As far as it me lies "พรุ่งนี้..ย่อมดีกว่าวันนี้"
Group Blog
 
All Blogs
 

พยากรณ์ตลอดชีวิตของแต่ละนักษัตรทั้ง 12 - ปีมะโรง

๑. ชาติและธาตุกำเนิด  
คนเกิดปีมะโรง ชาติกำเนิดเป็นเทพบุตรทรงพญานาคเป็นพาหนะ ธาตุทอง ตามตำราเรียกคนเกิดปีนี้ว่าเป็น “พญานาค” (หรืองูใหญ่) แต่พญานาคหรืองูใหญ่นี้มีหลายชนิดด้วยกัน จึงแบ่งออกเป็นชนิดๆ ดังนี้

เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง ชาติกำเนิดเป็นพญานาคเห่าตง ธาตุทองขาว

เกิดเดือนยี่, สาม, สี่ ชาติกำเนิดเป็นพญานาคเหลือมอ้อ ธาตุทองแท้

เกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด ชาติกำเนิดเป็นอธิทธพญานาค ธาตุทองฝ้า

เกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ ชาติกำเนิดเป็นพญานาคเหลือมใหญ่ ธาตุทองใบบริสุทธิ์

๒. อาชีพและความรัก

คนเกิดปีมะโรง เป็นคนมีโชคดี จะมีความสุขกายสบายใจ เจ้านายชุบเลี้ยง จะเป็นคนมียศฐาบรรดาศักดิ์ ตลอดจนมีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นคนใจบุญกุศลชอบช่วยเหลือคนอื่น จะเป็นคนตั้งหลักฐานได้ด้วยตนเอง จะเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย แต่โชคลาภมีน้อย นานๆ จึงจะมีโชคใหญ่เป็นปึกแผ่นสักครั้ง แต่เป็นคนมีพระเกตุคุ้มครอง ศัตรูทำร้ายไม่ได้

เป็นคนมีวาจาหลักแหลม ด้วยสติปัญญาและไหวพริบอันดี ใจน้อย โกรธง่ายหายเร็ว

ความรัก เป็นคนที่มีความพอใจในเรื่องของความรักๆ ใคร่ๆ มาก กามารมณ์รุนแรงหรือรวดเร็ว หรือเรียกว่า “ร้อนแรง” จะได้ลาภเพราะเพศตรงข้าม

ถ้าให้คนปีมะโรงทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามแล้ว เขาจะทำงานได้ดีเป็นพิเศษ แต่ระวังจะเกิดเรื่องราวเพราะการเกี่ยวข้องพัวพันกัน ในด้านกามารมณ์เท่านั้น ที่จะพลอยเป็นผลให้เสียหายขึ้นได้

อาชีพ งานอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนเกิดปีมะโรงก็คืองาน “อาสา” เรียกว่าเป็นงานที่คนอื่นทำไม่ได้แล้ว คนพวกนี้จะมี “ดีเป็นพิเศษ” ที่จะรับอาสาทำงานสิ่งนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์ทีเดียว ถ้ารับราชการในทางทหาร, ตำรวจ, ครูอาจารย์, นักวิทยาศาสตร์, แพทย์ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับอาสาที่ยากลำบาก และเกี่ยวกับการตัดสินใจเด็ดขาดด้วยความฉลาดและกล้าหาญแล้ว คนพวกนี้จะสามารถทำได้ดีและมีชื่อเสียง

จะเป็นคนร่ำรวยเมื่อวัยชรา ทำงานสิ่งใดผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ คบคนต่ำหรืออ่อนการศึกษาไม่ดี นิสัยชอบดนตรี ดอกไม้ และธรรมชาติ


๓. ชีวิตและการวิวาห์

เดือนอ้ายหรือธันวาคม

คนเกิดเดือนอ้าย จะต้องสีเนื้อดำแดง จึงจะถูกกับโฉลกของตน และมีรูปร่างเล็กสูงโปร่งดี มิตรสหายที่จะนำประโยชน์และให้คุณ ต้องเป็นคนสีเนื้อดำแดงหรือเรียกว่าคนเนื้อสองสี

อริหรือศัตรู เป็นคนมีลักษณะนัยน์ตาเหลือง ผมหยิกหยอง ถ้าสตรีจะมีลักษณะเป็นคนนมยาน

เป็นคนมีวาสนาดี ไม่ค่อยมีความเดือดร้อน แต่คำพูดมักไม่ค่อยจะได้ความจริง จะได้คู่ครองเป็นคนดุร้าย ถ้ามีบุตรชายก่อนดีมีความเจริญรุ่งโรจน์
 
เดือนยี่หรือมกราคม

คนเกิดเดือนยี่ ต้องมีสีเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี และมีลักษณะเอวเล็กบางร่างโปร่งจึงจะดี

อริศัตรู ถ้าเป็นชายมีรูปร่างผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงจะมีลักษณะขาวสูง คนผิวดำเป็นศัตรูทุกเพศ

จะได้คู่เป็นที่พึ่ง ถ้ามีบุตรเป็นชายก่อนดี
 
เดือนสามหรือกุมภาพันธ์

คนเกิดเดือนสาม มีลักษณะกลางๆ ไม่สูงต่ำหรือดำขาวนักจึงจะดี อาศัยเจ้านายหรือค้าขายดี จะมีความรุ่งเรือง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติยศและมีมารยาท แต่นิสัยไม่ค่อยตรงกัน
 
เดือนสี่หรือมีนาคม

คนเกิดเดือนสี่ ถ้ามีผิวเนื้อสองสีจะต้องโฉลกดี จะเป็นคนมีบุญวาสนาดี

อริศัตรู ไม่ปรากฏลักษณะ แต่มิตรที่จะนำประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีสีเนื้อดำแดง ถ้ามีบุตรชายก่อนดีจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง
 
