Chapter 5 : เยี่ยมชมพระโกศ พิพิธภัณฑ์สถานเเห่งชาติ พระนคร
เข้าเฝ้าราชสกุลมหิดล @ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
 ๐๓.๑๒.๒๕๕๙

“พระสถูปเจดีย์แห่งราชสกุลมหิดล” วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณหน้ามุขด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระอัฐิ (กระดูก) และพระราชสรีรางคาร (เถ้ากระดูก)ของพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระประยูรญาติผู้ที่สืบสายตรงแห่งราชสกุลมหิดล จากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ดังนี้

(๑) พระบรมราชสรีรางคารส่วนหนึ่ง และพระตโจ (หนัง) ส่วนพระเศียรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๘

(๒) พระทนต์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าอัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๒ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานพร้อมกันกับพระราชสรีรางคารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกโดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ ทรงตรัสว่า “ไว้เป็นเพื่อนลูกแดง”

(๓) พระราชสรีรางคารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๒ พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ก่อนเสด็จสวรรคต พระองค์ท่านได้กราบบังคมทูลพระราชมารดา ให้บรรจุพระราชสรีรางคารส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้ ณ พระสถูปเจดีย์แห่งราชสกุลมหิดล ของวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อให้หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ได้มีโอกาสมาถวายสักการะได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องเข้าไปถึงหอพระธาตุมณเฑียร บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอาจจะเป็นการลำบากสำหรับหม่อมสังวาลย์ฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากงานพระเมรุมาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้มีการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานรวมไว้ด้วย

(๔) พระอัฐิส่วนหนึ่งของพระโสณี (สะโพก) ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นพระอัฐิเมื่อคราวที่ทรงหกล้มและเสด็จเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๘

(๕) พระทนต์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรอัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑

(๖) พระทนต์และพระเกศาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ สำหรับพระทนต์ เป็นธรรมเนียมในเวลาถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อเพลิงโทรมแล้ว เจ้าพนักงานจะอัญเชิญพระทนต์มาทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระทายาทของพระบรมศพหรือพระศพ แล้วก็จะทรงพระราชทานเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงพระศพ โดยพระทายาทก็จะทรงเก็บรักษาพระทนต์นั้นไว้บูชาสักการะ เช่น พระทนต์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ที่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ พระสถูปเจดีย์แห่งราชสกุลมหิดล วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

ดังนั้น พระสถูปเจดีย์แห่งราชสกุลมหิดล วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
จึงมีครบทุกพระองค์ที่ล่วงลับไปแล้วแห่งราชสกุลมหิดล ซึ่งสืบสายตรงจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ด้วยพระองค์ท่านทรงมีความผูกพันกับวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นอย่างมาก โดยพระองค์ทรงสร้างพระสถูปเจดีย์แห่งนี้มีลักษณะเป็นพระสถูปเจดีย์ครึ่งองค์...

***Cr.จากอินเตอร์เน็ต***สถูปเเสดงถึงความเรียบง่าย คนผ่านไปผ่านมาจะไม่รู้เลยว่า ภายในนั้นบรรจุพระบรมอัฐิ เเละพระอัฐิของเจ้าฟ้าเจ้าเเผ่นดินอยู่...


หลังเสร็จจากการเข้าถวายสักการะ พระบรมอัฐิ พระอัฐิ เราก็ออกเดินทางไปยังสถานที่ๆ ที่เคยมาเมื่อตอนต้นปี บัดนี้มาอีกครั้ง เพราะเห็นว่า"เข้าชมฟรี" เเละมีการจัดงานภายในรูปเเบบใหม่ เลยอยากเข้ามาเยี่ยมชมอีกสักครั้ง...วันหยุดสุดสัปดาห์ วันนี้วันเสาร์เห็นบุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษามากันเยอะเเยะเต็มไปหมด ขนาดมาเร็ว (๑๐.๓๐ น.) ยังได้รอบเข้าชมตอนเที่ยงกว่าๆเลย เเต่ก็ไม่เป็นไร ในเมื่อมาเเล้ว ก็ต้องชมสินะ ถึงจะถือว่ามาถูกที่ เรามีเวลาเหลือเยอะเลยไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดชั้นลอย อ่านไปอ่านมาชักเบื่อ เลยลงมาเดินเล่นชั้นล่าง ก็เห็นมีนิทรรศการที่เขาจัดเพื่อการนี้โดยเฉพาะ นั่นคือ นิทรรศน์การร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙... ว่าเเล้วเราก็เข้าไปชมกันครับ...บัตรเข้าชม "ศูนย์บาทถ้วน"... เราเลือกเส้นทางที่ ๒ เพราะมีสิ่งต่างๆที่น่าค้นหาเเละเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสยามสมัยก่อน เเละที่สำคัญคือ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งเเต่รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๙...พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙...บรรยากาศภายใน...ภายในจะจัดเเสดงนิทรรศการขนาดย่อมๆ เเถมมีกิจกรรมด้วย เเต่ต้องลงทะเบียนก่อนที่หน้างาน จะได้ Passport มา ๑ เล่ม ซึ่งเราจะร่วมทำกิจกรรมหรือไม่ทำก็ได้ เเต่เราเลือกที่จะไม่ทำ...

