All Blog
--- ก ฏ ข อ ง นั ก วิ่ ง โดย ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี ---

กฏของนักวิ่ง
กฏข้อที่ 1 ประเมินต้นทุนตัวเอง
ผู้ที่เริ่มต้นวิ่งหรือนักวิ่งท ี่วิ่งเป็นประจำอยู่แล้ว
ควรที่จะทราบถึงต้นทุนที่มีอยู่ของตนเอง
อาทิ ข้อจำกัดในการออกกำลังกายสำหรับคนที่มีภาวะความผิดปกติทางร่างก าย
ความอดทนในการวิ่ง ความเร็วที่มีอยู่ความพร้อมของร่างกายและจิตใจในช่วงเวลานั้นๆ
รวมเป็นความสามารถที่ร่างกายจะปฏิบัติได้ในแผนการฝึกแต่ละอย่างให้เหมาะส ม
ไม่รวมปัจจัยรอบ ๆ ข้างที่มีผลกระทบกับการฝึกซ้อมหนักเกินไป
ร่างกายก็จะช้ำน้อยเกินไปร่างกายก็ไม่สร้างเสริม
ฝืนข้อจำกัดที่มีอยู่ก็เป็นอันตราย
การลงซ้อมวิ่งซ้ำ ๆ ในภาวะการบาดเจ็บก็จะยิ่งทำให้ชีวิตของการวิ่งสั้นลง
กฏข้อนี้จึงสำคัญมากที่สุดในชีวิตการเป็นนักวิ่ง
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
18 กุมภาพันธ์ 2557
::
::
กฏของนักวิ่ง
กฏข้อที่ 2 เตรียมอุปกรณ์
ก่อนการวิ่งต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นดังนี้
รองเท้าที่สวมใส่ ควรเป็นรองเท้าที่ผลิตสำหรับใช้ในการวิ่งเท่านั้น
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระแทก
การลงน้ำหนักการไม่ยืดหยุ่นที่เหมาะสม การเสียดสี การสัมผัสกับพื้นสนาม
การพลิกหรือการไม่มั่นคงจากสภาพ
รองเท้าถุงเท้าที่ไม่ลื่นไหล ไม่ร้อนไม่เสียดสีในขณะสวมใส่
ชุดวิ่งที่ระบายความร้อนได้ดี ไม่รัดหรือคับจนหายใจอึดอัด
ยกเว้นในกรณีที่มีรูปแบบผลิตมาอย่างเฉพาะเจาะจง
บางคนใส่หลวมจนเกรงว่าจะสะดุดหกล้มใส่แบบพอดี ๆ สบาย ๆ ให้คล่องตัวตาม
สภาวะอากาศที่เหมาะสมถ้ามีที่เก็บหรือฝากของ
ควรติดเสื้อผ้าสำรองเพื่อเปลี่ยนหลังจาก การวิ่งด้วยผ้าเช็ดหน้าแบบนุ่ม ๆ
สำหรับคนที่มีเหงื่อออกเยอะหรือจะใช้ที่คาดผมแบบนักเทนนิสเพื่อกันเหงื่อเข้าตาก็ได้ถ้าไม่อึดอัด
บางคนอาจสวมหมวกเพื่อกันแสงแดด ก็เป็นสิ่งที่ดีครับในกรณีที่มีสถานที่อาบน้ำรองรับอย่างปลอดภัย
การอาบน้ำหลังการคลูดาวน์จะทำให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า
เตรียมอุปกรณ์ชุดเล็กในการอาบน้ำก็จะดีอย่างยิ่งครับ
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
19 กุมภาพันธ์ 2557
::
::
กฏของนักวิ่ง
กฏข้อที่ 3 สะสาง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
นำตารางชีวิตที่ดำรงอยู่โดยปกติมาสะสางสิ่งที่คั่งค้าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของกิจวัตรประจำวัน
ที่ทำให้ยุ่งวุ่นวายจนดูเหมือนทุกเวลาในชีวิต
มีแต่เรื่องราวมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
เพื่อสุขภาพจัดสรรเวลาให้ลงตัว
แบ่งเวลาให้เหมาะสมเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากชีวิตเดิม ๆ
เพื่อให้มีเวลาที่แน่นอนและไม่สร้างความกังวลใจ
สร้างโปรแกรมของชีวิตใหม่ ๆ ที่สดชื่น แจ่มใส
จัดบรรจุไว้ในตารางชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้
งานสำคัญ กิจกรรมครอบครัวก็สำคัญ
แต่สุขภาพของคุณและครอบครัวก็สำคัญเช่นกัน
