ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

ลิมโฟไซต์ : กองทัพแห่งภูมิคุ้มกัน

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง (อ้างถึง : ศาสตราจารย์ฮิโรชิ โมริ (Professor Hiroshi Mohri)) (2552 : 18-19)

เซลล์ลิมโฟไซต์ แบ่งเป็นชนิดทีเซลล์ (T-Cell) และชนิดบีเซลล์ (B-Cell) สาเหตุที่ทำให้เซลล์ทั้งสองชนิดแตกต่างกัน เป็นเพราะเมื่อสเต็มเซลล์ (ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ) สร้างมาจากไขกระดูกแล้วมีพัฒนาการในอวัยวะที่แตกต่างกัน จึงกลายเป็นเซลล์ต่างชนิดกัน

สเต็มเซลล์มีอายุประมาณ 15 ชั่วโมง ถ้าสเต็มเซลล์ผ่านไปที่ต่อมไทมัสก็จะกลายเป็นชนิดเซลล์ที ต่อมไทมัสอยู่ที่ทรวงอกด้านหน้า ติดกับด้านหน้าของกระดูกทรวงอก อยู่ตรงขั้วหัวใจตรงตำแหน่งของหลอดเลือดเอออ์ตาพอดี (aorta – หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ออกจากหัวใจ) เซลล์ทีที่ยังอ่อน ไม่เจริญเต็มที่จะมีพัฒนาการและเติบโตในต่อมไทมัส พบว่าเซลล์เหล่านี้ตายไปกว่า 90 % ที่เหลืออีกเพียง 10 % จะมีพัฒนาการในต่อมไทมัสต่อไปอีก 8 ชั่วโมง แล้วจึงไปอยู่ในระบบน้ำเหลืองอีก 22 ชั่วโมง จึงจะพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ที่ได้อย่างสมบรูณ์ เซลล์ทีจำนวนหนึ่งกลายเป็นเซลล์จดจำ (memory cell) มีชีวิตอยู่ได้นานหลายเดือนหรือหลายปีภายในกระแสเลือด
หากสเต็มเซลล์ผ่านมาที่ต่อมทอนซิลซึ่งอยู่ที่บริเวณลำคอใกล้กับปากหรือผ่านไปที่ใส้ติ่ง หรือคงอยู่ในไขกระดูก เป็นเวลา 9 ถึง 13 ชั่วโมง สเต็มเซลล์จะมีพัฒนาการได้เซลล์บี (B-cell) และเมื่อเคลื่อนตัวไปยังเนื้อเยื่อของระบบน้ำเหลืองก็จะได้เซลล์บีที่สมบรูณ์เต็มที่ เซลล์บีจำนวนหนึ่งจะเหมือนกับเซลล์ที คือ เป็นเซลล์จดจำและมีชีวิตอยู่ในกระแสเลือดได้นานนับหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน

เซลล์ลิมโฟไซต์ชนิดเซลล์ทียังแบ่งออกได้เป็นอีกหลายชนิด เซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่มาจากการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย จะถูกกำจัดทิ้งไปโดยเซลล์ลิมโฟไซต์ชนิดเซลล์ทีเพชฌฆาต (killer T-cell) (ทำให้เป็นปัญหาในการปลูกถ่ายกระดูก) และมีเซลล์ผู้ช่วย (helper T-cell) ที่คอยช่วยเหลือเซลล์พลาสมา (plasma cell) ซึ่งเป็นเซลล์บีในการสร้างแอนติบอดี (อิมมูโนโกลบูลิน) นอกจากนี้ยังมีเซลล์ทียับยั้ง (suppressor T-cell) ที่คอยยับยั้งการทำงานของเซลล์ทีเพชฌฆาต หรือกล่าวได้ว่าเซลล์ทีผู้ช่วยและเซลล์ทียับยั้งทำหน้าที่เหมือนเป็นคันเร่งและเบรกของกระบวนการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกันนั่นเอง และด้วยความช่วยเหลือของเซลล์ทีผู้ช่วย เซลล์บีจะมีพัฒนาการไปจนในที่สุดจะได้เซลล์พลาสมาที่ทำหน้าที่สร้างกองทัพแอนติบอดีออกมาต่อสู้กับผู้รุกราน เช่น แบคทีเรียและไวรัส

เอกสารอ้างอิง : โมริ, ฮิโรชิ (Hiroshi Mohri); แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง. รู้จักและเข้าใจ เลือด สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายเรา (พิมพ์ครั้งที่ 3). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร : 2551.
 

Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2553    
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2553 15:05:26 น.
Counter : 5740 Pageviews.  

