you're welcome to Sana-Anong

แนวข้อสอบบรรจุครู (ข้อสอบจริง 10-11 พ.ค. 2551)

แนวข้อสอบบรรจุครู (ข้อสอบจริง 10-11 พ.ค. 2551)

อ่านก่อนสักนิด
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้อยากได้แนวความรู้แนวข้อสอบเพื่อไปสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการครู สพฐ. ไม่หวงถ้าต้องการนำไปอ่าน แต่ถ้าผู้ใดหวังจะเอาแนวข้อสอบที่จัดทำขึ้นนี้ไปใช้ในทางที่มิชอบ หาผลประโยชน์ หรือคัดลอกเพื่อไปเป็นผลงานขอตน ขอให้ผู้นั้นอย่าได้ประสบความสำเร็จใดๆ ในชีวิต อยากให้แนวข้อสอบนี้ ผู้นำไปใช้เป็นผู้ที่อยากจะเป็นครู รักและศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริง มิใช่แค่อยากรับราชการ เพื่อความโก้เก๋ หรือเป็นอาชีพสุดท้ายที่จะเลือกทำ แนนจัดทำขึ้นเพื่อหวังอยากให้มีครูที่มีความสามารถและมีคุณธรรมมาช่วยกันพัฒนาเด็กที่ต่อไป จะช่วยพัฒนาประเทศเรา ให้เป็นคนที่มีความรู้และมีคุณธรรม ไม่ใช่เก่งแต่คดโกง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่จอย ที่คอยให้คำแนะนำในการเลือกหนังสืออ่านสอบบรรจุครู และคอยชี้แนะเรื่องแนวข้อสอบมาตลอด และตอนนี้แนนสอบได้ลำดับที่ 5 ติดขึ้นบัญชีไว้ลำดับที่ 3 และขอให้สิ่งดีๆ ที่พี่คอยให้แนนส่งผลให้พี่จอยได้บรรจุเร็วๆ

หนังสือที่ใช้อ่าน แนะนำของ อ.จีระ งอกศิลป์ค่ะ ทั้ง 4 เล่ม ส่วนตัวอย่างแนวข้อสอบ ของ อ.จีระ ก็มีสรุปไว้ ของ hi-ed ก็มีออกเยอะเหมือนกันค่ะ ต้องศึกษาและอ่านให้หลากหลายนะคะ

คำแนะนำใตนการอ่านหนังสือ จะอ่านสอบบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องอ่านทุกวันนะคะ จะมาอ่านเพียงแต่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วหวังว่าจะสอบได้ มันคงเป็นได้ได้ยากตามเหตุผลและผล เว้นแต่คุณจะสมองดีเป็นเลิศจริงๆ จึงจะได้ เวลาอ่านต้องอ่านเนื้อหา พรบ. ด้วย อย่าไปเน้นแค่ตัวอย่างข้อสอบอย่างเดียว เนื้อหา พรบ แนะนำของ อ.จีระ ตรงที่ อ. เค้าเน้นตัวหนาไว้ให้นะคะ อ. สรุปไว้ดีมากๆ เพียงแค่ทำความเข้าใจและจำให้ได้เท่านั้น ถ้าคุณจำไม่ได้ ไม่เข้าใจ ก็โอกาสน้อยที่จะสอบติด

การสอบบรรจุเข้ารับราชการครู จริงอยู่ที่ว่าแค่สอบผ่าน 60% ก็สอบผ่านแล้ว แต่สอบผ่านจะได้บรรจุหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะ ฉะนั้นเวลาทำข้อสอบ ต้องคิดว่าต้องทำให้ได้บรรจุ ไม่ใช่ทำเพียงแค่ให้ผ่าน คนที่เขาสอบบรรจุได้ที่ 1 ที่ 2 เค้าต้องสมองดี อ่านแล้วเข้าใจ หรือไม่ก็เตรียมตัวอ่านหนังสือเป็นปีๆ หรืออาจะมีประสบการณ์สอบหลายครั้ง เป็นกำลังใจนะคะ ถ้าเราเอาชนะตัวเองไม่ได้โดยการอ่านหนังสือทุกวัน เราก็เอาชนะคนอื่นไม่ได้นะคะ

การสอบจะมีทั้งภาค ก และภาค ข
ภาค ก จะมี 4 วิชา
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ภาค ข
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
- สัมภาษณ์

วิชาที่ 2-4 แนนไม่ได้ทำแนวไว้ให้ เพราะข้อสอบมันไม่ตายตัวค่ะ
เป็นแนนวิเคราะห์โดยส่วนมาก ต้องอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ช้อยส์จากโจทย์
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป ก็มีคณิต กับ ภาษาไทย ไม่ยากมาก แต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปต้องหมั่นฝึกทำบ่อยๆ จะได้เอง
3. วิชาการศึกษา นี่ก็ต้องวิเคราะห์เอาเองค่ะ ต่อให้จำโจทย์ได้ แต่คำตอบก็ต้องดูว่าข้อไหนจะถูกที่สุด
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รู้แต่วิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ เนื้อหาจะออกค่อนข้างครอบคลุมมีทั้งง่ายและยาก แต่ก็ไม่ยากเกินนะคะ ต้องเตรียมตัวอ่านกว้างๆ
- พื้นฐานคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
- ภาษาซี
- flow chart
- เกตต์ ต่างๆ
- บวกลบ การแปลงเลขฐานต่างๆ
- การคูณ การ บวก ลบ เลขของคอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ระบบเครือข่าย


วิชา ความรอบรู้
1. จังหวัด...(จังหวัดที่คุณไปสอบ) มีเขตพื้นที่การศึกษา กี่เขต

2. จะเป็นข่าวในปัจจุบัน ซึ่งที่แนนเจอคือ
- พายุที่ถล่มพม่าชื่อว่าอะไร (ไซโคลนนาร์กีส)
- ประเทศใดเป็นเจ้าภาพที่จัดแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2008

3. ค่าขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เท่าไร (500 บาท)

4. โรคร้ายแรงในข้อใดที่ไม่มีในประกาศ ก.ค.ศ. (ก. โรคเรื้อน)
ก. โรคเรื้อน ข. วัณโรคระยะติดต่อ ค. เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ ง. โรคพิษณสุราเรื้อรัง

5. อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร

6. ครูในสถานศึกษา กรณีทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถขออุทรณ์ต่อใคร

7. ลำตัดเป็นการละเล่นของภาคใด

8. กฐินมีความหมายว่าอย่างไร

9. การจัดตั้งสถานสงเคราะห์ในเขตจังหวัด... จะต้องขออนุญาตจากใคร (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

10. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า "เด็ก"

11. ใครเป็นผู้แถลงนโยบายการศักษา ต่อที่ประชุมรัฐสภา

12. ข้อใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ.

13. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

14. ครูผู้ช่วยต้องทดลองปฏิบัติงานกี่ปี (2 ปี)

15. ถ้าท่านได้บรรจุ ใครจะเป็นผู้แต่งตั้ง

16. ถ้าท่านต้องการเลื่อนวิทนฐานะเป็นครูชำนาญการ จะต้องเป็นครูมาไม่น้อยกว่ากี่ปี (6 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท)

17. ศศ.บ. เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะขาดเอกสารใด (ใบประกอบวิชาชีพครู)
ก. ใบรับรองคุณวุฒิ ข. สูติบัตร ค. ใบประกอบวิชาชีพครู ง. บัตรประจำตังประชาชน

18. ความผิดใด ไม่มี (ให้ออก)
ก. ปลดออก ข. ไล่ออก ค. ให้ออก ง. ภาคทัณฑ์

19. วิทยฐานะใดไม่มี (รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ)

20. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาในระบบ

21. การลาที่ยังมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน (ขาดงาน 15 วัน)

22. ข้อใดเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้งที่ร้ายแรง

23. อำนาจการลงโทษของ ผอ.สถานศึกษาคือ (ภาคทัณฑ์ หรือ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน)

24. ข้าราชการครูและบุคลาการทงการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการจะต้องทำอย่างไร (เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน ๗ วัน)


ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
1. ข้อใดคือ ธรรมะคุ้มครองโลก (หิริ โอตัปปะ)

2. ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้ (ง.ถูกทุกข้อ)
ก. การใช้ความรู้ ข.การสร้างความรู้ ค.การรวบรวมความรู้ ง.ถูกทุกข้อ

3. การประสานงาน ควรจะประสานสิ่งใดก่อน (ประสานคน)

4. หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุด (สังคหวัตถุ ๔)

5. กิริยาในข้อใดที่จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นพิเศษ (ข. ยิ้ม)
ก. หัวเราะ ข. ยิ้ม ค. สบตา ง. ยักคิ้ว

6. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง (ปลดออก ไล่ออก)

7. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (ไม่มีอายุความ, ยอมความกันไม่ได้, ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด)

8. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด (อิทธิบาท ๔)

9. ครูนิด จูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน แสดงคว่าครูอาคมมีคุณธรรมตามข้อใด (กรุณา)
ก. เมตตา ข. กรุณา ค. มุฑิตา ง. อุเบกขา

10. ครูจา โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้อสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดงความครูจามีคุณธรรมตามข้อใด (ทมะ)
ก. สัจจะ ข. ทมะ ค. ขันติ ง. จาคะ

11. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร (การประพฤติปฏิบัติ)

12. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐานวิชาชีพมี 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน)

13. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ (มาตรฐานการปฏิบัติตน)

14. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด (ถูกทุกข้อ)
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู (แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ)

16. สถาบันวิชาชีพครู คือ ข้อใด (คุรุสภา)

17. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ (ก. ครู ก)
ก. ครู ก ใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ครู ข ใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษให้กับเด็ก โดยรับค่าตอบแทนเดือนละ 100 บาท
ค. ครู ค พยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาลัย
ง. ถูกทุกข้อ

18. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ เท่าไร (500 บาท)

19. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี (5 ปี)

20. หน้าที่ของครู คือ (ก.)
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน
ง. พัฒนาโรงเรียน

21. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน (ง.)
ก. นักเรียน
ข. ครูวิชาการ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ครูผู้สอน

22. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด (ข.)
ก. โรงเรียน
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน
ง. ชุมชน

23. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด (ข.)
ก. สอนเก่ง
ข. มีความรับผิดชอบสูง
ค. รักนักเรียน
ง. ชอบช่วยเหลือ

26 ต.ค. 2552 -- ฝากถึงผู้เยี่ยมชมทุกท่านนะคะ แนนไม่มีบริการส่งเมล์ให้นะคะ ข้อสอบมีเท่าที่ให้เท่านี้แหละค่ะ นี่เป็นข้อสอบจริงๆ ที่เจอในสนามสอบ ไม่ใช่แนวข้อสอบ จำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะ ส่วนแนวอื่นๆ หาอ่านได้ตามร้านหนังสือค่ะ เอามาแปะไว้เยอะไม่ได้ เพราะเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญา


Create Date : 05 มิถุนายน 2551
Last Update : 15 มิถุนายน 2554 15:03:44 น. 159 comments
Counter : 36674 Pageviews.  

 
ไปสอบ สพท.เชียงราย เขต 2 จริงค่ะ ออกหนังสือของอาจารย์ ชีระ 50 % เลยทีเดียว
มีอะไร ส่ง เมล์ มาให้ด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ
orntoon@hotmail.com


โดย: ครู อร เชียงราย ค่ะ IP: 118.172.66.98 วันที่: 6 มิถุนายน 2551 เวลา:12:44:33 น.  

 
ผมต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้กำลังใจ อาจารย์ที่เคารพของผม เพราะผมและเพื่อนๆประสบผลสำเร็จเพราะท่านอาจารย์จริงๆ


โดย: ศิษย์อ.จีระ IP: 118.175.132.232 วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:29:08 น.  

 
ไปสอบที่คอนหวันมาข้อสอบก็ไม่ยากแต่สอบไม่ติด(ไม่เข้าใจ)คิดว่าทำได้หลายข้อเลย


โดย: m IP: 118.172.198.78 วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:15:10:48 น.  

 
สอบมาก็หลายสนามไม่เคยมีแนวข้อสอบอ่านเลยไปสอบแบบตายดาบหน้า(หนังสือก็อ่านเยอะ)แต่ไม่ติดเหมือนเดิมแย่จังคับ พอดีมาเจอเวปนี้เลยสนใจและมีสาระดีมากๆชอบคับได้ประโยชน์ดี


โดย: m อุทัยธานี IP: 118.172.198.78 วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:15:18:48 น.  

 
เวปนี้ดีมากเลยที่เดียว


โดย: ningnong IP: 203.172.166.210 วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:15:46:39 น.  

 
เวปนี้ดีมากเลยที่เดียว


โดย: ningnong IP: 203.172.166.210 วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:15:47:11 น.  

 
1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลและน้ำใจที่งดงามเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ใฝ่คว้าทุกๆท่าน
2. ผมเพิ่งสมัครสอบครั้งแรก เลือก 3 มาตรฐาน คือ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู, การพัฒนาหลักสูตร และ การจัดการเรียนรู้ ณ ศูนย์สอบที่ 7 จังหวัดสงขลา สอบ 3 ต.ค.51
3. กี่เดือนถึงจะมีการเปิดทดสอบอีกครับ


โดย: หมู่ชวน IP: 61.19.25.140 วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:10:27:46 น.  

 
ปีนึงมีเปิดประมาณ 2 ครั้งค่ะ จากที่เคยเปิดสอบมานะคะ นับจากสถิติ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 4 กันยายน 2551 เวลา:15:30:58 น.  

 
ฝึกสอนอยู่ค่ะ อือต้องการคำแนะนำอะค่ะ

ยังไงรบกวนด้วยนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

data.yo@hotmail.com


โดย: educ_noi IP: 202.91.19.205 วันที่: 13 กันยายน 2551 เวลา:10:13:49 น.  

 
ตอนนี้ผมต้องการตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ช่วยแนะนำให้ผมจะได้ไหม ถ้าได้จะขอบคุณมาก ครับ

mmssuchai@hotmail.com
ขอบคุณครับ


โดย: พาท IP: 118.172.75.192 วันที่: 19 กันยายน 2551 เวลา:15:27:57 น.  

 
ตัวอย่างก็ในหนังสือของ อ.จีระ ค่ะ เล่ม 2 นะคะ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:11:37:49 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: pen IP: 203.172.199.254 วันที่: 1 ตุลาคม 2551 เวลา:13:55:45 น.  

 
สนใจแนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์คะ จะสอบ 13 ธันวานี้
ยังไงอาจารย์ช่วยส่งแนวข้อสอบให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ Panuves@hotmail.com


โดย: ต้นอ้อ IP: 125.26.172.158 วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:14:50:14 น.  

 
เคยปรินไปอ่านก่อนสอบค่ะ ช่วยได้เยอะเลยค่ะ ตอนนี้รอเรียกบรรจุอยู่ค่ะ ขอบคุณมาก ค่ะ


โดย: Tooktababe IP: 202.149.24.129 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:20:18:04 น.  

 
จัดทำมารอีกได้ไหมครับดีมากๆ


โดย: สาระดีมากครับ IP: 119.42.95.157 วันที่: 28 มกราคม 2552 เวลา:13:21:33 น.  

 
ขอบคุณคำชี้แนะดีดีครับ

ถ้ามีอะไรดีดีใหม่ๆขอความกรุณาส่งให้หน่อยนะครับ

จะถือเป็นบุญคุณยิ่งครับ

boy_and_my_love@hotmail.com


โดย: อาทิตย์ สายวังเกี้ยง IP: 125.26.163.61 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:21:38 น.  

 
ต้องการให้แนะนำเกี่ยวกับการสอบบรรจุ เพราะไม่เคยเข้าสอบเลย
Chanyanutthee@hotmail.com


โดย: ชัญญานุช IP: 222.123.251.215 วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:19:18:03 น.  

 
พี่นู๋แนน..น้องขอแนวข้อสอบด้วยสิค่ะ
น้องจะไปเรียนวิชาชีพครู อะค่ะ
น้องอยากลองเอาไปทำดูก่อนสอบเข้าอะค่ะ
ตามเมลล์นี้เลยนะค่ะ nong_mhk@hotmail.com


โดย: NooNoNG IP: 118.173.223.164 วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:18:27:45 น.  

