Ride to Raid
Group Blog
 
All Blogs
 

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "คนที่ไม่อาจลืม" นางหมวยใส

มอื่อ สูง ค่า
ได้เวลาเรียนภาษาไทใหญ่ กับจ๊ายก๊งเหลวอีกเช่นเคย


ตอนนี้อยู่ในช่วงนับถอยหลัง สำหรับศิลปินคนโปรดของผม เพลงของนางที่มีให้ผมแปล กำลังจะหมดแล้ว
เหลือเพียง 4 เพลงสุดท้าย วันนี้เป็นเพลง "คนที่ไม่อาจลืม" แม้เพลงจะเก่าแล้ว แต่ได้ศัพท์ใหม่แน่นอนครับ
เพราะผมฟังไม่ออกหลายจุดเลยสำหรับอีก 3 เพลงที่เหลือ ของนางหมวยใสที่ผมจะแปลให้ ก็มี
"ชายลืมน้องไปแล้ว" "ผลกรรมปางก่อน" และ "เหลือไว้คือเจ็บ" สำหรับผู้ที่สนใจก็รอติดตามได้
แต่จะสลับกับผลงานของนักร้อนคนอื่นไปด้วยเช่นเคย


(อ่าน) เก้าะ อั่ม จ้าง ลื้ม
(แกะ) คน ไม่ อาจ ลืม
(เกลา) คนที่ไม่อาจลืม

หมายถึงตัวเองนะครับ ที่ไม่สามารถลืมคนรักได้


(อ่าน) ฮ่อง-น้าง โหมย สอื๋อ
แต้ม-ฝาง เอิ่ง ฟ่ะ

(เกลา) ร้อง-นางหมวยใส
แต่ง-ฝางอ่างฟ้า


(อ่าน) แหน มุ่ง โต๊ญ เหนอ สูง หลาว อ่อน ขาว เหยน ม่อย ลับ เย่า

ตรง "เหยนม่อย" ผมฟังแล้ว จั๊กจี้หูดี ผมอาจจะคิดมากไปเอง

(แกะ) แหงน เฝ้า มอง เหนือ สูง ดาว อ่อน ขาว เงียบ ซบเซา ลับ แล้ว

"อ่อน" เป็นคำสร้อยเฉยๆ พบได้เยอะมากๆ
"เหยน" แปลว่าเย็น แต่ก็แปลว่า เงียบ สงบ ร่มเย็น ได้ด้วย
"ม่อย" ประมาณว่า เมื่อย ง่วง ล้า ซบเซา เคลิ้ม
"เหยนม่อย" ก็คือ มันวิเวก วังเวง ซบเซา จืดจาง

(เกลา) แหงนเฝ้ามองท้องฟ้า จนดาราหายลับไปแล้ว


(อ่าน) ลูก เหลิน ซั่ม ไข่ แจ่ง หว่าย น่า ต๊างโต๊ก
(แกะ) ลูก เดือน ก็ ย้าย ? หวน หน้า ทิศตะวันตก

"แจ่ง" ไม่มีในพจนานุกรม แต่ผมคาดว่า น้าจะใช้คำเดียวกันกับล้านนา ที่แปลว่า "มุม หัวมุม"
ถ้าอยู่เชียงใหม่ ก็จะเคยได้ยิน "แจ่งหัวลิง" "แจ่งศรีภูมิ" เป็นต้น

(เกลา) เดือนก็คล้อยไปทางทิศตะวันตก


(อ่าน) สัง ว่า ล้อย ล้อย ม้า จื๋ง น่า เมิ้ง ไน่ เต๋ จื้น ป่าง
(แกะ) ถ้า ว่า ค่อย ค่อย มา จึง หน้า เมือง นี้ จะ ชื่น แจ่มใส


(อ่าน) สาย แล้ง เฮ่อ แหลด ถอก น่า ต๊างออก
(แกะ) สาย แจ้ง ส่องแสง แดด เท หน้า ทิศตะวันออก
(เกลารวม 2 ท่อน) ถ้าปล่อยเวลาค่อยๆ ผ่านไป เมืองก็จะสว่างจากแสงแดดทางทิศตะวันออก

สรุป ท่อนแรกๆ นางบรรยายเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ผมฟังไม่ออกเลย ถ้าไม่แกะเอา
เพราะมีศัพท์ใหม่ และศัพท์เก่าที่ไม่ค่อยเจอ เยอะเลย


(อ่าน) ขิ่ง เต้งคื้น เหยน เหยน พ้อง ผาตหยาน กั๋น ย้าม เจิ้ง ไน่
(แกะ) ยาม เที่ยงคืน เย็น เย็น ยาม พลัดพลาก กัน ยาม เช่น นี้
(เกลา) ยามเที่ยงคืนอันเหน็บหนาว เราจากกันในยามแบบนี้


(อ่าน) สาย เหลิน ก้อ อั่ม ป่าง สอื๋อ มืต ลับสิ่ง
(แกะ) สาย เดือน ก็ ไม่ แจ่ม ใส มืด มืด
(เกลา) แสงเดือนก็ไม่แจ่มใส ช่างมืดมิด


(อ่าน) หลาว เฮ่อ แล้ง แมบ ต้ง นั่น เหมิน น่า จ๊าย ยุ่ม โข อยู่
(แกะ) ดาว ส่องแสง แจ้ง แลบ เคลื่อนไหว นั่น เหมือน หน้า ชาย ยิ้ม หัวเราะ อยู่
(เกลา) ดาวระยิบระยับส่องแสง เหมือนหน้าชายยิ้มหวานอยู่


(อ่าน) จอื๋อ เฮ่อะ หยาบ อยู่ แก้ คื้น เหยน
(แกะ) ใจ เหนื่อย ยาก อยู่ ท่ามกลาง คืน เย็น
(เกลา) ลำบากใจอยู่ท่ามกลางค่ำคืนอันเยือกเย็น


(อ่าน) เก้าะ ม้อง สั่ง ถืง จ๊าย มี้ ตี้ ไก๋
(แกะ) คน รอ สั่ง ถึง ชาย อยู่ ที่ ไกล


(อ่าน) โล้ม เหยน เอ๋ญ ฝาก กว๊าม ต้อน เม้อ ถืง
(แกะ) ลม เย็น เอย ฝาก คำ ฝาก ไป ถึง
(เกลารวม 2 ท่อน) คนรอ ขอฝากสายลมเย็นหอบข้อความส่งไปถึงชายผู้อยู่แดนไกล


