you're welcome to Sana-Anong

แนวข้อสอบบรรจุครู (ข้อสอบจริง 10-11 พ.ค. 2551)

แนวข้อสอบบรรจุครู (ข้อสอบจริง 10-11 พ.ค. 2551)

อ่านก่อนสักนิด
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้อยากได้แนวความรู้แนวข้อสอบเพื่อไปสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการครู สพฐ. ไม่หวงถ้าต้องการนำไปอ่าน แต่ถ้าผู้ใดหวังจะเอาแนวข้อสอบที่จัดทำขึ้นนี้ไปใช้ในทางที่มิชอบ หาผลประโยชน์ หรือคัดลอกเพื่อไปเป็นผลงานขอตน ขอให้ผู้นั้นอย่าได้ประสบความสำเร็จใดๆ ในชีวิต อยากให้แนวข้อสอบนี้ ผู้นำไปใช้เป็นผู้ที่อยากจะเป็นครู รักและศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริง มิใช่แค่อยากรับราชการ เพื่อความโก้เก๋ หรือเป็นอาชีพสุดท้ายที่จะเลือกทำ แนนจัดทำขึ้นเพื่อหวังอยากให้มีครูที่มีความสามารถและมีคุณธรรมมาช่วยกันพัฒนาเด็กที่ต่อไป จะช่วยพัฒนาประเทศเรา ให้เป็นคนที่มีความรู้และมีคุณธรรม ไม่ใช่เก่งแต่คดโกง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่จอย ที่คอยให้คำแนะนำในการเลือกหนังสืออ่านสอบบรรจุครู และคอยชี้แนะเรื่องแนวข้อสอบมาตลอด และตอนนี้แนนสอบได้ลำดับที่ 5 ติดขึ้นบัญชีไว้ลำดับที่ 3 และขอให้สิ่งดีๆ ที่พี่คอยให้แนนส่งผลให้พี่จอยได้บรรจุเร็วๆ

หนังสือที่ใช้อ่าน แนะนำของ อ.จีระ งอกศิลป์ค่ะ ทั้ง 4 เล่ม ส่วนตัวอย่างแนวข้อสอบ ของ อ.จีระ ก็มีสรุปไว้ ของ hi-ed ก็มีออกเยอะเหมือนกันค่ะ ต้องศึกษาและอ่านให้หลากหลายนะคะ

คำแนะนำใตนการอ่านหนังสือ จะอ่านสอบบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องอ่านทุกวันนะคะ จะมาอ่านเพียงแต่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วหวังว่าจะสอบได้ มันคงเป็นได้ได้ยากตามเหตุผลและผล เว้นแต่คุณจะสมองดีเป็นเลิศจริงๆ จึงจะได้ เวลาอ่านต้องอ่านเนื้อหา พรบ. ด้วย อย่าไปเน้นแค่ตัวอย่างข้อสอบอย่างเดียว เนื้อหา พรบ แนะนำของ อ.จีระ ตรงที่ อ. เค้าเน้นตัวหนาไว้ให้นะคะ อ. สรุปไว้ดีมากๆ เพียงแค่ทำความเข้าใจและจำให้ได้เท่านั้น ถ้าคุณจำไม่ได้ ไม่เข้าใจ ก็โอกาสน้อยที่จะสอบติด

การสอบบรรจุเข้ารับราชการครู จริงอยู่ที่ว่าแค่สอบผ่าน 60% ก็สอบผ่านแล้ว แต่สอบผ่านจะได้บรรจุหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะ ฉะนั้นเวลาทำข้อสอบ ต้องคิดว่าต้องทำให้ได้บรรจุ ไม่ใช่ทำเพียงแค่ให้ผ่าน คนที่เขาสอบบรรจุได้ที่ 1 ที่ 2 เค้าต้องสมองดี อ่านแล้วเข้าใจ หรือไม่ก็เตรียมตัวอ่านหนังสือเป็นปีๆ หรืออาจะมีประสบการณ์สอบหลายครั้ง เป็นกำลังใจนะคะ ถ้าเราเอาชนะตัวเองไม่ได้โดยการอ่านหนังสือทุกวัน เราก็เอาชนะคนอื่นไม่ได้นะคะ

การสอบจะมีทั้งภาค ก และภาค ข
ภาค ก จะมี 4 วิชา
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ภาค ข
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
- สัมภาษณ์

วิชาที่ 2-4 แนนไม่ได้ทำแนวไว้ให้ เพราะข้อสอบมันไม่ตายตัวค่ะ
เป็นแนนวิเคราะห์โดยส่วนมาก ต้องอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ช้อยส์จากโจทย์
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป ก็มีคณิต กับ ภาษาไทย ไม่ยากมาก แต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปต้องหมั่นฝึกทำบ่อยๆ จะได้เอง
3. วิชาการศึกษา นี่ก็ต้องวิเคราะห์เอาเองค่ะ ต่อให้จำโจทย์ได้ แต่คำตอบก็ต้องดูว่าข้อไหนจะถูกที่สุด
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รู้แต่วิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ เนื้อหาจะออกค่อนข้างครอบคลุมมีทั้งง่ายและยาก แต่ก็ไม่ยากเกินนะคะ ต้องเตรียมตัวอ่านกว้างๆ
- พื้นฐานคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
- ภาษาซี
- flow chart
- เกตต์ ต่างๆ
- บวกลบ การแปลงเลขฐานต่างๆ
- การคูณ การ บวก ลบ เลขของคอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ระบบเครือข่าย


วิชา ความรอบรู้
1. จังหวัด...(จังหวัดที่คุณไปสอบ) มีเขตพื้นที่การศึกษา กี่เขต

2. จะเป็นข่าวในปัจจุบัน ซึ่งที่แนนเจอคือ
- พายุที่ถล่มพม่าชื่อว่าอะไร (ไซโคลนนาร์กีส)
- ประเทศใดเป็นเจ้าภาพที่จัดแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2008

3. ค่าขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เท่าไร (500 บาท)

4. โรคร้ายแรงในข้อใดที่ไม่มีในประกาศ ก.ค.ศ. (ก. โรคเรื้อน)
ก. โรคเรื้อน ข. วัณโรคระยะติดต่อ ค. เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ ง. โรคพิษณสุราเรื้อรัง

5. อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร

6. ครูในสถานศึกษา กรณีทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถขออุทรณ์ต่อใคร

7. ลำตัดเป็นการละเล่นของภาคใด

8. กฐินมีความหมายว่าอย่างไร

9. การจัดตั้งสถานสงเคราะห์ในเขตจังหวัด... จะต้องขออนุญาตจากใคร (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

10. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า "เด็ก"

11. ใครเป็นผู้แถลงนโยบายการศักษา ต่อที่ประชุมรัฐสภา

12. ข้อใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ.

13. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

14. ครูผู้ช่วยต้องทดลองปฏิบัติงานกี่ปี (2 ปี)

15. ถ้าท่านได้บรรจุ ใครจะเป็นผู้แต่งตั้ง

16. ถ้าท่านต้องการเลื่อนวิทนฐานะเป็นครูชำนาญการ จะต้องเป็นครูมาไม่น้อยกว่ากี่ปี (6 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท)

17. ศศ.บ. เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะขาดเอกสารใด (ใบประกอบวิชาชีพครู)
ก. ใบรับรองคุณวุฒิ ข. สูติบัตร ค. ใบประกอบวิชาชีพครู ง. บัตรประจำตังประชาชน

18. ความผิดใด ไม่มี (ให้ออก)
ก. ปลดออก ข. ไล่ออก ค. ให้ออก ง. ภาคทัณฑ์

19. วิทยฐานะใดไม่มี (รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ)

20. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาในระบบ

21. การลาที่ยังมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน (ขาดงาน 15 วัน)

22. ข้อใดเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้งที่ร้ายแรง

23. อำนาจการลงโทษของ ผอ.สถานศึกษาคือ (ภาคทัณฑ์ หรือ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน)

24. ข้าราชการครูและบุคลาการทงการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการจะต้องทำอย่างไร (เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน ๗ วัน)


ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
1. ข้อใดคือ ธรรมะคุ้มครองโลก (หิริ โอตัปปะ)

2. ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้ (ง.ถูกทุกข้อ)
ก. การใช้ความรู้ ข.การสร้างความรู้ ค.การรวบรวมความรู้ ง.ถูกทุกข้อ

3. การประสานงาน ควรจะประสานสิ่งใดก่อน (ประสานคน)

4. หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุด (สังคหวัตถุ ๔)

5. กิริยาในข้อใดที่จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นพิเศษ (ข. ยิ้ม)
ก. หัวเราะ ข. ยิ้ม ค. สบตา ง. ยักคิ้ว

6. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง (ปลดออก ไล่ออก)

7. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (ไม่มีอายุความ, ยอมความกันไม่ได้, ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด)

8. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด (อิทธิบาท ๔)

9. ครูนิด จูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน แสดงคว่าครูอาคมมีคุณธรรมตามข้อใด (กรุณา)
ก. เมตตา ข. กรุณา ค. มุฑิตา ง. อุเบกขา

10. ครูจา โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้อสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดงความครูจามีคุณธรรมตามข้อใด (ทมะ)
ก. สัจจะ ข. ทมะ ค. ขันติ ง. จาคะ

11. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร (การประพฤติปฏิบัติ)

12. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐานวิชาชีพมี 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน)

13. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ (มาตรฐานการปฏิบัติตน)

14. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด (ถูกทุกข้อ)
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู (แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ)

16. สถาบันวิชาชีพครู คือ ข้อใด (คุรุสภา)

17. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ (ก. ครู ก)
ก. ครู ก ใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ครู ข ใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษให้กับเด็ก โดยรับค่าตอบแทนเดือนละ 100 บาท
ค. ครู ค พยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาลัย
ง. ถูกทุกข้อ

18. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ เท่าไร (500 บาท)

19. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี (5 ปี)

20. หน้าที่ของครู คือ (ก.)
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน
ง. พัฒนาโรงเรียน

21. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน (ง.)
ก. นักเรียน
ข. ครูวิชาการ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ครูผู้สอน

22. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด (ข.)
ก. โรงเรียน
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน
ง. ชุมชน

23. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด (ข.)
ก. สอนเก่ง
ข. มีความรับผิดชอบสูง
ค. รักนักเรียน
ง. ชอบช่วยเหลือ

26 ต.ค. 2552 -- ฝากถึงผู้เยี่ยมชมทุกท่านนะคะ แนนไม่มีบริการส่งเมล์ให้นะคะ ข้อสอบมีเท่าที่ให้เท่านี้แหละค่ะ นี่เป็นข้อสอบจริงๆ ที่เจอในสนามสอบ ไม่ใช่แนวข้อสอบ จำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะ ส่วนแนวอื่นๆ หาอ่านได้ตามร้านหนังสือค่ะ เอามาแปะไว้เยอะไม่ได้ เพราะเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญา
 

Create Date : 05 มิถุนายน 2551   
Last Update : 15 มิถุนายน 2554 15:03:44 น.   
Counter : 35345 Pageviews.  

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 (8-10 ธ.ค. 50)

(คลิกดูให้หมดทุกหน้านะคะ ตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือ มีทั้งหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยด้วย จะมีคำแนะนำ และข้อมูลต่างๆ ของคุรุสภาค่ะ)

สำหรับคนที่โพสต์ไว้ในบล้อกแนนไม่มีบริการตอบทางเมล์นะคะ ไม่โทรกลับ ถามในนี้ตอบในนี้ ถ้ามีเวลาแนนก็จะมาตอบค่ะ และสำหรับบางคำถามแนนไม่ตอบเพราะแนนเคยตอบไปหลายครั้งแล้ว ถ้าคุณอ่านบ้าง คุณก็จะทราบค่ะว่าที่คุณสงสัยคำตอบคืออะไร ไม่เห็นจะต้องมาถามอีก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า กรุณาอ่านเพื่อสิทธิของคุณเอง และขอพูดอีกครั้งสำหรับบางคนที่ไม่มีมารยาทเอาเสียเลย บล็อกของแนนทำขึ้นเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหน เป็นแค่บล็อกที่อยากเผยแพร่ความรู้ ฉะนั้นอย่ามาพูดกับแนนเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องให้บริการประชาชนตามหน่วยงาน เพราะแนนไม่ใช่ (11 มี.ค. 53)

สอบไปตั้งแต่เดือน ธ.ค. 50 จะพยายามนึกให้ได้มากที่สุดเลยนะ แนนสมัครสอบ 9 มาตรฐาน ผ่าน 4 ค่ะ ก่อนสอบ ก็เตรียมตัวอ่านหนังสือนะคะ ประมาณ 50% เพราะมีเวลาน้อย (ทำงานหนัก)
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มีทั้งหมด 9 มาตรฐาน ข้อสอบเป็นแบบ Hi-Speed เอิ๊กๆๆ ทำข้อนึงมีเวลาไม่ถึง 1 นาที มาตรฐานละ 100 ข้อ เวลาสอบวิชาละ 1.30 ช.ม
แต่ละข้อ จะมี 5 ช้อยส์ (แค่ 4 ยังเลือกไม่ค่อยจะถูกเลย นี่มี 5 เหอๆๆๆ รอดได้เกือบครึ่ง ฟลุ๊คสุดๆ) การที่จะผ่าน เราจะต้องสอบได้คะแนนมากกว่า 60 คะแนนขึ้นไปค่ะ ถ้าสอบไม่ผ่าน ไม่เป็นไรนะ เอาไว้รอบหน้า ไม่ผ่านก็คิดว่าเราเตรียมตัวไม่พอละกัน
แนนไม่อยากให้เพื่อนๆ ที่ประกอบอาชีพเดียวกันว่าคุรุสภาว่า เอาข้อสอบอะไรมาออกไม่รู้ ไม่เห็นเหมือนที่เรียนที่ .... (สถาบันหนึ่ง) สอนเลย อยากบอกเพื่อนๆ นะคะ ความรู้ที่อาจารย์สถาบันที่สอนนั้น มันก็แค่ส่วนหนึ่งค่ะ เราจะต้องอัพเดทความรู้ตลอดเวลานะ เราต้องหาสิ่งใหม่ๆ ตามข่าวให้ตลอด เพราะความรู้ไม่มีวันหยุดอยู่กับที่ค่ะ (ไม่ได้เข้าข้างคุรุสภา ว่าดีหมดทุกอย่างนะคะ)
สิ่งที่เราไม่รู้ เราก็ต้องหาเพิ่มค่ะ อย่าไปยึดติดว่า สิ่งที่เรียนมานั้นจะครบถ้วน และผ่านได้ พึงระลึกไว้นะคะว่า คุรุสภา เป็นผู้กำหนดความรู้แต่ละมาตรฐาน และหลักสูตรที่สถาบันต่าง ๆ เปิดสอน คุรุสภา เป็นผู้รับรองนะคะ เราต้องทำตาม เคารพกฎและกติกาค่ะ มันเป็นสิ่งที่เราสมควรทำ และจำเป็นต้องทำ
สอบแล้ว ..ไมไม่ตรงกับที่เรียนเลยเนี่ย... อันนี้ต้องไปโทษที่ทางสถาบันนั้นนะคะ ไม่ใช่โทษคุรุสภา แนนไม่ได้เข้าข้างนะ เพียงแต่มองว่ามันไม่ถูก เหมือนกับว่า เราเป็นคนร่างหลักสูตรนะคะ แล้วเป็นคนออกข้อสอบ O-Net, A-Net (สมมุตินะ) เราชี้แจงไปกับครูทุกโรงเรียนแล้ว ว่าเนื้อหาจะออกแบบไหนบ้าง แต่พอผลสอบเด็กนักเรียนออกมา ปรากฏว่าตกเยอะ.. อันนี้โทษใครคะ โทษครูนะที่สอนไม่ครบ หรือเราไม่เอาความรู้ที่ครูสอนเอง (เรา = คุรุสภา, ครู = สถาบันที่เราเรียนเกี่ยวกับครู, เด็กนักเรียน = คนที่สมัครสอบ)
เป็นกำลังใจให้เพื่อน ๆ ทุกคนนะ ไม่ผ่านก็สอบใหม่ ไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าความตั้งใจของเราหรอกค่ะ ... ขอแค่อย่าท้อถอยก็เป็นพอ

