ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

สาเหตุของมะเร็งปอด

ที่มา : โรงพยาบาลกรุงเทพ (//www.bangkokhospital.com/tha/PulmonaryCancer.aspx)

สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดมีหลายอย่าง ที่สำคัญคือ การสูบบุหรี่ ประมาณ 80% ของมะเร็งปอดเกิดในผู้ที่สูบบุหรี่ ยิ่งสูบวันละมากๆ และสูบมานานยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้น
รูปที่ 1 ผู้ที่สูบบุหรี่วันละ 20 มวนเป็นเวลา 20 ปี (20 pack–years) มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ประมาณ 8-20 เท่า ผู้ป่วยที่เคยสูบบุหรี่หลังเลิกสูบ เซลล์ในปอดจะค่อยๆ กลับคืนมาปกติ โอกาสเกิดเป็นมะเร็งปอดลดลง การสูบกล้อง (Pipe) และซิการ์ก็เหมือนกับการสูบบุหรี่ ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการสูบบุหรี่ที่มีน้ำมันดิบ (Tar) ในบุหรี่น้อยจะลดอัตราการเกิดมะเร็งปอดในผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่แต่หายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป เพราะอยู่ใกล้เคียงกับผู้สูบ เช่น ภรรยาที่มีสามีสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งในปอดเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับภรรยาที่สามีไม่สูบ ผู้ที่ทำงานในที่มีควันบุหรี่มาก เช่น ในบาร์ก็มีผลเช่นเดียวกัน Hookah Smoking ซึ่งแม้จะมีเส้นบุหรี่น้อยกว่าแต่ก็ยังมีอันตราย สมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐฯ แนะว่าไม่ควรสูบบุหรี่เลยแม้แต่น้อย

• ผงแอสเบสตอส (Asbestos) เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ ผู้ที่ทำงานในโรงงานที่มีการใช้ แอสเบสตอสในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมทั้งใช้เป็นส่วนประกอบของๆ ที่ใช้ในบ้านด้วยทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ คนงานที่ทำงานในโรงงานอุสาหกรรมนั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งในปอดมากกว่าคนปกติถึง 7 เท่า และถ้าสูบบุหรี่ด้วยโอกาสเป็นมากกว่าถึง 50-90 เท่า นอกนั้นอาจทำให้เกิดมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma)

• เรดอน (Radon) เป็นก๊าซกัมมันตภาพรังสี ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของยูเรเนี่ยม ซึ่งหลายแห่งมีสารยูเรเนี่ยมอยู่ในดินจะมีก๊าซเรดอนสูงกว่าปกติรวมทั้งในเหมืองบางแห่ง โอกาสที่มีเรดอนสูงกว่าปกติจะทำให้คนเป็นมะเร็งได้โดยเฉพาะถ้าสูบบุหรี่ด้วยยิ่งเป็นมากขึ้น

• สารในที่ทำงานที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ และเราควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ยูเรเนี่ยม (Uranium), สารหนู (Arsenic), พลาสติก (Vinyl), คลอไรด์ (Chloride), นิเกิล (Nickel Chromates), ผลิตภัณท์จากถ่านหิน (Coal Products), ควันพิษมัสตัส (Mustard Gas), อีเธอร์ (Chloromethyl Ethers), น้ำมันเบนซิน (Gasoline), ควันท่อไอเสียจากน้ำมันดีเซล (Diesel Exhaust)

• กัญชา (Marijuana) บุหรี่กัญชาจะมีน้ำมันดิบปนมากกว่าบุหรี่ธรรมดา และยังมีสารอื่นที่ทำให้เกิดมะเร็งร่วมอยู่ด้วย ยิ่งกว่านั้นผู้สูบกัญชามักสูดควันเข้าไปลึกและกลั้นหายใจค้างไว้ทำให้ควันถึงปอดได้มากกว่า

• รังสีรักษามะเร็ง (Radiotherapy) ผู้ที่ต้องฉายแสงรังสีเพื่อรักษาโรคในทรวงอกด้วยรังสีรักษาอาจเกิดมะเร็งของปอดได้ โดยเฉพาะถ้าสูบบุหรี่ยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้น

• โรคอื่นๆ โรคที่ทำให้เกิดมีแผลเป็นในปอด เช่น วัณโรค ปอดบวมบางอย่าง อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในปอด บางโรคที่เกิดจากการหายใจเอาสารแร่เข้าไปในปอดอาจมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้น เช่น โรคซิลิโคซีส

• ประวัติครอบครัว ถ้ามีบุคลในครอบครัวที่มีสายเลือดเดียวกันเป็นมะเร็งปอด เรามีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

• อาหาร มีรายงานแนะว่า ผู้ที่ทานอาหารที่มีผลไม้และผักน้อยมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากขึ้น และมีผู้เชื่อว่าอาหารพวกนี้อาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งของปอด

• มลภาวะเป็นพิษ อาจทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าสูบบุหรี่ ผู้ที่อยู่ในเมืองมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่อยู่ในชนบท 1.2-2.3 เท่า


เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลกรุงเทพ (2550). สาเหตุของมะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.bangkokhospital.com/tha/PulmonaryCancer.aspx วันที่สืบค้น 27 กันยายน 2550---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


ธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ธรรมะของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ธรรมะของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ธรรมะของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดญาณเวศกวัน

//www.visalo.org/

การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับผู้รักษาคนเจ็บไข้

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง---------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดหนังสือ (Download E-Book) :Download หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร คลิ๊ก Download หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก
Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คลิ๊กDownload หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือหลักชีวิต หลักชาวพุทธ (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)

Download หนังสือความฉลาดในการรับมือกับเหตุการณ์แย่ ๆ (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)

