ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(ขอนแก่น)ศูนย์วิจัยข้าวฯ ขก. เลือกแปลงบ้านโคกสี หลีกทางตั้งสถานี LRT (ระบบขนส่งมวลชนรางเบา)
เครดิตภาพ :Jiamsak Tongrung

(ขอนแก่น)ศูนย์วิจัยข้าวฯขก. เลือกแปลงบ้านโคกสี หลีกทางตั้งสถานี LRT (ระบบขนส่งมวลชนรางเบา)

วันที่ 7 พฤจิกายน 2559 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)จังหวัดขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา(LRT) สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น


โดย นายชัยธวัช เนียมศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมซึ่งมีวาระการเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์วิจัยข้าวฯแห่งใหม่เป็นเรื่องสำคัญในการประชุมคณะทำงานครั้งนี้เพื่อหลีกทางให้โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น


นายพิบูลย์วัฒน์ ยังสุขผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวรายงานผลการศึกษาการคัดเลือกพื้นที่ว่ามีพื้นที่ 2แปลงที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นได้ทำการศึกษาและคัดเลือกคือ 1.พื้นที่บริเวณบริษัทขอนแก่นบุญรอดบริเวอรี่จำกัด (โรงเบียร์ท่าพระ) ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดประมาณ 700 ไร่ 2.พื้นที่บริเวณบ้านโคกสีหลังโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ตำบลโคกสีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดประมาณ 704 ไร่


ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 แปลง มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องสภาพที่ดินที่มีเกลือชั้นผิวดินไม่เกิน1 เปอร์เซ็นต์และไม่ห่างไกลตัวเมืองเกิน 30กิโลเมตร ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 700 ไร่ นายพิบูลย์วัฒน์ กล่าวต่อว่า

มูลค่าที่ดินของแปลงบริเวณบริษัทขอนแก่นบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด(โรงเบียร์ท่าพระ) มีมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 1 ล้านบาท ส่วนแปลงบริเวณบ้านโคกสีเฉลี่ยไรละ 6.5 แสนบาทเมื่อพิจารณาในแง่ของมูลค่าจะพบว่าแปลงบริเวณบ้านโคกสีมีความเหมาะสมที่สุดนอกจากนี้พื้นที่แปลงบ้านโคกสียังอยู่ติดเขตชลประทานมีน้ำให้ทำนาจึงสรุปได้ว่าศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นให้ความสนใจและเลือกพื้นที่แปลงบริเวณบ้านโคกสี

อ้างอิงบทความจาก อีสานบีซวีค ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้

//www.isaanbizweek.com/3708
 

Create Date : 10 พฤศจิกายน 2559    
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2559 21:48:29 น.
Counter : 840 Pageviews.  

"ภูเก็ตพัฒนาเมือง" เชิญร่วมรับฟังบรรยาย "แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต" ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญท่านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือพื้นที่ใกล้เคียงเข้าฟังการบรรยายพิเศษและร่วมให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตในงานประชุมสามัญของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด งานวันพรุ่งนี้ (8พ.ย.) เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป 

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนท่านที่สนใจขอให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม link:

https://goo.gl/forms/EZw3uJBbMd0gEIHO2

13.00-13.30 น. ผู้ถือหุ้นบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ลงทะเบียนรับเอกสาร

13.40-14.30 น. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ครั้งที่ 1/2559

14.30 น. ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษลงทะเบียน

15.00-1.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเปิดประชุมและบรรยายหัวข้อ “แนวคิดและ

แนวทางในการพัฒนาภูเก็ต”

15.45-18.00 น. อ.สุรเดชทวีแสงสกุลไทย

(CEOKKTT-ขอนแก่นพัฒนาเมือง, CEO CHO, รองคณบดี ว.ปกครอง ม.ข.)

                             บรรยายพิเศษเสนอแนวทางและการบริหารแก่บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกั

(PKCD)ที่จะประสานร่วมกับทางราชการ เพื่อพัฒนาภูเก็ตได้อย่างไร

18.30 น. แถลงข่าวแนะนำบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

19.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน


 

Create Date : 07 พฤศจิกายน 2559    
Last Update : 7 พฤศจิกายน 2559 17:28:40 น.
Counter : 728 Pageviews.  

