Group Blog
All Blog
### อุปสรรคต่อการทำใจให้สงบ ###

“อุปสรรคต่อการทำใจให้สงบ”

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อการทำใจให้สงบ

ที่มีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็คือ

กามฉันทะ ความยินดีในกามคุณทั้ง ๕

คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

เพราะในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

ในเรื่องของกามคุณทั้ง ๕ มี รูป เสียง กลิ่น รส กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

 ให้ดูให้เสพได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง มีทุกรูปแบบหลากหลายรูปแบบ

 มีสื่อมีช่องทางที่จะเข้าสู่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะได้อย่างง่ายดาย

และรวดเร็วตลอดเวลา ถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้

กับสมัยที่อาตมาเป็นเด็กนั้น เหมือนกับคนละโลกเลย

 สมัยเป็นเด็กๆนั้น โทรทัศน์ยังเพิ่งเริ่มมีและจะมีตอนค่ำคืน

 แล้วก็เป็นภาพขาวดำ ไม่ใช่เป็นภาพสี มีคืนละไม่กี่ชั่วโมง

และถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี้ภาพก็ไม่คมชัดเป็นเหมือนกับมีหิมะลง

 จะดูก็ต้องไปดูตามร้านขายโทรทัศน์ เขาจะเปิดให้ดูกัน

อย่าไปฝันว่าจะมีโทรทัศน์ดูกันในบ้านเลย

 และภาพยนต์นี้ก็มีคืนละหนึ่งรอบ

นานๆ ก็มีภาพยนต์หนังกลางแปลงเขาเอายามาขาย

แล้วก็จะมีภาพยนต์ฉายให้ดูฟรี ดูไปม้วนหนึ่งแล้วก็ต้องหยุด

รอให้เขาขายยาอีก ๑๐ - ๒๐ นาที แล้วค่อยดูม้วนต่อไป

กว่าจะดูจบก็บางทีก็เที่ยงคืนไป ถ้าโชคไม่ดีฝนตกก็จบกัน

ไม่ได้ดูตลอดทั้งภาพยนต์ เรื่องร้องรำทำเพลงนี้

ก็ต้องรอให้มีเทศกาลถึงมีการจัดรำวงมารำกัน

หรือจัดเวทีการแสดง นานๆ จะมีกันสักครั้งหนึ่ง

นี่คือกามคุณทั้ง ๕ ในอดีต อาหารการกินก็ไม่มีขายตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ของกินของรับประทาน เครื่องดื่มก็มีไม่กี่ยี่ห้อ

 ไม่เหมือนกับสมัยนี้มีหลายยี่ห้อด้วยกัน

 แล้วแต่ละยี่ห้อก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย

แปลกแวกแนวออกไปเรื่อยๆ

เพื่อตอบสนองความต้องการของกามฉันทะ

คนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ จึงเป็นคนยุคบ้ากามกัน

บ้ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กัน

จึงไม่ค่อยมีคนอยากจะเข้าวัดเข้าวา

เข้ามาบำเพ็ญเพื่อให้ใจมีความสงบกัน

 เพราะถูกฤทธิ์ของกามฉันทะดูดของออกไป

ให้ไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

เดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็มีเข้ามาถึงในบ้าน

มีเครื่องเล่นดูวีดีโอภาพยนต์ มีเครื่องเสียงให้ฟัง

มีอินเทอร์เน็ตให้เข้าไปหารูป เสียง กลิ่น รสชนิดต่างๆ

ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง มีเกมส์ให้เด็กเล่นกันทั้งวันทั้งคืน

เรื่องราวเหล่านี้เราเรียกว่า เป็นเรื่องของกามคุณ ๕ ทั้งนั้น

กามคุณ ๕ ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

กามฉันทะก็คือความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างนี่เอง

จึงทำให้ไม่สามารถที่จะมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันได้

