ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

กราวเครือกับโรคมะเร็ง

อัญชุลี อุธา (เรียบเรียง) (2554 : 109-110)


ก่อนหน้านี้ยังไม่พบข้อมูลที่บ่งบอกว่าการใช้กวาวเครือสามารถลดมะเร็งหรือป้องกันมะเร็งได้ ขออ้างอิงงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากจุฬา ฯ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ค้นพบศักยภาพกวาวเครือขาวว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาต่อเนื่อง จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยด้านเภสัชกรรมพื้นบ้านชื่อ “Journal of Ethno – pharmacology” กล่าวถึงปี 2547 รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะได้ค้นพบศักยภาพของกวาวเครือขาว สายพันธุ์วิชัย 3 ในการออกฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ในหลอดทดลอง ในสภาวะความเข้มข้นของสารสกัดกวาวเครือขาวในระดับปานกลางถึงปริมาณสูง และผลการต้านการเจริญนี้จะมากยิ่งขึ้นถ้ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วย ทั้งนี้นักวิจัยจึงได้ดำเนินการทดลองขั้นต่อไปในสัตว์ทดลอง โดยป้อนผงกวาวเครือขาวสายพันธุ์ดังกล่าวให้หนูเพศเมียวัยหย่านมเป็นเวลานาน 28 วัน จากนั้นกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมโดยใช้สารก่อมะเร็ง 7, 12-DMBA พบว่า หนูที่ได้รับกวาวเครือขาวมีอุบัติการณ์เกิดมะเร็งเต้านมและความรุนแรงของมะเร็งลดลง ตามปริมาณกวาวเครือที่ได้รับเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้วิจัยใช้เทคนิคการย้อมสีเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม ด้วยแอนตี้บอดี้จำเพาะต่อตัวรับเอสโตรเจนแอลฟา และตัวรับเอสโตรเจนเบตา

ผลทดลองพบว่ากวาวเครือขาวมีผลลดปริมาณตัวรับเอสโตรเจนแอลฟาได้มากกว่าตัวรับเอสโตรเจนเบตา นอกจากนี้ สัดส่วนของตัวรับเอสโตรเจนแอลฟาต่อตัวตัวรับเอสโตรเจนเบตา ยังลดลงตามการได้รับกาวเครือขาวที่เพิ่มขึ้น แสดงว่ากวาวเครือขาวออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมในสัตว์ทดลอง โดยการไปกดการสร้างตัวรับเอสโตรเจนแอลฟา งานวิจัยครั้งนี้ได้พิสูจน์ว่าการได้รับไฟโตเอสโตรเจน ในรูปผงแห้งที่เตรียมจากรากหรือหัวของพืชที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนิกสูง เช่น กวาวเครือขาว มีศักยภาพในการต้านมะเร็งเต้านม อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการโภชนาการเป็นอย่างมาก


เอกสารอ้างอิง : อัญชุลี อุธา. กินต้านมะเร็งเต้านม. กรุงเทพมหานคร : บีเวลล์ สปีเชียล, 2554.

---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง

วัดคำประมง จ.สกลนคร (รักษาโรคมะเร็ง)

มูลนิธิเทพประทานครูดิน เพื่อประชาชน จ.สระบุรี (บำบัดรักษาโรคเอดส์, โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ)

Gerson Institute (รักษาโรคมะเร็ง : แนวธรรมชาติบำบัด)

FUDA Cancer Hospital Guangzhou---------------------------------------------------------
Link มะเร็งเต้านม :


ปรึกษาปัญหาด้านมะเร็งเต้านมกับคุณหมอวันเฉลิม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์)

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยเต้านม (Breast Diagnostic Center) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (Thai Breast Disease Society)

มะเร็งเต้านม (วิกิพีเดีย)

Breast Cancer (Wikipedia)

Nationalbreastcancer.org

The Susan G. Komen for the Cure

Pink Ribbon International

Partners for Breast Cancer Care

Breastcancer.org

Cleaningforareason.org

Breakthrough Breast Cancer---------------------------------------------------------
Link การตรวจมะเร็งเต้านม :


Download : เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : แมมโมแกรม (Mammogram) (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การตรวจเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ กับแมมโมแกรมต่างกันอย่างไร (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)---------------------------------------------------------
Link บทความด้านมะเร็งเต้านม (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) :


อาการของมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

แมมโมแกรม (Mammogram) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

รูปการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังการตัดเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)---------------------------------------------------------Link ผู้ที่หายจากมะเร็งเต้านม :


