เรนนี่ one
Location :
ภูเก็ต Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
( ^_^ )

Google
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เรนนี่ one's blog to your web]
Links
 

 
ประวัติพระนารายณ์


พระนารายณ์
พระนารายณ์ ทรงอยู่ในตำแหน่งพระผู้เป็นเจ้า ผู้ถนอมโลกองค์หนึ่งแห่งพระเป็นเจ้าทั้ง 3 ของ พราหมณ์ นามของเธอมีนับพัน คือเรียกตามฤทธิ์ ตามเดช ตามเหตุการณ์ที่ใช้เรียกอยู่เสมอนั้น เช่น วิษณุ หรือ พิษณุหริ (ผู้สงวน) อนันตไศยน (นอนบนอนันตนาค) ลักษมีบดี (ผัวลักษมี) จัตุรภุช (สี่กร)

ในฤคเวท พระนารายณ์มีนามเพียง พิษณุ และมิได้เป็นเทวดาชั้นสูงอย่างไร เป็นเพียงองค์กำลัง ของดวงตะวันเท่านั้น ในยุคไตรเพทปรากฏว่า พระพิษณุเป็นสหายกับพระอินทร์ แต่พระอินทร์ กลับเป็นใหญ่กว่า จนต่อมาในมหาภารตะและยุคปุราณะ ความรุ่งเรืองของพระพิษณุเจริญขึ้น จึงเลยเป็นใหญ่เป็นโต เข้ายึดนาม นารายณ์ แต่สมัยนั้นมา นามว่า นารายณ์ นี้ ชั้นเดิมเป็นนาม เรียกพระพรหมมาก่อน ได้ถูกแย่งไปเป็นนามของ พระพิษณุ ในสมัยที่มีความเจริญรุ่งโรจน์ ขึ้นภายหลัง
พระนารายณ์นี้มีกำเนิดว่า (นารายณ์สิบปางฉบับของหอพระสมุด) เมื่อเพลิงบรรลัยกัลป์สังหารโลก สิ้นแล้ว พระเวท พระธรรม ก็มาประชุมกันเข้า จึงบังเกิดพระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่งมีนามว่า พระปรเมศวร (พระอิศวร) พระองค์มีประสงค์จะสร้างสรรค์สร้างแผ่นดินซึ่งเป็นการใหญ่ จำจะต้องสร้าง ผู้ช่วยพระองค์ จึงเอาพระหัตถ์ซ้ายมาลูบพระหัตถ์ขวา ก็บังเกิดองค์พระนารายณ์ เป็นเจ้าขึ้น แล้วโปรดให้เป็นผู้สอนศิลปศาสตร์แก่กษัตริย์และให้ ไปอยู่ ณ เกษียรสมุทร คราวใด เกิดทุรยุค พระนารายณ์ก็มีหน้าที่ไปปราบ โดยศิวโองการบ้าง โดยถูกอัญเชิญจากพวกเทวดาบ้าง ที่เรียกว่า อวตาร
การอวตารของพระนารายณ์มีมาก แต่ที่นิยมกันว่าเป็นปางใหญ่ ๆ มีอยู่ 10 ปาง คือ

มัตสยาวตาร หรือ มัจฉาวตาร เป็นปลาไปปราบสังขอสูร หรือ หัยครีพอสูร ซึ่งเป็นผู้ลักคัมภัร์พระเวทของพระพรหมธาดาหรือพระเวทที่ไหลออกจากโอษฐ์พระพรหม เมื่อบรรทมหลับเพราะความริษยา
กูรมาวตาร หรือ กัจฉปาวตาร เป็นเต่าไปปราบ อสูรมัจฉา ซึ่งคิดจะทำลายแผ่นดินที่ทรง เขาพระสุเมรุให้พัง แต่ฉบับนารายณ์ 10 ปางของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ 6 ว่า เพื่ออนุเคราะห์ในการกวนน้ำอมฤตสำหรับความไม่ตายของพวกเทวดา

