ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เหลือแต่ภาครัฐ ??? โครงการเมืองเก่าลพบุรี จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไรดี...เอกชน,นักวิชาการ,ภาคประชาชนก็เต็มที่กันแล้วรวมภาพ หลายๆ กิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้น ให้ทุกฝ่ายหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจัง

โครงการเมืองเก่าลพบุรีจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไร ถ้ารัฐ ยังมองไม่เห็นความสำคัญของความต้องการของคนในพื้นที่

หลายท่าน ก็เต็มที่ ลงพื้นที่กันเพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับเมืองเก่าลพบุรีในแง่มุมต่างๆ

พอดีวันนี้เข้า Facebook ไปเห็นข้อความหนึ่งอ่านแล้วสะท้อนความจริงใจของภาคส่วนต่างๆได้ดีทีเดียว...จึงอยากนำเสนอให้กับชุมชนหรือผู้สนใจทั่วไปได้ใช้พินิจพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน เพราะบ้านเมืองเรามันจะก้าวกันไปข้างหน้า ในรูปแบบไหน...ตลอดจนความร่วมมืออย่างจริงใจยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน ของส่วรวมจริงแท้แค่ไหน หรือแค่วลี ที่พูดๆ กันว่าทำเพื่อประชาชน แต่เวลาทำกลับไม่มีรูปธรรม เหมือนกับอีกหลายโครงการที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด...

เข้าเรื่องบทความสั้นๆ ที่ผมคัดลอก มาจาก นักผังเมือง และสถาปนิกอาวุโสซึ่งลงพื้นที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการเมืองเก่าลพบุรีมานานพอสมควร....ซึ่งผมว่ามันสะท้อนอะไรได้อย่างลุ่มลึกทีเดียว....

Credit อ.Jon X. Virochsiri

Copy//ได้สนทนากับนักทำสื่อกลุ่มหนึ่งในลพบุรีพบว่าพวกเขาส่วนใหญ่ยังมองว่าการที่จะทำให้คนท้องถิ่นเกิดความตื่นตัวเรียกร้องความต้องการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนนั้นไม่น่าจะเป็นผลสำเร็จได้มากนักหากภาครัฐยังไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจัง อาจจะเนื่องมาจากประสบการณ์ยาวนานของพวกเขาที่พบว่าภาครัฐรวมทั้งอปท.เองด้วยล้วนมี agenda ที่จะทำสิ่งต่างๆตามเป้าหมายของภาครัฐที่ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อส่วนตนและส่วนกลางที่กรุงเทพวงจรอุบาทว์นี้น่าจะเป็นสาเหตุหลักของการพัฒนาแบบทำลายทรัพยากรท้องถิ่นของประเทศที่กำลังเกิดขึ้นทั่วไปแม้ในกรุงเทพฯนี้เองก็ไม่เว้นวลีที่ว่าประชาชนคือเจ้าของผู้มีสิทธิมีเสียงในแผ่นดินยังเป็นเพียงแค่คำขวัญหรูๆอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยเท่านั้น

สื่อท้องถิ่นบางท่านก็ยอมรับว่ามีข้อจำกัดในการเสนอข่าวที่หากไม่เป็นที่พอใจของผู้นำท้องถิ่นและภาครัฐผมเห็นว่าส่วนหนึ่งของปัญหาคือประชาชนยังไม่ได้รับความสนใจที่เพียงพอให้จากตัวสื่อเองให้ช่วยเป็นฐานของสื่อเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาและจะช่วยให้สื่อสามารถนำเสนอได้โดยไม่ต้องเกรงใจภาครัฐ

ภาครัฐทั้งท้องถิ่นและส่วนกลางมีหน้าที่ในการบริการประชาชนตามสิทธิโดยรัฐธรรมนูญและบริการนั้นควรเป็นสิทธิของประชาชนที่จะกำหนดความต้องการของตนในขอบเขตความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เตรียมนำเสนอโครงการเมืองเก่าลพบุรีเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานต่างๆ ที่มากมายและสภาพค่อนของสมบูรณ์ของเมืองเก่าลพบุรี โดย สถาปนิก นักออกแบบ นักผังเมืองตลอดจนนักวิชาการ ในหลายสาขา รวมทั้งครูบาอาจารย์ และศิลปินหลายท่านได้ลงพื้นที่กันมานานแล้ว

อย่างไรก็แล้วแต่...ขอเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่ม Lopburi Old Town ตามลิ้งก์ https://www.facebook.com/groups/179351058778190/

...ร่วมกัน "ปลุก" ...ยักษ์หลับ(เมืองเก่าลพบุรี)...คืนความมีชีวิตชีวา ให้โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีอย่างมากมาย และสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากที่เมืองเก่า แห่งนี้....


