ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

Pulmonary Edema

From Wikipedia, the free encyclopedia

Pulmonary edema (American English), or oedema (British English), is swelling and/or fluid accumulation in the lungs. It leads to impaired gas exchange and may cause respiratory failure. It is due to either failure of the heart to remove fluid from the lung circulation ("cardiogenic pulmonary edema") or a direct injury to the lung parenchyma ("noncardiogenic pulmonary edema").[1] Treatment depends on the cause, but focuses on maximizing respiratory function and removing the cause.

Signs and symptoms

Symptoms of pulmonary edema include difficulty breathing, coughing up blood, excessive sweating, anxiety, and pale skin. A classic sign of pulmonary edema is the production of pink frothy sputum. If left untreated, it can lead to coma and even death, in general, due to its main complication of hypoxia. If pulmonary edema has been developing gradually, symptoms of fluid overload may be elicited. These include nocturia (frequent urination at night), ankle edema (swelling of the legs, in general, of the "pitting" variety, wherein the skin is slow to return to normal when pressed upon), orthopnea (inability to lie down flat due to breathlessness), and paroxysmal nocturnal dyspnea (episodes of severe sudden breathlessness at night).

Diagnosis

In general, pulmonary edema is suspected due to findings in the medical history, such as previous cardiovascular disease, and physical examination: End-inspiratory crackles (sounds heard at the end of a deep breath) on auscultation (listening to the breathing through a stethoscope) are characteristic for pulmonary edema. The presence of a third heart sound (S3) is predictive of cardiogenic pulmonary edema.[1]

In general, blood tests are performed for electrolytes (sodium, potassium) and markers of renal function (creatinine, urea). Liver enzymes, inflammatory markers (usually C-reactive protein) and a complete blood count as well as coagulation studies (PT, aPTT) are typically requested. B-type natriuretic peptide (BNP) is available in many hospitals, especially in the US, sometimes even as a point-of-care test. Low levels of BNP (<100 pg/ml) make a cardiac cause very unlikely.[1]

The diagnosis is confirmed on X-ray of the lungs, which shows increased fluid in the alveolar walls. Kerley B lines, increased vascular filling, pleural effusions, upper lobe diversion (increased blood flow to the higher parts of the lung) may be indicative of cardiogenic pulmonary edema, whereas patchy alveolar infiltrates with air bronchograms are more indicative of noncardiogenic edema[1]

Low oxygen saturation and disturbed arterial blood gas readings may strengthen the diagnosis and provide grounds for various forms of treatment. If urgent echocardiography is available, this may strengthen the diagnosis, as well as identify valvular heart disease. In rare occasions, insertion of a Swan-Ganz catheter may be required to distinguish between the two main forms of pulmonary edema.[1]

Causes

Pulmonary edema is either due to direct damage to the tissue or a result of inadequate functioning of the heart or circulatory system.

Cardiogenic
• Congestive heart failure
• Severe heart attack with left ventricular failure
• Severe arrhythmias (tachycardia/fast heartbeat or bradycardia/slow heartbeat)
• Hypertensive crisis
• Pericardial effusion with tamponade
• Fluid overload, e.g., from kidney failure or intravenous therapy

Non-cardiogenic
May occur after upper airway obstruction, intravenous fluid overload, neurogenic causes (seizures, head trauma, strangulation, electrocution). Can also be seen with ARDS (acute respiratory distress syndrome):

Alveolar
• Inhalation of toxic gases
• Pulmonary contusion, i.e., high-energy trauma
• Aspiration, e.g., gastric fluid or in case of drowning
• Reexpansion, i.e. post pneumonectomy or large volume thoracentesis
• Reperfusion injury, i.e. postpulmonary thromboendartectomy or lung transplantation
• Immersion pulmonary edema[2][3]
• Multiple blood transfusions

Other/unknown
• Multitrauma, e.g., severe car accident
• Neurogenic, e.g., subarachnoid hemorrhage
• Certain types of medication
• Upper airway obstruction, i.e. negative pressure pulmonary edema[4][5]

• Arteriovenous malformation
• Ascent to high altitude occasionally causes high altitude pulmonary edema (HAPE)[6][7]

Therapy

Focus is initially on maintaining adequate oxygenation. This may happen with high-flow oxygen, noninvasive ventilation (either continuous positive airway pressure (CPAP) or variable positive airway pressure (VPAP)[8][9]) or mechanical ventilation in extreme cases.