วราหาวตาร เป็นหมูไปปราบ เหรัญยักษ์ ซึ่งจะม้วนแผ่นดินทั้ง 4 ทวีปไปทิ้งบาดาล เพื่อให้โลกคงอยู่จนเวลานี้
นรสิงหาวตาร เป็นนรสิงห์ไปปราบ หิรัณตาสูร (หิรัญยกศิปุ-ก็เรียก) ซึ่งกำเริบตั้งตัว เทียมพระเป็นเจ้า และทำทุกข์ให้แก่ทวยเทพ
วามนาวตาร (บางแห่งเรียก ทวิชาวตาร เป็นพราหมณ์หนุ่ม) เป็นคนเตี้ยไปปราบท้าว ตาวันตาสูร หรือท้าวพลิ ซึ่งขอที่แผ่นดินต่อพระเป็นเจ้าได้แล้ว กระทำการรังแกสัตว์มนุษย์ และเทวดา
ปรศุรามาวตาร เป็นรามสูร (พราหมณ์-ไม่ใช่ยักษ์) ไปปราบกษัตริย์ อรชุน (การตวิรยะ) ซึ่งรังแก พราหมณ์
รามาวตาร หรือ รามจันทราาวตาร เป็นพระรามไปปราบท้าว ราพณ์ คือ ทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นยักษ์ที่อาธรรม์รังควานเทวดาและมนุษย์
กฤษณาวตารเป็นพระกฤษณะไปปราบท้าว พาณาสูร (นัยว่าท้าวราพณ์ไปเกิด) ในเรื่องอนุรุท หรือปราบอสูรชื่อพญากงส์

พุทธาวตาร เป็นพระสมณโคดม ปราบ ท้าววัสดีมาร หรือเพื่อประทานธรรมแก่โลก ฉบับหอพระสมุดว่า ไปหลอก ท้าวตรีปุรัม เอาศิวลึงค์คืน

กัลกิยาวตารเป็นมหาบุรุษจะบันดาลให้โลกเป็นบรมสุข ปางนี้จะมีต่อไปในอนาคต ที่สุดแห่งกลียุคนี้
แต่ในฉบับของหอพระสมุด มีอวตารแทรกเกินอยู่อีก 2 ปาง คือ

มหิงสาวตาร เป็นกระบือเถื่อน 1

อัปสราวตาร เป็นนางเทพอัปสรไปปราบ นนทุกข์ 1 แต่ขาดไม่มีอยู่ 2 ปาง คือปางปรศุรามาวตาร กับ ปางกัลกิยาวตาร ฉะนั้นจึงคงมี 10 ปางเท่ากัน (ในภควัตปุราณะว่า มีถึง22 ปาง) ในปางต่าง ๆ เหล่านี้ เคยมีพวกนักศึกษา ประวัติศาสตร์สำแดงความเห็นว่าบางปางเป็นปกรณ์เปรียบเทียบแถลง เกี่ยวด้วยความเปลี่ยนแปลงแห่งธรรมชาติ และบางปางก็มีเค้าความจริงปะปนอยู่บ้าง

แต่ในมหาภารตะว่า ความนิยมแต่เดิมนั้น มี พระปรพรหม อยู่องค์เดียวในโลก ตามคัมภีร์วราหบุรณะว่า พระปรพรหม ก็คือองค์ พระนารายณ์ นั่นเอง แต่พระปรพรหมเป็น อรูปกเทพ คือไม่มีตัวตน ครั้นประสงค์จะสร้างสกลโลก จึงได้ทรงแบ่งภาคของพระองค์เอง ขึ้นเป็นรูปกเทพ คือ พระพิษณุ แล้วพระปรพรหมจึงประทานพรแก่พระพิษณุ เป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวง และเป็นผู้บริหารโลกทั้งสาม เป็นที่นับถือแห่งชนทั้งหลาย ทั้งเป็นผู้ปฏิบัติตามปรารถนาของพรหม และเทวดาด้วย แล้วพระปรพรหมก็คืนเข้าสู่ความเป็นธรรมดาแห่งพระองค์

