บทพากย์เอราวัณ
การสอนบทพากย์เอราวัณ ครูควรทำความเข้าใจที่มาที่ไปทั้งประวัติผู้แต่ง เหตุจูงใจและเหตุการณ์ช่วงการแต่งเรื่องนี้ด้วย ต้องตั้งคำถามกับตนเองเสียก่อนว่า ใครคือผู้เขียน เขียนทำไม เพื่ออะไร เพราะอะไร มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้น
จากนั้นค่อยไปทำความเข้าใจในเนื้อบทประพันธ์ รวมทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนและหลังของท่อนนี้
และควรนำพระราชนิพนธ์ บทละคร (ละคอน) เรื่อง รามเกียรติ์ ของ ร.๑ และ ร.๒ มาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของบทประพันธ์ทั้งสองด้วย

อีกทั้งการถอดคำประพันธ์ควรเป็นขั้นตอนสุดท้าย ครูไม่ควรให้เด็กอ่านไปถอดไปเหมือนแปลอังกฤษเป็นไทย (เด็กเกือบทุกโรงเรียนเบื่อภาษาไทยก็เพราะอย่างนี้)
เด็กๆ จะต้องรู้เหตุการณ์ก่อนจะเกิดเรื่องนี้อย่างสนุกสนานผ่านการเล่าของครูเสียก่อน แล้วเร้าความสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป จากนั้นชวนเด็กๆ เข้าหาบทเรียน ค่อยๆ ให้เขาละเลียดถ้อยคำผ่านการอ่านออกเสียง (ไม่ต้องทำนองเสนาะ) ช้าๆ ค่อยๆ กำซาบไปกับทุกตัวอักษร แล้วหยุดเป็นระยะเพื่อชวนคุยชวนเติมต่อตกแต่งจินตนาการ ถึงบทที่ต้องรบทัพจับอาวุธเข้าหักหาญกัน ก็เร่งจังหวะขึ้นให้ดูหึกเหิม ศัพท์ไหนที่ไม่เข้าใจไม่ต้องสนใจ ให้สุ่มความตามบริบทและโดยจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเด็กๆ
จากนั้นให้เขาเขียนเล่าเรื่องออกมาซิว่า เขาเห็นภาพอะไร เห็นเหตการณ์อะไรจากการฟังและอ่านบทประพันธ์นี้ เล่าอย่างละเอียดให้คนอ่านเข้าใจได้อย่างที่เราเข้าใจ
การถอดคำประพันธ์จึงค่อยทำหลังจากนี้ จะทำให้เขาได้ตรวจสอบว่า ภาพที่เขาจินตนาการนั้น ตรงตามที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ไว้รึเปล่า
บทพากย์เอราวัณ