เดือนห้าหรือเมษายน

คนเกิดเดือนห้า มีผิวเนื้อดำแดง จึงจะต้องโฉลกดี มิตรที่จะให้ประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดง

อริศัตรู มีลักษณะผมหยิกนัยน์ตาเหลือง

ชายเกิดเดือนนี้ จะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดี ถ้าเป็นสตรีจะเป็นคนมีทรัพย์มาก

จะได้คู่เป็นคนปากร้าย บุตรที่เกิดคนแรกถ้าเป็นหญิงจะให้คุณประโยชน์ดี
 
เดือนหกหรือพฤษภาคม

คนเกิดเดือนหก ถ้ามีผิวเนื้อขาว ร่างสูงโปร่งจึงจะถูกโฉลกดี แต่คนที่เกิดเดือนนี้มักอาภัพ หาความสุขไม่ค่อยได้ พูดจาไม่ค่อยไพเราะ เป็นคนมีนิสัยเป็นคนจู้จี้จุกจิก จะได้คู่เป็นคนอารมณ์เย็น ใจบุญ

อริศัตรู เป็นคนลักษณะผิวเนื้อดำแดง ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี
 
เดือนเจ็ดหรือมิถุนายน

คนเกิดเดือนเจ็ด ถ้ามีรูปร่างลักษณะผิวเนื้อดำแดงจะถูกกับโฉลกดี เป็นคนมีปัญญาหาทรัพย์เลี้ยงตัวเองได้

มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์ เป็นคนมีผิวเนื้อค่อนข้างดำ

อริศัตรู เป็นคนมีลักษณะบอบบาง นัยน์ตาสีเหลือง

คู่ครอง เป็นคนมีมารยาทและวาจาเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ถ้าบุตรคนแรกเป็นหญิงมีคุณประโยชน์ดี
 
เดือนแปดหรือกรกฎาคม

คนเกิดเดือนแปด ถ้ามีรูปร่างลักษณะเป็นคนสูงโปร่ง ร่างเล็กจึงจะถูกโฉลกดี และมีผิวเนื้อดำแดง

คนเกิดเดือนนี้ ถ้าเป็นสตรีอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีความสุขสมบูรณ์ดีเมื่อวัยชรา

อริศัตรู ชายเป็นคนผมหยิกนัยน์ตาเหลือง หญิงเป็นคนนมยาน

คู่ครอง จะได้คู่เป็นคนดุร้าย
 
เดือนเก้าหรือสิงหาคม

คนเกิดเดือนเก้า ต้องมีผิวเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี

อริศัตรู ชาวผิวเนื้อดำแดง หญิงผิวขาวสูง

มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนเอวบางร่างเล็ก

คู่ครอง จะได้คู่ที่มั่งมีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ดี บุตรคนแรกถ้าเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี
 
เดือนสิบหรือกันยายน

คนเกิดเดือนสิบ ต้องเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อค่อนข้างขาว อริศัตรูเป็นคนปากร้าย

คนเกิดเดือนนี้ สตรีจะเป็นคนอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง จะได้คู่เป็นผู้มีเกียรติและมารยาทงาม แต่มีนิสัยไม่ค่อยจะตรงกัน
 
เดือนสิบเอ็ดหรือตุลาคม

คนเกิดเดือนสิบเอ็ด ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงหรือขาวเหลืองจะถูกโฉลกดี มิตรที่จะให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อดำแดง คนเกิดเดือนนี้มักจะมีศัตรูเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยไม่ได้ทำอะไรให้ใคร แต่ก็ยังดีว่าศัตรูเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้ เป็นคนมีสติปัญญาดี

คู่ครองเป็นคนปากจัด ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณดี
 
เดือนสิบสองหรือพฤศจิกายน

คนเกิดเดือนสิบสอง ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงจะถูกโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อสีเดียวกัน

อริศัตรู เป็นคนผมหยิกตาเหลือง คู่ครองเป็นคนปากร้าย บุตรคนแรกถ้าเป็นหญิงดี จะให้คุณและเจริญดี มีสติปัญญาดี

๔. วาสนาและสังคม

วันอาทิตย์
คนเกิดวันอาทิตย์ ใจจิตมักง่าย ทำคุณแก่ใคร
เหมือนไฟตกน้ำ มีผู้อุปถัมภ์ เจรจาล้ำเลิศ ไม่เกิดความผิด
ซื่อตรงต่อมิตร ใจกล้าเหลือหลาย ถ้อยความมาต้อง
ถึงสองสามครั้ง เมื่อน้อยยากจน ผู้คนดูแคลน
ครั้นเมื่อแก่เฒ่า ปลูกความมั่งมี จะจากที่อยู่
จิตคิดการใหญ่ แต่ว่าเจ้าชู้ ปัญญาเลิศคน
 
วันจันทร์
คนเกิดวันจันทร์ นั้นไร้พงศา ขาดญาติพี่น้อง
น้ำใจจองหอง คบเพื่อนสูงศักดิ์ ปากอ่อนใจแข็ง
ความโกรธร้ายนัก พ่อแม่ที่รัก ไม่เลี้ยงดูกัน
จักได้ความยาก เพราะท่านผู้อื่น ภายหลังกลับคืน
ครอบครองบริวาร
 
วันอังคาร
คนเกิดวันอังคาร จิตใจกล้าหาญ ไม่คิดย่อท้อ
โกรธร้ายดังไฟ พึ่งใครพึ่งได้ พี่น้องวงค์วาร
ไม่ซื่อตรงกัน ปัญญายอดยิ่ง การงานไม่ทิ้ง
พากเพียงจงดี เกิดอยู่ที่นี่ ไปเจริญที่อื่น
เมื่อน้อยตกยาก ลำบากมาก่อน แก่เฒ่าเข้าครอง
ทรัพย์สินเงินทอง
 