ต่อมาใน ปัทมาบุราณะ ได้กล่าวว่า เมื่อพระพิษณุเริ่มจะสร้างโลก พระองค์ทรงแบ่งภาคเป็น 3 คือ เป็น ผู้สร้าง 1 เป็นผู้บริหาร 1 เป็นผู้สังหาร 1 ในกาลนี้พระองค์ได้สร้าง พระพรหมา จากสีข้างขวาสำหรับเป็นผู้สร้างและสร้าง พระพิษณุ จากสีข้างซ้าย เพื่อบริหารโลก แล้วสร้าง พระศิวมหากาฬ (อิศวร) จากบั้นกลางพระองค์เพื่อล้างโลก
พระนารายณ์มีมเหสีทรงนามว่า ลักษมี วิมานแก้วมณี มีพระยาครุฑเป็นพาหนะมีอนันตนาคราชเป็นบัลลังก์ ที่สถิตเรียกว่า ไวยกูนฐ์ณ เกษียรสมุทร รูปพระนารายณ์มักเขียนเป็น บุรุษหนุ่ม กายเป็นสีนิลแก่ อาภรณ์อย่างกษัตริย์ เสื้อทรงสีเหลือง มีสี่กร ทรงตรีคทา (ชื่อเกาโมทกี) จักร (ชื่อ สุทรรศน์ หรือ วัชระนาภ) สังข์ (ชื่อ ปัญจชันย) บางแห่งว่ามีธนู (ชื่อ ศารง) และดอกบัว (ปทุม) กับพระขรรค์ (ชื่อนันทก) บนอุระมีขนเขาเขียนเป็นรูปยันต์ ศรีวัตสะ ดั่งนี้ มีแก้วทับทรวงชื่อเกาสุภ มีวลัยแก้ว ชื่อ สยมันตก


ส่วนสีกายของพระนารายณ์นั้นหาได้คงที่ไม่ เปลี่ยนไปตามยุค คือใน กฤดายุคสีขาว เพราะโลกประกอบไปด้วยธรรมเปี่ยมยิ่ง ครั้นในไตรดายุค สัตย์ธรรมเสื่อมลง 1 ส่วนใน 4 สีกาย พระนารายณ์เป็นสีแดง ตกมาในทวาปรยุค สัตย์ธรรมเสื่อมลงไปกึ่งหนึ่ง สีกายพระนารายณ์เป็นสีเหลือง ครั้นมา ณ บัดนี้เข้าเขต กลียุค สัตย์ธรรมเหลือ 1 ส่วนใน 4 มีแต่ยุคเข็ญภัย ต่าง ๆ พระนารายณ์จึงมีสีกายดำดั่งที่ว่าไว้ข้างบนที่ให้เขียนเป็นสีนิลแก่ ก็คือดำนั่นแหละ
บางแห่งก็กล่าวกันว่า แม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ก็ผุดขึ้นมาจากพระบาทของพระวิษณุ

สมยานามของพระนารายณ์มีต่าง ๆ กันราว 1,000 ชื่อ จะยกมาแต่เพียงบางชื่อ เช่น อนันต(ไม่สิ้นสุด) จตุภุช (สีกร) ทาโมทร (มีเชือกพันรอบเอว) กฤษณะหรือโควินทะ หรือโคปาล (ผู้เลี้ยงวัว) ชลศายิน (นอนเหนือน้ำ) มุราริ (ศัตรูแห่งมุร) นระ (ผู้ชาย) นารายณ์ (ผู้เคลื่อนไปในน้ำ) ปัญจายุทธ (ผู้ทรงอาวุธ 5 ชนิด) ปิตามพร (ทรงเครื่องเหลือง) ปุรุโษตมะ (ยอดคน) ฯลฯ
จาก เทวกำเนิด ของ พระยาสัจจาภิรมณ์
การบูชาพระนารายณ์
แต่โบราณนิยมบวงสรวงบูชาขอพรให้มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสำเร็จในการศึกษาวิชาการต่างๆ รวมทั้งเมื่อกาลเกิดเหตุการณ์อาถรรพณ์เป็นอัปมงคล จึงทำการบูชาพระนารายณ์เพื่อแก้เคล็ดลบล้างสิ่งอัปมงคลนั้นเพื่อเสริมสร้างศิริมงคล จะต้องจัดทำพิธีบูชาภายใน 10 วัน นับจากเกิดเหตุนั้นๆ


