Group Blog
All Blog
### การรักษาอาการปวดหลังและกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขา ###


การรักษาอาการปวดหลัง

และกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขา

โดยการส่องกล้องแผลเล็กกว่า 1 เซนติเมตร

 ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องดมยาสลบ ไม่ต้องเปิดแผลกว้าง

อาการปวดหลัง เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่ง

ในผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบกระดูกและข้อ (Orthopedic)

 โดยสาเหตุมักจะเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อ

และกระดูกสันหลังส่วนเอวที่ผิดวิธี

ทำให้เกิดภาวะเสื่อมหรือเคลื่อนของกระดูกสันหลัง

หรือหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขา

ข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง

การรักษา

โดยปกติอาการปวดหลังรักษาได้โดยวิธีการพัก

และรับประทานยา ร่วมกับการทำกายบริหารร่างกาย

ที่ถูกวิธี (Conservative treatment)

ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 95 อาการจะดีขึ้น

ดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถรับการรักษา

ด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด อย่างไรก็ตาม

จะมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 1-3 ที่ยังคงมีอาการปวดมาก

หรืออาการไม่ทุเลา ไม่สามารถทำงานได้

หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ขาอ่อนแรง เดินลำบาก

กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้ อาการเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่า

 ผู้ป่วยควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจ

วินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี

ปัจจุบันวิทยาการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้รับการพัฒนา

จนได้มาตรฐานระดับสูงเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย

ทั้งในระดับประเทศ เอเชีย และระดับโลก

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิคส์ของทุกโรงพยาบาล

ผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐาน (Standard surgery)

ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าได้ผลการรักษาที่ดีและปลอดภัย

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการรักษาทางเลือกหลาย ๆ วิธี

 ซึ่งในที่นี้ไม่สามารถอธิบายได้ครบ

การรักษาทางเลือกเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี

การผ่าตัดอันทันสมัยทำให้สามารถให้การรักษา

ด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด หรือผ่าตัดแผลเล็ก 0.9 เซนติเมตร

 ภายใต้การให้ยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthesia)

 โดยไม่ต้องดมยาสลบ

ประกอบกับมีการพัฒนากล้องส่องกระดูกสันหลัง

ขนาดเล็ก 6.9 มิลลิเมตร และล่าสุดขนาด 2 มิลลิเมตร

ทำให้การผ่าตัดเล็กลงมาก ผู้ป่วย

จะได้รับการพักฟื้นสังเกตอาการ 1-2 ชั่วโมง

ก็สามารถกลับบ้านได้ด้วยวิธี Selective Nerve Root Block

 หรือ 1-2 วัน (1 คืน) ด้วยวิธี

Percutaneous Full Endoscopic Lumbar discectomy (PELD)

ภายใต้การให้ยาชาเฉพาะที่การรักษาอาการปวดหลัง

ด้วยวิธีการฉีดยาระงับปวดบริเวณเส้นประสาทหลัง

โดยไม่ต้องผ่าตัด (Selective Nerve Root Block)

ภาวะปวดหลังเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด

อาการหนึ่งในผู้ป่วยทั่วไป

ทั้งนี้สาเหตุอาจเกิดได้จากโรคต่าง ๆ

 เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขา

กระดูกสันหลังเสื่อมตีบแคบทับเส้นประสาทขาในผู้สูงอายุ

 ในโรคเหล่านี้ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลัง ขาชา

ขาอ่อนแรง เดินลำบาก ในบริเวณขาข้างใดข้างหนึ่ง

หรือทั้งสองข้าง อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 95

สามารถรักษาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด

เช่น การใช้ยาลดการอักเสบ การทำกายภาพบำบัด

ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงท่าทางในชีวิตประจำวัน

ซึ่งการรักษาเหล่านี้ได้ผลในผู้ป่วยส่วนมาก

 แต่อย่างไรก็ตามจะมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่ง

ที่อาการปวดหลังไม่ดีขึ้นจากการรักษาดังกล่าวข้างต้น

 ทำให้แพทย์ต้องพิจารณาผ่าตัด

แต่ผู้ป่วยบางรายอาจอยู่ในภาวะไม่พร้อมทางร่างกาย

หรือไม่ยินดีเข้ารับการผ่าตัด

ทำให้ไม่สามารถรักษาอาการปวดหลังได้

เป็นเหตุให้ผู้ป่วยต้องทนต่ออาการเจ็บปวด

และทรมานจากอาการปวดหลัง

ซึ่งในปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีการฉีดยาระงับปวด

บริเวณเส้นประสาทหลัง (Selective Nerve Root Block)

เป็นวิธีที่สามารถทำให้ผู้ป่วยลดอาการเจ็บปวดได้

ถึงร้อยละ 70-80 ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง

ก่อนที่จะเลือกเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้ผลการรักษาดีและพึงพอใจ

ในการระงับความเจ็บปวดจากการทำวิธีนี้

อาจหลีกเลี่ยงการรักษาโดยการผ่าตัดได้

โดยแนะนำวิธีนี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงสูง

หากมีการผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

อันได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจชนิดต่าง ๆ ผู้ป่วยที่มีประวัติ