คุณพรรณธร จงสุวัฒน์ : ชีวิต...แค่สะดุด

คุณชุดา มงคลศรีนาคา : มะเร็งเปลี่ยนชีวิต

แม่ชี เมี่ยว ฮุ่ย : จงรักทะนุถนอมชีวิต แม้เดินสู่หนทางที่สิ้นหวัง

คุณภรณีรัตน์ ผดุงวรศาสตร์ : มะเร็ง...โรคที่ไม่น่ากลัว

คุณสุรีย์ แซ่กอ : เกือบจะสายเกินไป---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งเต้านม (Download E-Book) :


Download : คู่มือมะเร็งเต้านม (ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : Breast Cancer (American Cancer Society) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : อาการของมะเร็งเต้านม (PDF)---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งและที่เกี่ยวข้อง (Download E-Book) :


Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง (PDF)

Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับรังสีรักษา (PDF)

Download : สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในระหว่างการฉายรังสีรักษา (ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) (PDF)

ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF)---------------------------------------------------------Breast Cancer Progression and StagingBreast Cancer - Breast Check Demonstration #2breast cancer detectedตรวจมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Check)


---------------------------------------------------------
 

Create Date : 26 กันยายน 2554    
Last Update : 26 กันยายน 2554 3:17:24 น.
Counter : 2794 Pageviews.  

อาการของมะเร็งเต้านม

อโรคยาณี (นภาลัย โกมลวาสี) (2554 : 30) กล่าวถึงอาการของมะเร็งเต้านมว่า


มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการเจ็บปวด ไม่แสดงลักษณะภายนอกที่บ่งบอกว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่อย่างใด แต่ตัวผู้ป่วยอาจตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นที่เต้านมได้ด้วยตนเอง ตามข้อสังเกตดังนี้


- คลำพบก้อนเนื้อแข็งเป็นไตที่บริเวณเต้านม (ก้อนเนื้อ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ที่ตรวจเจอบริเวณเต้านม เป็นเนื้อร้ายและนำไปสู่โรคมะเร็งเต้านม)


- ผิวหนังของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลง มีรอยบุ๋ม รอยย่น หดตัว ผิวหนังบางส่วนของเต้านมหนาขึ้นผิดปกติ บางส่วนอาจตกสะเก็ด


- หัวนมหดตัว มีอาการคัน หรือมีสีแดงผิดปกติ โดยไม่พบสาเหตุ


- มีเลือด หรือน้ำ หรือน้ำเหลือง ที่ไม่ใช่น้ำนม ไหลออกมาจากหัวนม (20 เปอร์เซ็นต์ของการมีเลือดออก เป็นการแสดงอาการที่นำไปสู่โรคมะเร็งเต้านม)


- ขนาดและรูปร่างในเต้านมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด


- มีอาการเจ็บบริเวณเต้านม ในขณะที่ไม่ใช่เวลามีประจำเดือน และไม่ทราบสาเหตุ


- ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้บวม โต และรู้สึกเจ็บ โดยเฉพาะรักแร้ข้างเดียวกันกับเต้านมที่ตรวจพบก้อนเนื้อ มีอาการบวมโตขึ้นมา ร่วมกับการมีเลือดออกจากหัวนม เป็นสิ่งบอกอาการของโรคมะเร็งเต้านม


เอกสารอ้างอิง : อโรคยาณี (นภาลัย โกมลวาสี). นับหนึ่งกับมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : sanamya publishing, 2554.

---------------------------------------------------------อาการที่ควรสงสัย

พ.ญ.ภักษร วันบรรจบ (2554 : 48) กล่าวถึงอาการที่ควรสงสัยว่า

มีก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดคิดว่าไม่ใช่มะเร็ง เต้านมมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่าง ผิวที่เต้านมมีลักษณะเหมือนเปลือกส้ม หัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดงผิดปกติ มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม มีอาการเจ็บเต้านม และการบวมของรักแร้เพราะต่อมน้ำเหลืองโต


เอกสารอ้างอิง : ภักษร วันบรรจบ, พ.ญ.. 10 อันดับโรคมะเร็งกับสัญญาณเตือนภัย. กรุงเทพมหานคร : กันยาวีร์, 2554.

