เกิดมาทั้งทีต้องมีรสชาติ
Group Blog
 
All Blogs
 

สมเด็จพระศรีสุลาไลย

สมเด็จพระศรีสุลาไลย หรือ เจ้าจอมมารดาเรียม (พ.ศ. 2313 - พ.ศ. 2380) พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สมเด็จพระศรีสุลาไลย เดิมชื่อ เรียม เป็นบุตรีของนายบุญจัน ที่พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน กับคุณเพ็ง บุตรีพระยาราชวังสัน (หวัง) และท่านชู ซึ่งทั้งสองเป็นมุสลิม

ประสูติ ณ วันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีขาลโทศก ศักราช ๑๑๓๒ [1] (พ.ศ. 2313) เป็นห้ามคนที่สองของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย (ท่านแรกคือ คุณศรี ธิดาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช) คุณเรียมเริ่มรับราชการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งแต่ครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ยังทรงประทับอยู่ ณ บ้านหลวงเดิม ตามเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเดิม

เจ้าจอมมารดาเรียมได้ประสูติพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระราชวังเดิม จำนวน 3 พระองค์ คือ

  • พระองค์เจ้าทับ ต่อมาคือ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ และเสวยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • พระองค์เจ้าป้อม สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์

  • พระองค์เจ้าหนูดำ สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์


เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสวยราชสมบัติ เจ้าจอมมารดาเรียมก็ได้ตามเสด็จไปประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง ดำรงตำแหน่งพระสนมเอก ดูแลห้องเครื่องต้นทั้งปวง ชาววังออกนามว่า เจ้าคุณจอมมารดาเรียม

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อปีวอก พ.ศ. 2369 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระราชชนนีขึ้นเป็นเจ้า เฉลิมพระนามาภิไธยว่า กรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย

สมเด็จพระศรีสุลาไลย ทรงพระประชวรไข้พิษ สวรรคตเมื่อ ณ วันอังคารเดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ (29 เมษายน พ.ศ. 2380)
 

Create Date : 05 เมษายน 2551    
Last Update : 5 เมษายน 2551 18:44:12 น.
Counter : 767 Pageviews.  

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี


สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (เจ้าฟ้าบุญรอด) พระฉายาสาทิสลักษณ์ที่จิตรกรวาดขึ้นจากเค้าพระพักตร์ พระราชโอรสธิดา ผสมผสานจินตนาการ


สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี หรือ กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง หรือ เจ้าฟ้าบุญรอด (พ.ศ. 2310 - 2379) พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระบรมราชชนนีใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชโอรส

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงประสูติพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จำนวน 3 พระองค์ คือ

  • เจ้าฟ้าชาย (ราชกุมาร) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2344 เป็นเจ้าฟ้าที่ 1 ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี และเป็นที่ 37 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ ในสมัยรัชกาลที่ 1

  • เจ้าฟ้าชายมงกุฎ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2347 ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ ทรงผนวชอยู่ 27 พรรษา เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้เป็นเปรียญ ในรัชกาลที่ 3 เป็นพระราชาคณะเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4

  • เจ้าฟ้าชายจุฑามณี (พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2351 ที่ 3 ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี และที่ 50 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


พระราชประวัติ


เจ้าฟ้าบุญรอด เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นางพระองค์รองในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กับเจ้าขรัวเงิน ทรงประทับอยู่ที่ตำหนักแดง ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ในพระบรมมหาราชวัง และสนิทสนมอยู่กับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (แจ่ม) และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี (เอี้ยง) พระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขณะดำรงพระอิสริยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงแอบรักใคร่ชอบพอกับเจ้าฟ้าบุญรอด จนทรงพระครรภ์ได้ 4 เดือน ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงให้เจ้าฟ้าบุญรอดออกจากพระบรมมหาราชวัง ไปประทับอยู่ ณ วังพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์

เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงขอพระราชทานอภัยโทษ และรับเจ้าฟ้าบุญรอดไปประทับ ณ พระราชวังเดิม เมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน เจ้าฟ้าบุญรอดทรงพระครรภ์ได้ 7 เดือน และทรงยกย่องให้เป็นพระอัครมเหสี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวัง ไปประทับอยู่กับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว(ขณะนั้นทรงเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์) ณ พระราชวังเดิมจนเสด็จสวรรคต

ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระอัฐิพระมารดาขึ้นเป็น กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ทรงนับว่าเป็นพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2
 

Create Date : 05 เมษายน 2551    
Last Update : 5 เมษายน 2551 18:42:16 น.
Counter : 1547 Pageviews.  

