ความรู้ในโลกนี้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด
Group Blog
 
All blogs
 
3 ตึกใหญ่แห่งแดนกังหนำ


ในสมัยโบราณ ชาวจีนเห็นว่าตึกหรือหอสูง
เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจบารมีและความศักดิ์สิทธิ์
ดังนั้นหอโบราณของจีนโดยมาก
จึงสร้างขึ้นโดยเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางชั้นสูง
เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป อาทิ เพื่อประโยชน์ทางการทหาร
ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ หรือเพื่อประกาศคุณงามความดี
หรือแม้แต่เพื่อใช้เป็นการปราบอาถรรพณ์ ปีศาจชั่วร้าย
บ้างก็สร้างอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือแห่งตน
แต่ในชีวิตประจำวันโดยมากกลายเป็นจุดชมทิวทัศน์ธรรมชาติไป

สถาปัตยกรรมลักษณะนี้โดยมากเป็นที่นิยมและแพร่หลาย
ในแดนกังหนำ หรือ เจียงหนันของจีน
(ดินแดนทางทางตอนล่างของแม่น้ำแยงซีเกียง)
หอโบราณซึ่งเป็นที่รู้จักเลื่องลือกันในแดนกังหนำ ได้แก่
หอเถิงหวัง (มณฑลเจียงซี), หอกระเรียนเหลือง (มณฑลหูเป่ย)
และ หอเยี่ยว์หยัง(มณฑลหูหนัน)
จนได้ชื่อว่าเป็น 3 หอแห่งแดนกังหนำ ( (江南三大名楼))
หอเถิงหวัง ((滕王阁))
แรกสร้างสมัยต้นราชวงศ์ถัง ปี ค.ศ. 653 ในรัชกาลถังเกาจงหลี่ยวน
โดย เถิงหวังหลี่หยวนอิง (น้องชายของหลี่ซื่อหมิน)
ได้สร้างหอเถิงหวังขึ้นระหว่างที่มาดำรงตำแหน่งแม่ทัพรักษาเมือง
ด้วยจุดประสงค์ให้เป็นหอระวังไฟ
และเป็นสถานที่พักผ่อนชมทิวทัศน์ในฤดูกาลต่างๆ
ต่อมาในปี ค.ศ. 675 หวังป๋อ (ค.ศ. 650–675)
หนึ่งในสี่กวีอัจฉริยะแห่งราชวงศ์ถังตอนต้น
ได้เดินทางมาเยือนหอเถิงหวัง
และได้ประพันธ์บทกวีชื่นชมความงามเอาไว้
เนื่องจากบทกวีดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมา
จึงทำให้ชื่อเสียงความงามของหอเถิงหวังเป็นที่รู้จักทั่วไปในแผ่นดิน
ปราชญ์กวีเลื่องชื่ออีกจำนวนไม่น้อย
ต่างเคยเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่นี้
หอเถิงหวัง
ผ่านศึกสงครามการทำลายล้างและสร้างใหม่ถึง 29 ครั้ง
ซึ่งไม่เพียงรักษาต้นแบบอย่างโบราณเอาไว้
การซ่อมสร้างแต่ละครั้งยังมีขนาดขยายใหญ่ขึ้น
โดยครั้งสุดท้ายถูกเผาทำลายระหว่างสงครามปฏิวัติในปี 1926
จวบถึงปี 1983 เริ่มงานซ่อมสร้างครั้งใหญ่ แล้วเสร็จในปี 1989
หอเถิงหวังใหม่มีอาณาบริเวณกว่า 47,000 ตารางเมตร สูง 57.5 เมตร 9 ชั้น
โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยซ่ง
มีขนาดและความสูงที่สุดในสามหอแห่งแดนกังหนำ

ที่ตั้ง ริมฝั่งแม่น้ำกั้นเจียง เมืองหนันชาง มณฑลเจียงซี

หอกระเรียนเหลือง ((黄鹤楼))

หอกระเรียนเหลืองแรกสร้างสมัยสามก๊ก ใน ค.ศ. 223
ภายหลังก๊กอู๋ยึดได้เมืองจิงโจว หรือ เกงจิ๋ว
โดยก๊กอู๋สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์
ป้องกันการโจมตีจากก๊กสูของเล่าปี่