วันพุธ
คนเกิดวันพุธ ใจดีที่สุด แต่ว่ามักง่าย
ในเรื่องพงศ์พันธุ์ หันหาชู้อื่น เงินทองนองอนันต์
ถ้าบวชเป็นสงฆ์ มีคนยำเกรง ถ้าเป็นคฤหัสถ์
เป็นนักเลงจัด ชอบทางเจ้าชู้ ตนเองมีเสน่ห์
คบเพื่อนต่ำศักดิ์ มักได้เดือดร้อน พ่อแม่พี่น้องไม่ได้อาศัย
 
วันพฤหัสบดี
คนเกิดวันพฤหัส อาจารย์บัญญัติ รูปงามใจดี
แต่เกิดที่นี่ ไปเจริญที่อื่น เมื่อน้อยไร้ทรัพย์
แก่กลับมั่งมี เทียบเท่าเศรษฐี มีหน้ามีตา
พูดจาหลักฐาน บริวารพอใจ ครองทรัพย์ตนได้
แต่ทำคุณคน ไม่เกิดประโยชน์ จำไว้ให้ดี
มากชู้หลายเมีย ได้เสียไม่ว่า จะได้ทุกข์มา
เพราะเพื่อนของตน มั่งคั่งล้นพ้น สุขเกษมเปรมปรีดิ์
 
วันศุกร์
คนเกิดวันศุกร์ ทุกข์นั้นไม่มี เจรจาพาทีซื่อสัตย์
ทุกประการ
เพื่อนฝูงญาติมา เบียดเบียนล้างพลาญ แต่ว่าวงศ์วารไม่
สู้มากมี
เมื่อน้อยตกยาก แก่เฒ่าเศรษฐี แต่เป็นกำพร้า
บิดาตายก่อน จะได้ทุกข์ร้อน สองครั้งมั่นคง
แต่พอพ้นนั้นไป ทรัพย์สินยืนยง มั่นคงถาวร
ปนจู้บ่นจี้ ถ้าโกรธเต็มที่ ไม่คิดความตาย
 
วันเสาร์
คนเกิดวันเสาร์ ขี้เหล้าเมายา ถ้าคบเพื่อนมา
มักได้อันตราย
เพื่อนฝูงมากหลาย ใจคอกว้างขวาง พี่น้องท้องเดียว
มักผิดใจกัน
จองหองหุนหัน มักชอบเสเพล นักเลงเจ้าชู้
นักสู้ทุกสิ่ง มักชอบคนพาล ทำการสิ่งใดใจ
มักท้อถอย
พี่น้องวงศ์วาร เขาไม่ไยดี คบเพื่อนสูงศักดิ์
รักกันเต็มที่
มิได้คิดหนี รักกันจนตาย มักแพ้ลูกเมีย
แต่ใจใฝ่สูง สมบัติเนืองอนันต์ ทำการใหญ่หลวง


๕. คำพยากรณ์โชคชีวิตตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ถึง ๖๐ ปี เป็นรายปี


เมื่อชายอายุ ๑๔, ๒๓, ๒๖, ๓๕, ๓๘, ๔๗, ๕๐, ๕๙ ปี และหญิงอายุ ๑๓, ๒๒, ๒๕, ๓๔, ๓๗, ๔๖, ๔๙, ๕๑ ปี

เป็นปีแห่งโชคร้าย ตามตำรับกล่าวว่า “ให้เร่งระวังตัว” ซึ่งอาจะแบ่งได้ดังนี้คือ
๑. จะประสบความทุกข์โศกเสียใจ
๒. โรคภัยจะเบียดเบียน ทำให้ไม่มีความสุข
๓. การเงินทองต้องใช้จ่ายมาก ทั้งในทางที่จำเป็นและไม่จำเป็น เรียกว่าเป็น “ปีแห่งการลงทุน” ในทางจำเป็น และเป็นปีแห่งการจ่าย “ในทางไม่จำเป็น”
๔. หวังประโยชน์ในทางใด มักจะผิดนัดพลาดหวัง รายได้น้อยกว่ารายจ่าย หรือได้มาก็จ่ายหมดไปเก็บไม่อยู่
๕. ญาติสนิทมิตรสหายที่รักใคร่ จะกลายเป็นศัตรูแตกความสามัคคี
๖. ที่อยู่หรือที่ทำงาน “ร้อน” มีหวังโยกย้ายหรือเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน หรือท่านไม่ย้ายจากไปก็อาจมีคนภายในหรือญาติสนิทจากไป
๗. ได้รับความลำบากตรากตรำ หรือเหน็ดเหนื่อย ต้องมีมานะอดทน
 