When circulatory causes have led to pulmonary edema, treatment with intravenous nitrates (glyceryl trinitrate), and loop diuretics, such as furosemide or bumetanide, is the mainstay of therapy. These improve both preload and afterload, and aid in improving cardiac function.

References

1. ^ a b c d e Ware LB, Matthay MA. Acute pulmonary edema. N Engl J Med 2005;353:2788-96. PMID 16382065.
2. ^ Hampson NB, Dunford RG (1997). "Pulmonary edema of scuba divers". Undersea Hyperb Med 24 (1): 29–33. PMID 9068153. //archive.rubicon-foundation.org/2388. Retrieved on 4 September 2008.
3. ^ Cochard G, Arvieux J, Lacour JM, Madouas G, Mongredien H, Arvieux CC (2005). "Pulmonary edema in scuba divers: recurrence and fatal outcome". Undersea Hyperb Med 32 (1): 39–44. PMID 15796313. //archive.rubicon-foundation.org/4032. Retrieved on 4 September 2008.
4. ^ Fremont RD, Kallet RH, Matthay MA, Ware LB (June 2007). "Postobstructive pulmonary edema: a case for hydrostatic mechanisms". Chest 131 (6): 1742–6. doi:10.1378/chest.06-2934. PMID 17413051. //www.chestjournal.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17413051. Retrieved on 4 September 2008.
5. ^ Chuang YC, Wang CH, Lin YS (September 2007). "Negative pressure pulmonary edema: report of three cases and review of the literature". Eur Arch Otorhinolaryngol 264 (9): 1113–6. doi:10.1007/s00405-007-0379-9. PMID 17598119. //dx.doi.org/10.1007/s00405-007-0379-9. Retrieved on 4 September 2008.
6. ^ Luks AM (2008). "Do we have a "best practice" for treating high altitude pulmonary edema?". High Alt. Med. Biol. 9 (2): 111–4. doi:10.1089/ham.2008.1017. PMID 18578641. //dx.doi.org/10.1089/ham.2008.1017. Retrieved on 4 September 2008.
7. ^ Bates, M (2007). "High altitude pulmonary edema". Altitude Physiology Expeditions. Retrieved on 2008-09-04.
8. ^ Masip J, Roque M, Sánchez B, Fernández R, Subirana M, Expósito JA (December 2005). "Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema: systematic review and meta-analysis". JAMA 294 (24): 3124–30. doi:10.1001/jama.294.24.3124. PMID 16380593. //jama.ama-assn.org/cgi/content/full/294/24/3124.
9. ^ Peter JV, Moran JL, Phillips-Hughes J, Graham P, Bersten AD (April 2006). "Effect of non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) on mortality in patients with acute cardiogenic pulmonary oedema: a meta-analysis". Lancet 367 (9517): 1155–63. doi:10.1016/S0140-6736(06)68506-1. PMID 16616558.

See also

• High Altitude Pulmonary Edema
• Flash pulmonary edema
 

Create Date : 13 มกราคม 2552    
Last Update : 15 มกราคม 2552 8:29:12 น.
Counter : 3483 Pageviews.  

ภาวะปอดบวมน้ำ (Pulmonary Edema)

ที่มา : //www.bcnnv.ac.th/webadult/adult3/content/heart/crisis/pul%20edema/pul%20edema.htm

ภาวะปอดบวมน้ำ หมายถึง ภาวะที่มีสารน้ำซึมออกจากหลอดเลือดในปอดเข้าไปคั่งในถุงลมปอด และช่องว่างระหว่างเชลล์ของปอดทำให้หน้าที่ของปอดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงอย่างกะทันหันจนอาจเสียชีวิตได้โดยเร็ว ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