Download หนังสือก่อนวันผลัดใบ หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย (พระไพศาล วิสาโล แสดงธรรมเทศนา เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ) (PDF)

Download หนังสือเปิดใจรับความสุข (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)---------------------------------------------------------บทสวดพระคาถาชินบัญชร
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 1/9
หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐานพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโรชนะโรคมะเร็งปอดตอนที่ 1ชนะโรคมะเร็งปอดตอนที่ 2Cancer Facts : How Does Lung Cancer Develop
Lung Cancer Staging Non-Small Cell
Small Cell Lung Cancer Staging
Lung Cancer TreatmentSurgery for Lung Cancer (Part 2)
Lung Cancer and Radiation Therapy TreatmentLung Cancer Facts : Side Effects of Radiation Treatment for Lung Cancer


---------------------------------------------------------
Download : เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง และมะเร็งปอด


Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (1) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง
Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (2) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง
Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (3) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือ/ความรู้สำหรับประชาชน
Download เอกสารมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (4) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : มะเร็งปอด
Download เอกสารคู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน ข้อมูลจาก : (5) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน
Download เอกสารคู่มือประชาชน มะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (6) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือประชาชน มะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548 ข้อมูลจาก : (7) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548
Download เอกสารแนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) ข้อมูลจาก : (8) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Download เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (9) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (10) สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด


(1) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/filedownload.html. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(2) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(2554). คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/3knowledge/bookandcd.htm. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(3) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือ/ความรู้สำหรับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/index.php/2009-06-13-08-54-04. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(4) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/downloads/new07.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(5) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/booklbrcc/3pok.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(6) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือประชาชน มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/images/stories/knowledge/book11-Lung.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(7) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=67. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(8) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/images/pdf/upWEB/CpgLung/P2.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(9) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/cpg/cpg5.html. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(10) เอกสารอ้างอิง : สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (2554). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (ออนไลน์). แหล่งที่มา //www.thaichest.org/atat3/pdf/guideline/bca.pdf. วันที่สืบค้น 19 กรกฎาคม 2554

 

Create Date : 27 กันยายน 2550    
Last Update : 20 สิงหาคม 2554 16:08:10 น.
Counter : 2372 Pageviews.  

Lung Cancer in American Women

Lung Cancer in American Women: Facts

Of the 213,380 cases of lung cancer diagnosed in the U.S. each year, nearly 98,000 (46%) are in women. Over 70,880 women die from lung cancer annually, accounting for 26 percent of cancer deaths among women.1
One in 16 women will develop lung cancer in her lifetime.1
Lung cancer is the leading cancer killer of women in the U.S.1
Lung cancer kills 30,000 more women than breast cancer annually in the U.S.1
Lung cancer takes the lives of more women each year than breast, ovarian and uterine cancers combined.1
The five year survival rate for lung cancer is only 16 percent compared to an 89 percent five year survival rate for breast cancer.1, 2
1 in 5 women with lung cancer has never smoked (in men with lung cancer, only 1 in 10 has never smoked).1 Women who have never smoked are more at risk for lung cancer than men who have never smoked.3
Of the approximately 17,500-20,000 never-smokers diagnosed with lung cancer in the U.S. each year, more than 60 percent of them are women.4
Of the approximately 3,400 people who die from lung cancer in the U.S. annually due to exposure from second-hand smoke, 2200 (65%) of them are women.5
Some evidence suggests that women may be more sensitive than men to the cancer-causing effects of chemicals in cigarettes.6-12
Approximately 9 percent of women diagnosed with lung cancer are younger then 50 years old, compared to 7 percent of men with lung cancer.13
Women are more likely than men to get a sub-type of lung cancer called bronchioloalveolar carcinoma (BAC).13 The incidence of BAC appears to be rising worldwide.15-17
Women typically fare better than men after treatment for lung cancer.13, 18-22
Women with lung cancer are more likely than their male counterparts to have specific genetic mutations.9, 23-28 These mutations may be involved in lung cancer risk.
Research indicates that the female hormone estrogen may be involved in lung cancer risk in women.29-32
How Can I Reduce My Risk?

If you smoke, get the help you need to quit (state quitlines can be accessed at //www.naquitline.org or by calling 1-800-QUIT-NOW).
If you live in an area with high levels of radon coming from the bedrock (see //www.epa.gov/radon), consider having your house tested for radon exposure. If radon levels are too high, a device can be installed to reduce them.
Eat a well-balanced diet and exercise. These activities help reduce the risk of all cancers.
If you smoke now or smoked in the past, or have a family history of lung cancer, consider speaking to your doctor about screening tests that may be available to you. Cancer is most treatable when it is detected early.

