you're welcome to Sana-Anong

รายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ครูชาวต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ครูชาวต่างประเทศ

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

หรือ //www.ksp.or.th/upload/301/files/2366-3560.pdf
 

Create Date : 17 กันยายน 2551   
Last Update : 29 เมษายน 2553 11:16:27 น.   
Counter : 3823 Pageviews.  

10. เทียบโอนผ่านไม่ครบทั้ง 9 มาตรฐาน ต้องทำไงดี??

ในกรณีที่เพื่อนๆ ยื่นเทียบโอนแล้วไม่ผ่าน จะต้องทำยังไงบ้างนะคะ
1. สมัครสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิิชาชีพครู
2. อบรมในสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตร มี 2 ที่ คือ มรภ.จันทร์เกษม และ มรภ.อุบลฯ

- สมัครสอบนี่จะเสียเงินค่าสมัคร มาตรฐานละ 300 บาท ไม่ผ่านก็สอบใหม่ จนกว่าจะผ่าน
ในแต่ละปี คุรุสภาจะเปิดสอบได้ปีละประมาณ 2 ครั้ง เทียบจากสถิติที่เปิดสอบมาแล้ว 2 ครั้ง
- การอบรม ค่าใช้จ่าย ส่วนมากแล้วแต่สถาบันค่ะ แต่จะอยู่ราวๆ 2000 บาทขึ้นไป ในแต่ละมาตรฐาน การอบรม แล้วแต่ทางมหาลัยจะเป็นผู้จัดว่าให้อบรมอย่างไรค่ะ
 

Create Date : 09 กันยายน 2551   
Last Update : 29 เมษายน 2553 11:16:50 น.   
Counter : 6166 Pageviews.  

9. การเทียบโอน... ทำได้อย่างไรหนอ เราเทียบโอนได้หรือเปล่า..

การเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครู

จะต้องใช้วุฒิทางการศึกษาในการเทียบโอน (คบ. ,กษ.ม., ป.วค. ฯ)หรือ ถ้าเรามีเรียนวิชาที่คล้ายกับมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 (มีอะไรบ้างคลิกที่นี่)

เช่น จบ ป.วค. จาก ม.ราชภัฏ ที่คุรุสภาไม่รับรองวุฒิ ป.วค. จะต้องนำวุฒิ ป.วค. มาทำการเทียบโอนให้ผ่านทัง 9 มาตรฐาน เมื่อมีมาตรฐานวิชาชีพครบทั้ง 9 แล้ว เราก็ทำการยื่นขอใบประกอบฯ พร้อมกับ แบบประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เทียบโอน ต้องทำยังไงบ้าง
1. ไปขอคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันที่จบมา (เฉพาะคนที่จบจากสถาบันที่คุรุสภาไม่ได้รับรองวุฒิ ป.วค., ส่วนคนที่จบจากสถาบันที่คุรุสภารับรอง ก็ไม่จำเป็นต้องไปขอ เช่น มสธ., มจร, มมร ฯ) เพื่อใช้ประกอบหลักฐานการขอเทียบโอนความรู้

หลักฐานการขอเทียบโอนความรู้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม
4. ใบแสดงผลการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้ง ป.วค. และป.ตรี ด้วย
5. คำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนตามหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา หรือตามหลักสูตรที่ฝึกอบรม

การยื่นเอกสารขอเทียบโอน
1. ยื่นด้วยตนเองที่สำนักมาตรฐานวิชาชพครู
2. ส่งไปรษณีย์
(แนะนำให้ไปยื่นด้วยตนเองนะคะ เพราะจะได้รับเอกสารลำดับที่ยื่นเทียบโอนไป เวลามีปัญหาว่ายังไม่ถึงลำดับตนเองสักที ก็สามารถอ้าวอิงลำดับที่ยื่นเทียบโอนได้ค่ะ)

** มาตรฐานในการเทียบโอน
1. รายวิชานั้นจะต้องมีสาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมาตรฐานวิชาชีพ เช่น..
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู สาระความรู้ ก็จะมี (สมมุติ)
- จิตวิทยาแนะแนว
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- จิตวิทยาเบื้องต้น
แล้วเราเคยเรียน มาแล้ว 2 เรื่องหรือ 2 วิชาที่เกี่ยวกับมาตรฐานนี้ ก็สามารถนำมาเทียบโอนได้ เช่น แนนมีเรียนจิตวิทยา กับ แนะแนว 2 วิชา แนนก็ใช้ 2 วิชานี้เทียฐโอนในมาตรฐานนี้ได้แล้ว ประมาณนี้ค่ะ

