Ride to Raid
Group Blog
 
All Blogs
 

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "แม่รำวง" นางเข็มคำ

มอื่อ สูง ค่า
วันนี้จ๊ายก๊งเหลวจะพาไปฟังเพลงแนวพื้นบ้านบ้าง
แต่ฟังแล้วหมดกำลังใจเลยครับ ไม่รู้เรื่องเลย
ไม่รู้อะไร ผัวๆ เมียๆ แล้วก็ฟังชัดๆ ได้แค่ท่อนเดียว คือ เดือนก็ใส ดาวก็สวยแต่ฟังๆ ไปก็เพราะดี อารมณ์มันคล้ายๆ เพลงแหล่ เพลงฉ่อยหละมั๊ง
ได้บรรยากาศความเป็นพื้นเมืองคลาสสิค สำเนียงคล้ายล้านนา แต่ฟังไม่รู้เรื่อง
ลองแกะกันดูครับ ว่าเขาพูดอะไร


(อ่าน) แม่ ลั้ม โว้ง
ฮ่อง-น้าง เขม คั้ม
แต้ม-น้าง คั้ม หอม

(แปล) แม่รำวง
ร้อง-นางเข็มคำ
แต่ง-นางคำหอม


(อ่าน) แม่ ลั้มโว้ง ฮ่าย เนอ พอื๋อ อย่า เต้อะ ล้า ล้า
(แกะ) แม่ รำวง ร้าย นะ ใคร อย่า แตะ เลย เลย


(อ่าน) โผ พอื๋อ เม้ มั้น แขน ไว่ หลี หลี
(แกะ) ผัว ใคร เมีย มัน หวง ไว้ ดี ดี

เสียง โอ ของไทใหญ่ มักจะตรงกับเสียง อัว ของไทย เช่น
"โผ" = ผัว
"โห" = หัว
"โต๋" = ตัว
"โก๋" = กลัว
"โจ้" = ชั่ว (เวลา)
"โข" = ขัว (คำลาว) แปลว่า สะพาน

ส่วนเสียง เอ ของไทใหญ่ มักตรงกับเสียง เอีย ของไทย เช่น
"เม้" = เมีย
"เขว" = เขียว
"เส" = เสีย (คำสร้อย)
"เฮ้น" = เรียน
"เก๊ง" = เชียง
"เถง" = เถียง

(เกลา) แม่รำวงร้ายนะใครอย่ากล้ามาแตะ ผัวใครเมียมันหวงไว้ดีๆ


(อ่าน) ป๊อ เส ลอต ม้า แม่ ลั้มโว้ง เต๋ เอ๋า
(แกะ) พอ เสีย รอด มา แม่ รำวง จะ เอา


(อ่าน) เฮิ้น น้าง เหว่า ป๊อ ไก๋ มี้ ซีบสี่ ซ้าว ว้า
(แกะ) เรือน นาง ไม่ ก็ ไกล มี สิบสี่ ยี่สิบ วา

"เหว่า" ผมไปหาถาม ได้ข้อสรุปว่า มันเพี้ยนมาจาก "บ่" แบบลาว ล้านนา
เป็น "เบ่า" ไทลื้อ แล้วกลายเป็น "เหว่า" ซึ่งก็แปลว่า ไม่ เช่นเดียวกับ "อั่ม"

(เกลา) ถ้าหลุดรอดมาแม่รำวงจะเอา เรือนนางอยู่ไม่ไกลมี 14x20 วา


(อ่าน) อั่ม หยุ่ม แต้ะ กา ก้อ คี่ ล่ต เม้อ แหล่
(แกะ) ไม่ เชื่อ แท้ หรือ ก็ ขี่ รถ ไป เที่ยว


(อ่าน) คี่ ส่างแก่ เม้อ โต๊ญ ปี้ ขูน เล้า เอ๋ญ
(แกะ) ขี่ มอเตอร์ไซค์ ไป ดู พี่ ขุน งาม เอย

"ส่างแก่" เป็นคำที่ยากมากครับ ไม่มีในพจนานุกรม ไปถามคนไทใหญ่ บางคนก็ไม่รู้
หลายๆ คนตอบผมมาว่า เพลงนี้มันเป็นลูกผสม ไทใหญ่ ไทขืน
มีคำของไทขืนหลายคำ ทำให้คนไทใหญ่บางทีฟังไม่ถนัด
แล้วท้ายๆ ยังผสมคำไทไทยเข้าไปด้วย เรียกว่าเพลงนี้ผสมเยอะมาก
สรุป "ส่างแก่" คือรถมอเตอร์ไซค์ครับ

(เกลา) ไม่่เชื่อก็ขี่รถไปเที่ยว หรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูได้เลย พ่อรูปหล่อ


(อ่าน) ป๊อ สู หมอ โพ้ญ น้าง เต๋ ไล่ ก่อม ต๊าง คื้น
(แกะ) พอ สู เก่ง ชายคา นาง จะ ได้ กล่อม ทาง คืน

"โพ้ญ" ตามพจนานุกรม แปลว่า ร่มไม้ ชายคา ซึ่งเพลงก่อนที่ผมแปลไปก็มีคำนี้
แต่พอมาเป็นประโยคนี้ "โพ้ญ" แปลแล้วประโยคสะดุด
ผมพยายามไปตามถามๆ มาหลายที่ ยังไ่ม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัด คนไทใหญ่ก็งง

ประโยคนี้แปลประมาณว่า "ถ้าสูโพ้ญเก่ง นางจะกล่อมให้ทั้งคืน"
คงต้องเดา ว่า "โพ้ญ" คืออะไร


(อ่าน) หมาก ต๋า น่อง ป๊อ ฮื้น ย่อน เป้อ จ๊าย เล้า
(แกะ) ผล ตา น้อง ก็ ฉุน เพราะ เพราะ ชาย งาม

"ฮื้น" กลับมาหลอกหลอนผมอีกครั้ง เพราะเพลงก่อนก็เจอคำนี้ไปแล้ว มันแปลว่า ฉุน
ตามพจนานุกรม แต่พอใส่คำแปลเข้าไป มันทำให้ประโยคไม่เคลีย
คนไทใหญ่บางคนไม่แน่ใจ บางคนตอบให้ได้ว่า ตาเป็นประกาย
ดังนี้น "ฮื้น" น่าจะแปลว่า เป็นมัน เป็นประกาย ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง

(เดา) ถ้าสูเป็นเด็กดี น้องจะกล่อมให้ทั้งคืน ลูกตาน้องลุกวาว เพราะว่าชายรูปหล่อ


(อ่าน) ดอก ซ้าล้าพี้ แล่ ม้า กี้ ก๋าง ก๊อง
(แกะ) ดอก สารภี ก็ มา บาน กลาง กอง

ใช้คำว่า "ดอก" ซึ่งเสียง "ด" ไทใหญ่แท้ๆ ไม่มีเสียงนี้
ปกติจะต้องเป็น "หมอก" "หมอกซ้าล้าพี้" ประมาณนี้


(อ่าน) น่อง ม้อง จ๊าย ม้า ก้อ เจ๋ม เม่อ ว้า ซื้น
(แกะ) น้อง รอ ชาย มา ก็ ตั้งแต่ เมื่อ วาน ซืน


(อ่าน) ก้อ ยั้ง อั่ม หัน ม้า
(แกะ) ก็ ยัง ไม่ เห็น มา

(เกลา) ดอกสารภีบานอยู่กลางเนิน น้องรอชายอยู่ตั้งแต่เมื่อวานซืน ก็ยังไม่เห็นมา


(อ่าน) เหลิน แล่ ก้อ สอื๋อ หลาว แล่ ก้อ โสญ
(แกะ) เดือน ละ ก็ ใส ดาว ละ ก็ สวย


(อ่าน) อยู่ เฮิ้น มู้ง ค้า หัน หลาว กู้ โหน่ญ
(แกะ) อยู่ เรือน มุง หญ้าคา เห็น ดาว ทุก ลูก

(เกลา) เดือนก็ใส ดาวก็สวย อยู่เรืองมุงหญ้าคาเห็นดาวทุกดวง


(อ่าน) โต๊ป โค้ จ๊าย แล่ ม้า สอื่อ โถง ป๊า แล่ ฮ่อย หว่า น่อง เม้อ
(แกะ) ตบ เสื้อผ้า ชาย และ มา ใส่ ถุง พาย และ ห้อย บ่า น้อง ไป


