พยากรณ์ชีวิต เพื่อทิศทางแห่งสัมมาปฏิบัติ
Group Blog
 
All Blogs
 
สี กับการเสริมดวง

“สี” เสริมดวง
โดย ช.ชินวัฒน์ เปรียญ
สี-แสง เป็นของคู่กัน แสงกระทบสะสารทำให้เกิดสีสะท้อนเข้าดวงตา เห็นเป็นรูปร่างลักษณะตามโครงสร้างภายนอก แต่หากขาดแสง ย่อมมีแต่ความมืดมิด จะรับรู้รูปร่างลักษณะของสะสารด้วยการสัมผัส แต่มิอาจรับรู้ว่าสีสันมันเป็นอย่างไร โอ...นี่ผมเป็นโหรนะ ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ แต่ขออธิบายตามแนวของวิทยาศาสตร์ เพราะแนวทางของโหราศาสตร์ก็อิงอยู่กับวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ มีเหตุ มีผลอธิบายที่มาที่ไปได้ พิสูจน์ทดลองกันได้

“สี” ที่เรามองเห็นนั้น เกิดขึ้นจากหลายเหตุหลายปัจจัย และที่สำคัญมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแน่นอน เมื่อคุณมองเห็นสีแดง คุณจะรู้สึกไปตามประสบการณ์ที่รับรู้จากสีแดง คุณอาจอธิบายมันว่า แดงคือเลือด แดงคือชาติ แดงคือ...ฯลฯ.... สีเหลือง คือ ความศรัทธา เหลืองคือจีวรพระ เหลืองคือ...ฯลฯ... เหลืองกับแดง ดวงกันเป็นสีส้ม คือพลัง คือสีกระตุ้นอารมณ์กระตือรือร้น...ฯลฯ... สีอื่นๆ ก็เช่นกัน มันจะทำให้คุณรู้สึกแตกต่างกันไป สี จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราจริงๆ ในหลายๆ ด้าน

หากท่านที่มีความเชื่อด้านโหราศาสตร์ เลือกใช้สีที่มีอิทธิพลหรือส่งเสริมในเรื่องต่างๆ นอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสีแล้ว ควรดูเรื่อง “วันเกิด” และ “ฤกษ์” ในการใช้เป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งผมขอแนะแนวทางดังนี้

ความหมายของสีตามหลักภูมิทักษา
ในด้านโหราศาสตร์ “สี” ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิต ส่งผลดีเรียกว่า “สีมงคล” ส่งผลร้าย เรียกว่า “สีอัปมงคล, สีกาลกิณี” ผู้ที่เกิดในวันต่าง ๆ โบราณาจารย์แห่งโหราศาสตร์ ท่านกำหนดสีตามหลัก “ภูมิทักษา” คือ

1. สีที่เป็น “บริวาร” หมายถึง สีที่จะได้เกี่ยวข้องอยู่ตลอด เป็นคนรอบข้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา บุตร สามี ภรรยา ที่ได้ข้องเกี่ยวกับแทบทุกวัน

2. สีที่เป็น “อายุ” หมายถึง สีที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ การใช้ชีวิต การสืบต่ออายุ

3. สีที่เป็น “เดช” หมายถึง สีที่ส่งเสริมเรื่องอำนาจวาสนาบารมี

4. สีที่เป็น “ศรี” หมายถึง สีที่ส่งเสริมความดีงาม โชคลาภ ความสำเร็จ มงคลชีวิต การ
ได้สม ปรารถนา

5. สีที่เป็น “มูละ” หมายถึง สีที่ส่งเสริมความมั่นคงเรื่องต่างๆ เช่น ความมั่นคงแห่งทรัพย์พื้น
ฐาน การ ลงหลักปักฐาน ความมั่นคงแห่งหน้าที่การงาน

6. สีที่เป็น “อุตสาหะ” หมายถึง สีที่มีอิทธิพลต่อความเพียรพยายาม การฟันฝ่าอุปสรรค ความเหนื่อย ยาก ความมุ่งมั่น ความเครียด และความลำบากใจ

7. สีที่เป็น “มนตรี” หมายถึง สีที่ส่งเสริมการอุปถัมภ์ค้ำชู เสริมความรักเมตตาจากผู้ใหญ่ ให้การ ช่วยเหลือเกื้อกูล ความสำเร็จ การได้ขั้นได้ตำแหน่งใหญ่โต

8. สีที่เป็น “กาลี” หรือ “กาลกิณี” หมายถึง สีที่เป็นอัปมงคล ตัดรอนสิ่งดีงาม เป็นอุปสรรคปัญหา ความเจ็บ ไข้ได้ป่วย ความลี้ลับ พลัดพราก ห่างไกล