---------------------------------------------------------
ลักษณะอาการของโรค

ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

* เริ่มจากการคลำก้อนไม่ได้จนถึงมีก้อนเล็ก ๆ ขึ้นที่เต้านม ส่วนมากจะไม่มีอาการเจ็บปวด


* ก้อนจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เต้านมมีลักษณะผิดไป อาจทำให้เต้านมใหญ่ขึ้น หรือบางชนิดทำให้เต้านมแข็ง หดตัวเล็กหรือแบนลงได้ ก้อนมะเร็งอาจจะรั้งให้หัวนมบุ๋มเข้าไปจากระดับเดิม หรือทำให้ผิวหนังบริเวณเต้านมมีลักษณะหยาบ และขรุขระ บางรายเมื่อบีบบริเวณหัวนมจะมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึมออกมา มะเร็งจะลุกลาม แพร่กระจายจากตำแหน่งที่เกิดได้อย่างรวดเร็วไปตามหลอดเลือด และน้ำเหลืองสู่อวัยวะอื่น ๆ


* บริเวณที่พบการแพร่กระจายได้เร็วและบ่อยที่สุดได้แก่ ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้


* ในรายที่เป็นมากแล้วเนื้อมะเร็งบางส่วนจะเน่าตาย ทำให้เกิดเป็นแผลขยายกว้างออกไป และมีกลิ่นเหม็นจัด


เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (2554). มะเร็งเต้านม (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/knowledge/nom.htm. วันที่สืบค้น 3 กันยายน 2554.

---------------------------------------------------------
เมื่อไรจะสงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม

ที่มา : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล


มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บ หรือ ปวด (มีเพียงร้อยละ 10 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดเต้านม) แต่จะคลำพบก้อนที่เต้านม ดังนั้น การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ จะช่วยในการตรวจหามะเร็งเต้านมได้ หากพบก้อนที่ไม่เคยพบมาก่อน ควรปรึกษาแพทย์ ก้อนของเต้านมที่เป็นมะเร็งนั้น มักจะแข็ง และ ขรุขระ แต่ก็อาจเป็นก้อนเรียบ ๆ ได้นะครับ


อาการอื่น ๆ นอกจากก้อนที่เต้านมแล้ว อาจพบผิวหนังที่เต้านมบุ๋มลงไปคล้ายลักยิ้ม หรือ มีรูปร่างของเต้านมผิดไปจากเดิม หรืออาจมีแผลที่หัวนมและรอบหัวนม หรือมีน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดไหลออกจากหัวนม บางรายคลำพบก้อนบริเวณรักแร้ และนาน ๆ ครั้งจะมะเร็งเต้านมที่มีอาการบวมแดง คล้ายการอักเสบที่เต้านมครับ นอกจากอาการผิดปกติที่เต้านมแล้ว การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม (mammogram) และ อัลตราซาวด์ (ultrasound) สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมขนาดเล็กตั้งแต่ยังไม่มีอาการได้ โดยอาจพบก้อน หรือ จุดหินปูนในเนื้อเต้านมได้ครับ


เอกสารอ้างอิง : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2554). เมื่อไรจะสงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=382. วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2554.

---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง

วัดคำประมง จ.สกลนคร (รักษาโรคมะเร็ง)

มูลนิธิเทพประทานครูดิน เพื่อประชาชน จ.สระบุรี (บำบัดรักษาโรคเอดส์, โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ)

Gerson Institute (รักษาโรคมะเร็ง : แนวธรรมชาติบำบัด)

FUDA Cancer Hospital Guangzhou---------------------------------------------------------
Link มะเร็งเต้านม :


ปรึกษาปัญหาด้านมะเร็งเต้านมกับคุณหมอวันเฉลิม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์)

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยเต้านม (Breast Diagnostic Center) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (Thai Breast Disease Society)

มะเร็งเต้านม (วิกิพีเดีย)

Breast Cancer (Wikipedia)

Nationalbreastcancer.org

The Susan G. Komen for the Cure

Pink Ribbon International

Partners for Breast Cancer Care

Breastcancer.org

Cleaningforareason.org

Breakthrough Breast Cancer---------------------------------------------------------
Link การตรวจมะเร็งเต้านม :


Download : เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : แมมโมแกรม (Mammogram) (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การตรวจเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ กับแมมโมแกรมต่างกันอย่างไร (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)---------------------------------------------------------
Link บทความด้านมะเร็งเต้านม (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) :


อาการของมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

แมมโมแกรม (Mammogram) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

รูปการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังการตัดเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)---------------------------------------------------------Link ผู้ที่หายจากมะเร็งเต้านม :


คุณพรรณธร จงสุวัฒน์ : ชีวิต...แค่สะดุด

คุณชุดา มงคลศรีนาคา : มะเร็งเปลี่ยนชีวิต

แม่ชี เมี่ยว ฮุ่ย : จงรักทะนุถนอมชีวิต แม้เดินสู่หนทางที่สิ้นหวัง

คุณภรณีรัตน์ ผดุงวรศาสตร์ : มะเร็ง...โรคที่ไม่น่ากลัว

คุณสุรีย์ แซ่กอ : เกือบจะสายเกินไป---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งเต้านม (Download E-Book) :


