Welcome to Ricola ร่าเริง Bloggang
ปักใจ...ไป...ปักกิ่ง...(ตอน 3)...พระราชวังต้องห้าม

ตอน 3...พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City)“ทำไมจึงต้องห้าม...???”

เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้


พระราชวังโบราณ (The Palace Museam)…. หรือ พระราชวังต้องห้าม (กู้กง)

เป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิง 24 องค์ มีประวัติความเป็นมา ราว 600 ปี
ประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อย รวม 9999 ห้อง อลังการ์ขนาดไหน....
เนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

พระราชวังนี้ ส่วนหน้าใช้เป็นที่ว่าราชการ มีตำหนัก 3 หลังตั้งเรียงกัน ได้แก่ตำหนักไท่เหอ เป็นสถานที่สำหรับจักรพรรดินั่งบัลลังก์ออกว่าราชการมีห้องรวม 55 ห้อง เป็นตำหนักไม้ที่ยิ่งใหญ่โอฬารตระการตาที่สุดของจีน รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่จุดกึ่งกลางของนครปักกิ่งพอดีด้วย ด้านหน้าตำหนักมีการจัดวางนาฬิกาแดดและเจียเลี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือชั่งตวงวัดชนิดหนึ่ง
ตำหนักนี้ใช้เป็นที่จัดพิธีสำคัญของราชสำนักตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิง เช่น พิธีครบรอบพระชันษา พิธีฉลองขึ้นปีใหม่ เป็นต้น(ตำหนักนี้ปิดซ่อม เพื่อเตรียมรับโอลิมปิค ปี2008)ตำหนักจงเหอ
ที่ซึ่งจักรพรรดิทรงประทับก่อนที่จะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีต่างๆที่ตำหนักไท่เหอ และเป็นที่ทรงงานราชการ ตลอดจนเป็นที่ให้ขุนนางเข้าเฝ้าฯ

ตำหนักเป่าเหอ
มีความสำคัญลำดับรองจากตำหนักไท่เหอ จักรพรรดิจะทรงเปลี่ยนเครื่องทรงที่ตำหนักนี้ก่อนจะเสด็จในการพระราชพิธีต่างๆ

ถัดเข้าไปเป็นส่วนด้านหลัง ที่เป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิและมเหสีอีก 3 หลัง ได้แก่ตำหนักเฉียนชิง เป็นที่ประทับและปฏิบัติพระราชกรณีกิจส่วนพระองค์ของจักรพรรดิตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง
ต่อมาสมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง ได้ทรงย้ายไปประทับที่ตำหนักหยังซิน ตำหนักเฉียนชิงจึงมีบทบาทในฐานะที่เป็นตำหนักสำหรับว่าราชการและเป็นที่จัดเลี้ยงแทนตำหนักเจียวไท่ ใช้เป็นสถานที่เข้าเฝ้าพระมเหสี ใน
การถวายพระพรในพิธีการต่างๆทั้งยังเป็นที่เก็บรักษาตราพระราชลัญจกรซึ่งใช้ประทับลงหนังสือราชการของจักรพรรดิตำหนักคุนหนิง เป็นที่ตั้งของตำหนักที่แวดล้อมด้วยอุทยานหลวง ที่ผสมผสานสวนสามัญทั่วไปที่มีชีวิตชีวา บวกกับความกว้างขวางโอ่อ่าตระการตาแห่งราชสำนัก ภายในสวนประกอบด้วย หอน้อยใหญ่กว่า 20 หอ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่จัดตั้งหันหน้าเข้าหากันเป็นแนว
ตำหนักที่สำคัญอีกตำหนักหนึ่งในพระราชวังต้องห้าม คือ ตำหนักหยังซิน
เพราะเป็นห้องบรรทมของจักรพรรดิในราชวงศ์ชิงสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีลักษณะเป็นรูปตัว ไอ (I)ส่วนหน้าเป็นที่ทรงงาน ส่วนหลังเป็นที่บรรทม มีระเบียงล้อมรอบเชื่อมถึงกัน