 
เพิ่งจบค่ะ
อยากได้แนวข้อสอบ
รบกวนด้วยนะค่ะ


เมลล์น้องค่ะ
suphasorn_88@hotmail.com


โดย: จุฑารัตน์ IP: 125.26.124.115 วันที่: 13 มีนาคม 2552 เวลา:13:25:13 น.  

 
ครู 5 ปีครับ เพิ่งจบรอข่าวสอบครู
ยังไม่เปิด
แต่อยากรู้แนวข้อสอบว่า จะเป็นลักษณะใด
ยังไงรบกวนพี่ด้วยนะครับ
ขอแนวข้อสอบหน่อยครับ
Jernyuha@hotmail.com
ขอบคุณครับ


โดย: /// IP: 202.149.25.197 วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:19:15:35 น.  

 
เพิ่งจบเหมือนกัน ตอนนี้อ่านหนังสืออยู่ อยากได้แนวข้อสอบอยู่ค่ะ รบกวนส่งเมลล์ให้บ้างน่ะค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
namjai_meemai@hotmail.com


โดย: น้ำ IP: 115.67.154.194 วันที่: 25 มีนาคม 2552 เวลา:10:40:04 น.  

 
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sana-anong&month=05-06-2008&group=1&gblog=2


โดย: โต้ง IP: 125.26.207.76 วันที่: 26 มีนาคม 2552 เวลา:20:02:00 น.  

 
หนูเพิ่งจบมาค่ะเลยยังรู้อะไรมาก


รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ

พี่หนูแนน

จะเป็นพระคุณมากค่ะ

bamboo_cherry@hotmail.com


โดย: เชอรี่ IP: 210.203.169.236 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:21:53:08 น.  

 
เยี่ยมจริง ๆ ชอบเว็บนี้มาก


โดย: จิมลี่ IP: 112.142.240.117 วันที่: 13 เมษายน 2552 เวลา:21:41:40 น.  

 
กำลังจะสอบปี 52 ค่ะ เป็นการสอบครั้งแรกเลย อยากให้พี่แนะนำด้วยค่ะ ไม่รู้จะเริ่มอ่านอะไรดีอ่า..........สาวหนองคายจร้า


โดย: ครูน้อย IP: 118.174.2.219 วันที่: 14 เมษายน 2552 เวลา:22:13:50 น.  

 
ดีใจที่มีคนดีๆแบบนี้ ลูกหลานเราจะได้เจริญ


โดย: ครู5ปี IP: 202.28.78.131 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:20:06:47 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบครับ
ขออนุทนาด้วย
yongyuth111@hotmail.com


โดย: .... IP: 61.7.228.250 วันที่: 22 เมษายน 2552 เวลา:9:36:30 น.  

 
ถ้ามีข่าวสารอะไร หรือแนวข้อสอบอื่นๆ

ช่วยบอกต่อด้วยนะครับ

ขอขอบคุนมากครับ

ืีnuttavut_panit@hotmai.com เมลล์ผมเองครับ


โดย: ... IP: 124.121.190.10 วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:15:57:08 น.  

 
ช่วยส่งแนวข้อสอบให้นูรด้วยค่ะ
Noor_dera@yahoo.com


โดย: นูร IP: 58.147.126.162 วันที่: 27 เมษายน 2552 เวลา:15:16:01 น.  

 
ดีมากเลยอ่ะ รู้สึกมีความหวังขึ้นมาเลย
คือ ตอนนี้กำลังจะสอบมาตรฐานแต่ไม่รู้จะอ่านหนังสือยังไง อยากให้แนะนำหนังสือให้ค่ะแบบว่าทำงานไปด้วยน่ะ
ไม่ค่อยมีเวลาอ่าน รบกวนด้วยนะคะ

kkj_413@hotmail.com


โดย: ขวัญจ้า IP: 203.157.81.20 วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:15:54:27 น.  

 
อยากคุยกับคุณหนูแนนครับ
ก่อนจะตัดสินใจสอบครั้งนี้
รบกวนด้วยนะคับ...copter_2007@hotmail.com คับ


โดย: copter IP: 58.147.68.2 วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:16:31:56 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ค่อยหายสงสัยหน่อย


โดย: ขวัญ IP: 58.147.52.90 วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:18:16:11 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบในการสอบครูมากค่ะ
เพราะสอบทีไรไม่ติดสักที ช่วยกรุณาด้วยนะค่ะ
จะขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: kong.kong@chaiyo.com IP: 203.172.199.254 วันที่: 1 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:04:53 น.  

 
อยากได้ข้อสอบครูนะคับ โดยเฉพาะช่างก่อสร้าง กับอุตสาหกรรมศิลป์ ใครที่พอจะรู้ช่วยหน่อยนะคับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยนะคับ ขอคุณคับ

kittipong_gift@hotmai.com


โดย: Gift IP: 222.123.25.80 วันที่: 2 พฤษภาคม 2552 เวลา:21:29:54 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ เว็ปนี้ดีมากเลย ขอให้มีความสุขมากๆนะค่ะ


โดย: รักษ์ IP: 202.29.60.222 วันที่: 4 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:42:38 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ จะส่งไปให้เพื่อนๆหลายๆคนค่ะ


โดย: ตานะ IP: 202.29.60.222 วันที่: 4 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:57:41 น.  

 
อยากเป็นเพื่อนด้วยนะค่ะ มีเบอร์โทรไม่เอ่ย


โดย: ปอ IP: 115.67.8.71 วันที่: 5 พฤษภาคม 2552 เวลา:6:17:30 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะสำหรับคำแนะนำดีดี


โดย: kai IP: 113.53.166.105 วันที่: 5 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:56:07 น.  

 
กำลังจะสอบปี 52 ค่ะ เป็นการสอบครั้งแรกเลย อยากให้พี่แนะนำด้วยค่ะ ขอแนวข้อสอบวิทยค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ
ployandtoy_48@hotmail.com


โดย: ploy IP: 117.47.220.238 วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:00:01 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: nooch IP: 222.123.48.91 วันที่: 15 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:11:59 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบทั้งหมดค่ะ รบกวนส่งเมลล์ให้บ้างน่ะค่ะ ตอนนี้เป็นครูสอนพิเศษอยู่ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

cpwepond@hotmail.com
หรือจะแนะนำ Webให้ ดาวน์โหลดก็ได้ค่ะ


โดย: พรชัย IP: 115.67.55.251 วันที่: 18 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:12:19 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ แต่พึ่งเจอแนวตอนสอบเสร็จยังงัยต่อไปช่วยกรุณาส่งแนวมาให้ที่ samruay_bu28@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูง


โดย: kanoy IP: 124.122.8.201 วันที่: 19 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:25:26 น.  

 
กำลังเรียนครู5ปีค่ะ
เอกวิชาสังคมศึกษา
ช่วยแนะแนวน้องด้วยนะค่ะ


โดย: อัญชลี IP: 172.17.19.233, 202.143.141.3 วันที่: 19 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:47:58 น.  

 
แนะนำน้องได้ที่ sakura_47_47@hotmail.com
สอบบรรจุยากไหมค่ะ


โดย: อัญชลี IP: 172.17.19.233, 202.143.141.3 วันที่: 19 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:51:25 น.  

 
ขอบคุณมากค่า


โดย: น้ำเพชร IP: 10.251.89.164, 203.172.199.254 วันที่: 20 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:57:16 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับสิ่งดีๆ


โดย: ตัวเล็ก IP: 114.128.11.180 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:00:38 น.  

 
ขอบคุณมากคะ


โดย: mujung IP: 119.31.2.42 วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:51:52 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบครับ รบกวนส่งเมลล์ให้หน่อยครับตอนนี้ฟิตอ่านหนังสืออยู่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ


yongyuth111@hotmail.com


โดย: yongyuth111 IP: 61.7.228.250 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:11:51:11 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบทั้งหมดค่ะ รบกวนส่งเมลล์ให้บ้างน่ะค่ะ ตอนนี้เป็นครูสอนพิเศษอยู่ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

cpwepond@hotmail.com
หรือจะแนะนำ Webให้ ดาวน์โหลดก็ได้ค่ะ


โดย: พรชัย IP: 115.67.129.16 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:21:01:15 น.  