(อ่าน) เก้าะ ผาตหยาน ไก๋ เม้อ เก้าะ ม่น ลื้ม เย่า ก้อ
(แกะ) คน จรจาก ไกล ไป คน มุด ลืม แล้ว ก็


(อ่าน) เก้าะ อั่ม จ้าง ลื้ม ม้อง โท๊บ หัน คื้น สู
(แกะ) คน ไม่ อาจ ลืม รอ พบ เห็น กลับ สู
(เกลารวม 2 ท่อน) คนที่จากไปไกล คนที่หลงลืมแล้ว แต่คนที่ไม่อาจลืมก็ยังรอได้พบเห็นสูกลับ

ร้องรอบที่สอง ตอนท้ายจะมีแถมท่อนนี้มาเพิ่ม


(อ่าน) จ๊าย เต๋ หอบ ม้า ต๊าง น้อน ฝัน ฮ่างหลี
(แกะ) ชาย จะ อุ้ม มา ทาง นอน ฝัน สวยงาม
(เกลา) นอนฝันหวานเห็นชายกลับมา

จบแล้วครับ

สรุปเนื้อหา "คนที่ไม่อาจลืม"

แหงนเฝ้ามองท้องฟ้า จนดาราหายลับไป เดือนก็คล้อยไปทางทิศตะวันตก
ถ้าปล่อยเวลาค่อยๆ ผ่านไป เมืองก็จะสว่างจากแสงแดดทางทิศตะวันออก
ยามเที่ยงคืนอันเหน็บหนาว เราจากกันในยามแบบนี้ แสงเดือนก็ไม่แจ่มใสช่างมืดมิด
ดาวส่องแสงระยิบระยับ เหมือนหน้าชายยิ้มหวานอยู่ ลำบากใจอยู่ท่ามกลางค่ำคืนอันเยือกเย็น
คนรอ ขอฝากสายลมเย็นหอบข้อความส่งไปถึงชายผู้อยู่แดนไกล
คนที่จากไปไกล คนที่หลงลืม (นอนฝันหวานเห็นชายกลับมา)
แต่คนที่ไม่อาจลืมก็ยังรอได้พบเห็นสูกลับ

บทกลอน "คนที่ไม่อาจลืม"

...แหงนมองฟ้า จนดารา เลือนหายลับ
เดือนก็กลับ คล้อยลงจาก ขอบฟากฟ้า
อีกไม่นาน ฟ้าก็สาง สว่างตา
ด้วยแสงจ้า พระอาทิตย์ ที่ขึ้นแดง

ยามเที่ยงคืน บรรยากาศ หนาวเย็นสั่น
เราจากกัน ยามเดือนดับ อับสิ้นแสง
ดาวระยับ เหมือนหน้าชาย ยิ้มจำแลง
มาแสดง ให้หวั่นใจ ไม่ลืมลง

คนที่รอ ขอฝากลม พัดข้อความ
ส่งไปถาม คนอยู่ไกล คนลืมหลง
นอนฝันหวาน เห็นชายอยู่ อย่างเจาะจง
คนไม่ลืม ก็ยังคง รอพบชาย...

คำแปล และบทกลอน โดยจ๊ายก๊งเหลว

กลับมาเพิ่มเติมครับ สำหรับการร้องรอบสองนั้น
ก่อนท่อน "จ๊าย เต๋ หอบ ม้า ต๊าง น้อน ฝัน ฮ่างหลี" เนื้อก็ต่างจากรอบแรกเหมือนกัน
นางร้องว่า "ฮอื้อ หมอก ปั๋น สู จ๊าย เก้าะ ปอึ้ม้อง ญ่า สู"
แล้วมาต่อด้วย "จ๊าย เต๋ หอบ ม้า ต๊าง น้อน ฝัน ฮ่างหลี"
แปลก็คือ "ให้ บอก ให้ สู ชาย คน รอคอย พบ สู นอนฝันหวานเห็นชายกลับมา"

ถ้าไม่ได้ฟังบ่อยๆ บางทีเนื้อมันเปลี่ยน ผมก็ลืมสังเกตไปเหมือนกันครับ
 

Create Date : 27 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 29 พฤศจิกายน 2556 9:21:42 น.
Counter : 2015 Pageviews.  

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "น้ำตาท่วมใจ" จ๊ายแสงจ๋อมฟ่ะ

มอื่อ สูง ค่า
นานแล้วไม่ได้เข้าไปในรัฐฉานเลย วันนี้เป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ลองฟังเพลงจากรัฐฉานบ้าง

แน่นอนว่า สำนวนสำเนียงต่างๆ ก็จะต่างจากไทใหญ่ที่อยู่ในไทย เพลงที่ผลิตในไทยฟังง่ายกว่า
ส่วนเพลงจากรัฐฉานฟังยากกว่า แค่เห็นชื่อเพลง ผมก็แปลไม่ออกแล้ว


ดูมิวสิควิดีโอนี้ ผมนึกถึงติ๊กชิโร่ขึ้นมาเลย แนวดนตรีคล้ายกัน
คนร้องก็เล่นเปียร์โน คล้ายกัน รูปร่างหน้าตาก็ใกล้เคียงกันอีก
จ๊ายแสงจ๋อมฟ่ะ คือคนที่ร้องเพลง "เดือนห้า" ที่ผมเคยแปลไปก่อนหน้า
จากแนวเพลงพื้นบ้าน วันนี้มาฟังแนวสากลบ้าง
และแน่นอนว่าผมฟังไม่ทันหรอกครับ มันฟังยาก ต้องใช้วิธีค่อยๆ แกะเอาเช่นเคย
เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ตามคอนเซพท์ของบล็อก เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง

(อ่าน) นั่ม ต๋า ยื่ง โห่ญ
(แกะ) น้ำ ตา ท่วม ผล

"โห่ญ" ผมเพิ่งได้เจอไปไม่นาน จากเพลง "แผ่นดินแยก" ของนางหมวยใส
มันแปลว่า "ลูก ผล" ก็ต้องมาเดากันว่า น้ำตามันท่วมผลอะไร หรือลูกอะไร
ซึ่งมันก็น่าจะหนีไม่พ้น ผลหัวใจ หรือลูกหัวใจนี่แหละ เพราะไทใหญ่ชอบเรียกหัวใจ
ว่าเป็นผล เป็นลูก พบได้จากหลายๆ เพลง