References Cited

American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2006. Atlanta: American Cancer Society; 2006.
American Cancer Society, Breast Cancer Facts & Figures 2005-2006. Atlanta: American Cancer Society, Inc.
Wakelee, H.A., et al., Lung Cancer Incidence in Never Smokers. J Clin Oncol, 2007. 25(5): p. 472-8.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2005. 54(25):625-628
California Environmental Protection Agency. Proposed identification of environmental tobacco smoke as a toxic air contaminant-June 2005. California Environmental Protection Agency, California Air Resources Board, Office of Environmental Health Hazard Assessment; 2005.
International Early Lung Cancer Action Program Investigators, Women’s susceptibility to tobacco carcinogens and survival after diagnosis of lung cancer. JAMA, 2006. 296(2): p. 180-84.
Henschke, C.I. and O.S. Miettinen, Women's susceptibility to tobacco carcinogens. Lung Cancer, 2004. 43(1): p. 1-5.
Nordlund, L.A., J.M. Carstensen, and G. Pershagen, Are male and female smokers at equal risk of smoking-related cancer: evidence from a Swedish prospective study. Scand J Public Health, 1999. 27(1): p. 56-62.
Tang, D.L., et al., Associations between both genetic and environmental biomarkers and lung cancer: evidence of a greater risk of lung cancer in women smokers. Carcinogenesis, 1998. 19(11): p. 1949-53.
Zang, E.A. and E.L. Wynder, Differences in lung cancer risk between men and women: examination of the evidence. J Natl Cancer Inst, 1996. 88(3-4): p. 183-92.
Risch, H.A., et al., Are female smokers at higher risk for lung cancer than male smokers? A case-control analysis by histologic type. Am J Epidemiol, 1993. 138(5): p. 281-93.
Harris, R.E., et al., Race and sex differences in lung cancer risk associated with cigarette smoking. Int J Epidemiol, 1993. 22(4): p. 592-9.
Fu, J.B., et al., Lung cancer in women: analysis of the national Surveillance, Epidemiology, and End Results database. Chest, 2005. 127(3): p. 768-77.
Moore, R., et al., Sex differences in survival in non-small cell lung cancer patients 1974-1998. Acta Oncol, 2004. 43(1): p. 57-64.
Jackman, D.M., L.R. Chirieac, and P.A. Janne, Bronchioloalveolar carcinoma: a review of the epidemiology, pathology, and treatment. Semin Respir Crit Care Med, 2005. 26(3): p. 342-52.
Furak., J., et al., Bronchioloalveolar lung cancer: occurrence, surgical treatment and survival. Eur J Cardiothorac Surg, 2003. 23(5): p. 818-23.
Barsky, S.H., et al., Rising incidence of bronchioloalveolar lung carcinoma and its unique clinicopathologic features. Cancer, 1994. 73(4): p. 163-70.
Kris, M.G., et al., Efficacy of gefitinib, an inhibitor of the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, in symptomatic patients with non-small cell lung cancer: a randomized trial. Jama, 2003. 290(16): p. 2149-58.
Fukuoka, M., et al., Multi-institutional randomized phase II trial of gefitinib for previously treated patients with advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol, 2003. 21(12): p. 2237-46.
Alexiou, C., et al., Do women live longer following lung resection for carcinoma? Eur J Cardiothorac Surg, 2002. 21(2): p. 319-25.
de Perrot, M., et al., Sex differences in presentation, management, and prognosis of patients with non-small cell lung carcinoma. J Thorac Cardiovasc Surg, 2000. 119(1): p. 21-6.
Albain, K.S., J.J. Crowley, M. LeBlanc, and R.B. Livingston. Determinants of improved outcome in small-cell lung cancer: an analysis of the 2,580-patient Southwest Oncology Group database. J Clin Oncol. 1990. 8(9): p. 1563-74.
Toyooka, S., T. Tsuda, and A.F. Gazdar, The TP53 gene, tobacco exposure, and lung cancer. Hum Mutat, 2003. 21(3): p. 229-39.
Mollerup, S., et al., Sex differences in lung CYP1A1 expression and DNA adduct levels among lung cancer patients. Cancer Res, 1999. 59(14): p. 3317-20.
Nelson, H.H., et al., Implications and prognostic value of K-ras mutation for early-stage lung cancer in women. J Natl Cancer Inst, 1999. 91(23): p. 2032-8.
Kure, E.H., et al., p53 mutations in lung tumours: relationship to gender and lung DNA adduct levels. Carcinogenesis, 1996. 17(10): p. 2201-5.
Ryberg, D., et al., Different susceptibility to smoking-induced DNA damage among male and female lung cancer patients. Cancer Res, 1994. 54(22): p. 5801-3.
Stabile L.P. and J.M. Estrogen receptor pathways in lung cancer. Curr Oncol Rep. 2004 6(4): p. 259-67.
Stabile, L.P., et al., Human non-small cell lung tumors and cells derived from normal lung express both estrogen receptor alpha and beta and show biological responses to estrogen. Cancer Res, 2002. 62(7): p. 2141-50.
Fasco, M.J., G.J. Hurteau, and S.D. Spivack, Gender-dependent expression of alpha and beta estrogen receptors in human nontumor and tumor lung tissue. Mol Cell Endocrinol, 2002. 188(1-2): p. 125-40.
Mooney, L.A., et al., Gender differences in autoantibodies to oxidative DNA base damage in cigarette smokers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2001. 10(6): p. 641-8.

ที่มา : //www.nationallungcancerpartnership.org/page.cfm?l=factsWomen
 

Create Date : 19 กันยายน 2550    
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2550 22:24:03 น.
Counter : 637 Pageviews.  

ปัญหาเรื่องมะเร็งปอด

เมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2548 นาย ปีเตอร์ เจนนิ่งส์ (Mr. Peter Jennings) นักข่าว ABC พบว่า เป็นมะเร็งที่ปอด สถาบัน American Cancer Society (ACS) ได้พยากรณ์ว่า ประชากรอเมริกามากกว่า 172,000 คน เป็นมะเร็งปอด ซึ่ง 60% ของประชากรที่เป็นมะเร็งปอดจะเสียชีวิตภายใน 1 ปี 70-80% จะเสียชีวิตภายใน 2 ปี และจากสถิติพบผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากกว่ามะเร็งลำไส้, มะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก

Mr. Peter Mazzon ผู้อำนวยการร่วมของโครงการมะเร็งปอดแห่ง Cleveland Clinic ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและรักษาของมะเร็งปอดไว้ว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่ยากในการวินิจฉัยในระยะแรก เพราะมะเร็งปอดในระยะแรกนั้นผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดง เช่น ไม่มีอาการไอ ไม่เจ็บหน้าอกหรือหายใจลำบากแต่อย่างใด แต่ถ้าผู้ป่วยมาด้วยอาการดังกล่าวข้างต้นมักจะเป็นมะเร็งปอดในระยะหลังเสียแล้ว

