ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ คน ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป ขอมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมและเข้มแข็ง มีสติที่ตั้งมั่น ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม, ทุกสิ่งเป็น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา, การนำข้อมูลไปใช้ต้องใช้หลักกาลามสูตร. Group Blog จำนวน 215 Group Blog : รวมข้อมูลทั้งหมด 525 เรื่อง (Click (คลิ๊ก) ตรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า หรือเครื่องหมายสามเหลี่ยมของกล่องสี่เหลี่ยม (ทางด้านขวามือ) (มีข้อมูลอยู่ในนั้นครับ) "ขอขอบคุณเจ้าของผลงานต่างๆ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และการวิจัยเท่านั้น"
Group Blog
 
All Blogs
 

Photodynamic Therapy for Cancer

Reference : //www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/photodynamic

What is photodynamic therapy?
Photodynamic therapy (PDT) is a treatment that uses a drug, called a photosensitizer or photosensitizing agent, and a particular type of light. When photosensitizers are exposed to a specific wavelength of light, they produce a form of oxygen that kills nearby cells (1, 2, 3).

Each photosensitizer is activated by light of a specific wavelength (3, 4). This wavelength determines how far the light can travel into the body (3, 5). Thus, doctors use specific photosensitizers and wavelengths of light to treat different areas of the body with PDT.


How is PDT used to treat cancer?

In the first step of PDT for cancer treatment, a photosensitizing agent is injected into the bloodstream. The agent is absorbed by cells all over the body, but stays in cancer cells longer than it does in normal cells. Approximately 24 to 72 hours after injection (1), when most of the agent has left normal cells but remains in cancer cells, the tumor is exposed to light. The photosensitizer in the tumor absorbs the light and produces an active form of oxygen that destroys nearby cancer cells (1, 2, 3).

In addition to directly killing cancer cells, PDT appears to shrink or destroy tumors in two other ways (1, 2, 3, 4). The photosensitizer can damage blood vessels in the tumor, thereby preventing the cancer from receiving necessary nutrients. In addition, PDT may activate the immune system to attack the tumor cells.

The light used for PDT can come from a laser or other sources of light (2, 5). Laser light can be directed through fiber optic cables (thin fibers that transmit light) to deliver light to areas inside the body (2). For example, a fiber optic cable can be inserted through an endoscope (a thin, lighted tube used to look at tissues inside the body) into the lungs or esophagus to treat cancer in these organs. Other light sources include light-emitting diodes (LEDs), which may be used for surface tumors, such as skin cancer (5).

PDT is usually performed as an outpatient procedure (6). PDT may also be repeated and may be used with other therapies, such as surgery, radiation, or chemotherapy (2).


What types of cancer are currently treated with PDT?

To date, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved the photosensitizing agent called porfimer sodium, or Photofrin®, for use in PDT to treat or relieve the symptoms of esophageal cancer and non-small cell lung cancer (7). Porfimer sodium is approved to relieve symptoms of esophageal cancer when the cancer obstructs the esophagus or when the cancer cannot be satisfactorily treated with laser therapy alone. Porfimer sodium is used to treat non-small cell lung cancer in patients for whom the usual treatments are not appropriate, and to relieve symptoms in patients with non-small cell lung cancer that obstructs the airways. In 2003, the FDA approved porfimer sodium for the treatment of precancerous lesions in patients with Barrett’s esophagus (a condition that can lead to esophageal cancer) (8).


What are the limitations of PDT?


The light needed to activate most photosensitizers cannot pass through more than about one-third of an inch of tissue (1 centimeter). For this reason, PDT is usually used to treat tumors on or just under the skin or on the lining of internal organs or cavities (3). PDT is also less effective in treating large tumors, because the light cannot pass far into these tumors (2, 3, 6). PDT is a local treatment and generally cannot be used to treat cancer that has spread (metastasized) (6).


Does PDT have any complications or side effects?

Porfimer sodium makes the skin and eyes sensitive to light for approximately 6 weeks after treatment (1, 3, 6). Thus, patients are advised to avoid direct sunlight and bright indoor light for at least 6 weeks.

Photosensitizers tend to build up in tumors and the activating light is focused on the tumor. As a result, damage to healthy tissue is minimal. However, PDT can cause burns, swelling, pain, and scarring in nearby healthy tissue (3). Other side effects of PDT are related to the area that is treated. They can include coughing, trouble swallowing, stomach pain, painful breathing, or shortness of breath; these side effects are usually temporary.

What does the future hold for PDT?

Researchers continue to study ways to improve the effectiveness of PDT and expand it to other cancers. Clinical trials (research studies) are under way to evaluate the use of PDT for cancers of the brain, skin, prostate, cervix, and peritoneal cavity (the space in the abdomen that contains the intestines, stomach, and liver). Other research is focused on the development of photosensitizers that are more powerful (1), more specifically target cancer cells (1, 3, 5), and are activated by light that can penetrate tissue and treat deep or large tumors (2). Researchers are also investigating ways to improve equipment (1) and the delivery of the activating light (5).

Selected References
1) Dolmans DEJGJ, Fukumura D, Jain RK. Photodynamic therapy for cancer. Nature Reviews Cancer 2003;3(5):380–387.


2) Wilson BC. Photodynamic therapy for cancer: Principles. Canadian Journal of Gastroenterology 2002;16(6):393–396.


3) Vrouenraets MB, Visser GWM, Snow GB, van Dongen GAMS. Basic principles, applications in oncology and improved selectivity of photodynamic therapy. Anticancer Research 2003;23:505–522.


4) Dougherty TJ, Gomer CJ, Henderson BW, et al. Photodynamic therapy. Journal of the National Cancer Institute 1998;90(12):889–905.


5) Dickson EFG, Goyan RL, Pottier RH. New directions in photodynamic therapy. Cellular and Molecular Biology 2003;48(8):939–954.


6) Capella MAM, Capella LS. A light in multidrug resistance: Photodynamic treatment of multidrug-resistant tumors. Journal of Biomedical Science 2003;10:361–366.


7) U.S. Food and Drug Administration (December 2003). Approved claims for palliative line therapy. Retrieved December 29, 2003, from: //www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/onctools/linelist.cfm?line=Palliative.


8) U.S. Food and Drug Administration (August 2003). FDA approves photofrin for treatment of pre-cancerous lesions in Barrett’s esophagus. Retrieved December 29, 2003, from: //www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/2003/ANS01246.html.
 

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 28 สิงหาคม 2552 7:57:45 น.
Counter : 3434 Pageviews.  

แนวทางใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งปอด (Novel and target therapies)

ที่มา : //www.lungcancer-thai.com/therapy.phpแนวทางใหม่ในการรักษา
นักวิจัยยังคงมีการค้นคว้าหาวิธีการใหม่ๆ ในการนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งต่อไปอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนารูปแบบการรักษาโรคมะเร็งที่เรียกว่า “Targeted therapies” ซึ่งเป็นการรักษาแบบตรงจุด และนำมาใช้กับโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer) และมะเร็งปอด เป็นต้น
“Targeted therapies” มีการทำงานที่แตกต่างจากยาเคมีบำบัดแบบเดิม ๆ โดยออกแบบให้จับกับตัวรับ (Receptor) เฉพาะที่อยู่บนเซลล์มะเร็ง หรือออกฤทธิ์ต่อกลไกเฉพาะอย่างที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในบริเวณนั้นๆ โดยไม่ไปทำลายเซลล์ปกติอื่น

ในปัจจุบันมีวิธีการรักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กระยะท้าย (advanced non-small cell lung cancer) แบบใหม่ การรักษานี้ออกแบบให้มีผลต่อกลไกที่สำคัญต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ กลไกนี้รวมถึง epidermal growth factor (EGFR) pathway ยาเหล่านี้จะใช้ได้กับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดหรือเกิดเป็นมะเร็งซ้ำหลังจากรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้ว ซึ่งพบว่ายานี้ทำให้ก้อนเนื้อหดเล็กลงได้ในผู้ป่วยบางรายที่รักษาด้วยเคมีบำบัดล้มเหลว ความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างเคมีบำบัดแบบเดิมและการรักษาแบบใหม่นี้ คือ สารเหล่านี้บางตัวสามารถให้ในรูปแบบยาเม็ดรับประทานวันละครั้ง ซึ่งการใช้ยาเม็ดชนิดนี้ช่วยลดความลำบากของผู้ป่วยในการมาพบแพทย์และเข้ารับการให้ยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดดำ (Intravenous infusion) แบบเดิม อีกทั้งยังสามารถนำกลับมารับประทานที่บ้านได้ แต่เนื่องจากยาเหล่านี้ออกฤทธิ์แตกต่างจากเคมีบำบัด ผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดจึงแตกต่างออกไป ผลข้างเคียงของการรักษาแบบใหม่นี้ ได้แก่ ผื่นผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย เป็นต้น

การทดสอบทางคลินิก (Clinical trials) ท่านอาจมีทางเลือกเพิ่มเติมในการรักษาได้โดยการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการทดสอบทางคลินิกของยาใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (อย.)
ในการทดสอบทางคลินิก หรือเรียกอีกอย่างว่าการศึกษาวิจัย ทำเพื่อตอบคำถามเฉพาะเจาะจงบางอย่างเกี่ยวกับการรักษาชนิดใหม่หรือเพื่อศึกษาแนวทางใหม่ๆ ในการรักษา วัตถุประสงค์ของการทดสอบทางคลินิก คือ เพื่อประเมินว่าการรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในมนุษย์หรือไม่ในการรักษาโรคหรืออาการเฉพาะอย่าง รวมถึงการศึกษาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการรักษา โดยทั่วไปแล้วการทดสอบทางคลินิกของโรคมะเร็งทำเปรียบเทียบระหว่างการรักษามาตรฐานกับการรักษาวิธีใหม่ อย่างไรก็ตามในบางการทดสอบอาจเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบใหม่กับยาหลอก ยาหลอก คือ ยาที่ไม่มีตัวยาจริง ๆ อยู่ ไม่มีฤทธิ์ในการรักษา บางครั้งเรียกว่า เม็ดน้ำตาล (sugar pill) หรือคนไทยอาจเรียกว่าเม็ดแป้ง ท่านอาจได้รับการรักษาแบบใหม่ ยามาตรฐาน หรือยาหลอกขึ้นอยู่กับแต่ละการทดสอบ
ถ้าท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการทดสอบทางคลินิกของมะเร็งปอด ท่านจะได้รับการดูแลทางการแพทย์จากคณะแพทย์ชั้นนำในสาขาการวิจัยโรคมะเร็ง และได้เข้าถึงยาหรือการรักษาแบบใหม่ก่อนผู้ป่วยคนอื่นๆ นอกจากนี้สุขภาพของท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และได้รับการประเมินถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา ท่านอาจเป็นหนึ่งในผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์จากยา ถ้าพบว่าการรักษานั้นมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของการวิจัยรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย

--------------------


External Links :

//en.wikipedia.org/wiki/Targeted_therapy


//www.targetedtherapies.org/?51701641.65464113


//www.breastcancer.org/treatment/targeted_therapies/


//www.oncolink.org/treatment/article.cfm?c=12&s=88&id=255


//www.chemocare.com/whatis/targeted_therapy.asp


//www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090801133135.htm


//protein.bio.msu.ru/biokhimiya/contents/v73/full/73050751.html

//content.karger.com/produktedb/produkte.asp?typ=fulltext&file=000138349


 

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 24 สิงหาคม 2552 15:18:13 น.
Counter : 3442 Pageviews.  

หมอชี้สรรพคุณปัสสาวะรักษามะเร็งปอด

ที่มา : //72.14.253.104/search?q=cache:Q3BZ5NbECDIJ:www.sasook.com/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D37+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%2B%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94&hl=th&ct=clnk&cd=3&gl=th

ติดประกาศ 01/07/03 เวลา 11:50:57 โดย sasook

น.พ.บรรจบ กล่าวว่า น้ำปัสสาวะสามารถบำบัดโรคหลายชนิดได้ ซึ่งได้เขียนไว้ในตำราแพทย์แผนจีนว่าการดื่มน้ำปัสสาวะของเด็กผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรง จะช่วยให้คนที่มีอาการอ่อนเพลียมีแรงขึ้นมาได้ ทั้งนี้น้ำปัสสาวะประกอบด้วยน้ำร้อยละ 95 ยูเรียร้อยละ 2.5 และสารอื่นๆ ร้อยละ 2.5 การดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรคจะใช้หลักพิษล้างพิษ เช่นเดียวกับการฉีดเซรุ่ม โดยสารยูเรียในปัสสาวะเปรียบเสมือนมอยส์เจอไรเซอร์หรือสารทำความชื้นในเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังมีสารยูโรคีเนสซึ่งทางการแพทย์จะฉีดให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเพื่อละลายลิ่มเลือด และรักษาเส้นเลือดอุดตัน ซึ่งมีบริษัทในประเทศสหรัฐได้นำเครื่องกรองปัสสาวะ เพื่อกรองเอาสารตัวนี้ออกมาใช้ในวงการแพทย์ตั้งแต่ปี 1989

