ดร.เสรี วงษ์มณฑา - เป็นใคร ??
ดร.เสรี วงษ์มณฑา

วันนี้ขอแนะนำตัวเองให้แฟนๆได้รู้จักหน่อยนะคะ ขออนุญาตนะคะจะได้รู้ภูมิหลังกัน

เกิดที่แม่สอดจังหวัดตาก เรียนหนังสือที่นั่นถึงชั้น มศ. 1สอบได้ที่ 1เกือบตลอด ยกเว้นตอน ป. 3 ได้ที่ 3 แพ้คนที่ชื่อสงวนและฝันเหยี่ยน

เข้ามาเรียนกรุงเทพที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนตอน มศ. 2 ตอนนั้นกลัวมากว่าที่ 1 จากแม่สอดจะได้สักท่เท่าไหร่ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่มีนักเรียน 280 คน (7 ห้องๆละ 40) ปรากฏว่าปีแรกได้ที่ 5 พอขึ้น มศ. 3 ก็ได้ที่ และที 1ตลอดจนจบ มศ. 5 และสอบได้ที่ 31ของประเทศไทย(สมัยนั้นมัธยมปลายทั้งประเทศต้องสอบข้อสอบเดียวกันและจะมีการประกาศคนที่ได้คะแนนสูงสุด 50 คนแรกเรียกว่า"ติดบอร์ด" เพราะจะมีชื่อติดอยู่ที่บอร์ดกระทรวงศึกษา 1 ปีจนกว่าจะมีรุ่นต่อไปมาแทนที่) ตอนมัธยมปลายเรียนด้วยทุนของโรงเรียน

สอบเข้าธรรมศาสตร์ได้ที่ 1 เรียนปริญญาตรีด้วยทุน John F. Kennedy ในฐานะนักเรียนที่มีประวัติการเรียนดีเด่นตลอดช่วงมัธยม 25 คน จบธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4 ปีสูงสุด ได้เกียรตินิยม (ตลอด 7 เทอมได้ที่ 1ตลอด เทอมสุดท้ายได้ที่ 2 แพ้วันเพ็ญ แต่คะแนนเฉลี่ย 4 ปีเพื่อรับเหรียญเรียนดีเป็นที่ 1)

จบปริญญาตรีเกียรตินิยมได้เป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ ได้ทุนของมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อที่ University of Washington เอกอังกฤษ สาขาวาทศาสตร์ ขณะที่เรียนอยู่ Dr. Cook ซึ่งเคยมาอยู่เมืองไทยเปิดสอนเอกภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยนี้ เชิญให้สอนวรรณคดีไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอเมริกัน เรียน 11เดือนจบปริญยาโท กลับประเทศไทย สอนหนังสือวรรณคดีอังกฤษ 2 ปี ไปสอบชิงทุน กพ. ได้ไปเรียนต่ออีกครั้งในสาขาสื่อสารมวลชน เอกโฆษณา

ไปเรียนต่ออเมริกาอีกครั้งที่ Northwestern. University. ซึ่งมีสาขาโฆษณาเป็นที่ 1 ของประเทศ เรียน 1 ปีจบปริญญาโทใบที่ 2 ได้ทุนต่อปริญญาเอก 2 ทุนคือทุน กพ. ของไทยต่อและได้ทุน Teaching Assistant. คือทุนอาจารย์ช่วยสอนของ Southern Illinois University สอยวิชาโฆษณาให้นักศึกษาปริญญาตรี จบปริญญาเอกได้คะแนนสูงสุดในรุ่น ได้ A เกือบทุกวิชา ได้ B เพียงวิชาเดียว ในสาขา สื่อสารการเมือง

กลับเมืองไทยมาสอนที่คณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าสาขาโฆษณา จนได้เป็นคณบดี ช่วงนั้นทำงานเยอะมาก
1. สอนธรรมศาสตร์
2. สอนพิเศษมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายมหาวิทยาลัย
3. สอนกวดวิชาภาษาอังกฤษท่โรงเรียนเสริมศึกษา
4. แปลบทหนังที่เป็น subtitle ให้เครือสหมงคลและเครือเมเจอร์ ทั้งแปลและตั้งชื่อหนัง
5. เป็นที่ปรึกษาบริษัทในเครือสหพัฒน์ และทำโฆษณาให้กับสินค้าที่เป็นลูกค้าของบริษัท Far. East. เช่น Land and House McDonald Esso บริษัทปูนซิเมนต์เป็นต้น

ลาออกจากธรรมศาสตร์หลังจากสอน 19 ปี ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ 13 ปี ลาออกไปอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนตุสิต ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกการจัดการที่นี้ อยู่ 6 ปี ลาออกไปริเริ่มโครงการปริญญาโททางด้านสื่อสารการตลาดที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจนปัจจุบัน

ตลอดเวลาที่เป็นอาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงทั้งด้านธุรกิจ โษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน

ด้านธุรกิจ: เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดบริษัทชั้นนำมากกว่า10 บริษัท 
มีบริษัทของตนเองทำรายการโทรทัศน์ รับจ้างบรรยายและฝึกอบรม

ด้านสื่อสารมวลชน: ทำโฆษณาให้สินค้าชั้นนำหลาย 10 สินค้า ทำประชาสัมพันธ์ให้สินค้า หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เขียนบทความทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทำรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ

ด้านบันเทิง: ทำละครเวทีหลายเรื่องที่โด่งดังท่สุดคือฉันผู้ชายนะยะเล่น 200 กว่ารอบที่โรงละครมณเฑียรทอง เขียนบทละคร เขียนบทภาพยนตร์ กำกับการแสดง แสดงภาพยนตร์ แสดงละครโทรทัศน์ (โลดแล่นอยู่ในแวดวงบันเทิงจริงจังช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และเริ่มห่างๆออกมาเมื่องานด้านวิชาการและธุรกิจมีมากขึ้น แต่ก็ไม่ทิ้งทีเดียว เพียงเหบือประปราย)

ด้านการเมือง: เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยท่านบรรหาร
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยหมอเดชา
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคม คุณพงศกร
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยเกษตร คุณสมพัฒน์
เป็นรองประธานคณะประชาสัมพันธฺสมัยพลเอกสุรยุทธ
เป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สมัยคุณอภิสิทธิ์

งานสังคม: เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ และองค์กรการกุศลหลายแห่ง

รางวัล: หน้ากากทองคำจากละครเวที 3 รางวัล รางวัลนักแสดงอาวุโสยอดเยียมจากวิก 07 รางวัลเมขลา รางวัลสื่อดีเด่นคาทอลิก รางวัลนักจัดรายการวิทยุดีเด่น

วิชาที่สอน: การตลาด การสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดการ

แค่นี้คงพอจะทำให้รู้จักภูมิหลังกันบ้างนะ ช่วงเรียนอยู่ในต่างประเทศได้ช่วยคนไทนเรียนหนังสือหลากหลายวิชาทั้งรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย สังคมวิทยา เพราะเป็นคนที่ภาษาอังกฤษดี จึงมีคนมาขอให้ช่วยอ่านช่วยแปลบทเรียนและการบ้าน ทำให้ได้อ่านเรื่องราวของวิชาต่างๆที่ไม่ใช่วิชาเอกของตนเอง ดป็นการสะสมความรู้ในลักษณะสหวิชาเพิ่มเติมCreate Date : 02 กันยายน 2556
Last Update : 2 กันยายน 2556 11:07:11 น.
Counter : 3408 Pageviews.

2 comments
  
เจ๊ เสรี แกจะเขียนไปเพื่ออะไร ในเมื่อตัวแกไม่เคยรับความเห็นที่ต่าง บล็อคความเห็นที่แย้งตน
แล้วก็มาอ้างว่า .... ทำให้เสียกำลังใจ
ตอนนี้ ในเฟสเจ๊ ก็เลยเจอแต่ กลุ่มเชลียร์ ด่าทักษิณ กะ ยิ่งลักษณ์ เพลิน

คนของสังคม แถมเป็นครูบาอาจารย์นะเนี่ย
จ้องแต่ล้างสมองคน

กรรมของกระเทยแก่ๆ
โดย: tiger IP: 171.99.3.180 วันที่: 4 ตุลาคม 2556 เวลา:11:47:47 น.
  
คำว่า ความเห็นต่าง นั้นมีเหตุมีผลเพียงพอหรือ? หรือเพียงแค่เอาสีข้างเข้าถู
คุณลองพิจารณาดีๆ ว่า คุณยิ่งลักษณ์ เป็นแบบที่ ดร.เสรี บอกจริงมากกว่าไม่จริงหรือไม่
นักข่าวถามอย่างนึง ตอบอีกอย่างนึง จริงไหม
มีการแก้แค้นส่วนตัว เพื่อแก้ไข กฏหมายเพื่อพวกพ้องจริงไหม
คนส่วนใหญ่เลือกตั้งมา แล้วจะทำชั่วทำเลว อย่างไรก็ได้หรือ?
จะแก้กฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าคุณทำเพื่อประเทศจริงหรือ?
พอศาลตัดสินตามกฎหมาย ว่าคุณผิด คุณก็ไม่เคารพศาลไม่ทำตามกฎหมาย
พอจะให้รัฐบาล ออกจาก รักษาการณ์ คุณก็บอกทำไม่ได้ ต้องทำตามกฏหมาย
ตกลงว่า คุณจะทำตามกฎหมาย หรือไม่ทำตามกันแน่
ทุกวันนี้ ไข่ดาว ฟองละ 10 บาทแล้ว
ไข่นายกคนอื่น ยังไม่แพงขนาดนี้เลย
ไข่นายกคนนี้ แพง ทั้งรังไข่เลยนะ
โดย: Gainarriz IP: 27.55.42.24 วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:4:02:45 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Changixmas
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]คนเรามี 2 ถูก คือ ถูกต้องและถูกใจ
ในการใช้ชีวิตมันมี 2 ถูกนี้เสมอ ถ้ามันทั้งถูกต้องและถูกใจ ดีสุด แต่ยามใดมันสองแพร่ง ระหว่างถูกต้อง กับถูกใจ นี่จะโคตรกระอักกระอ่วนเลย และมันมักอยู่ในลำดับถูกใจ แล้วไปหา ความถูกต้อง
ถ้าเรามองหาความถูกต้อง มักจะอดถูกใจ
New Comments
All Blog
MY VIP Friends