อะไรที่เป็นอาการแสดงของมะเร็งปอดในระยะแรก
ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์นั้นไม่ใช่อาการที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งปอด บางคนมาหาแพทย์จากการอาการไอเพราะสูบบุหรี่ ถุงลมโป่งพองหรือจากการเป็นหวัดเรื้อรัง ผู้ป่วยบางคนพบโดยบังเอิญจากการเอกซเรย์ปอดธรรมดา หรือจากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอด พบว่าผู้ป่วย 9 ใน 10 คน ที่เป็นมะเร็งปอดนั้นสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นการวินิจฉัยเพื่อหามะเร็งปอดควรทำโดยนำบุคคลที่ยังไม่มีอาการใดๆ แต่มีประวัติสูบบุหรี่หรือบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด มาตรวจเอกซเรย์ปอดธรรมดา ตรวจเสมหะ หรือทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการวินิจฉัยเพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งปอด ขณะนี้ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ (The National Cancer Institute) ได้ทำการวิจัยโดยใช้เอกซเรย์ปอดธรรมดาและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในจำนวนคน 5,000 คน และดูผลของการวินิจฉัยทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งใช้เวลาในการวิจัยถึงปี พ.ศ. 2552

ผู้ป่วยจะมีอายุยืนนานเท่าใดหลังจากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอด
อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับระยะของโรค ส่วนมากจะพบผู้ป่วยในระยะท้ายทำให้อัตราการเสียชีวิตจึงสูงซึ่งผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่รอดราว 15% ในระยะ 5 ปี และ 1ใน 8 คน จะมีชีวิตอยู่รอดมากกว่า 5 ปี มะเร็งในระยะท้ายมักจะกระจายไปที่สมอง กระดูกทำให้มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 12-18 เดือนและมีประมาณ1-2% ที่มีชีวิตอยู่รอดหลัง 5 ปีไปแล้ว

วิธีการรักษามะเร็งปอด
การรักษาโดยการผ่าตัดเลาะก้อนเนื้องอกออกนั้นเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษามะเร็งปอด ส่วนการให้ยาเคมีบำบัด การฉายแสงมีประโยชน์ในบางสถานะของโรค

มะเร็งปอดยากในการรักษาด้วยสาเหตุ 2 ประการคือ
1. เป็นในระยะที่มะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือที่อวัยวะอื่นๆ แล้ว
2. เพราะผู้ป่วยสูบบุหรี่มานาน มีถุงลมโปร่งพอง ทำให้ผู้ป่วยผ่าตัดไม่ได้และอาจไม่เหมาะที่จะได้รับการผ่าตัด

มีวิวัฒนาการอะไรในการป้องกันมะเร็งปอด
วิวัฒนาการในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาในระยะเวลา 1-2 ปี ยังไม่มีวิธีการใดที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ การป้องกันที่ง่ายที่สุดคือ การไม่สูบบุหรี่และรณรงค์ให้ประชาชนงดสูบบุหรี่ ส่วนการตรวจโดยการค้นหาลักษณะของยีน หาโปรตีนที่ผิดปกติในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งปอดอาจจะวินิจฉัยหามะเร็งปอดระยะแรกได้ ที่ Cleveland Clinic กำลังศึกษาวิจัยสิ่งผิดปกติจากลมหายใจของผู้ป่วยโดยดูลักษณะ รูปแบบสารเคมีจากลมหายใจ ถ้าสำเร็จก็จะเป็นการวินิจฉัยที่ง่ายและอาจเป็นวิธีที่ดีในการตรวจมะเร็งปอดอีกด้วย

มีวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆ บ้างในปัจจุบันที่สามารถรักษามะเร็งปอดได้
โดยทั่วไป การให้ยาเคมีบำบัดนั้นเพื่อต้องการฆ่าเซลล์มะเร็งแต่มันก็ทำลายเซลล์ธรรมดาด้วยเช่นกัน ความหวังที่จะให้ยา (target therapy) เพื่อฆ่าเฉพาะเซลล์มะเร็งอย่างเดียว โดยไม่มีผลทำลายเซลล์ปกติก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง นักวิจัยบางกลุ่มกำลังศึกษาถึงวิธีการใช้ยาเคมีบำบัดโดยเคลือบกับอนุภาคเล็กๆ ขนาดเล็กมากใกล้เคียงกับขนาดเม็ดเลือด และจะนำยาเคมีบำบัดนี้มาใช้ในการรักษาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยังต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัย เพื่อนำมาพัฒนาในการรักษามะเร็ง แต่วิธีที่ง่ายที่สุดและได้ผลในการป้องกันมะเร็งปอดคือ การไม่สูบบุหรี่ มันเป็นความจริงที่ทุกๆ คนทราบดี

โดย Gregory Mott; Washington Post Staff Writer
แปลบทความโดย รศ.นพ.จิโรจน์ สุชาโต---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


วัดญาณเวศกวัน

Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับผู้รักษาคนเจ็บไข้

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง---------------------------------------------------------บทสวดพระคาถาชินบัญชร
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตร
ชนะโรคมะเร็งปอดตอนที่ 1ชนะโรคมะเร็งปอดตอนที่ 2


---------------------------------------------------------
Download : เอกสารเกี่ยวกับ มะเร็งปอด


Download เอกสารมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (1) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : มะเร็งปอด
Download เอกสารคู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน ข้อมูลจาก : (2) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน
Download เอกสารคู่มือประชาชน มะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (3) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือประชาชน มะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548 ข้อมูลจาก : (4) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548
Download เอกสารแนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) ข้อมูลจาก : (5) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Download เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (6) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด(1) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/downloads/new07.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(2) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/booklbrcc/3pok.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(3) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือประชาชน มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/images/stories/knowledge/book11-Lung.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(4) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=67. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(5) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/images/pdf/upWEB/CpgLung/P2.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(6) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/cpg/cpg5.html. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554
 

Create Date : 19 กันยายน 2550    
Last Update : 19 กรกฎาคม 2554 16:51:34 น.
Counter : 425 Pageviews.  