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดประชุมทางวิชาการเรื่อง "น้ำปัสสาวะรักษาโรคได้จริงหรือ" โดยมีพระครูดุษฎี จากสำนักสงฆ์วัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร และน.พ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยากร

น.พ.บรรจบ กล่าวว่า น้ำปัสสาวะสามารถบำบัดโรคหลายชนิดได้ ซึ่งได้เขียนไว้ในตำราแพทย์แผนจีนว่าการดื่มน้ำปัสสาวะของเด็กผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรง จะช่วยให้คนที่มีอาการอ่อนเพลียมีแรงขึ้นมาได้ ทั้งนี้น้ำปัสสาวะประกอบด้วยน้ำร้อยละ 95 ยูเรียร้อยละ 2.5 และสารอื่นๆ ร้อยละ 2.5 การดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรคจะใช้หลักพิษล้างพิษ เช่นเดียวกับการฉีดเซรุ่ม โดยสารยูเรียในปัสสาวะเปรียบเสมือนมอยส์เจอไรเซอร์หรือสารทำความชื้นในเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังมีสารยูโรคีเนสซึ่งทางการแพทย์จะฉีดให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเพื่อละลายลิ่มเลือด และรักษาเส้นเลือดอุดตัน ซึ่งมีบริษัทในประเทศสหรัฐได้นำเครื่องกรองปัสสาวะ เพื่อกรองเอาสารตัวนี้ออกมาใช้ในวงการแพทย์ตั้งแต่ปี 1989

น.พ.บรรจบ กล่าวอีกว่า โรคที่ทำการรักษามีตั้งแต่อาการปวดเรื้อรัง ได้แก่ปวดหลัง ปวดข้อ ไมเกรน ปวดเมื่อยไม่มีสาเหตุ โรคที่เกี่ยวกับภูมิต้านทาน เช่น โรคภูมิแพ้ ผื่นคัน สะเก็ดเงิน รูมาตอยด์ เอสแอลอี ประเภทแผลต่างๆ เช่น แผลเบาหวาน แผลไฟไม้ ส่วนโรคในระบบในร่างกาย คือเบาหวาน มะเร็งลำไส้อักเสบเรื้อรัง ตกขาวจากเชื้อรา กลิ่นปาก กลิ่นตัว รวมทั้งยังดูแลผิวพรรณและเส้นผม

"ที่ผ่านมามีคุณยายป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน ปรากฏว่ายายคนดังกล่าวกินน้ำปัสสาวะ รวมถึงกินผักพื้นบ้าน เวลาผ่านไปหลายเดือนยายคนดังกล่าวก็ยังไม่เป็นอะไร มิหนำซ้ำยังเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าปัสสาวะที่เก็บไว้นาน เปลี่ยนสีจากเหลืองอำพัน จนเป็นสีเข้ม สามารถรักษาแผลจากไฟไหม้ได้ โดยเอามาทาบริเวณแผล เรื่องนี้มีคนไข้เคยทดลองใช้ได้ผลมาแล้ว ซึ่งเขายืนยันได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเกิดอาการแสบ พอนำไปแช่ในน้ำปัสสาวกลับไม่พุพองและค่อยๆ หายไปในที่สุด" น.พ.บรรจบ กล่าว

น.พ.บรรจบ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าจะให้คนไทยทุกคนลุกขึ้นมาดื่มน้ำปัสสาวะกันหมด ถ้ามีร่างกายปกติก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าหมดหนทางในการรักษา สามารถทดลองได้ และที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏผลข้างเคียง ตนคิดว่าประเทศไทยควรจะมีการวิจัยว่าเรื่องนี้มีผลเสียหรือไม่ ถ้าไม่มีผลเสียก็ควรจะวิจัยผลดี

ด้านพระดุษฎี กล่าวว่า พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในนิสสัย 4 แนวปฏิบัติสำหรับการยังชีพของพระสงฆ์ว่า เมื่อเจ็บป่วยรักษาตนเองตามธรรมชาติ ฝึกสมาธิ ดื่มน้ำปัสสาวะ การดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรคจะช่วยให้คนๆ นั้นระมัดระวังด้านการบริโภคอาหาร เพราะหากกินโปรตีน เนื้อสัตว์ ชา กาแฟ เบียร์ มีผลคือรสชาติ ตนเห็นว่าการดื่มน้ำปัสสาวะไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่าย ดีกว่าซื้อสาหร่าย ซึ่งราคาแพงอาจไม่ได้ผลก็ได้

นายไพฑูรย์ เจียรณาสาธิต อายุ 36 ปี ชาวสวนปาล์ม กล่าวว่า ตนดื่มน้ำปัสสาวะมา 2 ปีแล้ว วันแรกที่ลองรู้สึกว่ารสชาติแย่มาก แต่พอดื่มทุกวันก็สามารถปรุงแต่งกลิ่น คือจะไม่รับประทานอาหารตอนเย็น แต่จะดื่มน้ำมากๆ แทน ซึ่งรสชาติที่ได้จะจืดเหมือนน้ำชา ไม่หอม คิดว่าทำอย่างไรจะให้ปัสสาวะหอมเหมือนฉี่เด็ก ก็ดูพฤติกรรมของเด็กซึ่งดื่มนม ดังนั้นการดื่มนมจะทำให้ปัสสาวะหอมเหมือนปัสสาวะเด็ก นอกจากตนจะดื่มแล้ว ภรรยาและลูกสาววัย 7 ขวบก็หันมาดื่มเช่นกัน นอกจากนี้มารดาของตนเป็นหวัดเรื้อรังมา 20 ปี ฉีดยามาตลอดไม่หาย ตนแนะนำให้ดื่ม ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ปีที่ 13 ฉบับที่ 4597
 

Create Date : 20 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 24 สิงหาคม 2552 12:56:49 น.
Counter : 1684 Pageviews.  