 
ขอบคุณมากคะสำหรับน้ำใจที่พี่แนนมีให้ ดิฉันเป็นนักศึกษากำลังเรียนครูอยู่ ปี 2 ค่ะ ดิฉันอยากรู้ว่าจะเริ่มอ่านตรงไหนดีค้ะ คือดิฉันอยากเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆนะค่ะ และอยากให้พี่แนนยกตัวอย่างข้อสอบมาให้เยอะๆค่ะ เพราะดิฉันอยากเอาไปฝึกทำ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ปุ๋ย IP: 222.123.207.242 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:19:59:24 น.  

 
ถ้าพี่แนนมีตัวอย่างข้อสอบอยากให้พี่แนนส่งมาที่
mail : SIRIPHON_pooy@yahoo.com
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ


โดย: ปุ๋ย IP: 222.123.207.242 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:20:01:43 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบครูวิทย์ ชีววิทยา
รบกวนด้วยคะ
ครูเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆคะ


โดย: หน่อย IP: 192.168.10.60, 202.28.35.2 วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:11:15:10 น.  

 
ดิฉันเป็นนักศึกษากำลังเรียนครู 5ปี อยู่ ปี 4 ค่ะ ดิฉันอยากรู้ว่าจะเริ่มอ่านตรงไหนดีนะค่ะ และอยากให้พี่แนนยกตัวอย่างข้อสอบมาให้ เพราะดิฉันอยากเอาไปฝึกทำ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ขอบคุณค่ะ


โดย: ก้อย IP: 222.123.8.249 วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:14:19:05 น.  

 
ตอนนี้เรียน ครูอยู่ปี 5 แล้ว ไม่รู้เริ่มอ่านตรงไหนดี บอกด้วยคะ และขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบและคำแนะนำดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณคะ


โดย: กัลยาณี IP: 192.168.1.108, 203.172.150.187 วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:16:22:31 น.  

 
ตอนนี้ฝึกสอนปีที่ 5 อยู่คะ ปีหน้าก็จะรองสนามสอบแล้ว แต่ยังไม่ทราบเนื้อหาและแนวข้อสอบที่จะสอบเลย ยังไงขอให้พี่แนนช่วยส่งแนวข้อสอบและเนื้อหาให้ด้วยนะคะ.......ขอบคุณคะ.....ปล. ว่าที่ครูภาษาไทย


โดย: ตัวเล็ก IP: 192.168.212.143, 203.172.219.18 วันที่: 2 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:38:39 น.  

 
ขอบคุณ คุณแนนที่มอบสิ่งดีๆให้กันแม้ไม่ได้ร็จักกันผลบุญจะส่งให้คุณเจริญ น้ำจะได้มีแนวในการอ่านหนังสือสอบเพราะไม่เคยสอบ และไม่ได้จบครูโดยตรงไปเรียนวุฒิครูเพิ่มมาค่ะ


โดย: น้ำ IP: 118.175.159.83 วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:34:18 น.  

 
วิชาเอกภาษาอังกฤษค่ะ อยากทราบแนว(ตัวอย่าง)ข้อสอบเอกนี้ค่ะเพราะหายากมากค่ะขอให้พี่แนนช่วยส่งแนวข้อสอบมาให้ด้วยนะคะที่ jarunee.k@windowslive.com ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: น้อง IP: 125.24.193.100 วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:23:36 น.  

 
อยากปรึกษาครับเมลล์มาหน่อยนะครับ
baanbaifern@hotmail.com


โดย: สายลม IP: 203.158.136.108 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:24:35 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่แนนหนูชื่ออ้อน่ะค่ะตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่ค่ะหนูเรียนเอกคอมพิวเตอร์ค่ะ
หนูขอคำปรึกษาด้วยน่ะค่ะ
อ๋อแล้วอีกอย่างหหนูขอรบกวนพี่ส่งแนวข้อสอบให้หนูด้วยน่ะค่ะaor_c5@hotmail.com
ขอบพระคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ


โดย: ต้นอ้อ IP: 125.25.60.58 วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:28:31 น.  

 
ขอบคุณมากเลย


โดย: นัท IP: 125.26.13.167 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:14:13:58 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยค่ะคุณแนน ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ROSSARINSU@HOTMAIL.COM


โดย: LIN IP: 118.173.223.131 วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:11:49:08 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบหน่อยนะ
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เราสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์
ขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะ
sopith@hotmail.com


โดย: แนนเหมือนกัน IP: 203.155.54.251 วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:10:41:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ เห็นเว็ปแล้วน่าสนใจมากมีประโยชน์มากๆ อยากได้แนวข้อสอบบรรจุ
1.ความรู้รอบตัว
2.ความรู้ความสามรถทั่วไป
3.วิชาการศึกษา
4.ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชา(คณิตศาสตร์)
ขอขอบพระ๕ณมากค่ะพี่นู๋แนน
miaw_007@hotmail.com


โดย: เด็กอุบล IP: 113.53.93.46 วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:20:39:21 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่นู๋แนน นู๋อ่านเว็ปของพี่แล้วน่าสนใจมาก นู๋อยากได้แนวข้อสอบบรรจุครูค่ะ นู๋จะสอบเดือนกันยา 52แล้วค่ะ
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
นู๋สอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ค่ะ
ขอขอบพระคุณพี่นู๋แนนล่วงหน้านะคะ
down_0311@hotmail.comโดย: น้องดาว IP: 202.149.25.234 วันที่: 23 สิงหาคม 2552 เวลา:21:06:17 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณแนนติดตามเวบมานานแล้วเหมือนกัน ดีมากๆเลยค่ะ อยากได้แนวข้อสอบเหมือนกันค่ะ uthaiwan_sr@hotmail.com
และจริงหรอคะที่จะมีเปิดสอบบรรจุครูอีกรอบของปี 2552(ก.ย.-ต.ค.)
จะได้เตรียมตัวค่ะ


โดย: สายลม IP: 10.29.8.38, 203.144.139.234 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:12:41:17 น.  

 
เราอยากรุว่าถ้าไม่ได้จบครูมาสามารถไปสอบมาตราครูได้ไหม พอดีจบเอกอิงมา
cleal2_vic9@hotmail.com
รบกวนตอบด้วยนะจ้า


โดย: เดียร์ IP: 125.24.194.106 วันที่: 26 สิงหาคม 2552 เวลา:19:40:53 น.  

 
ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจ๊ะ


โดย: ป๋อมแบ๋ม IP: 125.26.108.71 วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:20:32:04 น.  

 
มีสอบบรรจุครูเอกคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่บอกบ้างนะสอบไปแล้ว 1 ครั้งก็ยังไม่ติด
aom252692@hotmail.com


โดย: ยิหวา IP: 118.173.219.81 วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:14:23:54 น.  

 
พวกเราทั้งหลายพวกเราคงสอบติดอยากเพราะสังคมปัจจุปันเขามีเงินสังคมเปลี่ยนแปลง สงสารอาชีครูจัง พวกเราสู้ๆนะ อย่าหมดหวัง เหมือนผม


โดย: หนุ่มครู IP: 202.29.14.241 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:13:54:01 น.  

 
พวกเราทั้งหลายพวกเราคงสอบติดอยากเพราะสังคมปัจจุปันเขามีเงินสังคมเปลี่ยนแปลง สงสารอาชีครูจัง พวกเราสู้ๆนะ อย่าหมดหวัง เหมือนผม


โดย: หนุ่มครู IP: 202.29.14.249 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:13:54:26 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบบรรจุคะ และอยากรู้เรื่องเปิดสอบวันไหน?ช่วยบอกต่อหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
nuan_06@hotmail.com


โดย: nuan IP: 110.49.184.36 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:20:37:14 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบ สนามสอบ วันสอบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสังคมศึกษาที่เรียนอยู่ค่ะ จะจบมีนาคม 53 หน้า รบกวนสางเข้าเมล์นี้นะค่ะ
fantaewada_04@hotmail.com ขอบคุณค่ะ จะรอ...


โดย: ครูฝึกหัด IP: 125.26.187.104 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:15:42:16 น.  