Download : คู่มือมะเร็งเต้านม (ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : Breast Cancer (American Cancer Society) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : อาการของมะเร็งเต้านม (PDF)---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งและที่เกี่ยวข้อง (Download E-Book) :


Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง (PDF)

Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับรังสีรักษา (PDF)

Download : สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในระหว่างการฉายรังสีรักษา (ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) (PDF)

ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF)---------------------------------------------------------Breast Cancer Progression and StagingBreast Cancer - Breast Check Demonstration #2breast cancer detectedตรวจมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Check)


---------------------------------------------------------

 

Create Date : 03 กันยายน 2554    
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2555 0:26:33 น.
Counter : 2371 Pageviews.  

การตรวจเต้านมด้วยอัลตราซาวด์กับแมมโมแกรมต่างกันอย่างไร (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์)

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


การตรวจโรคของเต้านม

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ็บเต้านม มีก้อนที่เต้านม มีแผลที่หัวนม หรือ มีน้ำไหลจากหัวนม มักจะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าจะมีความผิดปกติในเต้านมหรือไม่ หรือแม้แต่ในคนที่ปกติ แต่เมื่อมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น เช่น อายุมากขึ้น แพทย์ก็จะแนะนำให้ทำการตรวจเต้านม เพราะหากสามารถพบความผิดปกติของเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การรักษาต่าง ๆ ก็จะไม่ยุ่งยาก และได้ผลดี


วิธีการตรวจหาความผิดปกติของเต้านม แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ

1. การตรวจเต้านมด้วยการคลำ สุภาพสตรีทุกท่านสามารถคลำเต้านมตนเองได้ และ หากไม่แน่ใจ ให้แพทย์เป็นผู้คลำเต้านม เพื่อประเมินความผิดปกติ ซึ่ง อาจพบก้อนที่เต้านมหรือต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หรืออาจพบจุดกดเจ็บที่เต้านม

2. การตรวจทางรังสี ด้วยเครื่องแมมโมแกรม (mammogram) หรือ อัลตราซาวด์ (ultrasound)

3. การใช้เข็มเจาะก้อนที่เต้านม เพื่อนำเซลล์ของเต้านม หรือ เนื้อเยื่อเต้านม เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา


การตรวจแมมโมแกรม

การตรวจแมมโมแกรม เป็นการตรวจทางรังสี ชนิดหนึ่ง คล้ายกับการเอกซเรย์ แต่เครื่องตรวจแมมโม-แกรม จะเป็นเครื่องเฉพาะ ที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แต่มีความสามารถในการตรวจที่ละเอียดกว่ามาก ในการตรวจแมมโมแกรม โดยทั่วไป จะฉายรูปเต้านมด้านละ 2 รูป โดยการบีบเนื้อนมเข้าหากัน และ ถ่ายรูปจากด้านบน และ ด้านข้างอย่างละหนึ่งรูป รวมการตรวจแมมโมแกรมในระบบมาตรฐาน 4 รูป ในกรณีที่พบจุดสงสัย อาจมีการถ่ายรูปเพิ่มหรือ ขยายรูป เพื่อให้เกิดความชัดเจน


สิ่งที่แมมโมแกรม สามารถตรวจพบ และดีกว่าการตรวจวิธีอื่น ก็คือ สามารถเห็นจุดหินปูนในเต้านม ซึ่งในบางครั้ง มะเร็งเต้านม อาจมีขนาดเล็กมาก คลำก็ไม่พบ ตรวจอัลตราซาวด์ก็ไม่พบ สามารถตรวจพบได้เฉพาะในการตรวจแมมโมแกรมเท่านั้น ดังนั้น แมมโมแกรม จึงมีประโยชน์ในการตรวจหามะเร็งเต้านมขนาดเล็ก