การรักษามะเร็งด้วยการฝังเข็มคลื่นความร้อน (RF)

ที่มา : //www.wattanosoth.com/thai/technology/RFA.asp

มะเร็งตับและมะเร็งปอดยังคงป็นมหันตภัยสำหรับชีวิตคนไทยในปัจจุบัน ยังไม่รวมถึงมะเร็งที่อื่นๆ ที่มีการกระจายมาที่ตับหรือปอดแล้วนั้น ยิ่งทำให้โอกาสในการได้รับการรักษาของผู้ป่วยน้อยลงไปทุกที
ทั่วโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน มีผู้ป่วยเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้สูญเสียโอกาสนั้นไป อาจเพราะเป็นในระยะมากเกินกว่าการผ่าตัดจะได้ผลดี หรือ เพราะสภาพร่างกายไม่พร้อมต่อการผ่าตัด โชคดีที่วงการแพทย์ในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องมือที่เข้ามาช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก เช่น การฉายแสง การให้เคมีบำบัด หรือ การรักษาด้วยยาก็ตาม ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาการรักษาที่ให้ผลใกล้เคียงกับการผ่าตัดโดยใช้วิธีไม่ผ่าตัด หนึ่งในวิธีนั้นคือ การรักษาผ่านผิวหนังด้วยการสอดเข็ม โดยอาศัยครื่องมือ เช่น อัลตราซาวน์ หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการนำทาง ซึ่งเมื่อปลายเข็มอยู่ในตัวก้อนภายในอวัยวะที่จะทำการรักษาแล้ว แพทย์จะสามารถทำการรักษาด้วยวิธีอีกหลายวิธี พลังงานคลื่น RF (Radiodofrequency) เป็นพลังงานที่สามารถส่งความร้อนผ่านปลายเข็มให้กระจายออกในลักษณะรูปทรงต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตายของเซลล์มะเร็งอย่างถาวร ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกได้ การใช้เข็ม RF ในการรักษาปัจจุบันใช้กับก้อนเนื้องอกที่ตับ ขนาดไม่เกิน 4 ซม. และมีจำนวนไม่เกิน 4 ก้อน รวมทั้งใช้กับก้อนเนื้อที่ปอดที่มีขนาดไม่เกิน 3 ซม. ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเรายังสามารถใช้วิธีการนี้ในการรักษาก้อนเนื้อที่ไต ต่อมหมวกไต และกระดูกได้เช่นเดียวกัน
ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี RF คือ เราสามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องดมยาสลบ แต่ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่หรือยานอนหลับ ภายหลังการรักษาจะมีเพียงแผลขนาดเล็กๆ หรืออาจไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยในอนาคต ท่านอาจพักในโรงพยาบาลเพียง 1 – 2 วัน และกลับไปทำกิจกรรมหรือทำงานได้ตามปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัด ทั้งนี้เพราะนอกจากจะลดโอกาสเสี่ยงในการดมยาสลบแล้ว โอกาสในการเสียเลือดหรือการทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายก็เกิดขึ้นน้อยมาก ในกรณีการรักษาที่ตับ โอกาสในการตกเลือดในช่องท้องเกิดได้เพียงร้อยละ 3 แต่ส่วนใหญ่จะหยุดได้เอง ในกรณีการรักษาที่ปอดมีโอกาสเกิดลมรั่ว ในเยื่อหุ้มปอดได้ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการสอดท่อระบายลม โดยทั่วไปการรักษาจะทำเพียงครั้งเดียว มีบางรายอาจต้องมีการทำซ้ำในครั้งที่สองเพื่อให้ก้อนเนื้อตายอย่างสมบูรณ์ ผลการรักษาในก้อนเนื้อที่ตับให้ผลใกล้เคียงกับการผ่าตัด ในขณะที่ภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่ามาก ส่วนการรักษาที่ปอดเมื่อทำร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การฉายแสง และการให้เคมีบำบัด จะให้ผลการรักษาที่ดีมากเช่นเดียวกัน นี่เป็นอีกทางเลือกซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นความหวังหนึ่งในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง การรักษามะเร็งด้วยการฝังเข็มคลื่นความร้อน สามารถให้การรักษาได้ในมะเร็งตับ และมะเร็งปอด

การรักษามะเร็งตับด้วยการฝังเข็มคลื่นความร้อน (RF)ก้อนเนื้อหรือมะเร็งตับ ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเพราะผู้ป่วยอาจมีภาวะตับแข็ง หรือภาวะตับอักเสบร่วมด้วย การ รักษาที่ได้ผลส่วนใหญ่ คือ การรักษาผ่านหลอดเลือดโดยการให้ยาเคมี และสารอุดกั้นหลอดเลือด ปัจจุบันการรักษาก้อนเนื้อ หรือมะเร็ง ตับที่มีขนาดเล็กกว่า 4-5 เซนติเมตร ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ เราจะใช้วิธีการรักษาที่เรียกว่า RF ซึ่งเป็นการสอดเข็มขนาด เล็กเข้าไปในตับเพื่อให้ปลายเข็มวางอยู่ตำแหน่งของก้อนเนื้อ โดยอาศัยการนำทางด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรืออัลตราซาวนด์ จากนั้นจะให้พลังงานที่เรียกว่า RadioFrequency (RF) ผ่านเข็มเข้าสู่ก้อนเนื้อ ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนภายในตัวก้อนเนื้อโดยจะได้รับ อุณหภูมิสูงเกือบ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที (ขึ้นกับขนาดและจำนวนของตัวก้อนนั้น) วิธีการนี้ก็เปรียบเสมือนการ เผาก้อนเนื้อในตับนั่นเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื้อตับส่วนดีน้อยที่สุด

การรักษาด้วยวิธี RF มีข้อดี คือ ไม่ต้องผ่าตัด เพียงแต่ใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือใช้ยานอนหลับในปริมาณเล็กน้อย ใช้เวลาพักฟื้นในโรง พยาบาล 1-2 วันเท่านั้น ปัจจุบันใช้ในการรักษามะเร็งตับ มะเร็งชนิดอื่นที่แพร่กระจายมาที่ตับ หรือกระทั่งมะเร็งปอดในบางกรณี