สาเหตุ
1. จากหัวใจ
- ventricie ซ้ายลมเหลว
-โรคของลิ้นไมตรัล
-ปริมาณสารน้ำมากกว่าปกติ
2. สาเหตุอื่นๆ
2.1 มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดฝอยของปอด ทำให้สารน้ำซึมผ่านออกมาได้ง่าย เช่น การหายใจเอาสารพิษเข้าไป การติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรง ไตวาย ปอดอักเสบจากการสำลัก ติดเชื้อในกระแสโลหิต ช็อค พิษจากออกซิเจน
2.2 ได้รับยากดประสาทมากเกินไป
2.3 กลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่
2.4 แรงดึงของพลาสมาลดลง เช่น อัลบูมินในเลือดต่ำ ระบบถ่ายเทน้ำเหลืองถูกอุดตัน
2.5 ไม่ทราบสาเหตุแน่นอน เช่น อยู่ในที่สูง ได้รับยาเฮโลอีนเกินขนาด พัลโมนารี เอมโบลิสม ภายหลังจากได้รับยาระงับความรู้สึก

กลไกการเกิด
ปกติปอดจะมีหลอดเลือดเล็กๆ ซึ่งประกอบด้วย หลอดเลือดแดงเล็ก หลอดเลือดฝอย หลอดเลือดดำเล็กไหลเวียนภายในปอด ผนังของหลอดเลือดฝอยบางมาก และมีคุณสมบัติให้สารบางอย่างผ่านออกไป เช่น ให้สารน้ำซึมผ่านออกไปแต่ไม่ยอมให้สารที่มีโมเลกุลใหญ่ซึมผ่านออก ได้แก่ โปรตีน กลูโคส สารน้ำจะซึมผ่านเข้าออกจากผนังหลอดเลือดฝอยเข้าสู่เนื้อเยื่อระหว่างเซลล์ในปอด และน้ำจากเนื้อเยื่อระหว่างเซลล์ในปอดซึมผ่านเข้าหลอดเลือดฝอยในจำนวนที่เท่ากัน บางส่วนจะระบายออกไปทางระบบน้ำเหลือง การเคลื่อนย้ายของสารน้ำดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมดุลของแรงดัน 2 อย่างคือ
1. แรงดันในหลอดเลือด เป็นแรงดันน้ำออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์
2. แรงดึงน้ำในหลอดเลือด เป็นแรงที่เกิดจากโมเลกุลของโปรตีนที่จะดึงน้ำให้อยู่ภายในหลอดเลือดฝอย
ปกติแรงดันน้ำในหลอดเลือดแดงเล็กจะมีความดันมาก ดังนั้นสารน้ำจึงถูกดันออกนอกหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ในปอด แต่หลอดเลือดดำเล็กจะมีแรงดึงน้ำมาก จึงดึงน้ำเข้าสู่หลอดเลือดฝอย
เพราะฉะนั้น "แรงดัน" (push) และ "แรงดึง" (pull) จะต้องมีการทำงานที่สมดุลกัน จึงจะรักษาสารน้ำในหลอดเลือดฝอยให้คงที่ได้ ประกอบกันในปอดมีระบบน้ำเหลืองฝอยที่จะช่วยดูดซึมจำนวนสารน้ำที่มากเกินไปอีกด้วย
ภาวะปอดบวมน้ำ จะเกิดขึ้นเมื่อ ความสมดุลของแรงดันดังกล่าวเสียไป เช่น ภาวะปอดบวมน้ำจากโรคหัวใจ จะมีความดันในหลอดเลือดฝอยภายในปอดสูงมาก เนื่องจาก เวนตริเคิลซ้ายล้มเหลว เป็นเหตุให้เลือดไหลย้อนกลับเข้าสู่หลอดเลือดในปอดเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน เวนตริเคิลขวาจะบีบเลือดออกไปที่ปอดเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้หลอดเลือดฝอยภายในปอดมีแรงดันน้ำเพิ่มขึ้น จึงดันน้ำซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล ์และถุงลม แต่ถ้าภาวะปอดบวมน้ำที่เกิดขึ้นมิใช่จากหัวใจ กลไกการเกิดจะแตกต่างกัน โดยที่แรงดันน้ำไม่ได้สูงกว่าปกติแต่เป็นความผิดปกติ ในคุณสมบัติของผนังหลอดเลือดฝอยที่ยอมให้สารน้ำ และสารโมเลกุลใหญ่ โดยเฉพาะโปรตีนซึมผ่านออกไปได้ง่ายกว่าปกติจึงทำให้ "แรงดึง" ลดลง น้ำจึงออกจากหลอดเลือดเข้าสู่ถุงลมและช่องว่างระหว่างเซลล์เกิดภาวะปอดบวมน้ำได้