สีประจำวันเกิด
ท่านที่ทราบวันเกิดของตัวเองแล้ว มีความต้องการที่จะใช้สีที่เป็นมงคล ขอแนะนำสีที่ควรให้ความสำคัญอันดับแรก คือสีที่เป็น “ศรี” และ “มนตรี” (เอาความดีงามนำหน้า) หรือต้องการอำนาจบารมี ก็ใช้สีที่เป็น “เดช” แต่สีที่ควรเว้นคือ “กาลี” ความหมายให้ย้อนดูตามหลักภูมิทักษา แล้วมาปรับใช้สีประจำวันเกิดของตัวเอง ดังนี้


เมื่อทำความเข้าใจในหลักการทางโหราศาสตร์ได้ดังนี้ คุณก็สามารถนำมาปรับมาเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองได้ เช่น คุณจะแต่งกายด้วยสีอะไรจึงจะเป็นมงคล ก็ดูสีที่เป็นมงคลตามตาราง คุณจะซื้อรถสีอะไรจึงถูกโฉลกกับตัวเอง จะใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไรเงินทองจะไหลเข้า รวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ เอาหลักการนี้ไปใช้ได้หมด แต่ถ้าต้องการซื้อสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้ให้ได้ผลผลดีเยี่ยมด้านการเสริมดวง ก็ต้องดู “ฤกษ์งามยามดี” ดังจะกล่าวต่อไป

ฤกษ์มงคล
ฤกษ์ คือ คือเวลาที่กำหนดจากการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ (ดาวจันทร์) เข้าไปในแต่ละราศี ได้ตามองศาของฤกษ์นั้นๆ ฤกษ์ตามโหราศาสตร์ มีทั้งหมด 27 ฤกษ์ ฤกษ์ใหญ่ๆ 9 ฤกษ์ คือ
1. ทลิทโทฤกษ์ ฤกษ์แห่งคนขอ จะไปกู้หนี้ยืมสิน ไปสู่ขอหมั้นหมาย เหมาะยิ่ง
2. มหัทธโนฤกษ์ ฤกษ์แห่งเศรษฐี เหมาะสำหรับการมงคลเรื่องทรัพย์สิน การประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะออกรถ จะเปิดร้าน ประกอบกิจการรุ่งเรืองร่ำรวย
3. โจโรฤกษ์ ฤกษ์แห่งโจร เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการปราบปราม และการหารายได้ที่ไม่สุจริตนัก
4. ภูมิปาโลฤกษ์ ฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดิน เหมาะแก่การปกครอง ลงหลักปักฐาน รับตำแหน่งใหม่ เหมาะกับการมงคล
5. ราชาฤกษ์ ฤกษ์แห่งราชา เหมาะสำหรับเข้าเฝ้า การปกครอง ความสะดวกราบรื่น ชื่นชมยินดี
6. เทวีฤกษ์ ฤกษ์แห่งเทวี เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่ ความมีเสน่ห์น่ายินดี นิยมชมชอบ
7. เทศาตรีฤกษ์ ฤกษ์นี้ ขอเรียกว่าฤกษ์แห่งการค้าก็แล้วกัน เหมาะสำหรับเผิดพับบาร์ สถานที่ท่องเที่ยว อาบ อบ นวด ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น
8. เพชฌฆาตฤกษ์ ฤกษ์นักฆ่า ไม่เหมาะกับการมงคล แต่เหมาะกับการต่อสู้ ตัดสินคดีความ อย่างเด็ดขาดราบคาบ
9. สมโณฤกษ์ ฤกษ์แห่งผู้สงบ เหมาะแก่การทำพิธีทางศาสนา บรรพาอุปสมบท ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ก่อตั้งสำนักวิปัสสนา เป็นต้น

หากมีคำถาม......
ฤกษ์สำคัญต่างๆ ตรงกับวันใดบ้างนั้น ท่านสามารถค้นหาได้จากเว็บต่างๆ ครับ


Create Date : 01 ธันวาคม 2554
Last Update : 1 ธันวาคม 2554 17:21:54 น. 3 comments
Counter : 9154 Pageviews.

 
ทำไมไม่เขียนบล๊อกต่อล่ะค๊ะ


โดย: ยายเก๋า IP: 101.108.17.252 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:01:20 น.  

 
ขออภัยคุณยายเก๋าครับ
1.ลืมพาสเวิร์ด
2.ได้พาสเวิร์ดแล้ว ส่วนใหญ่เขียนที่เฟสบุ๊ค และรับทำงานประจำเวลาที่เขียน/ตอบจึงหายากหน่อย

แต่จะพยายามเขียนให้อ่านกันครับ


โดย: ผู้เขียน (S_Shinawut ) วันที่: 20 เมษายน 2557 เวลา:21:53:17 น.  

 
ชอบถูกใจ


โดย: วสัน IP: 49.230.158.241 วันที่: 28 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:43:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

S_Shinawut
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
มอบความดีงามแก่กันและกัน
New Comments
Friends' blogs
[Add S_Shinawut's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friends


 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.