ศิลปะ เชื่อมโยงธรรมชาติและมนุษย์ให้ใกล้ชิดกัน
 
 

อบรมวาดภาพสีน้ำเดือน ม.ค. - เม.ย. 5210-11 ม.ค.52 อบรมวาดสีน้ำขั้นพื้นฐาน

24-25 ม.ค.52 อบรมวาดสีน้ำขั้นต่อเนื่อง

7-8-9 ก.พ.52 สีน้ำวิปัสสนา

21-22 ก.พ.52 อบรมวาดสีน้ำขั้นต่อเนื่อง

7-8 มี.ค.52 อบรมวาดสีน้ำขั้นพื้นฐาน

21-22 มี.ค.52 อบรมวาดสีน้ำขั้นต่อเนื่อง

4-5 เม.ย.52 อบรมวาดสีน้ำขั้นพื้นฐาน

19 เม.ย.52 สีน้ำครอบครัว (เด็กอายุ 6-9 ปี,คุณพ่อ,คุณแม่)

22-24 เม.ย.52 ค่ายศิลปะเด็กอายุ 10-15 ปี

25-26 เ ม.ย.52 อบรมวาดสีน้ำขั้นต่อเนื่อง
10-11 มกราคม 2552 อบรมวาดภาพสีน้ำด้วยวิธีธรรมชาติขั้นพื้นฐาน โดย เป้ สีน้ำ การวาดภาพเชิงพิจารณาธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

ว่าด้วยเรื่องสายตาของการมอง พิจารณาต้นไม้ น้ำหนักสร้างรูปทรงและน้ำหนักของสีรายละเอียด

-ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

-ค่าสมัคร-3,000 บาท(รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์วาดภาพและการเดินทาง)

-การชำระเงิน:บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู

ชื่อบัญชี: โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ

เลขที่บัญชี: 368-2-30759-4

-สอบถามรายละเอียดได้ที่   089-113-1380,034 277 141(โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ)

กำหนดการ

10 มกราคม 2552

7.00 น. รถรอรับที่ หน้าร้านอาหารโบกี้(สถานีรถไฟสามเสน)

8.00 น. เครื่องดื่ม / อาหารเช้า

9.00 น. วาดเส้น 1

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. วาดเส้น 2

15.00 น. อาหารว่าง

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. สุนทรียะยามเย็น

18.00 น. อาหารเย็น

19.30 น. เสวนาศิลป์11 มกราคม 2552

7.00 น. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

8.00 น. อาหารเช้า

9.00 น. สีน้ำ1

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. สีน้ำ2

15.00 น. อาหารว่าง

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
24-25 มกราคม 2552 อบรมวาดภาพสีน้ำด้วยวิธีธรรมชาติขั้นต่อเนื่อง โดย เป้ สีน้ำ สำหรับผู้มีพื้นฐานมาก่อน เพื่อพิจารณาความเข้าใจและทักษะการวาดภาพสีน้ำอย่างต่อเนื่องรายละเอียด

-ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

-ค่าสมัคร-3,000 บาท(รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์วาดภาพและการเดินทาง)

-การชำระเงิน:บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู

ชื่อบัญชี: โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ

เลขที่บัญชี: 368-2-30759-4

-สอบถามรายละเอียดได้ที่   089-113-1380

หรือสอบถามทาง email : 1109@peseenam.comกำหนดการ

24 มกราคม 2552

7.00 น. รถรอรับที่ หน้าร้านอาหารโบกี้(สถานีรถไฟสามเสน)

8.00 น. เครื่องดื่ม / อาหารเช้า

9.00 น. สีน้ำ 1

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. สีน้ำ 2
15.00 น. อาหารว่าง

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. สุนทรียะยามเย็น

18.00 น. อาหารเย็น

19.30 น. เสวนาศิลป์25 มกราคม 2552

7.00 น. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

8.00 น. อาหารเช้า

9.00 น. สีน้ำ3

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. สีน้ำ4

15.00 น. อาหารว่าง

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


7-8-9 กุมภาพันธ์ 2552 สีน้ำวิปัสสนา โดย เป้ สีน้ำ สีน้ำวิปัสสนาคือแนวทางการอบรมในรูปแบบใหม่