อาการและอาการแสดง
1. หายใจลำบาก จากการหดรัดตัวของหลอดเลือดในปอด ประกอบกับ ความยืดหยุ่น ของปอดลดลง ทำให้ปอดขยายตัวได้น้อย ขณะเดียวกัน ท่อทางเดินหายใจเล็กๆ ในปอด มีแรงต้านทานเพิ่มมากขึ้น ทำให้อากาศเข้าสู่ถุงลมลดลง การแลกเปลี่ยนแก๊สลดลงจึงส่งเสริมให้ผู้ป่วยหายใจลำบากมากยิ่งขึ้น
2. ออกซิเจนในเลือดลดลง จากการแลกเปลี่ยนแก๊สลดลง ซึ่งเป็นผลจากการมีสารน้ำในถุงลม จึงทำให้ขัดขวางการซึมผ่านของออกซิเจนเข้าในผนังหลอดเลือดฝอย เป็นเหตุให้ออกซิเจน ในเลือดแดงลดลง
3. ผู้ป่วยหายใจเร็วผิดปกติ เนื่องจากการพร่องออกซิเจน
4. ไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพูเนื่องจากอากาศในปอดผสมกับสารน้ำที่ประกอบด้วยโปรตีนสูง ในถุงลม และ จากการที่หลอดเลือดฝอย มีความดันสูง อาจจะแตกได้ เป็นเหตุให้มีเม็ดเลือดแดง แตกรั่วเข้าสู่ปอดได้
5.ฟังปอดพบเสียง ราล และ วี๊ด อากาศผ่านท่อหลอดลม ที่มีสารน้ำคั่งอยู่ในระหว่างหายใจเข้า ทำให้ได้ยินเสียง ราล และอากาศผ่านท่อทางเดินหายใจที่ตีบแคบอย่างรวดเร็ว ทำให้ได้ยินเสียงวี๊ด
6. ผิวหนังเย็นขึ้น มีเหงื่อออกมาก ซีดเป็นกลไกสงวนออกซิเจน ของร่างกายโดยเกิด การไหลเวียนวงจรลัด เพื่อนำเลือดไปยังอวัยวะที่สำคัญมากกว่าผิวหนัง
7. ฟังเสียงหัวใจได้เสียง 3 ในระหว่างช่วงแรกของ ไดแอสโตลิคซึ่งเลือดไหลเข้าสู่เวนติเคิล อย่างรวดเร็ว
8. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และความดันโลหิตสูง เพื่อทดแทนการพร่องออกซิเจน ซึ่ง ระบบประสาท ซิมพาเธติคจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น จำนวนเลือดออกจากหัวใจมาก เพียงพอทีจะไปเลี้ยง ส่วนต่างๆของร่างกาย ขณะเดียวกันหลอดเลือดส่วนปลายก็จะหดตัวทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น
9. วิตกกังวล ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ ก่อให้เกิดความกลัววิตกกังวลมาก

การวินิจฉัยโรค
1. การซักประวัติการเจ็บป่วย
จำเป็นต้องซักถามเพื่อหาสาเหตุ ที่ทำให้เกิดปอดบวมน้ำสังเกตอาการอาการแสดง และสิ่งที่ตรวจพบ ที่บ่งชี้ถึงภาวะปอดบวมน้ำ ซึ่งพยาบาลจะต้องแปลความหมายและให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
2. ภาพรังสีทรวงอก
2.1 แสดงลักษณะปอดบวมน้ำ เช่น เห็นหลอดเลือดดำในปอด ชัดเจนในบริเวณปอดส่วนบน เป็นรูปคล้ายเขากวาง (antler 's sign )
2.2 อาจเห็นเงาหัวใจใหญ่กว่าเดิมการเกิดภาวะปอดบวมน้ำมักจะต้องมีปัจจัยชักนำ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง กระทันหันจนหัวใจปรับสภาพไม่ทัน การค้นหาปัจจัยชักนำ จะช่วยให้การรักษาตรงเป้า หมาย ปัจจัยชักนำที่พบได้บ่อย ได้แก่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น มีหัวใจเต้นสั่นพริ้วเกิดขึ้นในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัล หรือ เอออร์ติคตีบ กล้ามเนื้อหัวใจ
หย่อนสมรรถภาพ อย่างรวดเร็ว เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรืออักเสบ มีปริมาณน้ำและสารละลาย ในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การหยุดยาที่ช่วยการทำงานของหัวใจ จึงทำให ้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลงทันที
ภาวะที่หัวใจต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นจนสู้ไม่ไหว เช่น ต่อมไทรอยด์เป็นพิษภาวะโลหิตจาง ไข้สูง การมีครรภ์

