Welcome to Ricola ร่าเริง Bloggang
:: มิงกาลาบา พาเที่ยวพม่า <ตอนที่ 3> :: สักการะบูชาพระเกศาธาตุ ณ เจดีย์ชเวดากอง …

พาเที่ยวพม่าต่อค่ะ...

ตอนนี้เป็นตอนเข้าวัด เพื่อไหว้พระ อธิษฐานขอพร สิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตามความตั้งใจที่มาเยือนพม่าค่ะ...นับว่าโชคดีมากที่มาเที่ยวพม่าครั้งนี้ มาในช่วงจังหวะที่กระทรวงต่างประเทศและสมาคมมิตรภาพ ไทย-พม่า ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันผ่านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ...ได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ณ วัด พม่า-ไทยพอดี และคณะทอดกฐินก็พักอยู่ที่โรงแรมเดียวกับพวกเราด้วยวัดมิตรภาพ พม่า-ไทย ตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้ง สร้างเมื่อปี 2545 โดยทางพม่าบริจาคที่ดินให้ จำนวน 4 เอเคอร์ และสร้างโบสถ์และกุฏิรองรับพระได้จำนวน 70 รูปแน่ะ...เณรน้อยๆ....แอบดูฆราวาสกันใหญ่การทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ เพื่อนำจตุปัจจัยไปสร้างอาคาร ๔ ชั้น เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและเป็นที่พักสำหรับพระภิกษุทั้งชาวไทยและชาวพม่าคณะกฐินสามัคคี นำโดย...พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นายกสมาคมฯ และประธานกรรมการร่วมทอดกฐินสามัคคี ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ คุณอภิรัฐ เหวียนระวี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้งซึ่งได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวพม่าประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมงานทอดกฐินดังกล่าวบรรยากาศการทอดกฐินในวัดพม่า- ไทยเสร็จพิธีการจากการทอดกฐินแล้ว ได้ไปกราบบูชาพระนอนตาหวานค่ะคนไทยเราเรียกว่าพระนอนตาหวาน คนพม่าเรียก เจ๊าทัตจี ( Kyauk Htat Gyi) เป็นพระที่มีความสวยงามที่สุดในพม่ามีดวงตาที่งดงาม ...หวานไหมคะ...ขนตายาวอ่อนช้อย แก้วตาแวววาว นัยน์ตามีเส้นเลือดด้วย ต้องซูมภาพเข้ามาจึงเห็นรายละเอียดค่ะ

ลูกแก้วในดวงตานี่สั่งพิเศษมาจากต่างประเทศ เพราะหาขนาดใหญ่ตามที่ต้องการไม่ได้ในพม่า และให้ช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นวาดขอบตาให้องค์พระ ยาว 70 เมตร พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกัน เป็นศิลปะพม่าที่งดงามเดิมท่านนั่งค่ะ แต่ได้ถูกแผ่นดินไหว พังเสียหายไป เมื่อบูรณะใหม่ จึงได้สร้างเป็นพระนอนปางไสยยาสต์แทนจากวัดพระนอนตาหวาน พวกเราได้เดินสายไปไหว้พระต่อที่ เจดีย์โบดาทาวน์ (Botatauang Paya) ค่ะ...ทางเดินเข้าพระเจดีย์ค่ะ...

ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อราว 2000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญได้สร้างขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุ ที่อัญเชิญมาขึ้นฝั่ง ณ บริเวณนี้ พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์ถูกทำลายพินาศ

ต่อมาได้ทำการบูรณะและได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อเดินเข้าไปภายในพระเจดีย์ สวยงามมากค่ะ เป็นทองอร่ามระยิบระยับทั้งหมดทุกห้อง ทุกซอกหลืบค่อยๆเข้าคิวเดินไปด้านในหลังพระแท่นค่ะ

จะได้บูชาพระเกศธาตุซึ่งบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ที่ทำเป็นช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปสักการะบูชาได้อย่างใกล้ชิด หลังการบูรณะใหม่ค่ะ

เข้าได้ทีละ1-2 คนนอกจากอธิษฐานขอพรจากพระธาตุอย่างใกล้ชิดแล้ว ก็ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ด้วยการโยนเงินลงไปด้านล่างของพระธาตุค่ะ เห็นเงินเป็นกองใหญ่ๆเลยทีเดียวต้องรีบออกจากจุดบูชาค่ะ คนแน่นมากที่รอเข้าไปบูชาอยู่