ข้อแนะนำในการสมัครสอบทางเว็บ
เพื่อนๆ ก่อนจะสมัครสอบมาตรฐานใดนะคะ ชั่งใจให้ดีก่อนว่า จะสอบกี่มาตรฐาน ถ้าอยากลองข้อสอบ โอเคมีเงินไม่เดือดร้อน สมัครไปทั้งหมดเลยค่ะ มึนหัวดี.. เหอๆๆ แนนนะ หลังจากสอบเสร็จ มึนเลยอ่ะ เจอข้อสอบไป 900 ข้อ
ถ้าอยากให้ผลสอบออกมาชัวร์ๆ นะคะ เลือกสอบเฉพาะมาตรฐานที่เพื่อนๆ ถนัด และมีความรู้อยู่ก่อนเลยค่ะ
ง่ายๆ ก็มาตรฐานที่ 6 กับ 9 (ตอนสอบครั้งแรกมีเพื่อนร่วมห้องอยู่คนนึง พูดว่า ใครสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู ไม่ผ่าน ก็ไม่ต้องมาเป็นครูแล้ว เหอๆๆ ตอนนั้นนู๋แนนก็หวั่นๆ เหมือนกันค่ะ)
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ก็ค่อนข้างยากนะ แนนว่า ยากตรงที่เราเรียนแล้ว.. แล้วก็ลืมไปแล้วนี่แหละ แนนโชคดีตรงที่ ตอนเรียนภาษาไทยเก่งที่สุดค่ะ แล้วเรียนจบคอมพ์มา แถมยังชอบภาษาอังกฤษเป็นการส่วนตัวด้วยอีกระดับนึง (เคยมีโครงการไปเรียนต่อที่อินเดียด้วยแต่ไม่ได้ไป เพราะขัดข้องทางด้านเอกสาร) แนนแชทคุยกับฝรั่งตลอดไง ก็เลยได้ภาษาอังกฤษ
รอบแรก สมัคร 1, 6, 9 เลยนะ แนนเชื่อว่าเพื่อนๆ ผ่านได้ ถ้าเตรียมตัวบ้าง
รอบสอง สมัคร 2, 3, 7
รอบสุดท้าย ก็ 4, 5, 8
แนนว่าเพื่อนๆ สมัครมาตรฐานที่พอทำได้ก่อน แนนเรียงตามลำดับให้แล้ว (ในความคิดแนนนะคะ) ถ้าอยากสมัครแค่ 2 รอบ ก็ 5 มาตรฐาน ส่วนรอบสองก็ อีก 4 ละกัน
แต่เชื่อแนนมั้ยว่า โอกาสน้อยมาก ที่เราสมัครมากวิชา แล้วจะผ่านหมด แต่ถ้าอยากลองข้อสอบก็โอเค แต่ถ้าสมัครแค่ 2 – 3 มาตรฐานในการสมัครสอบแต่ละครั้ง แล้วสอบไม่ผ่านเลยนี่ ต้องทำการบ้านหนักๆ แล้วนะ
หลังจากที่เพื่อนๆ ตัดสินใจได้แล้วว่าจะสมัครมาตรฐานไหนก่อน หรือจะสมัครมันทีเดียวทั้งหมดเลย ก็มาถึงขั้นตอนการสมัครกัน

ขั้นตอนการสมัคร

ไม่มีอะไรค่ะ แค่กรอกข้อมูลตามที่ขึ้นมาให้ครบ และถูกต้อง ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการกดปุ่มสมัครนะคะ เพราะว่าถ้าสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไข หรือสมัครซ้ำได้อีก แต่ละมาตรฐานถ้าสมัครไปแล้ว จะไม่สามารถลดหรือเพิ่มมาตรฐานได้อีกนะคะ นี่คือข้อเสียอย่างมาก ถึงบอกเพื่อนๆ ไง ว่าต้องตัดสินใจให้ดีก่อนว่าจะสมัครมาตรฐานไหน เอาจากความเป็นไปได้ว่าจะสอบผ่านมาตรฐานไหนบ้าง ก็แล้วกัน
***ที่อยู่ที่กรอกในใบสมัคร*** ตรงนี้สำคัญมากๆ เลยนะคะ สำคัญตรงไหน ก็ตรงที่ว่า
ตอนนี้สมมุติว่าแนนทำงานอยู่ กทม. แต่ว่าบ้านแนนอยู่ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วแนนกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดนครสวรรค์... สถานที่สอบของแนนจะเป็น “จังหวัดพิษณุโลก” ค่ะ
ฉะนั้น.. ถ้าแนนต้องการจะสอบในเขต กทม เพราะใกล้ที่ทำงาน ไม่ต้องเดินทางไกล และเสียค่าที่พัก.. แนนต้องกรอกที่อยู่ที่ กทม ค่ะ
แต่ในประกาศสมัครสอบ ก็มีศูนย์สอบบอกนะคะ ว่าภาคไหนจะต้องสอบที่จังหวัดไหน เลือกตามที่เราสะดวกนะคะ

แนวข้อสอบของแต่ละมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
มาตรฐานนี้ไม่ยากค่ะ (ในความคิดของแนนนะ) เราผ่านด้วย ได้ 65 คะแนน มาตรฐานนี้จะใช้แค่ 3 วิชาหลักๆ ค่ะ
คือ 1. ภาษาไทยพื้นฐาน 40 ข้อ
2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 30 ข้อ
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 30 ข้อ

เริ่มที่ภาษาไทยก่อนนะคะ .. ข้อสอบจะออกประมาณว่า.. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสมาสทุกคำ ( ข้อนึงมา 5 คำ โอ๊ะ.. นู๋แนนมั่วแหลกค่ะ เพราะแยกไม่ออกแม้แต่คำเดียว) คำสนธิทุกคำ คำประสมทุกคำ (เอาความรู้ ม.2 มาสอบเราอ่ะค่ะ)
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ก็ความรู้เบื้องต้นเลยค่ะ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.. เมื่อเปิดสวิตซ์ คอมพิวเตอร์ จะทำงานใดก่อน เกี่ยวกับ MS Office พวก word excel powerpoint ถามเกี่ยวกับคำสั่งด้วยนะ ถ้าจำไม่ผิด แต่ว่าง่ายมากๆ ค่ะ (ไม่รู้ว่าง่ายสำหรับเราเปล่า เพราะจบคอมพ์มา เอิ๊กๆๆ)
ภาษาอังกฤษ วิชานี้ก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะคะ อ่านออก แปลได้ก็รอดตัวไป เพราะข้อสอบไม่ยากค่ะ จะมียากๆ อยู่ประมาณ 5 ข้อ ที่ตัวแนนเอง อย่าว่าแต่แปลเลย อ่านก็ยังไม่ค่อยออก 5555 ประมาณว่าเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยรู้จักน่ะ เนื้อหาก็มี conversation (บทสนทนา), Reading (เนื้อเรื่อง อ่านตอบคำถาม พอมั่วๆ ได้ เพราะคำตอบก็อยู่ในเนื้อเรื่องแหละ จับมาให้ถูกข้อละกัน) ค่อนข้างเยอะ, gramma มีนิดหน่อย และมีแบบที่ให้เติมประโยคที่หายไปด้วย ประมาณ 10 ข้อได้ ประมาณนี้

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
5555 มาตรฐานนี้เราก็ผ่านอีก ได้ 62 คะแนน ฟลุ๊คแบบสุดๆ ในมาตรฐานนี้ ก็มีโหดอยู่บ้าง แต่ก็ส่วนมากเป็นความรู้พื้นฐานที่ครูสมควรจะรู้นะคะ มีข้อสอบเน้นความจำด้วยเช่น
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาภาคบังคับ มีกี่ปี แบ่งออกเป็นกี่ช่วงชั้น (4 ช่วงชั้น ชั้นละ 3 ปี , 1 : ป.1 – ป.3, 2 : ป.4 – ป.6, 3 : ม.1 – ม.3, 4 : ม.4 – ม.6)
- สาระการเรียนรู้ เช่น ข้อใดไม่ใช้สาระการเรียนรู้ (มีทั้งหมด 8 สาระการเรียนรู้ 1.
- แนวทฤษฎี ปรัชญา (สารัตถนิยม, นิรันดรนิยม, บูรณาการนิยม, อัตถิภาวนิยม ฯ ) เช่น การสอน........แบบนี้ สอดคล้องกับแนวปรัชญาใด, โจทย์จะบอกความหมายของปรัชญานั้น และถามว่าเป็นของใคร (มีหลายข้อนะ แบบนี้อ่ะ เป็น 10 เลยมั้ง)