การพยาบาล
เนื่องจากภาวะปอดบวมน้ำ เป็นภาวะ ฉุกเฉินการค้นพบอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ผู้ป่วย ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นพยาบาล จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์และทักษะ ที่จะแก้ไข ปัญหาได้ การวางแผน จึงควบคู่ไปกับการปฏิบัติการแก้ไขร่วมกัน

วินิจฉัยการพยาบาล
การแลกเปลี่ยนแก๊สลดลง เนื่องจากมีเลือดคั่ง ในปอด และหัวใจทำงานลดน้อยลง

วัตถุประสงค์การพยาบาล
ผู้ป่วยไม่แสดงอาการของ ภาวะปอดบวมน้ำ และ มีการแลกเปลี่ยนแก๊สดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
1. ไม่มีอาการและอาการแสดงของปอดบวมน้ำ ได้แก่ หายใจลำบาก ไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู
2. อัตราการหายใจปกติ
3. ฟังปอดไม่พบเสียงราลและวี๊ด
4. ค่าความดันออกซิเจนในเลือดแดงเพิ่มขึ้น
5. ไม่มีหลอดเลือดดำที่คอโป่ง

การปฏิบัติพยาบาล เป้าหมายของการปฏิบัติพยาบาลมุ่งเน้น 3 ประการคือ
1. ช่วยการหายใจดีขึ้นโดยเร็ว
2. ลดภาวะเลือดคั่งในปอด
3. เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน ของหัวใจ

โดยปฏิบัติ เป็นขั้นตอน ดังนี้

1. จัดให้ผู้ป่วยนั่งห้อยเท้า กรณีที่รู้สึกตัว หรือให้ นอนศีรษะสูง ในท่านั่ง เพื่อให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจและปอดลดลง
2.ให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา เพื่อให้ความดันของออกซิเจน ในหลอดเลือดแดง ใกล้ระดับปกติ
โดยเปิดอัตรา 4-6 ลิตรต่อนาที เมื่อให้ทางแคนูลา ถ้าเป็นไปได้ควรให้ทางหน้ากากครอบ ในอัตรา 6-9 ลิตรต่อนาที
3. กรณีที่มีเสมหะมาก แพทย์พิจารณา ใส่ท่อช่วยหายใจ ติดตามตรวจบันทึก สัญญาณชีพ จำนวนปัสสาวะ และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ่อยๆ
4.ให้สารละลายเดรกโตรส 5% ทางหลอดเลือดดำหยดช้ามากๆ เพื่อเปิดหลอดเลือดไว้ฉีดยาตาม แผนการรักษา
5.ให้ยามอร์ฟีน ซัลเฟต 3-5 มิลลิกรัม ตามแผนการรักษาโดยฉีดเข้ากล้ามหรือหลอดเลือดดำ เพื่อขยายหลอดเลือด และยังมีผลทำให้ผู้ป่วยสงบลง ช่วยให้หัวใจไม่ต้องทำงานมาก จากความหวาดกลัว และกระวนกระวาย
6. ให้อมยาไนโตรกลีย์เซอรีน ใต้ลิ้น เพื่อขยายหลอดเลือด ตามแผนการรักษา
7.ให้ยาขับปัสสาวะ โดยฉีกฟูโรซีไมค์ 40 มก.เข้าหลอดเลือดดำ ตามแผนการรักษา
8. ช่วยเหลือแพทย์ ในการบำบัดรักษา เพื่อลดปริมาณเลือด ที่กลับเข้าสู่หัวใจ โดยการรัดแขนและขา (rotating tourniquets) โดยมีการเตรียมดังนี้
8.1 การเตรียมทางด้านจิตใจ พยาบาลจะต้องอธิบาย ให้ผู้ป่วยเข้าใจการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้การหายใจดีขึ้น
8.2 การเตรียมเครื่องใช้
- สายยางรัดแขน 3 เส้น
- การเตรียมทางร่างกาย ให้ผู้ป่วยนอนหงายอยู่ในท่าศีรษะสูงเพื่อให้หายใจได้สะดวก