(อ่าน) ป๊า โถง มู้เซ้อ เฮ้า ก้อย ออก เมิ้ง เม้อ
(แกะ) พาย ถุง มูเซอ เรา ค่อย ออก เมือง ไป

(เกลา) เก็บเสื้อผ้าชายใส่ย่าม แล้วห่อยบ่าน้องไป พายย่ามมูเซอค่อยออกจากเมืองไป


(อ่าน) สอง เก้าะ เฮ้า ก๊อย เฮ้า ก้อย กว่า ล้อย ล้อย
(แกะ) สอง คน เรา เท่านั้น เรา ค่อย ไป ค่อย ค่อย
(เกลา) เราสองคนเท่านั้น ค่อยๆ ไป


(อ่าน) กว่า แม่ สาย แหลด ไหม้ โห ปั่น โห เม้า
(แกะ) ไป แม่ สาย แดด ไหม้ หัว ปั่น หัว เมา


(อ่าน) สู ยั้ง เหว่า เอ๋า เฮ้า
(แกะ) สู ยัง ไม่ เอา เรา

(เกลา) ไปแม่สายแดดร้อนจนเวียนหัว สูกลับไม่เอาเรา


(อ่าน) อย่า โก๋ จ๊าย ปี้ อย่า โก๋
(แกะ) อย่า กลัว ชาย พี่ อย่า กลัว


(อ่าน) ป๊อ น่อง มี้ โผ ก้อ อ้าย ปี้ มี้ เม้
(แกะ) เพราะ น้อง มี ผัว ก็ อ้าย พี่ มี เมีย


(อ่าน) ป๊อ ปี้ เป๋น เพ้ น่อง ข่าม เม้อ โต๊ก ถ่อง
(แกะ) พอ พี่ เป็น ภัย น้อง ยอม ไป ตก คุก

(เกลา) อย่ากลัวชายพี่อย่ากลัว ตัวน้องมีผัว ตัวพี่ก็มีเมีย ถ้าพี่มีภัยน้องยอมไปติดคุก


(อ่าน) โต๊ก ถ่อง มั้น อั่ม หล่อง สาม เลิ้น
(แกะ) ตก คุก มัน ไม่ ขัง สาม เดือน
(เกลา) ติดคุกคงไม่เกินสามเดือน


(อ่าน) ซ่ะไหม ใหม่ ขืน ไต๊ ลั้ม โว้ง
(แกะ) สมัย ใหม่ ขืน ไท รำ วง


(อ่าน) โอ๊ต จอื๊อ ม้า โค้ง ป้อ เจ้า ล่ต เจ้า ก๊า
(แกะ) อด ใจ มา พิภพ พ่อ เจ้า รถ เจ้า แอก

"โค้ง" แปลว่า แม่น้ำคง (แม่น้ำสารวิน) หรือแปลว่า พิภพ โลก


(อ่าน) ป้อ งื้น ซ้า เล้า โอ๋ญ
(แกะ) พ่อ เิงิน ขึ้นรา งาม เอ๋ย

ผมว่า "ป้องื้นซ้าเล้า" คงเป็นคำเดียวกัน คงประมาณว่า "พ่อรูปหล่อ" ทำนองนี้มากกว่า

(เดา) สมัยใหม่ไทขืนไทใหญ่รำวง เพลาๆ ลงบ้างพ่อเจ้าประคุณทูนหัว พ่อยอดขมองอิ่ม


(อ่าน) สู เต๋ เอ๋า ก้อ เอ๋า อย่า ปั๋น น่อง ไล่ เม้า
(แกะ) สู่ จะ เอา ก็ เอา อย่า ให้ น้อง ได้ เมา
(เกลา) สูจะเอาก็เอา อย่าทำน้องสับสน


(อ่าน) เหมอ ลอื๋อ ก้อ สู ว่า เต๋ เอ๋า

อันนี้ต้องเป็น "เม่อ" จะได้เป็น "เม่อลอื๋อ" แปลว่า เมื่อไหร่

(แกะ) เมื่อ ไร ก็ สู ว่า จะ เอา


(อ่าน) ม้า แป้ตแหลน เฮ้า เส แล่ว เหว่า เอ๋า

ในเสียงร้องมีคำว่า "สู" มาก่อนด้วย

(แกะ) สู มา โกหก เรา เสีย แล้ว ไม่ เอา

(เกลา) เมื่อไหร่ที่สูว่าจะเอา สูมาโกหกเราแล้วก็ไม่เอา


(อ่าน) โสงสาน หวานจอื๋อ อ้าย ปี้ ป้อก เมิ้ง ไท้ ป๋าย ซั่ม ลื้ม น่อง
(แกะ) สงสาร หวานใจ อ้าย พี่ กลับ เมือง ไทย ปลาย กลับ ลืม น้อง
(เกลา) สงสารหวานใจอ้ายพี่กลับเมืองไทย สุดท้ายก็ลืมน้อง

สงสารหวานใจ เป็นคำไทยชัดๆ เลยครับ
เพราะสงสาร ไทใหญ่จะใช้คำว่า "อี๊หลู"
สรุปเพลงนี้ ผสม ไทใหญ่ ไทขืน และ ไทไทย


(อ่าน) ถ่าย ฮาง-จ๊าย หน่อ ฟ่ะ
(แปล) ถ่ายทำ-นายหน่อฟ้า

สรุปเนื้อหา "แม่รำวง"

แม่รำวงร้ายนะ ใครอย่าแตะ ผัวใครเมียมันหวงไว้ดีๆ ถ้าเหลือรอดมาแม่รำวงจะเอา
บ้านน้องอยู่ไม่ไกล มี 280 ตารางวา ไม่เชื่อก็ขี่รถไปเที่ยว ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูเลย พ่อรูปหล่อ

ถ้าสูเป็นเด็กดี น้องจะกล่อมให้ทั้งคืน ตาน้องลุกวาว เพราะว่าพี่รูปหล่อ
ดอกสารภีบานอยู่กลางเนิน น้องรอพี่อยู่ตั้งแต่เมื่อวานซืน ก็ยังไม่เห็นมา

เดือนก็ใส ดาวก็สวย อยู่เรืองมุงหญ้าคาเห็นดาวทุกดวง
เก็บเสื้อผ้าชายใส่ย่าม แล้วห่อยบ่าน้องไป พายย่ามมูเซอค่อยออกจากเมืองไป เราสองคน ค่อยๆ ไป
ไปถึงแม่สายแดดร้อนจนหน้ามืด สูกลับไม่เอาเรา

อย่ากลัวชายพี่อย่ากลับ ตัวน้องมีผัว ตัวพี่ก็มีเมีย ถ้าพี่ถูกจับ น้องก็ยอมไปติดคุกด้วย
ติดคุกคงไม่เกินสามเดือน 

สมัยใหม่รำวงไทขืนผสมไทใหญ่  อดทนหน่อยนะพ่อเจ้าประคุณทูนหัว พ่อยอดขมองอิ่ม

สูจะเอาก็เอาอย่าทำน้องสับสน เมื่อไหร่ที่สูว่าจะเอา สูมาโกหกเรา แล้วก็ไม่เอา
สงสารกันบ้าง พี่หนีกลับไทยไป สุดท้ายก็ลืมน้อง


ผมพยายามเกลาใหม่ให้มันเข้าใจได้มากขึ้น
สรุปคือเป็นแนวเพลงสนุก แกมทะลึ่ง ต่างคนก็มีผัวมีเมียแล้ว แต่แอบชอบกัน
หนีตามกัน หนีข้ามฝั่งที่แม่สาย มีลังเล จะเอาหรือไม่เอา อะไรทำนองนี้ครับ
ยอมรับว่าปวดหัวกับเพลงนี้มาก และหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วย มันยากจริงๆ

คำแปลโดยจ๊ายก๊งเหลว
 

Create Date : 17 มิถุนายน 2557    
Last Update : 26 มิถุนายน 2557 23:40:28 น.
Counter : 1457 Pageviews.  

