Group Blog
All Blog
### กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม ###
ปัสสาวะเล็ดราด ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

ความผิดปกติในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ

 มีปัสสาวะเล็ดราดออกมา ในเวลาที่ไม่เหมาะสม

เช่น ปวดปัสสาวะแล้วไปห้องน้ำไม่ทัน ไอ จาม หรือหัวเราะ

 แล้วมีปัสสาวะเล็ดราด เหล่านี้ถือว่าผิดปกติ

เพราะส่งผลต่อการดำเนินชิวิตประจำวัน

ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามใจชอบได้

เพราต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆ

เกิดปัญหาในการดูแลสุขอนามัยส่วนตน

 เกิดผื่น มีกลิ่นไม่พึงประสงค์

นอกจากนี้ยังต้องตื่นขึ้นมาถ่ายปัสสาวะ

ตอนกลางคืนอยู่บ่อยครั้งจนขาดการพักผ่อน

 ส่งผลเสียต่อการทำงานในตอนกลางวัน

 ผู้สูงอายุหลายรายสะดุด หกล้ม จนกระดูกหัก

ในขณะที่ตื่นมาถ่ายปัสสาวะจนเป็นอันตรายได้

ในสภาวะปกติ คนเราจะต้องกลั้นปัสสาวะได้

ไม่มีปัสสาวะเล็ดราดออกมาเมื่อยังไม่ถึงเวลา

ในการขับถ่ายปัสสาวะ

 ถึงแม้ว่าจะปวดปัสสาวะมากแค่ไหนก็ตาม

หากยังไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้ เช่น ห้องน้ำไม่ว่าง