 
ตอนนี้กำลังหาหนังสืออ่านสอบบรรจุครู วิทยาศาตร์ ในเดือนเมษายน 52 นี้ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะขอบคุณคะ


โดย: ya IP: 113.53.78.38 วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:11:40:16 น.  

 
สวัสดี พี่นู๋แนนครับ
ผมได้ดูจากเวบไซต์ น่าสนใจมากเลยครับ ผมมีข้อส่งสัยอยากจะถามพี่แนนหน่อยครับ พอดีว่าผมจะจบในปีการศึกษานี้เหลือฝึกงานแค่4 เดือนครับ ผมจบในคณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไม่ทราบว่าผมจะสามารถสอบข้าราชการได้ไหม่ครับ และจะสอบในวิชาเอกไหนได้บ้างครับ
ขอบคุณครับถ้าจะกรุณาตอบกลับ
ที่ day-chak@hotmail.com


โดย: อุเซง เจะหวังสวา IP: unknown, 202.28.66.23 วันที่: 15 ตุลาคม 2552 เวลา:13:36:09 น.  

 
สวัสดีคะพี่นู๋แนน หนูจบเอกอังกฤษมาคะอยากได้แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษรบกวนพี่นู๋แนนบอกหน่อยนะคะที่
nangfa-wannisa@hotmail.com ขอบคุณมากๆเลยคะ


โดย: แตงกวา IP: 118.175.144.214 วันที่: 15 ตุลาคม 2552 เวลา:17:21:42 น.  

 
เป็นครูดูแลเด็กอยู่ศูนย์เด็ก อบต เมื่อหลายปีไปอบรมที่กรมส่งเสริม บอกให้เรียน ให้จบ ป ตรี กลับมาชวนเพื่อนไปเรียนบ้างไม่ยอมไปบอกไม่อยากเสียเงิน เมื่อน้อยเรียนจบ อบต มีทุนให้เพื่อนไปเรียนต่อ ป ตรี ของสวนดุสิตปัจจุบันมีหนังสือจากกรมส่งเสริมให้แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ ทาง อบต ให้เพื่อนที่เรียนสวนดุสิตสอบด้วยทั้ง ทั้งที่เพื่อนยังเรียนไม่จบ อบตบอกว่า เขารู้ว่าต้องจบจึงให้เพื่อนได้สอบด้วย น้อยเสียใจค่ะ เพราะว่า มีใบ ประกอบวิชาชีพครูแต่ทำอะไร แค่อยากระบาย


โดย: น้อย IP: 118.174.2.142 วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:15:01:37 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่นู๋แนน กำลังเรียนอยู่ปี 5 อ่านเว็ปของพี่แล้วน่าสนใจมาก อยากได้แนวข้อสอบบรรจุครูค่ะ
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ค่ะ
ขอขอบพระคุณพี่นู๋แนนล่วงหน้านะคะ
reen_br@hotmail.com


โดย: ริน IP: 222.123.139.254 วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:16:59:22 น.  

 
ขอคุณสำหรับคำแนะนำและสิ่งดีๆ ที่มอบให้ ขอให้เจริญๆ ค่ะ


โดย: สวัสดีค่ะ IP: 202.28.201.142 วันที่: 24 ตุลาคม 2552 เวลา:23:48:58 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนูเเนน
ขอชื่นชมเก่งมากเลยค่ะ ยังงัยพี่ช่วยเเนะนำด้วยนะค่ะ
หนูกำลังฝึกงานจบประมาณเดือนมีนาค่ะ
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ เป็นเเหล่งความรู้ที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
อยากได้คำเเนะนำเพิ่มเติมนะค่ะ สอบถามพี่ได้ทางเมลล์ได้ไมค่ะ
lion.20@hotmail.com


โดย: รัช IP: 124.157.146.137 วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:8:16:00 น.  

 
แจ้งการรับสมัครสอบครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการไทยเข้มแข็ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ม.3 อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร 088-12152589
ค่าตอบแทน 8200บาท
ทำสัญญาจ้าง 6 พฤศจิกายน 2552-30 กันยนยน 2553


โดย: ครูเสริฐ IP: 10.251.90.35, 203.172.199.254 วันที่: 30 ตุลาคม 2552 เวลา:13:28:41 น.  

 
แจ้งการรับสมัครสอบครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการไทยเข้มแข็ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ม.3 อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร 088-12152589
ค่าตอบแทน 8200บาท
ทำสัญญาจ้าง 6 พฤศจิกายน 2552-30 กันยนยน 2553


โดย: ครูเสริฐ IP: 10.251.90.35, 203.172.199.254 วันที่: 30 ตุลาคม 2552 เวลา:13:30:31 น.  

 
แจ้งการรับสมัครสอบครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการไทยเข้มแข็ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ม.3 อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร 088-12152589
ค่าตอบแทน 8200บาท
ทำสัญญาจ้าง 6 พฤศจิกายน 2552-30 กันยนยน 2553


โดย: ครูเสริฐ IP: 10.251.90.35, 203.172.199.254 วันที่: 30 ตุลาคม 2552 เวลา:13:32:21 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่แนน จะอ่านหนังสือแต่ไม่ร้จะเริ่มตรงไหน ขอให้พี่แนนแนะนำน้องด้วยน่ะค่ะ อยากได้แนวข้อสอบบรรจุครูนะค่ะ เอกภาษาไทยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
Autumn_dKK@hotmail.com


โดย: น้องนันค่ะ IP: 202.29.60.222 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:25:57 น.  

 
สวัสดีครูแนน......น้องเพิ่งได้ลองเปิดเวปนี้ดู น่าสนใจใจมากๆๆเลยค่ะ

ตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่ปีสุดท้าย (5 ปี) กำลังจะจบแล้ว

อยากได้แนวข้อสอบเหมือนกันค่ะยังไงช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ

แล้วจะเปิดสอบปีหน้าในช่วงไหนค่ะ

m-a-m020@hotmail.com (ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ)


โดย: ว่าที่ครูภาษาไทย IP: 61.7.168.177 วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:9:48:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ตอนนี้รอสอบอยู่ค่ะ

ขอตัวอย่างข้อสอบบรรจุครู เอกคณิตศาสตร์หน่อยค่ะ

รบกวนนิดนึงนะค่ะ vr_soda@hotmail.com


โดย: นุ้ย IP: 118.174.23.124 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:22:10:45 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: tor IP: 117.121.220.58, 117.121.208.2 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:13:36:36 น.  

 
รบกานขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ

1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ถ้าใครรบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ
pimpiga183@hotmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: พิม IP: 124.120.48.47 วันที่: 17 มกราคม 2553 เวลา:13:05:52 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนูแนน น้องโชคดีมากเลยนะค่ะที่ได้เปิดอ่านเวปนี้ น้องเรียนครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ (ตอนนี้กำลังฝึกสอนใกล้เสร็จแล้ว) อยากขอตัวอย่างแนวข้อสอบบรรจุค่ะ ขอความกรุณารบกวนพี่หนูแนนส่งแนวข้อสอบให้ด้วนนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: นก IP: 112.142.226.192 วันที่: 25 มกราคม 2553 เวลา:19:52:19 น.  

 
โทษทีค่ะพี่หนูแนน

นกลืมบอกเมลล์

ieang_23@hotmail.com


โดย: นก IP: 112.142.226.192 วันที่: 25 มกราคม 2553 เวลา:19:54:03 น.  

 
หนูแนนมีแนวข้อสอบของ มสธ ไหมคะเรื่องจิตวิทยาแนะแนวและการสอนค่ะ ถ้ามี ส่งให้หน่อยขอบคุณค่ะ
จะสอบอาทิตย์หน้าแล้ว มึนอยู่เลยไมหนังสืออ่าน ถ้างมาขอบคุณอย่างสูงค่ะ mommam.24@hotmail.com


โดย: บี IP: 118.172.196.149 วันที่: 26 มกราคม 2553 เวลา:5:35:55 น.  