เมื่อชายอายุ ๑๕, ๒๒, ๒๗, ๓๔, ๓๙, ๔๖, ๕๑, ๕๘ ปี และหญิงอายุ ๒๐, ๒๗, ๓๒, ๓๙, ๔๔, ๕๑, ๕๖ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคลาภ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จสมความประสงค์ทุกประการ ซึ่งจะแยกออกได้ดังนี้
การศึกษา ผลของการเล่าเรียนศึกษา จะสอบไล่ได้ดังใจประสงค์ ในอันดับที่ดีเด่นสูง% แทบทุกสาขา จะได้รับความนิยมยกย่องจากผู้อยู่ในวงงานใกล้ชิดเดียวกัน มีความดีเด่นเป็นพิเศษในการสอบ
โชคลาภ จะได้รับทรัพย์สินเงินทอง ธนสารสมบัติอันเป็นเพชรนิลจินดา เสื้อผ้าของใช้ หรือที่อยู่อาศัย ที่พึ่งผู้อุปการะช่วยเหลือ หรือบำเหน็จรางวัล ได้รับเงินเดือนเพิ่มหรือเงินจรเป็นพิเศษ เช่นถูกล็อตเตอรี่หรือเก็บของตกได้
เกียรติยศ ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงานหรือได้ประดับยศศักดิ์เพิ่มขึ้น ถ้าว่างงานก็จะมีงานทำ และจะได้รับความนิยมนับถือ และไว้วางใจ หรือได้เกียรติยศตำแหน่งส่วนตัวหรือภายในครอบครัว และวงชีวิตในสังคมทั่วไป
ชื่อเสียง มีชื่อเสียงดีเด่นเป็นที่รู้จักของคนกว้างขวางออกไป นอกจากหมู่ญาติสนิทมิตรที่รัก ไกลออกไปภายในนอกในหมู่มวลสังคมส่วนใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่คนในหมู่สมาคมทั่วไป
ความสุข ได้ลิ้มรสแห่งความรัก และได้รับความพอใจในด้านชีวิต เช่นทางจิตใจ ความรัก กามารมณ์ คนที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีคู่ครองแล้ว จะได้พยานแห่งความรัก สำหรับคนที่มีความสุขอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้เพิ่มจำนวนชีวิตเข้ามาในครอบครัวหรือในวงงาน ทำให้เพิ่มความสุขมากขึ้นอีก
ตามที่กล่าวมานี้ จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านอย่างไร มากน้อยเพียงใด และในลักษณะข้อใดย่อมแล้วแต่
๑. อายุ
๒. ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
๓. อำนาจอิทธิพลของฤกษ์ คือเวลาเกิด วัน เดือน ปีเกิดของท่าน
ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการตั้งต้นชีวิตของท่านขั้นหนึ่งเมื่อชายอายุ ๑๓, ๒๔, ๒๕, ๓๖, ๓๗, ๔๘, ๔๙, ๕๘ปี และหญิงอายุ ๑๗, ๑๘, ๒๘, ๓๐, ๔๐, ๔๒, ๕๒, ๕๔ ปี

เป็นปีแห่งการปกติ ไม่ร้ายจนเกินไป และไม่ดีมากขึ้นจนเกินไป การศึกษาพอสอบไล่ได้ไม่ตก ทำงานได้รับผลประโยชน์พอสมควร ค้าขายไม่ขาดทุน
ญาติมิตรหมั่นไปมาหาสู่ ก็พอมีลู่ทางสมานความสามัคคีปรองดองกันได้
การงานสิ่งใดต้องอาศัยความมานะพยายาม และใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ จึงจะเกิดผลดีขึ้น
ความรักต้องอาศัยความมานะพยายาม จึงจะสามารถครองความรักซึ่งกันและกันไว้ได้ในสภาพพอควร คือไม่มากจนถึงที่หมาย และไม่ร้ายจนถึงกับขาดความสัมพันธ์
 
เมื่อชายอายุ ๑๘, ๑๙, ๓๐, ๓๑, ๔๒, ๔๓, ๕๔, ๕๕ ปี และหญิงอายุ ๒๓,๒๔, ๓๕, ๓๖, ๔๗, ๔๘, ๕๙, ๖๐ ปี
เป็นปีแห่งการ “ส่งเสริม” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีแห่งการ “ซ้ำเติม” กล่าวคือในปีนี้ เป็นปีที่ท่านทำดีก็ได้รับผลดี ทำผิดก็จะได้รับผลร้ายตอบแทน ไม่มีทางผันแปรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ว่าทำร้ายจะกลายเป็นดี หรือทำดีจะบังเกิดผลร้ายนั้นไม่มี
ทำการสิ่งใดย่อมเป็นเสมือนเงาตามตัว แม้ผิดก็ต้องรับผลกรรม โดยไม่มีการอภัยหรือยอกย้อน โดยการผ่อนผันนั้นไม่มี หาผู้ช่วยเหลือไม่ได้ เข้าทำนองที่ว่า
ทำดีดีจักคุ้ม ครองตน
ทำชั่วชั่วจักดล เดือดร้อน
หว่านพืชก็ได้ผล ดังหว่าน ไว้นา
บุญบาปธรรมดาย้อน ตอบโต้ตามสนอง
 
เมื่อชายอายุ ๑๖, ๒๑, ๒๘, ๓๓, ๔๐, ๔๕, ๕๒, ๕๗ ปี และหญิงอายุ ๑๔, ๒๑, ๒๖, ๓๓, ๓๘, ๔๕, ๕๐, ๕๗ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคดี แต่จะดีเป็นลำดับตั้งแต่ต้นปี และทวีขึ้นไปตามลำดับจนถึงปลายปี ได้แก่การศึกษาจะเกิดความเข้าใจ ชำนาญ และเชี่ยวชาญไปทีละเล็กละน้อย เช่น สอบภาคต้นได้ ๕๐% ภาคกลางได้ ๗๕% พอตกปลายปีก็จะสอบไล่ได้ ๑๐๐% เหล่านี้
ความรักที่พบในปีนี้เป็นครั้งแรก เมื่อเป็นที่พอใจและติดตามพยายามทำความสัมพันธ์กันต่อๆ ไป เมื่อถึงปลายปีก็จะได้พบจุดหมายแห่งความรักเป็นต้น
การงานก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะขอนำอุทาหรณ์ที่ได้รู้จักนายทหารผู้มีโชคดีคนหนึ่ง ซึ่งท่านมีอายุอยู่ในระยะนี้ ต้นปีได้เลื่อนยศเป็นพันตรี กลางปีได้เลื่อนเป็นนายพันโท และพอไปถึงปลายปีก็ได้เป็นนายพันเอก ซึ่งเป็นลำดับดังนี้ การงานอื่นเช่นการค้าขาย การเงินทองทางอื่นใดก็เข้าทำนองนี้ โดยอาศัยความเป็นไปจากวัยและสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของท่านเอง