การรักษาด้วยวิธี RF ที่ทันสมัยนี้เกิดขึ้นแล้วที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย รังสีแพทย์ ร่วมกับแพทย์มะเร็งวิทยาและแพทย์ระบบทางเดินอาหารการรักษามะเร็งปอดด้วยการฝังเข็มคลื่นความร้อน (RF)
มะเร็งปอดยังคงเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทย แม้ว่าเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันจะก้าวหน้ามากเพียงใด แต่การตรวจค้นเจอมะเร็งในระยะเริ่มต้น ยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีนัก
การผ่าตัดยังคงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษามะเร็งปอด ขณะเดียวกันยังอาจต้องร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การอ่านผล หรือการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือร่างกายไม่พร้อมที่จะทำการผ่าตัด ปัจจุบันมีการรักษาหลายชนิดที่เข้ามาทดแทน การผ่าตัดได้ เช่น การผ่าตัดส่องกล้องผ่านหลอดลมหรือผ่านปอด รวมทั้งการรักษาวิธีใหม่ที่ได้รับความยอมรับมาขึ้นในปัจจุบัน คือ การ รักษาโดยใช้เข็มความร้อน หรือ Radio Frequency (RF)การรักษาด้วยวิธี RF เป็นการใช้เข็มสอดผ่านผิวหนังเข้าไปในเนื้อปอดตรงบริเวณที่เป็นก้อนเนื้อโดยอาศัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นตัวนำทาง โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือฉีดยานอนหลับร่วมด้วยจากนั้นจะทำให้พลังงาน RF ทำให้เกิดความร้อนซึ่งมีผลให้ก้อนมะเร็ง ตายลงทันทีการรักษาวิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อที่ปอด ซึ่งอาจเกิดจากมะเร็งปอดเอง หรือมะเร็งอื่นที่กระจายมาที่ปอด ซึ่งขนาดไม่เกิน 4 เซนติเมตร และไม่เกิน 3 จุด ที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธี RF อาจเป็นการรักษาร่วมกับ การรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น การฉายแสง หรือการให้ยาเคมีบำบัด

ปัจจุบันวิธีการนี้ได้เริ่มให้บริการแล้วเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจกรุงเทพ หรือคลินิกมะเร็ง โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทร.1719

ข้อมูลโดย : รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร
 

Create Date : 11 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 24 สิงหาคม 2552 12:56:15 น.
Counter : 1899 Pageviews.  

การรักษามะเร็งปอด

การรักษาโรคมะเร็งปอดมีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้

การผ่าตัด
การผ่าตัดเอาเนื้อปอดออกดูน่ากลัว แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ยุ่งยาก จนเกินไป สามารถทำได้ด้วยความปลอดภัย ถ้าศัลยแพทย์นั้นมีความชำนาญ เนื้อปอดมีถึง 2 ข้าง และแต่ละข้างยังมีหลายส่วน ถ้าบางส่วนถูกตัดออกไปหรือ แม้แต่ตัดออกไปทั้งข้าง ผู้ป่วยก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติหลังจาก ที่แผลผ่าตัดหายดีแล้ว และไม่ถือว่าเป็นความพิการแต่อย่างใด
การรักษาด้วยรังสีบำบัด
จะต้องใช้เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน หรือ ประมาณ 20 - 30 แสง ระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการไอบ้าง เพราะแสงจากรังสี ที่ฉายไปยังปอด ทำให้ปอดได้รับความระคายเคืองจึงทำให้ไอได้ แต่เรื่องนี้ ไม่ต้องกังวลเพราะแพทย์จะให้ยาระงับอาการไอ เพียงให้บอกแพทย์ผู้รักษา ทราบ การรักษาด้วยรังสีนี้จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย คอแห้ง เบื่ออาหาร โลหิตจาง เพราะรังสีที่ฉายไปทำลายไขกระดูกทำให้การสร้างเม็ดเลือดน้อยลง การพยายามรับประทานอาหารจะช่วยให้ร่างกายมีกำลังที่จะต่อสู้กับโรค ขน หรือผมบริเวณที่ถูกแสงจะร่วง แต่ถ้าไม่ได้ฉายรังสีที่บริเวณศีรษะ ก็จะไม่ทำให้ ศีรษะล้าน ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากจะกังวลเรื่องนี้ ผิวบริเวณที่ถูกรังสีจะมีอาการปวดแสบ ปวดร้อนเสมือนถูกแดดเผา หรือตากแดดนาน ๆ อาการนี้พอหยุด ฉายรังสีไม่นานก็จะเป็นปกติ


การรักษาด้วยเคมีบำบัด
การรักษาด้วยวิธีนี้ จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เพราะยาเคมีเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ละชนิดมีราคาแพง การรักษา จะต้องให้ยาอยู่หลาย ๆ ครั้ง หรือ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย ส่วนมากจะให้ 6 ครั้ง โดยจะให้เป็นช่วง ๆ เช่น 3 - 4 สัปดาห์ ให้หนึ่งครั้งๆ ละ 4 - 5 วัน อาการ ข้างเคียงก็มีมาก เช่น การอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และผมร่วง อาการคลื่นไส้ อาเจียน สมัยก่อน ผู้ป่วยจะกลัวมาก ขนาดเห็นแพทย์และ ยังไม่ทัน จะได้รับยาก็มีอาการแล้ว แต่ในปัจจุบันนี้มียาระงับอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีประสิทธิภาพสูง แพทย์จะให้ก่อนที่จะได้รับยาเคมีบำบัด ดังนั้นเรื่อง การอาเจียนจึงไม่ต้องเป็นห่วง สำหรับผมร่วง เมื่อหยุดการรักษาเพียง 1 - 2 เดือน ผมก็จะขึ้นและมักจะสวยกว่าเดิมอีก จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่ในระหว่าง ที่ให้การรักษาอยู่สามารถแก้ไขได้โดยการใส่ผมปลอม
ก่อนการรักษาในแต่ละวิธี
แพทย์ หรือผู้ช่วยแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษา จะอธิบายให้ทราบถึงอาการ หรือความผิดปกติที่จะได้รับหรือเกิดขึ้นระหว่าง การรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจ เตรียมร่างกายเตรียมจิตใจให้พร้อม ก่อนที่ จะได้รับ หรือเกิดขึ้นระหว่างการรักษา เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้ไม่หยุด หรือหนี การรักษาระหว่างที่ทำการรักษาอยู่


การรักษาแบบตามอาการหรือการรักษาแบบประคับประคอง
เป็นการรักษา ตามอาการคือถ้าปวดก็ให้ยาระงับปวด รับประทานอาหารไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือ หรือหายใจไม่เพียงพอก็ให้ออกซิเจน ตามแต่อาการผู้ป่วย ทั้งนี้ก็เพื่อ ไม่ให้ ผู้ป่วยได้รับความทรมาน


อัตราการอยู่รอด
การอยู่รอดเกิน 5 ปี ของโรคมะเร็งปอดในระยะต่าง ๆ ค่อนข้างต่ำ ยกเว้นระยะที่หนึ่ง และในระยะเดียวกันนี้โรคมะเร็งชนิด Non small cell จะมีอาการอยู่รอดที่ดีกว่า สำหรับการรักษานั้น การรักษาด้วยเคมีบำบัด จะได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยรังสี


เอกสารอ้างอิง : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2550). การรักษามะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.dms.moph.go.th/Section3/313006c.htm. วันที่สืบค้น 08 พฤศจิกายน 2550

---------------------------------------------------------
Link ที่น่าสนใจ :


ธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ธรรมะของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ธรรมะของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วัดญาณเวศกวัน

การรักษาศีล 5

พระคาถาโพชฌังคปริตร

พระคาถาสักกัตตะวา : คาถาปัองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ธรรมะสำหรับผู้รักษาคนเจ็บไข้

ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้และญาติ

ธรรมะสำหรับรับมือกับความพลัดพราก

ธรรมะสำหรับรับมือกับมะเร็ง


---------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดหนังสือ (Download E-Book) :Download หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร คลิ๊ก Download หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก
Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คลิ๊กDownload หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)) (PDF)

Download หนังสือหลักชีวิต หลักชาวพุทธ (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)

Download หนังสือความฉลาดในการรับมือกับเหตุการณ์แย่ ๆ (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)

Download หนังสือก่อนวันผลัดใบ หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย (พระไพศาล วิสาโล แสดงธรรมเทศนา เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ) (PDF)

Download หนังสือเปิดใจรับความสุข (พระไพศาล วิสาโล) (PDF)---------------------------------------------------------บทสวดพระคาถาชินบัญชร
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรหลวงพ่อชา สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 1/9
หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐานพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโรชนะโรคมะเร็งปอด ตอนที่ 1ชนะโรคมะเร็งปอด ตอนที่ 2Cancer Facts : How Does Lung Cancer Develop
Lung Cancer Staging Non-Small Cell
Small Cell Lung Cancer Staging
Lung Cancer TreatmentSurgery for Lung Cancer (Part 2)
Lung Cancer and Radiation Therapy TreatmentLung Cancer Facts : Side Effects of Radiation Treatment for Lung Cancer


---------------------------------------------------------
Download : เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง และมะเร็งปอด


Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (1) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง
Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (2) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง
Download เอกสารเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลจาก : (3) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือ/ความรู้สำหรับประชาชน
Download เอกสารมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (4) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : มะเร็งปอด
Download เอกสารคู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน ข้อมูลจาก : (5) ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน
Download เอกสารคู่มือประชาชน มะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (6) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หรือ Download ที่นี่ : คู่มือประชาชน มะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548 ข้อมูลจาก : (7) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548
Download เอกสารแนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) ข้อมูลจาก : (8) ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Download เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (9) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด
Download เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ข้อมูลจาก : (10) สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือ Download ที่นี่ : แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด


(1) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/filedownload.html. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(2) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(2554). คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/3knowledge/bookandcd.htm. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(3) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือ/ความรู้สำหรับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/index.php/2009-06-13-08-54-04. วันที่สืบค้น 3 พฤษภาคม 2554

(4) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/Knowledge/downloads/new07.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(5) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). คู่มือมะเร็งปอด ฉบับประชาชน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lopburicancer.in.th/booklbrcc/3pok.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(6) เอกสารอ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (2554). คู่มือประชาชน มะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.cccthai.org/th_/images/stories/knowledge/book11-Lung.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(7) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด ปี 2547-2548. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=67. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(8) เอกสารอ้างอิง : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.lampangcancer.com/lpccWebnew/images/pdf/upWEB/CpgLung/P2.pdf. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(9) เอกสารอ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2554). แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : //www.nci.go.th/cpg/cpg5.html. วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2554

(10) เอกสารอ้างอิง : สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (2554). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (ออนไลน์). แหล่งที่มา //www.thaichest.org/atat3/pdf/guideline/bca.pdf. วันที่สืบค้น 19 กรกฎาคม 2554


 

Create Date : 08 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 20 สิงหาคม 2554 18:07:41 น.
Counter : 4478 Pageviews.  


muansuk
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]
blog counter
blog counterDiseño Web
Share on Facebook Follow Me on Twitter
 คลิ๊ก


 ลงนามสมุดเยี่ยม muansuk blog ครับ คลิ๊ก
“ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์
และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
“ถ้าเรารู้เรื่องธรรมดาของโลก และรู้จักความเป็นจริงของธรรมแล้ว
เราก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเป็นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้มีความรู้สักเท่าไรๆ
ก็ไม่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้
สู้การเรียนรู้จิตใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นี้ไม่ได้”

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
“… อย่าไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นมันเป็นทุกข์
ให้สนใจเรื่องของตัวเอง
คือเรื่องของกายกับใจ
ดูให้มันชัด …”

หลวงปู่เพียร วิริโย
“… สิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้ว หมดไปแล้ว
ไม่ควรเอามาคิด มาติดอยู่ในใจ ละทิ้งให้หมด
ส่วนว่าอารมณ์อันเป็นอนาคตกาล
ดีร้ายประการใด ทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างหน้า คือยังไม่มาถึง
เวลาปัจจุบัน คือ เป็นเวลาเรานั่งภาวนา ฟังธรรม
สงบกาย สงบวาจา สงบจิต สงบใจ อยู่นี้แหละ
เป็นธรรมะปัจจุบัน ให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก...”

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
“... ให้รักษาศีล
ให้รู้จักพิจารณา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รู้จักแก้ไขจิตของตน ... ”

หลวงปู่จาม มหาปุณฺโญ

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : ปล่อยวาง 1

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร : ธรรมสู่ใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : ไม่ยอมละ

ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือมุตโตทัย-อาจาโรวาท โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (PDF) (9.25 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (โดย พระโพธินันทมุนี) (PDF) (625 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมธาตุ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (13.38) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (6.97) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (12.82 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (14.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (4.72 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงตา พระผู้สืบสานอริยวงศ์ รวบรวมโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (50.51 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายคตาสติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (10.8 MB) คลิ๊ก
 ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมปกครองใจ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (PDF) (11.47 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือปัญญาอบรมสมาธิ โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.29 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงตานิพพาน (พิธีพระราชทานเพลิงถวายสรีระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะทะลุโลก โดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร (PDF) (3.18 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังแก่กล้า (PDF) (30.21 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เล่าเรื่อง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรม...ย้ำเตือน โดยหลวงปู่เพียร วิริโย (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพระเพียร วิริโย เป็นเพชรน้ำหนึ่งเพราะความพากเพียร (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (8.68 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมพเนจร (หลวงปู่จันทา ถาวโร) (PDF) (30.39 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (PDF) (13.58 MB) คลิ๊ก
Download หนังสือพระธรรมเทศนา หลวงพ่อชา สุภัทโท (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือสุภัททานุสรณ์ ชุด..จาริกสู่ประเทศอังกฤษ (PDF) (21.06 MB) คลิ๊ก Download หนังสือธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต (PDF) (8.5MB) คลิ๊ก Download หนังสือสันติธมฺโมบูชา โดยหลวงปู่ฟัก สันติธมฺโม (PDF) (37.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือหนีนรก โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือสังโยชน์ 10 โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวัดป่าบ้านตาด (PDF) (10.72 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือเศรษฐีธรรม (หลวงปู่ลี กุสลธโร) (PDF) (6.83 MB) ( คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือภูมิธรรมชาวพุทธ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระหลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) (PDF) (7.98 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (3.97 MB) คลิ๊ก Download หนังสือเปิดใจรับความสุข โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก Download E-Book ว.วชิรเมธี คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ โครงการบูรพาจารย์ (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1) (PDF) (12.5 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download):  หนังสือหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ในยุคปัจจุบัน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 2) (PDF) (15.77 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 3) (PDF) (19.12 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ขาว อนาลโย (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 4) (PDF) (12.53 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 5) (PDF) (12.13 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 1) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 6) (PDF) (24.41 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน 2) (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 7) (PDF) (43.49 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 8) (PDF) (70.26 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ชอบ ฐานสโม (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 9) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 10) (PDF) (10.17 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 11).pdf (PDF) (14.3 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร (โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 12).pdf (PDF) (13.41 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือวิธีปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (1.05 MB)คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2 (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) (PDF) (5.75 MB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): เรื่องของลม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) (PDF) (271.99 KB) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือวิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (PDF) (9.18 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ สำหรับผู้ป่วย, ญาติ และผู้รักษา (Download E-Book) :

ดาวน์โหลด (Download): หนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): หนังสือกายหายไข้ ใจหายทุกข์ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก
Download หนังสือรักษาใจยามป่วยไข้ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (PDF) คลิ๊ก Download หนังสือนึกถึงความตายสบายนัก โดยพระไพศาล วิสาโล (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือพระไตรปิฎก :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทั่วไป (Download E-Book) :

Download หนังสืออริยวินัย (PDF) (9.27 MB) คลิ๊ก
Google

 ศีลและกรรมบถ คลิ๊ก
 พระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี คลิ๊ก ธรรมบรรยาย และธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน คลิ๊ก
 รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล คลิ๊ก วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี (หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก กำลังใจสู้มะเร็ง คลิ๊ก การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): วารสาร นิตยสาร และสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง:

ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 ปี 2555 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 ปี 2554 (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ Cancer in Thailand Volume.5, 2001-2003 (PDF) คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร, คู่มือมะเร็ง และที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือ เกี่ยวกับมะเร็ง ที่น่าสนใจ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับเคมีบำบัด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับรังสีรักษา, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา และอื่น ๆ (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว, อาการปวดจากโรคมะเร็ง (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสาร และคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งปอด (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้านม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : หนังสือ, เอกสาร และคู่มือมะเร็งเต้าตับ (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): แนวทางการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด (2547) (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : เอกสารแนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด (2549) (ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ และคณะ) (PDF) คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link): การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ด้วย PET-CT สแกน โดย รศ.นพ.สุภัทรพร เทพมงคล คลิ๊ก ลิงค์ (Link): Bone Scan: การตรวจสแกนกระดูก (พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม; คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : การผ่าตัดมะเร็งทำให้โรคแพร่กระจายจริงหรือ (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): สูตรอาหารต้านมะเร็ง (เอื้อเฟื้อโดย น.พ.สำราญ อาบสุวรรณ; ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) : ข้อมูลจาก วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก


 ลิงค์ (Link): การตรวจ MRI คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก, การแพทย์แผนไทย และธรรมชาติบำบัด

ลิงค์ (Link): วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก ลิงค์ (Link): การแพทย์ทางเลือก บีเมสส คลินิก จังหวัดนครราชสีมา (นพ.สำราญ อาบสุวรรณ : ผู้หายจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย) คลิ๊ก ลิงค์ (Link): วิถีไทยคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร (อาจารย์เภสัชกร มงคลศิลป์ บุญเย็น) คลิ๊ก
ลิงค์ (Link): Gerson Institute
 (รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด) คลิ๊ก

Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร และที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

ลิงค์ (Link) : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คลิ๊ก ลิงค์ (Link) : โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิ๊ก
ลิงค์ (Link) : วัดคำประมง จ.สกลนคร (หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม) : วัดที่รักษาโรคมะเร็ง คลิ๊ก http://www.cancer.gov: National Cancer Institute คลิ๊ก http://www.eortc.be: European Organisation for Research and Treatment of Cancer คลิ๊ก http://www.oncolink.org: OncoLink (University of Pennsylvania) มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบโดย editorial board ของ OncoLink แล้ว, มีข่าวใหม่ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง, บทคัดย่อใหม่ของการวิจัยโรคมะเร็งที่ตีพิมพ์, การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ คลิ๊ก
 http://www.iarc.fr/: The International Agency for Research on Cancer (IARC) คลิ๊ก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: Pubmed เป็นเครื่องมือค้นหาฐานข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง, บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ คลิ๊ก


Link: ลิงค์ หน่วยงาน, สถาบัน, องค์กรด้านการสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

 องค์การเภสัชกรรม คลิ๊ก
 กรมสุขภาพจิต คลิ๊ก

 สภากาชาดไทย คลิ๊กแพทยสภา คลิ๊ก ทันตแพทยสภา คลิ๊ก สภาเทคนิคการแพทย์ คลิ๊ก สภากายภาพบำบัด คลิ๊ก สภาเภสัชกรรม คลิ๊ก สภาการพยาบาล คลิ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลิ๊ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) คลิ๊ก สำนักงานประกันสังคม คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): กฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง

ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับแพทยสภา คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบ ทันตแพทยสภา คลิ๊กลิงค์ (Link) : ค้นหาราชกิจจานุเบกษา : ค้นหาพระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ, ข้อบังคับ และคำสั่ง คลิ๊ก

ดาวน์โหลด (Download): เอกสารข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิผู้ป่วย คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download) : ใบรับรองแพทย์ คลิ๊ก

ลิงค์ (Link): การเดินทาง, แผนที่, ตารางเวลา และการส่งกลับทางอากาศ :

 การบินไทย (Thai Airways) คลิ๊ก นกแอร์ (Nok Air) คลิ๊ก แอร์เอเชีย (Air Aisa) คลิ๊ก บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) คลิ๊ก รถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
คลิ๊ก การรถไฟแห่งประเทศไทย : จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า, ตารางเวลาเดินรถและราคาค่าโดยสาร, ระบบติดตามขบวนรถ คลิ๊ก เรียกแท็กซี่ (Taxi) คลิ๊ก


