S-A-R-A-N-Y-A
Group Blog
 
All Blogs
 

รู้เรื่อง โลหิตจาง

"โลหิตจางเป็นภาวะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่โรคโดยตรง เป็นเครื่องบอกเหตุว่า มีโรคหรือสาเหตุซ่อนอยู่
ซึ่งต้องค้นหาดูว่าเป็นอะไร แล้วจึงจะทำการรักษาที่ถูกต้อง
ในภาวะโลหิตจางร่างกายจะมีจำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง แต่ละเพศและวัยมีค่านี้แตกต่างกัน เมื่อไรพบว่า
ค่าต่ำกว่าพิกัดต่ำสุดของประชากรเพศและวัยนั้นก็ถือว่าโลหิตจาง"

เลือดจางหรือโลหิตจางเป็นคำที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อพบเห็นคนหน้าซีดๆ ผิวซีดๆ ไม่มีแรง
ก็มักจะลงความเห็นกันไว้ก่อนว่าเป็นโลหิตจาง นี่เป็นการลงความเห็นโดยอาศัยข้อมูลจากลักษณะที่พบ
เห็นได้โดยง่าย ซึ่งในทางการแพทย์เราก็ใช้

นอกจากนี้มีข้อมูลอื่นๆ อีกที่เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยลงความเห็นว่า มีภาวะโลหิตจางหรือไม่และอาจช่วย
บอกต่อว่าโลหิตจาง เกิดจากสาเหตุใดด้วยโลหิตจาง (anemia)

โลหิตจางหรือเลือดจาง (anemia) เป็นภาวะที่จำนวนเม็ดเลือดแดงในร่างกายลดน้อยลง ผู้ที่มีโลหิตจาง
จะมีอาการซีด, เพลีย, เหนื่อยง่าย ทำงานไม่ค่อยไหว ผู้ป่วยที่มีโลหิตจางรุนแรงอาจจะมีการทำงานของ
หัวใจล้มเหลว เกิดภาวะหัวใจวาย และสมองจะทำงานช้าลง จนกระทั่งหมดสติได้


้ โรคหรือสาเหตุของโลหิตจางมีหลายชนิด ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
1) การสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารที่จำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดง เช่น ขาดธาตุเหล็ก, โฟเลต (folate), วิตามินบี 12, โรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia), โรคที่มีเซลล์มะเร็งในไขกระดูก เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) เป็นต้น
2) การสูญเสียเม็ดเลือดแดงจากกระแสเลือด ได้แก่การเสียเลือดทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง (ซึ่งชนิดเรื้อรังจะทำให้เกิดการขาดธาตุเหล็ก), การที่เม็ดเลือดแดงแตกหรือถูกทำลายไปเร็วกว่าปกติ เช่น โรคที่ร่างกายต่อต้านเม็ดเลือดแดงของตนเอง (โรค autoimmune hemolytic anemia), โรคโลหิตจางกรรมพันธุ์บางชนิด เช่น โรคขาดเอ็นซัยม์ของเม็ดเลือดแดง, โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น
อาการอ่อนเพลีย, เหนื่อยง่าย ที่พบในภาวะโลหิตจางอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ภาวะโลหิตจาง เช่น โรคหัวใจ, โรคปอดเป็นต้น แพทย์สามารถวินิจฉัยภาวะโลหิตจางได้โดยการตรวจวัดสัดส่วนของเม็ดเลือดแดงในเลือดหรือวัด ความเข้มข้นของสีฮีโมโกลบิน (ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง) ในเลือด หลังจากนั้นแพทย์จะต้องตรวจหาโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะโลหิตจางนั้น ๆ เพื่อให้การรักษาได้ตรงตามสาเหตุต่อไป


