Group Blog
All Blog
(•‿•✿).✰ มารู้จักที่ตั้งแห่งการทำบุญกันนะจ๊ะ "บุญกิริยาวัตถุ 10 อย่าง."..เรามารู้จักความหมายของการทำบุญกันก่อนนะจ๊ะ

บุญ คือ การทำดี การทำดีทุกชนิด 
   การทำบุญไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทำบุญเสมอไป 
   เราทำด้วยแรงกาย และวาจา ก็ได้

การทำบุญต้องมีเจตนา(ความตั้งใจ) 
 บวกด้วยบุญ คือ การทำ
ความดี บวกด้วยกุศล (ความฉลาด) 
 ดังนั้น บุญ + กุศล = บุญยกุศล
หมายถึงการฉลาดในการทำความดี

บุญกิริยาวัตถุ 10 ก็คือการทำความดี 10 อย่าง
  หรือทางแห่งการทำความดี นั่นเอง
  ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ทานมัย
เป็นบุญซึ่งสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
หรือให้ปันสิ่งของ ทาน หมายถึง การให้ 
   ไม่ว่าเราจะให้สิ่งของ ทรัพย์สมบัติส่วนตัว
  ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการให้ด้วยเงินเสมอไป 
  หรือเราจะให้ด้วยแรงใจ ให้ด้วยสติปัญญา 
  ให้ด้วยคำพูด เราพูดให้เขาสบายใจ 
การให้ทานมีองค์ประกอบ 3 อย่าง

1. เจตนาในการให้
ผู้ให้ต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ คือการให้ด้วยความยินดี เต็มใจ 
 ให้แล้วให้เลยไม่แจ้งผล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1. ก่อนให้
ระยะที่ 2. ขณะให้
ระยะที่ 3. หล้งให้
เราต้องให้พร้อมกันที้ง 3 ระยะด้วยความเต็มใจ 
  จิตต้องเป็นกุศล ก่อนให้ ขณะให้
ต้องให้ด้วยจิตที่อิ่มเอม ยินดี ไม่เศร้าหมอง
หลังจากให้แล้วมีความรู้สึกอิ่มเอม เปรมใจ
สุขใจในการให้
ผลที่ได้จากการให้ทั้ง 3 ระยะ
  เราจะร่ำรวย มั่งมีทั้ง 3 ระยะ คือ 
    ตั้งแต่เด็ก (ปฐมวัย) เจริญวัย (วัยรุ่น) และวัยชรา 
 ( เราจะประสบแต่ความสุข) ผู้ให้ต้องมีเจตนาบริสุทธิ์

2. ผู้รับให้ต้องบริสุทธิ์
คือผู้รับให้ต้องมีคุณธรรม เช่น พระสงฆ์ที่รักษาศีล 
  หรือบุคคลที่รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8
การทำทานนั้นเป็นขึ้นตอน เช่น 
 การทำทานกับเดรัจฉานได้น้อย 
   การทำทานกับเดรัจฉาน 100 ครั้ง 
 สู้ทำกับคนทุศีล 1 ครั้ง
การทำทานกับคนทุศีล ได้น้อยกว่า
การทำทานกับคนที่ถือศีล 5
การทำทานกับคนถือศีล 5 ได้น้อยกว่า
การทำทานกับคนที่ถือศีล 8
การทำทานกับคนที่ถือศีล 8 ได้น้อยกว่า
การทำบุญกับสามเณร
การทำบุญกับสามเณร ได้น้อยกว่า
การทำบุญกับพระสงฆ์
เช่นนี้เป็นต้น
แต่เมื่อเรามีโอกาสทำเราก็ต้องทำ 
  ซึ่งเมื่อเขาเอาไปแล้วให้เป็นประโยชน์แก่เขาด้วย