วิธีทำ
ทำโดยการผูกรัดโคนแขน โคนขา รวม 3 ตำแหน่ง อีกข้างหนึ่ง ไม่ต้องผูกรัดและมัดไว้นาน 15 นาที พร้อมทั้งเปลี่ยนตำแหน่ง ในการผูกมัดสลับกันไปทุก 15 นาที ตามเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบในการทำรัดแขนและขา จะใช้เวลานาน 2 ชั่งโมง

ข้อควรระวังในการทำ 1. แขนหรือขาข้างใดก็ตามจะต้องไม่ผูกมัดนานเกิน 45 นาที
2. จะต้องทำแผนภาพแสดงทิศทางและเวลาการปลดการผูกมัด ไว้แก่ผู้ร่วมงานทราบทุกคน
3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ที่ต่ำกว่าบริเวณที่ถูกมัด
4. ขณะปลดการผูกมัดให้คลายออกช้าๆ เพื่อลดแรงพุ่งของเลือดที่จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจ
5. ฉีด digoxin เข้าหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา
6. ให้ยาขยายหลอดลม เช่น อะมิโนฟัยลีน เพื่อช่วยขยายหลอดลม เพิ่มจำนวน เลือดออกจากหัวใจ และเพิ่มจำนวนปัสสาวะตามแผนการรักษา
7. สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยสัญญาณชีพ ทุก 10-15 นาที ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 15-30 นาทีแรก หลังจากให้การช่วยเหลือแล้ว แพทย์อาจพิจารณาทำดังนี้
- ให้ยาลดแรงต้านทานของหลอดเลือด เช่น โซเดียมไนโตรปรัสไซด์เพื่อให้เลือดออกจาก หัวใจไปเลี้ยง ร่างกายได้ง่ายขึ้น ยานี้เป็นยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยผสมยาขนาด 50 มก. ในสารละลายเดรกโตรส 5% 500 มล. หยดเข้าหลอดเลือดดำ ระวังอย่าให้ความดันซิสโตลิคต่ำกว่า 90-100 มม.ปรอทและชีพจรเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
- ทำการดูดเลือกดำออก (phlebotomy) 100-500 มล.
- ช่วยหายใจโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ และอาจใช้ความดันบวกขณะสิ้นสุดการหายใจ

การเจาะเลือดดำออก มีจุดประสงค์เพื่อลด ปริมาณเลือด ในร่างกายทำให้หัวใจ ทำงานลดลง โดยปฏิบัติดังนี้
1. การเตรียมผู้ป่วยทางด้านจิตใจ อธิบาย ให้ผู้ป่วยทราบวิธีการทำและ ประโยชน์ที่จะได้รับ เพราะวิธีนี้จะต้องดูดเลือดออกจากตัวผู้ป่วยจำนวนมาก อาจทำให้ตกใจกลัว ซึ่งเลือด จำนวนนี้ อาจนำกลับคืน เข้าไปในร่างกาย ได้อีกถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้น
2. การเตรียมเครื่องใช้
- ถาดเครื่องใช้ในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี
- ชุดในการให้เลือด 1 ชุด
- ขวดหรือถุงใส่เลือดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือด 1-2 ขวด
- กระบอกฉีกยา ขนาด 20 ซีซี 1 อัน

วิธีการทำ
นำเครื่องใช้ต่างๆมาที่เตียงผู้ป่วยจัดให้ผู้ป่วยนอนหงายศีรษะสูง
ต่อจากนั้นต่อ เข็มเจาะเลือดเข้า กับกระบอกฉีดยา และแทงเข็ม เข้าหลอดเลือดดำ ของผู้ป่วย ปลดหัวเข็มออกและต่อกับชุดให้เลือด
เมื่อเลือดไหลเข้ามา ในชุด ให้เลือดแล้ว ให้นำปลายอีกด้านหนึ่งของชุดให้เลือดแ ทงลงบนขวด
หรือ ถุงเลือดนั้น จากนั้นให้วางขวด ต่ำกว่าตัวผู้ป่วย เพื่อให้เลือดไหลสะดวก และ เขย่าขวดเบาๆ เพื่อให้สารกันการแข็งตัวของเลือด ผสมกับเลือดได้ทั่วเมื่อได้เลือดออกมาพอกับความ ต้องการและ ดึงเข็มที่แทงเข้าหลอดเลือดผู้ป่วยออก และนำถุงหรือขวดเลือดเก็บไว้ ในตู้เย็น เพื่อป้องกัน การเสื่อมของโปรตีน