นิวโทรฟิล : เม็ดเลือดขาวผู้มิอิสระในการลาดตระเวน

ศาสตราจารย์ฮิโรชิ โมริ (Professor Hiroshi Mohri), แปลโดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง. (2552: 14-15) กล่าวว่า

เม็ดเลือดขาวนั้นมีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก จึงเป็นเสมือนกองทหารที่ต่อสู้กับศัตรู คนปกตินั้นมีเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดจำนวน 3,000 ถึง 9,000 เซลล์ต่อเลือด 1 ไมโครลิตร เม็ดเลือดขาวแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ได้แก่ นิวโทรฟิล (neutrophil) ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) โมโนไซต์ (monocyte) อีโอซิโนฟิล (eosinophil) และเบโซฟิล (basophil) เมื่อเปรียบเทียบในด้านปริมาณแล้วพบว่า นิวโทรฟิลมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด ส่วนลิมโฟไซต์มีจำนวนประมาณ 30% โมโนไซต์มีประมาณ 5 ถึง 10% ส่วนอีโอซิโนฟิลมีน้อยกว่า 5% และพบเบโซฟิลน้อยมาก เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ มีบทบาทแตกต่างกันไป ในหัวข้อนี้จะเอ่ยถึงเฉพาะบทบาทของนิวโทรฟิล
นิวโทรฟิลถูกสร้างขึ้นในไขกระดูก โดยจะสร้างจากเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วยโคโลนีสติมูเลติงแฟกเตอร์ (colony stimulating factor หรือ CSF) ได้เป็นเซลล์ตั้งต้นของนิวโทรฟิลที่เรียกว่า ไมอีโลบาสต์ (myeloblast) ภายในไขกระดูกซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (pool) คือ ส่วนที่เพิ่มจำนวน (proliferate pool) ซึ่งเป็นที่อยู่ของเซลล์ไมอีโลบาสต์ โพรไมลีโลไซท์ (promyelocyte) และ ไมอีโลไซต์ (myelocyte) และส่วนที่โตเต็มวัย (mature pool) ซึ่งเป็นที่อยู่ของเซลล์โพสต์ไมอีโลไซต์ (postmyelocyte) นิวโทรฟิลชนิดนิวเคลียสยังเป็นแท่งยาว (stab cell) และนิวโทรฟิลชนิดนิวเคลียสแยกเป็นพู (segment cell) เซลล์จะใช้เวลาอยู่ในส่วนที่เพิ่มจำนวน 4 ถึง 5 วัน แล้วจึงมาอยู่ในส่วนที่โตเต็มวัยอีก 5 ถึง 6 วัน ก็จะกลายเป็นนิวโทรฟิลชนิดนิวเครียสเป็นแท่งยาวหรือนิวเคลียสแยกเป็นพู พบว่าเซลล์ที่โตเต็มที่แล้วในไขกระดูกจะออกมาสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายหลังจากที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งาน เมื่อออกสู่กระแสเลือดและเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จะพบว่านิวโทรฟิลมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไหลไปกับกระแสเลือด (ส่วนที่ไหลเวียน) กับ กลุ่มที่เกือบจะอยู่กับที่และค่อย ๆ ลัดเลาะไปตามผนังหลอดเลือด (ส่วนที่ผนังหลอดเลือด) นิวโทรฟิลที่อยู่ในส่วนที่ไหลเวียนในร่างกายนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 9x109 เซลล์ และมีชีวิตอยู่ไม่นานเพียงประมาณ 10 ชั่วโมง เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถคงจำนวนของนิวโทรฟิลเอาไว้ได้ ร่างกายจะมีการสร้างนิวโทรฟิลขึ้นมาใหม่ในไขกระดูกทุกวัน วันละ 1.6x1010 เซลล์ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ส่วนนิวโทรฟิลที่ลัดเลาะไปตามผนังหลอดเลือดนั้น เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายจะเคลื่อนตัวออกจากหลอดเลือดอย่างรวดเร็วไปยังบริเวณที่มีการรุกราน แล้วจัดการกลืนกินเชื้อโรค อันเป็นขั้นตอนของการปกป้องร่างกายให้รอดพ้นจากการติดเชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อนิวโทรฟิลมาอยู่ในเนื้อเยื่อแล้วจะมีอายุ 4 ถึง 5 วัน และหากนับตั้งแต่กำเนิดขึ้นที่ไขกระดูกจนกระทั่งสิ้นอายุขัย นิวโทรฟิลจะมีอายุทั้งสิ้น 2 สัปดาห์

ประเด็นสำคัญ : นิวโทรฟิลมีทั้งกลุ่มที่ไหลไปตามกระแสเลือด กับกลุ่มที่ลัดเลาะไปตามผนังหลอดเลือด เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย นิวโทรฟิลกลุ่มที่สองนั้นจะเคลี่อนตัวอย่างรวดเร็วไปยังบริเวณที่มีการรุกราน แล้วจัดการทำลายสิ่งแปลกปลอมโดยการกลืนกิน

เอกสารอ้างอิง : โมริ, ฮิโรชิ (Hiroshi Mohri); แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง. รู้จักและเข้าใจ เลือด สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายเรา (พิมพ์ครั้งที่ 3). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร : 2551.
 