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
20 กุมภาพันธ์ 2557
::
::
กฏของนักวิ่งกฏข้อที่ 4 สนามฝึกซ้อม
วันนี้ไม่ได้วิ่ง หาสนามวิ่งไม่ได้ สนามไกลเกินไปเดินทางลำบาก
พื้นสนามแข็งมากเป็นคอนกรีต เป็นหินตัวหนอนวิ่งแล้วเจ็บเข่า
ต่างๆอีกมากมายที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคไปเสียหมด
จนทำให้ต้องเสียเวลาในการพัฒนาของร่างกายไปอีกหนึ่งวันหรืออีกหลาย ๆ วัน
จนกว่าจะได้สนามที่ถูกใจวิ่งตรงไหนก็ได้ครับ
ขอเพียงยึดหลักดังต่อไปนี้
1. พื้นราบเรียบ ไม่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อมากนัก
2. ในหมู่บ้านหรือบนถนนที่มีการสัญจรและยวดยานไม่พลุกพล่าน
3. ปลอดภัยจากสุนัขและภัยจากผู้ไม่หวังดี
4. ไม่มีทางเลี้ยวที่หักมุมในระยะสั้น ๆ มากจนเกินไป
5. เส้นทางวิ่งในระยะทางสั้นๆหรือรอบบริเวณบ้านก็สามารถวิ่งได้
6. มีความร่มรื่น อากาศถ่ายเทได้ดี
7. ถ้าวิ่งบนถนน ควรวิ่งด้านขวาชิดขอบทาง ระวังทางแยก ทางซอย
8. ฝนตก เวลาน้อย ก็สามารถที่จะวิ่งเหยาะชดเชยในห้องนอนได้
9. สนามที่มีบรรยากาศที่ดีจะทำให้วิ่งได้อย่างเพลิดเพลินและวิ่งได้มากขึ้น
10. ทุกสถานที่ไร้อุปสรรค สามารถวิ่งได้อย่างระมัดระวัง
ถ้าใจคุณรักวิ่งพอสนามวิ่งจึงไม่ใช่เหตุผลหลักในการที่จะทำให้คุณหยุดวิ่งในวันนั้น
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
21 กุมภาพันธ์ 2557
::
::
กฏของนักวิ่ง
กฏข้อที่ 5 อย่าใจร้อน
ช้า ช้า ได้พร้าเล่มงาม
คตินี้ยังใช้ได้ในบางเรื่องเสมอ
ผู้ที่มาเริ่มวิ่งส่วนใหญ่มักจะ ใจร้อน รีบเร่ง อยากเห็นผลไวไว
บางคนยังไม่ทันฝึกซ้อม ก็ตั้งเป้าเตรียมไปวิ่งมาราธอนปลายปีแล้วอั้ยย่ะ !
นักวิ่งแก่พรรษาบางคนยังใช้เวลา ตั้งหลายปีก่อนที่จะวิ่ง
ควรที่จะเรียนรู้เ กี่ยวกับการอบอุ่นร่างกายการเล่นกายบริหาร
การยืดเหยียดร่างกายในท่าทางต่างถูกต้องเหมาะสม
เรียนรู้การผ่อนคลายด้วยการคูลดาวน์
การฟื้นสภาพหลังการฝึกซ้อมวางแผนการวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เปรียบกับการเรียนหนังสือเริ่มจากชั้นเตรียมอนุบาลก่อนเข ้าอนุบาล
ต่อไปประถมถึงมัธยมค่อยเรียนไปเรียนระดับมหาวิทยาลัย
อย่าคิดเรียนลัดกระโดดข้ามชั้นทีเดียว 2 - 3 ขั้น จะช้ำใจ
บาดเจ็บแล้วต้องมานั่งดูคนอื่นวิ่ง เป็นอะไรที่โหดร้ายสำหรับนักวิ่งที่สุด
ถ้ายังไม่เคยวิ่งมาก่อน แนะนำให้เริ่มจากการเดินช้าสลับ เดินเร็ว
เพิ่มการเดินเร็วมากขึ้นจนสามารถเดินเร็วได้ตลอด
ทำอย่างนี้ให้ได้ต่อเนื่อง 20 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน
แล้วค่อย ๆ เพิ่มสัปดาห์ละ 2 นาทีจนต่อเนื่องได้ 40 นาที
หลังจากนั้นให้ปรับเป็นเดินเร็ว สลับกับการวิ่งเหยาะ ๆ
ค่อยปรับวิ่งเหยาะมากขึ้นลดเดิน เร็วให้น้อยลงจนสามารถวิ่งเหยาะได้อย่างต่อเน ื่อง
ตลอดระยะเวลาสำหรับนักวิ่งที่แก่พรรษาแล้ว
กา รรีบเร่งเพิ่มความหนักของแผนการซ้อม
ก็ต้องคำนึงถึงการที่ร่างกายจะปรับรับกับความหนักของงานได้
โดยไม่บอบช้ำ บาดเจ็บและมีการชดเชยสร้างเสริม