ผังเมืองเขตเศรษฐกิจตาก “ฉลุย” เร่ง “12 โปรเจ็กต์ใหญ่” ชูจุดขาย 3 เมืองหลัก “แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด”

อ้างอิง ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม– 2 พฤศจิกายน 2559


ผังเมืองเขตเศรษฐกิจตาก “ฉลุย” เร่ง “12โปรเจ็กต์ใหญ่”

ชาวตาก หนุนผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก คาดอีก 3 เดือนกรมโยธาธิการฯ อนุมัติ

ชูจุดขาย 3 เมืองหลัก “แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด”เป็นศูนย์เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว

เร่งเดินหน้า 12 โปรเจ็กต์ใหญ่ ด้านกลุ่มทุนแห่ปักธง “เดอะมอลล์”เล็งผุดศูนย์การค้า “รพ.กรุงเทพ”ปั้นศูนย์บริการสุขภาพครบวงจร

นายฐาปนาบุณยประวิตร ผู้จัดการโครงการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบริษัทพิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ได้ประชุมเสนอข้อคิดเห็นย่อยครั้งที่ 2ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ไปเมื่อวันที่19-21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด พบพระ และแม่สอดซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และประชาชนได้รับทราบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นทางการและได้ให้ความเห็นชอบโครงการประกอบผังที่ผ่านการพิจารณาของพื้นที่แล้วทั้งสิ้น 12โครงการ


(ภาพ) การเสวนาวิชาการ เรื่องแนวทางการออกข้อกำหนดทางผังเมืองเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรแหล่งน้ำ และพื้นที่สีเขียวในเมือง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.00ณ.ศูนย์ประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด ประกอบโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี อจ.พนัส นามสูตร อจ.สิงห์ พงษ์สุทธ์ ผอ.ชลประทานตากตัวแทนจากเขตอนุรักษ์ป่าไม้ตาก และตัวแทนจาก สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย อจ.ธนกฤต มีสมจิตร


โดยขั้นตอนที่จะดำเนินการหลังจากนี้อีกราว1 เดือน คือ คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน จะมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อรับรองผังร่างและรับรองแผนงาน/โครงการผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจากนั้นจะนำเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาอนุมัติผังร่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกราว 3 เดือน

นายฐาปนากล่าวว่า จุดเน้นของผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอยู่ที่ 3 เมืองหลัก คืออำเภอแม่สอด พบพระ และแม่ระมาด เป็นศูนย์เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ศูนย์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว โดยมีโครงการประกอบผัง ที่ผ่านการพิจารณาของพื้นที่แล้ว 12โครงการ ได้แก่

1.โครงการศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองแม่สอด จำนวน 2 ศูนย์ซึ่งกำหนดบทบาทเป็นใจกลางศูนย์เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างเทียบเท่าจังหวัดพิษณุโลก

2.โครงการศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมเมือง 3 ศูนย์ คือ ศูนย์แม่ปะ(อำเภอแม่สอด) ศูนย์พบพระ (อำเภอพบพระ) และศูนย์แม่ระมาด (อำเภอแม่ระมาด)โดยศูนย์แม่ปะ ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นใหม่ในที่ดินว่างเปล่า เป็นการออกแบบเมืองใหม่มีความทันสมัยตามเกณฑ์ Smart Growth โดยมีใจกลางเป็นศูนย์การค้า โรงแรมและศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมด้วยที่อยู่อาศัยแนวตั้งซึ่งจะเป็นศูนย์เศรษฐกิจใหม่ของอนุภูมิภาค และภาคเหนือตอนล่างรองรับการลงทุนด้านค้าปลีก โรงแรมและโรงพยาบาลระดับ 5 ดาว และศูนย์สุขภาพขนาดใหญ่พร้อมที่อยู่อาศัยรวม ทั้งนี้ในพื้นที่ศูนย์แม่ปะ พบว่ายังมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกราว 4 หมื่นไร่ที่สามารถพัฒนาโครงการต่างๆ ได้ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มทุนใหญ่หลายกลุ่มได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน ได้แก่กลุ่มเดอะมอลล์ ที่มีแผนจะพัฒนาศูนย์การค้า ขณะที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ก็เตรียมที่จะพัฒนาพื้นที่ในศูนย์นี้สร้างศูนย์บริการสุขภาพขนาดใหญ่ครบวงจรรวมถึงกลุ่มโนโวเทล ที่มีแผนสร้างโรงแรมคาดว่าการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตศูนย์นี้รวมถึงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ จะเห็นเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

3.โครงการศูนย์เศรษฐกิจเขตเมือง 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แม่จะเราอำเภอแม่ระมาด กำหนดเป็นที่อยู่อาศัยและกิจกรรมบริการพาณิชยกรรมรองรับสนามบินแห่งที่ 2