โรคมะเร็งปอด (Bronchogenic Carcinoma)

ที่มา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (//www.bcnnv.ac.th/webadult/Bronchogenic%20carcinoma.htm)

หมายถึง มะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุของหลอดลมเป็นเนื้องอกปฐมภูมิชนิดที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาเนื้องอกของทรวงอก มะเร็งปอดพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 3-5 เท่า พบในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติว่าสูบบุหรี่จัดมาเป็นเวลานาน 5ปี ถ้าได้รับการวินิจฉัยและการรักษาได้เร็วและได้รับการผ่าตัดจะเพิ่มชีวิตร้อยละ 30
ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมาก ปกติเซลล์จะแบ่งตัวตามความต้องการของร่างกาย เช่น มีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มเมื่อมีการเสียเลือด มีการผลิตเม็ดเลือดข้าวเพิ่มเมื่อมีการติดเชื้อ เป็นต้น แต่มีเซลล์ที่แบ่งตัวโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดเป็นเนื้องอก ซึ่งแบ่งเป็น Benign และ Malignant

- Benign tumor คือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งสามารถตัดออกและไม่กลับเป็นใหม่ และที่สำคัญไม่สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น

- Malignant tumor เซลล์จะแบ่งตัวทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะใกล้เคียง ที่สำคัญสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ไกลโดยไปตามกระแสเลือด และน้ำเหลืองเรียกว่า Metastasis

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากในประเทศไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 ในชาย อันดับ 4 ในหญิง

ปอดตั้งอยู่ในทรวงอก ปอดข้างขวามี 3 กลีบ ข้างซ้ายมี 2 กลีบ ด้านของปอดหรือขั้วปอด (Hilum) นอกจากนั้นปอดยังประกอบด้วยถุงลมจำนวนมากมาย จึงทำให้เนื้อปอดมีลักษณะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ มีอากาศแทรกอยู่เต็ม ในเด็กที่ยังไม่เกิดหรือตายก่อนคลอด ปอดจะจมน้ำเพราะไม่ได้หายใจ หลังเกิดแล้วแม้หายใจได้เพียงเฮือกเดียว อากาศจะแทรกในปอดทำให้ปอดลอยน้ำ ในแต่ละกลีบของปอดยังแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ อีกจนถึงส่วนย่อยที่สุด


หน้าที่ของปอด
หน้าที่สำคัญที่สุดของปอดคือ ...การฟอกเลือดและควบคุมภาวะกรดด่าง ซึ่งเกิดขึ้นที่ถุงลม (alveoli) นอกจากนั้นยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกได้แก่ เป็นแหล่งสำรองเลือด ขับไอน้ำ และสารบางประเภท เช่น เอทานอล ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ทำลายสารพิษรวมถึงหลั่งสารหรือฮอร์โมน เช่น ฮิสตามีน (histamine) ทรอมโบพลาสติน (thromboplastin) ตลอดจนมีหน้าที่กลั่นกรอง เช่น คาร์บอน (carbon) หรือซิลิการ (silica) ในอากาศ และเศษลิ่มเลือดในกระแสเลือด เป็นต้น


สาเหตุ
1. สารก่อมะเร็งที่สำคัญที่สุด คือ โพลีนิวเคลียร์ อโรมาติค ไฮโดรคาร์บอน (polynuclear aromatic hydrocarbon) ในบุหรี่
จากการศึกษาพบว่า ... อัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดสัมพันธ์กับจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน และจำนวนปีที่สูบเพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยควันหลายชนิดเช่น 3,4 benzpyrenen และสารก่อรังสีพวก polonium 210 อาจไปรวมกันอยู่ในเซลล์บุหลอดลมทำให้เกิด Malignant cell หรือจากการที่มีสารหนูติดอยู่ที่ใบยาสูบ

นอกจากนี้ นอโคตินยังมีผลทางอ้อมที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดเพราะยับยั้งการเกิดเมตาบอลิซึมของ 3,4 benzpyrene ที่ตับได้ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้พบมะเร็งในปอดสูงขึ้นในคนสูบบุหรี่ นอกจากผู้สูบแล้ว ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด (passive smoker) ก็ยังมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดด้วย (ร้อยละ 30 ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ตายจากมะเร็งปอดเป็น passive smokers) ดังนั้นวิธีป้องกันที่สำคัญที่สุดคือ การแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่
2. ผู้ที่มีความเสี่ยงอีกกลุ่มก็คือ กลุ่มบุคคลที่อยู่ในตัวเมือง หรือเขตอุตสาหกรรม ความสกปรกของอากาศ ภาวะอากาศเป็นพิษในเมืองใหญ่ ๆ เช่น ควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดสูงกว่าเนื่องจาก พวกเขม่า gosoline และ diesel มีไอระเหยที่มี aliphatic hydrocarbon oxidation products, chromium, nickel compounds และ 3,4 benzyrene ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอด

3. ผู้ที่สัมผัสสัมผัสสาร Randon เป็นแก็สที่ไม่มีกลิ่น ซึ่งพบได้ตามดินและหิน ผู้ที่ทำงานเหมืองจะมีโอกาสเสี่ยง ใยหิน Asbestos ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเหมืองใยหินมีโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งปอด

4. ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งบริเวณ หู คอ จมูก มีโอกาสเกิดมะเร็งปอดได้มากกว่าคนปกติ

