Group Blog
 
All blogs
 

เตรียมพร้อมเพื่อขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

17 สิงหาคม 2557

~ UK VISA : Student Tier 4 ~

หลักสูตรที่ลูกเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 2 ปริญญา หรือ Twin Engineering Programme (TEP)
ซึ่งเป็นการเรียน 2 ปีแรกที่คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ของ มธ.
แล้วไปเรียนอีก 2 ปีหลังที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ
เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต 2 ใบ จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ^_^

เผลอกระพริบตาไม่กี่ที... ตอนนี้ลูกจบชั้นปี 2 จากมธ. ถึงเวลาเดินทางไปเรียนต่อที่น็อตติงแฮมแล้ว
(กฏเกณฑ์คือ เกรดเฉลี่ยเมื่อจบปี 2 จาก มธ. ต้องไม่ต่ำกว่า 2.2 และ คะแนน IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 6 ในแต่ละ part )

กำหนดวันเปิดเทอมคือ 22 กันยายน แต่ทางมหาวิทยาลัยมี Welcome day programme ให้นักศึกษาใหม่เป็นเวลา 3-4 วัน ลูกและเพื่อนๆจึงจะเดินทางไปในวันที่ 16 กันยายน

................................................

เมื่อลูกผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ และได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Nottingham เรียบร้อย (ถึงจะได้รับ CAS ช้าไปหน่อย ^.^' ทำให้แม่แอบบ่นกลัวจะฉุกละหุก - ลูกบอกว่าถ้าไม่ทัน ก็คงไม่ทันทั้งหมดนะครับ เพราะทุกคนก็ได้เอกสารพร้อมๆกัน- คือลูกกะจะบอกเป็นนัยๆว่า อย่านอยด์เกินไปนั่นแหละ) ก็ต้องเตรียมตัวในการขอวีซ่านักเรียน

ในระดับนี้ ต้องขอวีซ่าแบบที่เรียกว่า วีซ่านักเรียน Tier 4 Student

ลำดับขั้นตอนในการขอวีซ่า

 1. ได้รับใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Confirmation of Acceptance of Studies - CAS) ก่อนยื่นวีซ่า
 2. ไปทำการตรวจสุขภาพ/วัณโรค  x-ray ปอด IOM
 3. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์
 4. ทำการนัดหมายวันสมัครทางออนไลน์
 5. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทางออนไลน์
 6. print ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่ออย่างละ 1 ชุด

เอกสารที่เตรียมไว้สำหรับการยื่นขอวีซ่า (ของลูก)

 1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนาหน้าแรกจำนวน 2 ชุด
 2. พาสปอร์ตเล่มเก่า
 3. ใบสมัครที่กรอกออนไลน์ แล้ว Print ออกมา ติดรูปถ่ายเรียบร้อย (รูปสี มีฉากหลังเป็นสีขาว สีเทาอ่อน หรือสีครีม ขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร)
 4. ผลตรวจวัณโรคจาก IOM – ฉบับจริง พร้อม สำเนา 1 ชุด
 5. สำเนาใบ CAS ที่ออกให้โดย The University of Nottingham (print ออกมาจาก email)
 6. หลักฐานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็น Transcript และ จดหมายรับรองจากผู้อำนวยการหลักสูตร) – ฉบับจริง พร้อม สำเนา 1 ชุด
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 9. สำเนาตั๋วเครื่องบิน – บางคนอาจใช้แค่ใบจอง แต่เรากำหนดวันที่ต้องการเดินทางชัดเจน จึงตัดสินใจจองและชำระเงินออนไลน์ไปก่อนล่วงหน้าเลย
 10. ใบตอบรับเรื่องการเช่าที่พัก (Tenancy letter) – ลูกพักหอพักนอกมหาวิทยาลัย แต่ยังคงเป็น Student Accommodation (print ออกมาจาก email)

ส่วนที่ใช้สำหรับแสดงหลักฐานการเงินที่ยืนยันว่าเพียงพอต่อการไปศึกษาโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในปีแรกและค่าครองชีพสำหรับ 9 เดือนแรกของหลักสูตร