๏ อินทรชิตบิดเบือนกายิน_________เหมือนองค์อมรินทร์
ทรงคชเอราวัณ
๏ ช้างนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน________เผือกผ่องผิวพรรณ
สีสังข์สะอาดโอฬาร์
๏ สามสิบสามเศียรโสภา_________เศียรหนึ่งเจ็ดงา
ดั่งเพชรรัตน์รูจี
๏ งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี ___________สระหนึ่งย่อมมี
เจ็ดกออุบลบันดาล
๏ กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์_______ดอกหนึ่งแบ่งบาน
มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา
๏ กลีบหนึ่งมีเทพธิดา____________เจ็ดองค์โสภา
แน่งน้อยลำเพานงพาล
๏ นางหนึ่งย่อมมีบริวาร__________อีกเจ็ดเยาวมาลย์
ล้วนรูปนิรมิตมายา
๏ จับระบำรำร่ายส่ายหา__________ชำเลืองหางตา
ทำทีดังเทพอัปสร
๏ มีวิมานแก้วงามบวร___________ทุกเกศกุญชร
ดังเวไชยันต์อมรินทร์
๏ เครื่องประดับเก้าแก้วโกมิน______ซองหางกระวิน
สร้อยสายชนักถักทอง
๏ ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง_______ผ้าทิพย์ปกตระพอง
ห้อยพู่ทุกหูคชสาร
๏ โลทันสารถีขุนมาร_____________เป็นเทพบุตรควาญ
ขับท้ายที่นั่งช้างทรง
๏ บรรดาโยธาจัตุรงค์____________เปลี่ยนแปลงกายคง
เป็นเทพไทเทวัญ
๏ ทัพหน้าอารักขไพรสัณฑ์_________ทัพหลังสุบรรณ
กินนรนาคนาคา
๏ ปีกซ้ายฤาษิตวิทยา____________คนธรรพ์ปีกขวา
ตั้งตามตำรับทัพชัย
๏ ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร__________โตมรศรชัย
พระขรรค์คทาถ้วนตน
๏ ลอยฟ้ามาในเวหน_____________รีบเร่งรี้พล
มาถึงสมรภูมิชัย ฯ
๏ เมื่อนั้นจึงพระจักรี_________พอพระสุริย์ศรี
อรุณเรืองเมฆา
๏ ลมหวนอวลกลิ่นมาลา______เฟื่องฟุ้งวนา
นิวาสแถวแนวดง
๏ ผึ้งภู่หมู่คณาเหมหงส์______ร่อนราถาลง
แทรกไซ้ในสร้อยสุมาลี
๏ ดุเหว่าเร้าเร่งพระสุริย์ศรี____ไก่ขันปีกตี
กู่ก้องในท้องดงดาน
๏ ปักษาตื่นตาขันขาน_______หาคู่เคียงประสาน
สำเนียงเสนาะในไพร
๏ เดือนดาวดับเศร้าแสงใส____สร่างแสงอโณทัย
ก็ผ่านพยับรองเรือง
๏ จับฟ้าอากาศแลเหลือง______ธิบดินทร์เธอบรรเทือง
บรรทมฟื้นจากไสยา๏ เสด็จทรงรถแก้วโกสีย์_______ไพโรจน์รูจี
จะแข่งซึ่งแสงสุริย์ใส
๏ เทียมสินธพอาชาไนย_______เริงร้องถวายชัย
ชันหูระเหิดหฤหรรษ์
๏ มาตลีสารถีเทวัญ__________กรกุมพระขรรค์
ขับรถมากลางจัตุรงค์
๏ เพลารอยพลอยประดับดุมวง___กึกก้องกำกง
กระทบกระทั่งธรณี
๏ มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี_____พัดโบกพัชนี
กบี่ระบายโบกลม
๏ อึงอินทเภรีตีระงม__________แตรสังข์เสียงประสม
ประสานเสนาะในไพร
๏ เสียงพลโห่ร้องเอาชัย________เลื่อนลั่นสนั่นใน
พิภพเพียงทำลาย
๏ สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย_____อ่อนเอียงเพียงปลาย
ประนอมประนมชมชัย
๏ พสุธาอากาศหวาดไหว_______เนื้อนกตกใจ
ซุกซ่อนประหวั่นขวัญหนี
๏ ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลี_______หัสดินอินทรี
คาบช้างก็วางไอยรา
๏ วานรสำแดงเดชา__________หักถอนพฤกษา
ถือต่างอาวุธยุทธยง
๏ ไม้ไหล้ยูงยางกลางดง_______แหลกลู่ล้มลง
ละเอียดด้วยฤทธิโยธี
๏ อากาศบดบังสุริย์ศรี_________เทวัญจันทรี
ทุกชั้นอำนวยอวยชัย
๏ บ้างเปิดแกลแก้วแววไว_______โปรยทิพมาลัย
ซ้องสาธุการบูชา
๏ ชักรถรี่เรื่อยเฉื่อยมา_________พุ่มบุษปมาลา
กงรถไม่จดธรณินทร์
๏ เร่งพลโยธาพานรินทร์________เร่งรัดหัสดิน
วานรให้เร่งรีบมา๏ เมื่อนั้นพระศรีอนุชา__________เอื้อนอรรถวัจนา
ตรัสถามสุครีพขุนพล
๏ เหตุไฉนสหัสนัยน์เสด็จดล______สมรภูมิไพรสณฑ์
เธอมาด้วยกลอันใด
๏ สุครีพทูลทัดเฉลยไข__________ทุกทีสหัสนัยน์
เสด็จด้วยหมู่เทวา
๏ อวยชัยถวายทิพมาลา_________บัดนี้เธอมา
เห็นวิปริตดูฉงน
๏ ทรงเครื่องศัสตราแย่งยล_______ฤๅจะกลับเป็นกล
ไปเข้าด้วยราพณ์อาธรรมม์
๏ พระผู้เรืองฤทธิแข็งขัน_________คอยดูสำคัญ
อย่าไว้พระทัยไพรี
๏ เมื่อนั้นอินทรชิตยักษี__________ตรัสสั่งเสนี
ให้จับระบำรำถวาย
๏ ให้องค์อนุชานารายณ์_________เคลิบเคลิ้มวรกาย
จะแผลงซึ่งศัสตรศรพล๏ อินทรชิตสถิตเหนือเอรา_________วัณทอดทัศนา
เห็นองค์พระลักษณ์ฤทธิรงค์
๏ เคลิบเคลิ้มหฤทัยใหลหลง________จึงจับศรทรง
พรหมาสตร์อันเรืองเดชา
๏ ทูนเหนือเศียรเกล้ายักษา_________หมายองค์พระอนุชา
ก็แผลงสำแดงฤทธิรณ
๏ อากาศก้องโกลาหล____________โลกลั่นอึงอล
อำนาจสะท้านธรณี
๏ ศรเต็มไปทั่วราศี______________ต้ององค์อินทรีย์
พระลักษณ์ก็กลิ้งกลางพล