5. ผู้ที่เคยเป็นโรคปอด โดยเฉพาะวัณโรคมะเร็งจะเกิดบริเวณที่เป็นแผลเป็นวัณโรค


พยาธิสภาพ
มะเร็งปอดเป็นเนื้อเยื่อต่าง ๆ 4 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

- Epidermoid carcinoma พบประมาณร้อยละ 50 ของมะเร็งปอด เป็นชนิดที่เติบโตค่อนข้างช้าแพร่กระจายช้า

- Anaplastic cell carcinoma พบได้ร้อยละ 30 เป็นชนิดที่แพร่กระจายเร็ว

- Adenocarcinoma พบบ่อยในเพศหญิง พบมากประมาณร้อยละ 10

- Mixed type คือมีลักษณะต่างๆ ปน ๆ กัน

บริเวณเริ่มแรกของมะเร็งส่วนใหญ่ ได้แก ่ตอนกลางหรือตอนปลายของ Segmental bronchi ก้อนมะเร็งจะเกิดขึ้นที่ผิวของเยื่อบุ ผนังหลอดลม ก้อนนี้เริ่มแรกแรกจะไม่โต มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร แต่จะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างมากและมีแผลเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไอติดต่อกันเรื้อรัง บางครั้งมีเลือดปนออกมาด้วย ก้อนมะเร็งอาจลุกลามโตขึ้นในหลอดลม เมื่อโตมากขึ้นก็จะทำให้หลอดลมหรือบางส่วนหรือทั้งหมด ทำให้หลอดลมหรือแทรกเข้าไปในผนังหลอดลม เมื่อโตมากขึ้นก็จะทำเกิดการอุดกั้นหลอดลมบางส่วนหรือทั้งหมด ทำให้เกิดการกระเคือง อย่างมากและบางครั้งมีเลือดปนออกด้วย ก้อนมะเร็งอาจลุกลามมากขึ้นในหลอดลม เมื่อโตมากแล้วจะอุดกั้นหลอดลม เมื่อโตมากขึ้นก็จะทำให้เกิดการอุดกั้นมีเสมหะสะสมและมีการติดเชื้อมากขึ้น เป็นสาเหตุของปอดอักเสบหรือฝีในปอดถ้าหลอดลมถูกอุดกั้นทั้งหมด ทำให้หลอดลมที่อยู่ถัดจากส่วนที่อุดกั้นหมด ปอดส่วนที่อยู่ถัดไปจะแฟบ ทำให้การระบายอากาศของปอดส่วนนั้นเสียไป เมื่อก้อนมะเร้งโตมากขึ้น เซลล์ที่อยู่ตรงกลางอาจรับเลือดไม่เพียงพอ เนื้อเยื้อบริเวณนั้นก็จะตายกลายเป็นโพรงฝี หรือโพรงหนอง มะเร็งจะลุกลามไปยังหลอดลมหรือส่วนอื่นของเนื้อเยื้อปอดหรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง หรือโดยทางระบบน้ำเหลือง หรือมีการแพร่กระจายไปยังระบบไหลเวียนทางหลอดเลือดหรือเลือดดำพุลโมนารีย์ อาจจะไปกดเลือดสุพรีเรียร์ วีนา คาวา ประสาท recurrent laryngeal และประสาทเฟรนิค หรือแพร่กระจายไปยังสมอง ตับ ตับอ่อน ต่อมหมวกไต เยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ หรือลุกลามไปยังกระดูกและทรวงอกเป็นต้น


อาการแสดงของมะเร็งปอด
- เจ็บแน่นหน้าอก
อาการนี้พบไม่บ่อย ถ้ามะเร็งเฉพาะที่จะไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก แต่ถ้าปอดอักเสบลามไปที่เยื่อหุ้มปอด หรือมะเร็งลามไปถึงเยื่อหุ้มปอดก็จะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกด้วย (Pleuritic pain) ได้ ถ้ารู้สึกปวดลึกๆอยู่ตลอดเวลามักจะเกิดจากมะเร็งรามไปถึงเยื่อกั้นช่องอก ถ้าเจ็บเฉพาะบริเวณผนังหน้าอก กดเจ็บ มักจะเนื่องจากมะเร็งลุกลามไปที่กระดูกซี่โครงหรือประสาทระหว่างซี่โครง

- ไอ
การไอเกิดจากการระคายเคืองในหลอดลม การระคายเคืองนั้นมีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ป่วย
จะไอติดต่อกันอย่างเรื้อรังที่ไม่มีเสมหะ

- ไอเสมหะ
เมื่อก้อนมะเร้งโตขึ้น หลอดลมถูกอุดกั้นเป็นบางส่วน เมื่อสิ่งแปลกปลอมผ่านเข้าไปจะเกิดเป็นมูกขึ้น ก็จะไปสะสมอยู่ในหลอดลมส่วนที่อยู่ต่อออกไปจากก้อนมะเร็ง ในระยะแรกแสมหะจะเป็นมูกใสต่อมาจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้น เสมหะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เขียว

- ไอมีเลือดปน
ลักษณะเลือดออกปนมักจะปนออกมาเป็นสาย ๆ ไม่ค่อยอกมาเป็นเลือดสดที่มักจะออกมา เนื่องมามะเร็งก้อนนั้นขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้เนื้อตายเป็นแผลมีเลือดออก ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัดมานาน มาโรงพยาบาลด้วยอาการนี้โดยไม่มีความผิดปกติทางอื่น น่าจะนึกถึงมะเร็งปอด
- หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
ในระยะแรก ๆ จะไม่ปรากฏอาการนี้ ต่อเมื่อมะเร็งโตมากจนอุดตันหลอดลม ทำให้แฟบทั้งกลีบหรือทั้งข้าง หรือมะเร็งได้ลุกลามไปเนื้อปอดบริเวณกว้าง ทำให้มีเนื้อที่ในการระบายอากาศและแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง นอกจากนี้มะเร็งยังลามไปที่เยื่อหุ้มปอด ทำให้เกิดการมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดอีกด้วย ผู้ป่วยจึงมีอาการหอบหายใจลำบาก อาการเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นจะรวดเร็วและทรมานผู้ป่วยมาก