การตรวจอัลตราซาวด์

การตรวจอัลตราซาวด์ เป็นการตรวจโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูง เข้าไปในเนื้อเต้านม เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับเนื้อเยื่อต่าง ๆ จะสะท้อนกลับขึ้นมาที่เครื่องตรวจ ซึ่งจะตรวจจับความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ คล้ายกับการตรวจด้วยเรดาร์ ทำให้สามารถแยกเนื้อเยื่อเต้านมปกติ กับก้อนในเต้านมได้ นอกจากนี้ ยังสามารถบอกได้ว่าก้อนที่พบในเนื้อเต้านมนั้น มีองค์ประกอบเป็นน้ำ หรือ เป็นก้อนเนื้อ ในกรณีที่เป็นน้ำ ก็ค่อนข้างจะสบายใจเพราะไม่เหมือนมะเร็ง แต่หากเป็นก้อนเนื้อ อัลตราซาวด์ จะช่วยบอกว่าก้อนเนื้อนั้นมีขอบเขตที่ดูเรียบร้อย หรือดูค่อนไปทางเป็นเนื้อร้าย แมมโมแกรม และ อัลตราซาวด์ ดีไปคนละอย่าง


การตรวจด้วยแมมโมแกรม และ อัลตราซาวด์ มีข้อดีกันคนละอย่าง บางครั้งการตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่า แต่บางครั้ง การตรวจทั้ง 2 อย่างก็จะช่วยเสริมให้การวินิจฉัยโรคได้ดีขึ้น


การตรวจแมมโมแกรม จะมีประโยชน์มากในการตรวจหามะเร็งเต้านม ขนาดเล็ก เพราะสามารถตรวจได้ตั้งแต่ยังคลำก้อนไม่พบ แต่ประโยชน์นี้ จะใช้ได้ดีในคนที่เริ่มสูงอายุ (มากกว่า 40 ปี) ซึ่งเนื้อเต้านมไม่หนาแน่นมาก การตรวจแมมโมแกรม จะเห็นรายละเอียดได้มาก แต่ในคนอายุน้อย ก็แปลผลแมมโมแกรมยาก และ ในกรณีที่พบก้อน ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าก้อนนั้นเป็นน้ำหรือเป็นก้อนเนื้อ


ส่วนการตรวจอัลตราซาวด์ ถึงแม้ว่า จะสามารถตรวจหาจุดหินปูน ซึ่งเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านม สู้การใช้แมมโมแกรมไม่ได้ แต่กีมีข้อเด่นที่สามารถใช้ในคนอายุน้อย อีกทั้งยังสามารถช่วยวินิจฉัยว่าก้อนต่าง ๆ ในเต้านมเป็นน้ำหรือเป็นก้อนเนื้อ ทำให้การวางแผนการรักษาเป็นไปได้ง่ายขึ้น


เลือกตรวจวิธีไหนดี

การจะเลือกตรวจด้วยวิธีใดหรือไม่นั้น แพทย์ผู้รักษาจะใช้อาการและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจร่างกาย เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนสำหรับการตรวจต่อไป แต่ในภาวะที่ไม่มีโรคหรือความผิดปกติใด ๆ เลย แนะนำว่า สุภาพสตรีที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ควรตรวจแมมโมแกรม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คหามะเร็งเต้านม


เอกสารอ้างอิง : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2554). การตรวจเต้านมด้วยอัลตราซาวด์กับแมมโมแกรมต่างกันอย่างไร (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=307. วันที่สืบค้น 3 กันยายน 2554.


---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง

วัดคำประมง จ.สกลนคร (รักษาโรคมะเร็ง)

มูลนิธิเทพประทานครูดิน เพื่อประชาชน จ.สระบุรี (บำบัดรักษาโรคเอดส์, โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ)

Gerson Institute (รักษาโรคมะเร็ง : แนวธรรมชาติบำบัด)

FUDA Cancer Hospital Guangzhou---------------------------------------------------------
Link มะเร็งเต้านม :


ปรึกษาปัญหาด้านมะเร็งเต้านมกับคุณหมอวันเฉลิม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์)

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยเต้านม (Breast Diagnostic Center) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (Thai Breast Disease Society)

มะเร็งเต้านม (วิกิพีเดีย)

Breast Cancer (Wikipedia)

Nationalbreastcancer.org

The Susan G. Komen for the Cure

Pink Ribbon International

Partners for Breast Cancer Care

Breastcancer.org

Cleaningforareason.org

Breakthrough Breast Cancer---------------------------------------------------------
Link การตรวจมะเร็งเต้านม :


Download : เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : แมมโมแกรม (Mammogram) (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การตรวจเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ กับแมมโมแกรมต่างกันอย่างไร (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)---------------------------------------------------------
Link บทความด้านมะเร็งเต้านม (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) :


อาการของมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

แมมโมแกรม (Mammogram) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

รูปการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังการตัดเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)---------------------------------------------------------
Link ผู้ที่หายจากมะเร็งเต้านม :


