Group Blog
All Blog
### เมตตา ###“เมตตา”

.......

จิตใจของพวกเรานี้ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม

 คิดดี ก็มีความสุข คิดไม่ดีก็จะมีความทุกข์

ดังนั้นเราต้องสร้างคุณธรรม

ที่เป็นสิ่งที่จะผลักดันให้เราคิดดี ทำดี พูดดี

 ให้เราไม่คิดร้าย ทำร้าย พูดร้าย

นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้

 มีสิ่ง ๒ อย่างที่จะผลักดันจิตใจของเราให้ไปในทางที่ดี

และไปในทางที่ไม่ดี

สิ่งที่จะผลักดันจิตใจของเราไปในทางที่ดีก็คือ

ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ส่วนสิ่งที่จะผลักดันให้เราไปในทางที่ไม่ดี ก็คือ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง

เราจึงต้องมาสร้างสิ่งที่ดีที่งามและมาละสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม

เพื่อจิตใจของเราจะได้ไปสู่ทางของความสุข และความเจริญ

ความเมตตาคืออะไร ความเมตตาก็คือไมตรีจิต

มีความปรารถนาดีมองทุกคนเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกัน

มองว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน

 แล้วเราเป็นเหมือนผู้เดินทางบนเครื่องบิน ถ้าตกก็ตกด้วยกัน

 ถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางก็ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกัน

 เราควรที่จะรักสามัคคีกัน เราไม่ควรที่จะโกรธ เกลียดกัน

 ทะเลาะวิวาทกัน เพราะการโกรธเกลียดทะเลาะวิวาท

จะมีแต่ทำให้ใจของเราทุกข์ ใจของเราไม่สบาย

แต่ถ้าเรามีความรักมีความปรารถนาดี มีความสามัคคี

ชีวิตของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุข

 พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหัดเจริญเมตตา

การเจริญเมตตานี้ก็มี ๒ ลักษณะ

ลักษณะแบบการทำการบ้านและลักษณะแบบเข้าห้องสอบ

 การทำการบ้านก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือ

กลับมาอาจารย์เราก็มีหนังสือมาให้เราทำเป็นแบบฝึกหัด

ให้เราทำแบบฝึกหัดไว้ เพราะเวลาสอบ

เขาก็จะเอาแบบฝึกหัดมาสอบเราอีกทีหนึ่ง

ถ้าเราทำการบ้านเราก็จะรู้วิธีทำข้อสอบ

เวลาสอบก็จะสอบผ่านสอบไม่ตก

การทำเมตตาแบบทำการบ้านก็คือ เวลาเราอยู่ลำพัง

เราไม่ได้พบปะกับใครเราก็สอนใจอย่างที่สอนให้สวด

 สัพเพสัตตา อเวราโหนตุ แปลว่า

ขอให้เราอย่ามีเวรมีกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย

 ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดาหรือเดรัจฉาน

ขอให้เราอย่าจองเวรของกรรมขอให้เราให้อภัยกัน

เพราะเราอยู่ร่วมกันก็เหมือนลิ้นกับฟัน

ที่มีโอกาสที่จะขบกันบ้างเป็นธรรมดา

เวลาขบแล้วก็ควรที่จะอย่าโกรธ อย่าอาฆาตพยาบาท

แล้วไปกัดกันต่อขบกันต่อ มันก็จะยิ่งเจ็บใหญ่

 เวลาใครเขาพูดอะไรไม่ดี ทำอะไรไม่ดี

ทำให้เรามีความเสียหายเดือดร้อนก็คิดเสียว่า

เป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่เราต้องอยู่ร่วมกัน

 ถ้าเราอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม เราก็จะไปคิดร้ายกับเขา

 พูดร้ายกับเขา ทำร้ายกับเขา แล้วก็จะทำให้เขาคิดร้าย พูดร้าย

ทำร้ายเรากลับมาก็จะมีเเต่เรื่องการต่อสู้กันทำลายกัน

 ใจของทั้งสองฝ่ายก็จะร้อนเป็นไฟ

แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่หยุดยอมคิดเสียว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ

เรื่องของธรรมดาที่เราอยู่ร่วมกัน

ย่อมมีความคิด ความเห็นที่ไม่ตรงกัน

และมีคนที่ชอบ และไม่ชอบเราเป็นธรรมดา

 ถ้าเราเจอคนที่เขาไม่ชอบเรา

เขาก็มักจะพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเรา

 ถ้าเรามีความเมตตาเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อน

เราคิดเสียว่าให้อภัยเขา ปล่อยเขาไป

เป็นเรื่องของเขา เราห้ามเขาไม่ได้

เราไปควบคุมบังคับการกระทำการพูดของเขาไม่ได้

 แต่เราสามารถควบคุมการพูดการะทำของเราได้

ถ้าเราควบคุมใจของเราไม่ให้ไปโกรธไปเกลียด

ไปอาฆาตพยาบาท ใจของเราก็จะสงบมีความสุข

ทั้งๆที่ถูกขาพูดไม่ดี ทำไม่ดีกับเรา

แต่ถ้าเราควบคุมใจเราไม่ได้ แผ่เมตตาไม่ได้ ให้อภัยไม่ได้

ใจของเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา

ไฟนี่แหละที่จะเป็นไฟนรกต่อไป ถ้าเราไม่กำจัดมัน

ถ้าเราปล่อยให้มันระบายออกมาด้วยการกระทำด้วยการพูด

มันก็จะกลายเป็นไฟนรกต่อไป

เช่นการที่เราไปพูดแล้วก็ไปทำร้ายเขา ถึงกับทำให้เขาเสียชีวิต

 พอไปฆ่าเขาแล้วก็ต้องไปตกนรก ใจก็จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา

 แต่ถ้าเราให้อภัยคิดเสียว่าเป็นการทำบุญ อภัยทาน

พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าการทำทานนี้มีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกัน

วัตถุทานก็คือสิ่งที่ญาติ โยมมาทำกันในวันนี้

ก็คือเอากับข้าวกับปลา อาหารของคาวของหวานต่างๆ มาถวายพระ

 อย่างนี้เรียกว่าเป็นวัตถุทาน เอาวัตถุมาให้

 ถ้าญาติโยม มีวิชาความรู้แล้วเอาไปสอนผู้อื่น โดยไม่คิดสตางค์

 เช่นเป็นติวเตอร์เป็นอะไรให้กับเด็กนี้ โดยไม่คิดเงินคิดทอง

ก็เรียกว่า วิทยาทาน ให้ความรู้

ถ้าญาติโยม มีธรรมะหรือมีหนังสือธรรมะ ญาติโยมเอาไปแจกจ่าย

ให้แก่ผู้อื่น ก็เรียกว่า ธรรมทาน

ส่วนอภัยทานก็คือเวลาที่ใครเขามาทำให้เราเดือดร้อน เสียหาย

เราก็ให้อภัยเขาก็เรียกว่า อภัยทาน เราก็จะได้บุญ

เพราะว่าเราให้อภัย ใจของเราจะไม่ร้อน ใจของเราจะเย็น มีความสุข

ตายไปก็ได้ไปสู่สุคติ แต่ถ้าให้อภัยไม่ได้ใจเราร้อน

 เราไปพูดร้าย ทำร้ายเขา ตายไปเราก้ต้องไปอบาย

นี่คือเรื่องของความแผ่เมตตา

 ตอนต้นต้องหัดซ้อมไว้ก่อน ซ้อมแผ่อยู่เรื่อยๆ

 ว่าเราจะต้องให้อภัยให้ได้ เพราะการให้อภัยเป็นประโยชน์กับเรา

 ไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เราให้อภัย

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จริงๆก็คือใจเรา

 เราได้ดับความโกรธเกลียด ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท

ที่จะทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เสียหายกับตัวเราต่อไป

แต่ถ้าเราให้อภัยได้ ใจของเราก็จะเย็นจะสบาย

 นี่ต้องซ้อมคิดอยู่เรื่อยๆ นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ เวลาเจอคนนั้นคนนี้

 ต้องคิดว่า เอาละ เดี๋ยวต้องด่าเราละ

เดี๋ยวต้องทำอะไรที่เราไม่ชอบหรือเสียหายแล้ว เราต้องให้อภัยละ

 ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อน เวลาเจอเหตุการณ์จริง

เราจะทำใจได้ เพราะเราซ้อมไว้ก่อน

แต่ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อน พอเราไปเจอเหตุการณ์

ก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งหลัก

พอไม่ได้ตั้งหลักสัญชาติญาณของเราก็มักจะตอบโต้ทันที

จะโกรธ จะเกลียดขึ้นมาทันที

ดังนั้นขอให้เราพยายามฝึกซ้อมการให้อภัย

ซึ่งเป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่ง

การแผ่เมตตาอีกอย่างก็คือ การให้ความสุขแก่ผู้อื่น

มีความปรารถนาดี เจอใครก็ยิ้มให้เขาทักทายเขา

มีข้าวของ ที่จะเเบ่งปันแจกกันได้ก็เอามาแจกจ่ายกัน

อย่างปีใหม่ เราก็ส่ง ส.ค.ส.