(เกลา) น้ำตาท่วมใจ

(อ่าน) แต้ม/ฮ่อง-จ๊าย แสง จ๋อม ฟ่ะ
(เกลา) แต่ง/ร้อง-นายแสงจอมฟ้า

ในหน้าเดียวกันนี้ ในวิดีโอ ทางขวาบนเป็นภาษาพม่านะครับ ผมไม่สามารถ
ส่วนจุดอื่น ก็มีชื่อนักแสดง ตัวหนังสือไม่ค่อยชัด ผมขอข้ามไปก็แล้วกัน


(อ่าน) เก้าะ ไล่ ข่าม ไน่ หมาก โห จอื๋อ เป๋น ไฟ้ อยู่
(แกะ) คน ได้ ทน นี้ ผล หัว ใจ เป็น ไฟ อยู่

"หมาก" กับ "โห่ญ" ให้ความหมายเดียวกัน

(เกลา) คนที่อดทนอยู่นี้ หัวใจมันร้อนเป็นไฟ


(อ่าน) จุ้ คอื้อ ปาย ฮุ่ ว่า เป้ะ จอื๋อ เซ้อ จอื๋อ ขาต เย่า
(แกะ) พบกัน ใคร่ ? รู้ ว่า เต็ม ใจ สุข ใจ ขาด แล้ว

บอกตรงๆ ว่าผมกลัวสระอะมาก (ะ) มันคือวรรณยุกต์สามัญของไทใหญ่ แล้วมันไม่มีในพจนานุกรม
ลองมาดูกันว่า จะมีคำใกล้เคียงกับ "ปาย" คำไหนบ้าง

"ป๋าย" เสียงจัตวา = ปลาย เกิน ยอด
"ป่าย" เสียงเอก = ก่าย พาด ตี
"ป้าย" เสียงโท = หนี พ่าย
"ป๊าย" เสียงตรี = เกลี้ยกล่อม ชักจูง ดึง ลาก หมู่คณะ
"ไป้" เสียงโทสั้น = พาด

ดูแล้ว เลือกแล้ว "คอื้อ ปาย ฮุ่" น่าจะประมาณว่า "อยากพาดเข้าไปรู้ อยากก้าวก่ายเข้าไปรู้"

(เกลา) อยากจะรู้ ว่าสุขใจอยู่ หรือขาดใจไปแล้ว

โปรดสังเกตว่า จุด คือวรรณยุกต์โทเสียงสั้น ซึ่งมีคำว่า "จุ่ ฮุ่ เป้ะ เย่า"
ผมก็พยายามใส่สระเสียงสั้น เพื่อกำกับให้มันเสียงสั้น เอาเท่าที่ทำได้


(อ่าน) เต๋ เอ๋า จอื๋อ ฮั่ก แป๊ง เฮ้ต นั่มต๋า โก๊นจ๊าย คอื้อ ย้อน ต้อน ถึง
(แกะ) จะ เอา ใจ รัก หวงแหน ทำ น้ำตา ผู้ชาย ใคร่ ขอ ต้อนรับ ถึง
(เกลา) จะเอาใจรักแท้กลั่นเป็นน้ำตาผู้ชาย ส่งไปเป็นของกำนัน


(อ่าน) ข้อกว๊าม ตื๊น อั่ม แหลน สัง ฮั่ก มอื๊อ ซู้ต เปิ้น
(แกะ) ข้อความ แน่นอน ไม่ โกหก อะไร รัก มึง สุด คนอื่น

"มอื๊อ" ตรงกับมึงของไทยจริงๆ และไม่หยาบนะครับ ถ้าใครติดตามบล็อกผม จะเห็นว่า
เจอหลายครั้งแล้ว

(เกลา) ข้อความที่ส่งให้นั้นจริงใจ เพราะรักเธอยิ่งกว่าใคร


(อ่าน) หลั่ม เพ้ง กว๊ามฮั่ก เซ้อ โม่น เต๋ ไล่ แลก ข้อกว๊าม เป๋น นั่มต๋า
(แกะ) มุ่งหน้า เพลง ความรัก ชื่น ม่วน จะ ได้ แลก ข้อความ เป็น น้ำตา
(เกลา) ร้องเพลงความรักสมหวัง ให้มันไหลออกมาเป็นน้ำตา

ซาดิสนิดนึง คือ เสียใจอยู่ แต่จะร้องเพลงที่เนื้อหามีความสุข
จะได้ประชดตัวเอง น้ำตาจะได้ไหลออกมาเยอะๆ


(อ่าน) ไห่ ตื้ง เส ฮ่อง เพ้งกว๊าม ก้อ อั่ม จั๊บ ล้อก จั๊บ ล้าย สัง
(แกะ) ตี พุ่ง เสีย ร้อง บทเพลง ก็ ไม่ ติด หลุม ติด ลาย อะไร

ศัพท์ใหม่มาเป็นเข่ง

(เกลา) ร้องโหยหวนแค่ไหนก็ไม่สะทกสะท้านอะไรเลย

คือพุ่งเสียงเพลงกระหน่ำอย่างไร ก็ไม่เกิดหลุมเกิดรอยเลย


(อ่าน) อั่ม ฮุ่ เต๋ เฮ้ต เจิ้ง ไหน ไล่ เต้อะ จอื๋อ
(แกะ) ไม่ รู้ จะ ทำ เช่น นี้ ได้ กระทบ ใจ
(เกลา) ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้ มันบาดใจ


(อ่าน) ต่อ นั่มต๋า โก๊นจ๊าย ป๊อ ไหล ยื่ง โห่ญ ม้า
(แกะ) ต่อ น้ำตา ผู้ชาย ก็ ไหล ท่วม ผล มา
(เกลา) ทำให้น้ำตาผู้ชาย ไหลท่วมใจนอง


(อ่าน) เก้าะ ฮั่ก หยุ่ม หยัม เม่อเหลว ซั่ม เป๋น เกาะ จั๊ง เก๋า
(แกะ) คน รัก เชื่อมั่น ยำเกรง ตอนนี้ กลับ เป็น คน ชัง กู

เพลงนี้มีทั้งมึง ทั้งกู ทำให้ได้สัมผัสถึงอารมณ์ความคลาสสิคของภาษาตระกูลไท

(เกลา) คนที่เคยรักไว้ใจ ตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่เกลียดชังฉัน