ข้อควรระวัง
1. ในขณะที่ดูดเลือดออก พยาบาลจะต้องอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วยตลอดเวลา เพื่อลดความกลัว
2. การทำต้องทำโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อ
3. บันทึกรายงานการเปลี่ยนแปลงขณะทำ เช่นชีพจรการหายใจ ความดันโลหิตทุก 30 นาที
4. เขย่าขวดเบาๆขณะทำ (ห้ามเขย่าแรงๆเพราะจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก)

สำหรับการแก้ไขภาวะปอดบวมน้ำจากสาเหตุนอกหัวใจ มีเป้าหมายเช่นเดียวกันรวมทั้งแก้ไขสาเหตุ ที่ชักนำให้เกิดดังกล่าวแล้ว

วินิจฉัยการพยาบาล
วิตกกังวลเนื่องจากสภาพความเจ็บป่วย

วัตถุประสงค์
เพื่อลดความวิตกกังวล

เกณฑ์การประเมิน
ไม่มีอาการและอาการแสดงถึงความวิตกกังวล ดังนี้
1. มีสีหน้านิ่วคิ้วขมวด แววตาครุ่นคิดและถอนหายใจบ่อยครั้ง หรือมีอาการซึมเศร้า เก็บกด และร้องไห้
2. สีหน้าอิดโรย และหลับพักติดต่อได้น้อยกว่า 6-8 ชั่งโมงต่อวัน

ปฏิบัติการพยาบาล 1. สร้างความสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยแนะนำตนเองและใช้คำถามนำ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วย ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริง และแสดงท่าทีเห็นใจผู้ป่วย
2. ประเมินความรู้สึกกลัว และความวิตกกังวลโดยสังเกตจากพฤติกรรม สีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือจากการซักถามจากผู้ป่วยและญาติ
3. ยอมรับและเคารพผู้ป่วยในฐานะบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล และบอกให้ผู้ป่วยทราบก่อนให้การรักษาพยาบาลทุกครั้ง
4. อธิบายให้ผู้ป่วยได้ทราบเกี่ยวกับโรคและการรักษาพยาบาลอย่างย่อๆ พอเข้าใจ โดยใช้ภาษาง่ายๆและชัดเจน
5. จัดหากระดาษ ดินสอ หรือปากกาไว้ใกล้มือผู้ป่วยสำหรับให้ผู้ป่วยเขียนบอกเล่า ความต้องการ ของตนเอง หรือหากริ่งไว้ใกล้ตัวของผู้ป่วย สำหรับเรียกเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อต้องการความ
ช่วยเหลือ
6. ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติ ได้ด้วยตนเอง
7. จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อย และกำหนดกิจกรรมการพยาบาลบางอย่าง ที่สามารถ
กระทำ พร้อมกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้ป่วยมากเกินไป
8. แนะนำให้ญาติมาเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพูดคุย ในสิ่งที่ทำให้เกิดความ วิตกกังวล แก่ผู้ป่วย

สรุป
ภาวะปอดบวมน้ำเป็นภาวะที่สำคัญ และ รุนแรงที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตผู้ป่วยได้ พยาบาลเป็นบุคคลสำคัญที่จะค้นพบปัญหา ได้ก่อนโดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ ในการรวบรวมข้อมูล และ แปลความหมายของข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาขั้นต้นก่อนที่แพทย์จะมาถึงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

เกรียงศักดิ์ ตริยานนท์. ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, 2524.

สถาบันพระบรมราชนก. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเล่ม 4. กรุงเทพฯ: โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช. โรงพิพ์สามเจริญ, 2538.
 

Create Date : 14 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 15 มกราคม 2552 8:30:05 น.
Counter : 13926 Pageviews.  


muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.