เพื่อฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิ่งที่เริ่มจากวิ่งเร็ว ๆ
วิ่งมาก ๆ นอกจากจะสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้ว
ยังทำให้ระบบภายในร่างกายทำงานหนัก
เกินขีดความสามารถร่างกายจะเหนื่อยล้า
การฟื้นสภาพหลังการซ้อมไม่สมบูรณ์
ทำให้จิตใจห่อเหี่ยว ย่อท้อ เบื่อหน่าย
เข็ดขยาดกับความเหนื่อยสุดท้ายก็จะพาลเลิกลาก่อนที่จะวิ่งได้จริง ๆ
และมีทัศนคติในการวิ่งที่ติดลบอยากวิ่งให้สนุก
วิ่งได้อย่างยั่งยืน ยาวนาน
ต้องท่องบ่นไว้ในใจเสมอว่า ใจเย็น ๆ นะจ๊ะ
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่อง
ศรี23 กุมภาพันธ์ 2557
::
::
กฏของนักวิ่ง
กฏข้อที่ 6 จงรับฟังและเชื่อในเสียงการเตือ นของร่างกาย
เช้านี้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ล้า
ตามข้อต่อต่าง ๆ ไม่ค่อยสดชื่น
หรือตอนนี้มีอาการเจ็บตามกล้ามเนื้อ ปวดในข้อ
เดินและวิ่งจะเจ็บเป็นจุด ๆ
มีอาการอ่อนเพลีย ไม่อยากทานอาหาร
เข็ดขยาดการซ้อม นอนไม่หลับ
เวียนศีรษะ มึนงง คลื่นใส้ อยากอาเจียน
รู้สึกขาจะเบา ๆ เหมือนลอยจากพื้นหัวใจเต้นรัว ๆ เร็ว ๆ ไม่เป็นจังหวะ
เหนื่อยเร็วกว่าปกติ มีแสงวิบวับในสายตา เจ็บหน้าอก
หายใจติดขัด ไม่สะดวกหลายอาการนี้ของนักวิ่ง
เป็นการเตือนของร่างกายที่จะสื่อให้เรารับรู้อะไรบางอย่าง
ดังนั้น เสียงสัญญานที่เราได้รับมีความสำคัญยิ่ง
ที่เราจะต้องรับฟังและนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพื่อป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข บำบัด รักษา
หรือเพื่อพัฒนาเราต้องเรียนรู้การแยกแยะ
ถึงความแตกต่างของสัญญานที่เกิดขึ้นว่า
เป็นอาการในทางบวกหรือเป็นการเตือนในทางลบ
อาการไหนที่ซ้อมวิ่งต่อไปได้
อาการไหนที่ต้องลดความเข้มข้น
ของการซ้อมลงอาการไหน
ที่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการซ้อม
อาการไหนที่ควรหยุดพักและหรือควรไปพบแพทย์
เพื่ิอวินิจฉัยเสียงที่ดังเพียงเล็กน้อย
อย่ามองข้ามหรือละเลยความสำคัญ
เพราะอาจสร้างปัญหาที่ใหญ่ยิ่งในอนาคตของชีวิตเราได้ครับ
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
25 กุมภาพันธ์ 2557
::
::
กฏของนักวิ่งกฏข้อที่ 7 ตารางซ้อมที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จ
เริ่มย่างก้าวเข้าสู่ยุทธจักรของนักวิ่งสิ่งแรกที่นักวิ่งทั่วไปถวิลหาก็็คือ
ตารางซ้อมระดับเทพที่ขวนขวายหากันทั้งในเน็ต ในตำราต่าง ๆ ที่ว่อนอยู่ทั่วไป
ประจวบเหมาะโชคดีมีเทพประทานให้ เหมาะสมกับจริตและต้นทุน
แต่มากรายที่ต้องประสบพบพานกับมารร้ายในชีวิตของการวิ่ง
ถ้าตารางซ้อมเป็นเลิศจริงก็คงมีเหรียญทองโอลิมปิคทุกหย่อมหญ้า
ความสำคัญอยู่ที่การประเมินต้นทุนที่มีอยู่อย่างเที่ยงตรง
พัฒนาจากรากฐานที่มีอยู่ไปตามลำดับขั้นตอน
ไปสู่ความสุดยอดรูปแบบการฝึกซ้อมต้องส่งเสริมให้
เพิ่มประสิทธิภาพครบทุกด้านฝึกซ้อมด้วยแผนการซ้อมที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของระยะทางแข่งขันตารางและแผนการฝึกซ้อมต้องมีวัน
หนักสลับกับเบาเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาในการพักฟื้น