อาการที่ชี้แนะว่าโลหิตจาง
ผู้ที่โลหิตจางไม่มากหรือไม่มีโรคหลอดเลือดร่วมด้วยอาจไม่มีอาการก็ได้
อาการจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโลหิตจาง และความเฉียบพลันของการเกิดโรคครับ
1. อาการเหนื่อยง่าย เหนื่อยง่ายหมายถึงรู้สึกเหนื่อยผิดปกติเวลาที่ต้องออกแรง เช่น เคยเดินบันไดได้
โดยไม่เหนื่อยแต่กลับเหนื่อย
ถ้ามีโลหิตจางรุนแรง แค่เดินในบ้านก็อาจเหนื่อยแล้ว เวลาเหนื่อยอาจมีอาการใจสั่นร่วมด้วย
ที่รุนแรงอาการมีอาการของโรคหัวใจวาย คือ เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ เป็นต้น
2. อาการอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
3. อาการเป็นลม หน้ามืด วิงเวียน
4. อาการทางสมอง เช่น รู้สึกสมองล้า หลงลืมง่าย ขาดสมาธิในการทำงาน เรียนหนังสือไม่ดีเท่าที่ควร
นอนไม่หลับ
5. อาการหัวใจขาดเลือด มักพบในคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โลหิตจาง ทำให้อาการของหัวใจ
รุนแรงขึ้น เจ็บหน้าอกง่ายขึ้น
6. อาการขาขาดเลือด พบในคนที่มีโรคหลอดเลือดของขาทำให้ปวดขา เวลาเดินได้ไม่ไกล
ต้องหยุดพักบ่อยๆ เวลาเดิน
7. อาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น เบื่ออาหาร ท้องอืด

ประวัติที่ชี้แนะสาเหตุของโลหิตจาง
1. ระยะการเกิดอาการ หมายถึงว่าเกิดอาการโดยรวดเร็วเฉียบพลัน หรือเกิดอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆ
จากอาการต่างๆ 1 ถึง 7 ข้อที่ชี้แนะว่ามีโลหิตจางที่ผมกล่าวมาข้างต้นหากพบว่า อาการพวกนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือกะทันหันก็พอบอกได้ว่า เกิดจากสาเหตุของโลหิตจางชนิดเฉียบพลัน
แต่ถ้าระยะการเกิดอาการเป็นแบบช้าๆ เนิ่นนานไม่ใช่ปุ๊บปั๊บ ค่อยๆ เป็นจากน้อยๆ ก่อนแล้วมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า สาเหตุของโลหิตจางเป็นชนิดเรื้อรังครับ

2. ประวัติการเสียเลือด หมายถึงมีการสูญเสียเลือดออกจากร่างกายทางใดทางหนึ่ง เมื่อเสียมากก็จะเกิดภาวะโลหิตจางตามมาครับ เช่น
อาเจียนเป็นเลือด
ถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีดำ
ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่
อาการทั้ง 3 ข้างต้นอาจหมายถึงเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร แล้วมีเลือดออกจากแผลจนเกิดการสูญเสียเลือดและภาวะโลหิตจางตามมา

หากมีประวัติการกินยาหรือยาโรคปวดข้อ ปวดกระดูกร่วมด้วยอาจหมายถึง โรคกระเพาะดังกล่าวเกิดจากยาที่กิน
ประวัติมีประจำเดือนมามากหรือมาบ่อย
ประวัติเป็นริดสีดวงทวารถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆ
ประวัติบาดเจ็บมีแผลเลือดออกมาก
อาการเหล่านี้ก็ช่วยบอกว่าโลหิตจางเกิดจากสาเหตุอะไร
ประวัติดีซ่าน ปัสสาวะสีเข้มแบบน้ำปลาหรือสีโคคาโคล่า อาจบ่งบอกถึงว่าโลหิตจางเกิดจากภาวะการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง

3. ประวัติอาการร่วมอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่
มีจุดหรือจ้ำเลือดตามตัวบ่อยๆ อาการนี้อาจหมายถึงภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ที่นำไปสู่การสูญเสียเลือด และเกิดโลหิตจางตามมา
เป็นไข้หรือโรคติดเชื้อบ่อยๆ อาจแสดงถึงปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำ เมื่อป่วยบ่อยๆ ก็นำไปสู่ภาวะโลหิตจางได้
เป็นโรคระบบอื่นอยู่ เช่น โรคไต โรคตับ โรคข้ออักเสบ โรคมะเร็ง ฯลฯ โรคเรื้อรังเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดโลหิตจางได้ครับ