 
เมื่อชายอายุ ๑๗, ๒๐, ๒๙, ๓๒, ๔๑, ๔๔, ๕๓, ๕๖ ปี และหญิงอายุ ๑๖, ๑๙, ๒๘, ๓๑, ๔๐, ๔๓, ๕๒, ๕๕ ปี

ปีนี้เป็นปีแห่งการเคราะห์ร้าย ตามตำรากล่าวว่าระวังตัวให้จงหนักทีเดียว เพราะเหตุจะเกิดขึ้นได้หลายประการด้วยกันคือ
๑. เกิดความหายนะล่มจม คือเงินทองหมดตัว หรือหมดไปมาก
๒. เกิดการโยกย้าย พลัดพรากจากกันไปโดยถูกทำโทษ หรือได้รับความลำบาก หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยความจำเป็น สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะโยกย้าย หรือเดินทางย่อมมีหวังสำเร็จสมประสงค์
๓. ญาติสนิทมิตรที่รัก จะกลายเป็นศัตรูเกลียดชังกัน
๔. ถูกฉ้อโกงหลอกลวง ทำร้ายให้สูญเสียสิ่งที่รักหวงแหน
๕. ถูกลักขโมย หรืออัคคีภัย ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านมากหรือน้อยเพียงใด ต้องอาศัยความพินิจพิจารณาจาก ๑. วัย ๒. สิ่งแวดล้อม ๓. ฤกษ์และวันเดือนปีเกิด
๖. สภาพความเป็นอยู่ของท่านประกอบด้วย เช่น ผู้ปกครอง คู่ครอง หรือบุตรบริวาร
๖. คำพยากรณ์โชครายปี
 
เมื่อชายอายุ ๑๐, ๒๒, ๓๔, ๔๖, ๕๘ ปี และหญิงอายุ ๑๖, ๒๘, ๔๔, ๕๒ ปี

โชคดี เป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้ คิดทำสิ่งใดสำเร็จดังความประสงค์ จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ผู้มีอำนาจจะบำเหน็จรางวัล เป็นโสดจะพบความรักหรือได้คู่ มีคู่แล้วจะได้พยานแห่งความรัก
 
เมื่อชายอายุ ๑๑, ๒๓, ๓๕, ๔๗, ๕๙ ปี และหญิงอายุ ๑๕, ๒๗, ๓๙, ๕๑ ปี

ปีนี้ท่านจะได้รับบำเหน็จรางวัล จากผู้ที่มีใจบุญกุศล หรือจากผู้มีใจอารี หรือจากสตรีและคนชรา ถ้าสอบไล่ได้ ขอความช่วยเหลือจากผู้ใดย่อมสำเร็จ เดือดร้อนจะพบผู้อุปถัมภ์ค้ำชูมีความสุขกายสบายใจ
 
เมื่อชายอายุ ๑๒, ๒๔, ๓๖, ๔๘, ๖๐ ปี และหญิงอายุ ๑๔, ๒๖, ๓๘, ๕๐ ปี

ปีนี้ท่านจะได้ทุกข์ลาภหรือ “ลาภร้อน” หมายถึงการแลกเปลี่ยนหรือมีโชคลาภมาก ต้องมีสิ่งที่รักจากไป เช่นได้เงินทองข้าวของมา และสิ่งที่รักหวงแหนสูญเสียไป หรือได้ลาภมาแล้วก็ทุกข์ และตรงกันข้ามอาจทนทุกข์ก่อนแล้ว โชคปีนี้หากท่านมี “ความกล้า” หรือยอมเสี่ยงแล้ว โชคจะเป็นของท่าน เป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทนไปบ้าง ไม่ใช่โดยตรงก็อาจเป็นทางอ้อม
 
เมื่อชายและหญิงอายุ ๑๓, ๒๕, ๓๗, ๔๙ ปี

ปีนี้ท่านจะมีโชคดี ทำงานสำเร็จสมความประสงค์ เปลี่ยวใจก็จะพบความรัก หรือได้สมรส ผู้พบรักแล้วก็จะได้พยานแห่งความรัก มีทั้งเกียรติยศและหน้าที่การงาน การเงินทอง และความสุข
 
เมื่อชายอายุ ๑๔, ๒๖, ๓๘, ๕๐ ปี และหญิงอายุ ๑๒, ๒๔, ๓๖, ๔๘ ปี

ปีนี้ท่านจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานสูง หรือได้เกียรติยศโดยไม่คาดฝัน หรือได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่โดยบังเอิญ เรียกว่า “โชคจร” หรือ “ลาภลอย” ทำงานสิ่งใดจะสมความประสงค์ทุกประการ
 
เมื่อชายอายุ ๑๕, ๒๗, ๓๙, ๕๑ ปี และหญิงอายุ ๑๑, ๒๓, ๓๕, ๔๗, ๕๙ ปี

ท่านจะเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ ป่วยไข้ เดือดร้อนเสียเงินทอง หรือเศร้าโศกเสียใจจากเหตุที่มีสิ่งจากไป หรือต้องโยกย้ายที่อยู่
 
เมื่อชายอายุ ๑๖, ๒๘, ๔๐, ๕๒ ปี และหญิงอายุ ๑๐, ๒๒, ๓๔, ๔๖, ๕๘ ปี

ท่านจะมีความสุขกายสบายใจ เนื่องจากได้โชคลาภ หรือได้ความรัก ผู้ที่มีคู่ครองแล้วจะได้โชคลาภอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วย คิดทำงานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทุกประการ ถ้าเป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้
 