และสร้างชดเชยฝึกหนักเกินไปร่างกายก็ช้ำ
ฝึกน้อยไปร่างกายก็ไม่สร้างเสริมฟื้นสภาพเป็นก็วิ่งดีได้
ไม่ว่าจะระหว่างการฝึกซ้อมหรือหลังการฝึกซ้อม
การฟื้นสภาพจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับการฝึกซ้อมเรียนรู้การรุกเพื่อสร้าง
การถอยเพื่อปรับกลยุทธ์
รูปแบบการฝึกซ้อมที่ชอบ สนุก และมีความสุข
จะมีส่วนในการส่งเสริมที่ดียิ่งตารางซ้อมที่ดี
สำหรับคนหนึ่งอาจจะเป็นตารางซ้อมที่ยอดแย่ของอีกคน
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการนำตารางซ้อม
มาบงการชีวิตการวิ่ง
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
25 กุมภาพันธ์ 2557
::
::
กฏของนักวิ่งกฏข้อที่ 8
สนามซ้อมไม่ใช่สนามแข่ง สนามแข่งไม่ใช่สนามซ้อม
อาทิตย์นี้ไปวิ่งที่งานนี้ดีกว่ า คิดว่าไปซ้อมแล้วกันครูค่ะ
หนูมีตารางซ้อม 10 โล หนูไปวิ่งซ้อมที่งานนี้นะคะหรือวันนี้
มีเพื่อนมาซ้อมด้วย อัดให้เต็มที่เลยดีกว่าเป็นโอกาสที่ดีแซงเราได้ยังไง !
เสียชื่อเจ้าถิ่นอัดกลับคืนให้ไ ด้วิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อทำเวลาให ดีขึ้นทุก ๆ วัน
และก็มีอะไรอีกหลากหลายทัศนะของ แต่ละคนสนามซ้อมก็คือสนามซ้อม
แผนการซ้อมก็ระบุอย่างชัดเจนมีการวางรูปแบบหนักสลับเบา
เพื่อให้โอกาสร่างกายได้พักฟื้นมีการวางแผนให้มีการกระตุ้นร่างกายอย่างเหมาะสม
การฝึกซ้อมแต่ละครั้งจะต้องได้รับการกำหนดตามต้นทุนตามขีดความสามารถของนักวิ่งแต่ละคน
ระยะเวลาของการฝึกซ้อมและอัตราส่วนที่เหมาะที่สุดระห่างปริมาณ
และความหนักในการซ้อมซึ่งจะไม่ได้มีผลเฉพาะทางร่างกายเท่านั้น
แต่จะส่งผลถึงสภาวะทางจิตใจด้วย
ถ้าเรายังใช้สนามซ้อมให้เป็นเสม ือนสนามแข่งขันร่างกายและจิตใจ
จะถูกบีบเค้นอย่างหนักติดต่อกันนำไปสู่ภาวะการซ้อมที่หนักเกินปกติ
และมีช่วงเวลาในการฟื้นสภาพไม่พอเพียงการฝึกซ้อมในวันต่อไป
ก็ไม่สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่คว ร
อาจเป็นสาเหตุุให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายการซ้อมไม่ส่งผลดีในการพัฒนา
ที่สำคัญเป็นการทำลายแผนการซ้อมที่กำหนดไว้อย่างสิ้นเชิง
สนามแข่งขันมีบรรยากาศที่กระตุ้นให้นักวิ่งมีความคึกคัก กระฉับกระเฉง
เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้ปฏิกริยาเคมีในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง
การที่นักวิ่งจะบอกว่าแค่ไปวิ่งเล่นๆ
ถ้าเป็นนักวิ่งที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการแข่งขัน
หรือมีเป้าหมายในการสร้างสถิติใหม่ๆของตัวเองในสนามต่อไป
ก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่มีผลกร ะทบต่อการฝึกซ้อม
แต่ถ้าเป็นนักวิ่งที่อยู่ในโปรแกรมการซ้อม มีเป้าหมายที่รออยู่
การลงวิ่งที่ไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา
ก็จะทำให้ร่างกายมีการพัฒนาที่ผิดขั้นตอนตามที่ได้มีการวางแผนระยะเวลาไว ้
ตั้งแต่เริ่มต้นการได้รับแรงกระตุ้นจากภายนอกบรรยากาศ
เพื่อน ๆ นักวิ่ง ร่างกายมีปฏิกริยาจากภายใน