โรคโลหิตจาง เป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยมีสาเหตุสำคัญอยู่
3 ประการคือ
1. โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
“โลหิตจาก” การขาดธาตุเหล็กนี้พบได้บ่อยในชาวชนบท ผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยการอดอาหาร ผู้ที่เพิ่งแท้งบุตรหรือหญิงหลังคลอด ผู้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร เป็นโรคริดสีดวงทวาร

2. โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
โดยปกติ “เม็ดเลือดแดง” จะมีชีวิตอยู่ในร่างกายประมาณ 120 วัน แล้วจะเสื่อมสลายไปพร้อมกับมีเม็ดเลือดแดงใหม่ที่ไขกระดูกสร้างเข้ามาทดแทน จึงเกิดภาวะสมดุลในร่างกายไม่เกิดภาวะโลหิตจาง สาเหตุที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายมีอยู่ 2 ประการคือ

2.1 ภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี (G-6-PD) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ทั่วไปในเซลล์ต่าง ๆ รวมถึงเซลล์เม็ดเลือดแดง เมื่อขาดเอนไซม์ชนิดนี้จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย โดยภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้เป็นโรคพบจากรรมพันธุ์ ที่แสดงอาหารในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

2.2 โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

3. โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ
เนื่องจากไขกระดูที่อยู่ในโพรงกระดูกทั่วร่างกายมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือด หากมีความผิดปกติของไขกระดูกทำให้สร้างเม็ดเลือดได้น้อยลง ก็จะเกิดภาวะโลหิตจางขึ้นโดยสาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ทราบอาจเกิดจากพิษของยาหรือสารเคมีไปทำลายไข
กระดูก เช่น ยาเฟนิลบิวทาโซน คลอแรมเฟนิคอล ซัลฟา หรือเคมีจำพวกน้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน สีทา
บ้าน รังสีชนิดต่าง ๆ เป็นต้นอาการแสดง
อาการแสดง หมายถึง ลักษณะที่พบเห็นหรือตรวจพบในตัวผู้ป่วย ที่มีเลือดจาง มี 2 ชนิดครับ คือ
ชนิดที่บอกว่า มีภาวะโลหิตจางและที่บอกว่า มีสาเหตุอะไรที่ทำให้เลือดจาง

1. อาการแสดงที่บอกว่ามีภาวะโลหิตจาง
อาการแสดงที่พบบ่อยได้แก่ ลักษณะซีด
- ดูได้จากสีของผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ใต้เล็บ
- หรือดูจากสีของเยื่อบุด้านในของเปลือกตาล่าง (พลิกเปลือกตาดู)

2. อาการแสดงที่ช่วยชี้แนะถึงสาเหตุของโลหิตจาง
- มีตัวเหลืองตาเหลือง (ดีซ่าน) อย่างอ่อน แสดงถึงภาวะโลหิตจาง จากการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง
- มีจุดและจ้ำเลือดตามตัวชี้แนะถึงการมีเกร็ดเลือดต่ำ เป็นโรคไขกระดูกฝ่อ มะเร็งเม็ดโลหิตขาว
หรือโรคที่เกิดการทำลายทั้งเม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือด
- ลิ้นเลี่ยน อาจแสดงถึงโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ผิวลิ้นจะเลี่ยนและซีด
- เล็บอ่อนยุบเป็นแอ่ง พบในโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก
- ความดันโลหิตสูง อาจหมายถึงโลหิตจางจากไตวายเรื้อรัง
- ความดันโลหิตต่ำ อาจหมายถึงภาวะช็อกจากการสูญเสียโลหิตอย่างรวดเร็ว เช่น
- เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหารหรือจากภาวะหัวใจวาย
- ตับและม้ามโต พบได้ในโลหิตจางจากโรคเลือดธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
- ต่อมน้ำเหลืองโต อาจหมายถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งมักจะมีตับโตและม้ามโตด้วย
- อาการบวม ผิวแห้ง มักพบในโรคไต
- อาการขึ้นผื่นที่ใบหน้า และผมร่วง พบในโรคเอสแอลอี (SLE)
- ท้องมาน พบในโรคตับแข็ง
- ข้อบวม พิการ พบในโรคข้อเรื้อรัง เช่น โรครูมาตอยด์อาไทรติส โรคเอสแอลอี เป็นต้น