เดินตามทางออกมาเป็นห้องหลืบๆ สร้างเป็นรัศมีเหมือนไปตามฐานเจดีย์

ทุกห้องล้วนเป็นทองอร่ามเรืองรองจนมาถึงทางออกด้านนอกออกจากบูชาพระเกศาธาตุ จะเห็นด้านหนึ่งใกล้ๆกัน เป็นวิหารที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำ ปางมารวิชัยค่ะตามประวัติกล่าวว่าพระพุทธองค์นี้เคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ สมัยที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และได้ถูกนำไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ไปได้...และอีกด้านหนึ่งของพระเจดีย์โบดาทาวน์ จะมีรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ เป็นเทพที่ปกปักษ์รักษาองค์พระธาตุไว้ค่ะ

ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจคนไทยก็นิยมไปกราบไหว้ขอพรด้วยค่ะ เครื่องไหว้ก็ซื้อตรงนั้นแหล่ะค่ะ เขาขายจัดเป็นชุดๆเมื่อถวายเครื่องสักการะแล้ว ก็หยิบเอาผ้าแพรในถาดมาคล้องที่มือเทพ แล้วเอาเงินธนบัตรม้วนเป็นกรวยซ้อนกัน 2 ใบ เจ้าของกระทู้ใช้เงินจ๊าดกับเงินไทยแบงค์ยี่สิบซ้อนกันค่ะจะมีเจ้าหน้าที่รับเงินนี้ไปใส่มือเทพที่กำๆอยู่และชี้นิ้วอยู่ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะที่นิ้วชี้ของเทพ

เอ เห็นเขาใช้มือต่อนิ้วจากเทพ ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ...พร้อมอธิษฐานขอพรเพียง 1 อย่างเท่านั้น แล้วก็เดินวนไปด้านหลังเทพ

ว๊า...จำไม่ได้แล้วค่ะ เดินไปทำไม ไปแตะอะไรอีก...อิ อิ...

แล้วเจ้าหน้าที่คนเดิมก็หยิบตังค์แบ้งค์ยี่สิบของเราในมือเทพมาคืนเรา เก็บไว้เป็นเงินก้นถุงค่ะจากเทพทันใจ พวกเราได้ไปมนัสการสิ่งศักดิ์อันเป็นมงคลสูงสุด ณ พระมหาธาตุชเวดากองกันค่ะ

นักท่องเที่ยวเสียคนละ 5 ดอลล่าร์ (เพื่อนออกให้อีกแล้ว) ไม่ทราบรวมค่ากล้องหรือเปล่า แต่ไกด์เอาสติกเกอร์อนุญาตถ่ายภาพมาติดให้ค่ะ..ดอกไม้ที่ใช้บูชา เห็นมีดอกมหาหงส์ร้อยเป็นพวงมาลัยขายด้วยค่ะ

พวกเราไปช่วงเวลาบ่าย 3 โมงเย็น กำลังดีเลย แดดไม่ร้อน และอยู่บูชาที่พระเจดีย์จนเย็นค่ำเลย

เพื่อได้สัมผัสความงาม 2 บรรยากาศตั้งแต่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า จนพระอาทิตย์ตกและ มืดค่ำงดงามด้วยแสงไฟที่สาดส่องกระทบองค์พระธาตุงามสุกปลั่ง...

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง มองเห็นเหลืองอร่ามทั้งกลางวันจนถึงกลางคืนไปถึง ไกด์ก็บอกให้เข้าห้องน้ำเสียให้เรียบร้อยข้างล่าง ซึ่งระบบการจัดการท่องเที่ยวของเขาจัดได้ดีทีเดียวค่ะ ห้องน้ำสะอาดเอี่ยมทีเดียว ประตูไม้สักเสียด้วยซิ

ออกจากห้องน้ำ ก็มาจุดฝากรองเท้า ไกด์บอกว่าจะได้สะดวกในการนับคนด้วยว่าเจ้าของรองเท้าหายไปไหนแล้วก็...ขึ้นลิฟท์ค่ะ เพราะเจดีย์ ตั้งอยู่บนเขาสิงกุตตระ (Singuttara)

เยี่ยมไปเลยนะคะ....เราได้ขึ้นมาถึงพระเจดีย์ด้านบนแล้ว....คืนนี้ พระจันทร์เต็มดวง ที่เมืองไทยก็เป็นวันลอยกระทงไงคะ...