โดยทั่วไปจะบูชาพระนารายณ์ในเดือนอ้ายของทุกปี ในวันแรม 1 ค่ำ ถึง 5 ค่ำ


ส่วนเทศกาลเฉลิมฉลองจะอยู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน หรือปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

คาถาบูชา

โอม พระนารายะณะราชะ นามะ อุปาทะวะตายะ จัตตุ

ครุฑาพหนะนายะ หะระติ ทิสะฐิตายา อาคัจฉันตุภุญ ชะตุ ขิปายะตุ

วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหายะ สัพพะอุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะอุปาทะวะ วินาสายะ

สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ อายุ วัณณะ สุขะ พะลัง

อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหา สะวาหายะ

(สวดท่องคาถาแล้วเป่าคาถาใส่ลงในเครื่องบวงสรวง 3 ครั้ง) หลังจากทำพิธีบวงสรวงบูชาแล้ว ในวันต่อไปให้ท่องคาถาบูชาวันละ 1 จบ ให้ครบตามกำลังวันเกิด

เครื่องบวงสรวงบูชา

กระทงใบตองใส่ข้าวตอก ดอกไม้ อาหารคาว 2-3 อย่าง ขนมหวาน 5 อย่าง ผลไม้ 3 อย่าง (กล้วย มะพร้าวอ่อน อ้อย) นมสด เนย ใบกะเพรา เมล็ดข้าว เมล็ดถั่วเขียว ถั่วแดง ตะเกรียงน้ำมันมะพร้าว เครื่องหอม ธงผืนเล็กสีเขียว 7 ผืน ผ้าแพร 3 ผืน (สีเขียว แดง เหลือง) ตุ๊กตาปั้น (ปูน หรือไม้แกะสลักเล็กๆ) รูปม้า ช้าง วัว ควาย

คาถาขอพร

โอม หะระติทิสะ นารายะณะเทวะตา สะหะคะณะปะริวารายะ อาคัจฉันตุ

ปะริกุญชะตุสะวาหะ สะวาหายะ

โอม สัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ สัพพะโสกะ สัพพะโรคะ สัพพะภะยะ

สัพพะอุปัททะวะ

สัพพะศัตรู วินาสายะ ปะมุจจันติ

โอม นารายะณะเทวะตา สะทา รักขะตุ สะวาหะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก //www.yanravee.com

Create Date : 24 มกราคม 2551
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2555 8:59:43 น. 31 comments
Counter : 9802 Pageviews.

 
เคารพองค์พระนารายณ์มากค่ะ


โดย: รริน IP: 222.123.211.250 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:23:56:10 น.  

 
ขอบคุณในข้อมูลดีๆจ๊ะ


โดย: กรกช IP: 124.120.51.156 วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:13:33 น.  

 
ข้อมูลนี้ดีมากมากเลยคร่า


โดย: มีมี่เเฟนครับอู๋จุน IP: 125.27.26.28 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:35:18 น.  

 
มีงานส่งครูสะที


โดย: บีบี IP: 125.27.26.28 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:37:14 น.  

 
อยากได้รูปพระแม่ลักษมีนั่งตักพระนารายณ์ใครมีบ้างเอ่ย บอกด้วย ขอบคุณค่ะ


โดย: โกโก้ IP: 124.157.232.83 วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:15:54:58 น.  

 
ชอบมากๆค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้


โดย: pla@et.co.th IP: 202.28.182.130 วันที่: 16 ตุลาคม 2551 เวลา:23:01:48 น.  

 
อ่านแล้วรู่สึกดีมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

^___^

ทำบุญกันเยอะๆนะค่ะ


โดย: ToY ค่ะ IP: 203.154.155.77 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:8:27:08 น.  

 
อ่านแล้วได้ประโยชน์มากคะบูชาพระแม่ลักษมีคู่กับพระนารายณ์ตลอดคะ


โดย: แมวเจ้าหนู วันที่: 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:37:16 น.  