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "จะให้ทำไง" นางแสงอ่อน

มอื่อ สูง ค่า
วันนี้จ๊ายก๊งเหลว มีเพลงฟังสบายมานำเสนออีกเช่นเคยยังอยู่กับผลงานของนางแสงอ่อน ซึ่งเป็นนักร้องไทใหญ่ที่มีผลงานเยอะมาก
วันนี้เป็นคิวของเพลง "จะให้ทำไง"
ลองมาแกะกันดูครับ


(อ่าน) เต๋ ไล่ เฮ้ต หือ
ฮ่อง-น้าง แสง อ่อน
แต้ม-จ๊าย จ๋อม เหลิน

(แปล) จะให้ทำไง
ร้อง-นางแสงอ่อน
แต่ง-นายจอมเดือน


(อ่าน) ขิ่ง ย้าม น้าง มี้ ฮี้ม สู
แหม่ง จ๊าย โม้ต เย่า โอ๊ก จอื๋อ
สู จ๊าย หือ ว่น คอบ โต๊ย หัน น้าง

(แกะ) เมื่อ ยาม นาง อยู่ ข้าง สู
แบ่ง ชาย หมด แล้ว อก ใจ
สู ชาย ทำไม คิด รอบ ดู เห็น นาง

(เกลา) เมื่อยามนางอยู่ข้างสู นางยกใจให้ชายทั้งใจ สูชายไยไม่คิดเห็นแก่นางบ้าง


(อ่าน) กู่ม ปั๋น น่อง ไล่ ต้างไหม้
ถืง ตี้ น้าง เฮ้า ป๊อ เซ่ง จอื๋อ เสแล่
น้าง น่อง ป๊อ ไล่ ถอย

(แกะ) ครบ ให้ น้อง ได้ ความหมองไหม้
ถึง ที่ นาง เรา ก็ สิ้น ใจ เสียเถิด
นาง น้อง ก็ ได้ ถอย

แกะไปแกะมา เพลงนี้ยากเหมือนกันนะนี่ คำมันงงๆ

(เกลา) ยัดเยียดความหมองไหม้ให้น้อง จนน้องหมดใจเสียแล้ว นางน้องขอถอนตัว


(อ่าน) เผ่อ วั้น น้าง อ๊าน ลื้ม สู
ต่า จู๊ คื้น ต๊างฮั่ก มอื่อ
ต่า น้าง เฮ้า เก้าะ นึ่ง ไว่ จอื๋อ ไล่

(แกะ) เผื่อ วัน นาง ตั้งใจ ลืม สู
เพื่อ หา คืน ความรัก ใหม่
เพื่อ นาง เรา คน หนึ่ง ไว้ ใจ ได้

(เกลา) ในวันที่นางตั้งใจลืมสู เพื่อมุ่งสู่รักครั้งใหม่ ต้องการแค่ใครสักคนที่ไว้ใจได้


(อ่าน) สู ปี้ จ๊าย ซั่ม คื้น หว่าย ป้อก
เสง อ้อนว้อน นั่น เหมิน จ๊าย ฮุ่ โต๋
หมอก ฮอื้อ น้าง น่อง ว้าง ควั่งปั๋น

(แกะ) สู พี่ ชาย ดัน คืน กลับ กลับ
เสียง อ้อนวอน นั้น เหมือน ชาย รู้ ตัว
บอก ให้ นาง น้อง วาง อภัย

(เกลา) สูพี่ชายกลับหวนคืนมา อ้อนวอนเหมือนคนสำนึกผิด ขอให้นางน้องให้อภัย


(อ่าน) หม่าว ปี้ เอ๋ญ เต๋ ฮอื้อ น้าง เฮ้ต เจิ้งหือ
เม่อ ย้าม นั่น น้าง ฮั่ก จ๊าย หน่า เหลอ พอื๋อ

(แกะ) บ่าว พี่ เอย จะ ให้ นาง ทำ เช่นไร
เมื่อ ยาม นั้น นาง รัก ชาย มาก เหลือ ใคร

(เกลา) บ่าวพี่เอย จะให้นางทำยังไง เมื่อยามนั้นนางรักชายมากกว่าใคร


(อ่าน) ไป่ ถืง จอื๋อ ปี้ จ๊าย ไล่ จ๊าย เอ๋ญ จ๊าย เอ๋ญ
เต๋ ฮอื้อ น้าง น่อง เฮ้ต เจิ้งหือ

(แกะ) ไม่ ถึง ใจ พี่ ชาย ได้ ชาย เอย ชาย เอย
จะ ให้ นาง น้อง ทำ เช่นไร

(เกลา) ไม่ถึงใจพี่ชายเลย ชายเอย จะให้นางน้องทำยังไง


(อ่าน) สัง จ๊าย ฮั่ก แต้ะ ปี้ เอ๋ญ
น่อง ผู่ญ โอ๊ก ไว่ ปู้น จ๊าย อยู่
ต่า จ๊าย อ๊าน คื้น เก๊า เล่น แต้ะ อย่า ม้า

(แกะ) ถ้า ชาย รัก แท้ พี่ เอย
น้อง เปิด อก ไว้ เพื่อ ชาย อยู่
เพื่อ ชาย ตั้งใจ คืน จีบ เล่น แท้ อย่า มา

(เกลา) ถ้าชายรักจริงพี่เอย น้องเปิดใจรอชายอยู่ หากตั้งใจจะรักเล่นอีกก็อย่ามา


(อ่าน) จ๊าย ฮั่ก เอ๋ญ จ้อย อี๊หลู พ่อง
เป๋ ฮอื้อ น้าง น่อง เจ๊บ กั๊ม สอง
อย่า ฮอื้อ น้าง ไล่ โต๊ก นั่มต๋า

(แกะ) ชาย รัก เอย ช่วย สงสาร บ้าง
อย่า ให้ นาง น้อง เจ็บ ครั้ง สอง
อย่า ให้ นาง ได้ ตก น้ำตา

"พ่อง" จริงๆ ไม่มีในพจนานุกรมไทใหญ่-ไทย ครับ ต้องใช้วิชาล้านนา-ไทย เข้าช่วย

(เกลา) ที่รักเอยช่วยสงสารบ้าง อย่าให้นางต้องเจ็บซ้ำสอง อย่าให้นางต้องน้ำตาตก


สรุปเนื้อหา "จะให้ทำไง"

เมื่อยามนางอยู่ข้างสู นางยกใจให้ชายทั้งใจ สูชายไยไม่คิดเห็นแก่นางบ้าง
ยัดเยียดความหมองไหม้ให้น้อง จนน้องหมดใจเสียแล้ว นางน้องขอถอนตัว
ในวันที่นางตั้งใจลืมสู เพื่อมุ่งสู่รักครั้งใหม่ ต้องการแค่ใครสักคนที่ไว้ใจได้
สูพี่ชายกลับหวนคืนมา อ้อนวอนเหมือนคนสำนึกผิด ขอให้นางน้องให้อภัย
บ่าวพี่เอย จะให้นางทำยังไง เมื่อยามนั้นนางรักชายมากกว่าใคร
ไม่ถึงใจพี่ชายเลย ชายเอย จะให้นางน้องทำยังไง
ถ้าชายรักจริงพี่เอย น้องเปิดใจรอชายอยู่ หากตั้งใจจะรักเล่นอีกก็อย่ามา
ที่รักเอยช่วยสงสารบ้าง อย่าให้นางต้องเจ็บซ้ำสอง อย่าให้นางต้องน้ำตาตก

บทกลอน "จะให้ทำไง"

...อยู่ข้างชาย ยกทั้งใจ ให้ชายแน่_ชายไม่คิด ไม่เห็นแก่ ใจน้องบ้าง
มอบความเจ็บ ความหมองไหม้ ไว้ให้นาง_แสนเหนื่อยใจ ขอไกลห่าง จบกันที

อยากลืมสู เพื่อมุ่งสู่ รักครั้งใหม่_เพียงต้องการ คนจริงใจ ไม่หน่ายหนี
สูกลับมา ขออ้อนวอน ย้อนคืนดี_ให้น้องนี้ ให้อภัย สำนึกตัว

บ่าวพี่เอ๋ย จะให้นาง ทำเช่นไร_เมื่อก่อนนั้น นางรักใคร่ ไว้ทูลหัว
พี่ชายกลับ ไม่ใส่ใจ ปิดมิดมัว_น้องก็กลัว ไม่มั่นใจ ให้นำพา

ถ้ารักแท้ พี่มาเถิด น้องรับได้_ถ้าหลอกใช้ ไว้หยอกเล่น อย่ามาหา
สงสารบ้าง อย่าให้นาง ช้ำอีกครา_อย่าให้น้อง นองน้ำตา ไหลพร่าเลย...