 

Create Date : 08 สิงหาคม 2555    
Last Update : 8 สิงหาคม 2555 11:53:30 น.
Counter : 1665 Pageviews.  

เชิญร่วมสัมมนา “แนวทางและกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี”

การสัมมนา เกี่ยวกับเรื่องแนวทางและกระบวนการฟื้นฟูอนุรักษ์เมืองเก่าลพบุรีจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒ ครั้ง สัมมนาครั้งละ ๒ วัน

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕


กำหนดการสัมมนาวิชาการและเสวนา

เรื่อง แนวคิดและกระบวนการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี

วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕


วันที่ ๙ สิงหาคม๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๘.๐๐ – ๙.๐๐ น ลงทะเบียน

๙.๐๐ - ๙.๑๕ น พิธีเปิดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น ภาพรวมการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในเมืองเก่าลพบุรี โดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

๑๐.๐๐ - ๑๒. ๐๐ น เสวนาเรื่อง กรณีศึกษาการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในเมืองเก่าน่านบริบทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองตามแนวทาง Smart Growth และระบบการจราจรที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนเมือง

อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าน่าน

อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดำเนินการเสวนา โดย คุณ ปองขวัญ LASSUS อุปนายกฝ่ายอนุรักษ์สมาคมสถาปนิกสยาม

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น เสวนางานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี

อาจารย์ศรัณย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. สุดจิต สนั่นไหว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ สถาปนิกผู้ทำการศึกษาเรื่องเมืองเก่าลพบุรี

ดำเนินการเสวนา โดยคุณ ปองขวัญ LASSUS อุปนายกฝ่ายอนุรักษ์สมาคมสถาปนิกสยาม

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น สรุปผลการเสวนา

วันที่ ๑๐สิงหาคม ๒๕๕๕ การเสวนาแนวคิดกิจกรรมการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาในบริเวณเมืองเก่าลพบุรี ณลานสวนราชานุสรณ์

๘.๐๐ – ๙.๐๐ น พร้อมกันที่สวนราชานุสรณ์ชมนิทรรศการเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในเมืองเก่าลพบุรี

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น เริ่มขบวนออกจากจุดตั้งต้นบริเวณลานสวนราชานุสรณ์ โดยขี่จักรยาน นั่งสามล้อ, รถราง ชมเมืองและรับฟังการนำเสนอนิทรรศการของแต่ละพื้นที่โดย ตัวแทนผู้นำชุมชน ใน ๖ พื้นที่

-พื้นที่ ๑ ย่านพระนารายณ์ราชนิเวศน์

-พื้นที่ ๒ ย่านลานศิลปวัฒนธรรมบริเวณศาลพระกาฬและทางรถไฟผ่านปรางค์สามยอด

-พื้นที่ ๓ คลองเรือกด้านทิศเหนือ

-พื้นที่ ๔ คลองเรือกด้านทิศใต้

-พื้นที่ ๕ ย่านประตูชัย กำแพงเมืองด้านทิศใต้

-พื้นที่ ๖ ท่าเรือหลวงบันได๕๑ ขั้น

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวันที่ลานสวนราชานุสรณ์

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น เปิดเวทีเสวนาและแสดงความคิดเห็น

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น สรุปผลการเสวนาและกำหนดแนวทางสำหรับอนาคตการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในเมืองเก่าลพบุรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย แจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

036-413096


กำหนดการ

การสัมมนาวิชาการ"จะอนุรักษ์กันอย่างไรในคุณค่าของ

ศิลปสถาปัตยกรรมต่างยุคสมัยในลพบุรี"

วันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

๘.๐๐ – ๙.๐๐ น ลงทะเบียน

๙.๐๐ – ๙.๑๕ น พิธีเปิดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

๙.๑๕ – ๑๐.๔๕ น ศิลปะสถาปัตยกรรมต่างยุคสมัยในลพบุรี : สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมร สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น พัก

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยคณะราษฏร ยุคจอมพลป.พิบูลสงคราม

โดย อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น เสวนา :จะรักษาคุณค่าสถาปัตยกรรมในลพบุรีให้คงอยู่ได้อย่างไร

โดย นายฉลวย จารุภานานนท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่๑ ราชบุรี

ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรี

นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจ.ลพบุรี

นางนงลักษณ์ขวัญแก้ว ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี

นายสมควรสุขดา ตัวแทนภาคประชาชน

นายฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ สถาปนิก

ดำเนินรายการโดย นางปองขวัญ LASSUS อุปนายกฝ่ายอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยาม

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น พัก

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น สรุปผลการเสวนาและตอบข้อซักถาม

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

๙.๐๐ น ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นำชมศิลปะสถาปัตยกรรมต่างยุคสมัยในลพบุรี

โดยอาจารย์ภูธร ภูมะธน และ ผศ.ดร. ปรีดีพิศภูมิวิถี

- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

- พระนารายณ์ราชนิเวศน์

- บ้านวิชาเยนทร์

- ตลาดท่าโพธิ์

- ปรางค์สามยอด

- วัดสันเปาโล

- เพนียดคล้องช้าง

- พระที่นั่งเย็น

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น นำชมศิลปะสถาปัตยกรรมต่างยุคสมัยในลพบุรี(ต่อ)

- โรงภาพยนตร์ทหารบกและบริเวณโดยรอบ

- โรงพยาบาลอานันทมหิดล

- ตึกชาโต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เตรียมนำเสนอโครงการเมืองเก่าลพบุรีเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานต่างๆ ที่มากมายและสภาพค่อนของสมบูรณ์ของเมืองเก่าลพบุรี โดย สถาปนิก นักออกแบบ นักผังเมืองตลอดจนนักวิชาการ ในหลายสาขา รวมทั้งครูบาอาจารย์ และศิลปินหลายท่าน ได้ลงพื้นที่กันมานานแล้ว

อย่างไรก็แล้วแต่...ขอเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่ม Lopburi Old Town ตามลิ้งก์ https://www.facebook.com/groups/179351058778190/

...ร่วมกัน "ปลุก" ...ยักษ์หลับ(เมืองเก่าลพบุรี)...คืนความมีชีวิตชีวา ให้โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีอย่างมากมาย และสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากที่เมืองเก่า แห่งนี้....

เรื่องราวย้อนหลัง เกี่ยวกับเมืองเก่าลพบุรีที่ผมเคยลงเนื้อหาในบล็อก ดูตามลิ้งก์ครับ

-มีใครรู้บ้าง ? ว่า เมืองเก่าลพบุรี (“ละโว้”เดิม) มีความคล้ายคลึงกับเมืองเก่า เลอเวิ่น (Leuven)ในเบลเยี่ยม....ชาวลพบุรี ต้องร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งเพื่อให้เมืองน่าอยู่แบบเค้ากันครับ.... //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/04/23/entry-1

-ยักษ์หลับ (โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ยังสมบูรณ์มาก) จะถูก “ปลุก”อีกครั้ง?.... “โครงการเมืองเก่าลพบุรี”จะเป็นโครงการแค่ “ในฝัน” หรือ โครงการที่ “เป็นจริง” ขึ้นอยู่กับ“ความจริงใจ” ของทุกฝ่าย //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/04/24/entry-1

-ถึงนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆที่สนใจพื้นที่การศึกษาแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมโอกาสดีๆ แถมช่วยประเทศชาติได้แน่นอนครับ.... //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/04/26/entry-1

-รณรงค์ ระดมสมอง ระดมกำลัง “ประสานงาน”ตั้งแต่อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตนักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมไทยกันครับ //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/04/29/entry-1

ตามอาจารย์กบ ไป”เมืองเก่าลพบุรี”..เจอะ “ลอมพอก” ซึ่ง “ลอมพอก” ก่อให้เกิด Siam Fever ... กระแส ... เห่อสยาม (In trend Siam)...ของชาวยุโรปสมัยพระนารายณ์ฯ //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/05/01/entry-1

 

Create Date : 22 กรกฎาคม 2555    
Last Update : 22 กรกฎาคม 2555 10:44:30 น.
Counter : 953 Pageviews.  