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานนี้ยากมากสำหรับเรา และไม่ผ่าน ได้ 51 คะแนน เอิ๊กๆๆๆ วิชานี้ถือว่าออกข้อสอบโหดสุดๆ ถ้าจำไม่ผิดข้อสอบมีทั้งหมด 13 หน้าอ่ะ โจทย์นะ มี 1 บรรทัด แต่ช้อยส์ ข้อละ 2 บรรทัด ช้อยส์ก็ปาไป 10 บรรทัดแล้ว แถมบางข้อโจทย์มา 3 บรรทัดอีก... เหอๆๆ แค่อ่านช้อยส์ข้อ ก. กับ ข. ก็ลืมโจทย์แล้วว่าถามว่าอะไร เพราะจะต้องรีบทำ กลัวจะทำไม่ทันเพราะจะหมดเวลาก่อน
จะถามว่ายากมั้ย ก็คงไม่ยาก แต่ยากสำหรับเราเพราะ เราไม่ได้เตรียมตัววิชานี้มาเท่าไหร่ เพราะคิดว่าเทียบโอนได้ ข้อสอบจะเน้นเรื่อง การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เราจะต้องเตรียมตัวก่อนในเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีกี่แบบ แต่ละแบบมีลักษณะการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง อยากจะบอกว่าออกสอบทุกแบบค่ะ เน้นวิเคราะห์
- ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบข้ามวิชา ... ช้อยส์ก็จะประมาณว่า ครูแดงจัดการเรียนการสอนแบบ.... ให้นักเรียนทำงานแบบ...... ประมาณนี้แหละ 5 ข้อ เลือกเอาว่า ครูคนไหนสอนแบบข้ามวิชา
ข้อสอบวิชานี้จะเน้นวิเคราะห์นะคะ โจทย์ก็จะคล้ายๆ กัน (ถ้าจำไม่ผิด บูรณาการนี่ มีเกือบ 30 ข้อเลยมั้ง) จะเน้นเรื่องที่บอก แต่ช้อยส์นี่แหละ เราต้องมาวิเคราะห์ว่าข้อไหนถูก
- base brain เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใด - ข้อสอบ

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
5555 วิชานี้ได้น้อยที่สุด และคะแนนขี้แหร่สุดๆ ด้วย ได้แค่ 28 คะแนน เหอๆๆ (โง่จังเลยเรา) แต่ยอมรับค่ะ ว่าแทบไม่ได้อ่านวิชานี้เลย ถ้าอ่านคงได้ เพราะข้อสอบเกี่ยวกับความจำทั้งนั้น แนวทฤษฎีล้วนๆ ค่ะ
- ทฤษฎีของ.....(ชื่อนักจิตวิทยา) สอดคล้องกับการเรียนการสอนในข้อใด (ประมาณนี้หลายข้อ)
- การเรียนรู้จากการกระทำ (Learning by doing) เป็นของนักจิตวิทยาคนใด (จอห์น ดิวอี้) ข้อนี้จำได้เลย อยู่ใน 1 – 5 ข้อแรกเลยด้วย อันนี้มีในสอบบรรจุหลายครั้ง เราเลยจำได้ (มีคนบอกมา)
- เรื่องจิตวิทยาพัฒนาการ น่าจะประมาณ 30 ข้อ
- จิตวิทยาการแนะแนว ประมาณ 30 ข้อ .. บิดาแห่งการแนะแนวคือใคร. (แฟรงค์ พาร์สัน)
มาตรฐานนี้ อาจะเพราะว่าเราไม่สนใจ เลยไม่ได้ใส่ใจทำข้อสอบด้วย จำได้คร่าวๆ แค่นี้เอง แต่ว่าไปอ่านมาเหอะ เรื่องทฤษฎีของนักจิตวิทยาน่ะ โจทย์จะถามเกี่ยวโยงถึงทฤษฏีเป็นส่วนใหญ่

มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผล
วิชานี้ก็ถือว่าหินมากๆ เราต้องทำการวิเคราะห์ข้อสอบ มีการคำนวณหาค่า p ค่า r ด้วยนะ (p คือความยากง่ายของข้อสอบ, r คืออำนาจจำแนก) วิชานี้คงต้องอ่านหนังสือมากหน่อยนะคะ แนววิเคราะห์อีกแล้ว
อันนี้ต้องอ่านตามหนังสือวิชา การวัดและการประเมินผลนะ เพราะว่าในหนังสือสอบบรรจุครูที่เราอ่าน มันไม่แนะและไม่มีตัวอย่างวิธีคิดหาค่า P ค่า r ด้วย
วิชานี้จะมีเรื่อง พุทธพิสัย ทักษะพิสัย มีออกเยอะนะ เน้นเรื่อง ความยากง่าย ความเชื่อมั่น อำนาจจำแนก
- แยกให้ออกว่าข้อสอบที่ดี มีค่า p เท่าไหร่ ถ้าจำได้ก็ทำข้อสอบได้นะ (ในส่วนที่คำนวณน่ะ)

มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
วิชานี้ 55555 เราผ่านอีกแล้ว 65 คะแนน วิชานี้ง่ายค่ะเพื่อนๆ (เราก็ว่าเราทำได้นะ ไมได้คะแนนแค่นี้ไม่รู้) ข้อสอบประมาณว่าให้แก้ไขสถานการณ์ตอนที่สอนน่ะ เช่น นักเรียนยกมือบอกว่าไม่เข้าใจ เราจะทำยังไงให้เด็กเข้าใจ ก็เลือกตามช้อยส์ได้เลย ไม่ยากค่ะ อาศัยหลักจิตวิทยา และวิเคราะห์ดูว่า ถ้าเจอเด็กพฤติกรรมแบบนี้ เราจะต้องใช้วิธีไหนจัดการกับเด็ก
ช้อยส์เราว่ามันถูกทุกข้อ แต่ว่า..ข้อไหนล่ะ? ที่ถูกที่สุด นั่นหมายถึงเราจะได้คะแนนถ้าเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุด ข้อสอบแบบนี้มันแย่ตรงที่ว่า ไอ้ข้อที่เราว่ามันถูก มันกลับไม่ถูก เพื่อนๆ ต้องระวังกันด้วยนะคะ

มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานนี้เจ็บใจตัวเองสุด ๆ ได้แค่ 57 อีก 3 คะแนนก็ผ่าน แต่ก็ทำไม่ได้ แถมเทียบโอนไม่ได้อีก คิดแล้วก็เจ็บจี๊ดๆๆ แพ้ตัวเองอีกแล้ว
มาตรฐานนี้มีหลักทฤษฎีแค่ 30 ข้อค่ะ 70 ข้อที่เหลือจะมีข้อความมาให้ 1 ข้อความ เนื้อเรื่องก็ประมาณว่า ครูนิด สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นม.... มีนักเรียนไม่ผ่าน 20 คน ครูนิดใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ เห็นว่ามีนักเรียนผ่านมากกว่าเดิม ... หลังจากนั้นก็จะเป็นคำถาม.. ข้อใดเป็นตัวแปรต้น. หรือ ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ การวิจัยนี้ควรใช้รูปแบบไหน.. แนนไม่เคยเรียนมา ตอบไม่ได้เลย
เราต้องวิเคราะห์ได้ด้วยว่า ถ้าเกิดนักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องแล้ว วิธีแก้ไขของเราจะใช้การจัดการเรียนการสอนแบบไหนมาใช้ จึงจะเหมาะสมที่สุด เอาอีกแล้วช้อยส์ข้อไหนถูกที่สุดอ่ะ
ไม่แน่ใจว่าครั้งที่สองจะออกมาประมาณนี้หรือเปล่า ส่วนทฤษฏีการวิจัย ก็ทั่วๆ ไป