ถอดคำประพันธ์บทพากย์เอราวัณ
(เฉพาะตอนอินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์)อินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
ช้างเอราวัณอัน (การุณราช) เนรมิตขึ้นนั้นก็ทรงเรี่ยวแรงแกร่งกล้าน่าเกรงขาม ผิวพรรณสีเผือกผ่องประดุจสังข์อันเกลี้ยงเกลา
มี ๓๓ หัว หัวหนึ่งมี ๗ งา เปล่งประกายเรืองรองประดุจเพชรรัตน์
งาหนึ่งนั้นมีสระโบกขรณี ๗ สระ สระหนึ่งมีดอกบัว ๗ กอ กอหนึ่งมี ๗ ดอก แต่ละดอกครั้นบานแล้วนับได้ ๗ กลีบ แต่ละกลีบมีเทพธิดาที่สวยงามแน่งน้อยน่ารัก ๗ นาง แต่ละนางนั้นยังมีเทพธิดาบริวารอีก ๗ นาง ล้วนเป็นรูปอันมารนิรมิตขึ้นทั้งสิ้น ทั้งยังร่ายรำชม้ายชายตาทำทีดังนางฟ้าจริงๆ
อีกทั้งทุกหัวของช้างยังมีวิมานอันงดงาม ประดุจปราสาทเวไชยันต์ของท้าวอมรินทร์ เครื่องประดับอันมี ซองหาง กระวิน สายชนัก ล้วนถักร้อยด้วยสร้อยทอง ประดับโกมินล้อมแก้วนพเก้า ผ้าทิพย์ปกตระพองก็ร้อยประดับด้วยเพชร มีสายสร้อยห้อยเป็นพู่ลงทั่วทุกหูช้าง
ขุนมารโลทันซึ่งเป็นสารถีของอินทรชิตก็แปลงเป็นควาญท้ายช้าง
ทัพทั้ง ๔ เหล่า ต่างแปลงกายเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์ มีอารักขเทวดาและรุกขเทวดา (เทพารักษ์) เป็นทัพหน้า ครุฑ กินนร นาค เป็นทัพหลัง พวกฤาษีและวิทยาธร เป็นปีกซ้าย มีคนธรรพ์เป็นปีกขวา ตั้งทัพตามตำรับพิชัยสงคราม ถืออาวุธเกรียงไกรคือ หอก ธนู ดาบ กระบอง ครบมือ
แล้วเหาะเหินมาบนฟากฟ้า เคลื่อนพลเข้าสู่สมรภูมิ ฯ

(ถอดคำประพันธ์โดย ครูนก ร.ร.เพลินพัฒนา)
ปล. เด็กๆ ที่หวังลอกเอาของครูนกไปส่งครูที่โรงเรียน เสียใจนะครับ ครูเขารู้ทัน ไม่ช่วยถอดคำประพันธ์ให้ครบหรอกCreate Date : 19 สิงหาคม 2552
Last Update : 1 พฤศจิกายน 2552 17:28:04 น.
Counter : 16611 Pageviews.

