~ ประเมินตนเอง...ด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น ~
Group Blog
 
All blogs
 

ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์

~ ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ ~
https://www.youtube.com/watch?v=YcSzndX1lHE

1. ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน
ลูกคงไม่มีสิ่งใด ที่ดีเพียงพอ
ลูกขอให้พระองค์ทรงโปรด เปลี่ยนหัว-ใจให้ลูกใหม่
โปรดทรงอภัย ความผิดมากมาย
โปรดประทานพระทัยพระองค์ (ซ้ำ 1)

2. พระบิดา ลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์
โปรดประทาน พระทัยของพระบิดา
ขอหัวใจที่ยอม จำนนและ เชื่อฟัง
กระทำตามน้ำพระทัย
ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์
ขอสอนให้ลูกรัก และอภัยผู้อื่น
ให้มองและให้อภัย ด้วยหัวใจของพระองค์

3. ขอทรงเจิม ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
ขอทรงนำ ย่างเท้า ให้ก้าวเดิน
พระเจ้า เปลี่ยนจิตใจลูกใหม่ ดั่งพระองค์

*************************************

ณ วันนี้ ... ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์

ขอพระเจ้าเอาความโกรธ ความเกลียดชัง ออกไปจากชีวิต
และขอพระองค์เทการให้อภัย เทความรักของพระองค์ลงมาในชีวิตเรา

เพื่อชีวิตเรา... จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เพื่อชีวิตเรา... จะเป็นพระพรกับผู้อื่น
เพื่อชีวิตเรา ... จะใช้การได้
และเป็นดังเกลือแห่งแผ่นดินโลก

ขอพระเจ้าได้ขยายหัวใจแห่งความรักให้กับเรา
ที่เราจะสามารถรักและให้อภัยผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงเป็น

 

Create Date : 09 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 9 พฤษภาคม 2554 20:29:06 น.
Counter : 635 Pageviews.  

ลำดับเหตุการณ์ "Easter"

ลำดับเหตุการณ์ "Easter"

วันที่ 1 (ศุกร์ 15 เม.ย.11)
: เสด็จมาที่หมู่บ้านเบธานี (มธ.26:6, มก.14:3-9, ยน.12:1)

วันที่ 2 (เสาร์ 16 เม.ย.11)
: เป็นวันสะบาโต

วันที่ 3 (อาทิตย์ 17 เม.ย.11)
: ทรงลูกลาเข้ากรุงเยรูซาเล็ม (มธ.21:1-11, มก.11:1-11, ลก.19:28-44, ยน.12:12-18)

วันที่ 4 (จันทร์ 18 เม.ย.11)
: ทรงชำระพระวิหาร (มธ.21:12-13, มก.11:15-18, ลก.19:45-46, ยน.2:13-22)

วันที่ 5 (อังคาร 19 เม.ย.11)
: ทรงโต้ตอบกับมหาปุโรหิต ธรรมาจารย์ ผู้ใหญ่ (มธ.21:23-24, มก.11:27-33, ลก.20:1-8)

วันที่ 6 (พุธ 20 เม.ย.11)
: ทรงหยุดพัก (มธ.14:1, ยน.12:1)

วันที่ 7 (พฤหัสบดี 21 เม.ย.11)
: เสวยปัสกา (มธ.26:17-25, มก.14:12-21, ลก.22:7-14,21-23, ยน.13:21-30)

: ตั้งพิธีมหาสนิท (มธ.26:26-29, มก.14:22-26, ลก.22:15-20, 1คร.11:23-26)

: อธิษฐานในเกทเสมนี (มธ.26:36-46, มก.14:32-42, ลก.22:39-46)

: อายัดและจับกุม (มธ.26:47-56, มก.14:43-50, ลก.22:47-53, ยน.18:2-11)


วันที่ 8 (ศุกร์ 22 เม.ย.11) - Good Friday (ศุกร์ประเสริฐ)
: นำพระเยซูมาหน้าปีลาต (มธ.27:1-2, มก.15:1, ลก.23:1-2, ยน.18:28-32)

: ปีลาตไต่ถามพระเยซู (มธ.27:11-14, มก.15:2-5, ลก.23:3-5, ยน.18:33-38)

: พระเยซูต้องคำพิพากษาให้ถึงสิ้นพระชนม์ (มธ.27:15-26, มก.15:6-15, ลก.23:13-25, ยน.18:38-19:16)

: ทหารล้อเลียนพระเยซู (มธ.27:27-31, มก.15:16-20, ยน.19:23)

: การตรึงที่กางเขน (มธ.27:32-44, มก.15:21-32, ลก.23:26-43, ยน.19:17-27)

: พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ (มธ.27:45-56, มก.15:33-41, ลก.23:44-49, ยน.19:28-30)

