ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พิษณุโลก กับร่างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง


พี่น้อง หน่วยงานราชการ ประชาชนและผู้ที่สนใจในเขตผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก

ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลตำบลชุมพลเทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลบ้านคลอง

เทศบาลตำบลท่าทอง เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลจอมทอง ตำบลปากโทกตำบลบ้านกร่าง ตำบลดอนทอง

ตำบลสมอแข ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบึงพระ ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลวัดพริกตำบลวังทอง และตำบลวังพิกุล
กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

“ร่างผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลกและร่างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง จังหวัดพิษณุโลก”

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท๊อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก

13.00-13.20 น. ลงทะเบียน

13.20-13.40 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวเปิดงาน

13.40-14.30 น. การบรรยายกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและกำหนด

FAR OSR BCRขนาด และความสูงของอาคาร พร้อมแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

รถไฟฟ้าความเร็วสูงจังหวัดพิษณุโลก

โดยอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้จัดการโครงการ

14.30-16.00 น. แบ่งกลุ่มออกเป็น3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอำเภอเมืองพิษณุโลก กลุ่มอำเภอบางระกำ

และกลุ่มอำเภอวังทองผู้ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการปรับปรุงร่างผัง

การใช้ประโยชน์ที่ดินและร่วมกันกำหนด FAR OSR BCR ขนาด และความสูงของอาคาร

ดำเนินการโดยอาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร

16.00-16.30 น. สรุปผลการประชุมและปิดประชุม

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่

นางสาวจันทร์เพ็ญ ปิยะวงษ์ MOBILE085-412-8699

โทรศัพท์ 02-9658821 EMAIL : piyawongpueng2535@gmail.com

โทรสาร 02-9658831 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม2559

ดาวน์โหลด เอกสารและใบตอบรับได้ที่ link ตามแนบ

//www.mediafire.com/file/s8lsss2t7vvj4rs/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A+7+%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf

 

Create Date : 03 ตุลาคม 2559    
Last Update : 3 ตุลาคม 2559 23:11:59 น.
Counter : 781 Pageviews.  

เสวนาพิเศษ และงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก 29 กันยายน 2559


เสวนาพิเศษ และงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก


วิทยากร 3 ท่าน

คุณอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทยและผอ.สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ชั้น 5 ห้องอยุธยา เวลา 13.00-17.00 น.


กำหนดการ

12.30 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน

13.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวเปิดงาน

13.05 น. เปิดตัวนายสมาคมฯและกรรมการ

13.15 น. กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน (Sponsor)

13.25 น. ประธานสภาอุตสาหกรรมกล่าวแสดงความยินดีการจัดงานก่อเกิดสมาคมอสังหาฯพิษณุโลก

13.40 น. เสวนาเรื่อง“รถไฟความเร็วสูง...จุดเปลี่ยนพิษณุโลก 2020...สู่นครมหาสมบัติ”

โดยอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

14.10 น. เสวนาเรื่อง“สถานการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ปี 2560”

โดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 น. เสวนาเรื่อง“การพัฒนาอสังหาฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

โดยคุณอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

17.00 น. จบงาน /ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

“บัตรราคา 500 บาท”

ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-สกุลมาที่ FAX :055-224-233

EMAIL : ThaiPREA@gmail.com

 

Create Date : 22 กันยายน 2559    
Last Update : 22 กันยายน 2559 17:10:08 น.
Counter : 658 Pageviews.  

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ของชาวภูเก็ต ก่อกำเนิด บจก.ภูเก็ตพัฒนาเมือง


บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง ก็มาแล้วเพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น

บจก.ภูเก็ตพัฒนาเมือง ก็ตามมาอีกจังหวัดแล้วเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ต

บจก. ต่อไป จะเป็น เมืองไหน หรือจังหวัดไหนครับ


ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ของชาวภูเก็ตก่อกำเนิด บจก.ภูเก็ตพัฒนาเมือง


ภาพงานประชุมผู้สนใจร่วมหุ้นบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด วันที่ 11 ก.ย.2559 ณ.ห้องอาหารชั้น 12 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต ซึ่งวันนั้นได้รับหุ้นตามจำนวนที่ต้องการ


บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดก่อกำเนิดขึ้นเป็นอย่างไม่เป็นทางการด้วยเม็ดเงินลงทุนเบื้องต้น (ระยะ 1) 25 ล้านบาทหรือทุนจดทะเบียน100 ล้านบาท ระบบขนส่งมวลชน (low-floortransit bus) เกิดแน่ในอีก 6 เดือนข้างหน้าวันที่ 16 นี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ทราบโมเดลการลงทุนครั้งนี้ ขอบคุณ KKTT และผู้บริหารเมืองพร้อมผู้บริหารองค์กรเอกชนที่ร่วมในความสำเร็จในวันนี้รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด มีดังนี้

คุณก้าน ประชุมพรรณ์, คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช,คุณมนต์ทวี หงษ์หยก

คุณบุญ ยงสกุล, คุณเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์, คุณสุขแจนซิงค์เศรษฐี

และ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ปธ.เจ้าหน้าที่บริหารบจม.ช.ทวี และกรรมการ บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง)

โดยมีอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรเป็นที่ปรึกษา


สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นประกอบด้วย

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก อดีตนายกเทศมนตรีทน.ภูเก็ต,

คุณสมใจ สุวรรณศุภนา นายกเทศมนตรี ทน.ภูเก็ต,อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต,

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต,ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต,

รวมทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต


 

Create Date : 21 กันยายน 2559    
Last Update : 21 กันยายน 2559 14:37:01 น.
Counter : 947 Pageviews.  