จุดนี้ เเสดงถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆของในหลวงภูมิพล ๕ ด้านดังที่เห็นในรูป...


ส่วนสิ่งของที่เห็นทั้งหมดนี้ ได้รับทูลเกล้าถวายจากพระราชอาคันตุกะ หรือ บุคคลสำคัญของประเทศต่างๆ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเเต่ละประเทศก็จะมีของดี ของสำคัญ เเละวันนี้ก็ได้นำออกเเสดง ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชม...ประชาคมโลก น้อมรำลึก เเละร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 

World Community Remember and Vows to Perpetuate Royal Ideals บรรยากาศภายใน มุมกว้างทั้งสองด้าน

ก่อนเข้าชม ขอบอกก่อนว่า Chapterไม่ได้มาเล่าเรื่องภายในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คือตอนเเรกคิดว่า มีการจัดในรูปเเบบใหม่ เเต่พอเมื่อกี้ไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ เขาบอกว่า ยังคงเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนเเปลง... สรุป เราเข้าไปชมครั้งนี้ ก็เหมือนครั้งก่อน เเต่ห้องสุดท้าย ที่มีพระราชประวัติรัชกาลที่ ๙ ไม่มีเพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลง เนื่องด้วยพระองค์สวรรคตเเละถือว่าผลัดเเผ่นดินไปเเล้ว เเละตอนนี้เป็นรัชสมัยของรัชกาลที่ ๑๐...

เเต่เมื่อตอนที่เข้าชมครั้งเเรกๆ เเละเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี บอกเลยว่าทำให้เราร้องไห้ เเละถึงกับต้องยืนเเสดงความเคารพหลังเพลงจบด้วยเเหละ... จบจากเส้นทางที่ ๒ ก็ขึ้นไปชมวิวด้านบน เลยถ่ายรูปมุมกว้างมาให้ดูกัน พึ่งสังเกตุว่า โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก ได้ถูกเปลี่ยนสีจาก "สีดำ" มาเป็น "สีทอง" เเล้ว สวยงามจริงๆ...

จบจากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ที่ต่อมาก็เป็น "พิพิธภัณฑ์สถานเเห่งชาติ พระนคร"

--NATIONAL MUSEUM--

ช่วงนี้เปิดให้เข้าชมฟรี ปกติเสียค่าบริการครั้งละ ๒๐ บาท ต่างชาติ ๑๐๐ บาท

วันนี้จะพาเข้าไปชมโรงราชรถ ใครพร้อมเเล้วก็เลื่อนลงด้านล่างได้เลยนะจ๊ะ...ประวัติโรงราชรถ
จากหลักฐานหนังสือ "เรื่องกรุงเก่า" กล่าวว่า มีโรงใส่พระมหาพิชัยราชรถ อยู่ริมกำเเพงคั่นท้องหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ ภายนอกประตูพระราชวัง ชั้นกลาง โรง ๑ ซึ่งได้สูญไปกับเพลิงในสงคราม

ครั้งเสียกรุง พ.ศ. ๒๓๑๐...

ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างพระพิชัยราชรถ ใช้เป็นราชูปโภคสืบต่อมา ๗ รถ จากหมายรับสั่งรัชกาลที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๓๘๖ กล่าวว่ามีโรงเก่าอยู่

ที่ริมตึกดิน ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง เเละโปรดให้เกณฑ์เลกมาชักลากพระมหาพิชัยราชรถไปไว้ที่ โรงรถทำใหม่ ซึ่งอยู่เเห่งใดไม่เป็นที่ปรากฏ...

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดให้ย้ายโรงพระมหาพิชัยราชรถมาไว้ที่พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า ตั้งเป็นโรงเก็บราชรถสำคัญ ๒ โรง โดยให้อยู่ในความดูเเลของกรมตำรวจ...

ถึงสมัยรัชกาลที ๗ ได้โปรดเกล้าพระราชทานพระราชวังบวรสถานมงคล ให้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนคร (ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์สถานเเห่งชาติ พระนคร) อยู่ในการกำกับดูเเลของราชบัณฑิตยสภา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภา จึงให้สร้างโรงราชรถขึ้นใหม่ ลักษณะเป็นโรงหลังคาทรงจั่ว ๒ หลัง เชื่อมต่อกันด้วยมุขขวาง ภายในเปิดโล่งถึงกันโดยตลอด เเล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๒...

พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์โรงราชรถขึ้นใหม่ โดยต่อเติมมุขหน้า ใช้เป็นเป็นที่เก็บรักษาเเละจัดเเสดงราชรถสำคัญของเเผ่นดิน รวมทั้งเครื่องประกอบในการพระราชพิธีพระบรมศพเเละพระศพในปัจจุบัน...พระมหาพิชัยราชรถ 
มีนามหมายถึง ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เป็นมงคลนาม ตามคติการสร้างรถศึกของอินเดียโบราณ ใช้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระเจ้าเเผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๙ ลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบกขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๑๑.๒๐ 

เมตร หนัก  ๑๓.๗๐ ตัน ตกเเต่งด้วยชั้นเกรินประดับกระหนกเศียรนาค กระหนกท้ายเกริน เเละรูปเทพพนมโดยรอบ ใช้อัญเชิญพระบรมศพพระเจ้าเเผ่นดิน พระบรมชนก พระราชชนนี พระอัครมเหสี 

เเละพระมหาอุปราช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นพิเศษ...เกรินบันไดนาค
คืออุปกรณ์ที่ใช้อัญเชิญพระโกศขึ้นสู่ราชรถโดยการหมุนกว้านเลื่อนเเท่นที่วางโกศขึ้นไปตามรางเลื่อนไม้จำหลักรูปนาค จึงเรียกบันไดนาค...

เเท่นที่วางพระโกศ เป็นเเท่นสี่เหลี่ยมท้ายเกรินมีลักษณะคล้ายสำเภา สำหรับพนักงานภูษามาลาขึ้นนั่งประคองพระโกศพระบรมศพ ประดิษฐ์ขึ้นโดยสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษณ์

มนตรี ใช้ครั้งเเรกในงานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕...ยานมาศสามลำคาน
เป็นยานที่มีคานหามขนาดใหญ่ ทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงรักปิดทอง มีพนักโดยรอบ เเละมีคานหาม ๓ คาน จึงเรียกยานมาศสามลำคาน ใช้คนหาม ๒ ผลัด ผลัดละ ๖๐ คน ใช้สำหรับอัญเชิญพระโกศ

พระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังขึ้นสู่ราชรถ เเละใช้ทรงพระโกศพระบรมศพในการเวียนพระเมรุ...

พระโกศเเละหีบพระศพไม้จันทร์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙...

การถวายพระศพลงในหีบพระศพมาจากพระประสงค์ส่วนพระองค์ เนื่องด้วยสมเด็จย่าทรงรับสั่งว่า ให้นำท่านลงหีบ ซึ่งพระราชกระเเสรับสั่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคราพิธีสรงน้ำสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ ) ซึ่งสมเด็จย่าเสด็จด้วย เเละได้เห็นการทำพระสุกำหรือมัดตราสังค์พระบรมศพเเล้วอัญเชิญลงสู่พระบรมโกศ ซึ่งเป็นไปด้วยความทุลักทุเล พระองค์เลยตรัสว่า "อย่าทำกับฉันอย่างนี้ อึดอัดเเย่" ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับสมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่ ๙...พระโกศไม้จันทร์ของ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘
เหตุที่ไม่มีหีบพระศพไม้จันทร์เพราะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณีในพระโกศ เลยไม่มีการสร้างหีบพระศพไม้จันทร์ขึ้น...