2. เกรดของรายวิชาที่นำมาเทียบโอน .. จะต้องไม่น้อยกว่า 2 หรือ C นะคะ เพราะถ้าน้อยกว่านี้ ก็ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานการเทียบโอนค่ะ

**ข้อแนะนำในการเลือกวิชาเพื่อเทียบในแต่ละมาตรฐาน ไม่จำเป็นที่จะต้องเทียบมาตรฐานละ 1 วิชาเท่านั้น จะเทียบกี่วิชาก็ได้ค่ะ ให้สาระมันครบ 3 ใน 4 เราจึงจะผ่าน

ลิงค์รายละเอียด เรื่อง การเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (คลิกที่นี่)
หรือ //www.ksp.or.th/upload/303/files/2114-8368.pdf
 

Create Date : 31 พฤษภาคม 2551   
Last Update : 29 เมษายน 2553 11:17:10 น.   
Counter : 30460 Pageviews.  

8. การขอรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูทำได้ 3 ทาง

การขอรับใบอนุญาตทำได้ 3 ทาง คือ

1. ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบคุณวุฒิ หลักฐานแล้ว จะออกหนังสือรับรองสิทธิให้แทนใบอนุญาต เมื่อคณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติใบอนุญาตฯแล้ว ก็จะส่งกลับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ในคำขอฯ

2. ยื่นขอรับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ ต้องส่งหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย

- แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค.ส. 01 โหลดเอกสารจากเว็บไซต์คุรุสภา
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และ ทรานสคริปส์
แนบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ ไปด้วย 1 ฉบับ ที่เหลือเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย จ่าหน้าซองว่า

" สำนักทะเบียนใบอนุญาต
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
128 / 1 ถนนราชสีมา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
10300 "

ถ้าส่งหลักฐานมาครบ ทางกลุ่มใบอนุญาตก็จะตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ ถึงจะออกหนังสือรับรองสิทธิส่งกลับไปให้

3. ยื่นขอทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์คุรุสภา ดูรายละเอียดที่หัวข้อ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" ค่ะ


****************************

ที่มา: ผู้เชี่ยวชาญด้านใบอนุญาตฯ
 

Create Date : 27 พฤษภาคม 2551   
Last Update : 29 เมษายน 2553 11:17:30 น.   
Counter : 15201 Pageviews.  

7. ผ่านการเทียบโอนทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว.. ทำอย่างไรต่อ??

จากคำแนะนำจากเว็บคุรุสภา (อ่านอันนีดีกว่า ไม่เข้าใจ อ่านของแนนเพิ่มด้านล่างค่ะ)

เมื่อทราบผลการเทียบโอนแล้ว ให้ท่านดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

- พิมพ์ประกาศหน้าที่มีรายชื่อของท่านและวงกลมล้อมรอบเลขที่หน้าชื่อ

ขั้นตอนที่ 2

- ชำระค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนความรู้ฯ ผ่านทางธนาคารทุกสาขา โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เลขที่บัญชี 059-1-30069-9 สาขา กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานละ 300 บาท

ขั้นตอนที่ 3

- ถ่ายสำเนาการโอนเงินค่าเทียบโอนตามขั้นตอนที่ 2 จำนวน 2 ชุด (ให้ดูขั้นตอนที่ 4 ประกอบการเตรียมหลักฐาน)

ฉบับจริง : ส่งสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
สำเนา : เก็บไว้เป็นหลักฐาน


ขั้นตอนที่ 4

กรณี ผ่านไม่ครบ 9 มาตรฐาน (คุรุสภาจะออกวุฒิบัตรรับรองความรู้)

ให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

- ใบรายชื่อที่พิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1
- ใบโอนเงินฉบับจริงตามขั้นตอนที่ 3 (เขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังใบโอนให้อ่านออกชัดเจน)

- ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่ : กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรณี ผ่านครบทั้ง 9 มาตรฐาน (เจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองฯ จะทำการตรวจสอบให้ก่อนที่ท่านจะดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต)
1. กรณียังไม่ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู (คส.01)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาปริญญาบัตร (กรณียังไม่ได้รับปริญญา ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบโอนเงินฉบับจริง ตามขั้นตอนที่ 3 (เขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังใบโอนให้อ่านออกชัดเจน)
- ใบรายชื่อที่พิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1

ยื่นเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่ : กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2. กรณีมีประสบการณ์สอนครบ 1 ปี หรือมากกว่า (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู (คส.01)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาปริญญาบัตร (กรณียังไม่ได้รับปริญญา ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับจริง)
- ใบโอนเงิน ฉบับจริง ตามขั้นตอนที่ 3 (เขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังใบโอนให้อ่านออกชัดเจน)
- ใบรายชื่อ ที่พิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1