เคยสงสัยกันบ้างมั้ยว่า คำว่า"ฝรั่ง" ที่หมายถึง ชาวตะวันตกผิวขาว มีที่มาจากไหน ? พร้อมคอมเม้นท์หลากหลาย


ภาพประกอบเล่าเรื่องคำว่า “ฝรั่ง”มีที่มาจากไหน....เครดิต ..สำรวจโลก

อ้างอิง Fanpage

รัตนโกสินทร์ ( Rattanakosin )https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202463873216335&set=a.202463863216336.42903.191353210994068&type=1

Copy//ท่านเคยทราบกันบ้างมั้ยครับคำว่า"ฝรั่ง"ที่หมายถึง ชาวตะวันตกผิวขาว มีที่มาจากไหน ?....

นานมาแล้ว ที่เรา เรียก ชาวต่างชาติผิวขาว ว่า"ฝรั่ง" ....แล้วเราพอทราบกันบ้างมั้ยครับว่า ทำไมถึง เรียก"ฝรั่ง" ลองอ่านเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากข้อมูลในอินเตอร์เน็ตกันดีกว่าครับ....

มี 3 ความเห็นครับ...

ความเห็นที่ 1 ดูเหมือนมีหลักฐานอ้างอิงครับลองอ่านกันดูครับ แล้วช่วยกันคิดครับ

จากคุณ @Piémsak Hongjamrassilp

Copy//ขออนุญาตมาแบ่งปันองค์ความรู้เรื่อง "ที่มาของคำว่าฝรั่ง" นะครับ

อันนี้มาจากหนังสือ"อภิธานศัพท์โปรตุเกส-เอเชีย" (Glossário Luso-Asiático) หน้า 406 ครับ แปลความได้ดังนี้นะครับ


FRANGUE, fringue. คำนี้มีที่มาจากภาษาเปอร์เซียว่า farangi,firingi (อาหรับ ifranji, firanji) เป็นคำที่กร่อนเสียงมาจาก"franco" ความหมายเดิมหมายถึง"ชาวยุโรปที่นับถือคริสต์" แต่ในอินเดียหมายถึงเฉพาะ"ชาวโปรตุเกส" และต่อมารวมถึง "ลูกผสมอินเดียโปตุเกส" และ"คริสตศาสนิกชน" และมีความหมายอื่นๆในภาษาถิ่น (อินเดีย)โดยเฉพาะในดินแดนดราวิเดียน. ในภาษากงกานี (Concani, ภาษาลูกผสมที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาโปรตุเกสและภาษาอินเดียพื้นเมือง..ใช้พูดในเมืองกัว Goa) คำว่า fringi จะหมายถึง"ชาวโปรตุเกส" เท่านั้น โดยทำหน้าที่เป็นคำนาม และ คำคุณศัพท์.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151084887536293&set=p.10151084887536293&type=1&theater

ความเห็นที่ 2 อ้างอิงจาก ลิ้งก์ สำรวจโลก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150567801237226&set=a.10150355040307226.368113.146609607225&type=1&theater

copy//"ที่เราเรียกชาวตะวันตกว่าฝรั่งเนื่องจากตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาไทย และเรียกตัวเองว่าฟร้องซ์ซึ่งคนไทยเรียกกันไปมาจึงกลายเป็นคำว่าฝรั่ง "

ความเห็นที่ 3 จากอินเตอร์เน็ต ....

copy// "ฝรั่ง"เป็นคำเรียกติดปากของคนไทยที่เรียกชาวต่างชาติ จริงๆ แล้วคำว่าฝรั่งเค้าว่ากันว่าพวกแขกโซนอาหรับเป็นผู้เรียกก่อนใครเพื่อนเพราะเค้าได้ติดต่อสมาคมกับพวกฝรั่ง มานานแล้ว พวกเค้าจะเรียกชาวต่างชาติกันว่า"แฟรงก์"