Create Date : 22 สิงหาคม 2552    
Last Update : 22 สิงหาคม 2552 17:51:57 น.
Counter : 4729 Pageviews.  

องค์ประกอบของเลือด

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง (อ้างถึง : ศาสตราจารย์ฮิโรชิ โมริ (Professor Hiroshi Mohri)) (2552 : 5-6)

คราวนี้เรามาลองดูกันว่า ภายในเลือดมีอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่บ้าง


องค์ประกอบแรก คือ “เม็ดเลือดแดง” เป็นเซลล์สีแดง มี่รูปร่างเป็นทรงกลมแบน คล้ายเหรียญบาทแต่ตรงกลางบุ๋มเข้าไป หรือคล้ายขนมโดนัท เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเม็ดเลือด พบว่าในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร (1 ไมโครลิตร) มีเม็ดเลือดแดงอยู่ 4 ล้าน ถึง 5 ล้านเซลล์ ภายในเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกบิน (hemoglobin) ที่สามารถจับและปล่อยออกซิเจนได้ เม็ดเลือดแดงจึงทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง คือ การขนส่งออกซิเจนจากปอดไปยังกล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของเรา

องค์ประกอบที่สอง คือ “เม็ดเลือดขาว” พบว่า ในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีเม็ดเลือดขาวอยู่ 4,000 ถึง 9,000 เซลล์ ในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นประเภทนิวเคลียสมีหลายพู (lobe) ที่มีชื่อว่านิวโทรฟิล (neutrophil) ทำหน้าที่สำคัญ คือ ช่วยต่อต้านการติดเชื้อ ดังนั้น หากเม็ดเลือดขาวมีจำนวนลดลง ร่างกายเราก็จะติดเชื้อได้ง่าย เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นก็ได้แก่ อีโอซิโนฟิล (eosinophill) และ เบโซฟิล (basophil) ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่านิวโทรฟิลมาก เซลล์เหล่านี้มีความสามารถในการกลืนกิน (phagocytosis) แล้วยังเกี่ยวข้องกับอาการภูมิแพ้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหอบหืด อาการแพ้ละอองเกสร หรือไข้ละอองฟาง เป็นต้น มักพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้เหล่านี้จะมีจำนวนเซลล์อีโอชิโนฟิลเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (lymphocyte) มีจำนวน 30% ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด ลิมโฟไซต์เป็นเซลล์รูปร่างกลม มีลักษณะพิเศษ คือ นิวเคลียสขนาดใหญ่มาก กินเนื้อที่ถึงกว่า 50% ของเซลล์ เป็นที่ทราบกันดีว่า ลิมโฟไซต์มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

องค์ประกอบที่สาม คือ “เกร็ดเลือด” ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงมาก ไม่มีนิวเคลียส ในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร จะมีเกล็ดเลือดประมาณ 130,000 ถึง 400,000 เซลล์ มีบทบาทสำคัญในการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดหยุดไหล


อีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ “พลาสมา” หากเติมสารป้องกันป้องกันการแข็งตัวของเลือดลงในเลือด แล้วนำไปหมุนเหวี่ยงให้เม็ดเลือดทั้งสามชนิดแยกตัวตกลงมานอนก้น ส่วนบนที่มีสีเหลืองอ่อนใสจะเรียกว่า “พลาสมา” แต่ถ้าหากไม่เติมสารป้องกันเลือดแข็งตัว แต่ปล่อยให้เลือดแข็งตัวไปเอง จากนั้นนำไปแยกโดยการหมุนเหวี่ยงจะได้ “ซีรัม (serum)” ความแตกต่างระหว่างพลาสมากับซีรัมก็คือ พลาสมาจะยังมี “ไฟบริโนเจน (fibrinogen)” ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแข็งตัวของเลือดปะปนอยู่ แต่ไม่พบไฟบริโนเจนในซีรัม พบว่าส่วนประกอบของพลาสมาเป็นน้ำ 90% ส่วนที่เหลือคือโปรตีนแอลบูมิน โกลบูลิน โปรตีนอื่น ๆ และยังมีน้ำตาล ไขมัน รวมทั้งแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง : โมริ, ฮิโรชิ (Hiroshi Mohri); แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง. รู้จักและเข้าใจ เลือด สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายเรา (พิมพ์ครั้งที่ 3). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร : 2551.
 

