อะไรก็ได้ .. ตามใจผม
Group Blog
 
All Blogs
 
ธรรมแห่งอริยะ โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท

เช่น เดียวกันกับหนังสือ หลายๆเล่ม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท ที่เกิดจากการนำข้อเขียน ที่ได้ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน แล้วจึงมีการรวบรวมขึ้น แล้วจัดพิมพ์เป็นเล่มเดียว เสน่ห์ของหนังสือที่เกิดจากลักษณะดังกล่าวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ นั้น อยู่ทีภาษาที่ท่านใช้จะเป็นลักษณะของการเล่าเรื่อง มิใช่การเทศนา หรือสอนหนังสือ จึงทำให้ไม่น่าเบื่อ แต่ก็ยังดูขลัง น่าเชื่อถือ และที่สำคัญคือ "อ่านสนุก" Smiley

ความจริงแล้ว ผมผ่านตาหนังสือเล่มนี้มานานนับได้หลายปีทีเดียว แต่ยังไม่บังเกิดความคิดที่ซื้อกลับมาอ่าน ด้วยเห็นชื่อหนังสือครั้งแรก ก็ชวนให้คิดว่า เป็นหนังสือแสดง คุณธรรมของ "พระอริยบุคคล" อันเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้อ่านมาพอสมควร ประกอบกับอินทรีย์ทางธรรมในช่วงนั้น (แม้ในขณะนี้ก็ตาม) ออกจะอ่อนแอไปสักหน่อย จึงละเลยเรื่องธรรมะธรรมโม ไปเสีย

ต่อเมื่อได้อ่านหนังสือเรื่อง "ถกเขมร" ของท่านผู้เขียนคนเดียวกันจบ แล้วจึงได้เห็นคำแนะนำท้ายเล่ม ว่า เนื้อหาของหนังสือเรื่อง "ธรรมแห่งอริยะ" นั้น มิใช่หนังสือแสดงหลักธรรมอันลึกซึ้ง และหนักหน่วงแต่อย่างใด หากแต่้เป็นการอธิบาย การแผ่ขยาย "อารยธรรม" ทางความคิด อันส่งผลไปถึงวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ของเหล่าชาวยุโรป ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น "อารยัน หรือ อารายะ หรือ อริยะ" ที่ได้รุกรานชาวพื้นเมืองแห่งชมพูทวีป เข้ามาทางเอเชียใต้้ และได้สร้าง วัฒนธรรมต่างๆ ขึ้นมา และเผยแพร่่วัฒนธรรม เหล่านั้นออกไปจนทั่ว เอเชีย และ บางส่วนของยุโรป (โบราณ) แม้กระทั่งวัฒนธรรมของประเทศไทยเรา ก็ได้รับอิทธิพลของ ชาวอารยะมามิใช่น้อย

องค์สมเด็จพระสัมมาส ัมพุทธเจ้า นั้น ก็ประสูตรในวงศ์ของกษัตริย์ของชาวอารยะ พระองค์จึงเป็นชาวอริยะโดยกำเนิด เมื่อพระองค์ออกแสวงหาอริยสัจ จนประกาศพระพุทธศาสนานั้น คำสอนของพระองค์ ได้ส่งผลต่อ ชีวิต ความเป็นอยู่ อย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อชาวอารยะเอง และทั้งต่อคนทั่วทั้งเอเชีย ถึงแม้ว่าหนังสือ เล่มนี้ จะไม่ใช้หนังสือธรรมมะ (ซะทีเดียว) แต่ก็ได้แสดงแนวคิด และหลักธรรม ของศาสนา ต่างๆ ทั้ง พราหมณ์ ฮินดู พุทธ ชิน ฯ ซึ่งกำเนิดขึ้นในดินแดนของชาวอารยะ ไว้อย่างเพียงพอต่อการประดับความรู้ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาธรรมได้เป็นอย่างอย่างดี และจะรู้สึกได้ว่าโชคดีเพียงใด ที่เรายังได้เรียนรู้พระธรรมคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ว่าเวลาจะล่วงมากกว่า 2500 ปี แล้วก็ตาม ดังที่ สมเด็จพระญาณสังวร ที่ปรารภต่อท่าผู้เขียนไว้ว่า "ข้อเขียนนี้ ถ้าพระภิกษุ และนักศึกษาได้อ่าน จะช่วยให้เข้าใจการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาได้อย่างดี"

และสำหรับผู้ที่สนใจ ในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของเหล่าชาวอริยะ และมิใช่อริยะ ในโบราณ รวมถึงความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมทั้งหลาย อันเป็นต้นกำเนิด ของวัฒนธรรม และพิธีกรรม ของคนไทย ซึ่งยังเห็นได้ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ ก็น่าสนใจไม่น้อยหนังสือเล่มนี้ หนา619 หน้า ราคา 290 บาท อ่านแล้ว 288 หน้า .. ก็เห็นว่าจะได้เริ่ม รีวิว เนื้อหาอย่างคร่าวๆ เสียที