(อ่าน) กว๊ามมั่น กั๋น ม้า เฮ้ต เก้ง อั่ม ต๊อง เฮ้ต อั่ม ฮุ่
(แปล) คำมั่น กัน มา ทำ แกล้ง ไม่ จำ ทำ ไม่ รู้


(อ่าน) ผุ่ญ ปั๋น เส้นต๊าง มอื๊อ ไน่ เป๋น ต่า จ๊าย ไล่ ไป๋ ต๊าง ค้อ โขม
(แกะ) เปิด ให้ เส้นทาง มึง นี้ เป็น เพื่อ ชาย ได้ ความ คอ ขม

"ค้อโขม" ก็คือ ขมใจ ขมคอ ขื่นขม

(เกลา) หลีกทางให้เธอไป ฉันยอมขื่นขมใจ


(อ่าน) เส้นต๊าง ตึ้ก ต่า หยาจอื๋อ ไน่ มี้ นั่มต๋า
(แกะ) เส้นทาง ยัง เพื่อ ปลอบใจ นี้ มี น้ำตา
(เกลา) เส้นทางที่เหลือ มีแต่น้ำตาช่วยปลอบใจ

จากนั้นจะไปขึ้นท่อนแยกอีกครั้ง "หลั่ม เพ้ง กว๊ามฮั่ก เซ้อ โม่น..."


(อ่าน) เก้าะ คอื้อ ลื้ม แต้ะ ไว่ เหมิน น้อน ฝัน หัน
(แกะ) คน ใคร่ ลืม แท้ ไว้ เหมือน นอน ฝัน เห็น
(เกลา) คนอยากลืมกลับเหมือนนอนฝันเห็น


(อ่าน) เก้าะ ฮั่ก กื๊ม แต้ะ ไหม้ ขี ซู้ต เอ๊อ
(แกะ) คน รัก มั่น แท้ ไหม้ ร้อน สุด เลย
(เกลา) คนรักมั่น กลับได้รับแต่ความร้อนรน


(อ่าน) ย่อน เป้อ แฮ้ง ฮั่ก ล่น โต๋ ล่น โหจอื๋อ
(แกะ) เพราะ เพราะ แรง รัก ล้น ตัว ล้น หัวใจ
(เกลา) เพราะแรงรักมันท่วมท้นหัวใจ


(อ่าน) นั่มต๋า ป๊อ ไล่ ยื่ง โห่ญ ม้า เย่า
(แกะ) น้ำตา ก็ ได้ ท่วม ผล มา แล้ว
(เกลา) น้ำตาก็เลยท่วมใจไปด้วย

จากนั้นก็ไปท่อนแยกอีก "หลั่ม เพ้ง กว๊ามฮั่ก เซ้อ โม่น..."

นั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของเพลงครับ ขนาดเกลาทีละท่อนแล้ว บางจุดยังไม่เคลียเลย
คงต้องมาเกลาในสรุปเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง

สรุปเนื้อหา "น้ำตาท่วมใจ"

คนที่อดทนอยู่นี้ หัวใจมันร้อนเป็นไฟ อยากรู้ว่าเธอสุขใจอยู่ หรือเสียใจกับฉันบ้างไหม
จะเอารักแท้กลั่นเป็นน้ำตาผู้ชายส่งไปเป็นของกำนัน ข้อความที่ส่งให้นั้นจริงใจ เพราะรักเธอยิ่งกว่าใคร

ร้องเพลงความรักสมหวัง ให้มันแทงใจตัวเอง ให้มันไหลออกมาเป็นน้ำตา
ร้องโหยหวนแค่ไหนก็ไม่สะทกสะท้านอะไรเธอเลย ไม่รู้ว่าทำแบบนี้ยิ่งเจ็บใจ
ทำให้น้ำตาผู้ชายไหลท่วมใจนอง

คนที่เคยรัก และไว้ใจตอนนี้กลายเป็นคนที่เกลียดชังฉัน คำมั่นสัญญาต่อกัน ก็แกล้งลืม ไม่รับรู้
หลีกทางให้เธอไป ฉันยอมขื่นขมใจ เส้นทางที่เหลือ มีแต่น้ำตาช่วยปลอบใจ

คนอยากลืมกลับเหมือนนอนฝันเห็น คนรักมั่นกลับได้รับแต่ความร้อนรน
เพราะแรงรักมันท่วมท้นหัวใจ น้ำตาก็เลยท่วมใจไปด้วย

บทกลอน "น้ำตาท่วมใจ"

...คนที่ทน ร้อนจนใจ ไหม้แผดเเผา
แล้วเธอเล่า จะเข้าใจ สนใจไหม
น้ำตาฉัน กลั่นออกมา จากหัวใจ
ส่งมอบให้ เพื่อยืนยัน ฉันรักจริง

ร้องเพลงรัก อันหวานชื่น ประชดเย้ย
เธอก็เฉย ไม่ใส่ใจ ไม่สุงสิง
เป็นแบบนี้ ยิ่งปั่นป่วน ชวนเวียนวิง
น้ำตายิ่ง ท่วมท้นใจ ไหลเอ่อนอง

คนเคยรัก กลับกลายเป็น เกลียดชังฉัน
ถ้อยคำมั่น ไม่ใส่ใจ ไม่สนอง
ยอมหลีกทาง ให้เธอไป ได้เพียงมอง
ยอมหม่นหมอง รองน้ำตา ไว้ทาใจ

คนอยากลืม กลับร้าวรอน นอนฝันเห็น
คนรักมั่น กลับกลายเป็น ร้อนเดือดไหม้
เพราะแรงรัก มันผลักดัน อยู่ภายใน
บีบหัวใจ ให้ตรอมตรม จมน้ำตา...

คำแปล และบทกลอน โดยจ๊ายก๊งเหลว

(เพิ่มเติมครับ)
ฟังดีๆ ท่อนแยกจะร้องต่างกันอยู่ ครั้งที่สองเขาจะร้องว่า

"หลั่ม เพ้ง กว๊าม ตั๊งเซ่ง ไน่" (ร้อง เพลง ความ ทั้งสิ้น นี้)
"เต๋ ไล่ แลก ข้อกว๊าม เป๋น นั่มต๋า" (อันนี้เหมือนเดิม)
"ไห่ ตื้ง เส วั่ต เพ้ง กว๊าม ก้อ" (ตี พุ่ง เสีย ตี เพลง ความ ก็)
"อั่ม จั๊บ ล้อก จั๊บ ล้าย สัง" (อันนี้เหมือนเดิม)
"นั่ง ต๊างเฮ้ต น้าง แป้ะ จอื๋อ ไล่ เต้อะ จอื๋อ" (ด้วย การกระทำ นาง เต็ม ใจ ได้ เจ็บ ใจ)
"ต่อ นั่มต๋า โก๊ยจ๊าย ป๊อ ไล่ ยื่ง โห่ญ ม้า" (อันนี้ก็คงเดิม)

ภาพรวมก็คือใจความเดิมครับ
 

Create Date : 21 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 26 พฤศจิกายน 2556 21:21:14 น.
Counter : 1165 Pageviews.  