4.โครงการศูนย์เศรษฐกิจชานเมือง 3 ศูนย์

5.โครงการศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรม และโลจิสติกส์แห่งที่ 1เป็นศูนย์พาณิชยกรรม และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางคู่ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เตรียมจะก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอดในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างประเทศจากแม่สอดเข้าสู่เมืองเมาะละแหม่ง-ย่างกุ้ง

6.สำหรับโครงการที่ 6 คือศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมและโลจิสติกส์ท่าสายลวด เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอบพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 1 เป็นศูนย์การเดินทางท่องเที่ยวและการค้าระหว่างอนุภูมิภาค

7.ครงการศูนย์เศรษฐกิจฯ แห่งที่ 3เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแม่สอด และสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 ซึ่งจะเป็นศูนย์การคลัง และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชื่อมอนุภูมิภาคด้านทิศตะวันตก

8.โครงการศูนย์เศรษฐกิจฯ แห่งที่ 4 อำเภอพบพระเป็นศูนย์การคลัง และการขนส่งสินค้าด้านทิศใต้ มีพื้นที่พัฒนาได้ราว 14,000 ไร่

ขณะนี้ทางหลวงชนบทมีแผน ที่จะก่อสร้างถนน 4 เลน

9.โครงการศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่องแคบ อำเภอพบพระเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเกษตรนิเวศ มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ราว 26,000 ไร่

10.โครงการศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศขะเนจื้อเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอแม่ระมาด ถือเป็นโครงการที่หลายหน่วยงานได้เข้าไปพัฒนาแล้วอาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งงบประมาณราว 3 ล้านบาทเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

11.โครงการศูนย์การประชุมของเทศบาลนครแม่สอด แห่งที่ 2ซึ่งจะก่อสร้างที่อำเภอแม่ระมาด

12.โครงการสนามบินนานาชาติ แห่งที่ 2 ซึ่งจะก่อสร้างที่อำเภอแม่ระมาด

เครดิต ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559

ทีมงาน Smart Growth Thailand ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ

ชมภาพผัง และทัศนียภาพโครงการศูนย์เศรษฐกิจผังและทัศนียภาพโครงการศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศขะเนจื้อผังศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศช่องแคบ

ผังศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมและโลจิสติกส์วาเลย์ตำบลวาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก

ผังศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองโรบินสันและศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมเมืองแม่ปะอ.แม่สอด
 

Create Date : 31 ตุลาคม 2559    
Last Update : 31 ตุลาคม 2559 23:57:39 น.
Counter : 904 Pageviews.  

ภูเก็ต Smart City งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016

ภูเก็ต Smart City งานStartup Thailand and Digital Thailand 2016

งาน Startup Thailand and DigitalThailand 2016 มาจัดถึงจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของการทำ SmartCity ของประเทศไทย ด้วย

เลยพามาดูประเด็น Smart City ของจังหวัดภูเก็ตกันโดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้

เพื่อการจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนเป็นโมเดลเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดทั้งหมดชมที่วีดีโอด้านล่าง
เครดิต รายการไอที24ชั่วโมง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี ทางช่อง 9MCOT HD และ Modern 9TV เวลาประมาณ 20.10 น.

www.it24hrs.com

ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ

อีกคลิปจาก ThailandStartUp ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ   


 

Create Date : 28 ตุลาคม 2559    
Last Update : 28 ตุลาคม 2559 14:26:55 น.
Counter : 719 Pageviews.  

นายกเทศมนตรีขอนแก่น ดัน “รถรางเบา(LRT)” เพื่อขอนแก่น

นายกเทศมนตรีขอนแก่น ดัน “รถรางเบา(LRT)” เพื่อขอนแก่น #ขอนแก่นโมเดล


นายกฯนครขอนแก่นย้ำหากโครงการมีความขัดแย้งจะไม่ดำเนินการพร้อมชื่นชมกลุ่มบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง(KKTT) กล้าลงทุนทั้งที่โอกาสกำไรน้อยเชื่อมั่นทำเพื่อเมืองขอนแก่นในฐานะเป็นคนขอนแก่นที่ผ่านมาเชิญหลายรัฐบาลมาช่วยแต่ไม่มีใครสามารถทำได้


นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่าพลเมืองขอนแก่นเป็นคนที่ตื่นรู้ หากทำอะไร คนก็จะเกาะขบวนเฝ้าติดตามให้การพัฒนาขอนแก่นสำเร็จ จนที่อื่นๆ จับตามองว่าจังหวัดขอนแก่นไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ต้องจับตาให้ดี
คำถามหลายคำถามที่อาจสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการสร้างรถไฟฟ้ารางเบาว่าสร้างตัดห้างใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือไม่? ต้องไปดูตัวอย่างรถไฟฟ้าที่กรุงเทพฯก็ตัดศูนย์การค้าสยามกับเซ็นทรัลเวิล์ดเป็นเส้นแรกคนกรุงเทพฯ เขาไม่ว่าอะไรโครงการก็เดินหน้าต่อได้