สาเหตุที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าแฟรงก์เป็นชื่อของชาวยุโรปโบราณที่มีชื่อเสียงมากชาวแขกก็เลยเหมารวมเรียกชาวต่างชาติว่าแฟรงก์กันหมดแต่ไหงไม่รู้อีท่าไหนพออิมพอร์ตเข้ามาเมืองไทยในสมัยอยุธยาสำเนียงถึงเพี้ยนจากแฟรงก์เป็นฝารั่ง หรือ ฝรั่ง ซึ่งเรียกเพี้ยนต่อๆกันมาตามความถนัดของลิ้นอีกทอดหนึ่ง

คอมเม้นท์ต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับกระทู้ที่ผมตั้งใน Fanpage แล้วมีเพื่อนๆมาคอมเม้นท์กันครับ บนลิ้งก์ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202463873216335&set=a.202463863216336.42903.191353210994068&type=1

บรรยงค์ ศรีประทุม France ครับ= ฟรอง = ฝรั่ง

Pat Srimekaratna ไม่ France ก็ foriegnerล่ะครับ

Joji Theodoro ผมเคยเจอในเนต เขาว่าฝรั่งคนแรกที่มาบ้านเรา เป็นโปรตุเกส ชื่อ "แฟรงค์" มาจาก"เบงกอล" .. เราเรียกว่า "แฟรงค์เบงกอล" ก่อนจะเพี้ยนเป็น"ฝรั่งมังค่า" อ่ะครับ

รัตนโกสินทร์ ( Rattanakosin ) ข้อมูลเพิ่มเติม จากคุณ @Piémsak Hongjamrassilp

Copy//ขออนุญาตมาแบ่งปันองค์ความรู้เรื่อง "ที่มาของคำว่าฝรั่ง" นะครับ

อันนี้มาจากหนังสือ"อภิธานศัพท์โปรตุเกส-เอเชีย" (Glossário Luso-Asiático) หน้า 406 ครับ แปลความได้ดังนี้นะครับ

FRANGUE, fringue. คำนี้มีที่มาจากภาษาเปอร์เซียว่า farangi,firingi (อาหรับ ifranji, firanji) เป็นคำที่กร่อนเสียงมาจาก"franco" ความหมายเดิมหมายถึง"ชาวยุโรปที่นับถือคริสต์" แต่ในอินเดียหมายถึงเฉพาะ"ชาวโปรตุเกส" และต่อมารวมถึง "ลูกผสมอินเดียโปตุเกส" และ"คริสตศาสนิกชน" และมีความหมายอื่นๆในภาษาถิ่น (อินเดีย) โดยเฉพาะในดินแดนดราวิเดียน.ในภาษากงกานี (Concani, ภาษาลูกผสมที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาโปรตุเกสและภาษาอินเดียพื้นเมือง..ใช้พูดในเมืองกัว Goa) คำว่า fringi จะหมายถึง"ชาวโปรตุเกส" เท่านั้น โดยทำหน้าที่เป็นคำนาม และ คำคุณศัพท์.

REF: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151084887536293&set=p.10151084887536293&type=1&theater

Suwinai Krit ขอบคุณมากเลยมีหลายมุมให้เข้าใจเดิมเข้าใจว่า มาจาก france ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

เสรีวรรธน์ ธนาววุฒิ ผมว่า มาจากคำ นี้ Foreign ในภาษาอังกฤษมากกว่านะ แปลว่าต่างชาติ ตรงๆ ออกเสียงก็คล้ายๆ ฝรั่ง

Thich Sri เราคนไทยมาอยู่ต่างชาติเค้าก็เรียกเราว่า Foreign('ชึ่งเราก็คือ"ฝรั่ง"เหมือนกัน')ค่ะ!!!

Fern Somraks อืมมมใช่แล้วอาจหมายถึงคนต่างถิ่น บังเอิญเป็นยุคของโคโลนีที่มีชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาด้วยจำได้ว่าตอนเราอยู่ฝรั่งเศส เขาก็บอกว่า เราเป็นฝรั่ง แล้ว

ขอขอบคุณเนื้อหาจากอินเตอร์เน็ตและทุกท่านที่นำองค์ความรู้จากที่ต่างๆ มาเพิ่มเติม ส่วนคำว่า “ฝรั่ง”จะมาจากที่ไหน ก็แล้วแต่บุคคลจะพิจารณา หรือว่ามีหลักฐานอื่นๆมานำเสนอ ก็จะเป็นประโยชน์มากมายเลยครับ.....
 