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "ใจนางกระวนกระวาย" นางหมวยใส

มอื่อ สูง ค่า
ภาษาไทใหญ่วันละเพลง วันนี้มาลองฟังเพลงเร็วกันบ้าง
ลองดูว่าจะฟังทันไหม กับจ๊ายก๊งเหลว


เพลงนี้เนื้อไม่เยอะ นางเลยต้องร้องวนถึง 4 รอบ
และสังเกตว่าเทปนี้ นางหมวยใสอ้วนเป็นพิเศษ สงสัย CD นางจะขายดี

(อ่าน) จอื๋อ น้าง อั่ม หนิม
(แกะ) ใจ นาง ไม่ นิ่ง
(เกลา) ใจนางกระวนกระวาย


(อ่าน) ฮ่อง-น้าง โหมย สอื๋อ


(อ่าน) น้าง ม้องปอึ้ ปี้ จ๊าย ไน่ จอื๋อ น้าง ป๊อ เต๋ ขาต
(แปล) นาง รอคอย พี่ ชาย นี้ ใจ น้อง แทบ จะ ขาด


(อ่าน) สู ผาต น่อง กว่า ป๊อ หืง หน่า เย่า
(แปล) สู จาก น้อง ไป ก็ นาน มาก แล้ว

"ป๊อ" แปลได้หลายอย่าง รูปประโยคจะเป็นตัวบอก "พอ เพราะ ก็ แทบ"


(อ่าน) หลาย เหลิน หลาย ปี๋ หลาย วั้น เย่า
(แปล) หลาย เดือน หลาย ปี หลาย วัน แล้ว


(อ่าน) สู ว่า เต๋ หว่าย ป้อก ม้า ไหน
(แปล) สู ว่า จะ หวน กลับ มา ไง

ปกติ "ไน่" กับ "ไหน" ก็คือ "นี่ นี้ ดังนี้ อย่างนี้"
ตรงนี้ใส่ "ไง" เข้าไป ก็ได้ใจความดี


(อ่าน) ปั๋น กว๊าม มั่น เย่า ซั่ม หว่าย ลื้ม เย่า เส
(แกะ) ให้ คำ มั่น แล้ว กลับ กลับ ลืม แล้ว เสีย
(เกลา) ให้คำมั่นกันไว้ กลับหลงลืมเสียแล้ว

"หว่าย" = หวน คืน กลับ เลี้ยว เบน


(อ่าน) โล้ม ท้อง ปั้ต เผอ ไม่ แห้ง อ่อน ปี๋ว
(แกะ) ลม ดัน พัด พา ไม้ แห้ง อ่อน ปลิว
(เกลา) สายลมพัดพาใบไม้ปลิว


(อ่าน) ม้อง จ๊าย ม้า จอื๋อ น้าง ป๊อ อั่ม หนิม
(แกะ) รอ ชาย มา ใจ นาง ก็ ไม่ นิ่ง
(เกลา) รอคอยชายด้วยใจกระวนกระวาย


(อ่าน) กิ๋น ก้อ อั่ม หวาน น้อน ก้อ อั่ม ลับ ไล่
(แกะ) กิน ก็ ไม่ อร่อย นอน ก็ ไม่ หลับ ได้
(เกลา) กินก็ไม่อร่อย นอนก็ไม่หลับ

ล้านนา "ลำ" "ลำแต๊แต๊"
อีสาน "แซบ" "แซบหลาย" "แซบอีหลี"
ไทใหญ่ "หวาน" "หวานหลีหน่า" (อร่อยดีมาก)

เวลาไปซื้ออาหารกับคนขายชาวไทใหญ่ อย่าลืมใช้คำนี้นะครับ
รับรองได้ผล หูเขากระดิกแน่นอน ผมก็จะหาโอกาสไปลองวิชาเหมือนกัน


(อ่าน) กว่า ลอื๋อ ก้อ ม้อง หัน หน้า จ๊าย อยู่ ลอื๋อ ก้อ คอื้อ หัน หน้า จ๊าย
(แปล) ไป ไหน ก็ รอ เห็น หน้า ชาย อยู่ ไหน ก็ อยาก เห็น หน้า ชาย


(อ่าน) ม้อง คื้น ม้อง วั้น ม้อง หา จ๊าย เก้าะ เหลว
(แปล) รอ คืน รอ วัน รอ หา ชาย คน เดียว

จบแล้วครับ แต่งงว่า คนแต่งเพลง กับคนถ่ายมิวสิควิดีโอคุยกันหรือเปล่า
เนื้อหามันคือ ชายหญิงให้คำมั่นกันไว้แล้ว แล้วฝ่ายหญิงก็รอ
แต่ในวิดีโอ เป็นฝ่ายหญิงแอบรักข้างเดียว

ส่วนชื่อเพลง ตอนแรกผมก็ใช้ว่า "ใจนางสับสน" ตามชื่อคลิป
แต่พอแปลแล้ว คิดว่า "สับสน" ไม่ตรงซะทีเดียว
"ใจสับสน" มันออกไปทาง เสียใจ เศร้าใจ ไปในเชิงลบมากหน่อย
ซึ่งมีคำไทใหญ่ที่ตรงอยู่แล้ว คือ "ซุ่กซั่ก" หรือ "ซุ่กซั่กจอื๋อ" ได้มาจากเพลง "รอคอยที่บนดอย"

ส่วนเนื้อหาของเพลงนี้ ไม่ได้เศร้าขนาดนั้น ไม่น่าจะถึง สับสนใจ
ฉนั้น "อั่มหนิม" ควรแปลว่า "กระวนกระวายใจ" จะตรงกว่า

สรุปเนื้อหา "ใจนางกระวนกระวาย"