ที่นำหลักการภาวนามาผสมผสานกับการวาดภาพ

โดยมีธรรมชาติเป็นแม่บทของการศึกษาเรียนรู้

ถ่ายทอดผ่านการวาดภาพสีน้ำ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเชิงศิลปะ

และคุณภาพด้านจิตใจเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อน)

ที่สนใจการวาดภาพ รักธรรมชาติ และแสวงหาสัจจธรรมรายละเอียด

-ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

-ค่าสมัคร-3,500 บาท(รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์วาดภาพและการเดินทาง)

-การชำระเงิน:บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู

ชื่อบัญชี: โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ

เลขที่บัญชี: 368-2-30759-4

-สอบถามรายละเอียดได้ที่   089-113-1380

หรือสอบถามทาง email : 1109@peseenam.comกำหนดการ7กุมภาพันธ์ 2552

8.00 น. รถรอรับที่ หน้าร้านอาหารโบกี้(สถานีรถไฟสามเสน)

9.00 น. เครื่องดื่ม / อาหารเช้า

9.00 น. สีน้ำ 1

11.00 น. เครื่องดื่ม / ผลไม้

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. ผ่อนกาย คลายใจ

14.00 น. สีน้ำ 2

15.00 น. น้ำปานะ

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. สุนทรียะยามเย็น

18.00 น. อาหารเย็น

19.00 น. เสวนาศิลป์

21.00 น. ปิดวาจา พักกายา8 กุมภาพันธ์ 2552

5.00 น. ภาวนารับอรุณ

6.00 น. โยคะยามเช้า

7.00 น. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

8.00 น. อาหารเช้า

9.00 น. สีน้ำ 1

11.00 น. เครื่องดื่ม / ผลไม้

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. สีน้ำ 2

15.00 น. น้ำปานะ

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. สุทรียะยามเย็น

18.00 น. อาหารเย็น

19.00 น. สนทนาธรรม

21.00 น. ปิดวาจา พักกายา9 กุมภาพันธ์ 2552

5.00 น. ภาวนารับอรุณ

6.00 น. โยคะยามเช้า

7.00 น. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

8.00 น. อาหารเช้า

9.00 น. สีน้ำวิปัสสนา 1

11.00 น. เครื่องดื่ม / ผลไม้

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. สีน้ำวิปัสสนา 2

15.00 น. น้ำปานะ

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. สุทรียะยามเย็น

18.00 น. เดินทางกลับ

21-22 กุมภาพันธ์ 2552 อบรมวาดภาพสีน้ำด้วยวิธีธรรมชาติขั้นต่อเนื่อง โดย เป้ สีน้ำ สำหรับผู้มีพื้นฐานมาก่อน เพื่อพิจารณาความเข้าใจและทักษะการวาดภาพสีน้ำอย่างต่อเนื่องรายละเอียด

-ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

-ค่าสมัคร-3,000 บาท(รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์วาดภาพและการเดินทาง)

-การชำระเงิน:บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู

ชื่อบัญชี: โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ

เลขที่บัญชี: 368-2-30759-4

-สอบถามรายละเอียดได้ที่   089-113-1380

หรือสอบถามทาง email : 1109@peseenam.comกำหนดการ

21กุมภาพันธ์ 2552

7.00 น. รถรอรับที่ หน้าร้านอาหารโบกี้(สถานีรถไฟสามเสน)

8.00 น. เครื่องดื่ม / อาหารเช้า

9.00 น. สีน้ำ 1

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. สีน้ำ 2

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. สุนทรียะยามเย็น

18.00 น. อาหารเย็น

19.30 น. เสวนาศิลป์22 กุมภาพันธ์ 2552

7.00 น. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

8.00 น. อาหารเช้า

9.00 น. สีน้ำ3

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. สีน้ำ4

15.00 น. อาหารว่าง

16.00 น. สรุป / วิจารณ์

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

Create Date : 06 มกราคม 2552   
Last Update : 13 กันยายน 2554 22:58:54 น.   
Counter : 1008 Pageviews.  