สมเด็จพระราชชายานารี เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี

สมเด็จพระราชชายานารี เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ทรงเป็นพระมเหสี (บางคราวเรียกว่าสมเด็จพระอัครมเหสีฝ่ายซ้าย) ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเจ้าทองสุก ซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์) พระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจันทบุรี

เมื่อพระชนมายุได้ ๙ พรรษา มีอุปัทวเหตุเกิดขึ้น แต่ทรงรอดพระชนม์มาได้ราวปาฏิหาริย์ คือเรือพระพี่นั่งแตก แต่พระองค์กลับทรงลอยทุ่นเกาะไว้ไม่ทรงจม พระราชบิดาทรงสงสารและทรงพระกรุณามากขึ้น อีกทั้งประการหนึ่งก็คือเจ้าจอมมารดาเจ้าทองสุกนั้นก็ได้ถึงแก่พิราลัยไปเมื่อเจ้าฟ้าหญิงฯ ทรงมีพระชนม์ได้เพียง ๖ พรรษาเท่านั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นให้เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า และได้มีพระราชพิธีโสกันต์เต็มตามอย่างสมเด็จพระเจ้าฟ้าพระราชกุมารีเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้น

ในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการเรื่อง ประกาศพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ณ วันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก ความตอนหนึ่งเกี่ยวกับสมเด็จพระราชชายานารีฯ ความว่า

ก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้มีพระราชธิดาพระองค์หนึ่ง มารดาเป็นบุตรีเจ้าเมืองเวียงจันทน์โปรดให้เป็นแต่เพียงพระองค์เจ้า เหมือนกันกับพระราชบุตรแลพระราชบุตรพระองค์อื่นที่ประสูติแต่พระสนม เจ้าจอมมารดาของพระองค์เจ้านั้นสิ้นชีพในปีกุนเบญจศก เมื่อกรมพระราชวังบวรสวรรคตแล้วนั้น พระองค์เจ้านั้นมีพระชนมายุได้ ๕ ขวบ เป็นกำพร้าไม่มีเจ้าจอมมารดา ทรงพระกรุณามาก ภายหลังล่วงมาปีหนึ่งพระองค์เจ้านั้นตามเสด็จลงไปลอยกระทง วิ่งเล่นตกน้ำหายไป คนทั้งปวงตกใจเที่ยวหาอยู่ครู่หนึ่ง จึงพบพระองค์เจ้าไปเกาะทุ่นหยวกอยู่หาจมน้ำไม่ ผู้พบเชิญเสด็จกลับมาได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดมากขึ้น มีพระบรมราชโองการดำรัสว่า พระองค์เจ้านี้เจ้าจอมมารดาก็เป็นฝ่ายลาว อัยยิกาธิบดีคือท้าวเจ้าเวียงจันทน์ก็ยังอยู่ ควรจะให้เลื่อนที่เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า การพิธีโสกันต์ในพระบรมมหาราชวังแต่ตั้งแผ่นดินมาก็ยังหาได้ทำไม่ ถ้าถึงคราวโสกันต์จะได้ทำให้เป็นแบบอย่างในแผ่นดิน จึงโปรดพระราชทานพระสุพรรณบัฏให้เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี เจ้าฟ้านั้นเมื่อถึงปีมะโรงสัมฤทธิศก ศักราช ๑๑๗๐ ตรงกับปีมีคริสตศักราช ๑๘๐๘ พระชนมายุครบ ๑๑ ปีถึงกำหนดโสกันต์ เมื่อนั้นเจ้าฟ้าพินทวดีที่เป็นผู้ชี้การมาก็สิ้นพระชนม์ไปแล้วถึง ๗ ปี


ต่อมาในรัชกาลที่ ๒ ได้ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระราชชายานารี เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี มีพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสิ้น ๔ พระองค์ คือ

  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายอาภรณ์
ต้นราชสกุลอาภรณ์กุล
  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหามาลา
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์) ต้นราชสกุลมาลากุล
  • สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
(ไม่ปรากฏพระนาม)
  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายปิ๋ว


สมเด็จพระราชชายานารี เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
 

Create Date : 05 เมษายน 2551    
Last Update : 5 เมษายน 2551 18:38:26 น.
Counter : 523 Pageviews.  


LowLow
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add LowLow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.