นอกจากนี้อาจมีอาการลุกลามมากขึ้นของมะเร็งอาจมีโรคแทรกซ้อนจากการอุดกั้นของหลอดลม ได้แก่
1. การติดเชื้ออย่างเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เช่น
ฝีในปอด ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ เป็นต้น ผู้ป่วยจะมีอาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น แต่เสมหะจะมีลักษณะของการติดเชื้อคือเป็นหนอง หรือสีเหลือง มีไข้ แม้รักษาแล้ว อาการก็จะกลับมาเป็นใหม่ซ้ำที่ตำแหน่งเดิม

2. เสียงแหบ
กลืนลำบาก ถ้าลุกลามไปยังกล่องเสียงหรือกดหลอดอาหาร

3. กลุ่มอาการ Superior venacava obstruction
ถ้าก้อนไปกด Superior venacavaทำให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้สะดวก เกิดจากการคั่งที่ร่างกายส่วนบน ผู้ป่วยมีอาการปวดศรีษะ มึนงง ใบหน้า คอ ผนังทรวงอก ส่วนบนและแขนบวม สีผิว บริเวณที่บวมเป็นแบบคล้ำ หลอดเลือดดำบริเวณคอ ผนังทรวงอกส่วนบนโป่งพอง แนวทางไหลของเลือดลงล่าง

4. การกดเส้นประสาทหรือไขสันหลัง
การรุกลามไปกดรากประสาทที่ 1 และประสาทคอเส้นที่ 8 ทำให้ปวดไหล่และร้าวไปตรงส่วนในของแขน เมื่ออาการลุกลามไปถึงกระดูกซี่โครงซี่แรกและซีกที่สอง และไปข้างๆกระดูกสันหลังอาจจะไปกดหรือทำลายเส้นประสาท Sympathetic ทำให้เกิดกลุ่มอาการ Horner’s คือหนังตาตก รูม่านตาแคบ ไม่มีเหงื่ออกทางซีกนั้น เมื่อมีอาการของการกดตาข่ายประสาท Brachial plexus ร่วมกับประสาท Sympathetic มักจะเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า Pancoast’s และลำประสาทไขสันหลังอาจจะถูกกดเบียด ทำให้เกิดอัมพาตท่อนล่างได้

นอกจากนี้ผู้ป่วยจะมีอาการทั่ว ๆ ไปของมะเร็งคือ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย อาการน้ำหนักลด อ่อนเพลีย อาการน้ำหนักจะเกิดขึ้นอย่างมากในระยะหลัง ๆ


การวินิจฉัย
- อาการ
ผู้ป่วยที่มีอาการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วต้องนึกถึงมะเร็งปอดเสมอ โดยเฉพาะบุคคลที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขี้นไป และในเพศชายที่สูบบุหรี่จัดมาก

- การตรวจร่างกาย
ระยะแระอาจจะไม่พบสิ่งผิดปกติ ในรายที่มีสิ่งตรวจพบผิดปกติมักเป็นในรายที่มะเร็งลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว เช่น ลุกลามไปยังส่วนอื่นของปอด เยื่อหุ้มปอด กระดูก ตับ สมอง ต่อมน้ำเหลืองหรือกดหลอดลม เป็นต้น อาจตรวจพบ clubbing of the finger ประมาณร้อยละ 60

- การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวินิจฉัยมะเร้งปอดระยะเริ่มแรก จะพบเงาผิดปกติ ขนาดน้อยของมะเร็งปอด มักมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ได้ประมาณร้อยละ 90 เป็นเวลาหลายเดือนก่อนจะมีอาการ สำหรับเงาที่ผิดปกติเป็น solitary nodule พบได้ร้อยละ 20-30 ของมะเร็งปอดระยะแรก หรืออาจใช้พวก ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี คือการทำ lung scan จะช่วยแสดงว่ามีมะเร็งได้ ถ้าขนาดของมะเร็งโตกว่า 1-1.5 เซนติเมตร
- การวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดคือการได้ชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิ โดยพยาธิแพทย์วิธีการได้ชิ้นเนื้อ มีหลายวิธีดังนี้

1. Brochoscopy คือการส่องกล้องเข้าทางปาก ลงหลอดลม และเข้าปอดเพื่อตัดชิ้นเนื้อ

2. Needle aspiration คือใช้เข็มเจาะผ่านผนังทรวงอกเข้าปอด และเข้าเนื้อร้ายแล้วดูดเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจ

3. Thoracenthesisคือใช้เข็มเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ง

4. Thoracotomy คือผ่าเข้าในทรวงอกและตัดเนื้อร้ายออก


หลังจากทราบว่าเป็นมะเร็งแพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเพื่อจะทราบว่ามะเร็งแพร่กระจายหรือยังโดยการตรวจดังนี้
1. CAT [Computed Tomography] เป็นการ x-ray computer เพื่อดูว่ามะเร็งแพร่กระจายหรือยัง