ในปีที่จักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงเสด็จสวรรคต พระบรมศพของพระองค์ได้ถูกตั้งไว้ที่ตำหนักหยังซิน จักรพรรดิองค์ต่อมาคือจักรพรรดิหย่งเจิ้งพระราชโอรสได้ทรงไว้ทุกข์ให้พระราชบิดาที่นี่ หลังเสร็จสิ้นการไว้ทุกข์ ตำหนักแห่งนี้ก็กลายเป็นห้องบรรทมและห้องทรงงานของพระองค์ในเวลาต่อมา

อีกประการหนึ่ง ที่ตั้งของตำหนักหยังซินนั้นใกล้กับกองกำลังทหารมาก จึงเป็นการสะดวกหากพระองค์ต้องการปรึกษาข้อราชการกับเหล่าแม่ทัพนายกองตำหนักแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือในสมัยจักรพรรดิถงจื้อและจักรพรรดิกวางสูแห่งราชวงศ์ชิง พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้เหล่าขุนนางเข้าเฝ้าและกราบทูลข้อราชการต่อพระนาง โดยมีม่านสีเหลืองเป็นฉากกั้นระหว่างกลาง ดังที่มีคำเรียกขานกันว่า 'ว่าราชการหลังม่าน' ที่พระที่นั่งในตำหนักหยังซินนี้ด้วย

นอกจากนี้ เมื่อปีค.ศ. 1842 และปี 1860 ราชสำนักชิงกับกองทัพต่างชาติได้มาลงนามใน ‘สนธิสัญญานานกิง ’และ ‘สนธิสัญญาปักกิ่ง’ ณ ตำหนักแห่งนี้เช่นกัน


นอกจากตำหนักสำคัญๆแล้ว จะเห็นมีรูปสัตว์หล่อทองสำริด ในบริเวณพระราชวังนี้ด้วย เช่นด้านหน้าประตู หรือกลางแจ้ง ซึ่งมีความหมายหลากหลาย สัตว์ที่ชาวจีนใช้เป็นสัญลักษณ์แทนจักรพรรดิ์ คือมังกร ตำหนักของจักรพรรดิ์ จะปั้นมังกร 9 ตัว อยู่บนหลังคา ส่วนฮองเฮา ใช้สัญลักษณ์เป็น นกฟินิกซ์
นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ที่ชาวจีนให้การนับถือ เช่น
# สิงโตคู่ เพื่อแสดงถึงพลัง อำนาจ ความสง่าผ่าเผย ความสุขสบาย จะตั้งอยู่ตามหน้าประตูทางเข้า ในพระราชวังต้องห้ามมีตั้งอยู่หน้าประตูตำหนักไท่เหอ ตำหนักหยังซิน เป็นต้น โดยตัวผู้อยู่ด้านขวา ตัวเมียอยู่ด้านซ้าย
# กิเลน หมายถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม มีตัวที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่พระราชวังต้องห้ามนี้ด้วย
# เต่า แสดงความมีอายุยืน เต่าบรอนซ์ตัวศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่หน้าตำหนักไท่เหอ
# ปี่เซียะ อยู่ที่ประตูชัย ปี่เซียะชอบกินเงินกินทองเป็นอาหาร ไม่มีทวารดังนั้นกินแล้วเก็บอย่างเดียว จึงนิยมกราบไหว้บูชาให้ร่ำรวย
นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อสำริดสัตว์โบราณในเทพนิยายอีกด้วย
พระราชวังต้องห้ามนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 600 ปี มีจักรพรรดิประทับอยู่ ถึง 24 องค์ เพื่อปกครองว่าราชการแผ่นดิน ณ พระราชวังแห่งนี้.... ที่นี่ มีคำตอบหลากหลาย จากประวัติศาสตร์ที่ฝังอยู่ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว วันนี้พระราชวังต้องห้ามยังคงเด่นเป็นสง่าใจกลางนครปักกิ่ง และเป็นตัวแทนที่เล่าขานเหตุการณ์ในอดีตในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ งดงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก………

(ภาพประกอบ สำเนาจากหนังสือ The Forbidden city)Create Date : 15 มิถุนายน 2550
Last Update : 15 มิถุนายน 2550 22:12:02 น. 13 comments
Counter : 2577 Pageviews.