คุณพรรณธร จงสุวัฒน์ : ชีวิต...แค่สะดุด

คุณชุดา มงคลศรีนาคา : มะเร็งเปลี่ยนชีวิต

แม่ชี เมี่ยว ฮุ่ย : จงรักทะนุถนอมชีวิต แม้เดินสู่หนทางที่สิ้นหวัง

คุณภรณีรัตน์ ผดุงวรศาสตร์ : มะเร็ง...โรคที่ไม่น่ากลัว

คุณสุรีย์ แซ่กอ : เกือบจะสายเกินไป---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งเต้านม (Download E-Book) :


Download : คู่มือมะเร็งเต้านม (ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : Breast Cancer (American Cancer Society) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : อาการของมะเร็งเต้านม (PDF)---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งและที่เกี่ยวข้อง (Download E-Book) :


Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง (PDF)

Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับรังสีรักษา (PDF)

Download : สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในระหว่างการฉายรังสีรักษา (ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) (PDF)

ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด---------------------------------------------------------Breast Cancer Progression and StagingBreast Cancer - Breast Check Demonstration #2breast cancer detectedตรวจมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Check)


---------------------------------------------------------
 

Create Date : 03 กันยายน 2554    
Last Update : 9 กันยายน 2554 13:54:53 น.
Counter : 2883 Pageviews.  

มะเร็งเต้านม (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทยเป็นที่สองรองจากมะเร็งปากมดลูก มักเกิดในหญิงอายุ 40 ปี ขึ้นไป และพบมากในหญิงที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อย และในผู้ที่มีประวัติญาติพี่น้องเคยเป็นมะเร็งเต้านม หญิงอายุน้อยหรือชายก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่พบได้น้อย


สาเหตุการเกิดโรค ยังไม่ทราบแน่นอน แต่ในทางระบาดวิทยาอาหารไขมันสูง มีส่วนทำให้เกิดโรคได้ ตำแหน่งเกิดของมะเร็งเต้านมมักเป็นที่ส่วนบนด้านนอกของเต้านม มากกว่าส่วนอื่น


ลักษณะอาการของโรค

* เริ่มจากการคลำก้อนไม่ได้จนถึงมีก้อนเล็ก ๆ ขึ้นที่เต้านม ส่วนมากจะไม่มีอาการเจ็บปวด

* ก้อนจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เต้านมมีลักษณะผิดไป อาจทำให้เต้านมใหญ่ขึ้น หรือบางชนิดทำให้เต้านมแข็ง หดตัวเล็กหรือแบนลงได้ ก้อนมะเร็งอาจจะรั้งให้หัวนมบุ๋มเข้าไปจากระดับเดิม หรือทำให้ผิวหนังบริเวณเต้านมมีลักษณะหยาบ และขรุขระ บางรายเมื่อบีบบริเวณหัวนมจะมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึมออกมา มะเร็งจะลุกลาม แพร่กระจายจากตำแหน่งที่เกิดได้อย่างรวดเร็วไปตามหลอดเลือด และน้ำเหลืองสู่อวัยวะอื่น ๆ

* บริเวณที่พบการแพร่กระจายได้เร็วและบ่อยที่สุดได้แก่ ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

* ในรายที่เป็นมากแล้วเนื้อมะเร็งบางส่วนจะเน่าตาย ทำให้เกิดเป็นแผลขยายกว้างออกไป และมีกลิ่นเหม็นจัด


การตรวจวินิจฉัยและรักษา

* การตรวจพบและรักษามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะมีโอกาสหายขาดได้

* การตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้งเป็นประจำ หลังหมดประจำเดือน 7 วัน และการตรวจโดยเอ็กซเรย์เต้านม ช่วยให้พบความผิดปกติ หรือก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

* การรักษานั้นอาจทำโดยการผ่าตัดการบำบัดทางรังสี และการใช้ยาสังเคราะห์บางประเภท ทั้งนี้อาจจะให้การรักษาโดยวิธีการเดียวหรือร่วมกันไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับผลการตรวจพิเศษของชิ้นเนื้อมะเร็งและต่อมน้ำเหลืองที่ผ่าตัดออกมา


ข้อพึงปฏิบัติ

* ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้งเป็นประจำ หลังหมดประจำเดือน 7 วัน หากพบก้อนหรือสิ่งผิดปกติใด ๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

* ให้ความร่วมมือในการรักษา อย่าหลงเชื่อและเสียเวลาไปกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์และยากลางบ้าน เพราะมะเร็งนั้นจะโตขึ้นเรื่อย ๆ โอกาสที่จะหายขาดจะลดลงทุกขณะ

* พึงระลึกเสมอว่ามะเร็งของเต้านมหรืออวัยวะใดก็ตาม ถ้าได้รับการรักษาในระยะเริ่มต้น เร็วเท่าไร ความหวังที่โรคจะหายขาดก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น


เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (2554). มะเร็งเต้านม (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/knowledge/nom.htm. วันที่สืบค้น 1 กันยายน 2554.