นางรอคอยพี่ชายนี้ ใจนางแทบจะขาด สูจากน้องไปก็นานมากแล้ว
หลายเดือนหลายปีหลายวันแล้ว สูว่าจะหวนกลับมาไง ให้คำมั่นกันไว้กลับหลงลืมเสียแล้ว
สายลมพัดพาใบไม้ปลิว รอคอยชายด้วยใจกระวนกระวาย
กินก็ไม่อร่อย นอนก็ไม่หลับ ไปที่ไหนก็รอเห็นหน้าชาย อยู่ที่ไหนก็อยากเห็นหน้าชาย
รอคืนรอวันรอหาชายคนเดียว

บทกลอน "ใจนางกระวนกระวาย"

...นางรอคอย สูชายกลับ ใจแทบขาด
เกิดผิดพลาด ประการใด ไปนานหนอ
วันเดือนปี ที่ผ่านไป ได้เพียงรอ
สัญญาต่อ ว่าจะกลับ ก็ไม่มา

เห็นแต่เพียง ลมพัดพา ใบไม้แห้ง
หวาดระแวง กระวนวาย ใจหนักหนา
อยากเห็นชาย นอนไม่หลับ เบื่อข้าวปลา
นับเวลา รอชายอยู่ เพียงผู้เดียว...

คำแปล และบทกลอน โดยจ๊ายก๊งเหลว
 

Create Date : 20 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2556 22:25:09 น.
Counter : 961 Pageviews.  

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "ใจรักที่ไกล" นางแสงอ่อน

มอื่อ สูง ค่า

กลับเข้าสู่ชั่วโมงวิชาภาษาไทใหญ่อีกเช่ยเคย กับจ๊ายก๊งเหลว


วันนี้จะได้หยิบผลงานของนางแสงอ่อนมาแปล
เพลงนี้มีทำนองที่ไพเราะ ฟังสบาย และได้ศัพท์ใหม่อย่างแน่นอน
เพราะมีที่ผมฟังไม่เข้าใจหลายคำเหมือนกัน
(อ่าน) จอื๋อ ฮั่ก ตี้ ไก๋
ฮ่อง-น้าง แสง อ่อน
แต้ม-จ๊าย หาน แล้ง

(เกลา) ใจรักที่ไกล
ร้อง-นางแสงอ่อน
แต่ง-นายหาญแลง


(อ่าน) สั่ง ถืง จ๊าย ปี้ หมอก ถืง เก้าะ หยาน ไก๋
(แกะ) สั่ง ถึง ชาย พี่ บอก ถึง คน จาก ไกล
(เกลา) ส่งข้อความถึงชายพี่ผู้ที่จากไปไกล


(อ่าน) ค้าว พ้อง ย้าม ไน่ เป๋น ไว่ เจิ้ง หือ
(แกะ) ยาม ยาม ยาม นี้ เป็น ไว้ เช่น ไร
(เกลา) ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง


(อ่าน) พ้อง จ๊าย เม้อ เซ้า ว่าน เมิ้ง ตี้ ไก๋
(แกะ) ยาม ชาย ไป อยู่ บ้าน เมือง ที่ ไกล
(เกลา) เมื่อชายไปอยู่ยังแดนไกล


(อ่าน) คอื้อ ถาม โต๊ญ ล่อง อยู่ หลี กั๊ตเย๋น
(แกะ) ใคร่ ถาม ดู เรื่อง อยู่ ดี ร่มเย็น
(เกลา) อยากถามไถ่ถึงความเป็นอยู่


(อ่าน) อยู่ กี๋น เจิ้ง หือ ต้อเหลว คอื้อ หัน จ๊อม
(แกะ) อยู่ กิน เช่น ไร ตอนนี้ ใคร่ เห็น ตาม
(เกลา) กินอยู่อย่างไร ตอนนี้อยากรับรู้


(อ่าน) น้าง มี้ ต๊าง ไน่ จอื๋อ ตี๊ต จ๊าย อยู่
(แกะ) นาง อยู่ ทาง นี้ ใจ ? ชาย อยู่

ผมเช็คในพจนานุกรมแล้ว ไม่มีคำว่า "ตี๊ต" แต่พอจะเดาจากรูปประโยคได้
มันอาจจะรวมกับ "จอื๋อ" เป็น "จอื๋อตี๊ต" แปลว่า เป็นห่วง
มันน่าจะคล้ายๆ ใจติด ติดอกติดใจ เป็นห่วงเป็นใย โหยหา

(เกลา) นางอยู่ทางนี้ เป็นห่วงชายอยู่


(อ่าน) น้าง ย้อนซู้ ไว่ กู้ คื้น วั้น นอื๋อ
(แกะ) นาง ขอพร ไว้ ทุก คืน วัน เช้า
(เกลา) นางขอพรทุกเช้าบ่ายค่ำ


(อ่าน) ฮอื้อ ปี้ จ๊าย ไล่ อยู่ หลี เซ้อ จอื๋อ
(แปล) ให้ พี่ ชาย ได้ อยู่ ดี สุข ใจ


(อ่าน) จ๊าย เอ๊ญ ว้ายเส จ๊าย หยาน น่อง กว่า
(แกะ) ชาย เอย ?? ชาย จาก น้อง ไป

"ว้ายเส" ผมจะเดาจากรูปประโยค และคำที่เคยเจอมาก่อนหน้า เพราะพจนานุกรมช่วยผมไม่ได้
"เหลอเส" = นอกจาก เหลือจาก
"เหลอเสไน่" = นอกจากนี้ เหลือจากนี้
"ว้ายเส" ก็คือ "วายจาก สิ้นสุดจาก หลังจาก"

(เกลา) ชายเอย หลังจากชายจากน้องไป


(อ่าน) น่อง อยู่ โล่ญ ต๊าง หมอง จอื๋อ
(แปล) น้อง อยู่ ด้วย ความ เศร้า ใจ


(อ่าน) น่อง อั่มจ้าง โมน เซ้อ จอื๋อ

"โมน" นานๆ จะได้เห็นวรรณยุกต์สามัญของไทใหญ่ (ะ) หน้าตาแบบเดียวกับสระอะของไทย
เพราะวรรณยุกต์ตัวนี้เพิ่มมาทีหลัง แรกๆ ก็ทำให้ผมสับสนมาก เพราะในพจนานุกรมก็ไม่มี
จริงๆ มันก็คือการเขียน เพื่อให้ตรงกับสำเนียงที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ จริงๆ ตัวนี้ก็คือ "โม่น"
เสียงโท ที่ตรงกับ "ม่วน" ที่แปลว่า "สนุกสนาน" นั่นแหละ