 
สวัสดีคะพี่นู๋แนน หนูอยากได้แนวข้อสอบ
1.ความรอบรู้
2.วิชาชีพครู
ที่อยากได้แนวข้อสอบมากที่สุด คือวิชาวิทยาศาสตร์คะพี่นู๋แนนช่วยส่งให้ด้วยนะคะ
jaaenoi@hotmail.com


โดย: จ๊ะเอ๋ IP: 10.251.10.78, 203.172.199.254 วันที่: 26 มกราคม 2553 เวลา:7:23:06 น.  

 
อยากรู้ค่ะว่าเขาให้เราลงสอบ 1 วิชาได้หรือไม่ และหนูอยากได้แนวข้อสอบ มาตรฐานที่ 9 มากเลยค่ะ หนูไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ หนูจะมีสิทธิ์สอบหรือเปล่าค่ะ
yu-naruk@hotmail.com


โดย: ยุ IP: 118.175.217.32 วันที่: 26 มกราคม 2553 เวลา:12:16:06 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะ


โดย: ครูสอนเลข 52Dr IP: 58.147.95.253 วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:11:22:27 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่แนน พอดีหนูจบชีววิทยาประยุกต์ค่ะ วุฒิ วทบ. อยากเรียนครูต่อค่ะ เพราะตอนที่เรียนเขาเปิดเป็นวุฒิ วทบ.แต่อยากเป็นครู รบกวนพี่แนนช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยค่ะ แล้วถ้ายังไม่มีวุฒิครูจะสามารถสมัครสอบของ สพฐ.ได้รึเปล่า ยากได้คำแนะนำคะเพราะตอนนี้น้องสับสนมากเลย


โดย: แหม่ม IP: 172.16.30.8, 203.156.144.131 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:18:12 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รบกวนด้วยนะคะ เมล์ paungpangsa@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: น้องผึ้ง IP: 119.42.68.25 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:46:14 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับข้อสอบของพี่ ข้อสอบของพี่เป็นแนวในการสอบ หนูความรู้เท่าหางอึ่งตอนนี้แหววหนักใจมากค่ะ แต่แหววก็อ่านหนังสือของ อ. จีระ ด้วยค่ะ ขอให้พี่ให้คำแนะนำแหววด้วยนะค่ะ


โดย: แหววค่ะ IP: 117.47.178.136 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:11:23 น.  

 
ขอขอบพระคุณพี่นู๋แนนคนสวยมากนะคะ
ที่ช่วยให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องข้อสอบบรรจุได้มีแนวทางในการสอบ
อันใดที่พี่นู๋แนนติดขัด ขอให้คล่องตัว อันใดคล่องตัวอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยขึ้นชื่อว่า ความอด ความอยาก ความยาก ความจน ความไม่มีและการรอจงอย่าได้บังเกิดแก่พี่นู๋แนน ดลบันดาลให้อานิสงฆ์ผลบุญในการบอกแนวข้อสอบจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธรรมสารสมบัติ พิพัฒนมงคล ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และอธิบดีอันเป็นทิพย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป


โดย: ping IP: 10.250.147.36, 203.172.199.250 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:12:44 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะคุณแนน


โดย: น้ำตาล IP: 115.31.140.162, 117.121.208.2 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:17:30 น.  

 
อยากสอบติด แต่หนังสือไม่มีให้อ่าน แนวก็ไม่มีทำอย่างไรดีค่ะ อาจารย์ ช่วยตอบหน่อย จากอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส abidah-n-cha@hotmail.com


โดย: ด๊ะ IP: 118.175.160.159 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:42:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ ดีใจมาก ที่ได้เจอ เว็ปนี้ อ่านแล้วรู้สีกมีกำลังใจขึ้น ที่จะอ่านและเตรียมตัวสอบบรรจุ คือว่า จบมาเกือบ 6 ปี ยังสอบไม่ติดซักที ตอนนี้เป็นพนักงานราชการอยู่ อยากจะขอ แนวข้อสอบบรรจุได้ไหมค่ะ อยากได่จริง เพราะไม่มีสักวิชาเลย เห็นใจด้วยน่ะคะ ของคุณมาก ๆๆๆๆค่ะ abidah-n-cha@hotmail.com


โดย: คนชายแดนภาคใต้ตอนล่าง IP: 118.175.160.159 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:01:04 น.  

 
อยากถามพี่แนนว่าข้อสอบวิชาเอกคอมมีข้อสอบไหมคะ...ขอบคุณมากคะ
nok_529@hotmail.com


โดย: ครู มส. IP: 118.172.54.0 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:27:15 น.  

 
หนูอยากได้แนวข้อสอบเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูค่ะ
ช่วยส่งให้หนูด้วยนะค่ะ จะสอบเดือนมีนาที่จะถึงนี้
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ....สอบตั้ง 9 มาตรฐาน


โดย: คุณขวัญกมล IP: 114.128.55.85 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:06:27 น.  

 
ตอนนี้กำลังเตรียมอ่านหนังสือสอบบรรจุอยู่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับความรู้เพิ่มเติม กลัวสอบวิชาเอกไม่ผ่านค่ะ มันยากมาก เอกภาษาอังกฤษค่ะรบกวนช่วยแนะนำหนังสืออ่านให้หน่อยค่ะ
thai_girl_nan@hotmail.com


โดย: แนน IP: 118.172.78.164 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:56:27 น.  

 
ช่วงเดือนเมษายนนี้ เขตพื้นที่ไหนจะเปิดสอบบ้างค่ะกรุณาช่วยส่งเมลล์ให้ด้วยนะคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
Ai_lin1@hotmail.com


โดย: ไอรินทิพย์ IP: 61.19.114.188 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:09:03 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบค่ะ ขอความกรุณาช่วยส่งเมลล์ให้ด้วยนะคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
sutida_9876@hotmail.com


โดย: สุธิดา IP: 203.172.201.129 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:11:19 น.  

 
อยากถามพี่ว่าผึ้งจบปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาสี่ปีแล้ว และตอนนี้ผึ้งมาเรียนป.บัณฑิตอยากทราบว่าถ้าผึ้งจะสอบบรรจุครู วิชาเอกที่ผึ้งสอบคือวิชาอะไรค่ะ ผึ้งจะได้ซื้อหนังสือมาอ่านถูก ตอนนี้ที่ผึ้งฝึกสอนก็จะสอนอังกฤษค่ะ อยากทราบข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูค่ะ ขอความช่วยเหลือด้วยนะค่ะ
(pung.25@msn.com)


โดย: ผึ้ง IP: 119.31.103.158 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:53:48 น.  

 
พี่ขอแนวข้อสอบ คณิต หน่อยค่ะ พีจบ มน. ปี 44 แนน จบปีไหน พี่ก็อยู่บ้านไร่ นี่เอง เราเคยเจอกันหรือป่าว


โดย: แอม IP: 202.29.93.134 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:58:59 น.  

 
แนนจบปี 50 ค่ะ เอกคอมฯ


โดย: ][NuUnAn-- วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:58:49 น.  

 
พี่แนนขาหนูอยากได้แนวข้อสอบค่ะ ขอความกรุณาช่วยส่งเมลล์ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

แล้วเขามีประกาศสอบเราจะดูได้ที่ไหนค่ะแนะนำหฯได้ไหมค่ะ
(kanda_ao29@hotmail.com)


โดย: อ้อ IP: 118.172.129.169 วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:0:03:33 น.  

 
พี่แนนขาหนูอยากได้แนวข้อสอบค่ะ ขอความกรุณาช่วยส่งเมลล์ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
say_lm@mail.com


โดย: say_lm@mail.com IP: 125.26.66.43 วันที่: 6 มีนาคม 2553 เวลา:13:32:13 น.  

 
อ่านแล้วชอบมากช่วยติวหน่อยสิ


โดย: ท๊อป IP: 118.173.44.202 วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:13:58:39 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะสำหรับข้อสอบ
ว่าจะไปสอบอยู่พอดีเลยค่ะ


โดย: ขอให้ติด IP: 203.144.144.165 วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:20:31:52 น.  

 
ขอบคุณมากที่ทำให้ได้อ่าน จบมาปีกว่าแล้วแต่ต้องเลี้ยงลูกเลยยังไม่ได้ทำงานอย่างที่เรียน ปีนี้เขาเปิดสอบก็คิดว่าจะลองดูบ้างเผื่อฟลุคขอบคุณมากๆ


โดย: คุณแม่ลูกน้อย IP: 192.168.1.120, 117.47.224.131 วันที่: 24 มีนาคม 2553 เวลา:10:32:38 น.  

