Group Blog
 
All Blogs
 

การดูถูกเหยียดหยามคนอีสานของต้นสายธารพรรคประชาธิปัตย์

เรื่องนี้เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 มกราคม 2489 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะไม่มีการตั้งพรรคการเมือง แต่ก็ได้มีการรวมกลุ่มทางการเมืองอยู่ไม่น้อย เช่น...

กลุ่มคณะผู้ก่อการเดิม,

กลุ่มส.ส.อีสาน,

กลุ่มผู้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทย,

รวมทั้งกลุ่มที่ถูกลดบทบาทลงในยุคจอมพลป. พิบูลสงคราม เช่น พระยาศรีวิศาลวาจา, พระยาอัชราชทรงศิริ, เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร

หรือเรียกกันว่ากลุ่ม ”นิยมเจ้า” นั่นเอง

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าไม่มีกลุ่มการเมืองใดได้รับเสียงข้างมาก

แต่เมื่อมีการซาวเสียงในสภาผู้แทนราษฎร ปรากฎว่านายควง อภัยวงศ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่ม ”นิยมเจ้า”

ฝ่ายค้านในสภาภายหลังการเลือกตั้งจึงเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันของกลุ่มคณะผู้ก่อการเดิม ร่วมกับกลุ่มส.ส.อีสาน

เริ่มต้นโดยการยื่นญัตติขอให้ประธานสภาตั้งประเด็นเพื่อซักถามนโยบายรัฐบาล เป็นรายกระทรวง เพื่อต้องการทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ของ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ส.ส.อุบลราชธานี นายเตียง ศิริขันธ์ ส.ส.สกลนคร

การกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับนายควง อภัยวงศ์และคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นการจ้องจะล้มรัฐบาล โดยคิดว่าการกระทำดังกล่าวมีนายปรีดี พนมยงค์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และรัฐบุรุษอาวุโส อยู่เบื้องหลัง

หลังจากนั้นเพียงเดือนเศษ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่เป็นแก่นแกนของต้นสายธาร แห่งความเหยียดหยามที่บรรพบุรุษของพรรคประชาธิปัตย์มีต่อชาวอีสาน

“ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายประชาชนในภาวะคับขัน เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....”

เนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้สะท้อนความคิดของกลุ่มได้เป็นอย่างดี เพราะไม่เป็นด้วยกับการดำเนินนโยบายแบบ “เสรีนิยม” ของรัฐบาล โดยมองว่านโยบายที่เรียกว่า “ให้พวกพ่อค้าคุมพวกพ่อค้าเอง” นั้นได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายประชาชนในภาวะคับขัน ได้นำเสนอการแก้ไขรากฐานที่เป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง ราคาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ยังหวังว่าผลจากกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ข้าราชการได้เข้าไปช่วยเหลือ ประชาชน ซึ่งจะทำให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

แต่รัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมากจาก “กลไกตลาด” รวมทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจเป็นสำคัญ จึงได้ปฏิเสธที่จะรับหลักการกฎหมายดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า...

“ข้าพเจ้าคิดว่าทำไม่ได้ ทำไม่ได้เพราะเหตุใด เพราะเหตุว่าเอเลียเมนต์ของเราเสีย และเราไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยที่จะทำ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่ควรรับหลักการอันนี้”

แต่เมื่อมีการลงมติเพื่อรับหลักการกฎหมายดังกล่าว ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 65 ต่อ 63 คะแนน

นายควง อภัยวงศ์จึงต้องนำคณะรัฐมนตรีลาออก

ในวันที่ 18 มีนาคม 2489 ภายหลังจากลาออกแล้ว นายควง อภัยวงศ์ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิกร ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2489 ว่าเหตุที่รัฐบาลต้องลาออกนั้นเป็นเพราะ...

“พระราชบัญญัติปักป้ายข้าวเหนียว”

การนำ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายประชาชนในภาวะคับขัน” มาเปรียบเป็น “พระราชบัญญัติปักป้ายข้าวเหนียว” นั้นเป็นความตั้งใจดูหมิ่นเหยียดหยามของนายควง อภัยวงศ์ที่มีความฝังใจว่ากส.ส.อีสานเป็นกลุ่มที่โค่นล้มตน จึงได้นำความแตกต่างทางวัฒนธรรมของความเป็นชาว “ลาว” หรือวัฒนธรรมการบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักมาโจมตี

หลังจากนั้นไม่นาน กลุ่มนายควง อภัยวงศ์ และรัฐมนตรีร่วมคณะ ได้จัดตั้งพรรคการเมืองเป็น “พรรรคประชาธิปัตย์” เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2489

นายควง อภัยวงศ์ เป็น หัวหน้าพรรคคนแรก, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเป็นเลขาธิการ

นับแต่นั้นเป็นต้นมา จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อคนอีสาน หรือคนยากไร้ จึงเสมือนเป็นปฏิกริยาที่สวนทางกันมาโดยตลอด

ดังที่นายปรีดี พนมยงค์ได้บันทึกข้อสังเกตและตอบคำถามนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียบเรียง วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับรัฐบาลบางสมัยของประเทศไทย ไว้ว่า...

“ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมิใช่เรื่องปักป้ายข้าวเหนียว แต่ผู้เสนอร่างพ.ร.บ.นั้น และผู้สนับสนุนหลายคน เป็นชาวอีสานซึ่งคติศักดิน่าเก่าเรียกว่า ‘ลาว’ กินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ซึ่งชาวทาส-ข้าศักดินาเคยดูหมิ่นเหยียดหยามไว้ เพราะเป็นคนต่ำต้อยที่ไม่กิน ‘ข้าวจ้าว’ เป็นอาหารหลัก นอกจากนี้ฝ่ายแพ้ร่างพ.ร.บ.นั้นได้กล่าวและเขียนเหยียดหยามชาวอีสานไว้อีก หลายประการ”

จะเห็นได้ว่าต้นกำเนิดของประชาธิปัตย์ยึดมั่นในลัทธิเสรีนิยมมาโดยตลอด

เพราะฉะนั้นการที่พวกเขายึดมั่นในหลักการของ Neo-Liberalism ช่วงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย – นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

และจะโดยเหตุบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบได้ พรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นพรรคเดียวเท่านั้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ ปล่อยสุนัขออกมากัดคนจน...

คนจนที่มาจากภาคอีสาน !
 

Create Date : 14 ธันวาคม 2550    
Last Update : 14 ธันวาคม 2550 23:19:11 น.
Counter : 435 Pageviews.  


my-op
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add my-op's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.