 
ทุกพระองศ์เป็นที่สวยงามมาก


โดย: ครีม IP: 58.9.195.148 วันที่: 13 ธันวาคม 2551 เวลา:1:06:30 น.  

 
สวยมากเลยกัฟ


โดย: นุ๋ดำมาเอง IP: 125.26.37.106 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:08:02 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ให้มานะคะ

ขอบใจนะ


โดย: แอมมี่ IP: 118.173.109.169 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:38:55 น.  

 
หึ หึ หึ
หึ หึ หึ


โดย: คน IP: 118.173.109.169 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:43:32 น.  

 
กำลังหาข้อมูล ประวัติของ เจ้าพ่อพระกาฬ ของชาวลพบุรีอยู่ ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว องค์ท่านคือ พระนารายณ์๔กรรึเปล่า แต่ชาวลพบุรเรียกท่านว่า เจ้าพ่อพระกาฬ หรือว่าเป็นพระกาฬ เดียวกับที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่กทม. งงครับ ใครก็ได้ช่วยด้วยครับ เคารพท่านทุกองค์เลย ขอบคุณครับ


โดย: โญ IP: 125.24.234.217 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:3:54:59 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: chinchin IP: 117.47.193.164 วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:21:15:29 น.  

 
พระนารายณ์ทรงสอนข้าพเจ้าว่า ไม่มีสิ่งใดเกินกว่าพระรัตนตรัย แม้ร่างทรงเทพชั้นสูงแต่ทำตัวต่ำ ก็เปรียบเสมือนผีธรรมดาๆ นี่เอง ........084-5338398 (กายทิพย์องค์พ่อนารายณ์)


โดย: อ.น้อย IP: 119.31.3.242 วันที่: 20 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:52:58 น.  

 
เสด็จพ่อมหานารายณ์ทรงเป็นแต่ผู้ให้ ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากผู้ใด....ข้าพเจ้าจึงเฃื่อในบารมีของเสด็จพ่อมหานารายณ์.......084-5338398 ( กายทิพย์องค์พ่อนารายณ์)


โดย: อ.น้อย IP: 119.31.3.242 วันที่: 20 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:55:40 น.  

 
เชิญชวน!! “สักการะพระธาตุ ลอดโบสถ์ สุดยอดพิธีต่อชะตานอนโลง เสริมมงคลชีวิต ที่แรกและที่เดียวแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี”
ได้ทุกวันที่ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.034-324-544

ข้อมูลเพิ่มเติม
//webboard.news.sanook.com/forum/?topic=2870806.0


โดย: watsawnagarom IP: 112.143.69.95 วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:13:24 น.  

 
ท่านพระนารายมีจริงหรือครับผม เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีจริง มีข้อพิสูจหรือเปล่าครับผม ... " ขอโทษ ขอบคุณ อโหสิ "


โดย: อยากรู้มั่งอ่ะ IP: 222.123.248.90 วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:0:36:31 น.  

 
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ต้อม IP: 192.168.2.102, 222.123.226.146 วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:16:51:53 น.  

 
ใช่คะ
เป็นภาคอวตาลหนึ่งขององค์นารายน์
มีบริวารคือลิงเผือก (หนุมาน)


โดย: yui IP: 222.123.251.204 วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:16:01:33 น.  

 
นารายน์ทรงคุร


โดย: บิง. IP: 111.84.108.1 วันที่: 23 มกราคม 2554 เวลา:22:41:02 น.  

 
เราคือพระนารายณ์มาจุติ
เราอยากคุยกับร่างทรงของเราทุกคน
085-2097282


โดย: A IP: 110.164.100.195 วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:17:22:33 น.  

 
อยู่แถวไหนค่ะ ตำหนัก คุณAip


โดย: อ๊อก IP: 125.25.52.178 วันที่: 17 มีนาคม 2554 เวลา:17:08:21 น.  

 

ท่านพระนารายมีจริงหรือครับผม เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีจริง มีข้อพิสูจหรือเปล่าครับผม ... " ขอโทษ ขอบคุณ อโหสิ "


โดย: อยากรู้มั่งอ่ะ IP: 222.123.248.90 วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:0:36:31 น.