คำว่า ส.ค.ส.ก็แปลว่า ส่งความสุข

ส่งความสุขก็คือการแผ่เมตตา

เราก็ซื้อของขวัญไปให้คนนั้นคนนี้ เราไม่ต้องรอวันขึ้นปีใหม่

 แล้วค่อยมาส่งส.ค.ส.กัน เราควรจะส่งส.ค.ส.กันทุกวัน

ขอให้ถือว่าทุกวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพราะมันเป็นวันใหม่

 วันนี้ก็เป็นวันใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ก็เป็นวันใหม่ไม่ต่างกันตรงไหน

ก็เป็นเหมือนปีใหม่เหมือนกัน

ถ้าเรามาสมมุติว่าต่อไปนี้เราจะถือวันปีใหม่เป็นวันที่ ๒๔ ตุลาคม

 วันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ เราก็ส่งส.ค.ส.กัน

 เราก็สมมุติว่า ทุกวันเป็นวันขึ้นปีใหม่ไปก็แล้วกัน

พวกเราจะได้ส่งส.ค.ส.ให้กับคนนั้นให้กับคนนี้

แล้วเวลาเราส่งส.ค.ส.เราจะรู้สึกมีความสุขใจ

เพราะการให้ความสุขแก่ผู้อื่น นำมาสู่ความสุขกลับมาสู่ตัวของเรา

ดังนั้นขอให้เราพยายามหัดแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ

ส่งส.ค.ส.ให้กันอยู่เรื่อยๆ อย่าส่งส.ค.ท.ให้กันอยู่เรื่อยๆ

 ส.ค.ท.ก็ส่งความทุกข์ให้แก่กัน ส่งความทุกข์ด้วยการโกรธ

 เกลียดอาฆาตพยาบาทเครียดแค้น อันนี้เรียกว่า ส.ค.ท. ไม่ใช่ส.ค.ส.

 ต้องให้อภัยต้องแบ่งความสุขที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุข

อานิสงส์ของผู้ที่แผ่เมตตานี้มีหลายประการด้วยกัน เช่น

 ๑.จะเป็นที่รักทั้งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะไม่มีใครโกรธ

 ใครเกลียดเรา จะไม่มีใครคิดทำร้ายเราด้วยศาสตราวุธก็ดี

ด้วยอาวุธต่างๆก็ดี แล้วก็เวลาตื่นก็มีความสุข

 เวลาหลับก็มีความสุข เวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้าย

 และเวลาตายไปก็ได้ไปสู่สุคติได้ไปเป็นเทพได้เป็นพรหม

ได้เป็นพระอริยเจ้า

นี่คือประโยชน์ของการแผ่เมตตาที่

เราจะได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราเจริญเมตตาอยูเรื่อยๆ.

................................

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ธรรมะในศาลา วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

“พรหมวิหาร ๔”


ขอบคุณที่มา fb. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ขอบคุณเจ้าของภาพค่ะ
Create Date : 07 ธันวาคม 2558
Last Update : 7 ธันวาคม 2558 10:41:43 น.
Counter : 524 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?](•‿•✿) พออายุเลยเลขหกฉันยกเครื่อง
มอบทุกเรื่องที่เคยรู้คู่ความเห็น
มอบประสบการณ์ผ่านพบจบประเด็น
ไม่ยากเย็นเรื่องความรู้ตามดูกัน
ฉันคนเก่าเล่าความหลังยังจำได้
แต่ด้วยวัยที่เหลือน้อยค่อยสร้างสรร
ยอมรับเรื่องเนตโซเชียลเรียนไม่ทัน
อย่าโกรธฉันแค่สูงวัยแต่ใจจริง
ด้วยอายุมากมายอยากได้เพื่อน
หลากหลายเกลื่อนทุกวัยทั้งชายหญิง
คุยทุกเรื่องแลกเปลี่ยนรู้คู่ความจริง
หลากหลายสิ่งฉันไม่รู้ดูจากเธอ ....