ขบวนการทางเคมีในร่างกายมีการตอบสนอง
และเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้การวิ่งในวันนั้น
ไม่เหมือนการซ้อมปกติจะส่งผลกระทบถึงแผนการซ้อมในวัน ต่อไป
ถ้าทำติดกันอยู่บ่อยๆการพัฒนาก็จะไม่เกิดขึ้น
ร่างกายขาดโอกาสที่จะพักฟื้นเพื่อปรับปรุง สร้างเสริม
และชดเชยอย่างเพียงพอจิตใจจะเกิดความห่อเหี่ยว
ท้อแท้และหมดพลังขับดันที่จะพุ่งสูงขึ้นต่อไป
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
27 กุมภาพันธ์ 2557
::
::
กฏของนักวิ่ง
กฏข้อที่ 9 วอร์มอัพกับคูลดาวน์ เรื่องสำคัญที่ต้องทำ
เวลามีน้อย ไม่ทันไปทำงาน ดึกแล้วไม่ทันสนามปิดเลิกงาน
เลิกเรียนช้าไปหน่อย ขอข้ามการวอร์มอัพและคูลดาวน์แล้วกันมาวิ่งได้ก็ดีแล้ว
อย่ามากเรื่องนักเลยวิ่งไปก็เหมือนวอร์มในตัวอยู่แล้วคูลดาวน์อีกทำไม
ที่วิ่งมาเหนื่อยแทบตายเหตุผลมีอีกมากมาย
ที่จะทำให้นัก วิ่งกระโดดข้ามสิ่งสำคัญไป
การวอร์มอัพหรือการอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์มาก
เพราะจะช่วยให้นักวิ่งมีการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
เป็นการกระตุ้นให้อวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ให้เตรียมพร้อมที่จะรับการทำงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการทำงานในกิจวัตรประจำวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ
ระบบไหลเวียนเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเอ็นกล้ามเนื้อ
การทำงานของข้อต่อต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญที่สุดคือการกระตุ้นให้ร่างกายทำงานในระบบแอโรบิคได้อย่างรวดเร็ว
การคูลดาวน์หรือคลายอุ่น ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน
นักวิ่งไทยส่วนใหญ่จะละเลยหรือปฏิบัติพอเป็นพิธี
ให้ผ่าน ๆ ไปน่าเสียดายมาก ๆ ร่างกาย
ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการส่งเลือดจากกล้ามเนื้อคืนสู่หัวใจ
ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจคืนสู่ภาวะปกติเป็นผลดี
สำหรับการขจัดของเสีย การผ่อนคลายและการฟื้นสภาพให้เร็วยิ่งขึ้น
เปิดโอกาสให้กับร่างกายในการซ่อมแซม ชดเชย
สร้างเสริมเพื่อปรับปรุง หลายคนมักจะบ่นทุกเช้าว่า
มีอาการเมื่อยล้า ไม่สดชื่น ปวดเนื้อ ปวดตัว
ลองหัดคูลดาวน์ซะบ้าง
จะเห็นสวรรค์บนทางวิ่งมีจริง
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
1 มีนาคม 2557
::
::
กฏของนักวิ่งกฏข้อที่ 10 ซ้อมต้องไม่เหนื่อยฟรี
วิ่งก็ต้องเหนื่อย ทำไมถึงไม่ต้องเหนื่อยฟรีครูดิน ! อย่ามาเขียนมั่วๆ ไร้สาระ เสียเวลาอ่านไม่อ่านก็ได้นะครับ ถ้าคิดว่าไม่เป็นประโยชน์นักวิ่งจำนวนมากที่มีเวลาซ้อมอย่างเต็มที่ทุก ๆ วัน