3. วัตถุทาน ต้อง บริสุทธิ์ 
ของที่เราให้ต้องบริสุทธิ์(เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์)
  เช่น ไม่ใช่ของที่ขโมยมา ไปฆ่าเขามา เช่น ฆ่าสัตว์
เพื่อนำมาทำบุญเป็นต้น ถือเป็นวัตถุทานที่ไม่บริสุทธิ์ 
  และไม่ใช่ไปทำทานให้กับผู้ร้ายหรือพวกลักขโมย
ก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์เช่นกัน
การให้ของที่ดีแก่ผู้รับให้ตลอดมาจะดีมาก 
 ผิดกับการให้ทานไม่ดีจะได้ผลรับที่ไม่ดีแก่ตน
   เช่น เศรษฐีที่ให้ทานของไม่ดี 
 จะเห็นว่าเศรษฐีนั้นก็แต่งตัวใส่เสื้อผ้าที่ไม่ดี
  เพราะความตระหนี่ถี่เหนียว 
  ซึ่งไม่เป็นศิริมงคลแก่ตนเองเลย
สหายทาน คือ การให้ของดีเท่ากับตัวเราใช้
สามีทาน คือ การให้ของปราณีตกว่าที่เราใช้
ผลออกมาเมื่อเกิดในภพภูมิใหม่ เราก็จะร่ำรวย
การให้ทานด้วยแรงกาย โดยเอาตัวเราเข้าไปช่วย
 เช่นช่วยกวาดลานวัด 
  ช่วยรดน้ำต้นไม้ของที่เป็นสาธารณะ ก็ถือว่าได้บุญ

บุญกิริยาวัตถุข้อที่ 2 สีลมัย
หมายถึง บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล 
 หรือประพฤติดี   ศีลนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะ
นักบวชเท่านั้นที่ต้องรักษาศีล
  คนธรรมดาก็ต้องรักษาศีลด้วย 
   คนธรรมดารักษาศีล 5 และ ศีล 8
เมื่อเรารักษาศีล 5 ได้ ถือว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์
 ซึ่งศีล 5นั้นประกอบไปด้วย
1. ห้ามฆ่าสัตว์
เพราะการฆ่าชีวิตผู้อื่นนั้นเป็นบาป 
  แม้แต่เราไม่กระทำด้วยตนเองแต่เป็นผู้สั่งกระทำ
ก็ถือว่าเป็นบาปมากแล้ว แม้แต่การเห็นผู้อื่นจะฆ่า 
 แต่เราไม่ห้ามกลับเพิกเฉยทำเป็นธุระไม่ใช่ นี่ก็บาปนะจ๊ะ
2. ห้ามลักทรัพย์
คือ ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน ข้อนี้ถ้าศีลหมอง
  วิบากกรรมที่ออกมาจะทำให้เรายากจน
หากินมาเท่าไรก็ไม่พอใช้ 
  ชีวิตต้องประสบแต่ทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด
เมื่อทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ 
 เราต้องประสบชตากรรม
ทุกข์มากกว่าร้อยเท่าทวีคูณ
3. ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่ล่วงละเมิดในภรรยา สามีผู้อื่น 
  หรือการข่มขืนกระทำชำเรา
  หรือแม้แต่เราไปมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร
ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
  ถ้าศีลข้อนี้หมอง วิบากกรรมคือต้องไปตกนรกทั้งเป็น
ไม่ต้องรอว่าจะตายไปก่อน 
  จะประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก บุตรบริวารไม่ดี
   จะไม่พบกับรักที่ยืนยง แต่จะพบกับการอกหัก
รักร้าวได้ตลอดชีวิต 
  และจะมีจิตใจที่ไม่เป็นปกติแบบคนทั่วไป
เรียกว่ามีจิตผิดปรกตินั่นเอง
4.ไม่กล่าวคำเท็จ
ไม่พูดโกหก รวมทั้งไม่พูดยุยงส่อเสียด
พูดเพ้อเจ้อ พูดหยาบคาย 
    ศีลข้อนี้เป็นศีลที่ทำได้ยากที่สุด
  เพราะถ้าเราผิดศีลข้อนี้ เราก็จะผิดศีลทุกข้อ 
  ถ้าจะอ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจ
นั่นก็เป็นบาป เราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ 
 ไม่จำเป็นต้องพูดโกหกเพราะมันบาปนะเธอ 
 วิบากกรรมเมื่อผิดศีลข้อนี้ก็คือ 
 ไม่มีใครรักเราจริงหรอก พูดกับใครเขาก็ไม่เชื่อถือ 
  บางครั้งเขาแสดงความเชื่อถือให้เห็นแต่จริงๆแล้ว
ไม่มีใครเชื่อถือเราเลย
5. สุราเมระยะ..ฯ
ไม่ใช่สุรามาเป็นระยะๆนะจ๊ะ ศีลข้อนี้คือการไม่ดื่ม 
 ไม่เสพของมึนเมา ไม่ว่าจะเป็นสุรา ยาดอง บุหรี่ ยาเสพติด
และสิ่งเสพติดอื่นๆ  วัยรุ่นชอบดมกาว ซึ่งต้องหลีกเลี่ยง
และละเว้นให้เด็ดขาด เพราะมันเป็นต้นเหตุ
แห่งภัยทั้งหลายทั้งปวง บางครั้งครองสติไม่ได้
ก็จะประพฤติผิดศีลทุกข้อ เป็นต้นเหตุ
แห่งการไม่สามารถที่จะเป็นคนดีมีศีลครบทุกข้อได้เลย