โลหิตจางที่พบบ่อยในบ้านเราเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก จากโรคเลือดธาลัสซีเมีย และเกิดจากโรค
ในระบบอื่นครับ

ระยะการเริ่มเกิดของโรค
อาจแบ่งโลหิตจางได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

ก. โลหิตจางเฉียบพลัน

หมายถึงมีอาการของโลหิตจางเกิดขึ้นใน 7-10 วัน ซึ่งเกิดจาก
1. เสียเลือดเฉียบพลัน เช่น เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร จากประจำเดือนออกมาก
2. เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเฉียบพลัน จะมีอาการร่วมคือดีซ่าน ปัสสาวะสีเข้ม อาจมีไข้ ม้ามอาจโต ถ้ามีประวัติเข้าป่า อาจเป็นมาลาเรีย
3. อาจเกิดจากมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเฉียบพลัน ซึ่งจะมีไข้ เกร็ดเลือดต่ำ ตับม้ามโต

ข. โลหิตจางเรื้อรัง

เกิดอาการโลหิตจางนานกว่า 10 วัน อาจเป็นเดือนๆ ก็ได้
การตรวจสอบลักษณะทางคลินิกจากประวัติ อาการและอาการแสดงจะช่วยชี้แนะ ถึงสาเหตุของโลหิตจางได้ครับ
ประวัติการเสียเลือดเรื้อรัง เกิดภาวะของธาตุเหล็ก ที่พบบ่อยได้แก่โรคกระเพาะอาหาร โรคประจำเดือนมาก ริดสีดวงทวารหนัก หรือมีพยาธิปากขอที่ดูดเลือดจากลำไส้
ลักษณะของธาลัสซีเมียจากหน้าตาและผิวพรรณ
ลักษณะทางคลินิกของโรคตับ โรคไต โรคเอสแอลอี ฯลฯ
ลักษณะทางคลินิกของการขาดสารอาหาร เช่น เลือกกินเฉพาะอาหารบางชนิด กินอาหารน้อย ติดสุรา ฯลฯ


การรักษาโลหิตจาง
หลักการสำคัญในการรักษาโลหิตจางคือ รักษาที่สาเหตุของโลหิตจางครับ
แนวทางการรักษาประกอบด้วย

1. การรักษาทั่วไป เป็นการบำบัดอาการของโลหิตจาง ระหว่างที่ทำการรักษาโรคสาเหตุของโลหิตจาง เช่น
- รักษาภาวะหัวใจวาย
- ลดการออกแรง
- ให้ออกซิเย่น
- ให้เลือดทดแทน มักให้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาหลอดเลือด ผู้ป่วยอายุมากหรือเสียเลือดมากเฉียบพลันผู้ป่วยเลือดจางเรื้อรังมักไม่จำเป็นต้องให้เลือด แม้ว่าความเข้มข้นของเลือดจะต่ำมากๆ ก็ตามครับ

2. การรักษาจำเพาะ เป็นการรักษาไปที่สาเหตุ กำจัดสาเหตุ (ถ้าทำได้) และให้การรักษาโรคสาเหตุนั้นๆ เช่น ถ้าพบว่าเลือดจางเพราะพยาธิปากขอ ก็ให้ยากำจัดพยาธิและให้ยาที่มีธาตุเหล็กควบคู่กันไป
เมื่อระดับความเข้มข้นของเลือดกลับสู่ระดับปกติแล้ว ควรให้ยาเสริมธาตุเหล็กต่อไปอีก 3 เดือนจึงจะเพียงพอครับแนวทางการปฏิบัติตน
ครับส่วนนี้ก็มีความสำคัญสำหรับผู้ที่เป็นโลหิตจางนอกเหนือจากที่ต้องรักษา ด้วยยาตามที่แพทย์สั่ง
อาหาร การออกกำลังกาย การประกอบอาชีพ การพักผ่อนควรปฏิบัติให้ถูกหลัก หากสงสัยให้สอบถามจากแพทย์ครับ
ในโลหิตจางที่เป็นโรคทางพันธุกรรมยังมีอีกสิ่งที่สำคัญมากคือ "การให้คำปรึกษา" ครับ
ผู้ป่วยอาจไม่เข้าใจ
พ่อแม่อาจไม่เข้าใจ
แฟน สามีหรือภรรยาอาจไม่เข้าใจ
อาจกล่าวโทษต่อกันว่าพันธุ์ไม่ดี

ปัญหาเหล่านี้จะบรรเทาลงได้จากการได้รับคำปรึกษาจากกผู้รู้ครับ และต้องได้รับความร่วมมือ จากครอบครัวด้วย นี่รวมไปถึงการให้คำปรึกษา ก่อนแต่งงานด้วยนะครับ


เครดิตจาก : //www.thailabonline.com
 

Create Date : 04 สิงหาคม 2553    
Last Update : 12 มีนาคม 2554 19:03:00 น.
Counter : 331 Pageviews.  

วิธีปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

วิธีปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะโรคแพ้อากาศและโรคหืด มักเป็นเรื้อรัง หรือเป็นแล้วเป็นอีกแต่ถ้าท่านรู้จักวิธีปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง อาจสามารถเอาชนะโรคภูมิแพ้ได้ โดยควบคุมอาหารไว้ไม่ให้แสดงออกมา หรือมีอาการก็เพียงเล็กน้อย จึงควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้
1. พยายามกำจัดและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ภายในบ้านที่พบมีผู้แพ้ได้บ่อย เช่น ฝุ่นในบ้าน ตัวไร ในฝุ่น เชื้อราในอากาศ แมลงสาบ ยุง แมลงวัน และมด เป็นต้น
- ห้องนอน ต้องจัดให้มีของอยู่น้อยที่สุด เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายและไม่เป็นที่เก็บกักฝุ่น ที่นอน และหมอนไม่ควรใช้ที่ทำด้วยนุ่น และต้องตากแดดบ่อย ๆ เพื่อฆ่าตัวไรในฝุ่น
- ต้องไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีขน เช่น แมวและสุนัขไว้ในบ้าน
- พยายามหลีกเลี่ยงละอองเกสรหญ้า วัชพืช และดอกไม้ทุกชนิด
2. พยายามหลีกเลี่ยงสารระคายเคือง และปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ได้ เช่น
ควันบุหรี่ ควันท่อไอเสียรถยนต์ ควันธูปกลิ่นฉุน ๆ เช่น กลิ่นสี กลิ่นน้ำหอม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เช่น อาการเย็นจัด ร้อนจัดเกินไป แอร์เป่าหรือพัดลมเป่าโดยตรง ฯลฯ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาจแพ้อาหารหรือผลไม้บางชนิดได้ จึงต้องใช้ความสังเกตให้ดีเมื่อกินอาหารบางอย่าง แล้วเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีผู้แพ้บ่อย ได้แก่ อาหารทะเล ถั่วต่าง ๆ เนื้อสัตว์ ไข่และนม เป็นต้น ถ้าพบว่าแพ้อาหารชนิดใดก็ควรงด
3. ระวังรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มเหล้า งดสูบบุหรี่และออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ทางด้านจิตใจ ก็ระวังอย่าให้เครียดหรือวิตกกังวลเกินไป และหากมีโรคติดเชื้ออยู่ในร่างกาย เช่น เป็นโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง เจ็บคอบ่อย ๆ หรือแม้แต่ฟันผุ ก็ต้องรีบรักษา
4. ถ้าหากท่านได้ปฏิบัติดังกล่าวมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ได้ ต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาโดยตรง และใช้ยาช่วยระงับอาการตามที่แพทย์สั่งให้เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีอาการมาก แพทย์อาจแนะนำให้ท่านรับการรักษาโดยการฉีดวัคซีนร่วมไปด้วย

เครดิตจาก : //www.si.mahidol.ac.th
 

Create Date : 04 สิงหาคม 2553    
Last Update : 4 สิงหาคม 2553 23:28:12 น.
Counter : 218 Pageviews.  