แต่เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับที่มาของหอกระเรียนเหลือง
ซึ่งเป็นที่แพร่หลายนั้นกล่าวกันว่า
สถานที่ตั้งเดิมของหอกระเรียนเหลือง
เป็นร้านเหล้าเล็กๆ ที่เปิดเป็นที่พักคนแรมทาง
ครั้งหนึ่งเจ้าของร้านได้ให้อาหารและที่พัก
แก่นักพรตที่แต่งกายซ่อมซ่อท่านหนึ่งโดยไม่คิดเงิน
นักพรตนั้นจึงใช้เปลือกส้มวาดเป็นรูปกระเรียนสีเหลืองที่ผนังร้าน
เมื่อปรบมือขึ้นครั้งหนึ่ง
ภาพกระเรียนบนฝาผนังก็จะออกมาร่ายรำอย่างงดงาม
นักพรตได้มอบกระเรียนเหลืองนี้ไว้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจเจ้าของร้าน
นับแต่นั้นก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนทางร้านกันคับคั่ง
เพื่อมาดูการแสดงของกระเรียนเหลือง กิจการของร้านเฟื่องฟูร่ำรวยขึ้น
สิบปีต่อมานักพรตนั้นกลับมาอีกครั้ง
และเมื่อกระเรียนเหลืองออกมาจากผนัง นักพรตก็ขึ้นขี่กระเรียนบินจากไป
เจ้าของร้านจึงสร้างหอกระเรียนเหลืองขึ้น
เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของนักพรตนั้น

หอกระเรียนเหลือง
เป็นแหล่งรวมของบรรดาปราชญ์กวีและปัญญาชนจากทั่วทุกสารทิศ
ซึ่งก็ได้ฝากผลงานบทกวีที่มีชื่อไว้ไม่น้อย
ในจำนวนนี้มีผลงานของ ชุยเฮ่า ((崔颢)) ปราชญ์สมัยถัง
ได้แต่งบทกวีเกี่ยวกับความงามสง่าของหอแห่งนี้
รวมทั้งคำเล่าขานของหอกระเรียนเหลืองนี้เอาไว้อย่างละเอียด
จนกลายเป็นต้นแบบให้กวีในรุ่นหลังได้ศึกษาต่อมา
จวบจนปี 1884 รัชสมัยจักรพรรดิกวงสูแห่งราชวงศ์ชิง
เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ หอกระเรียนเหลืองถูกเผาทำลายลง
ในปี 1957 เนื่องจากได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแยงซี
ที่ผากระเรียนเหลือง ณ ที่ตั้งเดิมของหอกระเรียนเหลืองไปแล้ว
ดังนั้น ในปี 1984 เมื่อรัฐบาลจีนใหม่ประจำอู่ฮั่น
มีโครงการสร้างหอกระเรียนเหลืองขึ้นใหม่
เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีที่หอกระเรียนเหลืองถูกเผาทำลายไป
เมื่อครั้งสมัยจักรพรรดิกวงสูแห่งราชวงศ์ชิง
จึงต้องย้ายหอกระเรียนเหลืองไปปลูกสร้างยังที่ตั้งใหม่บนยอดเขาเสอซัน

หอกระเรียนเหลืองในปัจจุบัน
สร้างขึ้นด้วยปูนและเหล็กเลียนแบบโครงสร้างแบบไม้ที่เป็นของเดิม
เป็นหอ 5 ชั้น สูง 51 เมตร ระหว่างชั้นยังมีชั้นแทรก รวมทั้งสิ้นเป็น 10 ชั้น
ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอู่ฮั่น

ที่ตั้ง (แห่งเดิม) ผากระเรียนเหลือง
(แห่งใหม่) เขาเสอซัน เขตอู่ชางเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย

หอเยี่ยว์หยัง ((岳阳楼))
แรกสร้างในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. 215) ในดินแดนของก๊กอู๋
ภายใต้การนำของซุนกวน ได้สร้างหอนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็น
หอสังเกตการณ์ป้องกันการโจมตีของกวนอูจากเมืองจิงโจว (เมืองเกงจิ๋ว)
มีชื่อว่า “ หอส่องทัพ ”
สมัยจิ้นตะวันตกได้ชื่อว่าเป็น “ หอเมืองปาหลิง ”
เมื่อถึงสมัยถัง ภายหลังงานประพันธ์ของหลี่ไป๋เป็นที่แพร่หลาย
ก็รู้จักกันในนาม “ หอเยี่ยว์หยัง ”
จัดเป็นหอโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในสามหอแห่งแดนกังหนำ

หอเยี่ยว์หยังเป็นสถานที่ชมธรรมชาติยอดนิยม
ของบรรดาปราชญ์กวีมีชื่อในสมัยถัง
อาทิ ตู้ผู่, หานอี้ว์, ไป๋จีว์อี้, หลี่ซังอิ่น เป็นต้น
เมื่อถึงปี 1045 ขุนนางเถิงจื่อจิง แห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ
ได้ทำการซ่อมสร้างครั้งใหญ่
และขอให้ ฟ่านจงเหยียน ที่เป็นปราชญ์และนักปกครองแห่งยุค
ได้เขียน “ บันทึกหอเยี่ยว์หยัง ” เอาไว้
ชื่อเสียงของหอเยี่ยว์หยังจึงขจรขจายเป็นที่รู้จักกันทั่วไป