คำแปล และบทกลอน โดยจ๊ายก๊งเหลว
 

Create Date : 15 มิถุนายน 2557    
Last Update : 16 มิถุนายน 2557 6:45:18 น.
Counter : 1040 Pageviews.  

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "ต้นรัก" นางแสงอ่อน

มอื่อ สูง ค่า
วันนี้จ๊ายก๊งเหลวมีเพลงฟังสบายๆ มาฝาก


ผลงานของนางแสงอ่อน เหมือนจะเป็นภาคต่อของเพลง เกิดมีใจรัก ซึ่งผมแปลไปก่อนแล้ว
โดยภาพรวมแล้วเหมือนว่าจะฟังง่าย แต่มันมีคำยากเยอะเหมือนกัน มาลองแกะกันดูครับ


(อ่าน) โต้น ฮั่ก
ฮ่อง-น้าง แสง อ่อน
แต้ม-จ๊าย หาน แล้ง


(อ่าน) สายจอื๋อ ฮั่ก น่อง น้าง ไน่ เป๋น ปู้น จ๊าย ไว่ ฮั่ก เก้าะ เหลว อั่ม มี้ แท่ง พอื๋อ
(แกะ) ลมหายใจ รัก น้อง นาง นี้ เป็น เพื่อ ชาย ไว้ รัก คน เดียว ไม่ มี เพิ่ม ไผ
(เกลา) ลมหายใจของน้องนางนี้มีอยู่เพื่อชายคนเดียวไม่คิดมีใคร


(อ่าน) แต่ เอ๋า วั้น เฮ้า ไล่ โท้บ กั๋น ถืง ป๊อ มื่ตกื๊อ กั๋น
(แกะ) เริ่ม เอา วัน เรา ได้ พบ กัน ถึง พอ สนิท กัน


(อ่าน) ออก เป๋น จอื๋อ ฮั่ก มั่น ต่อ ถืง ย้ามเหลว
(แกะ) ออก เป็น ใจ รัก มั่น ต่อ ถึง เดียวนี้

(เกลา) เริ่มจากวันที่รู้จักกัน จนสนิทกัน เกิดมีใจรักมั่นมาถึงตอนนี้


(อ่าน) สัง สู ปี้ มี้ ฮิ้ม น่อง มู่ง หัง เมิ้ง โก๊น เป้ะ ฮางหลี หือ มี้ ล่อง ขี

ให้ดูสามคำ "ปี้ มี้ ฮิ้ม" จะเห็นวรรณยุกต์ที่เขาใส่ คือ "; : :" ; คือไม้โท ส่วน : คือไม้ตรีของไทใหญ่
เสียงที่ออกคือ "โท ตรี ตรี"
แต่พอถอดเป็นภาษาไทย จะเห็นใส่ ้ ทั้งหมด เพราะ ม กับ ฮ สำหรับภาษาไทย ไม่ใช่อักษรกลาง
เวลาใส่ไม้เอกจะได้เสียงโท ส่วนเวลาใส่ไม้โทจะได้เสียงตรี ตรงนี้เป็นของยากมากสำหรับชาวต่างชาติ
คนไทยเอง รวมทั้งผมก็ยังใส่ผิดเลยครับ
ส่วนภาษาไทใหญ่ คล้ายๆ จะเป็นภาษาโบราณ มันจะตรงตัว ไม่มีอักษร สูง กลาง ต่ำ
พยัญชนะก็มีไม่เยอะ รูป และเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันเสมอครับ ผมว่าแบบนี้มันก็ง่ายดี

ขนาดประโยคสุดท้ายที่ผมพิมพ์ ผม (รูปสามัญเสียงจัตวา) ว่า (รูปเอกเสียงโท) แบบ (รูปสามัญเสียงเอก)
นี้ (รูปโทเสียงตรี) มัน (ตรงตัว) ก็ (รูปสามัญเสียงโท) ง่าย (รูปเอกเสียงโท) ดี (ตรงตัว)
เห็นไหมครับว่ายากสุดๆ แต่เราชินแล้ว มันเลยง่ายนั่นเอง

(แกะ) ถ้า สู พี่ อยู่ ข้าง น้อง มุ่ง เห็น เมือง คน ชั่ง สวยงาม หรือ มี เรื่อง กังวล
(เกลา) ถ้าสูพี่อยู่ข้างน้อง โลกก็ดูสวยงาม ไม่มีเรื่องต้องกังวล


(อ่าน) ถ่อม เสง สู ลาต ปั๋นแฮ้งจอื๋อ มอก กว๊ามฮั่ก วั้น นอื๋อ
(แกะ) ฟัง เสียง สู พูด ให้กำลังใจ ประมาณ ความรัก วัน เช้า

"มอก" เสียงโท แปลว่า ประมาณ เท่า
ผมคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็น "หมอก" มากกว่า จะได้แปลว่า บอก


(อ่าน) สืบ สายจอื๋อ แฮ้ง ฮั่ก ปู้น สอง เฮ้า
(แกะ) สืบ ลมหายใจ แรง รัก เพื่อ สอง เรา

(เกลา) ฟังเสียงสูพูดให้กำลังใจ บอกรักทุกเช้า ต่อลมหายใจเพิ่มพลังรักให้สองเรา


(อ่าน) เหนอ เส้นต๊าง เฮ้า ฮั่ก กั๋น อั่ม ปั๋น พอื๋อ ม้า โซ้น แก้ก๋าง
(แกะ) เหนือ เส้นทาง เรา รัก กัน ไม่ ให้ ไผ มา ยุ ท่ามกลาง


(อ่าน) อยู่ เอิ้ม ค้าง ต๊างฮั่ก มั่น ต่อ ซูต ป๋าน
(แกะ) อยู่ รวม เคียง ความรัก มั่น ต่อ สุด ปาง

(เกลา) บนเส้นทางความรักเราไม่ให้ใครมาแทรกแซง อยู่เคียงข้างตราบฟ้าดินสลาย


(อ่าน) ขอต มั่นกื๊ม เค้อ ฮั่ก เฮ้า อยู่ โฮ่ม เซ้า โพ้ญ ฮื้น หอม อ่อน
(แกะ) ขอด มั่นคง เครือ รัก เรา อยู่ ร่วม พัก ชายคา ฉุน ออม อ่อน

"ฮื้น" แปลว่า ฉุน แต่ผมว่าพิมพ์ผิด ต้องเป็น "เฮิ้น" ที่แปลว่า เรือน
เพราะรูปประโยคส่งมาทางนี้

"หอม" แปลว่า หอม กลิ่นหอม ตรงกับไทย แต่แปลว่า เก็บออมได้ด้วย
"อ่อน" เป็นคำสร้อย พบได้บ่อย


(อ่าน) อยู่ ตอื้อ เง้า โต้น ฮั่ก เฮ้า ตั๊ง สอง
(แกะ) อยู่ ใต้ เงา ต้น รัก เรา ทั้ง สอง

(เกลา) ผูกแนบแน่นสายสัมพันธ์ อยู่ใต้ชายคาเดียวกัน อยู่ใต้เงาต้นรักเราทั้งสอง

สรุปเนื้อหา "ต้นรัก"

ลมหายใจของน้องนางมีอยู่เพื่อชายคนเดียวไม่คิดมีใคร
เริ่มจากวันที่รู้จักกัน จนสนิทกัน เกิดมีใจรักมั่นมาถึงตอนนี้
ถ้าสูพี่อยู่ข้างน้อง โลกก็ดูสวยงาม ไม่มีเรื่องต้องกังวล
ฟังเสียงสูพูดให้กำลังใจ บอกรักทุกเช้า ต่อลมหายใจเพิ่มพลังรักให้สองเรา
บนเส้นทางความรักเราไม่ให้ใครมาแทรกแซง อยู่เคียงข้างตราบฟ้าดินสลาย
ผูกแนบแน่นสายสัมพันธ์ อยู่ใต้ชายคาเดียวกัน อยู่ใต้เงาต้นรักเราทั้งสอง

บทกลอน "ต้นรัก"

...ลมหายใจ นางมอบไว้ ให้พี่ชาย_ไม่มีใคร เทียบแทนได้ ความรักนี้
จากรู้จัก จนสนิท คุ้นเคยดี_เกิดเป็นมี ใจรักมั่น ต่อเรื่อยมา

เพียงมีพี่ อยู่เคียงข้าง โลกก็สวย_ลืมความเศร้า หมดไปด้วย ช่วยรักษา
ฟังเสียงพี่ ปลอบประโลม รักนำพา_ต่อชีวิต ต่อชีวา ทั้งสองเรา

เส้นทางรัก ไม่ให้ใคร มาแซงแทรก_ไม่ยอมแยก จนสิ้นชาติ ไม่ขาดเหงา
ขอดมั่นคง สายสัมพันธ์ อยู่แนบเนา_ใต้ชายคา ใต้ร่มเงา ต้นรักเอย...