พวกเราโชคดีมากที่ได้มากราบบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากองในคืนเดือนเพ็ญนี้

ได้เห็นข่าวการกราบไหว้บูชาพระมหาเจดีย์ในคืนเดือนเพ็ญของพม่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลก...ผู้คนชาวพม่าหลั่งไหลไปกราบไหว้บูชา เชื่อว่าได้บุญกุศลสูงสุด เพราะวันนี้คือวันแห่งดวงดาว (21 พย.53 )มหาเจดีย์ชเวดากอง สร้างในสมัยอาณาจักรรามัญ โดยชาวมอญ แต่ก่อนที่นี่เป็นเมืองชื่อ ตะเกิง (Dagon) ........ชเว (Shwe) แปลว่าทองคำ

ดังนั้น เจดีย์ชเวดากอง แปลว่า เจดีย์ทองคำแห่งตะเกิงองค์เจดีย์ถูกรายล้อมไปด้วยเจดีย์รายอีกนับร้อย ศาลาต่างๆ พระพุทธรูปนับพัน และ เทพอันเป็นที่เคารพของชาวพม่าอีกมากลานอธิษฐานที่ผู้คนต่างมาสวดมนต์ขอพรอธิษฐานกันที่ลานนี้ ให้พยายามเข้าไปนั่งที่จุดกลางลานจะได้บุญมากที่สุด...ณ ลานแห่งเป็นมุมที่เห็นพระเจดีย์เต็มองค์ที่สุด เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดมีพระพุทธรูปประจำทิศทั้ง 8 อยู่รอบองค์พระเจดีย์ เพื่อให้คนที่มาทำบุญได้ไหว้พระที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง ตรงมุมฐานเจดีย์แต่ละฐาน โดยจุดธูปเทียนถวาย สรงน้ำพระพุทธรูป และ เคาะระฆัง

วิธีสรงน้ำพระประจำวันเกิด ต้องจำที่ไกด์บอก ที่ตั้งพระประจำวันเกิด จะมีของ 4 อย่างที่จะต้องสรงน้ำ คือ
1.พระพุทธ
2. เทพประจำวันเกิด
3.เสาพระเคราะห์
4. สัตว์ประจำวันเกิด

เช่นวันอาทิตย์สรงอย่างละ 6 ขัน รวมเป็น 24 ขัน...

ของเพื่อนไม่รู้วันอะไร ต้องสรงอย่างละ 20 ขัน รวมเป็น 80 ขัน ฮิ ฮิ...ผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมาย ที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายอุโบสถ ศาลาต่างๆ ที่รายรอบพระมหาเจดีย์ เป็นที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและที่สวดมนต์ของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ที่มักจะจับกลุ่มกันมาสวดมนต์ตลอดทั้งวันพระ และเณร พม่า นุ่งห่มจีวรสีแดง ส่วนแม่ชี สีชมพูดวงอาทิตย์เริ่มลับลาขอบฟ้า...

องค์เจดีย์ชเวดากอง ตั้งตระหง่าน แลจากฐานถึงยอดฉัตร ล้วนเป็นทองคำแผ่นปิดไว้ทั้งองค์ยอดฉัตรของเจดีย์ชเวดากองถูกประดับด้วยเพชรพลอยมูลค่ามหาศาล

องค์เจดีย์ประดับด้วยแผ่นทองคำ ที่ว่ามีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกกระดิ่งทองคำใบเล็กกว่า 4000 ใบ น้ำหนักทองคำ กว่า 5 ตันเป็นการรวมพลังแห่งความศรัทธาของคนพม่าทุกชนชั้นที่บริจาคติดต่อกันมานับร้อยๆปี ตั้งแต่เงิน ทอง เพชร พลอย สร้อย เข็มขัด กระดิ่ง ข้าวของ เครื่องใช้ที่เป็นทองคำ นำมาประดับไว้ที่องค์พระเจดีย์ถ่ายจากภาพถ่ายที่จัดแสดงให้เห็นเพชรพลอยเครื่องประดับต่างๆที่ประดับบนยอดฉัตร สูงสุดของพระเจดีย์

มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด

เพชรพลอย 4000 กว่าเม็ด รวมเกือบ 2000 กะรัตพระเจดีย์นี้จะทำการซ่อมทุก 4 ปี...

เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพม่า เจดีย์นี้ได้ถูกทำลายลง และถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความสูง 98 เมตร และฉาบด้วยทองคำทั้งองค์ผลจากแผ่นดินไหว ทำให้พม่าต้องเสริมรากฐานองค์เจดีย์ใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดทับด้วยทองคำแผ่นทั้งหมดค้นหาตำนานพระมหาเจดีย์ชเวดากองมาเล่าเสียหน่อยค่ะ

เริ่มจากสมัยพุทธกาล มีพี่น้องวานิช 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น โดยนำมาบรรจุอยู่ที่พระธาตุเพียงสองเส้นเท่านั้นมหาเจดีย์แห่งนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง

โดยเฉพาะมีโบราณราชประเพณีที่กษัตริย์ของมอญและพม่าที่จะขึ้นครองราชย์บัลลังก์ จะต้องถวายทองคำหนักเท่ากับน้ำหนักของพระองค์เอง เพื่อนำมาห้อหุ้มองค์พระเจดีย์

ซึ่งถือกันว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธ แห่งลุ่มน้ำอิระวดีที่สำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบันจะมีจุดที่สามารถมองเห็นเพชรยอดเจดีย์ได้ ในเวลากลางคืนค่ะ...

เขาจะทำเครื่องหมายให้ยืน ณ จุดตรงนี้

จุดแรก ...อู้วย์ เห็นแสงวับๆแวบๆ ออกมาเป็นสีเหลือง ส่องกล้องถ่ายภาพ หายอดเพชรไม่เจอ เบลอไปเบลอมา กดแช๊ะได้มาแบบนี้แหล่ะค่ะ

ก้าวไปที่มาร์คที่สอง ... ยืนตรงนี้ เห็นแล้วค่ะ เป็นสีเขียวแว๊บแวบ...ถ่ายภาพออกมาเบลออีกตามเคย มือก็สั่นด้วยหาโฟกัสไม่ได้เลย

ก้าวไปมาร์คที่สาม... เห็นเป็นสีแดงค่ะ...

ใครไป ก็ลองไปยืนดูนะคะ เห็นแล้วสวยดีค่ะ ควรเอาขาตั้งกล้องไปด้วย...ภาพมหาเจดีย์ชเวดากอง ถ่ายตอนกลางคืน จากระเบียงโรงแรมที่พักค่ะ สวยมาก ได้เห็นมุมกว้าง เพราะถ่ายที่เจดีย์ถ่ายไม่ได้มุมนี้ค่ะภาพนี้ก็ถ่ายจากโรงแรม ที่เดียวกัน ยามฟ้าสางเราก็ได้ลาจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองด้วยความอิ่มเอิบใจ ที่ครั้งหนึ่งได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ที่แห่งนี้....

และได้เก็บใบโพธิ์จากต้นนี้ไว้ด้วยค่ะ เป็นต้นโพธิ์ที่สืบสายมาจากสมัยพุทธกาลวันรุ่งขึ้น ไกด์พาไปมนัสการ พระเจดีย์กาบาเอ (KABA AYE PAGODA ,World Peace Pagoda) ซึ่งสร้างโดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า... เพื่อใช้เป็นที่ชำระพระไตรปิฏกครั้งที่ 6 ในปี 2497-2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลกและไปมนัสการพระเขี้ยวแก้ว ที่วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี (Swe Taw Myat, Buddha Tooth Relic Pagada) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอันเชิญมาจากประเทศจีน

และได้จำลองพระเขี้ยวแก้ว ประดิษฐานไว้กราบไหว้บูชาต่อมาค่ะ

พระเขี้ยวแก้วจากประเทศจีน ซึ่งเป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑลบ้านเราค่ะวัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณพุกาม เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ยอดบนประดับด้วยทองคำแท้การทำบุญ ก็ซื้อแผ่นทองคำแล้วไหว้อธิษฐานใส่ลงในตระกร้าแล้วช่วยกันชักรอกนำขึ้นส่งไว้ที่ยอดเจดีย์ค่ะเข้าไปข้างใน ไปไหว้พระเขี้ยวแก้วองค์จำลองกันค่ะ...ประดิษฐานอยู่ภายในบุษบกสีทองงามสง่าอิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะ...ได้เวลากลับบ้านเสียที...ภายในสนามบินพม่าค่ะ ผู้โดยสารขาออกจะต้องขึ้นไปชั้นสอง ผ่านรูปภาพวาดขนาดใหญ่แสดงถึงความเป็นพม่า....และแล้วเราก็เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ก่อนถึงสุวรรณภูมิ...ได้เห็นอาทิตย์อัศดงเหนือม่านฟ้าเป็นหมื่นฟิตเป็นความงามที่สวยเกินคำบรรยาย ยามอาทิตย์ลับขอบฟ้าอยู่แค่เอื้อมนี่เอง...

ขอบคุณเพื่อนผู้หยิบยื่นไมตรี นำพาผองเพื่อนๆไปสักการะพระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ณ ประเทศพม่า เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

ขออนุญาตขอบคุณจากใจ มา ณ ที่นี้ค่ะ... สวัสดีค่ะ...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Create Date : 16 มกราคม 2554
Last Update : 16 มกราคม 2554 20:28:32 น. 5 comments
Counter : 3795 Pageviews.

 
ไปพม่ามาเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้ครับ
ที่ชเวดากองถ่ายภาพได้ไม่สวยเลย
เพราะไปนมัสการตอนกลางคืน

ขอบคุณที่นำเรื่อง ภาพ และบุญ
มาฝากกันนะครับ


โดย: ทองกาญจนา วันที่: 16 มกราคม 2554 เวลา:20:46:38 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคนนะคะ....ภาพสวยมากค่ะ อยากไปๆๆๆๆๆ ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ


โดย: auau_py วันที่: 16 มกราคม 2554 เวลา:21:16:37 น.  

 
เจดีย์ชเวดากอง มีคนไปบูชากราบไหว้หนาแน่นเสมอๆเลยนะคะ เห็นแล้วรู้สึกเศร้าแทนวัดพระแก้วบ้านเราที่มีแต่ชาวต่างชาติมาเที่ยวชม แต่ไม่ค่อยมีคนไทยเข้าไปกราบไหว้ขอพรเท่าไหร่เลย (เว้นแต่ช่วงทำบุญ 9 วัดตอนปีใหม่เท่านั้น)


โดย: noksamui วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:13:28:24 น.  

 
จขบ.โชคดีจริงๆ ค่ะ อนุโมทนาบุญนะคะ

พระตาหวาน ตาหวานจริงๆ โคลสอัพมาให้ดูด้วยอ้ะ

ขอบคุณสำหรับรีวิวค่ะ มาเก็บข้อมูล เพราะอยากไปพม่าอยู่เหมือนกันค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:11:19:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณ ทองกาญจนา ตอนกลางคืนก็ถ่ายภาพได้สวยค่ะ ต้องเปิดโหมดสำหรับถ่ายภาพกลางคืนคะ ใช้แฟลชไม่ได้จะลบ แบลัคกราวน์หายหมดค่ะ

คุณ auau_p...พม่าไปไม่ยากและค่าใช้จ่ายไม่แพง คงจะได้ไปเที่ยวแน่นอนค่ะ...

คุณ noksamui ... อาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็ไปกราบพระขอพรที่วัดใกล้บ้านเราก็ได้นะคะ สำหรับที่พม่านั้น ทุกคนทุกวัยต่างเข้าวัดกันหมดค่ะ หนุ่มสาวเฒ่าแก่เด็ก นั่งสวดมนต์ภาวนา และยังชอบบวชเป็นเณรเป็นพระเป็นชี อีกด้วย

คุณ สาวไกด์ใจซื่อ จะไปเมื่อไรคะ พม่าน่าเที่ยวดีเสียดายที่ดิฉันได้เที่ยวแค่ในย่างกุ้งเท่านั้นค่ะ


โดย: Ricola ร่าเริง วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:20:51:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Ricola ร่าเริง
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

/* This script has been disabled for Netscape 6 due to ugly scrollbar activety. Could probably be fixed with a clipped container div but can't be bothered. */ if (!isNetscape6){ num=5; //Smoothness depends on image file size, the smaller the size the more you can use! stopafter=240; //seconds!
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Ricola ร่าเริง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.