 
ให้ข้อมูลพร้อมภาพได้ดีมากๆเข้าใจง่ายดี


โดย: 1122 IP: 222.123.209.185 วันที่: 25 มิถุนายน 2550 เวลา:23:25:53 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: Ricola ร่าเริง วันที่: 26 มิถุนายน 2550 เวลา:15:23:22 น.  

 
ขอบคุณที่ทำบล๊อกนี้ เพราะเรากำลังหาขัอมูลอยู่พอดีเลยว่าทำไมต้อง ต้องห้ามด้วยต้องห้าม


โดย: หม่อม IP: 58.136.206.81 วันที่: 5 สิงหาคม 2550 เวลา:14:21:24 น.  

 


โดย: Ricola ร่าเริง วันที่: 6 สิงหาคม 2550 เวลา:8:57:19 น.  

 
เป็นอะไรที่งดงามวิจิตรตระการตามาก ๆอยากไปชมจังเลย


โดย: พอลล่า IP: 125.24.133.209 วันที่: 31 สิงหาคม 2550 เวลา:10:31:52 น.  

 
น่าไปชมมากค่ะ ที่ได้นำมาลงนี้คงเป็นเพียงเศษเสี้ยวของประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะ


โดย: Ricola ร่าเริง วันที่: 31 สิงหาคม 2550 เวลา:21:15:49 น.  

 
เข้าใจดีมากเลยค่ะ ชอบมาก เพราะเคยไปเที่ยวมาแล้ว สวยมากๆ


โดย: มะยม IP: 125.25.199.137 วันที่: 1 กันยายน 2550 เวลา:19:57:36 น.  

 
สวยมาก เคยไปเที่ยวมาแล้ว อยากจะไปอีกครั้ง สุดยอดเลย ทุกที่เลย


โดย: เปิ้ล IP: 125.25.199.137 วันที่: 1 กันยายน 2550 เวลา:19:59:18 น.  

 
เชิญคนที่สนใจ ลองไปเที่ยวดู รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ


โดย: เปิ้ล IP: 125.25.199.137 วันที่: 1 กันยายน 2550 เวลา:20:01:34 น.  

 
รูปและข้อมูลดีมากเลยเราชอบมากเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมืองจีน ขอบคุณมากเลยนะที่ทำเว็พนี้ขึ้นมาให้ความรู้มากเลย


โดย: ปรียาพัศ IP: 202.91.19.192 วันที่: 20 ตุลาคม 2550 เวลา:1:47:19 น.  

 
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ


โดย: Ricola ร่าเริง วันที่: 21 ตุลาคม 2550 เวลา:15:33:57 น.  

 
อยากจะได้รายละเอียดของมังกรทั้ง 10 ตัวมากๆๆๆๆๆเลยค่ะ.....ช่วยหนูด้วยๆๆๆๆๆๆนะขอบค่ะ


โดย: นินจา/////*\\\\\\\\\\ IP: 58.147.74.4 วันที่: 10 มิถุนายน 2551 เวลา:12:04:32 น.  

 
อยากทราบเวบไซด์ที่เข้าไปเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้าม(ที่ตัวเราเป็นตัวละครที่เข้าชมเหมือนจริง) ใครรู้บ้างค่ะ


โดย: ญาญ่า IP: 61.19.32.137 วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:10:42:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Ricola ร่าเริง
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

/* This script has been disabled for Netscape 6 due to ugly scrollbar activety. Could probably be fixed with a clipped container div but can't be bothered. */ if (!isNetscape6){ num=5; //Smoothness depends on image file size, the smaller the size the more you can use! stopafter=240; //seconds!
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Ricola ร่าเริง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.