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
วิชานี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในทางการศึกษา ขนาดแนนจบคอมพ์มานะ ยังไม่ผ่านเลย ไม่มีแนวที่เรียนมาเลย ทางด้านการศึกษาเท่านั้นเลย
- โรงเรียนควรใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วเท่าไหร่ในการจัดการเรียนการสอน
ก. 256 kbps ข. 512 kbps ค. 1 mbps ง. 2 mbps จ. จำไม่ได้
ข้อนี้จำได้เลย เพราะงงแป๊ก เราไม่รู้จริงๆ ว่าต้องใช้เท่าไหร่แน่ เอ๋อเลยอ่ะ
- ระบบการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ it[[xit,;]z]
- เว็บของข้าราชการ //www. … .go.th
- เครือข่ายที่ใช้ในโรงเรียน 20 เครื่อง ต้องใช้เน็ตเท่าไหร่


มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
มาตรฐานนี้ข้อสอบแนวก็คล้ายๆ กับมาตรฐานที่ 6 แต่มีไม่มาก (แนนผ่านด้วย ได้ 64 คะแนน) จะเน้นเรื่องกฎหมายของคุรุสภาด้วย เช่น... สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่อะไร ไม่แน่ใจว่าข้อนี้มีมั้ย แต่แนวนี้มีหลายข้อ
- พวกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ต่างๆ ของตำแหน่งงานในคุรุสภา เพื่อนๆ โหลดได้จากเว็บคุรุสภาได้เลยนะ ถ้าใครมีญาติเป็นครู ปีนี้คุรุสภาแจกหนังสือให้ 1 เล่ม ครูทุกคนต้องได้ เล่มสีฟ้า สันปกสีขาวหรือไงนี่แหละ ถ้าจำไม่ผิด ในนั้นแหละมีเพียบเลย


แต่ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆ ในเว็บคุรุสภามีบอกแนวข้อสอบที่จะออกสอบอยู่แล้ว ในหัวข้อ “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” อยู่ในหน้าแรก ดูตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือนะคะ หรือตามลิงค์นี้เลยค่ะ //www.ksp.or.th/upload/278/files/434-2333.pdf เราอาจจะบอกไม่หมด แต่ในนี้จะบอกได้ครอบคลุมกว่า
ถ้าเข้าไปแล้วก็ดูในหน้าที่ 8 หัวข้อมาตรฐานวิชาชีพครู จะออกในนั้น ตามสาระความรู้ของแต่ละมาตรฐานเลย จะบอกไว้นะว่า แต่ละมาตรฐานน่ะ ความรู้จะต้องมีอะไรบ้าง อ่านตามหัวข้อนั้นเลย ครั้งแรกที่เราสอบ เราก็เอาเกณฑ์จากตรงนั้นมาหาหนังสืออ่าน อยู่ที่ว่าเราจะหาอ่านได้ตามหัวข้อที่คุรุสภากำหนดได้หรือเปล่า

หนังสือที่เราอยากจะแนะนำให้อ่าน หนังสือสอบบรรจุครู ของ อ.จีระ งอกศิลป์ เนื้อหาจะเขียนบรรยายและสรุปใจความสำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้ให้ อ่านเข้าใจง่ายดี ลองๆ ไปหาอ่านดูนะคะ และเอาไว้ใช้อ่านสอบบรรจุได้ด้วย

โห... โม้มาได้ตั้งเยอะ ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆ สอบผ่าน และครบไวๆ นะคะ นู๋แนนเป็นกำลังใจให้ค่ะ ไม่อยากได้อะไรตอบแทน คิดแค่ว่าเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันไป และถ้าเพื่อนๆ อยากจะส่งให้ใครต่อไม่ว่านะคะ เพื่อนๆ รู้แนวข้อสอบ แล้วสอบผ่านก่อนแนน แนนก็ดีใจด้วย และไม่คิดกั๊กด้วยนะ เพราะว่าถ้ายังสอบไม่ผ่านแสดงว่าแนนยังไม่พยายาม วันๆ นึงเรามีเวลาเท่ากัน โอกาสในการเรียนรู้เท่ากัน ฉะนั้นอย่าโทษใคร ต้องโทษที่ตัวเรายังไม่พร้อม

ใครอยากได้ไฟล์เต็มๆ ทิ้งเมล์ไว้ แล้วแนนจะส่งให้นะคะ ทีแรกแนนทิ้งเมล์แนนไว้ แต่พอมีคนแอดมา บอกตามตรงค่ะ แนนแทบประสาทเสีย.. แนนไม่ใช่ จนท. คุรุสภา ก็มาถามอยู่นั้น ผลจะออกวันไหน เออ.. เราจะรู้ได้ไง แล้วบางคนก็พูดจากวนประสาท.. และบางคนบอกตามตรงค่ะ พูดนี่ไร้การศึกษามาก.. ต้องขอโทษเพื่อนๆ บางคนด้วยนะคะ แนนขอจำกัดการติดต่อละกันนะคะ เพราะรู้สึกมันวุ่ยวายกับชีวิตแนนเหลือเกินค่ะ (แก้ไขเมื่อ 20 พ.ค. 51)

อ้อ..ลืมไปนิด แนนจะเข้าไปเว็บคุรุสภาบ่อย ใครอยากฝากข้อความถามแนน ก็โพสต์ไว้ในคุรุสภานะคะ ใช้หัวข้อว่า ถึง นู๋แนน ก็แล้วกันนะคะ แล้วแนนจะเข้าไปตอบเท่าที่จะสามารถตอบได้

เพิ่มเติม...13 พ.ค. 51
1. คนที่จะแอดมาถามข้อมูลนะคะ ถ้าคิดจะบล็อกกันนะ ก็ไม่ต้องแอดมาค่ะ เสียความรู้สึก มีคนแอดมาขอแนวข้อสอบ ถามข้อมูล พอให้หมดแล้วก็บล็อกเราซะงั้น มันเสียความรู้สึกจริงๆ ถ้ากลัวว่ามันจะรก แค่เมล์มาถามพอค่ะ ไม่ต้องแอดเอ็มมา ไม่อยากคุยกะคนพวกนี้อยู่ด้วย ..ไร้มนุษยสัมพันธ์

2. ตอนนี้ที่ มรภ.อุบลฯ เปิดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูค่ะ ถ้าใครอยู่แถวๆ อีสาน ก็ลองโทรไปสอบถามข้อมูลดูนะคะ แนนก็ไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากค่ะ ทราบแต่ว่ามีเปิดอบรม คนที่เทียบโอนได้ไม่ครบ 9 มาตรฐาน เช่น จบจาก มสธ แบบเนี้ยอ่ะค่ะ น่าไปอบรม แต่ถ้าอยู่ไกล แนนคิดว่าน่าจะมีเปิดที่อื่นด้วยนะคะ น่าจะเป็นศูนย์แต่ละภาคค่ะ แต่..อย่างไรซะ โทรถามข้อมูลก่อนนะคะ ที่สำนักมาตรฐานวิชาชีพ 02-2806226

3. การสอบมาตรฐานวิชาชีพแต่ละครั้ง บางมาตรฐานอาจจะวนๆ อยู่ในแนวเดิมนะคะ แต่ก็"ม่ได้หมายความว่า จะมีอยู่เท่าที่แนนบอกแนวข้อสอบไป ควรศึกษาให้มาก และกว้างขึ้นด้วยนะคะ เพราะบางมาตรฐานก็ออกคนละเรื่องกันเลย เช่น ครั้งที่ 1 การวัดผลและการประเมินผล มีออกค่า P ค่า r เป็น สิบๆ ข้อ แต่พอมาครั้งที่ 2 ไม่มีสักข้อ (เพื่อนที่ไปสอบ บอกมาค่ะ) แบบนี้มันก็เซ็งเรานะคะ ที่อุตส่าห์อ่านมาแต่กลับไม่มีออก อ่านกว้างๆ ค่ะ ตามหัวข้อสาระในแต่ละมาตรฐานวิชาชีพครู ในนั้นครอบคลุมแน่นอนค่ะ ขอให้เพื่อนๆ โชคดี