หรือกำลังเดินทาง ก็ต้องกลั้นได้

ทั้งนี้เนื่องจากกระเพาะปัสสาวะมีความสามารถ

ในการขยายตัวออกเพื่อเก็บน้ำปัสสาวะมากขึ้น

 และกลไกหูรูดที่ควบคุมไม่ให้ปัสสาวะไหลออกมาจะปิดสนิท

ในผู้หญิงจะแตกต่างจากในผู้ชาย

 เนื่องจากเพศชายมีต่อมลูกหมาก

อยู่ถัดจากกระเพาะปัสสาวะ

ซึ่งช่วยในการกลั้นปัสสาวะได้

การควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ

และหูรูดเป็นการทำงานที่มีความซับซ้อน

ในความควบคุมกำกับของระบบประสาท

อันประกอบด้วยสมอง ก้านสมอง ไขสันหลัง

และบรรดาเส้นประสาทต่างๆ ที่มาหล่อเลี้ยงกระเพาะปัสสาวะ

 หากมีความผิดปกติในระดับใดระดับหนึ่ง

ก็จะส่งผลให้มีปัสสาวะเล็ดราดควบคุมไม่ได้

ซึ่งอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

สามารถแบ่งเป็นอาการหลักๆ ได้ดังนี้ 

ปวดปัสสาวะรุนแรง แล้วมีปัสสาวะราดออกมา

ไม่สามารถไปถ่ายปัสสาวะได้ทัน

มักพบได้บ่อยในผู้หญิง ผู้สูงอายุ

และในผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโตร่วมด้วย

อาการเด่นชัดคือ ปัสสาวะจะเล็ดราดออกมา

ก่อนที่จะไปถึงห้องน้ำ

ยิ่งมองเห็นห้องน้ำ หรือกำลังจะเปิดประตูห้องน้ำ

 จะยิ่งปวดรุนแรงและราดออกมา

ไม่สามารถควบคุมไว้ได้

 สาเหตุเกิดจากกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวกว่าปกติ

บีบตัวรุนแรงกว่าปกติ ซึ่งอาจจะเป็นความผิดปกติ

ในกระเพาะปัสสาวะเอง หรืออาจจะผิดปกติ

ในการทำงานของระบบประสาทควบคุมก็ได้

ไอ จาม มีปัสสาวะเล็ดราด ผู้ป่วยที่พบมักจะเป็นผู้หญิง

 ส่วนผู้ชายจะมีอาการนี้ได้เช่นกัน

หากได้รับการผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากมาก่อน

 สาเหตุของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบนี้

เกิดจากการทำงานของหูรูดหย่อน

เมื่อมีการเพิ่มแรงดันจากช่องท้องลงมากดกระเพาะปัสสาวะ

 หูรูดก็ไม่อาจทัดทานไว้ได้ ปล่อยให้ปัสสาวะเล็ดราดออกมา

 การเพิ่มแรงดันจากช่องท้องที่พบบ่อยได้แก่

การไอ จาม หัวเราะ หรือการออกกำลังกาย

ส่วนสาเหตุชักนำได้แก่ การคลอดบุตร

วัยหมดประจำเดือน การตัดมดลูกเป็นต้น

ปัสสาวะไหลรินออกมาโดยไม่รู้ตัว

ไม่มีอาการปวดปัสสาวะ

บางครั้งอาจไหลตอนขยับตัวจากนอนเป็นนั่ง

หรือลุกขึ้นยืน สาเหตุเกิดจาก

มีปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ

 ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะออกมาได้หมด

เช่น ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี

จนส่งผลให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสื่อม

 กระเพาะปัสสาวะบีบตัวน้อย

 ถ่ายปัสสาวะออกมาแล้วยังมีตกค้างในกระเพาะปัสสาวะอีก

 ในผู้ชายอาจเกิดจากต่อมลูกหมากโต

ถ่ายปัสสาวะไม่หมด มีปัสสาวะตกค้างเป็นระยะเวลานานๆ ก็ได้

 ส่วนการปัสสาวะรดที่นอน เป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก

ซึ่งเป็นตามวัย เมื่อเด็กมีพัฒนาการ

ในการขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้น ก็

จะสามารถควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้เอง

 นอกจากนั้นหากพบในวัยผู้ใหญ่

มักจะมีความผิดปกติในระบบประสาทควบคุม

การตรวจวินิจฉัย ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ นี้

แพทย์ อาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย

 ตรวจปัสสาวะเป็นหลัก หากซักประวัติได้มากพอ

ร่วมกับผู้ป่วยสามารถให้ข้อมูลการดื่มน้ำ

และประมาณปัสสาวะ โดยการจดบันทึก

มาให้แพทย์เป็นระยะเวลา 3-4 วัน จ

ะทำให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู่การวินิจฉัยได้มาก

 กล่าวคือ ให้ผู้ป่วยจดบันทึกปริมาณน้ำ

เครื่องดื่มต่างๆ เวลาที่ดื่ม แยกเป็นเวลากลางวัน

ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน

และเวลากลางคืน ตั้งแต่เข้านอนแล้วจนตื่นเช้า

ร่วมกับจดปริมาณปัสสาวะที่ถ่ายออกมาด้วย

 ซึ่งเครื่องดื่มบางชนิดอาจมีส่วนกระตุ้น

ให้การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เช่น กาแฟ

และการดื่มน้ำมากเกินไปก็อาจทำให้ปัสสาวะบ่อย

 ส่วนการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจทางรังสี

การตรวจการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ

 หรือการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะนั้น

มีความจำเป็นน้อย

แพทย์จะพิจารณาทำในบางรายที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้น

การพิจารณาให้การรักษา

เนื่องจากภาวะปัสสาวะเล็ดราด

เป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต

การจะพิจารณาให้การรักษา ในรูปแบบใด

 จึงขึ้นกับแต่ละบุคคลเป็นหลัก

 ว่าในแต่ละวันมีกิจวัตรอะไรบ้าง

 การมีปัสสาวะเล็ดราดสร้างปัญหามากน้อยประการใด

 ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาวิธีการรักษา มีมากมายหลายประการ

 เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมบางอย่าง การดื่มน้ำ

หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มบางอย่าง

ที่กระตุ้นให้มีการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นต้น

การใช้ยารักษา ในปัจจุบันมียาชนิดใหม่

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ

ลดอัตราการมีปัสสาวะเล็ดราดได้ดีพอสมควร

 ซึ่งยาดังกล่าว จะให้ผลดี

กับผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดปัสสาวะรุนแรง

แล้วไม่สามารถไปห้องน้ำทัน เล็ดราดออกมาก่อน

ส่วนกลุ่มที่มีไอ จาม ปัสสาวะเล็ดราด

นอกจากจะสามารถใช้การฝึกกล้ามเนื้อเชิงกราน

ให้มีความแข็งแรงแล้ว

การผ่าตัดก็เป็นอีกวิธีการรักษาหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ

 ในปัจจุบันการผ่าตัดทำได้ไม่ยาก

มีแผลผ่าตัดเล็กมาก เพียงวันเดียวก็สามารถกลับบ้านได้

และผลจากการผ่าตัดได้ผลดี

สามารถกลับมากลั้นปัสสาวะได้กว่าร้อยละ 90

ดังนั้น ปัญหาการมีปัสสาวะเล็ดราด ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป

 จึงสมควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุ

และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ

ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 มหาวิทยาลัยมหิดล
‪#‎RamaChannel‬
Create Date : 19 สิงหาคม 2557
Last Update : 20 สิงหาคม 2557 11:32:18 น.
Counter : 707 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?](•‿•✿) พออายุเลยเลขหกฉันยกเครื่อง
มอบทุกเรื่องที่เคยรู้คู่ความเห็น
มอบประสบการณ์ผ่านพบจบประเด็น
ไม่ยากเย็นเรื่องความรู้ตามดูกัน
ฉันคนเก่าเล่าความหลังยังจำได้
แต่ด้วยวัยที่เหลือน้อยค่อยสร้างสรร
ยอมรับเรื่องเนตโซเชียลเรียนไม่ทัน
อย่าโกรธฉันแค่สูงวัยแต่ใจจริง
ด้วยอายุมากมายอยากได้เพื่อน
หลากหลายเกลื่อนทุกวัยทั้งชายหญิง
คุยทุกเรื่องแลกเปลี่ยนรู้คู่ความจริง
หลากหลายสิ่งฉันไม่รู้ดูจากเธอ ....
สิบปีผ่านไป.......
อายุเข้าเลขเจ็ดไม่เผ็ดจี๊ด
เคยเปรี้ยวปรี๊ดก็ต้องถอยคอยเติมหวาน
ด้วยเคยเกริ่นบอกเล่ามาเนิ่นนาน
ก็ยังพาลหมดแรงล้าพากายตรม
ด้วยชีวิตผ่านมาพาเป็นสุข
ยังสนุกกับการให้ใจสุขสม
อยากบอกเล่ากล่าวอ้างบางอารมณ์
แม้คนชมจะร้องว้า....ไม่ว่ากัน
ปัจจุบันเขียนน้อยค่อยเหินห่าง
ระบบร่างเปลี่ยนแปลงเหมือนแกล้งฉัน
เราคนแก่ตามแก้ไม่ค่อยทัน
ยักแย่ยันค่อยศึกษาหาข้อมูล
แต่ด้วยคิดถึงแฟนคลับกระชับมิตร
จึงต้องคิดตามต่อไปไม่ให้สูญ
ส่งความรู้คู่ธรรมะทวีคูณ
เพื่อเพิ่มพูนให้รู้กันฉันสุขใจ