 
จบมาปี 48 สอบมาหลายสนามแล้วจ้ะ
ตั้งแต่อุบล 2 หน
ขุขันธ์ 3 หน
กรุงเทพฯ 2 หน
กาญจนบุรี 1 หน
ศรีสะเกษ 1 หน
อยากไปตากแต่ว่าไกลเหลือเกิน
เมื่อไรน้อจาสอบติดซักที


โดย: aonann IP: 125.26.71.5 วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:14:30:31 น.  

 
ขอบคุณมากคะ


โดย: ll IP: 202.149.25.225 วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:16:46:53 น.  

 
อยากทำฝันให้เป็นจริง ขอความกรุณาพี่แนนส่งเมลล์แนวข้อสอบบรรจุครให้หน่อยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงคะ
(jjfon@hotmail.co.th)
ขอขอบคุณพี่แนนล่วงหน้านะคะ
เด็ก...มีปัญหา....


โดย: น้ำฝน IP: 119.42.115.129 วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:12:10:21 น.  

 
ติดตามแนวข้อสอบของอาจารย์มานาน
กำลังจะสอบ สพฐ. ขอข้อมูลข้อสอบเอกสังคมด้วยครับ


โดย: Ratwatkea IP: 183.89.241.181 วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:13:59:31 น.  

 
ขอบคุณมากนะ


โดย: ปูเป้ IP: 118.173.117.165 วันที่: 8 เมษายน 2553 เวลา:10:58:04 น.  

 
พี่หนูแนนคะ ช่วยให้แนวข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ให้หน่อยนะคะ ไม่มีแนวเลยคะ กรุณาช่วยหน่อยนะคะ
a_lamyong@hotmail.com
ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ


โดย: น้องใหม่ IP: 202.149.25.235 วันที่: 11 เมษายน 2553 เวลา:10:12:46 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
KU_TEA@hotmail.com


โดย: กุมารี IP: 118.172.249.34 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:18:53:48 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ ภาค ก และวิชา
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ขอบคุณล่วงหน้ามากๆๆนะค่ะ
euangfa_ple@hotmail.com


โดย: ตัวเล็ก IP: 202.29.53.1 วันที่: 21 เมษายน 2553 เวลา:17:37:06 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบหน่อยนะคับ
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สอบวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
ขอบคุณล่วงหน้า นะคับ
bird_ashole@hotmail.com


โดย: Birthday IP: 118.172.119.56 วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:9:20:36 น.  

 
ขอบคุณมากนะ....ถ้าสอบได้เดี่ยวจะไปหานะ


โดย: สุภัสสรา IP: 183.88.41.167 วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:12:25:16 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สอบวิชาเอกฟิสิกส์
ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
mornnnn@hotmail.com


โดย: พิชาภา IP: 117.47.247.1 วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:11:41:21 น.  

 
ขอบคุณคะ


โดย: nisanart วันที่: 10 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:00:23 น.  

 
ข้อสอบครูผู้ช่วย 4,000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554
ดาวโหลดที่ //www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html
เอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ 3,000 และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฎศิลป์ วิชาการศึกษา วิชาชีพครู วิชาเอกปฐมวัย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกอังกฤษ วิชาเอกสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงาน วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกสุขศึกษาพละ
โหลดตัวอย่างข้อสอบ วิชาเอกนาฎศิลป์ วิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ วิชาเอกเกษตร

ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม เพียง 350 บาทเท่านั้น
สนใจสั่งซื้อมาที่ jirasak_pay@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟร์เอกสาร
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 568-2-11104-8 ธนาคารกสิกรไทย
สาขาโรตัส รังสิต ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ โทร 080-3227866 จิระศักดิ์
ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
//www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html
วิชาชีพครู ชุดที่ 2
//www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html
วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
//www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.html
โดย: แนวข้อสอบครู IP: 125.26.149.249 วันที่: 19 มิถุนายน 2554 เวลา:1:31:10 น.  

 
ขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
nw_pp@yahoo.com


โดย: Nutjalee IP: 118.172.178.247 วันที่: 10 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:57:32 น.  

 
จะรบกวนคุณแนนขอแนวข้อสอบ จะไปทดสอบความรู้ฯของคุรุสภา ครั้งที่ 9 chalida01@windowslive.com ขอบคุณค่ะ


โดย: Teedet IP: 118.172.185.23 วันที่: 28 กันยายน 2554 เวลา:17:23:40 น.  

 
//www.dealfish.co.th/product-57558/จำหน่ายรวมแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู-9-มาตรฐาน-ปี-54.html

จำหน่ายรวมแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปี 54
รวบรวมข้อสอบทั้ง 9 มาตรฐานเป็นไฟล์พร้อมส่งให้รวดเร็ว ทันใจ
ใช้อ่านเป็นแนวข้อสอบ เพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบ
สั่งด่วนๆๆๆใกล้สอบแล้ว ในราคาเพียงชุดละ 150 บาท
หากสนใจสั่งซื้อได้โดยผ่านทาง E-mail
conchangfun@hotmail.com
กรุณาชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่านทางธ.ทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี 409-2-35364-0


โดย: conchangfun@hotmail.com IP: 202.29.75.253 วันที่: 13 ตุลาคม 2554 เวลา:2:50:16 น.  

 
อยากได้เนื้อหาและแนวข้อสอบมาตรฐานครูมาตรฐานที่ 1-9 ใครมีรบกวนส่งเมลล์ให้หน่อยนะคะที่ sarikunanulun@hotmail.comขอบคุณล่วงหน้าค่ะโดย: นุช IP: 58.11.238.64 วันที่: 31 ตุลาคม 2554 เวลา:13:20:01 น.  

 
อยากให้มีออกมาเป็นหนังสือให้อ่านเกี่ยวกับวิชาเอกบ้างน่าจะดี


โดย: กร IP: 180.183.23.47 วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:12:38:20 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำในการอ่านหนังสือข้อความข้อบนอ่านแล้ว ได้กำลังใจ สู้ ได้ดีที่เดียวเลยค่ะ


โดย: auai IP: 180.180.34.131 วันที่: 29 มกราคม 2555 เวลา:22:24:47 น.  

 
ขอแนวข้อสอบด้วยนะค่ะ จะเป็นความกรุณาอย่างสูง aris-sa@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: Alice IP: 122.154.230.66 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:05:32 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบหน่อยนะค่ะ
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
crc_ao@hotmail.com


โดย: ครูโอ IP: 223.204.84.230 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:31:11 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
เคยสอบแล้วปี2554 ติดแต่ลำดับไม่ดี คิดว่าตัวเองคงเตรียมตัวน้อยไป ปีหน้าจะต้องหัดทำข้อสอบเยอะๆ ขอความช่วยเหลือหน่อยนะค่ะ
ใครมีเทคนิคอะไรดีก็ช่วยบอกด้วยนะค่ะเพื่อจะไดจับจุดได้ถูกค้อง
ปีนี้ตั้งใจว่าจะไปติวค่ะรอบแรกที่กรุงเทพ ของอ.จีระ ใครไปติวบ้างทักมาได้นะค่ะ
e-mail nareenat_k@hotmail.com
หรือ add facebook มาก่อนได้ค่ะ อยากได้เพื่อนคุยที่จะไปสอบด้วยค่ะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ชื่อจอยค่ะ นครนายก จบเอกวิทย์ มาเป็นเพื่อนกันได้นะค่ะ


โดย: K. จอย IP: 182.93.209.193 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:05:54 น.  

 
ขอคำแนะนำในการซื้อหนังสือสอบครู ของ อ.จีระ
ผมทำงานบริษัท แต่จบสายครู เอกนวัตกรรมและเทศโนโลยีทางการศึกษา ต้องเตรียมตัวอย่างไรและต้องซื้อหนังสือเล่มไหนบ้าง ขอบคุณครับ


โดย: one IP: 192.168.183.149, 183.88.249.82 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:07:15 น.  