4. ตอนนี้แนนได้ใบรับรองสิทธิ์มาแล้วนะคะ ได้วันที่ 26 เม.ย. ทันสมัคร 28 พ.ค. พอดีเลย ตอนนี้เพิ่งจะสอบภาค ก ของ สพฐ ไปค่ะ ยากสุดๆ แต่ก็พอทำได้ค่ะ ไม่หวั่น อิอิ.. แนนกะว่าแนนจะเอาแนวข้อสอบที่แนนสอบไปมาลงบล็อกอีก ให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่เคยสอบ ได้ลิ้มรสดู อิอิ (ตอนแนนเข้าสอบนะ ตื่นเต้นสุดๆ เลย) แต่ว่าขอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะ แล้วจะเอามาลงให้ จดไว้เยอะหลายข้อเหมือนกันค่ะ (เดือนนี้สอบทั้งเดือนค่ะ 10-11 พ.ค. สอบภาค ก ครู สพฐ, 17 พ.ค. สอบภาค ข กรมศุลกากร, และถ้าสอบภาค ก ครู สพฐ ผ่าน 24-26 พ.ค. สอบภาค ข ครู สพฐ ค่ะ และ 1 มิ.ย. ปฐมนิเทศ เรียน ป.โท ค่ะ)

เพิ่มเติม 22 พ.ค. 51
- กรุณาตรวจสอบข้อมูล และเช็คข้อมูลโดยตรงที่คุรุสภาอีกครั้งนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเพื่อนๆ เอง แนนอาจรับข้อมูลที่เก่าแล้ว และมีโอกาสจะผิดพลาด เพราะเคยเข้าไปตอบกระทู้เพื่อนผิดในเว็บคุรุสภา มีเพื่อนตั้งกระทู้ถามว่า "ใบอนุญาติปฏิบัติการสอน สามารถใช้สมัครสอบครูได้หรือเปล่า" ไอ้เราก็รีบอ่านเกิน นึกว่าเป็นแบบประเมินการสอนในสถานศึกษา ก็เลยตอบว่า "ไม่ได้ค่ะ" แค่ 3 คำ โดนด่าซะเสียหมาเลย.. ไม่มีสมองบ้าง โง่บ้าง ควายบ้าง ไม่รู้คราวหลังก็ไม่ต้องมาตอบ บลาๆๆ เฮ้อ.. ทำดีก็โดนด่า

แนวข้อสอบที่เพื่อนๆ ใจดีมาโพสต์ไว้ให้อ่านค่ะ

ไปสอบมาตรฐานวิชาชีพครูมาค่ะ สอบวันที่ 21 มิถุนายน 2552 สอบมาตรฐานที่ 4 วิชาจิตวิทยาสำหรับครู และจะสอบวันที่ 27 มิถุนายน 2552 วิชานวัตกรรมฯ ข้อสอบวิชาจิตวิทยาที่สอบไปแล้วมีแนวพอจะจำได้ ดังนี้ค่ะ
1. จิตวิทยาพัฒนาการ ออกประมาณ 40 ข้อ เยอะกว่าเพื่อนเลย
2. จิตวิทยาการศึกษา ออกประมาณ 35 ข้อ
3. จิตวิทยาการแนะแนว ออกประมาณ 25 ข้อ
จิตวิทยาพัฒนาการ ออกประมาณว่า
1.ข้อใดคือวุฒิภาวะที่เห็นชัดเจนที่สุด ตัวเลือก
ก.มีเด็กทารกดูดนิ้ว
ข.เด็กอายุ 6 เดือนนั่งได้
ค.เด็กอายุ 1 ปี เดินได้
ง. เด็กมีอาการโกรธเขวี้ยงสิ่งของ
ข้อ จ. ผูสอบจำไม่ได้
และที่จำได้บางข้อ เช่น
-แนวความคิดของอีริกสันการปล่อยให้เด็กมีโอกาสทำสิ่งต่าง ๆ เรียพัฒนาการขั้นนี้ว่าอะไร
-การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวความคิดของเพียเจท์
- ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของโคกเบิร์ก
- ดูพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ทารก-12 ขวบ
ออกเยอะมาก
- การใช้กล้ามเนื้อใหญ่และย่อย ใช้ตอนไหน
- เด็กชอบเล่นของเล่นช่วงไหน
- ดูพัฒนาการของเด็กอนุบาล,ประถม,มัธยม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
- ออกแนวชีววิทยาประมาณ 10 ข้อ เช่นลักษณะของแฝดแท้และแฝดเทียม , ผิวเผือก , กรุ๊ปเลือด พ่อ A แม่ B ลูกมีโอกาสเป็น , ตาบอดสีเกิดจากอะไร , โครโมโซม
จิตวิทยาการศึกษา
เช่น วิชาจิตวิทยาการศึกษา ช่วยในด้านใด
ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยมแบบคลาสสิค และแบบการกระทำ อ่านให้ละเอียด โดยเฉพาะหลักการวางเงื่อนไข การเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ การลงโทษทางบวก การลงโทษทางลบ ความกลัวเกิดจากกรรมพันธ์หรือตัวแบบ
ทฤษฎีของธอร์นไดค์ สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (S)
กฎแห่งผลอ่านด้วย
สกินเนอร์ การเสริมแรงมีแบบไหนบ้าง อ่านให้หมดคำถามจะเป็นแบบว่ายกตัวอย่างขึ้นมาแล้วตรงกับการเสริมแรงแบบใดหลายข้อมาก ๆ การลงโทษอ่านด้วย
การจัดการเรียนรู้ต้องครอบคลุมด้านใด จิตพิสัย พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย

ต่อไปจิตวิทยาการแนะแนว ออกค่อนข้างง่าย
เช่น การแนะแนวมีการแนะแนวด้านใดบ้าง
บริการการแนะแนวมีกี่ข้อ ตอบ 5 ข้อ เราตอบผิด ตอบ 7 ข้อแน่ะ
PDCA คืออะไร
Cade คืออะไร
การให้คำปรึกษา
*** จำได้ประมาณนี้ค่ะ ลงไว้เพื่อเป็นแนวข้อสอบเนาะ

โดย: เจ๋ IP: 58.147.61.175 วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:11:54:22 น.

ไปสอบ มฐ.วิชาชีพครูมาเมื่อ 21-22,27 / 6 / 52 มา ลงไว้ทั้ง 9 เล่มเลย สอบสนาม สงขลา พอดีลงมาทำงานที่แถวๆ รร มหาฯ เลยสมัครสอบฯ ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพ หาตัวอย่างข้อสอบค่อนข้างยากครับ อีกอย่างผมไม่เคยมีประสบการณ์สอนมาเลย จบวิทย์คอมฯ+รัฐศาตร์มา
ลองหาตัวอย่างข้อสอบในเน็ต ไม่ค่อยเจอ ได้แต่เนื้อหาบางส่วนมาอ่าน ที่หาง่ายก็ ม.001 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู กับ ม.008 นวัตกรรมและเทคโนโลยี ฯ มีข้อมูลให้อ่านเยอะหน่อย
เราโชคดีที่มีเพื่อนไปเรียน ป.วิชาชีพมาที่ ม.ราชภัฎนครศรีฯ ได้หนังสือมาอ่าน 3 เล่ม ม.004 จิตวิทยาสำหรับครู (ตอนเรียน จิตวิทยา ที่ วค.นครศรีฯ ก็เรียนกับผู้แต่งหนังสือเล่มนี้)
ม.005 การวัดและประเมินผลการศึกษา กับ ม.007 การวิจัยทางการศึกษา แต่ก็ไม่ค่อยได้อ่านเต็มที่นัก จับหนังสือเป็นหลับละครับ.ฮ้าๆๆๆๆๆ
แต่ข้อสอบก็ออกตรงกับเนื้อหาในหนังสือเยอะ โดยเฉพาะ จิตวิทยา (เราอ่านแต่ไม่ short note เลยจำไม่ค่อยได้) คิดว่าเล่มนี้น่าจะสอบไม่ผ่าน (50% คงได้)
การวัดและประเมินผลการศึกษา ก็ค่อนข้างยากสำหรับเรา มีคำนวนเยอะ เราอ่านแต่ไม่ได้จำมาเลย จำสูตร หาความยากของข้อสอบมาเท่านั้นแหละ
ส่วน ม. อื่นๆ ไม่ยากมากนัก เท่าที่ทำข้อสอบ คิดว่าน่าจะผ่านอย่างน้อย 6-7 เล่ม
**************
ข้อสอบที่พอจะจำได้เช่น
ม.1 เกี่ยวกับคอม ถาม W คืออะไร ประมาณนี้ (เราอ่านคำถามแล้วงงครับ แต่ก็น่าเห็นใจคนอื่นมากกว่านะ ถึงจะเรียนคอมฯมา แต่ถ้าไม่เคยใช้ UNIX หรือ Command Line บน LINUX ก็คงจะไม่รู้ มันเป็น linux file permission ครับ rwx หมายถึง ไฟล์นั้น อ่านได้ เขียนได้ execute ได้ เช่น r-w หมายถึง อ่านได้ เขียนไม่ได้ execute ได้
- Korn Shell เขียนย่ออย่างไร (ksh) ตัวเล็ก/ใหญ่ บน linux มีค่าต่างกันนะครับ อันนี้คนที่ไม่เคยเรียนอาจเดาได้บ้าง
- Disk read error, invalid system disk, please insert system disk ประมาณนี้ เกิดจากอะไร 1. hdd error 2.??? 3.?? 4.??? 5.diskket insert in drive A ประมาณนี้ คำถามนี้คำตอบเป็นไปได้ทั้ง 1 และ 5 ครับ ถ้าเมื่อก่อน error ตัวนี้ จะเป็นเพราะสาเหตุข้อ 5 เป็นส่วนใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้ น่าจะเป็นเพราะข้อ 1. ครับ เพราะ เมื่อก่อน ถ้าเป็นคนที่ไม่ถนัดคอมฯ ใส่ diskket ไว้ ตอน boot BIOS จะไปอ่าน Drive A ก่อน จึงไปอ่าน HDD ทำให้เกิด error ตัวนี้ แต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ BIOS ส่วนใหญ่จะถูกตั้งให้ boot จาก CD HDD ก่อน ถึงจะไป boot ที่ Floppy Disk มันจึงเป็นไปได้ยอกที่จะ error ตามข้อ 5 (และ floppy disk ก็แทบจะไม่มีใครใช้กันแล้วครับ)
- อื่นๆอีกมากมาย.......... ถ้าตั้งใจอ่านหนังสือจริงๆ ไม่ยากหรอกครับ สอบคราวต่อไปคิดว่าน่าจะผ่านทั้งหมด 9 ม. แล้วครับ แต่ไม่รู้เปิดสอบอีกเมื่อไหร่............