ตัวอย่างอื่นๆ ที่ผมจำได้ ที่มีใช้วรรณยุกต์สามัญ เช่น
"ปี" หรือ "ปี๋" แปลว่า ปี เช่น "ปี-มอื่อ" = ปีใหม่
"กู" หรือ "กู้" แปลว่า ทุก เช่น "กูย้าม" = ทุกยาม
"กี" หรือ "กี้" แปลว่า คลี่ บาน เช่น "หมอกก๋อนกี" = ดอกซากุระบาน

(แปล) น้อง ไม่อาจ ชื่น สุข ใจ


(อ่าน) หมอง จอื๋อ เป๋น กั๊ม เอ้อ จ๊าย ปี้ เอ๋ญ
(แกะ) หมอง ใจ เป็น บ่อย เด้อ ชาย พี่ เอย
(เกลา) หมองใจตลอดมา ชายพี่เอย


(อ่าน) จ่อง สู ฮุ่ ถืง ก๋างจอื๋อ เก้าะ มู่งม้อง
(แกะ) ไหม สู รู้ ถึง ความในใจ คน เฝ้ารอ
(เกลา) สูเข้าใจความรู้สึกของคนที่เฝ้ารอไหม

นี่เป็นตัวอย่างไวยกรณ์แบบที่สลับข้างกับของไทย


(อ่าน) นอื๊อ โอ๊ก น้าง ไน่ เป๋น ไว่ เจิ้ง หือ
(แกะ) ใน อก นาง นี้ เป็น ไว้ เช่น ไร
(เกลา) ในหัวอกนางนี้เป็นเช่นไร

ก่อนหน้ามีคำคล้ายๆ กัน คือ "นอื๋อ" (หนา-อื๋อ) = เช้า ตอนเช้า
ส่วนอันนี้ "นอื๊อ" (น้า-อื๊อ) = ใน ข้างใน
ลองฝึกออกเสียงดูนะครับ สระ อา-อือ เป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทใหญ่


(อ่าน) คอื้อ ฮอื้อ จ๊าย ม้า ไล่ จ๊อม ฮุ่ หัน
(แกะ) ใคร่ ให้ ชาย มา ได้ ตาม รู้ เห็น
(เกลา) อยากให้ชายได้มารับรู้


(อ่าน) โห จอื๋อ น่อง ฮั่ก ปี้ ไน่ ล่น เหลอ
(แปล) หัว ใจ น้อง รัก พี่ นี้ ล้น เหลือ

นั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของเพลงครับ

สรุปเนื้อหา "ใจรักที่ไกล"

ส่งข้อความถึงชายพี่ผู้ที่จากไปไกล ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เมื่อชายไปอยู่ยังแดนไกล อยากถามไถ่ถึงความเป็นอยู่
กินอยู่อย่างไร ตอนนี้อยากรับรู้ นางอยู่ทางนี้ เป็นห่วงชายอยู่
นางขอพรทุกเช้าบ่ายค่ำ ให้พี่ชายอยู่ดีสุขใจ

ชายเอย หลังจากชายจากน้องไป น้องอยู่ด้วยความเศร้าใจ
นัองไม่อาจชื่นสุขใจ หมองใจตลอดมา ชายพี่เอย

สูเข้าใจความรู้สึกของคนที่เฝ้ารอไหม ในหัวอกนางนี้เป็นเช่นไร
อยากให้ชายได้มารับรู้ หัวใจน้องรักพี่นี้ล้นเหลือ

บทกลอน "ใจรักที่ไกล"

...ส่งความถาม สูชายพี่ อยู่ดีไหม
อยู่แดนไกล เป็นอย่างไร อยากรับรู้
อยู่ทางนี้ น้องห่วงใย ใคร่ถามดู
เฝ้าขอพร ให้ชายสู อยู่ร่มเย็น

หลังจากชาย จากน้องไป ใจหดหู่
อยากให้ชาย ได้มาดู ได้มาเห็น
หม่นหมองใจ ไม่ชื่นสุข ทุกข์ลำเค็ญ
เกิดเพราะเป็น ด้วยรักพี่ นี้เหลือเกิน...

คำแปล และบทกลอน โดยจ๊ายก๊งเหลว
 

Create Date : 19 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 11 ธันวาคม 2556 21:59:56 น.
Counter : 2001 Pageviews.  

เรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง "สละรัก" นางดาวเครือ

มอื่อ สูง ค่า
กลับมาพบกับจ๊ายก๊งเหลวกันอีก พร้อมบทเรียนภาษาไทใหญ่จากเพลง


วันนี้เป็นคิวของนางดาวเครือ ซึ่งมีผลงานเพลงอยู่ในยุคเดียวกับนางแสงหอม
ซึ่งก็เก่าแล้วหละ เอกลักษณ์ของนางคือเสียงจะห้าวๆ หน่อยเพลงนี้ผมฟังแล้ว รู้สึกว่าท่อนแรกๆ ก็ธรรมดา ไม่ได้ประทับใจอะไร
แต่ทำนองมันจะไปเพราะในท่อนท้ายๆ "นึ่ง โห จอื๋อ โหล่ คื้น เม้อ ป้าย หยาน" ผมว่าเพราะดี
แล้วเพลงนี้ ผมฟังแล้วมีกำลังใจมาก เพราะผมฟังรู้เรื่องหมดเลย
บังเอิญมันใช้ศัพท์ที่ตรงกับที่ผมแปลในเพลงก่อนๆ บวกกับสำเนียงที่ชัด ทำให้เข้าใจง่าย


(อ่าน) ฮั่ก ข่ามซู้ม
(แกะ) รัก ยอมขาดทุน
(เกลา) สละรัก


(อ่าน) แต้ม-จ๊าย หลาว เลก
ฮ่อง-หลาว เค้อ

(เกลา) แต่ง-นายดาวเล็ก
ร้อง-นางดาวเครือ

"หลาว" = ดาว


(อ่าน) แหนฮ่าง-จ๊าย อ่อน-น้าง แป๊ง-น่อง แล้ง
(เกลา) นำแสดง-นายอ่อน-นางแพง-น้องแลง


(อ่าน) โห จอื๋อ สู จ๊าย นั่น มี้ เก้าะ ฮั่ก ไว่ อยู่
(แปล) หัว ใจ สู ชาย นั้น มี คน รัก ไว้ อยู่