คำแปล และบทกลอนโดยจ๊ายก๊งเหลว
 

Create Date : 13 มิถุนายน 2557    
Last Update : 15 มิถุนายน 2557 19:29:31 น.
Counter : 957 Pageviews.  

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "รวม 10 เพลงเพราะ" นางหมวยใส (สมัยเด็ก)

สวัสดีครับ ผมจ๊ายก๊งเหลว


เป็นเวลากว่าปีครึ่งแล้ว ที่ผมทำบล็อกเรียนภาษาไทใหญ่จากเพลงมา
บล็อคนี้จะได้มีโอกาสกลับไปตรวจงานตัวเอง โดยเฉพาะที่แปลสมัยแรกๆ
ผ่านการรวมเพลงเพราะของนางหมวยใสสมัยเด็ก แล้วตอนโตผมค่อยทำอีกบล็อกหนึ่งครับ
ผมจะเรียงจากเพลงที่ผมคิดว่าเพราะที่สุด ไล่ไปเลยครับ จัดลำดับยากเหมือนกัน เพราะมันสูสี
สำหรับรายละเอียดการแปล ให้กดวาร์ปตามไปดูได้เลยครับ
จะเป็นการแปลทีละคำตามสไตล์ผม เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาไปพร้อมกัน

1) ฮั่ก โต๊ก ลื้น (รักเมื่อสาย)

เพลงนี้ผมแปลไปวันที่ 8 ก.ค. 56 หลังจากที่ฝึกแปลมาได้พอสมควรแล้ว
การแปลถือว่าโอเคแล้วครับ ฝีมือเริ่มเข้าที่เข้าทาง
ด้วยความที่เนื้อหาชัดเจน ทำนองใช้ได้ มิวสิควิกีโอถ่ายทำใช้ได้ จึงได้เป็นอันดับ 1...ยกหัวใจ ให้เธอคืน กลับไปเถิด_รักเราเกิด ขึ้นล่าช้า มาทีหลัง
เป็นความรัก ไม่สมควร ไม่จีรัง_ไม่คาดหวัง อีกต่อไป ใคร่หลีกทาง

ยกหัวใจ ให้ฉันมา ทั้งที่รู้_เธอมีคู่ อยู่ก่อนแล้ว อยู่เคียงข้าง
เธอมาหลอก ให้หลงไหล ไม่วายวาง_ในใจกลาง ฉันร้อนไหม้ ดั่งไฟรน

เธอจงกลับ ไปรับรัก คนเก่านะ_ส่วนฉันจะ ทนอยู่กับ ความสับสน
ปล่อยฉันเจ็บ อยู่ลำพัง เพียงหนึ่งคน_จงเปรอปรน ดูแลกัน ฉันยินดี

ยอมหันหลัง เดินย้อนกลับ ปล่อยเธอไว้_ขอจงให้ เธอรักกัน มั่นสุขี
ขอพรให้ ความรักชื่น ยืนทวี_เปิดวิถี เส้นทางให้ เธอคู่ครอง...เพลงนี้แปลเมื่อ 30 มิ.ย. 56...เสียงแว่วหวาน เมื่อวันวาน แรกรู้จัก_พูดเรื่องรัก เรื่องแต่งงาน ช่างหวานหู
จะกินนอน เดินนั่ง ยังอุ้มชู_เธอคอยดู แลใกล้ ไม่ห่างกาย

เสียงแว่วหวาน พานกลับกลาย ในวันนี้_ถ้อยคำที่ เคยห่วงใย กลับจางหาย
เธอลืมหมด ทอดทิ้ง นิ่งดูดาย_กลายเป็นได้ คำตอกย้ำ ช้ำใจแทน

โอ้เธอเอ๋ย อยากลองถาม ให้เธอเลือก_ทางมีเชือก ร้อยพาด สะพานแขวน
อีกเส้นทาง รกร้าง ห่างดินแดน_เธอมีแผน เลือกทางไหน ลองตอบดู...เพลงนี้แปลเมื่อ 23 พ.ค. 56 เป็นเพลงปลุกใจ
เตือนว่าอย่าฟังเยอะนะครับ เดี๋ยวอิน จนต้องหาดาบออกไปฟันกับพม่าช่วยไทใหญ่
ยิ่งตอนนี้พม่าเปลี่ยนธงเป็นสีเดียวกับไทใหญ่แล้วด้วย คือเหลืองเขียวแดงขาว
หวังกลืนชาติไทใหญ่ให้เป็นพม่าแท้ทั้งหมด อิจฉาพม่าจัง ได้รัฐฉานไปหมด สยามอดเลย
ทั้งๆ ที่ภาษา และวัฒนธรรมใกล้เคียงกันไทยมากกว่าแท้ๆเพลงนี้ผมแปลตอนนั้นยังไม่มีกลอนแต่งให้ เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผมจะแต่งเสริมให้ในบล็อกนี้เลยครับ ตามนี้

...บ้านเมืองไท ของเรามี มาแต่เก่า_เชื้อไทเรา กำเนิดมี มาแต่ก่อน
ทั้งภาษา ศาสนา ยังถาวร_อยู่แน่นอน คู่ฟ้าไท ได้พันปี

เหลืองเขียวแดง ขาวผ่องผุด ชุดธงชาติ_อย่าให้พลาด ปกป้องไว้ ไม่หน่ายหนี
วันนี้แกร่ง พรุ่งนี้รอด ปลอดภัยดี_ประเพณี วิถีเรา อย่าให้วาย

สีเหลืองงาม อร่ามคือ ศาสนา_ไทนำพา คำพระไว้ ไม่เลือนหาย
สีเขียวคือ ความงดงาม อยู่พร่างพราย_เหลียวรอบกาย มีไร่นา ป่าพงไพร

เมืองไทเรา มีดอยเขา สูงสุดสวย_มีแม่น้ำ และหนองห้วย ช่วยรินไหล
ประหนึ่งเทพ เทวดา อวยพรชัย_ให้เมืองไท เขี่ยวสะพรั่ง ยั่งยืนนาน

สีแดงหรือ คือความกล้า ไม่หวั่นไหว_ไม่กลัวใคร ไทเราสู้ อย่างอาจหาญ
สีขาวคือ พระจันทร์ผ่อง ส่องละลาน_เปรียบประมาณ น้ำใจไท ที่ใสนวล...