เพราะเเรงของกามฉันทะ และแแรงของกามคุณทั้ง ๕ นี้

 มีกำลังมากมายที่จะคอยดูดใจดึงใจให้ออกไป

เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กันตลอดเวลา

ผู้ปฏิบัติธรรมจึงมักจะไม่มีความสามารถ

ที่จะทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้

เพราะ ๑. คงจะเป็นเพราะว่าเวลาที่จะบำเพ็ญมีน้อย

 เพราะถูกกามฉันทะดึงให้ไปเสพกามคุณ ๕ เสียมากกว่า

 เวลาที่จะเอามานั่งสมาธิจึงมีน้อย สำหรับคนที่สนใจนี้เห็นว่า

นั่งได้อย่างมากก็วันละครั้ง ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่ง

 นั่งมาตั้ง ๒๐ ปีแล้ว ก็ยังไม่เห็นได้ผลอะไร

 อาจจะได้บ้างในขณะที่นั่ง ใจก็นิ่งๆ เบาๆ สบาย

แต่ไม่ถึงกับรวมลงไป ไม่สามารถที่จะมีอุเบกขาไว้ต้านกามฉันทะได้

 เวลาไม่ได้นั่งสมาธิ ก็ไปดูภาพยนต์ไปดูรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

 ไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ

 นี่คือลักษณะของผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม

 แต่ทำได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นเอง วันละครึ่งชั่วโมงหรือ วันละชั่วโมงหนึ่ง

นอกนั้นก็กลายเป็นเวลาของกามฉันทะไปหมด

ไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ

ผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบ

ให้รวมลงเป็นหนึ่ง เป็นเอกคัตตารมณ์ เป็นหนึ่ง

 สักแต่ว่า เป็นอุเบกขานี้จำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือ

ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ไว้ใช้ในการสนับสนุน

การบำเพ็ญจิตตภาวนา

ถ้าจะบำเพ็ญจิตตภาวนาโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ

ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ไว้นั้น

โอกาสที่จะบำเพ็ญได้นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ดังนั้นผู้ต้องการที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบนั้น

 จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือสนับสนุน เครื่องมือชิ้นแรกก็คือ

ศีลสังวรณ์ สำรวมกาย วาจา ด้วยการรักษาศีล ๘

 ศีล ๘ นี้เป็นเหมือนกับกำแพงที่จะกั้นกามฉันทะ

ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

ไม่ให้ออกไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

 ผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาต้องมีเวลามาบำเพ็ญ

 จะมีเวลาได้ก็ต้องยุติหรือ หยุดการเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

 จึงจำเป็นจะต้องสร้างกำเเพงขึ้นมา

เพื่อกั้นไม่ให้กามฉันทะนี้ เล็ดลอดออกไปทำกิจกรรม

ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิ มาเจริญสติ

เพื่อทำใจให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นสมาธิได้.

 

 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต


.................

ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

“กามคุณ ๕” 

 

ขอบคุณที่มา  fb. คณะศิษย์พระอาจาย์สุชาติ อภิชาโต

วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

ขอบคุณเจ้าของภาพค่ะ
Create Date : 03 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2558 11:36:23 น.
Counter : 369 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?](•‿•✿) พออายุเลยเลขหกฉันยกเครื่อง
มอบทุกเรื่องที่เคยรู้คู่ความเห็น
มอบประสบการณ์ผ่านพบจบประเด็น
ไม่ยากเย็นเรื่องความรู้ตามดูกัน
ฉันคนเก่าเล่าความหลังยังจำได้
แต่ด้วยวัยที่เหลือน้อยค่อยสร้างสรร
ยอมรับเรื่องเนตโซเชียลเรียนไม่ทัน
อย่าโกรธฉันแค่สูงวัยแต่ใจจริง
ด้วยอายุมากมายอยากได้เพื่อน
หลากหลายเกลื่อนทุกวัยทั้งชายหญิง
คุยทุกเรื่องแลกเปลี่ยนรู้คู่ความจริง
หลากหลายสิ่งฉันไม่รู้ดูจากเธอ ....