โดย: S.C.Nasrudin IP: 118.173.163.94 วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:17:20:27 น.


***************
ช่วยกันครับ

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู จากการสอบมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 6 เมื่อเดือน ก.ย. 53 ที่ผ่านมา

แบ่งออกเป็น 3 วิชา หลัก

1. ภาษาไทย มีทั้งหมด 40 ข้อ เป็นหมวดวิชาที่กว้างมากเพราะหลักภาษาไทยจะว่าไปมีเยอะมากตั้งแต่ เสียงอักษร รูปสระ เสียงสระ คำไทยแท้ คำสมาส คำสนธิ คำราชาศัพท์ สระเปลีี่ยนรูป สระลดรูป ฯลฯ เท่าที่เคยสอบถามมาแต่ละครั้งจะออกข้อสอบมาไม่คล้ายกัน เช่นครั้งนี้ออกการสะกด ครั้งหน้าอาจออกการใช่การันต์ เป็นต้น ครั้งนี้ ( 6 / ปี 2553) ออกข้อสอบเป็น การเขียนและการอ่านภาษาไทย เช่น คำใดต่อไปนี้สะกดผิด คำใดต่อไปนี้เขียนถูกต้อง ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด
และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่น ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าผู้พูดรู้สึกน้อยใจ

2.ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ แบ่งได้ชัดเจน 3 ส่วน

ส่วน conversation สนทนาภาษาอังกฤษ ส่วนนี้ไม่น่ายากถ้าพอรู้ศัพท์พื้นๆ ก็จะพอเดาออก ก็แบบที่พวกเราเคยเรียนๆกันนั่นแหละครับ สถานการณ์สมมติ คนสองหรือสามคนคุยกัน
A: How do you do?
B: .................
(แต่ข้อสอบไม่ง่ายขนาดนี้นะ )
เป็นการสนทนาราวๆ 8-10 ประโยค
ครั้งนี้ มี 2 สถานการณ์ ละ 5 ข้อ รวมเป็น 10 ข้อพอดี
สถานการณ์แรก เราไปภัตราคารที่ได้สำรองโต๊ะไว้แล้ว แต่ว่าเราพาคนไปเกิน เป็นบทสนทนาระหว่าง บรุษที่ 1 กับ พนักงานในร้าน
สถานการณ์ที่สอง ครูสองคนคุยกันถึงเรื่องงานสอน นินทาหัวหน้า และพูดถึงอีกคนที่นั่งในห้องว่าเป็นใคร

ส่วน reading การอ่านภาษาอังกฤษ จะเน้นเป็นการอ่านจับใจความ ตัวคำตอบมีในบทความที่ยกมาให้อ่าน ครั้งนี้ มี 2 บทความ บทความละ 5 ข้อ บทความหนึ่งมีเนื้อความยาวประมาณ 5-10 บรรทัด อันนี้ยิ่งเดาง่ายครับ

ส่วน writing การเขียนภาษาอังกฤษ ตัวนี้ผมว่ายากสุด เพราะถึงแม้จะไม่ใช่ข้อสอบเขียน แต่ถ้าเราไม่แม่นเรื่องไวยากรณ์มีโอกาสพลาดสูงมาก ครั้งนี้ออกข้อสอบเป็นการให้ประโยคมา แล้วให้หาคำที่ใช้ผิด เช่น
Jim drink coffee every two hours last night. ทราบไหมครับคำไหนผิด ประโยคนี้ past simple tense ครับ กิริยา 3 ช่อง ใช้ drink ผิด ข้อสอบจริงยาวกว่านี้ ชวนงงกว่านี้ ทั้ง กิริยา คำเชื่อม บุพบท


3. เทคโนโลยี 30 ข้อ ครั้งนี้ออกข้อสอบเป็น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับครูและการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น ทำไมครูจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างไรในการเรียนการสอน (ข้อสอบกลุ่มนี้ตัวลวงจะเยอะครับระวังสับสน) อีกกลุ่มที่ง่ายๆคือ การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน พวกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เช่น การต่อกันเป็นระบบเครือข่ายใช้อุปกรณ์ใด โปรแกรมใดใช้สำหรับนำเสนองาน เป็นต้น


คงพอเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆ นะครับ

โดย: ไตรภาคี วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:21:13:16 น.


มีแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 จากเื่พื่อนที่เคยสอบ มาฝากนะครับผม ดังนี้ เท่าที่เคยอ่านเจอมานะคะ เค้าบอกว่าข้อสอบมันเปลี่ยนไปทุกปี เคยทราบมาว่ามาตรฐานที่ 1 จะออกพวกคำสมาส สนธิ จำพวกนี้ แต่ตอนสอบคราวที่แล้วไม่เจอเรื่องพวกนี้เลยค่ะ แต่ยังไงก็กันไว้ก่อนก็ได้ค่ะ
มาตรฐานที่ 2
อันนี้เท่าที่จำได้นะคะ
• จะออกเรื่องปรัชญา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษานิดหน่อย สารัตถนิยม นิรันตรนิยม พิพัฒนาการนิยม อัตถิภาวะนิยม บูรณาการ จำพวกนี้อ่ะค่ะ รู้พื้นฐานไว้บ้างก็ดีว่าแต่ละอย่างมันเน้นอะไร ต่างกันยังไง บางทีก็ควรรู้พวกหลักสูตรประเภทต่างๆไว้ด้วย หลักสูตรเนื้อหาวิชา เช่น หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรแกนกลาง ฯลฯ, หลักสูตรที่ยึดผู้เรียน เช่น หลักสูตรเอกัตบุคคล หลักสูตรส่วนบุคคล ฯลฯ, หลักสูตรประสบการณ์ เช่น หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม.......บางครั้งถามว่าหลักสูตรแบบนี้ให้ปรัชญาการศึกษาแบบไหน อ่ะค่ะ ครั้งที่แล้วมีเรื่องนี้ 2-3 ข้อ
• ครั้งที่แล้วส่วนใหญ่จะออกในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ค่ะ
เช่นอันนี้จดไว้เลยจำได้
- หลักสูตร 44 มีปัญหาอะไร ถึงเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 51
- ใช้หลักสูตร 51 ครบทุกชั้นในปีไหน ปี 55
- หลักสูตรแกนกลางมีกี่สาระ 8สาระ
- ประมาณว่า เน้นทักษะพื้นฐานการอ่าน เขียน คิดคำนวณ ประถม
- สำรวจความถนัดและความสนใจของตัวเอง.........ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ม.ต้น
- เพิ่มพูนความรู้ทักษะเฉพาะด้าน สนองความสามารถ ความถนัด และสอนงความสนใจผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ ม. ปลาย
- ประมาณว่าข้อไหนไม่ได้อยู่ในวิสัยทัศน์ของแกนกลาง 51 หรือข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของแกนกลาง 51
- ประมาณว่าข้อไหนไม่ได้อยู่ในหลักการ ของแกนกลาง 51 หรือข้อใดเป็นหลักการของแกนกลาง 51
- ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะของแกนกลาง 51 หรือข้อใดเป็นสมรรถนะของแกนกลาง 51
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- แกนกลางมีมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมดกี่มาตรฐาน 67มาตรฐาน
- พวกโครงสร้างเวลาเรียนของทั้งประถม มต้น มปลาย
- 1 หน่วยกิต เท่ากับกี่ชั่วโมง
- ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถ ความมุ่งหมายของหลักสูตรเหมือน พวงมาลัย
- หลักสูตรข้อใดไม่ได้ใช้แนวคิดจากปรัชชาการศึกษา สารัตถนิยม
- ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร สถานศึกษา
- หลักสูตร 51 ต่างจาก 44 ตรงไหน
พอดีว่าครั้งที่แล้วแกนกลางออกเยอะ เลยได้มา 72 คะแนนค่ะ