ปราชญ์ " ฟานจงเหยียน " ผู้บันทึกเรื่องของ หอเยี่ยว์หยัง


เมื่อกล่าวถึง “บันทึกหอเยี่ยว์หยัง”
ที่ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ของหอเยี่ยว์หยัง
ยังประดับด้วยบทกวีดังกล่าวที่สลักบนไม้จันทน์
ด้วยข้อความและลายมือที่เหมือนกันราวฝาแฝด
แต่ชิ้นหนึ่งจัดทำขึ้นในราวศตวรรษที่ 18
อีกชิ้นหนึ่งจัดทำขึ้นในศตวรรษที่ 19 กล่าวกันว่า
ชิ้นหนึ่งเป็นลายมือของ จางเจ้า ปราชญ์ราชเลขาฯ
สมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง
ภายหลังมีขุนนางท้องถิ่นคนหนึ่ง
ต้องการแสดงความสามารถเชิงอักษรของตน
จึงเลียนแบบลายมือของจางเจ้า จัดทำ “บันทึกหอเยี่ยว์หยัง” ขึ้น
แต่นายช่างที่แกะสลักงานชิ้นนี้ไม่พอใจการกระทำของขุนนางนั้น
จึงแกะสลักอักษรตัวหนึ่งให้ผอมบางเป็นพิเศษ
เพื่อให้สามารถแยกจากต้นฉบับได้
จากนั้นขุนนางคนนั้นได้ปลดผลงานของจางเจ้าลงมา
เปลี่ยนเป็นผลงานของตนเอง แล้วนำชิ้นที่เป็นลายมือของจางเจ้า
ใส่เรือเพื่อขนย้ายไปที่อื่น แต่เรือก็มาล่มจมลงเสียก่อน
ขุนนางที่ไปกับเรือจมน้ำเสียชีวิต
ผลงานของจางเจ้า ถูกงมขึ้นมาจากก้นทะเลสาบต้งถิง
และถูกนำกลับมาประดับไว้ที่หอเยี่ยว์หยังอีกครั้ง
ดังนั้นหอแห่งนี้จึงประดับด้วยผลงานแกะสลักที่เหมือนกันสองชิ้น


ปัจจุบัน หอเยี่ยว์หยัง
ถือเป็นสถาปัตยกรรมเพียงหนึ่งเดียวในสามหอแดนกังหนำ
ที่ยังมีโครงสร้างเป็นไม้ตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเก่า
(หลังการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยชิงแล้วร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ผ่านศึกสงครามหลายครั้งแต่ไม่สียหาย)
บูรณะครั้งหลังสุดในปี 1984 แม้ว่าหอมีความสูงเพียงสามชั้น
มีขนาดเล็กกว่าหอเถิงหวังและหอกระเรียนเหลือง
แต่ถือได้ว่า เป็นหอที่ยังคงรักษาสภาพบรรยากาศแบบเก่า
เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด


ที่ตั้ง ริมฝั่งทะเลสาบต้งถิง* เมืองเยี่ยว์หยัง มณฑลหูหนัน

*ทะเลสาบต้งถิงหู
เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นที่สองในประเทศจีน
เดิมมีขนาด 6,000 ตร.กม. เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด
ภายหลังเนื่องจากนโยบายขยายพื้นที่เพาะปลูกของภาครัฐ
อีกทั้งการสะสมของตะกอนดิน เมื่อถึงปี 1986
พื้นที่ทะเลสาบหดเล็กลงเหลือเพียง 2,625 ตร.กม.
เป็นรองจากทะเลสาบพานหยังในมณฑลเจียงซีซึ่งมีขนาด 3,914 ตร.กม.*** ขอบคุณ (Thank You) ที่มาของข้อมูล, บทความและภาพประกอบ
- manager online
- //www.qianlong.com
- //www.china.org.cn
- //www.sohu.com
- //www.people.com
- //ly.kj110.cn
- //www.lotour.com
- //www.hwjyw.com

Create Date : 02 สิงหาคม 2552
Last Update : 2 สิงหาคม 2552 19:24:55 น. 17 comments
Counter : 1354 Pageviews.

 
เอาตุ๊กตามาฝากก้าบโดย: พลังชีวิต วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:21:40:35 น.  

 
สวยอ่ะคับ
ถ้าไปกะทัวร์ไม่รู้จะได้ไปครบรึเปล่า คงต้องไปเองซะแล้ว


โดย: ibozla วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:23:22:18 น.  

 
This comment might annoyed
you.. but I just wanna ask
you only a few min to open your mind and read it

When I were sad and hopless with all of my life and problem
that happen including my health and family..
I was hopeless sad and lonely but by the way when
I open my mind and look throuugh the light way right way I
found ... my God My Lord and asked him for help..
the miracal happened these are becaused of HIM my LORD..

please try to true on him open your mind ask for help them
see the reply of his gentle word...