แพ้ยารุนแรงหลายชนิด

อาการที่สามารถเข้ารับการรักษา

โดยการฉีดยาระงับปวดบริเวณเส้นประสาทหลัง

 ได้แก่

1.มีอาการปวดหลัง

2.โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขาข้างใดข้างหนึ่ง

หรือมีอาการปวดร้าวลงขาทั้งสองข้าง (Herniated disc)

3.โรคกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทขาข้างใดข้างหนึ่ง

 หรือปวดขา ชาขาทั้งสองข้าง (Lumbar stenosis)

4.ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ปวดขาจากโรคต่าง ๆ

เช่น เนื้องอก ผู้ป่วยมะเร็งกดทับเส้นประสาท

วิธีนี้จะช่วยผู้ป่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้มาก

 และอาจลดปริมาณยาที่ใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดลงได้

5.ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลัง

แล้วอาการดีขึ้นไม่มาก ยังคงมีอาการอักเสบ

อาการปวดหลังเหลืออยู่หลัง

การผ่าตัด

วิธีการฉีดยาระงับปวดบริเวณเส้นประสาทหลัง

 (Selective Nerve Root Block)
1.เป็นการใช้ยาฉีดเฉพาะที่

ผู้ป่วยไม่ต้องดมยาสลบ

หรือระงับความรู้สึกทางประสาทไขสันหลัง

2.ใช้เครื่องมือเอกซเรย์นำร่อง

เพื่อบอกตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งจะทำในห้องผ่าตัดใช้ เวลาประมาณ 20 นาที

3.ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวหรือเดินได้ทันที

หลังการฉีดยาระงับปวดเสร็จ

4.หลังทำวิธีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

 ยกเว้นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

 แนะนำนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 1 วัน

ผลการรักษา

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการปวดหลัง, ขาชา

ร้อยละ 80 จะดีขึ้นภายใน 1-3 วัน

หลังได้รับการฉีดยาโดยวิธีนี้

และแพทย์จะใช้เวลา ติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง

อีกอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยร้อยละ 20

ที่อาการยังไม่ดีขึ้นชัดเจน อาจพิจารณาฉีดยาระงับปวดซ้ำได้

เนื่องจากความเสี่ยงต่ำกว่าการผ่าตัด

แต่หากติดตามแล้วอาการปวดหลังไม่ดีขึ้น

แพทย์จะพิจารณาการรักษาโดยการผ่าตัด

ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง

กระดูกสันหลัง หรือผ่าตัดด้วยวิธีอื่น

ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย

กล่าวโดยสรุป

วิธีการรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฉีดยาระงับปวด

บริเวณเส้นประสาทหลังเป็นวิธีที่ปลอดภัยได้ผลดี

ไม่ต้องผ่าตัดหรือดมยาสลบ

 สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระงับอาการปวดหลัง

ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก รองศาสตราจารย์ธเนศ วัฒนะวงษ์

 หน่วยกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิคส์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 มหาวิทยาลัยมหิดล

#RamachannelCreate Date : 15 สิงหาคม 2557
Last Update : 15 สิงหาคม 2557 22:39:05 น.
Counter : 830 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?](•‿•✿) พออายุเลยเลขหกฉันยกเครื่อง
มอบทุกเรื่องที่เคยรู้คู่ความเห็น
มอบประสบการณ์ผ่านพบจบประเด็น
ไม่ยากเย็นเรื่องความรู้ตามดูกัน
ฉันคนเก่าเล่าความหลังยังจำได้
แต่ด้วยวัยที่เหลือน้อยค่อยสร้างสรร
ยอมรับเรื่องเนตโซเชียลเรียนไม่ทัน
อย่าโกรธฉันแค่สูงวัยแต่ใจจริง
ด้วยอายุมากมายอยากได้เพื่อน
หลากหลายเกลื่อนทุกวัยทั้งชายหญิง
คุยทุกเรื่องแลกเปลี่ยนรู้คู่ความจริง
หลากหลายสิ่งฉันไม่รู้ดูจากเธอ ....
สิบปีผ่านไป.......
อายุเข้าเลขเจ็ดไม่เผ็ดจี๊ด
เคยเปรี้ยวปรี๊ดก็ต้องถอยคอยเติมหวาน
ด้วยเคยเกริ่นบอกเล่ามาเนิ่นนาน
ก็ยังพาลหมดแรงล้าพากายตรม
ด้วยชีวิตผ่านมาพาเป็นสุข
ยังสนุกกับการให้ใจสุขสม
อยากบอกเล่ากล่าวอ้างบางอารมณ์
แม้คนชมจะร้องว้า....ไม่ว่ากัน
ปัจจุบันเขียนน้อยค่อยเหินห่าง
ระบบร่างเปลี่ยนแปลงเหมือนแกล้งฉัน
เราคนแก่ตามแก้ไม่ค่อยทัน
ยักแย่ยันค่อยศึกษาหาข้อมูล
แต่ด้วยคิดถึงแฟนคลับกระชับมิตร
จึงต้องคิดตามต่อไปไม่ให้สูญ
ส่งความรู้คู่ธรรมะทวีคูณ
เพื่อเพิ่มพูนให้รู้กันฉันสุขใจ