธอทำใจได้แล้ว เขาจึงขึ้น VF-27 ของตัวเองไปเตรียมรับมือต่อ
รันกะเริ่มร้อง Aimo แล้วเหล่าวัชระที่กระจายกันอยู่ในทุก island ก็บินมารวมตัว
กันที่ island 3 นี้ ขณะที่ร้องไปภาพของเหล่าวัชระที่ถูกทำลายทำให้เธอเจ็บปวกยิ่งนักจนต้อง
ร้องไห้ออกมา
- เมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสม ทางฟรอนเทียร์ก็ตัดการเชื่อมต่อของ island 3 ออกแล้วเดิน
เครื่องแรงอัดสูญญากาศทำลาย island 3 ทิ้งไปในทันที จังหวะนี้รันกะปวดแปลบขึ้นมาที่ท้อง
อีกครั้ง ส่วนอัลโตขอบคุณรันกะที่ช่วยทำลายวัชระให้
- ในงานศพของเหล่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ลีอองกล่าวเชิดชูให้กับวิญญาณของผู้ตาย
เมื่อพูดจบแล้ว เขาขอให้รันกะร้องเพลงปลอบประโลมวิญญาณของผู้ตาย ด้วยเพลงแห่งความ
หวังของเธอ แต่รันกะกล่าวขอโทษแล้วปฏิเสธที่จะร้องเพลง เมื่อเธอวิ่งหนีออกมาคนเดียวใน
ป่าหลังสุสาน เธอพบกับไอคุงในสภาพที่โตขึ้นจากแต่ก่อนมาก มันกระโดดเข้ามาทักทายเธอแล้ว
ก็เกิดปฏิกิริยากับขึ้นตัวไอคุง เป็นแสงสีเขียววาบขึ้นมา
- ภายหลังจากนั้น รันกะติดต่อไปหาอัลโตพร้อมเรียกให้เขาออกไปพบเธอ เมื่ออัลโตไปถึงที่
หมาย เขากำลังจะถามเรื่องที่ทำไมเธอถึงไม่ยอมร้องเพลงต่อไปอีก แต่รันกะขอให้เขาได้
ช่วยสอนวิธีพับเครื่องบินกระดาษให้แทน ขณะที่กำลังพับเครื่องบินกันอยู่ รันกะก็ถามเหตุผลที่ว่า
ทำไมอัลโตถึงยึดติดกับท้องฟ้านัก เขาตอบว่าเป็นเพราะแม่ของเขาอยากเห็นท้องฟ้าจริงๆซัก
ครั้ง ซึ่งเขาบรรยายภาพให้เธอเห็น และรันกะก็คิดว่าช่างสวยงามจริงๆ อัลโตขอบคุณความ
เห็นของรันกะจนทำให้เธอหน้าแดงขึ้นมา
- รันกะที่เขินอยู่นั้นรีบกลับไปพับเครื่องบินกระดาษต่อจนเสร็จ อัลโตจึงรับมาปรับปีกเล็กน้อยก็เป็น
อันเสร็จสิ้น เมื่อเธอปาเครื่องบินกระดาษออกไป เครื่องบินได้ลอยไปหาไอคุงที่ฟักตัวออกมา
เต็มวัยแล้วบินเข้ามา อัลโตรีบชักปืนออกมาจะฆ่ามันเสีย แต่รันกะรีบห้ามเอาไว้ โดยรันกะบอก
ว่าวัชะตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรผิด แต่อัลโตยืนกรานว่าพวกมันทำให้มิคาอิลและทำให้ท้องฟ้าต้อง
แปดเปื้อน จังหวะที่อัลโตเหนี่ยวไกปืน เบร์ร่าก็เข้ามาปัดปืนทิ้งพร้อมซัดอัลโตลงไปกองกับพื้น
เบร์ร่าถามความต้องการของรันกะพร้อมบอกกับเธอว่าเขาจะยืนเคียงข้างเธอเอง แล้วไอคุง
ก็เข้ามาจับไหล่ของเธอไว้ รันกะจึงบอกออกไปว่าเธอจะส่งไอคุงกลับไปหาเพื่อนๆของมัน เมื่อ
อัลโตตะโกนห้ามรันกะไว้ เธอจึงบอกกับเขาว่า เธออยากจะอยู่กับเขาตลอดไป เธอสารภาพ
รักออกมา แล้ว VF-27 ของเบร์ร่าก็ลอยออกไปทิ้งไว้ให้อัลโตตะโกนเรียกชื่อของรันกะอยู่
เพียงคนเดียว

อืม... ตอนนี้เป็นของรันกะจริงๆครับ ในที่สุดเธอก็สารภาพรักกับอัลโตได้ซะที แม้จะเหมือน
เป็นเงื่อนไขที่ว่าต้องพูดออกไปเพราะอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้ว แต่เธอก็แสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตขึ้นมาเพราะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในเรื่องเลยล่ะครับ ที่เธอไม่ทำตามอัลโต อัลโตน่ะ
อยากจะฆ่าวัชระทิ้ง ส่วนรันกะน่ะต้องการปกป้องเพราะเธอรู้สึกได้ถึงสายสัมพันธ์ที่ตัวเองมี
อยู่กับพวกมัน เธอเรียกอัลโตมาพบเพราะใจจริงน่ะอยากให้เขาไปกับเธอด้วยกันมากกว่าจะ
เป็นเบร์ร่า แต่เมื่ออัลโตไม่คิดเช่นนั้นเธอจึงยอมจากเขาไป ก็เป็นเรื่องดีครับเพราะเธอจะ
ได้ เริ่มหักเลิกพึ่งพาอัลโตไปเสียทุกอย่างซะที ฉากอำลาพร้อมคำสารภาพรักนี้ก็ไม่เลวเลยนะครับ
ตอนที่ผมหาข้อมูลของตอนนี้อยู่ มีคนมองถึงความเป็นไปได้ของการที่รันกะจะกลับมาใน
คราบของราชินีวัชระ คงจะขำไม่ออกแน่ๆถ้ารันกะกลายร่างเป็นราชินีของวัชระ แล้วกลาย
เป็นอัลโตที่ต้องมาเป็นคนฆ่ารันกะเสียเอง... หักมุมสุดๆเลยนะนั่น อย่าให้เป็นแบบนั้นละกัน
เลยนะคุณคาวาโมริ

ในตอนนี้มี ED ตัวใหม่เป็นเพลงชื่อว่า Ao no Ether ร้องโดยนากาจิม่า เมกุมิ
เริ่มบรรเลงตังแต่ฉากสารภาพรักไปจนจบตอน นับเป็นเพลงที่ฟังแล้วว้าเหว่ดี และทำให้ผม
ได้เห็นอีกมิติการร้องของเมกุมิ ที่ปกติจะเอาแต่ร้องเพลงใสๆมาตลอด นับว่าเพราะทีเดียว
เลยล่ะครับ

ปล. ตอนนี้เชอริลล์ออกกล้องได้ไม่ถึง 5 วินาทีเลยมั้ง
 

Create Date : 29 สิงหาคม 2551    
Last Update : 29 สิงหาคม 2551 22:55:30 น.
Counter : 256 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  

suckoja
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ตัวเรานั้นเป็นเพียงเศษละอองแห่งดวงดาว...
เล็กกระจิ๋วเมื่อเทียบกับสากลโลก...
แต่เศษละอองนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกได้...
ด้วยศรัทธา...

Thomas Clover's Facebook profile

Suckoja Updates

  Group Blog
   
  All Blogs
   
  Friends' blogs
  [Add suckoja's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.