บางคนก็มีการพัฒนาอย่างดีเลิศ สุดยอดบางคนก็ทรง ๆ วิ่งยังไงก็อย่างนั้นทุกวันบางคนยิ่งวิ่งยิ่งแย่ แย่ลงทุกวันจนเกิดความท้อแท้น่าประหลาดใจมั้ยล่ะครับ ในเมื่อซ้อมทุกวันเหมือนกันเหนื่อยแทบทุกวัน แต่เหนื่อยอาจไม่เหมือนกันคุณอาจจะเหนื่อยมากกว่าหรืออาจเหนื่อยน้อยกว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จลองกลับมานั่งทบทวนแผนการซ้อมที่ผ่านมาว่ามีสิ่งใดบ้างที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงในหนึ่งสัปดาห์ มีการซ้อมหนักระดับเหนื่อยที่ตึงเครียดมีการบีบเค้นในความพยายามเกินกว่า 3 วันหรือไม่ข้อนี้แย่แน่นอน เหนื่อยฟรีเห็นชัด ๆ ร่างกายจะไม่ได้รับโอกาสในการปรับปรุง ซ่อมแซมสร้างชดเชยที่ถูกใช้ไปกลับคืนอย่างเพียงพอนานเข้าก็จะมีอาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า สารอาหารไม่พอวิ่งระยะทางเท่าเดิมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอร่างกายมีการปรับปรุงให้สามารถรับกับการฝึกซ้อมที่มีอยู่ได้อย่างเป็นปกติแล้ว ก็จะไม่มีการปรับปรุงมากขึ้นขีดความสามารถก็จะไม่เพิ่มขึ้นเช่นกันวิ่งหนักๆติดกันทุกวัน
โถ !แค่ 3 วันก็แย่แล้วดังนั้นข้อนี้ก็มีคำอธิบายอยู่ข้างบนแล้ววิ่งเร็วทุกวัน ไม่เคยฝึกวิ่งระยะทางไกลบ้างเลยง่ายๆก็วิ่งได้เร็ว แต่ก็คงวิ่งได้ไม่นานวิ่งเร็วไม่เป็น กลัวเหนื่อยวิ่งช้าทุกวันวิ่งช้าจนชิน หัวใจไม่เคยเต้นแรง ๆ กล้ามเนื้อหดเร็วไม่ดี ไม่ฝึกความสัมพันธ์ของร่างกายการจะวิ่งให้เร็วขึ้นก็คงเป็นไปได้ยากมีอาการบาดเจ็บแต่ไม่ยอมหยุดพัก รักษาหรือบำบัดไปวันๆไม่ชอบการยืดเหยียดหรือเล่นกายบริหารทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่พัฒนาทั้งสิ้นลองมาปรับแผนการฝึกซ้อมใหม่ ให้มีความยืดหยุ่นตามสภาพของร่างกายการซ้อมต้องมีวันหนักสลับเบาไม่วิ่งหนักติดต่อกันเกิน 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ฝึกวิ่งช้า วิ่งนาน วิ่งไกลสัปดาห์ละ 1 วันฝึกวิ่งความเร็วบ้างในวันที่ร่างกายสดชื่นหรือหลังวันพักให้ความสำคัญต่อการพักเพื่อฟื้นสภาพกายบริหาร ยืดเหยียดเป็นอาหารหลักมีการแบ่งช่วงการฝึกให้เหมาะสมกับเป้าหมายการแข่งขันวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ตรงจุดไม่ดื้อรั้นที่จะฝึกซ้อมในขณะที่บาดเจ็บ
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี
7 มีนาคม 2557
::
::
หมายเหตุ
ฉันเก็บบทความที่ครูดินแนะนำเรื่องการวิ่งตอนฉันเริ่มอยากวิ่งจริงจังและไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติตัวอย่างไร มีอะไรต่อมิอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างมาก ยังเก็บบทความนี้ไว้อ่านซ้ำอีก และอยากเอามาฝากเพื่อนที่รักการออกกำลังกายเหมือนกัน เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง
ขอบพระคุณครูดินมากค่ะ
ภูพเยีย
Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2559 8:26:05 น.
Counter : 1034 Pageviews.

2 comments
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
ภูเพยีย Health Blog ดู Blog

ได้ความรู้เลยค่ะ โหวตสุขภาพให้เลยค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:10:48:21 น.
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:16:49:58 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13ภูเพยีย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 23 คน [?]