: การฝังพระศพของพระเยซู (มธ.27:57-61, มก.15:42-47, ลก.23:50-56, ยน.19:38-42)

วันที่ 8 (เสาร์ 23 เม.ย.11)
: เป็นวันเงียบ พระศพของพระเยซูอยู่ในอุโมงค์

วันที่ 9 (เช้าวันอาทิตย์ 24 เม.ย.11) : Easter การคืนพระชนม์
(มธ.28:1-10, มก.16:1-8, ลก.24:1-12, ยน.20:1-10)


:: Good Friday ปีนี้คือวันที่ 22 เมษายน 2011 ::
:: Easter ปีนี้คือวันที่ 24 เมษายน 2011 ::


~ เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว ~
 

Create Date : 22 เมษายน 2554    
Last Update : 22 เมษายน 2554 12:53:57 น.
Counter : 644 Pageviews.  

แล้ววัน Easter คือวันอะไร

อีสเตอร์คือวันอะไร

คือวันฉลองชัยชนะ ที่พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย
หรือถือได้ว่าวันนี้เป็น “วันเกิดของคริสตจักร”
ส่วนวันคริสต์มาสเป็น “วันเกิดของพระเยซูคริสต์”

สัญญลักษณ์วันอีสเตอร์ที่นิยมใช้กัน
1.ไข่อีสเตอร์ : ไข่เป็นเครื่องหมายแสดงการฟื้นพระชนม์ของพระเยซู

ไข่ที่คริสเตียนใช้แทนสัญญลักษณ์วันอีสเตอร์นั้น จะหมายถึง
“การเกิดใหม่ – Rebirth” โดยมีการให้ความหมายไว้ดังนี้
• สีแดง (ไข่แดง) : โลหิตของพระคริสต์ /
• ฟองไข่ : ขีวิตใหม่ หลังการฟื้นคืนพระชนม์
• ไข่ (ทั้งเปลือก) : เป็นสัญญลักษณ์ของหินที่ปิดอุโมงค์

2.กระต่ายอีสเตอร์ : แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
• (เน้นถึงมีการแพร่พันธุ์แบบน่าทึ่ง) , ความไร้เดียงสา และชีวิตใหม่
โดยเป็นสัญญลักษณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วย

3.ลูกแกะอีสเตอร์ :
• โดยลูกแกะเป็นสัตว์ที่ใช้ในการลบบาป
(ยุคโมเสส ที่มีการฆ่าลูกแกะเพื่อถวายแด่พระเจ้า)
• ซึ่งสัญญลักษณ์นี้ จะใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการสิ้นพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน

4. อีสเตอร์ลิลลี่ : จะใช้ดอกลิลลี่ หรือดอกพลับพลึงสีขาวบริสุทธิ์
• ภาพแทนของความบริสุทธิ์ ความสวยงามของชีวิต


โดยในปีนี้วัน Easter คือวันอาิทิตย์ที่ 4 เมษายน 2010 ค่ะ
 

Create Date : 02 เมษายน 2553    
Last Update : 2 เมษายน 2553 18:24:51 น.
Counter : 621 Pageviews.  

7 พระวาทะของพระเยซูคริสต์เจ้าบนกางเขน ก่อนสิ้นพระชนม์

1.วาทะที่ ๑ : ลูกา ๒๓.๓๔
“โอพระบิดาเจ้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร”

2.วาทะที่ ๒ : ลูกา ๒๓.๔๓
“เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม”

3.วาทะที่ ๓ : ยอห์น ๑๙.๒๖,๒๗
“หญิงเอ๋ย จงดูบุตรของท่านเถิด” “จงดูมารดาของท่านเถิด”

4.วาทะที่ ๔ : มัทธิว ๒๗.๔๖
“เอลี เอลี ลามาสะบักธานี” (พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์
ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย,

5.วาทะที่ ๕ : ยอห์น ๑๙.๒๘
“ เรากระหายน้ำ”

6.วาทะที่ ๖ : ยอห์น ๑๙.๓๐
“ สำเร็จแล้ว”

7.วาทะที่ ๗ : ลูกา ๒๓.๔๖
“พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์
ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”


 

Create Date : 02 เมษายน 2553    
Last Update : 2 เมษายน 2553 18:29:36 น.
Counter : 688 Pageviews.  