โรคภูมิแพ้ คือ อะไร

โรคภูมิแพ้ คือ อะไร

โลกเราในทุกวันนี้ล้วนเต็มไปด้วยเชื้อโรคและฝุ่นละอองต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นการยากที่เราจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเชื้อโรคและฝุ่นละอองที่มากมายเหล่านี้ ยังเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย

รวมทั้งโรคภูมิแพ้
ที่เราพบเห็นกันทั่วไป
โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งในคนปกติไม่มีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นซึ่ง
ผู้ที่เป็นโรคนี้ จะมีปฏิกิริยาภูมิที่ไวต่อ ฝุ่น ตัวไรฝุ่น เชื้อราในอากาศ อาหาร ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ เป็นต้น และสารที่ก่อให้เกิดโรคนี้เราเรียกกันว่า สารก่อภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้ สามารถแบ่งได้ตามอวัยวะที่เกิดโรคได้ 4 โรค คือ
โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศ
โรคตาอักเสบจากภูมิแพ้
โรคหอบหืด
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

อาการที่โดยทั่วไป คือ อาการจาม น้ำมูกไหล คัดจมูก คันตา คันบริเวณเพดานปากและลำคอ อาการต่าง นี้ เป็นอาการที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้
ผู้ที่มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ในร่างกาย แบ่งเป็น 2 แบบ ตามช่วงเวลาการเกิดอาการ คือ พวกที่เป็นตลอดปี กับพวกที่เป็นบางฤดู จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่า คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นตลอดปี

กลไกการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
โดยปกติ เมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ เข้าไปในร่างกายบ่อยๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จะทำการจดจำ และสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ มีสมบัติเป็นโปรตีน เรียกว่า IgE ( อ่านว่า ไอ-จี-อี ) และเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปอีก สารก่อภูมิแพ้ จะไปจับกับ IgE ซึ่งอยู่บนเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดขาวนี้จะแตกออกและปล่อยสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ฮิสตามีน (histamine) ออกมา เจ้าสารฮิสตามีนนี้แหละ จะเป็นตัวที่ทำให้เยื่อบุจมูก เยื่อบุตา ลำคอ เกิดการอักเสบ เกิดการบวม และสร้างเมือกออกมามากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการ คัดจมูก น้ำมูกไหล และคันจมูกตามมา
โรคภูมิแพ้สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ คือถ่ายทอดจากพ่อและแม่ มาสู่ลูก เหมือนภาวะอื่น ๆ ในทางกลับกัน แม้ว่าพ่อแม่ของเราจะเป็นโรคภูมิแพ้ เราอาจจะไม่มีอาการใด ๆ เลยก็ได้
วิธีการป้องกัน วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโรคภูมิแพ้ คือ การป้องกันมิให้ได้รับสารที่แพ้ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพอ รับประทานอาหารถูกส่วน และไม่เครียด คือ การเสริมสุขภาพทั่วไปให้ดีนั้น ทำให้อาการทุเลาได้

เครดิตจาก //www.nigwe.com
 

Create Date : 04 สิงหาคม 2553    
Last Update : 4 สิงหาคม 2553 23:24:18 น.
Counter : 176 Pageviews.  

โอ๊ะ โอ๋ ยินดีต้อนรับจ้า

สวัสดีค่ะทุกคนที่เยี่ยมชมบล็อกนะค่ะ
ตอนแรกโอ๋คิดว่าจะทำบล็อกไว้รวบรวมงานผีมือที่โอ๋ทำขึ้น
แต่เนื่องจากโอ๋ไม่สบาย และต้องพักรักษาตัว เลยไม่ได้ทำงานประจำ
เลยอยากหาเงินค่าหยูก ค่ายา Smiley
หากเพื่อน ๆ สนใจในผลงาน สามารถติดต่อเข้ามาได้นะค่ะ


 


ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยม Blog ค่ะ


..OHO..


Free TextEditor
 

Create Date : 04 สิงหาคม 2553    
Last Update : 22 เมษายน 2554 21:20:29 น.
Counter : 203 Pageviews.  

มือใหม่หัดทำ Blog

หลังจากที่แอบดูคนอื่น มานานแสนนาน และแล้วก็ได้ ++ฤกษ์++ ในการสร้าง Blog ของตัวเองซักทีค่ะ ตอนนี้ก็ลองผิดลองถูก ตามประสามือใหม่
ใครมีคำแนะนำดี ๆ ข้าน้อยน้อมรับค่ะ

++ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ++
 

Create Date : 15 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2553 16:01:51 น.
Counter : 150 Pageviews.  


คุณหมูอ้วนกลม
Location :
นครศรีธรรมราช Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add คุณหมูอ้วนกลม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.