ปล. มือใหม่ หัดทำ blog ครับ .. ยัง ขาดๆ เกินๆ รั่วๆ อยู่ ก็ขออภัย มา ณ ที่นี้ นะครับ Smiley


Smiley จะเรียกว่ารีวิวได้หรือเปล่า .. เอาเป็นว่า จะเป็นไปในลักษณะ
อ่านแล้วมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับ .. ตาม concept ที่ว่า อะไรก็ได้
... ตามใจผม
Smiley

Smiley บทที่ 1 .. ศาสนา ลัทธิความเชื่อ และปรัชญา Smiley


ก่อนจะอ่านหนังสือเล่มนี้ เมื่อกล่าวถึง พราหม์ ฮินดู นั้น คงจะนึกถึงแขกอินเดีย รวมไปถึงพระพุทธเจ้าของเราด้วย เนื่องจาก เรารียนกันมาว่า เรื่องราวทั้งหลายที่มีอยู่ในพุทธประวัตินั้น ล้วนอยู่ในบริเวณที่เป็น ประเทศอินเดีย และเนปาล ในปัจจุบัน ทั้งนั้น ทำให้จินตนาการไปได้ว่าองค์พระพุทธเจ้านั้นคงเหมือนแขกที่ โกนหัว เสียกระมัง แต่ อ.คึกฤทธิ์ แสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่ เนื่องจากพระพุทธเจ้านั้นได้กำเนิดขึ้นในวงศ์ของชาวอารยัน ซึ่งเป็น "ฝรั่ง" ที่ได้้อพยพมาลงมายังเอเชียใต้ ดังนั้นพระองค์ก็น่าจะมีลักษณะ สูง ขาว และนัยตาสีฟ้า อะไรทำนองนั้น (เออ .. อันนี้ได้คิด)

ชาว อารยะ ที่อพยพลงใต้มานั้น นั้นคงมีเชื้อสายทิ้งอยู่ถิ่นฐานเดิม ไม่ได้อพยพตามลงมาทั้งหมด ซึ่งฝรั่งเชื้อสายเดียวกับชาวอารยะเหล่านั้น ก็คงได้พัฒนาอารยธรรมของตนไปด้วยพร้อมกัน เกิดเป็นอารยธรรมสำคัญก็ได้แก่ กรีก โรมัน เป็นต้น

Free TextEditor

ชาวอารยะเมื่อแรกนั้น ก็ได้ทำกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก จึงต้องการขวัญกำลังใจ และความอุ่นใจว่าจะได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ดังนั้นจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้สบายใจ ว่าจะได้ตามความต้องการ จึงเกิดการบูชาเทพเจ้าต่างๆ (ที่ตั้งขึ้นมาเอง) โดยเทพเจ้านั้นจะดูแลเกี่ยวกับการกสิกรรมทั้งหลายของชาวอารยันให้ไดผลผลิตบริบูรณ์้  Smiley และเมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น เทพเจ้าทั้งหลาย ก็เกิดมีขึ้น การบูชาเทพเจ้าก็มีมากขึ้น รูปแบบขั้นตอน และพิธีการก็มากขึ้น มีขั้นตอน และรายละเอียดมากมาก ดังนั้นจึงต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ บูชาเทพเจ้าเป็นการเฉพาะเพื่อให้การบูชานั้นถูกต้อง และเรียกผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวว่า พราหมณ์ (โอ้ ... พราหมณ์ มีกำเนิดจากชาต ิฝรั่ง !!!) Smiley และแน่นอน ในทุกชุมชนย่อมมีผู้นำ โดยเฉพาะผู้นำในการรบเพื่อปกป้องชุมชนของตน ซึ่งภายหลังเรียกคนเหล่านี้ว่า กษัตริย์ สำหรับ ชาวอารยะผู้ที่เหลือ จึงจัดเป็นพลเรือนทั่วไปทำการค้าขาย และเรียกคนกลุ่มนี้ว่า ไวศยะ เนื่องจา่ก

Free TextEditor


Create Date : 16 กรกฎาคม 2551
Last Update : 18 กรกฎาคม 2551 3:08:38 น. 6 comments
Counter : 562 Pageviews.

 
รออ่านด้วยใจจดจ่อ

เปนกะลังจัยให้ จ๊ะ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:55:39 น.  

 
แวะมาทักทาย!!


โดย: kiimujii วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:05:15 น.  

 
ยินดีค้าบบบบ


โดย: oscilated วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:3:10:04 น.  

 
มีต่อใช่ไหมคะ รออ่านค่ะ

อ้อมาให้กำลังใจด้วย


โดย: ไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะ IP: 84.143.126.58 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:25:53 น.  

 
ไป ต่างจังหวัดมา หลายวัน เดี๋ยวจะมาเขียนต่อครับ


โดย: oscilated วันที่: 22 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:03:40 น.  

 
แวะมาทักทายตามคำเชิญคะ คุณ oscilated เนี่ยท่าทางจะเป็นหนอนหนังสือนะเนี่ย จะติดตามอ่านนะคะ


โดย: ตะไคร้หอม วันที่: 25 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:08:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

oscilated
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add oscilated's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.