มารู้จักกันว่าัวันศุกร์ประเสริฐคือวันอะไร (Good Friday)

ศุกร์ประเสริฐคือวันอะไร

คือวันที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

• หลังจากที่พระเยซูคริสต์ประสูติ พระองค์ก็เจริญวัยขึ้น
ในครอบครัวของโยเซฟ ซึ่งเป็นช่างไม้ในเมืองนาซาเร็ธ (ลูกา 2:52)

• จนกระทั่งถึงวัย 30 พระชันษา พระองค์ได้เสด็จออกสั่งสอน
ตามหมู่บ้านในชนบท ตามเขตแดนต่างๆ ของประเทศอิสราเอล
ทรงสั่งสอนถึงแผ่นดินของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า "เราเป็นทางนั้น
เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา"
(ยอห์น 14:6)

• พระองค์รักษาคนป่วยให้หาย คนตายให้ฟื้น และทรงขับผีออก
โดยฤทธิ์ของพระเจ้า

• พระองค์ทรงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ บนพื้นฐานของความรัก
พระองค์ได้สรุปหลักการดำเนินชีวิตที่สำคัญที่สุดว่า "จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิต
สุดใจ สุดกำลัง สุดความคิด และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง"
(มก. 12:30-31)

• มีผู้คนมากมายเลื่อมใสพระเยซู ทำให้ผู้นำศาสนาไม่พอใจ
จึงได้ยุยงให้ประชาชนอีกส่วนหนึ่งต่อต้านพระองค์ และได้ติดสินบน
ยูดาสให้ชี้ตัวพระเยซู

• ช่วงอาทิตย์สุดท้าย พระเยซูได้เสด็จประทับที่กรุงเยรูซาเล็ม
จนถึงวันพฤหัสบดีและได้ร่วมโต๊ะเสวยกับเหล่าสาวกเป็นครั้งสุดท้าย
ที่เรียกว่า "LAST SUPPER" (มัทธิว 26:26-29) หลังจากนั้น
พระองค์จึงพาสาวกของพระองค์ไปอธิษฐานที่สวนเกทเสมนี
พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าถึง 3 ครั้ง (มัทธิว 26:36-46)
จากนั้นยูดาสสาวกของพระองค์ และคนเป็นอันมากมาจับพระองค์ไป
พระองค์ก็เสด็จไปโดยมิได้ขัดขืน และทรงห้ามสาวกไม่ให้ต่อสู้

• เช้าวันศุกร์ (ศุกร์ประเสริฐ) บรรดามหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่
ได้ปรึกษาหารือกัน เพื่อจะประหารพระเยซู จึงจับพระองค์ไปให้ปิลาตไต่สวน
แต่ปิลาตเห็นว่าพระเยซูไม่มีความผิด จึงคิดจะปล่อยพระองค์ไป
แต่บรรดาประชาชน ได้ตะโกนให้ปล่อยบารนาบัสนักโทษประหาร
ปิลาตไม่อาจขัดใจประชาชนได้ จึงสั่งให้นำน้ำมาล้างมือต่อหน้าฝูงชน
ประกาศไม่รับผิดชอบต่อคดีของผู้บริสุทธิ์นี้ ประชาชนทั้งหลายต่างตะโกนว่า
"ให้เลือดของเขาตกอยู่บนเราและลูกหลานของเรา" ปิลาตจึงปล่อย
บารนาบัสและมอบพระเยซูให้เขานำไปตรึง

• ทหารโบยตีพระเยซู เปลื้องฉลองพระองค์ออก เอาเสื้อสีแดงเข้ม
มาสวมให้ เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมและให้พระองค์ถือไม้อ้อ
ไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวา แล้วคุกเข่าเยาะเย้ยว่า "กษัตริย์ชาติยูดาห์
จงทรงพระเจริญ" แล้วถ่มน้ำลายรดพระองค์ เอาไม้อ้อตีพระเศียร

• และให้พระองค์แบกกางเขน พาไปที่ภูเขากลโกธา (กระโหลกศีรษะ)
และใช้ตะปูตอกตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขน (มธ. 27:32-34)
โดยมีโจร 2 คน ถูกตรึงไว้ที่ข้างซ้ายและข้างขวา

วันนั้นตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่าย 3 โมง เกิดมืดมัวทั่วแผ่นดิน
พระเยซูตรัสเป็นครั้งสุดท้ายว่า "สำเร็จแล้ว" และทรงสิ้นพระชนม์


• พอพลบค่ำมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโยเซฟ มาขอพระศพพระเยซู
ไปฝังไว้ที่อุโมงค์ใหม่ เอาผ้าป่านที่สะอาดพันพระศพไว้
และเอาหินก้อนใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้

พระเยซูผู้บริสุทธิ์ต้องรับโทษที่พระองค์ไม่ได้กระทำ
เพื่อคนบาปอย่างเรา เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้สละชีวิตเพื่อเรา
ในขณะที่เราเป็นคนบาป

ดังนั้นคริสเตียนจึงถือว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็นสิ่งประเสริฐ
เมื่อถึงวันนี้ของทุกปี คริสตจักรทั่วโลกจึงได้รวมตัวกันในแต่ละแห่ง
ร่วมนมัสการระลึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
ที่ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อเราบนไม้กางเขนจนถึงทุกวันนี้ซึ่งในปีนี้วันศุกร์ประเสริฐ ก็คือวันที่ 2 เมษายน 2010 ค่ะ

 

Create Date : 02 เมษายน 2553    
Last Update : 2 เมษายน 2553 18:11:15 น.
Counter : 11648 Pageviews.  