โดย: da IP: 124.122.66.103 วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:23:48:18 น.  

 
- ขอบคุณสำหรับตุ๊กตาน่ารักๆ นะ คุณโจ

- ถ้าไปเที่ยวเองได้จะดีกว่า ได้ดูอย่างละเอียดกว่าค่ะ

- ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะคะ คุณดา


โดย: peijing วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:18:35:51 น.  

 
ตึกสวย ข้อมูลเเน่นมาก


โดย: หลังคาดำแดง วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:19:25:23 น.  

 
โห..อยากไปเห็นของจริงๆจังเลย

เก็บตังค์อยู่ ไปแน่ๆ


โดย: เอ๊กกี่ IP: 125.25.117.190 วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:19:42:04 น.  

 
- พี่ชาญ ไอ้ที่ว่าแน่นนี่ตัวตึก หรือ ตัวยู้พี่ อิอิ

- เจ้เอ๊กกี่ ไปเมื่อไหร่บอกด้วยนะคะ เผื่อจะเกาะล้อเครื่องไปด้วยคน


โดย: peijing วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:21:32:13 น.  

 
หอกระเรียนเหลือง


ได้ไฟสวยมากๆ


โดย: พี่จิ IP: 117.47.194.172 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:9:40:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ น้องยู้

เข้ามาอ่าน ความรู้เรื่องราว ของหอ/ตึกใหญ่แห่งแดนกังหนำ

ขอบคุณค่ะโดย: สำราญใจ IP: 202.156.50.212, 218.186.10.239 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:9:46:07 น.  

 
- พี่จิจ๋า สวัสดีค่ะ ไฟสวยเนอะพี่ หอกระเรียนเหลืองเนี่ย
ตึกอื่นก็น่าจะมี แต่ยู้หารูปไม่เจอน่ะพี่

- ป้าศรีสวัสดีค่ะ พาป้าศรีไปเที่ยวหอ หึ หึ ดีกว่ามั๊ยเนี่ย


โดย: peijing วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:23:14:03 น.  

 
แหล่มค่ะขอบอก เป็นตำนานที่ลูกหลานจีนควรรู้ไว้ ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝาก

ของป้ายังไม่ได้อัพเลยค่ะ แบบว่ายุ่งสุดๆ ที่ตั้งใจไว้ก็คือ จะอัพเรื่องเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนที่ภูเก็ต แต่ปรากฎว่าช่วงที่กะลังประชุมค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการป้องกัน แล้วรูปที่ป้าถ่ายๆมาน่ะ ค่อนข้างล่อแหลมมากมาย เลยยังไม่ได้ลง จนเดี๋ยวนี้งานเค้าจัดเสร็จไปแว้ว อิอิ


โดย: เจ้าป้ามหาภัย IP: 117.47.212.78 วันที่: 11 สิงหาคม 2552 เวลา:1:02:56 น.  

 
มาช้าไม่ว่ากันนะคะ ขยันหาข้อมูลจริงๆ


โดย: หญ้าหนวดแมว วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:0:33:49 น.  

 
สวัสดีค่ะ
น่ารักจังนะคะ
หาเรื่องราวดีดี มีความรู้มาฝากเสมอเลย
@^.^@


โดย: i_namm IP: 10.6.100.39, 203.148.187.139 วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:8:05:26 น.  

 
อยากได้เที่ยวด้วยจังครับ ชอบเมืองจีนมากๆเช่นกันครับผม ลัลล้า~*


โดย: * ค น พ เ น จ ร * วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:10:33:55 น.  

 
หนีห่าวว
จำกันได้มั้ยเอ่ย
สบายดีมั้ยจ๊ะ บ้านนี้ยังคับคั่งด้วยเนื้อหาเหมือนเดิม
ช่างต่างกับบ้านเราเหลือเกิ๊น


เพิ่งได้มาอัพบล็อก แวะไปเยี่ยมด้วยน๊า


โดย: *revolniar* วันที่: 13 ตุลาคม 2552 เวลา:20:52:18 น.  

 


โดย: หญ้าหนวดแมว วันที่: 1 มกราคม 2553 เวลา:5:17:27 น.  

 ชะแว๊ฟมารายงานตัวจ้า

หวังว่าเพื่อนๆยังไม่ลืมกันนะจ๊ะ

นุ่นกลับมาแล้วจ้า

พร้อมกับเอาพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราแมวมาฝากด้วยจ้า


B y ~ ป a า n o ง

เจ้าของบล๊อคหายไปไหนน๊า
รออ่านบทความดีๆอยู่นะค๊า

โดย: ปลาทองป๊องป่อง วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:54:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

peijing
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]More Cool Stuff At POQbum.com

Friends' blogs
[Add peijing's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.