(อ่าน) จื่ง สู ซั่ม คอื้อ ม้า เก๊า น้าง น่อง หย่อง เม้า จ๊อม สู

ผมไปเช็คในพจนานุกรมแล้ว ไม่มี "จื่ง" ตัวคอมม่าที่เป็นไม้เอกคงเกินมา ต้องเป็น "จื๋ง"
จะได้แปลว่า "จึง ไยจึง"

(แกะ) ไยจึง สู กลับ ใคร่ มา จีบ นาง น้อง บ้า เมา ตาม สู
(เกลา) ไยสูจึงต้องการมาหลอกให้น้องงมงายตามสู


(อ่าน) นอื๊อ โอ๊ก จอื๋อ ปี้ ซั่ม คื้น ม้า เก๊า น่อง อ่อน หย่อง โล่ญ จ๊อม สู
(แกะ) ใน อก ใจ พี่ กลับ กลับ มา จีบ น้อง อ่อน บ้า ด้วย ตาม สู

เนื้อหามันก็ย้ำมาจากท่อนก่อน

(เกลา) หัวใจพี่ชั่งทำได้ หลอกน้องให้หลงไหลตามสู


(อ่าน) เม่อ นั่น อั่ม ฮุ่ ว่า จ๊าย มี้ เก้าะ ฮั่ก อยู่
(แปล) ตอน นั้น ไม่ รู้ ว่า ชาย มี คน รัก อยู่


(อ่าน) เอ๋า จอื๋อ น่อง น้าง ปั๋น จ๊าย โม้ต เซ่ง กว่า เย่า จ๊าย เอ๊ญ
(แปล) เอา ใจ น้อง นาง ให้ ชาย หมด สิ้น ไป แล้ว ชาย เอ๋ย


(อ่าน) ฮั่ก จ๊าย ไว่ หนัม ถืง ย้าม ไน่ ไล่ เจ๊บ หน่า ก้อ เต๋ เยิ่น เอ๋า
(แปล) รัก ชาย ไว้ มาก ถึง ยาม นี้ ได้ เจ็บ หนัก ก็ จะ ทน เอา


(อ่าน) ต่า ปี้ แล่ น่อง ป่อย ฮอื้อ มั้น ซู้ต กว่า เส
(แปล) เพื่อ พี่ และ น้อง ปล่อย ให้ มัน จบ ไป เสีย


(อ่าน) น่อง เต๋ ข่าม ย้อม เป๋น โก๊น เม้อ ป้าย หยาน
(แปล) น้อง จะ ทน ยอม เป็น คน ไป หนี จาก


(อ่าน) ฮอื้อ จ๊าย คื้น ป้อก เม้อ ฮั่ก เขา อั๋น เก้าะ ฮั่ก จ๊าย เก้าะ เก่า
(แปล) ให้ ชาย คืน กลับ ไป รัก เขา อัน คน รัก ชาย คน เก่า


(อ่าน) สอง โห จอื๋อ โหล่ ฮั่ก กั๋น
(แปล) สอง หัว ใจ ควร รัก กัน


(อ่าน) นึ่ง โห จอื๋อ โหล คื้น เม้อ ป้าย หยาน

"โหล" ต้องเป็น "โหล่" แบบประโยคก่อนนะครับ พอดีคอมม่าเขาตกไป

(แปล) หนึ่ง หัว ใจ ควร ถอย ไป หนี จาก

จบแล้วครับ แปลได้อย่างว่อง ไม่ใช่อะไรหรอกครับ
เพลงนี้ไวยากรณ์มันตรงกับไทยเหลือเกิน ตรงกันมากๆ
ไม่ต้องมาสับหน้าสับหลัง ไม่ต้องมีคำขาด คำเกิน
ไม่ต้องมานั่งเกลาก็เข้าใจได้ทันที ขอเพียงแต่รู้ศัพท์
แล้วคำต่างๆ มันก็เรียงกันมาแบบเดียวกับภาษาไทยเลย

สรุปเนื้อหา "สละรัก"

หัวใจสูชายนั้นมีคนรักไว้อยู่ ไยสูจึงต้องการมาหลอกให้น้องงมงายตามสู
หัวใจพี่ชั่งทำได้ หลอกน้องให้หลงไหลตามสู
ตอนนั้นไม่รู้ว่าชายมีคนรักอยู่ เอาใจน้องนางให้ชายหมดสิ้นไปแล้ว ชายเอ๋ย
รักชายไว้มาก ถึงยามนี้ได้เจ็บหนักก็จะทนเอา

เพื่อพี่และน้อง ปล่อยให้มันจบไปเสีย น้องจะทนยอมเป็นคนไปหนีจาก
ให้ชายคืนกลับไปรักเขา อันคนรักชายคนเก่า
สองหัวใจควรรักกัน หนึ่งหัวใจควรถอยไปหนีจาก

บทกลอน "สละรัก"

...หัวใจสู มีคู่ครอง จองอยู่ไว้
แล้วทำไม มาหลอกกัน พลันลุ่มหลง
เพราะไม่รู้ จึงมอบใจ ใคร่บรรจง
แหลกเป็นผง แล้วหัวใจ ต้องทนเอา

เพื่อให้จบ น้องจะค่อย ปล่อยวางถอน
ให้สูย้อน กลับไปรัก คนเก่าเขา
สองหัวใจ ควรเคียงคู่ อยู่แนบเนา
หนึ่งหัวใจ ไม่ควรเข้า ไปกล้ำกลาย...


คำแปล และบทกลอน โดยจ๊ายก๊งเหลว
 

Create Date : 18 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2556 12:02:58 น.
Counter : 989 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Valentine's Month


 
RouteRaideR
Location :
อุบลราชธานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
จักรยาน มีล้อเดียว มันเสียวล้ม
ต้องเพาะบ่ม หมั่นฝึกฝน จนคล่องแข็ง
จะได้ขี่ กระโดดเด้ง เร่งหลบแซง
แม้หลุมแอ่ง อุปสรรค กล้าเิผชิญ

ขี่เก่งแล้ว ก็ค่อยออก ไปเที่ยวเล่น
ปั่นแล้วเป็น เหมือนบินลิ่ว ปลิวลมเหิน
นั่งตัวตรง ไม่มีแฮนด์ เป็นส่วนเกิน
ชมวิวเพลิน ผจญภัย ไม่เบื่อเลย

by RouteRaideR
Friends' blogs
[Add RouteRaideR's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.