ศีลทั้ง 5 ข้อ หรือ ศีล 5 นี้ หากเรารักษาได้ครบทุกข้อเรา
ก็เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เต็ม 100 %
หากไม่มีศีลสักข้อ เราก็เป็นได้เพียง ปุถุชน คือ บุคคล
ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลส และตัณหา นั่นเอง

แค่สองข้อของที่ตั้งแห่งการทำบุญกิริยาวัตถุ 10 อย่าง
เท่านี้ก็รู้สึกได้เลยว่า ทำได้ยังไม่หมดเลย
  แล้วท่านล่ะทำได้หมดไม๊จ๊ะ
เอาละขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วจะมาเล่าต่อนะจ๊ะCreate Date : 23 กันยายน 2554
Last Update : 21 ตุลาคม 2557 12:56:45 น.
Counter : 821 Pageviews.

2 comments
  
บางครั้งก็ให้ได้ง่ายๆ บางครั้งก็ให้แบบขุ่นมัว และบางครั้งก็ให้แบบไม่อยากให้จริงๆค่ะ แต่ตั้งใจว่าจะเป็นผู้ให้ให้มากที่สุดและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ขอบคุณบทความดีๆ มีค่าจากพี่จุไรมากค่ะ
โดย: เดือนเต็มดวง IP: 101.51.30.77 วันที่: 23 กันยายน 2554 เวลา:19:51:20 น.
  
ดีใจมากที่มีบุญกิริยาวัตถุ10
โดย: หน่อย IP: 27.55.142.50 วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:9:02:22 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?](•‿•✿) พออายุเลยเลขหกฉันยกเครื่อง
มอบทุกเรื่องที่เคยรู้คู่ความเห็น
มอบประสบการณ์ผ่านพบจบประเด็น
ไม่ยากเย็นเรื่องความรู้ตามดูกัน
ฉันคนเก่าเล่าความหลังยังจำได้
แต่ด้วยวัยที่เหลือน้อยค่อยสร้างสรร
ยอมรับเรื่องเนตโซเชียลเรียนไม่ทัน
อย่าโกรธฉันแค่สูงวัยแต่ใจจริง
ด้วยอายุมากมายอยากได้เพื่อน
หลากหลายเกลื่อนทุกวัยทั้งชายหญิง
คุยทุกเรื่องแลกเปลี่ยนรู้คู่ความจริง
หลากหลายสิ่งฉันไม่รู้ดูจากเธอ ....