เมื่อชายอายุ ๑๗, ๒๙, ๔๑, ๕๓ ปี และหญิงอายุ ๙, ๒๑, ๓๓, ๔๕, ๕๗ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคดี เป็นนักเรียนจะสอบไล่ได้ คิดทำงานสิ่งใดจะสำเร็จสมประสงค์ ถ้าเป็นโสดจะพบความรัก มีคู่ครองแล้วจะได้บุตรบริวารเพิ่มจำนวนในครอบครัว และจะได้โชคลาภอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีก ทำงานสิ่งใดสำเร็จสมประสงค์ จะมีความสุขและสดชื่น
 
เมื่อชายอายุ ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๕๔ ปี และหญิงอายุ ๒๐, ๓๒, ๔๔, ๕๖ ปี

จะร้อนที่อยู่ ร้อนอกร้อนใจในเรื่องเจ็บไข้ เสียเงินทอง จะเป็นโรคโลหิตจางหรือเสียโลหิต และได้รับบาดเจ็บ เสียใจ สูญเสียของรักและหวงแหน
 
เมื่อชายและหญิงอายุ ๑๙, ๓๑, ๔๓, ๕๕ ปี

ปีนี้จะได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง ความสุข ได้บำเหน็จรางวัล เงินทองและตำแหน่งหน้าที่สูง หรือได้โชคลาภโดยไม่คาดฝัน โชคลาภนั้นมาจากทางไกลหรือจะไปพบในที่ห่างไกล หมายความว่าอยู่กับที่โชคลาภมาหาเองถึงที่อยู่ ถ้าเดินทางไปก็จะพบโชคลาภข้างหน้าในถิ่นห่างไกล
 
เมื่อชายอายุ ๒๐, ๓๒, ๔๔, ๕๖ ปี และหญิงอายุ ๑๘, ๓๐, ๔๓, ๕๔ ปี

ปีนี้จะมีความสุขกายสบายใจ ได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองอยู่เนืองนิจ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยความพากเพียรพยายามและความมานะอุตสาหะของตนเอง
 
เมื่อชายอายุ ๙, ๒๑, ๓๓, ๔๕, ๕๗ ปี และหญิงอายุ ๑๗, ๒๙, ๔๑, ๕๓ ปี

เป็นปีแห่งการทะเลาะวิวาท ขาดความสามัคคีระหว่างญาติมิตร เกิดถ้อยความ คนภายในทรยศเป็นปากเสียงทุ่มเถียงกันถึงโรงศาล ระวังจะเกิดเพราะเรื่องทางกามารมณ์และความหึงหวง


๘. วันที่เป็นสิริมงคล

วันที่เป็นสิริมงคลและโชคชัยของคนเกิดปีนี้ เพื่อจะเลือกใช้ในงานพิธีสำคัญของตน งานมงคล และงานตั้งต้นใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ และความเจริญรุ่งโรจน์ของชีวิต ได้แก่
๑. วันพุธ
๒. วันศุกร์
๓. วันเสาร์


๙. เลขที่ให้คุณประโยชน์ 

ตัวเลขต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับจำนวน เช่นจำนวนคน จำนวนวัน เดือน ปี จำนวนสัตว์ สิ่งของ และเงินทอง ที่กำหนดอันนับว่าจะให้คุณประโยชน์ และนำความเจริญรุ่งโรจน์มาให้ คนเกิดปีนี้ได้แก่เลข
๓, ๖, ๙, ๑๑ และ ๒๑
 

Create Date : 16 ธันวาคม 2550    
Last Update : 16 ธันวาคม 2550 21:10:16 น.
Counter : 362 Pageviews.  

พอ-สระเอือน-นอ-เอก อ่านว่า "เพื่อน"เพื่อน คือ คนที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน ... ก็รักกันได้
ไม่ต้องเห็นกันทุกวัน ... ก็รักกันได้
ไม่ต้องหวานใส่กัน ... ก็รักกันได้
แต่รักอยู่ฝ่ายเดียว ... เป็นเพื่อนกันไม่ได้

เพราะเพื่อน..
ไม่ได้เกิดมาพร้อมหน้าที่ อย่างคำว่า ... พ่อแม่
ไม่ได้จบลงพร้อมหน้าที่ อย่างคำว่า ... แฟน
แต่เกิดจาก...
การกระทำซึ่งกันและกัน
จะอยู่หรือไป ... ใช้ 'ใจ' เป็นเกณฑ์

จะอีกกี่นาน ... เพื่อนก็ยังเป็นทั้งรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะที่ไม่มีวันเลือนหาย
เพื่อนคือ คนที่เรามั่นใจ อยากไปหามากที่สุด
ไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์

เพื่อนคือคนที่เราไม่ต้องนอนร้องไห้
คอยโทรศัพท์ทั้งคืน ... เพื่อนก็โทรมาหา

ฐานะ ...ไม่ใช่ตัววัดว่าใครเหมาะจะเป็นเพื่อนใคร
หน้าตา ... ไม่ใช่มาตรฐานบอกว่า ใครควรคู่จะเป็นเพื่อนใคร
แต่น้ำใจ ... จะเป็นเครื่องชี้ให้เรารู้ว่า
ใครที่ควรจะเป็นเพื่อนเรา

เพื่อนคือ... คนที่แอบเข้ามาปรุงแต่งชีวิตเรา
ซะจนกลายเป็นอาหารจานแปลก
มีทั้งเค็ม ขม อมเปรี้ยวหวาน
เดี๋ยวเติมความห่วยใย เดี๋ยวใส่ความรัก
หมักความผูกพันจนได้ที่
สุดท้ายก็กลายเป็นอาหารจนดี ที่ไม่มีผักชี้โรยหน้า
แต่ว่าเติมความจริงใจได้จนล้นจาน

เพื่อน...ก็เหมือนเสื้อตัวเก่ง
ที่เราจะหยิบมาใส่ทุกครั้งที่เราต้องการความมั่นใจ
และเมื่อเวลาผ่านพ้นไป
เสื้อตัวนี้ก็ยังแขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าใบเดิมเสมอ
เหมือนกับเพื่อนที่จะอยู่กับเราในวันที่เราไม่สบายใจเสมอมา...