มีจริงค่ะ อยากรู้จุดธูป 16 ดอก แล้วขอ อย่าลบหลู่อันนี้ของจริงขอบอก


โดย: อ๊อก IP: 125.25.52.178 วันที่: 17 มีนาคม 2554 เวลา:17:16:07 น.  

 
พุทธาวตาร ไม่จริงเรื่องเเต่งจากสังคราจารย์ซึ่งเป็นพรามที่จะทำลายศาสนาพุทธโดยการเอาพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระนารายณ์อวตารมาเพื่อหลอกอสูรอสูรในที่นี้คือชาวพุทธนั่นเองที่ฮินดูต้องเขียนอย่างนี้ก็เพราะจะกลืนกินพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาฮินดูเพื่อทำลายศาสนาไม่เชื่อลองอ่านคัมภีปุณราณะสิที่พวกพรามเขียนไว้อะ


โดย: ศิษพระพุทธเจ้า IP: 124.120.246.117 วันที่: 6 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:11:57 น.  

 
พรามเขียนได้งัยบอกว่าพระพุทธเจ้าหลอกอสูรเพื่อเอาเศรื่องบูชาคืนบ้าป่าวพระพุทธเจ้าสูงกว่าเทพฮินดูอีกนะคับไร้สาระคนที่เชื่อพุทธาวตารถือว่าเป็นคนบ้าเชื่อเเบบโง่ๆๆพระพุทธเจ้าไม่เคยเอ่ยถึงพระนารายณ์เลยเเละพระศิวะด้วยเเต่งทั้งนั้นเเต่งมาเพื่อจะทำลายพระพุทธศาสนา


โดย: คนพุทธ IP: 124.120.246.117 วันที่: 6 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:17:36 น.  

 
หนุมานคือเรื่องเเต่งวรรณคดีเเต่งมาเพื่อความบันเทิงไม่ใช่ให้คนมานั่งกราบไหว้ตื่นสักทีอย่างมงายอิกเลยถ้าเทพลงมาคุนไม่ต้องทำงานกันเเล้วคงนั่งไหว้ทั้งวันศาสนานี้เทพเยอะมากกว่าคนบนโลกอิกมั้งจะเยอะถึงไหนอะพรามเเต่งเรื่องเก่งจังมีฤาษีบินด้ายเหอะด้ายอะไรจะขนาดนั้นหนุมานเเละยัก10หน้าคือชนเผ่าอารยันกับดาวิเดียนที่รบกันหนุมานคือตัวเเทนชนผิวขาวยัก10กน้าคือตัวเเทนชนผิวดำอารยันสืบเชื้อสายมาจากชาวเปอร์เชีย


โดย: สติดี IP: 124.120.246.117 วันที่: 6 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:25:15 น.  

 
มีจริงๆนะคะ ท่านให้พรแก่เรา ช่วยเหลือเมื่อทุกข์ ท่านจะให้เฉพาะคนที่ตั้งใจทำ ขยัน กตัญญู


โดย: ยอ IP: 61.19.87.149 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:36:11 น.  

 
น่าสงสารชาวพุทธที่ไม่รู้จักศาสนาตัวเอง หลงงมงายอ้อนวอนบูชาเทพเจ้านอกศาสนา ไม่เคยศึกษาว่าพราห์มทำลายศาสนาพุทธอย่างไร กำลังเอามะเร็งร้ายเข้ามาทำลายศาสนาตัวเอง


โดย: พุทธแท้ IP: 110.169.213.161 วันที่: 3 มกราคม 2556 เวลา:9:02:01 น.  

 
ทุกศาสนาดีหมด ล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ผู้มีจิตใจดีไม่มองศาสนาที่ตนไม่นับถือในแง่ร้าย


โดย: พุทธแท้กว่า IP: 1.0.225.210 วันที่: 29 มกราคม 2556 เวลา:9:25:51 น.  

 
บอร์ดนี้ลายตามากๆเลย


โดย: ลายตา IP: 101.108.226.167 วันที่: 23 พฤษภาคม 2557 เวลา:17:41:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.