อบรมวาดภาพสีน้ำ เดือน พ.ย-ธ.ค 51


22-23 พ.ย. ,20-21 ธ.ค. 51
เทคนิคการวาดภาพสีน้ำภาคหุ่นนิ่งและทิวทัศน์ โดย นุกูล ปัญญาดี
Still life & Landscape

สำหรับผู้มีพื้นฐานในการวาดสีน้ำมาก่อน และอยากค้นหาความเข้าใจต่อไป
เพื่อพัฒนาการในระดับที่จะตอบคำถามกับตัวเองได้ เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะ
การวาดภาพสีน้ำ อบรมโดยศิลปินรับเชิญระดับสากล นุกูล ปัญญาดี
ศิลปินผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวในการวาดภาพสีน้ำ

รายละเอียด
-ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
-ค่าสมัคร-3,000 บาท(รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์วาดภาพและการเดินทาง)
-การเดินทาง รถรอรับที่หน้าร้านอาหารโบกี้ (สถานีรถไฟสามเสน)
-การชำระเงิน:บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู
ชื่อบัญชี: โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ
เลขที่บัญชี: 368-2-30759-4
-สอบถามรายละเอียดได้ที่ //www.peseenam.com
โทร.089-113-1380,034 277 141(โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ)


5-7 ธ.ค 51
สีน้ำวิปัสนา โดย เป้ สีน้ำ

คือแนวทางการอบรมในรูปแบบใหม่ ที่นำหลักการภาวนามาผสมผสานกับการวาดภาพ
โดยมีธรรมชาติเป็นแม่บทของการศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอดผ่านการวาดภาพสีน้ำ มุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพเชิงศิลปะ และคุณภาพด้านจิตใจ
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อน)ที่สนใจการวาดภาพ
รักธรรมชาติ และแสวงหาสัจธรรม

รายละเอียด
-ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
-ค่าสมัคร-3,500 บาท(รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์วาดภาพและการเดินทาง)
-การชำระเงิน:บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู
ชื่อบัญชี: โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ
เลขที่บัญชี: 368-2-30759-4
-สอบถามรายละเอียดได้ที่ //www.peseenam.com
โทร.089-113-1380,034 277 141(โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ)

10 ธ.ค. 51
สีน้ำครอบครัว โดย วันชัย ผลอิน

ขอเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวมาประสานมือกันร่วมกิจกรรมศิลปะ
วาดภาพสีน้ำท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำนครชัยศรี
อบรมโดย วิทยากรพิเศษ วันชัย ผลอิน(ศิลปินกลุ่ม six points,
วิทยาการ Art for All คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์,อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ
ม.มหิดล,ฯลฯ)

รายละเอียด
สีน้ำครอบครัว 1 วัน (10 ธ.ค51)
9.00 น. ทำความรู้จักกันทักทายกัน
9.15 น. สีน้ำ 1
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สีน้ำ 2
14.30 น. อาหารว่าง
16.00 น. สรุปและชื่นชมผลงาน

ค่าสมัคร
-700 บาท (เด็ก 7-9 ขวบ)
-ค่าสมัครรวมค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อุปกรณ์วาดภาพ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
-การชำระเงิน:บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู
ชื่อบัญชี: โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ
เลขที่บัญชี: 368-2-30759-4
-สอบถามรายละเอียดได้ที่ //www.peseenam.com
โทร.089-113-1380,034 277 141(โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ)
 

Create Date : 28 ธันวาคม 2550   
Last Update : 13 กันยายน 2554 23:00:10 น.   
Counter : 606 Pageviews.  เป้ สีน้ำ
 
Location :
นครปฐม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
ชีวิตและความฝันของฉัน
แม่น้ำเป็นผู้สร้าง
[Add เป้ สีน้ำ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com