---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง

วัดคำประมง จ.สกลนคร (รักษาโรคมะเร็ง)

มูลนิธิเทพประทานครูดิน เพื่อประชาชน จ.สระบุรี (บำบัดรักษาโรคเอดส์, โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ)

Gerson Institute (รักษาโรคมะเร็ง : แนวธรรมชาติบำบัด)

FUDA Cancer Hospital Guangzhou---------------------------------------------------------
Link มะเร็งเต้านม :


ปรึกษาปัญหาด้านมะเร็งเต้านมกับคุณหมอวันเฉลิม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์)

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยเต้านม (Breast Diagnostic Center) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (Thai Breast Disease Society)

มะเร็งเต้านม (วิกิพีเดีย)

Breast Cancer (Wikipedia)

Nationalbreastcancer.org

The Susan G. Komen for the Cure

Pink Ribbon International

Partners for Breast Cancer Care

Breastcancer.org

Cleaningforareason.org

Breakthrough Breast Cancer---------------------------------------------------------
Link การตรวจมะเร็งเต้านม :


Download : เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : แมมโมแกรม (Mammogram) (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การตรวจเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ กับแมมโมแกรมต่างกันอย่างไร (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)---------------------------------------------------------
Link บทความด้านมะเร็งเต้านม (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) :


อาการของมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

แมมโมแกรม (Mammogram) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

รูปการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังการตัดเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)---------------------------------------------------------
Link ผู้ที่หายจากมะเร็งเต้านม :


คุณพรรณธร จงสุวัฒน์ : ชีวิต...แค่สะดุด

คุณชุดา มงคลศรีนาคา : มะเร็งเปลี่ยนชีวิต

แม่ชี เมี่ยว ฮุ่ย : จงรักทะนุถนอมชีวิต แม้เดินสู่หนทางที่สิ้นหวัง

คุณภรณีรัตน์ ผดุงวรศาสตร์ : มะเร็ง...โรคที่ไม่น่ากลัว

คุณสุรีย์ แซ่กอ : เกือบจะสายเกินไป---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งเต้านม (Download E-Book) :


Download : คู่มือมะเร็งเต้านม (ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : Breast Cancer (American Cancer Society) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : อาการของมะเร็งเต้านม (PDF)---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งและที่เกี่ยวข้อง (Download E-Book) :


Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง (PDF)

Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับรังสีรักษา (PDF)

Download : สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในระหว่างการฉายรังสีรักษา (ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) (PDF)

ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด---------------------------------------------------------Breast Cancer Progression and StagingBreast Cancer - Breast Check Demonstration #2breast cancer detectedตรวจมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Check)


---------------------------------------------------------
 

Create Date : 01 กันยายน 2554    
Last Update : 12 กันยายน 2554 2:43:11 น.
Counter : 4016 Pageviews.  

ทำความรู้จักมะเร็งเต้านม

อัญชุลี อุธา (2554 : 13-15) กล่าวว่า

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เกิดจากการที่เซลล์มะเร็งเข้าไปอยู่ในเยื่อเต้านม เต้านมเป็นอวัยวะที่ไม่มีกล้ามเนื้อ ไม่มีกระดูก วางแปะอยู่บนกล้ามเนื้อของทรวงอก ตัวเต้านมประกอบไปด้วยท่อน้ำนม ต่อมน้ำนม ไขมัน โดยมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หรือเอ็นที่ชื่อ “คูเปอร์” แผ่ยึดระหว่างฐานนม และผิวหนัง พยุงส่วนประกอบของเต้านมให้คงเป็นรูปเต้า เต้านมแต่ละข้างประกอบด้วยต่อมน้ำนม 15-20 lobes ซึ่งแต่ละ lobes จะแตกแขนงเล็กลงไปอีกเป็น lobules ส่วนปลายของ lobules จะมีลักษณะเป็นถุง (Bulbs) ติดอยู่กับท่อน้ำนมไปเปิดบริเวณหัวนมซึ่งสามารถผลิตน้ำนมได้ โดยท่อน้ำนมจะเป็นตัวเชื่อต่อระหว่าง Lobes, Lobules และ Bulbs