 

Create Date : 30 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2550 21:55:12 น.
Counter : 1300 Pageviews.  

เป็นผู้นำอย่างชาญฉลาด

เมื่อเราต้องทำงานเป็นทีม เรามีทางเลือกแค่ 2 ทาง

1.ทำตัวให้คุ้นเคย
2.ปรับตัวตามกลุ่ม

รักษาสถานภาพของตัวเองไว้ และมุ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือเราจะเป็นคนกำหนดมาตรฐานบางอย่าง แล้วนำพากลุ่มให้เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ

การแบ่งงาน
อันนี้คือ ทักษะสำคัญที่ต้องเรียนรู้ เรามักจะจมอยู่กับรายละเอียดต่างๆ ของงานที่น่าเบื่อ เสียเวลาไปสิ่งเล็กๆน้อยๆ งานที่จำเจ ดังนั้นต้องรู้จักแบ่งงานให้เด็กใหม่ทำในรายละเอียดเล็กน้อย แล้วเก็บเวลาอันมีค่า (ที่มีอยู่เพียงน้อยนิด) มาทำงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะ ความชำนาญน่าจะดีกว่า

อย่าลืมตัว
การเป็นผู้นำก็สำคัญ แต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และลูกน้องก็สำคัญ จงตระหนักเสมอ ในเรื่อง เอาใจเขามาใส่ใจเรา ในขณะที่กลุ่มมีความหนักแน่นอยู่ นั่นแหละ คือ ผู้นำที่ดี

รอบรู้แต่อย่าอวดรู้
ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ และการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ทำให้เกิดประโยชน์กับงานที่ได้รับมอบหมายก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน
แต่การอวดรู้ ไม่มีใครชอบคนที่อวดรู้ดีไปหมด ควรคิดว่าเมื่อไหร่ควรพูด และ เมื่อไหร่ควรเงียบ

ปฎิเสธเป็น
ถ้าหากถูกขอร้องให้เป็นผู้นำโครงการ หรือได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ จำไว้ว่าอย่าตอบรับทุกครั้งไป แต่หากว่าคิดว่าจะได้มากมายจากประสบการณ์ครั้งนี้ ก็ตอบรับไปเถอะ แต่หากเรามีงานล้นมืออยู่แล้ว และงานที่เพิ่มเข้ามาอาจทำให้สมดุลของงานที่เราจัดไว้พังได้ บางครั้งการปฎิเสธ ก็แสดงถึงความฉลาดนะ
 

Create Date : 27 ตุลาคม 2550    
Last Update : 27 ตุลาคม 2550 8:44:09 น.
Counter : 277 Pageviews.  

อะไรกัน...หนักหนากับชีวิต

สิ่งดีๆในชีวิต มักไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญ
ดังคำ ของถูกของฟรี ไม่มีในโลก
เพราะฉะนั้นชีวิตคนเราต้องออกแรง
ทำอะไรแค่ไหน ผลลัพธ์มันก็ย้อนกลับมาแค่นั้น
ดังนั้นไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยง่ายดาย
แต่ในขณะที่เวลาในชีวิตก็มีน้อย จงอย่าตกเป็นทาสของกาลเวลา
ธรรมชาติให้ทุกคนไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่ทุกคนได้มาเท่ากันนั่นคือ เวลา
มันคือนามธรรมที่ทุกคนกำหนดขึ้นมา แต่ไม่สามารถควบคุมมันได้
ดังนั้น เราจึงเชื่อว่า
การทำงานที่ดี คือการทำงานในเวลางาน
การเรียนที่ดี คือการตั้งใจเรียนในห้องเรียน
การใช้เวลากับงานบางงานมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด
เพราะศักยภาพคนมีขอบเขต ทำอะไรได้จำกัด หากไปฝืนมันทุกอย่างก็จะเสียหายไปหมด
เราหลายคนจึงตกเป็นทาสของเวลา แท้จริงแล้วเราเลือกได้
ชีวิตไม่ควรหดหู่อยู่กับเครื่องจักรทั้งวันทั้งคืน
เพื่อนห่างหาย สังคมไม่มี ถูกแฟนทอดทิ้ง
เรามาทำงานขายความรู้ ขายความสามารถ
ขายศักยภาพ แต่เราไม่ได้ขายวิญญาณ
ถ้าหากชีวิตการทำงานเพิ่งเริ่มต้น จงรีบบริหารเวลาให้เคยชิน อย่าปล่อยให้เวลามาบริหารควบคุมชีวิตเรา
แต่เท่าที่เห็น... เมื่อไรที่ใครเผลอตกเป็นทาสของกาลเวลา เราจะทวงอิสระภาพของเราคืนมาแทบไม่ได้เลย
 

Create Date : 17 ตุลาคม 2550    
Last Update : 17 ตุลาคม 2550 9:12:52 น.
Counter : 270 Pageviews.  