จะสังเกตุเห็นรอยไหม้ตรงพระโกศไม้จันทร์ เป็นเพราะว่าตามโบราณราชประเพณีจะมีการถวายพระเพลิงพระศพพร้อมกับพระโกศไม้จันทร์ เเต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นถึงความสำคัญของศิลปะไทยสมัยโบราณ จึงโปรดให้เก็บรักษาพระโกศไม้จันทร์นี้ไว้ เพื่อให้เป็นสิ่งศึกษาต่ออนุชนรุ่นหลังภายภาคหน้าพระโกศไม้จันทร์ของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เหตุที่ไม่มีหีบพระศพไม้จันทร์เพราะเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ทรงถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณีในพระโกศ เลยไม่มีการสร้างหีบพระศพไม้จันทร์ขึ้น...

พระโกศเเละหีบพระศพไม้จันทร์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพจัดขึ้นวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ถ้าใครเข้าไปภายในสถานที่เเห่งนี้จะเห็นอยู่พระโกศหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่เด่นเห็นเป็นสง่าอยู่กลางห้อง ไม่มีลักษณะพิเศษใดๆที่บ่งบอกเป็นของพระราชวงศ์ชั้นสูง เเต่เมื่อฟังจากเจ้าหน้าที่ที่ดูเเลสถานที่เเห่งนี้ เราค่อนข้างตกใจมาก เพราะพระโกศที่เห็นนี้ ถ้าใครไม่รู้จะคิดว่าเป็นพระโกศของพระบรมวงศ์ชั้นสูงสมัยโบราณ... เเต่ที่ไหนได้ พระโกศใบนี้ เป็นของรัชกาลที่ ๑ ซึ่งสร้างขึ้นเฉพาะพระองค์ มีอายุประมาณ ๒๐๐ กว่าปี... คือต้องบอกว่าขนลุก เพราะเข้าไปชมทีไร ก็ไม่มีใครบอก เเถมป้ายก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าของพระองค์ไหน... ยอดพรหมพักตร์ที่เห็นนั้น คือยอดพระเมรุมาศที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗...เวชยันตราชรถ
มีนามหมายถึงรถของพระอินทร์ ลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบทพิมานขนาดใหญ่ กว้าง ๔.๘๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๑๑.๗๐ เมตร หนัก ๑๒.๒๕ เมตร จำหลักตกเเต่งลวดลายวิจิตร สร้างขึ้นพร้อมกับ

พระมหาพิชัยราชรถ เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ในปี พ.ศ. ๒๓๓๙ โดยพระมหาพิชัยราชรถ ใช้เป็นราชรถทรงพระบรมอัฐิเเละเวชยันตราชรถใช้เป็นรถพระที่

นั่งรอง จากนั้นใช้การพระศพสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นเจ้าฟ้าสืบมาถึงรัชกาลที่ ๖...

ต่อมาพระมหาพิชัยราชรถ สำหรับทรงพระบรมศพชำรุด จึงใช้เวชยันตราชรถเป็นราชรถทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ เเละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอา

นันทมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ครั้งสุดท้ายใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗...

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าออกหมายเรียกว่า "พระมหาพิชัยราชรถ"...ภาพมุมกว้างภายใน...เกร็ดความรู้ :: บริเวณประตูนั้นจะสร้างปูนให้สูงขึ้นเล็กน้อย เปรียบเสมือนเป็นธรณีประตู คราใดที่ต้องใช้งาน ก็จะมีการทุบกำเเพงปูนนี้ เเละเมื่อใช้เสร็จเเล้ว จะมีการก่อกำเเพงปูนขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นเคล็ดที่ว่า ราชรถที่เก็บในโรงเก็บราชรถ จะได้ไม่ต้องออกไปอีก เปรียบว่าจะไม่มีพระราชวงศ์องค์ใดสิ้นอีก...Create Date : 04 ธันวาคม 2559
Last Update : 4 ธันวาคม 2559 18:15:01 น.
Counter : 694 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13mr.องค์ชายเต้
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]อิ อิ
หวัดดีจ้า
หวัดดีนะ
หวัดดีคับ

บ๊าย บาย ค่ะ....