2. MRI [Magnetic Resonance Imaging] ใช้คลื่นแม่เหล็กตรวจ

3. Scan โดยใช้สารอาบรังสีฉีดเข้ากระแสเลือดและวัดรังสีที่อวัยวะนั้น เช่น ตับ กระดูก

4. Mediastinoscopy เป็นการส่องเข้าในช่องอกเพื่อดูว่ามะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองหรือยัง
- Exforliative cytology โดยการหาเซลล์มะเร็งทางเสมหะ น้ำล้างหลอดลม หรือจากของเลวในเยื่อหุ้มปอด
- Lung biopsy จะช่วยวินิจฉัยโรคได้ดี
- Mediastincscopy เพื่อตรวจหาพยาธิสภาพของมะเร็งบริเวณ superior และ posterior mediastinum พร้อมกันนั้นอาจทำbiopsy ต่อมน้ำเหลืองบริเวณ subcervical ,paratrachialหรือperihylar node ด้วย
- Explox-thoracotomy และbiopsy ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรก เช่น พบ solitary nodule ในภาพรังสีทรวงอกซึ่งไม่อาจให้การวินิจฉัยโรคได้แน่นอน ควรรีบทำ Explox-thoracotomyเพื่อให้การวินิจฉัยได้ถูกต้อง
การรักษา

1. การักษาด้วยศัลยกรรม
ได้แก่ การผ่าตัด แพทย์จะผ่าเอาเนื้อร้ายออกบางครั้งอาจต้องตัดปอดออกบางกลีบ lobectomy หรือตัดทั้งปอด pneumectomy เป็นการรักษาที่ดีที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรก และไม่พบลักษณะที่แสดงว่ามะเร็งได้ลุกลามแพร่ไปยังอวัยวะอื่น ยกเว้นในรายที่ทราบว่าเป็น anaplastic cell carcinoma โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน CAT Cell ซึ่งไม่นิยมรักษาทางศัลยกรรม เนื่อจากไม่ได้ผลดีเพราะมะเร็งลุกลามเร็วมาก

2. สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีขนาดใหญ่มาก หรืออาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่นแล้ว การรักษาอาจประกอบด้วย
2.1 เคมีบำบัด การให้สารเคมีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง แม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดไปแล้วอาจมีมะเร็งบางส่วนหลงเหลือจึงให้เคมีบำบัดเพื่อทำลายส่วนที่เหลือ

2.2 รังสีรักษา อาจให้ก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดของมะเร็ง แพทย์อาจให้เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา

2.3 Photodynamic Therapy โดยการฉีดสารเคมีเข้าเส้นเลือด สารนั้นจะอยู่ที่เซลล์มะเร็งแล้วใช้ laser เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง

2.4 Immuno-Therapy เช่น การให้วัคซีน บี.ซี.จี. corynebacterrium pervum วัคซีนจากเซลล์มะเร็ง มีรายงานว่าได้ผลดี โดยเฉพาะในรายที่ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกแล้ว


เอกสารอ้างอิง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (2550). โรคมะเร็งปอด (Bronchogenic Carcinoma). (ออนไลน์). แหล่งที่มา //www.bcnnv.ac.th/webadult/Bronchogenic%20carcinoma.htm. วันที่สืบค้น 19 กันยายน 2550---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


ธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ธรรมะของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ธรรมะของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ธรรมะของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดญาณเวศกวัน

//www.visalo.org/

การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับผู้รักษาคนเจ็บไข้

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง---------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดหนังสือ (Download E-Book) :Download หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร คลิ๊ก Download หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก
Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คลิ๊กDownload หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือหลักชีวิต หลักชาวพุทธ (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)

Download หนังสือความฉลาดในการรับมือกับเหตุการณ์แย่ ๆ (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)

Download หนังสือก่อนวันผลัดใบ หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย (พระไพศาล วิสาโล แสดงธรรมเทศนา เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ) (PDF)

Download หนังสือเปิดใจรับความสุข (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)


---------------------------------------------------------
Download : เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง และมะเร็งปอด


Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (1) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง
Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (2) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง
Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (3) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือ/ความรู้สำหรับประชาชน
Download เอกสารมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (4) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : มะเร็งปอด
Download เอกสารคู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน ข้อมูลจาก : (5) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน
Download เอกสารคู่มือประชาชน มะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (6) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือประชาชน มะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548 ข้อมูลจาก : (7) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548
Download เอกสารแนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) ข้อมูลจาก : (8) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Download เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (9) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (10) สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด


(1) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/filedownload.html. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(2) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(2554). คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/3knowledge/bookandcd.htm. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(3) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือ/ความรู้สำหรับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/index.php/2009-06-13-08-54-04. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(4) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/downloads/new07.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(5) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/booklbrcc/3pok.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(6) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือประชาชน มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/images/stories/knowledge/book11-Lung.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(7) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=67. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(8) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/images/pdf/upWEB/CpgLung/P2.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(9) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/cpg/cpg5.html. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(10) เอกสารอ้างอิง : สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (2554). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (ออนไลน์). แหล่งที่มา //www.thaichest.org/atat3/pdf/guideline/bca.pdf. วันที่สืบค้น 19 กรกฎาคม 2554

---------------------------------------------------------บทสวดพระคาถาชินบัญชร
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรหลวงพ่อชา สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 1/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 2/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 1
หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐานพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโรชีวประวัติและปฏิปทาของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโรชีวประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่หล้า เขมปัตโตชีวประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโทชนะโรคมะเร็งปอด ตอนที่ 1ชนะโรคมะเร็งปอด ตอนที่ 2Cancer Facts : How Does Lung Cancer Develop
Lung Cancer Staging Non-Small Cell
Small Cell Lung Cancer Staging
Lung Cancer TreatmentSurgery for Lung Cancer (Part 2)
Lung Cancer and Radiation Therapy TreatmentLung Cancer Facts : Side Effects of Radiation Treatment for Lung Cancer
 

Create Date : 19 กันยายน 2550    
Last Update : 20 สิงหาคม 2554 17:58:24 น.
Counter : 4604 Pageviews.  


muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.