Create Date : 20 กรกฎาคม 2555    
Last Update : 20 กรกฎาคม 2555 9:07:18 น.
Counter : 3200 Pageviews.  

ศิลปินไทย หัวใจเดียวกัน กับกิจกรรม”กระชากเส้น เล่นสี ขยี้เครยอง เพื่อ “ปลุก ยักษ์หลับ”เมืองเก่าลพบุรีศิลปินไทย หลายท่านลงพื้นที่ให้ความรู้ เพื่อ กระตุ้น ให้เกิดความรัก ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถานตลอดจนปลุกฝัง เยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะไทย

 
กิจกรรมสร้างสรรค์วาดภาพลายเส้น เมืองเก่าลพบุรี เสาร์ที่ผ่านมา ( ๓๐ มิถุนายน ๕๕)เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในโปรแกรม กระตุ้นและประชาสัมพันธ์ การเตรียมโครงการฟื้นฟูเมืองเก่าลพบุรี


กิจกรรมนำชม และกระชากลายเส้น เป็นหนึ่งในโปรแกรมการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม เมืองเก่าลพบุรี ที่ศิลปิน ครูบาอาจารย์หลายท่านร่วมกันลงพื้นที่เมืองเก่า เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นต่างๆตลอดจนถึงผู้มาเยือน ตระหนักถึงมุมมองต่างๆ ว่าบริเวณเมืองเก่ามีอยู่หลายสถานที่จริงๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมผ่านทางการวาดภาพโบราณสถานเมืองเก่าลพบุรี และสถานที่ใกล้เคียง ...

จัดโดย รศ. ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...

นิทรรศการของ รศ. Thirasak Wongcumnan สัปดาห์ที่ผ่านมา (๓๐ มิถุนายน๕๕) มีเพื่อนศิลปินของท่านมาร่วมแจมอีกถึง 4 ท่าน ได้แก่

อ.สุวิทย์ ใจป้อม,

อ.สมยศ คำแสง,

คุณ สายฝน โอสถ

คุณ วันวิสาแคล้วเคลื่อน

ชมภาพกิจกรรม กันได้ครับ...พร้อมวีดีโอ ตอนท้ายบทความครับงานนี้ ศิลปินให้ความรู้เต็มที่แก่เยาชน เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติWorkshop ภายในห้องเรียนก่อนครับ

เราไปดู Workshop ภาคสนามกันดูครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรครับ...อ.สุวิทย์ ใจป้อมกำลังกระชากลายเส้น ท่ามกลางโบราณสถานศิลปินไทยหัวใจเดียวกันครับ....เพื่อสร้างจิตสำนึกกันครับบรรยากาศคลาสสิค ภาคสนาม สำหรับเยาวชนอาจารย์ คอยแนะนำเยาวชนครับ...ผลงานของอาจารย์ที่กระชากเส้นในกิจกรรมวันนั้นครับ
ผลงานของเยาวชนตัวน้อยรุ่นเยาว์ผลงานของเยาวชนตัวน้อยรุ่นเยาว์

นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการเปิดให้ชมจนถึงปลายเดือน กรกฏาคม นี้ลองชมภาพในนิทรศการของศิลปินหลายๆท่านกันครับ...รับรองครับ...สุดยอด..ผมดูจากภาพยังชอบเลยครับ....

ชมวีดีโฮ กิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ครับ

ขอขอบคุณ ข้อมูลมากมายจาก อ. Jon X. Virochsiri ที่อนุเคราะห์ เนื้อหา และภาพ และขออภัยเกี่ยวกับรายชื่อศิลปินครูบาอาจารย์ บางท่าน ที่ผมอาจจะตกหล่นรายชื่อในการนำเสนอผลงานของบางท่าน มา ณที่นี้ด้วยครับ....