มาตรฐานที่ 3
อันนี้ออกพวกรูปแบบการเรียนรู้ เช่น 4mat cippa เป็นต้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้แบบเรียนรวม การใช้สื่อนวัตกรรม การเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินผลการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4
พอดีอันนี้ไม่ได้จดไว้ค่ะ ก็ออกทั้งแนวคิดของนักจิตวิทยาและประยุกต์ด้วย
เช่นทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของเพียเจ ทฤษฎีของโคลเบิร์ก มาสโลว์ ทฤษฎีของจิตวิทยาและแนว
- ข้อใดเป็นหัวใจของจิตวิทยาแนะแนว การให้คำปรึกษา
มาตรฐานที่ 5
พอดีอันนี้ไม่ได้จดไว้ค่ะ ก็จะมีพวกการวัดผลประเมินผล เครื่องมือในการวัด การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ ค่าความยากง่ายของสอบ อำนาจจำแนกก็มีเหมือนกันนะคะ มีคำนวณนิดหน่อย เช่นมีโจทย์ ตารางมา ถามว่าข้อใดมีอำนาจจำแนกสูงสุด มีคำนวณง่ายๆค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าที่คำนวณนี่เป็นมาตรฐานที่ 5 หรือ 7 เพราะเนื้อหาบางส่วนมันทับซ้อนกันอยู่ค่ะ ก็คือควรมีความรู้เรื่องคุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือ เช่น ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความเป็นปรนัย อำนาจจำแนก ความยากง่าย พวกนี้ไว้จะดีมาก จำด้วยก็ดีว่า แบบทดสอบที่ดีควรทีค่าความเชื่อมั่นที่เท่าไหร่ อำนาจจำแนกที่เท่าไหร่ อะไรพวกนี้ค่ะ
มาตรฐานที่ 6
พอดีอันนี้ไม่ได้จดไว้ค่ะ อันนี้ออกพวกหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ การคิดอย่างเป็นระบบ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม โครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อชุมชน พวกนี้ค่ะ อันนี้ไม่ได้อ่านไปเลยค่ะ มโนเอาสุดๆๆ ผ่านมาฉิวเฉียด
มาตรฐานที่ 7
ก็ออกพื้นฐานวิจัยทั่วไป รูปแบบงานวิจัย ตัวแปรต้นตัวแปรตาม การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟ ตาราง วงกลม พอดีมั่นใจว่ามาตรฐานนี้ผ่าน เลยไม่ได้จดรายละเอียดตอนออกห้องสอบค่ะ อันนี้ได้เยอะสุด 76 คะแนน ไม่ยากค่ะ อ่านหนังสือการวิจัยทางการศึกษาซักเล่มหนึ่งก็น่าจะโอเคค่ะ
มาตรฐานที่ 8
จะออกพวก คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ภาพ สี printer, internet, การใช้สื่อการสอน
- CCD คือ
- โปรแกรมที่ใช้สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- สีอะไรไม่ควรใช้เป็นสีพื้นและตัวอักษร
- point ของตัวอักษรวัดจากอะไร
- บทเรียนโปรแกรมเป็นของกลุ่มใด
- พุทธนิยม
- การเรียนรู้แบบค้นพบด้วยตนเอง
- การหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรม
- การบีบอัดไฟล์ใช้นามสกุลอะไร หรือโปรแกรมไร
- ภาพลายเส้นใช้นามสกุลอะไร
- ระบบจอสัมผัสทำงานโดยอาศัยหลักการใด
- อยู่บนดอย หรือกลางทะเล ควรใช้สัญญาณแบบไหน
- กรวยการเรียนรู้
- ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
- ข้อใดคือ social media
มาตรฐานที่ 9
มีความเป็นครูทั่วไปค่ะ ลักษณะของครูที่ดี บทบาทหน้าที่ของครู ทัศนคติต่อวิชาชีพครู แล้วก็กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรณยาบรรณวิชาชีพครู
- ความหมายของครู จะเป็นพวกคำเปรียบเทียบต่างๆอ่ะค่ะ
- พวกมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ยื่นใบลา แต่ผอ ไม่ได้เซ็น หยุดเอง โทษคือ
- ใครไม่ได้รับบำนาญ จะมีตัวเลือกพวก ลาออก ให้ออก ถอดออก ไล่ออก
- ข้อใดไม่ใช่ภาระงานของครู
- ครู คือ วิศวกรสังคม
- ใครไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู อาจารย์มหาลัย
- ต้องยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพก่อนหมดอายุวัน 180 วันหรือ 6 เดือน ถ้าจำไม่ผิดนะคะ
- ไม่ส่งลูกเข้าโรงเรียน โทษคือ ปรับ 1000 น่าจะ
- ผู้ทำการประเมินภายนอกคือใคร
- จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีเพื่อ

โดย: ครูนิว (ชีววิทยา) มหาพฤฒารามฯ IP: 180.180.150.213 วันที่: 28 ตุลาคม 2554 เวลา:8:26:35 น.

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่อนุเคราะห์แนวข้อสอบด้วยนะคะ

(21 กุมภาพันธ์ 2557) ณ ตอนนี้มีเอกสารอ่านเพื่อเตรียมสอบทั้ง 9 มาตรฐานนะคะ รวบรวมมาจากเืพ่อนครูที่เคยไปอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ก่อนที่จะถูกปิดการอบรมตามมหาลัยต่างๆ ก็ถ้าใครสนใจ สามารถติดต่อแนนทางอีเมล์ "เอ็นuunan@gmail.com" ได้นะคะ (ตัวหนังสือตัวแรกแทนตัวภาษาอังกฤษนะคะ ขออภัย เพื่อป้องกันอีเมล์ลูกโซ่ค่ะ หรือสามารถเข้าไปดูที่ข้อมูลโปรไฟล์อีกทีค่ะ) ถ้าตอบช้าขออภัยด้วยนะคะ ภารกิจเยอะมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
 

Create Date : 02 มีนาคม 2551   
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2557 14:34:11 น.   
Counter : 17030 Pageviews.  


][NuUnAn--
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]

(nuunan@gmail.com ขอไม่ตอบคำถามในกรณีที่เขียนไว้ในบล็อกแล้ว และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ บล็อกนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นค่ะ)
Creative Commons License
ผลงานนี้ โดย นู๋แนน ใช้ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ใช่งานดัดแปลง 2.0 สหราชอาณาจักร: อังกฤษและเวลส์.
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงาน
[Add ][NuUnAn--'s blog to your web]