1  2  

ย่องเงียบ สีหน้าเรียบเฉย
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เรียนโรงเรียนสตรีอยู่ช่วงนึง
ไม่ชอบใส่กระโปรงที่สุด
ไม่ชอบไว้ผมยาว ไม่หญิงจ๋า

ชอบรองเท้าแตะ รองเ้ท้าผ้าใบ
กระเป๋าผ้าอีกมากมาย แล้วก็พวกเป้
หรือกระเป๋าใบใหญ่ ๆ ของโปรดอีก

ในนั้นมีสมบัติทุกอย่าง โอ้วววว ~
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ....จะแบก
ไปไหน มาไหนมากมายเพื่ออะไร ?

ทุกวันนี้.. ช่วยลดโลกร้อน
ขี่จักรยานไปทำงานทุกวี่ ทุกวัน
วันไหนไม่อยากขี่จักรยาน ก็...
เบี้ยวงาน ..

มีคนบอก ... หน้าตาดูหยิ่งนะ
แต่พอได้คบหากัน กลับบอกว่า
ไอนี่จะตลกไปไหน อ้าว ~ ไหงเป็นงั้น

ถนัดซ้าย แต่ที่บ้านไม่ปลื้ม !
จับให้เขียนหนังสือมือขวาแบบคนอื่น
ตอนนี้เลยเขียนซะทั้ง 2 ข้างเลย
แม่บอก.. เอากะมันดิ .. ฮา~

เป็นคนที่กะระยะพลาดประจำ .....
เพราะงั้นการที่จะเดินแล้วตกบันได
ชนกระจก ชนนั่นนี่ ถือเป็นเรื่องปกติ
ของชีวิต ชิล ชิล ^___^

มีความขัดแยังในตัวเองสูง
ชอบงานช่าง แต่ก็ชอบถักนิตติ้งด้วย
ดูขัดกับบุุคคลิกอย่างมาก

ทำอาหารไม่อร่อย แต่ชอบทำ
ชอบทำขนมเค้ก แต่ทำขนมปังไม่สำเร็จ
ว่ายน้ำท่ากบได้ แต่ท่ากรรเชียงไม่เป็น

เน้นความสมบูรณ์แบบมากเกิ้น
ทุกอย่างต้อง ~ เป๊ะ !

ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง"มาก"
ชอบคือชอบ ไม่ชอบก็แสดงให้รู้
ไม่เก็บ ไม่แคร์ นิสัยแบบเนี้ย~แย่มั้ย

ชอบดูการ์ตูนและหนังตลก
ช่วงหลังดูซีรีย์เกาหลี ก็เพราะพี่สาว
อันยองฮาเซโย ~ โคมับซึมนีดา

ถึงจะเป็นคนฮา ... แต่เรื่องเพลงน่ะไม่ใช่
ชอบฟังเพลงเศร้า เพลงช้า บิ้วท์เข้าไป
เพลงบรรเลงเศร้า ๆ มีเก็บเป็นปี๊บ

ไม่ชอบพึ่งคนอื่น ชอบพึ่งพาตัวเอง
ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เป็นหญิงอึดไง

เล่นเทควันโด... จนสะบ้าหัวเข่าหลุด
อยากซื้อกระสอบทรายมาไว้ที่บ้านจัง
แต่ไม่มีใครเห็นด้วยซักคน ทำไมล่ะ

ไม่ค่อยจะอ่อนหวาน แต่อ่อนโยน ...
โดยเฉพาะกับสัตว์สี่ขา และมีครีบ
โปรดปรานหมี กับหมาเป็นพิเศษ

ชีวิตมีปัญหากับการหลงทิศทางประจำ
เรื่องทิศนี่คือปัญหาในชีวิตอยู่แล้ว แต่...
ตอนนี้ีดันมีปัญหาเรื่องทางเ้ข้ามาอีก
กลุ้มนะ ใครเป็นมั่ง~

มือขึ้นนะเี่นี่ย.. ใคร ๆ ก็บอกอย่างนั้น
... ปลูกต้นไม้งี้ ออกดอกออกผลตรึม
~ ว๊าวววว ~ อะไรมันจะขนาดนั้น

เป็นคริสเตียน เทใจรักพระเจ้าสุด ๆ
ชอบที่จะร้องเพลง แต่ร้องได้....
เฮ้อ... อ่อนเพลียจะพูด !
Friends' blogs
[Add ย่องเงียบ สีหน้าเรียบเฉย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.