ภาพอัลบั้มกิจกรรม มากมายที่ผมอ้างอิงจาก อ. Jon ตามลิ้งก์https://www.facebook.com/media/set/?set=a.253906838058340.55521.100003170779894&type=1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เตรียมนำเสนอโครงการเมืองเก่าลพบุรีเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานต่างๆ ที่มากมายและสภาพค่อนของสมบูรณ์ของเมืองเก่าลพบุรี โดย สถาปนิก นักออกแบบ นักผังเมืองตลอดจนนักวิชาการ ในหลายสาขา รวมทั้งครูบาอาจารย์ และศิลปินหลายท่านได้ลงพื้นที่กันมานานแล้ว

อย่างไรก็แล้วแต่...ขอเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่ม Lopburi Old Town ตามลิ้งก์ https://www.facebook.com/groups/179351058778190/

...ร่วมกัน "ปลุก" ...ยักษ์หลับ(เมืองเก่าลพบุรี)...คืนความมีชีวิตชีวา ให้โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีอย่างมากมาย และสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากที่เมืองเก่า แห่งนี้....

 เรื่องราวย้อนหลัง เกี่ยวกับเมืองเก่าลพบุรีที่ผมเคยลงเนื้อหาในบล็อก ดูตามลิ้งก์ครับ

-มีใครรู้บ้าง ? ว่า เมืองเก่าลพบุรี (“ละโว้”เดิม) มีความคล้ายคลึงกับเมืองเก่า เลอเวิ่น (Leuven)ในเบลเยี่ยม....ชาวลพบุรี ต้องร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งเพื่อให้เมืองน่าอยู่แบบเค้ากันครับ.... //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/04/23/entry-1

-ยักษ์หลับ (โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ยังสมบูรณ์มาก) จะถูก “ปลุก”อีกครั้ง?.... “โครงการเมืองเก่าลพบุรี”จะเป็นโครงการแค่ “ในฝัน” หรือ โครงการที่ “เป็นจริง” ขึ้นอยู่กับ“ความจริงใจ” ของทุกฝ่าย //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/04/24/entry-1

-ถึงนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆที่สนใจพื้นที่การศึกษาแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมโอกาสดีๆ แถมช่วยประเทศชาติได้แน่นอนครับ.... //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/04/26/entry-1

-รณรงค์ ระดมสมอง ระดมกำลัง “ประสานงาน”ตั้งแต่อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตนักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมไทยกันครับ //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/04/29/entry-1

ตามอาจารย์กบ ไป”เมืองเก่าลพบุรี”..เจอะ “ลอมพอก” ซึ่ง “ลอมพอก” ก่อให้เกิด Siam Fever ... กระแส ... เห่อสยาม (In trend Siam)...ของชาวยุโรปสมัยพระนารายณ์ฯ //www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/05/01/entry-1

เชิญชวนกันมาชม นิทรรศการภาพลายเส้น ,สีน้ำสถาปัตยกรรมมรดกโลก จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี

//www.oknation.net/blog/thaitourismsociety/2012/05/21/entry-1
 

Create Date : 02 กรกฎาคม 2555    
Last Update : 2 กรกฎาคม 2555 20:21:34 น.
Counter : 1402 Pageviews.  

กิจกรรม กระชากลายเส้นที่เมืองเก่าลพบุรี กับศิลปินยอดฝีมือ... เสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๕๕กิจกรรมกระชากลายเส้นที่เมืองเก่าลพบุรี กับศิลปินยอดฝีมือ...

เสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน๕๕ กับศิลปินที่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยครับ ศิลปิน suwit jaipom....

กิจกรรมนำชม และกระชากลายเส้น แบบนี้ น่าส่งเสริมจริงๆครับ....

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ เป็นหนึ่งในโปรแกรมการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม เมืองเก่าลพบุรี ที่ศิลปิน ครูบาอาจารย์หลายท่านร่วมกันลงพื้นที่เมืองเก่า เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้คนในท้องถิ่นตลอดจนถึงผู้มาเยือน ตระหนักถึงมุมมองต่างๆ ว่าบริเวณเมืองเก่ามีอยู่หลายสถานที่จริงๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมผ่านทางการวาดภาพโบราณสถานเมืองเก่าลพบุรี และสถานที่ใกล้เคียง ...

วีดีโอ “รณรงค์ โครงการ อนุรักษ์"เมืองเก่าลพบุรี" ผ่าน Social media ที่ผ่านมา “


 

Create Date : 28 มิถุนายน 2555    
Last Update : 18 สิงหาคม 2555 15:57:40 น.
Counter : 1504 Pageviews.  

1  2  3  

Valentine's Month


 
เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.