(ขอนแก่น)สนข.ลงมติ อนุมัติให้ศึกษา "LRT" โดยเส้นทางนำร่อง สำราญ-ท่าพระ พร้อมเสนอให้เอกชนลงทุน


สนข.ลงมติ อนุมัติให้ศึกษา "LRT"โดยเส้นทางนำร่อง สำราญ-ท่าพระพร้อมเสนอให้เอกชนลงทุน

เมื่อวันที่ 29กรกฎาคม พ.ศ. 2559ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุมติดตามและพิจารณาความคืบหน้าของผลการศึกษาออกแบบโครงการฯครั้งที่ 3ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับกลาง (Interim Report) รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1และรับฟังข้อชี้แจงพร้อมการรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบฯซึ่งคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลการศึกษาออกแบบครอบคลุมทั้งด้านการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรมตัวรถ การลงทุน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานในที่ประชุมและมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายยินชัยอานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุลผู้อำนวยการส่วนโยธา นายชาญณรงค์ บุริสตระกูลรักษาการประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทยรองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ เข้าร่วมประชุมผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครองรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะรองผู้จัดการโครงการศึกษาออกแบบฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันผลการศึกษามีความคืบหน้าแล้ว 50.2%ล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ 5.1%เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบฯ ครั้งที่ 2/2559 มีมติให้คณะที่ปรึกษาโครงการฯทำการศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้ง BRTและ LRT เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจให้เหมาะสมกับแนวทางพัฒนาเมืองและความต้องการของประชาชนทำให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เพราะถือเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากสนข. สามารถตัดสินใจว่าจะเลือกระบบใด ก็จะทำให้การศึกษาออกแบบทำได้รวดเร็วมากขึ้นด้าน นายสิริรัฐ ชุมอุปการรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ชาวขอนแก่น มีความเห็นร่วมกันว่าต้องการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะรูปแบบ LRT ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลจะพบว่าทุกภาคส่วนในขอนแก่นทั้งภาครัฐและเอกชน ก็สนับสนุนและอยากเห็นระบบขนส่งมวลชนแบบ LRTเกิดขึ้นในขอนแก่น รวมถึงแผนการพัฒนาจากรัฐบาลที่ได้อนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตลอดจนโครงการรถไฟความเร็วสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตส่งผลให้ขอนแก่นมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ LRTเพื่อประกอบกันเป็นโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีศักยภาพและแก้ปัญหาการจราจรครอบคลุมถึงอนาคต จึงอยากให้ สนข.ตัดสินใจเลือกขับเคลื่อนโครงการขนส่งมวลชนเป็นรูปแบบ LRTทั้งนี้คณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีมติร่วมกันเห็นชอบให้ศึกษาเส้นทางโครงการนำร่องสายเหนือ - ใต้ (สำราญ - ท่าพระ) ระยะทาง 23 กิโลเมตร รวม 16 สถานี เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LightRail Transit - LRT) พร้อมเสนอให้จัดหาเอกชนลงทุนทั้งหมดโดยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการศึกษาต่อให้แล้วเสร็จเป็นระบบ LRTและนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
เครดิต khonkaenthinktank.com

//khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=22
 

Create Date : 01 สิงหาคม 2559    
Last Update : 1 สิงหาคม 2559 22:08:55 น.
Counter : 728 Pageviews.  

เชิญฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและการขนส่งมวลชน "จากขอนแก่น สู่ภูเก็ต"


ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ

จากขอนแก่น สู่ ภูเก็ต

ประสบการณ์การพัฒนาเมือง

และการขนส่งมวลชน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต

โดย

อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด
ดำเนินรายการโดย

นพ.โกศล แตงอุทัย

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต

ฐาปนา บุณยประวิตร

สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาด

ลงทะเบียนฟรี

โทรศัพท์ : 084-295-7108

อีเมล์ : srikit_j@hotmail.com (under score เป็นตัว “j” นะครับ)

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2559

รับจำนวน 60 คน

(ขอนแก่นโมเดล)

ชมพรีเซ็นเตชั่น 31 ภาพ กับ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กลุ่มนักธุรกิจชาวจังหวัดขอนแก่นผู้ผลักดันโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา และการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม (TOD)

//rattanakosin.org/khonkaen-kktt/(ขอนแก่นโมเดล)(ขอนแก่นโมเดล)


บทความที่เชื่อมโยง

(ขอนแก่น) รถไฟฟ้า (TRAM) รอEIA-เตรียมระดมทุน1.5หมื่นล้านคาดปักเสาเข็มปี’60

//rattanakosin.org/tram-kk-kickoff60/

ที่ขอนแก่น 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น +องค์กรภาคเอกชนอีก 50 แห่ง จับมือกันเลือกระบบรถไฟฟ้ารางเบา

//rattanakosin.org/tram-kk-infrastructure/

(ขอนแก่น) กับรูปธรรมความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเมืองไปข้างหน้า บนความพึงพอใจทุกฝ่าย และความเข้มแข็งของชุมชน

//rattanakosin.org/khonkaen-brainstorm/

 

Create Date : 28 กรกฎาคม 2559    
Last Update : 28 กรกฎาคม 2559 23:40:15 น.
Counter : 488 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

BlogGang Popular Award#13


 
เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.