10 วิธีหนีร่างกายเสียสมดุล

โดย ผู้จัดการออนไลน์ : 6 กันยายน 2550

ด้วยชีวิตของคนทำงานที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายที่รุมเร้าเข้าทำร้ายตัวเองอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัว จากพฤติกรรมต่างๆ ของตัวเราเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระดูกสันหลังที่เป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย

ดังนั้น ก่อนที่โครงสร้างร่างกายจะเสียสมดุล เราควรต้องเปลี่ยนวีถีชีวิตตัวเองใหม่ใส่ใจกับตัวเองให้มากขึ้น เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดอายุขัย ซึ่ง “เพ็ญพิชชากร แสนคำ” นักกายภาพบำบัดจากสถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย ซีเคร็ท เชพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ได้สรุปพฤติกรรมที่ทำให้โครงสร้างร่างกายเสียสมดุล เอาไว้ 10 ข้อดังนี้

1. การนั่งไขว่ห้าง จะทำให้น้ำหนักตัวลงที่ก้นข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคดอย่างแน่นอนหรืออาจจะคดแล้วก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัว

2. การนั่งกอดอก ทำให้หลังช่วงบน สะบัก และหัวไหล่ ถูกยืดยาวออก หลังช่วงบนค่อมและงุ้มไปด้านหน้า ทำให้กระดูกคอยื่นไปด้านหน้า มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขน อาจทำให้มืออ่อนแรง หรือชาได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง เพราะถ้ากระดูกคอผิดรูป จะทำให้กล้ามเนื้อคอเกร็ง และจำกัดการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง เป็นสาเหตุของการอาการปวดศีรษะ หรืออาจทำให้เป็นไมเกรนเรื้อรังได้

3. การนั่งหลังงอ/นั่งหลังค่อม เช่นการอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานๆ เป็นชั่วโมง จะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งค้าง เกิดการคั่งของกรดแลกติค ทำให้มีอาการเมื่อยล้า ปวด และมีปัญหาเรื่องกระดูกผิดรูปตามมา

4. การนั่งเบาะเก้าอี้ไม่เต็มก้น การนั่งเก้าอี้ส่วนใหญ่จะชอบนั่งแบบครึ่งๆก้น ซึ่งส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหลังต้องทำงานหนัก เพราะฐานในการรับน้ำหนักตัวแคบ แต่ในทางตรงข้าม ถ้านั่งให้เต็มก้นเต็มเบาะ คือเลื่อนก้นให้เข้าในสุดจนติดพนักพิง จะทำให้กล้ามเนื้อหลังทำงานน้อยและเกิดการรองรับน้ำหนักตัวได้เต็มที่

5. การยืนพักขาลงน้ำหนักด้วยขาข้างเดียว การยืนที่ถูกต้องควรลงน้ำหนักที่ขาทั้ง 2 ข้างเท่าๆกัน โดยยืนให้ขากว้างเท่าสะโพกจะทำให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างร่างกายไม่ทำให้กล้ามเนื้อข้างใดข้างหนึ่งต้องทำงานหนักมากเกินไป ในทางตรงข้าม หากยืนพักขาหรือลงน้ำหนักขาไม่เท่ากัน จะทำให้กระดูกเชิงกรานบิดเบี้ยวส่งผลให้กระดูกสันหลังคด

6. การยืนแอ่นพุง/หลังค่อม ควรยืนหลังตรง แขม่วท้องเล็กน้อย ขณะยืน เดิน หรือนั่ง ให้พยายามแขม่วท้องเล็กน้อยโดยให้มีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอด หากเป็นไปได้ควรทำตลอดเวลาเพื่อเป็นการรักษาแนวกระดูกช่วงล่างไม่ให้แอ่นและทำให้ไม่ปวดหลัง

7. การใส่ส้นสูงเกิน 1 นิ้วครึ่ง จะทำให้แนวกระดูกสันหลังช่วงล่างแอ่นมากกว่าปกติ ซึ่งจะนำมาสู่อาการปวดหลังและการมีโครงสร้างร่างกายที่ผิด

8. การสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียว ไม่ควรสะพายกระเป๋าข้างใดข้างหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรเปลี่ยนเป็นการถือกระเป๋า โดยใช้ร่างกายทั้ง 2 ข้างให้เท่าๆกัน อย่าใช้แค่ข้างใดข้างหนึ่งตลอด เพราะจะทำให้ตัวคุณต้องทำงานหนักอยู่เพียงซีกเดียว ส่งผลให้กระดูกสันหลังคดได้

9.การหิ้วของด้วยนิ้ว การใช้นิ้วหิ้วของหนักบ่อยๆ จะมีผลทำให้มีพังผืดยึดตามข้อนิ้วมือ เพราะจริงๆแล้วกล้ามเนื้อในมือเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก หน้าที่หลักคือการใช้หยิบ,จับโดยไม่หนัก แต่หากต้องใช้จับหรือหิ้วหนักๆ จะทำให้เส้นเอ็นมีการเสียดสี และเกิดพังผืดในที่สุด ยิ่งหากหิ้วหนักมากๆ จะทำให้รั้งกล้ามเนื้อมัดอื่นๆ และเกี่ยวโยงไปถึงกระดูกคอ ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งมากกว่าปกติ มีผลต่อการทรุดของกระดูกและกดทับเส้นประสาทได้

10. การนอนขดตัว/นอนตัวเอียง ท่านอนหงายเป็นท่านอนที่ถูกต้องที่สุด ควรนอนให้ศีรษะอยู่ในแนวระนาบ ขนานกับเพดานไม่แหงนหน้า หรือก้มคอมากเกินไป หมอนหนุนศีรษะต้องไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป ควรมีหมอนรองใต้เข่าเพื่อลดความแอ่นของกระดูกสันหลังช่วงล่าง หากจำเป็นต้องนอนตะแคง ให้หาหมอนข้างก่ายโดยก่ายให้ขาทั้งหมดอยู่บนหมอนข้าง เพื่อรักษาแนวกระดูกให้อยู่ในแนวตรง
 

Create Date : 10 ตุลาคม 2550    
Last Update : 10 ตุลาคม 2550 10:59:45 น.
Counter : 206 Pageviews.  

1  2  

Valentine's Month


 
so long phr
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
As far as it me lies


"พรุ่งนี้..ย่อมดีกว่าวันนี้"Emo Comments For Your Blog

More Cute Pictures Comments....

Friends' blogs
[Add so long phr's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.