Create Date : 09 สิงหาคม 2552    
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 21:08:58 น.
Counter : 6901 Pageviews.  

บทบาทหน้าที่ของเลือด

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง (อ้างถึง : ศาสตราจารย์ฮิโรชิ โมริ (Professor Hiroshi Mohri)) (2552 : 2-3)

เมื่อได้ยินคำว่า “เลือด” แล้วจะคิดถึงอะไรดี หลายคนคงจินตนาการถึงของเหลวสีแดงที่หากลิ้มรสก็จะให้ความรู้สึกว่าคล้ายกับสนิมเหล็ก หรือคิดถึง “ลิ่มเลือด” ที่เป็นก้อนสีแดงซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากมีเลือดออก


ร่างกายเรามีเลือดเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 5% หรือกล่าวได้ว่า สำหรับผู้ที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม จะมีเลือดอยู่ 3 ลิตร

นอกจากนี้แล้ว เลือดยังไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดขนาดต่าง ๆ นับตั้งแต่หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ไปจนถึงหลอดเลือดฝอย ซึ่งประสานกันเป็นโครงร่างตาข่าย เลือดมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการรักษาชีวิต ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจน ป้องกันแบคทีเรียและไวรัสรุกรานเข้าสู่ร่างกาย และยังทำหน้าที่หยุดการไหลของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล หากเลือดไหลออกจากร่างกายไปมาก การขนส่งออกซิเจนไปให้กับร่างกายก็จะไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะตกอยู่ภายใต้สภาวะการขาดออกซิเจน และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สมอง พบว่าหากขาดออกซิเจนไปแม้เพียงแค่ 5 นาที ก็จะหยุดการทำงาน และถ้าหากแก้ไขไม่ทันก็อาจเสียชีวิตได้

หากนำเอาเลือดไปทำการแยกด้วยการหมุนเหวี่ยง (centrifugation) จะพบว่าเลือดมีองค์ประกอบหลัก คือ เม็ดเลือด (hemocyte หรือ blood cell) และ พลาสมา (plasma) เม็ดเลือดนั้นประกอบด้วยเม็ดเลือดแดง (red blood cell หรือ erythrocyte) เม็ดเลือดขาว (white blood cell หรือ leukocyte) และเกล็ดเลือด (platelet) ส่วนในพลาสมานั้น มีโปรตีนชนิดต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ แอลบูมิน (albumin) และอื่น ๆ


เม็ดเลือดขาวนั้นมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ เม็ดเลือดขาวแบ่งเป็นชนิดแกรนูโลไซต์ (granulocyte – เป็นเซลล์ที่มีแกรนูลอยู่ในเซลล์ ส่วนแกรนูล (granule) คือ ส่วนประกอบหนึ่งภายในเซลล์ที่มีรูปร่างเป็นเม็ดเล็ก ๆ มีหน้าที่เก็บสะสมสารบางอย่าง – ผู้แปล) และชนิดลิมโฟไซต์ (lymphocyte – เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในระบบน้ำเหลือง – ผู้แปล) เม็ดเลือดขาวชนิดแกรนูลโลไซต์จะจัดการกับการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนชนิดลิมโฟไซต์จะทำหน้าที่หลักในการต้านไวรัส ในบรรยากาศรอบตัวเรานี้มีแบคทีเรีย ไวรัส รา อยู่เป็นจำนวนนับไม่ถ้วน หากจำนวนเม็ดเลือดขาวลดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ร่างกายของเราจะติดเชื้อได้ง่าย

ยิ่งไปกว่านั้นในเลือดยังมีเกล็ดเลือดและแฟคเตอร์การแข็งตัวของเลือด (coagulation factor) ที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวและห้ามเลือด กลไกเหล่านี้มีมาตั้งแต่เราเกิด แต่หากเกิดความบกพร่องของกระบวนการแข็งตัวของเลือดขึ้นในภายหลัง จำทำให้กลไกการห้ามเลือดไม่สามารถทำงานได้ และเลือดจะไม่หยุดไหล


เอกสารอ้างอิง : โมริ, ฮิโรชิ (Hiroshi Mohri); แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง. รู้จักและเข้าใจ เลือด สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายเรา (พิมพ์ครั้งที่ 3). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร : 2551.
 

Create Date : 09 สิงหาคม 2552    
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 21:29:27 น.
Counter : 7871 Pageviews.  


muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.