“สภาเมืองเราก็เคยทำความเข้าใจกันหลายต่อหลายครั้งว่าการพัฒนาขอนแก่นบ้านเรา หากโครงการไหนทำแล้วทะเลาะกัน ทำแล้วเจ็บตัวจะไม่ทำเพราะทำแล้วคนทำงานเสียกำลังใจ”นายธีระศักดิ์กล่าว


นายธีระศักดิ์ กล่าวว่าโครงการระดับหมื่นล้านบาทใครจะกล้ามาลงทุนถ้าไม่ใช่คนขอนแก่นปัจจุบันนักธุรกิจกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมืองต้องแบกรับภาระความเสี่ยงหลังจากศึกษาแล้วว่าค่าตั๋วโดยสารจะคืนทุนได้เพียง 40เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีก 60 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยเห็นใจผู้กล้าเหล่านี้บ้าง
“ที่ผ่านมาเคยไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งเจ้ากระทรวง กรม กอง มาหลายรัฐบาลแล้วโครงการก็หยุดนิ่งไม่ไปไหนมาไหนทั้งยังพูดว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายสร้างระบบขนส่งสาธารณะให้ขอนแก่น”นายธีระศักดิ์กล่าวและว่า


โมเดลที่รัฐลงทุนระบบขนส่งสาธารณะให้หมดประสบการณ์ที่ผ่านก็เห็นชัดแล้วว่าไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นที่ขอนแก่น ให้แค่งบศึกษาแต่งบทำไม่มีให้ บริษัทกรุงเทพธนาคมที่ทำรถไฟฟ้าที่กรุงเทพฯทำจนเกือบหมดสัมปทานถึงคืนทุน


แต่เมื่อขอนแก่นบอกว่าขอให้รัฐลงทุนที่ดินให้ ขอใช้เกาะกลางถนนเรียนกรมทางหลวงขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าวสังกัดกระทรวงเกษตรและกรมธนารักษ์เจ้าของพื้นที่ให้ท่านเหล่านั้นทราบ ชี้แจงเหตุผล ทุกฝ่ายก็พร้อมจะร่วมมือ


ด้านเอกชนที่จัดตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองลงทุนโครงสร้างทั้งหมดและบริหารโครงการจึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ทาง คสช. ก็อนุมัติในหลักการให้เดินหน้าที่ขอนแก่นรัฐบาลก็เอาด้วย สนข.ก็อดทนกับขอนแก่นมานาน แก้ทุกอย่าง เรื่องมากก็เรื่องมากกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องขอบพระคุณท่าน


โครงการที่ขอนแก่นพัฒนาเมืองทำ ยังเป็นหน้าเป็นตาให้คนขอนแก่นเป็นโมเดลให้จังหวัดภูเก็ตเดินตาม จนได้มีการจัดตั้งบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง


นายธีระศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลหลายยุคเคยกล่าวจะลงทุนสร้างระบบขนส่งให้ภูเก็ตทั้งหมดแต่ไม่เคยสำเร็จเพราะคนภูเก็ตไม่ทำงานร่วมกันเหมือนอย่างขอนแก่นที่ประยุกต์ใช้แนวคิด3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ทั้งภาครัฐ ประชาชนและวิชาการ ร่วมกันทำงาน หน่วยงานราชการของภูเก็ต เช่นทางหลวงที่ผ่านมาไม่เอาด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ไปใช้ผิวจราจรของทางหลวงภูเก็ตเห็นว่าขอนแก่นทำได้ก็เลยทำตามแบบที่ขอนแก่นทำ
“ผมจึงไม่อยากให้พลเมืองชาวขอนแก่นติดกับดักความขัดแย้งแต่อยู่ร่วมบนความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเหมือนแจกันดอกไม้ที่มีหลายสี จัดออกมางดงาม หากอยากมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของก็สามารถซื้อหุ้นได้เพื่อช่วยให้มีรถไฟฟ้ารางเบาที่จังหวัดขอนแก่น”


เครดิต บทความ //www.isaanbizweek.com/3169#.V_-WDSR83BI
 

Create Date : 25 ตุลาคม 2559    
Last Update : 25 ตุลาคม 2559 4:39:18 น.
Counter : 865 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.