16 comments
  
เทพมากมาก
โดย: คิว IP: 119.31.0.22 วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:18:51:20 น.
  
หามาให้จบเรื่องสิ

มีคนต้องการอีกเยอะแยะ

เก่งจิงก็หามาให้ได้นะ

ขอบคุณอย่างสูง
โดย: นามสมมติ555 IP: 117.47.94.147 วันที่: 26 สิงหาคม 2552 เวลา:18:31:48 น.
  
อยากได้แบบจบบทเลยค่า ๆ ใครมีบ้างงงงงงงงง
โดย: แจมมี่ IP: 114.128.33.3 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:18:30:09 น.
  
เราต้องส่งพร่งนี้แล้วใครหาได้หามาให้หน่อยนะคะ
โดย: อาย IP: 118.174.97.113 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:19:52:24 น.
  
ขอบคุณสำหรับคำแปลค่ะแต่ทำไมยังแปลไม่จบช่วยแปลต่อให้จบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: อุ่น IP: 118.174.97.113 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:20:11:02 น.
  
ขอบคุณมากคะ
โดย: ทราย IP: 113.53.31.247 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:17:56:16 น.
  
โถ น่าเห็นใจเด็กๆ
ที่มีครู "จอมมักง่าย"
สั่งการบ้านให้ถอดคำประพันธ์ไปส่งในลักษณะนี้อีก
แล้วนี่จะได้อะไรขึ้นมากันเล่าหนอ
แบบนี้ไม่ใช่วิธีการฝึกให้เรียนรู้ด้วยตัวเองหรอกนะ
รังแต่จะทำให้พวกเธอเบื่อภาษาไทยเข้าไปกันใหญ่

เด็กๆ ที่รักฝากแอบก๊อปเอาคำพูดของผมไปยื่นให้ครูพวกนั้นทีได้ไหม
โดย: รวี_ตาวัน วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:11:14:25 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ

แต่น่าจะแปลให้จบ -*-
โดย: สายรุ้ง_แห่ง_ปาฏิหาริย์ IP: 125.27.218.82 วันที่: 6 กันยายน 2552 เวลา:18:05:51 น.
  
ขอบคุณนะ
แปลตรงกับที่ครูสั่งเลยอ่ะ
จะเอาอันนี้แหละไปส่งครู
หวังว่าคงได้คะเเนนเต็ม
ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลย
โดย: pookky IP: 61.90.207.119 วันที่: 12 ตุลาคม 2552 เวลา:12:25:39 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: dจ้า IP: 222.123.220.74 วันที่: 24 ตุลาคม 2552 เวลา:11:39:07 น.
  
ไม่เต็มใจให้ก็ไม่เอา

โดย: สร IP: 180.183.192.66 วันที่: 30 ตุลาคม 2552 เวลา:18:18:55 น.
  
ไม่เต็มใจให้ก็ไม่เอา

โดย: สร IP: 180.183.192.66 วันที่: 30 ตุลาคม 2552 เวลา:18:19:15 น.
  
ไหนๆก็แปลแล้วช่วยแปลให้หมดไม่ได้เหรอคะ สงสารหนูเถอะ
โดย: เด็ก นมร.สว 2 IP: 61.91.163.112 วันที่: 31 ตุลาคม 2552 เวลา:12:45:52 น.
  
- -'' อีก 3 วันจะส่งแย้วแถมต้องคัดบทพากย์อีก 40 บท+แปลอีก ตายแน่ๆ
โดย: หนวดขาว เจ้าแห่งสมุทร IP: 113.53.200.132 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:59:11 น.
  
ไม่เต็มใจให้ก็ไม่เอา


โดย: สร IP: 180.183.192.66 วันที่: 30 ตุลาคม 2552 เวลา:18:18:55 น.เด็กเอย สติปัญญาของเธอเอาไปไว้ทำอะไรเสีย เอาไปแกงกินแล้วรึ

ถ้าครูที่โรงเรียนไม่สอน อยากให้ช่วยสอนก็ติดต่อไปทางเมล์ของครูนะ
โดย: รวี_ตาวัน วันที่: 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:10:18 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน ติว
โดย: swkt (tewtor ) วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:0:31:17 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

รวี_ตาวัน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]