คำแปล และบทกลอน โดยจ๊ายก๊งเหลว

"ปาก" แปลว่า ร้อย
"เหง" แปลว่า พัน
จำได้ขึ้นใจจากเพลงนี้แหละครับ เนื่องจากมีความผิดพลาดจากการแปลในครั้งแรกเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยที่ผมเลือกมาแปลเลย แปลเมื่อ 13 ก.พ. 56
ตอนแรกผมกะจะศึกษาภาษาไทใหญ่ผ่านสับไตเติลภาษาไทย เดาๆ ไป ดูจากคลิปที่มีคนแปลไว้ ประกอบด้วย
ปัญหาคือ สับไตเติลไทย เขียนแค่คร่าวๆ วรรณยุกต์ไม่ตรง ส่วนคลิปแปล เขาก็แปลเป็นประโยค
เราก็ไม่รู้คำไหนเป็นคำไหน เอาไปต่อยอดไม่ได้ สุดท้ายผมเลยต้องไปเรียนเองอย่างจริงจัง


ตอนนั้นผมแปลยังไม่มีสรุปเนื้อหา กลอนก็ยังไม่มี นามปากกาก็ยังไม่ได้คิดเลย
เป็นบล็อกแรกของการบุกเบิกแปลภาษาไทใหญ่จริงๆ
สำหรับบล็อกนี้ผมก็จะแต่งกลอนเสริมให้เลยเช่นกันครับ เพื่อความสมบูรณ์ที่สุด

สรุปเนื้อหา "รอคอยเธอ"

ถ้อยคำหวานกินใจ ยามที่เธอเอื้อนเอ่ยคำว่ารัก น้องยังจำฝังใจไม่อาจลืม ยามนี้เธออยู่ที่ไหน
เธอยังจำวันเก่าครั้งที่สองเราเคยมีความสุขร่วมกันได้ไหม ฉันยังจำทุกสถานที่ที่เราเคยอยู่ร่วมกันได้ เมื่อไหร่เธอจะกลับมา
ณ เวลานี้ หัวใจของฉันยังรอเธออยู่ เมื่อไหร่จะกลับย้อนคืนมา เธอ เธออยู่ไหน

บทกลอน "รอคอยเธอ"

...เมื่ออันเสียง ข้อความหวาน สะท้านใจ_เมื่อยามนั้น ชายมอบให้ คำรักซึ้ง
น้องยังตรอง จ้องจดจำ ย้ำตราตรึง_แล้วทำไม พี่ชายจึง หายหน้าไป

สูพี่ชาย จำได้ไหม ในตอนนั้น_สองเรามี แต่สุขสันติ์ สุขสดใส
ทุกทุกที่ น้องนี้จำ ได้ขึ้นใจ_อีกเมื่อไร ชายจะกลับ หวนคืนมา

สาวน้องนาง ในเมื่อยาม บัดเดียวนี้_ยังรอคอย ให้ชายพี่ กลับมาหา
เมื่อไหร่หนอ การรอคอย จะลับลา_สูพี่ชาย อยู่ไหนหนา อยู่ไหนกัน...

คำแปล และบทกลอน โดยจ๊ายก๊งเหลวเพลงนี้แปลเมื่อ 23 ส.ค. 56


...ฟังเสียงลม โหมพัด ยามหน้าร้อน_ยังรอท่า อาวรณ์ ชายอยู่นะ
สูพี่ชาย กลับหนีหาย ไปไหนหละ_กลับมามะ กลับมาหา น้องนางที

สูพี่ชาย จำได้ไหม เมื่อวันเก่า_ครั้งที่เรา เริงรื่น ชื่นสุขี
สูพี่ชาย จ้องมองน้อง ท่องวจี_ว่าตัวพี่ จะรักน้อง จนหมดใจ

ในใจชาย จะยังรัก น้องอยู่หรือ_คำพูดสื่อ ยังเชื่อถือ ได้อยู่ไหม
อย่าปล่อยน้อง ต้องคอยรัก อีกต่อไป_กลับมาเถิด มาเคียงใกล้ ชายบ่าวเอย...เพลงนี้แปลเมื่อ 18 ต.ค. 56 เป็นเพลงที่ผมชอบมากเหมือนกัน แต่เทปมันเก่า มีกระตุกช่วงท้าย
ทำให้ตกมาเป็นลำดับที่ 6...รักไม่อาจ ไม่สามารถ สุขสมหวัง_เป็นเหมือนดั่ง แผ่นดินแยก แตกเป็นสาย
มากั้นกลาง ไม่ให้เรา ได้ข้ามกลาย_เอื้อมมือไป ไขว่คว้าชาย ไม่ถึงกัน

แม้อยู่ใกล้ ก็เหมือนไกล ออกไปมาก_ต้องพลัดพลาก เมื่อมาถึง จุดเปลี่ยนผัน
ไปไม่ได้ จะย้อนกลับ ก็ไม่ทัน_ไม่มีวัน จะลืมชาย ได้ลงคอ

หัวใจเต้น หัวใจร้อง ชื่อชายพี่_ให้หน่ายหนี ให้ตัดใจ ไม่ได้หนอ
เหมือนขอพร ไว้ไม่จบ ไม่เพียงพอ_คับใจคอ อัดอั้นมาก อยากระบาย

จะเป็นคน ที่ยืนอยู่ ไกลไกลพี่_จะอยู่ดี อยู่ได้ไหม ไม่รู้ได้
ด้วยความรัก มันเรียกร้อง อย่างมากมาย_เป็นห่วงชาย จะเหนื่อยไหม ใครดูแล

ขอบนบาน สานกล่าวกราบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์_ด้วยความคิด ขอพรไว้ ใจแน่วแน่
ขอชาติหน้า ได้มาอยู่ ร่วมเรือนแพ_อย่าให้แม้ ได้มีเรื่อง ต้องจากจร...เพลงนี้แปลเมื่อ 15 ก.ย. 56


...ดูรู้ซึ้ง ซึ่งสายตา อำมหิต_ลุกลามติด ไหม้มาถึง ซึ่งใจน้อง
ในเมื่อครั้ง ที่ยังรัก มักหมายปอง_คิดแล้วต้อง หมองใจแน่น แสนเสียดาย

น้องขอถาม ว่าน้องทำ ผิดแบบไหน_ตอบน้องให้ ได้รู้ซึ้ง ซึ่งความหมาย
บอกว่าชัง บอกว่าเบื่อ น้องจะตาย_คงเพราะชาย พบคนใหม่ ปันใจจร

ไปไม่ได้ ก็ให้จบ ลงตรงนี้_พอกันที กับความรัก อันผ่าวร้อน
อย่าได้พบ คบกันต่อ ขอวิงวอน_ให้เป็นตอน อวสาน สิ้นสุดทาง

น้องขื่นขม คับใจข้อง หมองใจไหม้_น้ำตาไหล ร้องไห้ให้ ความบาดหมาง
ไม่เคยคิด ว่าจะได้ ปล่อยชายวาง_มีใครบ้าง จะเข้าใจ ความตรอมตรม...เพลงนี้เป็นเพลงปลุกใจเช่นกัน ทำนองผมว่าเพราะดี แต่คุณภาพเสียงอาจจะด้อยไปสักหน่อย
เพราะเป็นเพลงที่ผลิตนานแล้ว แปลไปเมื่อ 20 ส.ค. 56...อย่าแบ่งว่า มึงกู กลางเหนือใต้_เราเป็นไท เผ่าใหญ่ สืบทอดอยู่
ใครไม่ทราบ บอกกันได้ อย่าดายดู_จะได้รู้ ได้เข้าใจ ชนเผ่าตน

ในยามนี้ จงเข้าใจ กันให้มาก_อย่ามัวแบ่ง ฝ่ายฟาก ยากสับสน
เผ่าเดียวกัน รักกันไว้ ไททุกคน_ให้ถึงจุด มุ่งผล ช่วยผลักดัน

มามาเถิด ชาวเผ่าไท พร้อมใจเดียว_อย่ามัวเที่ยว แบ่งเลือดเนื้อ เพื่อปิดกั้น
อย่ามัวแต่ แตกแยก กูมึงมัน_จงรักกัน มั่นใจปอง ผองไทเอย...เพลงนี้แปลเมื่อ 3 ก.ย. 56...หัวใจชาย เหมือนควันไฟ ยามลมพัด_จะกีดขัด ขวางทางห้าม ทำไม่ได้
เมื่อไฟรัก มอดดับ ลับมลาย_หัวใจชาย ก็แปรปลิว ลิ่วล่องลอย

ไม่อ้อนวอน ให้ชายย้อน มาเอ็นดู_กลั้นน้ำตา ไว้ให้อยู่ ไม่ไหลย้อย
แม้เป็นหญิง ก็ทนได้ ไม่สำออย_จะค่อยคอย ใช้ชีวิต คิดต่อไป