ภายในเต้านมแต่ละข้างยังมีหลอดเลือดและหลอกน้ำเหลือง หลอดน้ำเหลืองจะนำสารน้ำที่ไม่มีสี เรียกว่า น้ำเหลือง ไปยังอวัยวะที่เรียกว่า ต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองมีลักษณะเป็นรูปถั่วขนาดเล็ก พบได้ทั่วร่างกาย มีหน้าที่ในการกรองสารต่าง ๆ จากน้ำเหลืองและช่วยในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ กลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบในบริเวณใกล้ ๆ กับเต้านม คือ บริเวณรักแร้ บริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า และบริเวณหน้าอก


ชนิดของมะเร็งเต้านมที่พบบ่อยที่สุด คือ มะเร็งท่อน้ำนม ซึ่งเกิดจากเซลล์ในท่อน้ำนม ส่วนมะเร็งที่เกิดในต่อมน้ำนม (Lobes and Lobules) เรียกว่า มะเร็งต่อมน้ำนม ซึ่งมักจะพบในเต้านมทั้งสองข้างได้มากกว่ามะเร็งชนิดอื่น มะเร็งเต้านมอักเสบ (Inflammatory breast cancer) เป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่พบได้ไม่บ่อย ลักษณะอาการจะตรวจพบว่า บริเวณเต้านมมีลักษณะของการอักเสบ คือ บวม แดง และร้อน


เอกสารอ้างอิง : อัญชุลี อุธา. กินต้านมะเร็งเต้านม. กรุงเทพมหานคร : บีเวลล์ สปีเชียล, 2554.

---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง

วัดคำประมง จ.สกลนคร (รักษาโรคมะเร็ง)

มูลนิธิเทพประทานครูดิน เพื่อประชาชน จ.สระบุรี (บำบัดรักษาโรคเอดส์, โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ)

Gerson Institute (รักษาโรคมะเร็ง : แนวธรรมชาติบำบัด)

FUDA Cancer Hospital Guangzhou---------------------------------------------------------
Link มะเร็งเต้านม :


ปรึกษาปัญหาด้านมะเร็งเต้านมกับคุณหมอวันเฉลิม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์)

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยเต้านม (Breast Diagnostic Center) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (Thai Breast Disease Society)

มะเร็งเต้านม (วิกิพีเดีย)

Breast Cancer (Wikipedia)

Nationalbreastcancer.org

The Susan G. Komen for the Cure

Pink Ribbon International

Partners for Breast Cancer Care

Breastcancer.org

Cleaningforareason.org

Breakthrough Breast Cancer---------------------------------------------------------
Link การตรวจมะเร็งเต้านม :


Download : เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : แมมโมแกรม (Mammogram) (พญ.วันเฉลิม นันท์วิทิตพงศ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การตรวจเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ กับแมมโมแกรมต่างกันอย่างไร (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)---------------------------------------------------------
Link บทความด้านมะเร็งเต้านม (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) :


อาการของมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

เมื่อไรควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

แมมโมแกรม (Mammogram) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

รูปการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังการตัดเต้านม (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)---------------------------------------------------------
Link ผู้ที่หายจากมะเร็งเต้านม :


คุณพรรณธร จงสุวัฒน์ : ชีวิต...แค่สะดุด

คุณชุดา มงคลศรีนาคา : มะเร็งเปลี่ยนชีวิต

แม่ชี เมี่ยว ฮุ่ย : จงรักทะนุถนอมชีวิต แม้เดินสู่หนทางที่สิ้นหวัง

คุณภรณีรัตน์ ผดุงวรศาสตร์ : มะเร็ง...โรคที่ไม่น่ากลัว

คุณสุรีย์ แซ่กอ : เกือบจะสายเกินไป---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งเต้านม (Download E-Book) :


Download : คู่มือมะเร็งเต้านม (ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : Breast Cancer (American Cancer Society) (PDF) หรือ Download ที่นี่ : Click (คลิ๊ก)

Download : อาการของมะเร็งเต้านม (PDF)---------------------------------------------------------
Link ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ มะเร็งและที่เกี่ยวข้อง (Download E-Book) :


Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง (PDF)

Download : เอกสาร, คู่มือ เกี่ยวกับรังสีรักษา (PDF)

Download : สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในระหว่างการฉายรังสีรักษา (ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) (PDF)

ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด---------------------------------------------------------Breast Cancer Progression and StagingBreast Cancer - Breast Check Demonstration #2breast cancer detectedตรวจมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Check)


---------------------------------------------------------
 

Create Date : 31 สิงหาคม 2554    
Last Update : 2 พฤศจิกายน 2555 15:09:48 น.
Counter : 947 Pageviews.  

1  2  

Valentine's Month


 
muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.