 ตรวจสอบ, คำนวณ ระยะทาง และพิมพ์แผนที่ คลิ๊ก ตรวจสอบ, หาพิกัดดาวเทียม
 GPS คลิ๊ก ตรวจสอบสภาพการจราจร  Near Real Time คลิ๊ก
 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ คลิ๊ก
 ค้นหารถประจำทาง คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลิ๊ก เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า BTS คลิ๊ก
 ท่าขึ้นรถตู้ กรุงเทพ ฯ (และที่ใกล้เคียง) – ต่างจังหวัด คลิ๊ก ค้นหาสายรถตู้ คลิ๊ก เรือด่วนเจ้าพระยา คลิ๊ก


ลิงค์ (Link): หมายเลขโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง

 YellowPages (เยลโล่เพจเจส) : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ คลิ๊ก

 หอพัก สกสค. (หอพักคุรุสภา) คลิ๊ก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 คลิ๊ก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก AIS คลิ๊ก DTAC คลิ๊ก Truemove คลิ๊ก ไปรษณีย์ไทย : บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก คลิ๊กลิงค์ (Link): ค้นหาแผนที่


 Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก Maps.com: แม็ฟส์ ดอท คอม คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก ค้นหาค้นหาแผนที่โรงพยาบาล คลิ๊ก
 ค้นหาสถานีบริการ LPG คลิ๊ก ค้นหาสถานีบริการ NGV คลิ๊กFacebook: เฟสบุ๊ค – เข้าระบบ, ลงทะเบียน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม คลิ๊ก Twitter: ทวิตเตอร์ – ลงชื่อเข้าใช้งาน คลิ๊ก YouTube: ยูทูป – เข้าใช้งาน คลิ๊ก Wikipedia: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) : Adobe Reader คลิ๊ก Google Map: กูเกิ้ล แม็ฟส์ คลิ๊ก ดาว์นโหลด (Download) Adobe Flash Player คลิ๊ก

สมาทานศีล 5หลวงพ่อชา สมาทานศีล 5พุทธมนต์, พุทธคุณ ๑๐๘ นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเช้า นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมทำวัตรเย็น นำสวดโดย หลวงพ่ออุทัย สิริธโรพาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ ธิตธมฺโมบทสวดพระคาถาชินบัญชรบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบทสวดโพชฌังคปริตรพระคาถาสักกัตวาหลวงพ่อชา สอนการทำสมาธิหลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 1หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 2หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 3หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ สอนกรรมฐาน 40 ตอนที่ 4หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนกรรมฐาน

ลิงค์ (Link): ข่าวสาร, ข้อมูล, บทความเกี่ยวกับน้ำท่วม แจ้งขอความช่วยเหลือ (Thaiflood.com) คลิ๊ก
Thaiflood

 18 วิธีรับมือน้ำท่วม คลิ๊ก การเตรียมการก่อนน้ำท่วม คลิ๊ก การรับมือระหว่างน้ำท่วม คลิ๊ก
 การเตรียมการอพยพ คลิ๊ก ข้อมูลดาวเทียมแสดงอุทกภัยประเทศไทย (ข้อมูลจาก GISTDA) คลิ๊ก ภาพแสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของมวลน้ำ คลิ๊ก
 วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554 (Crisis Map) คลิ๊ก ตรวจสอบแผนที่น้ำท่วมกับ esri Thailand คลิ๊ก สถานการณ์น้ำในเขื่อน คลิ๊ก
 ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมทางหลวง โดยกรมทางหลวง คลิ๊ก แผนที่เส้นทางหนีน้ำท่วมจาก กทม.ไป ภาคเหนือ, อีสาน คลิ๊ก รวมข้อมูล ที่จอดรถหนีน้ำท่วม สำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิ๊ก
 เทคนิควาง “กระสอบทราย” สู้น้ำท่วม คลิ๊ก
 การป้องกันน้ำเข้าบ้าน และวิธีอุดปิดช่องทางน้ำเข้าบ้าน คลิ๊ก เมื่อต้องขับรถลุยน้ำ น้ำท่วม!!! และเมื่อรถตกน้ำควรปฏิบัติอย่างไร คลิ๊ก การทำเรืออย่างง่าย ๆ คลิ๊ก
 “ตะคริว” กับการเรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วม คลิ๊ก การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Cardio Life Support : BCLS) (กรมแพทย์ทหารเรือ) คลิ๊ก จะช่วยคนจมน้ำได้อย่างไร (ศ.พญ.วันดี วราวิทย์) คลิ๊ก


ดาวน์โหลด (Download): เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับน้ำท่วม

ดาวน์โหลด (Download): Flood Fighting Methods (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): British Columbia Flood Plan (BC Flood Plan) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): Fact Sheet Floods (FEMA) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): คู่มือรับมือน้ำท่วมไม่ยาก (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): โรคที่มากับน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): อีกทางเลือกหนึ่งของชูชีพอย่างง่าย (สามารถทำเองได้) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): 6 แนวทางกันนํ้าท่วมเข้าบ้าน (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): รวมวิธีป้องกันรถจากภัยน้ำท่วม (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): “ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนภัยน้ำท่วม ฉบับประชาชน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) (PDF) คลิ๊ก
ดาวน์โหลด (Download): พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (PDF) คลิ๊ก ดาวน์โหลด (Download): พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (PDF) คลิ๊ก
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คลิ๊ก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คลิ๊ก หนังสือพิมพ์ข่าวสด คลิ๊ก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คลิ๊ก

 TV 3 คลิ๊ก TV 5 คลิ๊ก TV 7 คลิ๊ก ModerNine TV คลิ๊ก Thai PBS คลิ๊กAyutthaya Thai Flood 2011น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 (Bangkok floods in 1942)Nuidears Flood Controlmobile flood barrierถุงคลุมรถข้อควรปฏิบัติขับรถช่วงน้ำท่วมThai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 1/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 2/5 (23 ต.ค.54Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 3/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 4/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม – พบหมอรถ 5/5 (23 ต.ค.54)Thai PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม - พบหมอบ้าน 1/6 (22 ต.ค.54)เพลง ประสบทุกข์ ประสบภัย ฝ่าไปด้วยกัน (ขับร้องโดย พนักงานไทยพีบีเอสเพลงน้ำใจไทย (ขับร้องโดย แอ๊ด คาราบาว)Friends' blogs
[Add muansuk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.