แค่เสียรัก อกหักได้ ไม่ตายแน่_ไม่ยอมแพ้ คงพบทาง ที่สดใส
เรื่องวันเก่า ยังยินดี และขอบใจ_ที่เคยรัก เคยเคียงใกล้ ชิดเชยชม

ไม่เป็นไร ให้อภัย สูชายแล้ว_ปล่อยตามแนว ทางที่ชาย อยากได้สม
เห็นชายอยู่ คู่หญิงอื่น อย่างรื่นรมย์_ก็ชื่นชม ยินดีด้วย ทุกเวลา

แค่สูญรัก อกหักบ้าง มีทางออก_ต้องคอยบอก เตือนตัวเอง ให้แกร่งกล้า
ความรักเอย เคยให้กัน แต่นานมา_อยากบอกว่า เอาคืนกลับ ไปได้เลย...แปลเมื่อ 9 ส.ค. 56...จะไม่ห้าม ไม่ขัดขวาง ทางชายชอบ_เชื่อว่าชาย คิดรอบคอบ และมุ่งมั่น

ความในใจ ของชายเป็น ยังไงกัน_ช่วยแบ่งปัน บอกกล่าวให้ น้องได้ยิน

น้องกับเขา ชายเลือกเอา ต้องเลือกข้าง_น้องปล่อยวาง ให้พี่ชาย ได้ตัดสิน
เสียสละ ให้พี่ชาย ได้โบยบิน_อย่าให้สิ้น เปลืองเวลา อีกนานนม

เขารออยู่ กลับไปดู แลเขาเสีย_จงคลอเคลีย ครองรักกัน มั่นสุขสม
จงไปตาม ทางที่ชาย ใคร่นิยม_แม้ตรอมตรม น้องทนอยู่ พร้อมสู้ตาย

ความเสียใจ ความเจ็บใจ แน่นในอก_ยังมุ่นหมก รกเรื้อรัง อยู่เหลือหลาย
อดทนหน่อย ค่อยเป็นไป ให้วางวาย_คงผ่อนคลาย จนจางหาย ลืมได้ลง...


หมดแล้วครับ เพลงอื่นๆ ของนางตอนเด็กอาจจะยังมี แต่ผมว่าไม่เพราะเท่าไหร่
เลือกมาให้ฟังเพียง 10 เพลงเน้นๆ ก็แล้วกัน
ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ
รอบหน้าจะกลับมากับบล๊อกรวม 10 เพลงนางหมวยใสสมัยโตครับ
สมัยโต เพลงเพราะกว่าสมัยเด็ก
 

Create Date : 11 มิถุนายน 2557    
Last Update : 12 มิถุนายน 2557 16:30:44 น.
Counter : 963 Pageviews.  

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "คนรักปีใหม่" จ๊ายเงิกคั้ม น้างโหมวโหมวคั้มเอ๊

มอื่อ สูง ค่า
วันนี้จ๊ายก๊งเหลวมีเพลงง่ายๆ มานำเสนอครับ


แม้จะเป็นเพลงจากรัฐฉานโดยครง แต่เนื้อหามันง่าย
บวกกับการออกคำที่ชัด ทำให้ฟังง่าย มาลองฟังกันดูครับชื่อเพลง "คนรักปีใหม่" ผมก็ไม่มั่นใจนักว่าหมายถึง "คนรัก กับ ปีใหม่"
หรือจะหมายถึง "คนที่รักปีใหม่" เพราะแปลตรงตัวจากชื่อเพลงได้แบบนี้
แต่ลองแปลๆ ไปก่อน ถ้าดูในเนื้อเพลงแล้ว น่าจะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น


(อ่าน) เก้าะ ฮั่ก ปี มอื่อ
แต้ม-จ๊าย แสง

จุด ที่ใส่ท้ายคำ คือวรรณยุกต์โทเสียงสั้น หลายๆ ครั้ง เขียนเป็นภาษาไทยให้เสียงสั้นไม่ได้
พอดี "เก้าะ" ใช้สระเอาะช่วยได้

ส่วน "ฮั่ก" คำนี้ ผมก็งงๆ อยู่ แน่นอนว่ารูปการเขียนใส่จุด เป็นเสียงโทสั้นแน่นอน
แต่ฟังจากการพูดของคนไทใหญ่ ก็เหมือนเขาจะออกเสียงว่า "ฮัก" เสียงตรีแบบล้านนา
อันนี้ผมก็ของงต่อไป

ตัวที่หน้าตาเหมือนสระอะ คือวรรณยุกต์สามัญ มีใช้น้อย บางตำราไม่มี
แม้แต่ในพจนานุกรมที่ผมใช้ ก็ไม่มี "ะ" ในพจนานุกรมจะใช้ "ปี๋" เสียงเดียวกับล้านนา
นั่นหมายความว่า มีไทใหญ่บางส่วน ออกเสียงสามัญแบบไทย สำหรับคำว่า "ปี"

"มอื่อ" รวมทั้งสระ "อา-อือ" ตัวอื่นๆ เพลงนี้นักร้องออกเสียงชัดดี ลองฟังกันดูครับ
แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วมันเพี้ยนเป็น "ใหม่" เพราะผมฟังคนไทใหญ่พูดทักทาย
เขาออกว่า "ใหม่ สูง ค่า" มากกว่า "มอื่อ สูง ค่า"

(แปล) คนรักปีใหม่
แต่ง-นายแสง


(อ่าน) ฮ่อง-จ๊าย เงิก คั้ม/น้าง โหมว โหมว คั้ม เอ๊
แหน ฮ่าง-จ๊าย เงิก คั้ม/น้าง จ๋าม หอม
หมู่ จู๊ม ต๊าง ก้า ก๋อ ลี่ก/ฟี่ง ไต๊ เว้ง ล่า เส้ว

(แปล) ร้อง-นายเงิกคัม/นางโมโมคัมเอ
นำแสดง-นายเงิกคัม/นางจามหอม
ชุมนุมการฟ้อนรำ คณะอักษรและวัฒนธรรมไท เมืองล่าเสี้ยว

เพลงนี้ผลิตที่ล่าเสี้ยว เหมือนเพลงก่อนเลยครับ เพลง "ลืมแล้วหรือ"


(อ่าน) ไห่ แล่ ไห่ แล่ เสง ก๋อง ต่อย แล่ ต่อย แล่ เสง ม้อง
(แกะ) ตี สิ ตี สิ เสียง กลอง ตี สิ ตี สิ เสียง ฆ้อง

สระไอของไทใหญ่ ดูไม่ยากครับ คือตัวคอมม่าที่อยู่บนพยัญชนะ
ในที่นี้คือตัว "ฮ่ะ" ตัวพยัญชนะที่ขาหน้ายาวๆ
ส่วนคอมม่าที่อยู่ท้ายคำ คือไม้เอก ออกเสียงเอก เป็น "ไห่"

รูปสามเหลี่ยมที่อยู่ใต้พยัญชนะคือสระออของไทใหญ่
มักจะเขียนเป็นรูปวงกลม แต่เขียนเป็นสามเหลี่ยมก็เข้าใจได้
"ก๋อง" กับ "ม้อง" ปกติดีครับ ที่แปลกจะเป็นคำว่า "ต่อย"
เพราะธรรมชาติของภาษาไทใหญ่ ไม่ได้ใช้สระออ แล้วตามด้วย ย แบบไทย
แต่จะใช้สระออ ผสมสระไอ ก็คือเสียง ออ-ไอ มันก็คือ ออย เหมือนกัน
ถ้าจะถอดรหัสคำว่า "ต่อย" ตามที่ไทใหญ่เขียน จะได้ "ไตอ" หรือ "ตอไ"
หรือ "ตไอ" ทำนองนี้ครับ ซึ่งไม่มีความหมายในไวยากรณ์ไทย

"ไห่" และ "ต่อย" แปลว่า "ตี" ทั้งคู่


(อ่าน) เสง ก๋อง ก้อ ม้อ หลี
(แกะ) เสียง กลอง ก็ ดัง ดี
(เกลา) ตีเลยตีกลอง ตีเลยตีฆ้อง เสียงกลองดังดีจริงๆ