ยื่นเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่ : กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่มา : //203.146.118.135/ksp_board/index.php?topic=112.0


จากประสบการณ์ของตัวเองถ้าเทียบโอนผ่านทั้ง 9 แล้ว อย่างแรกที่ต้องทำคือ... คุณมีประสบการณ์สอนครบ 1 ปีหรือยัง (ไม่นับรวมตอนฝึกสอนนะคะ) ถ้าครบแล้ว

1. ทำการดาวน์โหลด "แบบประเมินการสอนในสถานศึกษา" ในเว็บคุรุสภา และทำการประเมิน โดยให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เซ็นต์รับรอง และครูที่ รร ที่เป็นครูผู้ควบคุม (หัวหน้าเราอ่ะ) เค้าเซ็นต์อีก 2 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน 5 คน

2. ปริ้นหน้าที่มีรายชื่อเราว่าผ่านการเทียบโอนไว้ ประกอบไปด้วยค่ะ (ข้อนี้ปริ้นเผื่อไว้ จนท. จะได้ไม่ต้องค้นหาอีก มันเสียเวลาเรา ถ้าเค้าตรวจสอบว่ามีรายชื่อจริงหรือเปล่า)

3. ปริ้นรายชื่อเราในฐานข้อมูลของคุรุสภา ในกรณีวุฒิ ป.วค. (อันนี้เผื่อเค้าตรวจสอบเหมือนกัน จะได้ไม่ช้า ไม่ปริ้นก็ได้นะคะ อันนี้เผื่อไว้น่ะค่ะ)

4. เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ขอใบประกอบวิชาชีพ
4.1 วุฒิปริญญาตรี ใบปริญญาบัตร
4.2 วุฒิการศึกษา (ป.วค.) ใบรับรอง
4.3 บัตรประชาชน
4.4 ทะเบียนบ้าน
4.5 เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯ
(ทั้งนี้อาจจะดูเอกสารที่ต้องใช้แนบอีกครั้ง ในแบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพก็ได้ค่ะ ในนั้นก็จะมีเอกสารที่ต้องแนบบอกไว้อยู่แล้ว)

5. หลักฐานการจ่ายเงินค่าเทียบโอนทางธนาคาร (ในบล็อกแนนก็มีลิงค์ดูหมายเลขบัญชีนะคะ อยู่ในกรุ๊ป "ประกาศจากคุรุสถา และแบบฟอร์มต่างๆ" ค่ะ) ถ่ายเอกสารสำเนาการโอนเงินไปด้วยนะคะ ตัวจริง จนท จะเก็บไว้ สำเนาเก็บไว้ที่เรา 1 ฉบับ (เผื่อมีปัญหา) และสำเนาอีกฉบับ จนท จะแนบไปพร้อมแบบคำขอค่ะ

กรณีที่เพื่อนๆ หาเลขที่บัญชีไม่เจอ หรือยังไม่อยากจ่ายเงิน ก็ไปจ่ายที่ธนาคารใกล้ๆ คุรุสภาก็ได้ค่ะ ถาม จนท ก็ได้ ว่าไปทางไหน (แนนจ่ายจากที่นครสวรรค์ไปค่ะ)

6. หลักฐานการจ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนขอใบประกอบวิชาชีพ (500) จะจ่ายเงินทางไปรษณีย์ หรือจ่ายที่คุรุสภาก็ได้ค่ะ

เท่าที่ไปยื่นเอกสารมา ก็มีเท่านี้นะคะ และก็จ่ายเงิน เราก็จะได้มบรับรองสิทธิมาในวันนั้นเลยค่ะ

ถ้ายังไม่มีประสบการณ์สอน
ก็เตรียมเอกสารเหมือนกันค่ะ เพียงแต่แบบประเมินไม่ต้องเตรียม และก็จะได้ "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" แทนค่ะ
 

Create Date : 15 พฤษภาคม 2551   
Last Update : 29 เมษายน 2553 11:17:54 น.   
Counter : 18655 Pageviews.  

1  2  3  

][NuUnAn--
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]

(nuunan@gmail.com ขอไม่ตอบคำถามในกรณีที่เขียนไว้ในบล็อกแล้ว และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ บล็อกนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นค่ะ)
Creative Commons License
ผลงานนี้ โดย นู๋แนน ใช้ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ใช่งานดัดแปลง 2.0 สหราชอาณาจักร: อังกฤษและเวลส์.
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงาน
[Add ][NuUnAn--'s blog to your web]