 
ขอคำแนะนำในการซื้อหนังสือสอบครู ของ อ.จีระ
ผมทำงานบริษัท แต่จบสายครู เอกนวัตกรรมและเทศโนโลยีทางการศึกษา ต้องเตรียมตัวอย่างไรและต้องซื้อหนังสือเล่มไหนบ้าง ขอบคุณครับ

e-mail wan_oneone@windowsLive.com


โดย: one IP: 192.168.183.149, 183.88.249.82 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:10:21 น.  

 
หนูเพิ่งจบมาค่ะ จบเอกสังคม


รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ

จะเป็นพระคุณมากค่ะ
cha_504110102@hotmail.com


โดย: ตุ๊ก IP: 1.47.246.132 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:21:01:49 น.  

 
คืออยากจะถามว่าถ้าเราสอบบรรจุ เค้าจะใช้เกรดมั้ยค่ะ หรือว่าสอบอย่างเดียว หนูเพิ่งกำลังจะฝึกสอน ปีหน้าจะสอบบรรจุแล้วแล้วอยากจะขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ ตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยค่ะเกี่ยวกับการสอบอยากจะเตรียมตัวไว้ เป็นคนเรียนไม่เก่งค่ะเกรดก็ได้น้อยเลยอยากจะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเลย รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยนะค่ะ my.girl.k@hotmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


โดย: Kukkik IP: 110.49.248.30 วันที่: 15 มีนาคม 2555 เวลา:15:56:46 น.  

 
หนูชอบเวปนี่มากเลยค่ะ หนูอยากได้คำแนะนำเยอะๆ คะ เพราะหนูจะสะสมความรู้ไปสอบในอนาคตนะคะ มีคำแนะนำหนังสือหรืออะำำไร? รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยนะคะ bowdekdoi@hotmail.com ขอบคุณมากๆคะ


โดย: ิbow dekdoi IP: 110.77.243.90 วันที่: 15 มีนาคม 2555 เวลา:16:48:01 น.  

 
ขอแนวข้อสอบครูครับ..และถ้ามีเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษายิ่งดีครับ..ขอบคุณมากๆครับ เมล์ pee2549@hotmail.com


โดย: พีรพงศ์ IP: 49.48.139.186 วันที่: 23 เมษายน 2555 เวลา:10:27:29 น.  

 
ขอบคุณน้องแนนมากน่ะครับ ที่ได้มอบแนวข้อสอบดีๆ แบบนี้ให้พี่ได้อ่าน


โดย: สุเชฏฐ์ บุญโกมุต IP: 125.24.132.158 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:22:23:25 น.  

 
ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้มากทีเดียว ^^


โดย: ว่าที่ ครูคณิต IP: 223.207.36.35 วันที่: 28 มิถุนายน 2555 เวลา:23:25:08 น.  

 
ชอบค่ะ อธิบายได้เข้าใจดี ได้แนวข้อสอบที่น่าสนใจชอบจังเลยค่ะ


โดย: nidda_noi@hotmail.com IP: 180.183.109.97 วันที่: 17 ตุลาคม 2555 เวลา:17:22:25 น.  

 
รบกวนพี่ๆทุกคนช่วยแนะนำแนวข้อสอบหรือแนะนำการสอบบรรจุให้ส้มด้วยนะคะตอนนี้ส้มกำลังฝึกสอนอยากได้คำแนะนำดีๆคะจะได้เตรียมตัวถูก...ขอบคุณมากค่ะ

som_kin@hotmail.com


โดย: som IP: 101.109.92.74 วันที่: 17 เมษายน 2556 เวลา:2:07:10 น.  

 
ฟรีจ้า แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครบทุกวิชาสอบ หลากหลายวิชาเอก

//www.thaifanpagefb.com/like/119.html

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลดนะคะ


ที่มา ห้องแบ่งปัน //kroocom.mywindowsthai.com


โดย: บอร์ดครูคอม IP: 110.49.235.157 วันที่: 9 พฤษภาคม 2556 เวลา:10:23:09 น.  

 
ขอด้วยคะ เอกสังคมค่ะ nayasin81@gmail.com


โดย: naya IP: 1.47.131.186 วันที่: 10 มิถุนายน 2557 เวลา:22:25:13 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะค่ะ

ถ้ามีแนวข้อสอบคณิตศาสตร์รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ

chontichanr@gmail.com


โดย: นุ่น IP: 223.204.249.142 วันที่: 17 ตุลาคม 2557 เวลา:23:10:58 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 55 56 57 ใครพอมีบ้างมั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

orm_kero@hotmail.com


โดย: orm IP: 49.48.249.9 วันที่: 28 ธันวาคม 2557 เวลา:22:43:07 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบ เอกคณิตค่ะ ใครมี ขอหน่อยนะคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: อ้อม IP: 171.96.73.130 วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:12:29:46 น.  

 
ใกล้จะสอบแล้วเดือนหน้าเอง เพิ่งจบ สอบครั้งแรกเลยไม่มีงบพอไปติว หรือซื้อหนังสือเยอะๆ อาศัยศึกษาข้อมูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ต พอหลายๆเว็บก็เริ่มจะงง พอมาเจอบล็อกนี้ก็พอเห็นทางสว่าง หากใครหรือพี่ๆคนไหนมีแนวทาง หรือแนวข้อสอบใหม่ๆช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ arisa.jom1310@gmail.com


โดย: jom IP: 180.183.97.103 วันที่: 16 มีนาคม 2558 เวลา:22:53:26 น.  

 
กำลังจะสอบครูคะขอแนวข้อสอบด้วยนะคะsarinyaphonart@gmail.com


โดย: ไพร IP: 171.96.181.239 วันที่: 21 เมษายน 2558 เวลา:1:07:53 น.  

 
ขอแนวข้อสอบด้วยคนนะครับพี่ครับ U54031020134@uru.ac.th


โดย: น้องมายด์ IP: 110.78.144.129 วันที่: 12 สิงหาคม 2558 เวลา:11:39:36 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะครับ มีประโยชน์มากเลย


โดย: เอกคอม จบ58 IP: 110.168.108.139 วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:14:11:16 น.  

 
ขอบคุณมากคะ


โดย: แวว IP: 182.93.142.8 วันที่: 30 กันยายน 2558 เวลา:9:55:02 น.  

 
ขอแนวข้อสอบด้วยคนนะครับ กำลังจะสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558


โดย: pinkum IP: 122.154.156.6 วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:8:22:18 น.  

 
apinkum@hotmail.com


โดย: pinkum IP: 122.154.156.6 วันที่: 3 ตุลาคม 2558 เวลา:8:23:42 น.  

 
Amornrat201370@gmail.com ขอด้วยค่ะ


โดย: 1461 IP: 1.1.226.172 วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:19:50:19 น.  

 
ไม่แปลกใจเลยค่ะ ว่าทำไมคนที่เข้ามาคอมเม้นแสดงความคิดเห็นกัน ถึงสอบไม่ติดสักที เพราะคุณไม่อ่านหนังสือยังไงละคะ ทำไมถึงรู้ว่าไม่อ่านหรอคะ ก็เจ้าของบล็อค เค้าบอกตอนท้ายว่า ไม่มีบริการส่งเมล์นะคะ แต่คุณๆๆทั้งหลาย ทุกคอมเม้น ก็ยังขอให้เค้าส่งเมล์ให้กันอีก แปลกใจมากว่าทำไมถึงไม่อ่านกัน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะ เคยคิดจะรวบรวมไว้เหมือนกันตอนสอบเสร็จ แต่ด้วยภาระหน้าที่ต่างๆ จึงไม่มีเวลา ขอบคุณที่สละเวลาแบ่งปันข้อมูลดีๆค่ะ


โดย: คนผ่านมา IP: 125.24.98.158 วันที่: 16 กันยายน 2559 เวลา:14:57:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

][NuUnAn--
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?]

(nuunan@gmail.com ขอไม่ตอบคำถามในกรณีที่เขียนไว้ในบล็อกแล้ว และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ บล็อกนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นค่ะ)
Creative Commons License
ผลงานนี้ โดย นู๋แนน ใช้ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ใช่งานดัดแปลง 2.0 สหราชอาณาจักร: อังกฤษและเวลส์.
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงาน
[Add ][NuUnAn--'s blog to your web]