(อ่านต่อ) ม้า แล่ ม้า แล่ จ๊าย ก้า ปั่น ก๋อง
(แกะ) มา สิ มา สิ ชาย รำ รอบ กลอง


(อ่าน) ม้า แล่ ม้า แล่ จ๊าย เฮ้า ฮั่บ ปี มอื่อ
(แกะ) มา สิ มา สิ ชาย เรา รับ ปี ใหม่
(เกลา) มาสิชายมารำรอบกลอง มาสิชายต้อนรับปีใหม่


(อ่าน) เก้าะ ฮั่ก ปี มอื่อ เอ๊ญ จู๋ง มื้อ จ๊าย ก้า จ๊อม ก๋อง
(แกะ) คน รัก ปี ใหม่ เอย จูง มือ ชาย รำ ตาม กลอง
(เกลา) คนรักปีใหม่เอย จูงมือชายรำตามกลอง

ตรงนี้ผมเข้าใจว่า คนรักปีใหม่ คือใครก็ตามที่รัก และให้ความสำคัญกับวันปีใหม่

จากนั้นจะเป็นฝ่ายชายร้อง


(อ่าน) ยุ่ม แล่ ยุ่ม แล่ น่อง เอ๊ญ ก้า แล่ ก้า แล่ น่อง เอ๊ญ
(แกะ) ยิ้ม สิ ยิ้ม สิ น้อง เอย รำ สิ รำ สิ น้อง เอย

"กๅ;" ตัว "ก้ะ" ของไทใหญ่ ก็เหมือนๆ กับ ก.ไก่ ของไทย
สระอาหางจะยาว กรณีไม่มีตัวสะกด และเซมิโคลอนคือ ไม้โท
ลองมาไล่เสียงดูกันเล่นๆ ครับ ว่าถ้าวรรณยุกต์อื่นสำหรับ กา จะแปลว่าอะไรได้บ้าง

"กๅ" อ่านว่า "ก๋า" แปลว่า อีกา
"กๅ," อ่านว่า "ก่า" แปลว่า ป้องกัน
"กๅ;" อ่านว่า "ก้า" แปลว่า ค่า ราคา ขาด แพง ต้นกล้า ฟ้อนรำ (ความหมายเยอะมาก)
"กๅ:" อ่านว่า "ก๊า" แปลว่า จากกัน แอก คาน กรอบรูป
"กๅ." อ่านว่า "ก้ะ" แปลว่า ค้าขาย


(อ่าน) เสง ก๋อง ก้อ ม้อ หลี (อันนี้เหมือนเดิม)
(เกลา) ยิ้มสิน้องเอย รำสิน้องเอย เสียงกลองชั่งดังดี

(อ่านต่อ) ม้า แล่ ม้า แล่ (อันนี้ก็เหมือนเดิม)


(อ่าน) น่อง ก้า ปั่น ก๋อง ม้า แล่ ม้า แล่ น่อง เฮ้า ฮั่บ ปี มอื่อ
(แปล) มาสิน้องมารำรอบกลอง มาสิน้องต้อนรับปีใหม่


(ท่อนนี้ก็เหมือนเดิม เปลี่ยน จ๊าย เป็น น่อง)
(แปล) คนรักปีใหม่เอย จูงมือน้องรำตามกลอง

จากนั้นจะร้องพร้อมกัน


(อ่าน) เหลินเจ๋ง ปี มอื่อ แผว ม้า เย่า เก้าะ เขา เอ๊ญ
(แกะ) เกือนอ้าย ปี ใหม่ ถึง มา แล้ว คน เขา เอย
(เกลา) เดือนอ้ายปีใหม่มาถึงแล้วทุกคนเอย


(อ่าน) ปี เก่า ป่น กว่า ปี มอื่อ แผว ม้า เป๋น อั๋น หลี เซ้อ จอื๋อ ปี มอื่อ ฮอื้อ เป๋น จอื๋อ มอื่อ
(แกะ) ปี เก่า พ้น ไป ปี ใหม่ ถึง มา เป็น อัน ดี ชื่น ใจ ปี ใหม่ ให้ เป็น ใจ ใหม่


(อ่าน) อั๋น เพ้ ปี เก่า นั่น ไว่ แป้ต ปี เก่า เส
(แกะ) อัน ภัย ปี เก่า นั้น ไว้ ทิ้ง ปี เก่า เสีย
(เกลา) ปีเก่าพ้นไปปีใหม่มาถึงจงมีแต่ความสุขใจ เริ่มต้นชีวิตใหม่ เรื่องร้ายๆ ให้ทิ้งไว้ปีเก่า


(อ่าน) เฮ้ต ฮอื้อ ปี มอื่อ โม่น โม่น เซ้อ เซ้อ เก้าะ ฮั่ก ปี มอื่อ เอ๊ญ
(แกะ) ทำ ให้ ปี ใหม่ ม่วน ม่วน ชื่น ชื่น คน รัก ปี ใหม่ เอย
(เกลา) ทำให้ปีใหม่รื่นเริงสุขสันติ์ คนรักปีใหม่เอย


สุดท้ายจบด้วยท่อนนี้ครับ ข้างบนเหมือนเดิม แต่ต่อด้วย "เฮ้า ฮั่ก ปี มอื่อ เฮ้า" คือ เรารักปีใหม่เรา

สรุปเนื้อหา "คนรักปีใหม่"

(ญ) ตีเลยตีกลอง ตีเลยตีฆ้อง เสียงกลองดังดีจริงๆ มาสิชายมารำรอบกลอง มาสิชายต้อนรับปีใหม่
คนรักปีใหม่เอย จูงมือชายรำตามกลอง
(ช) ยิ้มสิน้องเอย รำสิน้องเอย เสียงกลองชั่งดังดี มาสิน้องมารำรอบกลอง มาสิน้องต้อนรับปีใหม่
คนรักปีใหม่เอย จูงมือน้องรำตามกลอง
(ญช) เดือนอ้ายปีใหม่มาถึงแล้วทุกคนเอย ปีเก่าพ้นไปปีใหม่มาถึง จงมีแต่ความสุข เริ่มต้นชีวิตใหม่
เรื่องร้ายๆ ทิ้งไว้ปีเก่า ทำให้ปีใหม่รื่นเริงสุขสันติ์ คนรักปีใหม่เอย (เรารักปีใหม่เรา)

บทกลอน "คนรักปีใหม่"

...(ญ) ตีเลยตี ให้ดังดัง ทั้งกลองฆ้อง_ให้กึกก้อง กังวาลไกล ไปทั่วล่า
มาเถิดชาย มาต้อนรับ ปีใหม่มา_จูงมือพา เริงร่ารำ ตามเสียงกลอง

(ช) ยิ้มสิน้อง รำสิน้อง กลองดังอยู่_อย่ามัวนิ่ง หน่ายดายดู อยู่จดจ้อง
มาตัอนรับ ปีใหม่นี้ เป็นปีทอง_จูงมือนัอง เริงร่ารำ ตามดนตรี

(ญช) เดือนอ้ายนี้ ปีใหม่แล้ว ท่านทั้งหลาย_ปีเก่ากลาย ปีใหม่มา พาสุขี
เริ่มต้นใหม่ เรื่องร้ายร้าย ผ่านไปที_คนรักปี ใหม่ให้จง สุขรื่นเริง...

คำแปลและ บทกลอนโดย จ๊ายก๊งเหลว
 

Create Date : 08 มิถุนายน 2557    
Last Update : 10 มิถุนายน 2557 19:42:26 น.
Counter : 859 Pageviews.  

1  2  3  4  

RouteRaideR
Location :
อุบลราชธานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
จักรยาน มีล้อเดียว มันเสียวล้ม
ต้องเพาะบ่ม หมั่นฝึกฝน จนคล่องแข็ง
จะได้ขี่ กระโดดเด้ง เร่งหลบแซง
แม้หลุมแอ่ง อุปสรรค กล้าเิผชิญ

ขี่เก่งแล้ว ก็ค่อยออก ไปเที่ยวเล่น
ปั่นแล้วเป็น เหมือนบินลิ่ว ปลิวลมเหิน
นั่งตัวตรง ไม่มีแฮนด์ เป็นส่วนเกิน
ชมวิวเพลิน ผจญภัย ไม่เบื่อเลย

by RouteRaideR
Friends' blogs
[Add RouteRaideR's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.