  1. สำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ต + บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของพ่อ
  2. ใบสูติบัตรของลูกพร้อมใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเราใช้งานบ่อยมาตั้งแต่ตอนลูกเดินทางท่องเที่ยว จึงทำใบแปลพร้อมรับรองจากกรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ เลยค่อนข้างสะดวก – ฉบับจริง พร้อม สำเนา 1 ชุด
  3. สมุดบัญชีออมทรัพย์ของพ่อ – ฉบับจริง พร้อม สำเนาทุกหน้า 1 ชุด ยอดเงินประมาณ 1.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่คงบัญชีไว้เกินกว่า 28 วัน**
  4. จดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์จากพ่อรับรองลูก*
  5. จดหมายรับรองจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) ยืนยันการเป็นลูกค้าธนาคาร / เจ้าของบัญชี / ยืนยันยอดเงิน (ระบุเป็นเงินปอนด์ พร้อมอัตราแลกเปลี่ยน) / ยืนยันระยะเวลาที่ยอดเงินคงบัญชีตามจำนวนนั้นเกิน 28 วัน

  **ค่าเทอมของหลักสูตรที่ลูกเรียนคือ 17,340 ปอนด์ + ค่าที่พักอาศัย(ตามหลักเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดไว้)คือ พักอาศัยนอกกรุงลอนดอน ต้องยื่นหลักฐานการเงินคิดคำนวณเดือนละ820 ปอนด์ หรือ 7,380 ปอนด์ x 9 เดือน รวมทั้งหมด 24,720 ปอนด์

  (หากพักอาศัยในกรุงลอนดอนต้องยื่นหลักฐานการเงินคิดคำนวณเดือนละ 1,020 ปอนด์ หรือ 9,180 ปอนด์ สำหรับ 9 เดือน)

  * เราใช้หลักฐานเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอไม่ใช่บัญชีประจำ (แต่ผู้สมัครคนอื่นๆสามารถใช้ได้)และจำนวนเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ แต่จำนวนขั้นต่ำไม่เคยต่ำกว่า 24,720 ปอนด์(ยอดที่ทางธนาคารรับรองให้คือ 29,516.40 ปอนด์ – ซึ่งเป็นอัพเดทล่าสุดยอดล่าสุด– และก่อนหน้านั้นจะเป็นยอดที่สูงกว่า แต่ไม่ครบ 30 วัน)

  .............................................

  เมื่อเตรียมเอกสารพร้อม ก็เตรียมตัวไปยื่นได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ตั้งอยู่ที่อาคาร TrendyOffice ซอยสุขุมวิท 13 ระหว่างสถานี BTS นานา และ อโศก

  ลูกนัดยื่นวีซ่าไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา เดินทางไปถึงศูนย์ฯเวลาประมาณ 10.50 น.เมื่อไปถึงทางเจ้าหน้าที่จะมอบบัตรคิวให้นั่งรอเรียกคิวเพื่อตรวจเอกสาร หลังจากตรวจสอบเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ก็ถูกส่งเข้าห้องสัมภาษณ์ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ประเทศอังกฤษ ทำการสัมภาษณ์แบบง่ายๆ เช่น ทำไมจึงต้องการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ ทำไมจึงเลือกเรียนโปรแกรมนี้ ใช้เวลาประมาณสัมภาษณ์เพียง 3-4 นาทีเท่านั้น เมื่อออกมาจากห้องเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็พาไป ไปทำข้อมูลไบโอเมตริกซ์ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายภาพใบหน้า เป็นอันจบกระบวนการ และมีการออกใบเสร็จ คลิปไว้กับสำเนาพาสปอร์ต + ใบอธิบายรายละเอียดต่างๆแนบมาด้วย เพื่อให้เรารอรับอีเมล์นัดวันไปรับพาสปอร์ต+วีซ่าอีกที (หรือจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้)
  ใช้เวลาตั้งแต่เดินทางไปถึงศูนย์ จนเสร็จเรียบร้อยเดินออกมาเพียง 20-25 นาทีเท่านั้นเอง

  ทีนี้ก็มารอดูว่า ยื่นวีซ่าไปวันที่ 19 สิงหาคม - จะได้วีซ่าวันที่เท่าไหร่ :)

  ** Update เรื่องวีซ่า

  ยื่นขอวีซ่านักเรียน แบบธรรมดา (ไม่ได้ใช้บริการ Priority) วันที่ 19 สิงหาคม

  วันที่ 5 กันยายน ได้รับอีเมล์ฉบับที่ 1 แจ้งว่า ให้รอต่อไป ไม่เกิน 10 วันทำการ

  เช้าวันที่ 12 กันยายน ได้รับอีเมล์ฉบับที่ 2 แจ้งว่า วีซ่าออกแล้ว ให้ไปรับได้หลังจาก 2 วันทำการ

  แต่พอช่วงบ่ายวันที่ 12 มีอีเมล์อีกฉบับแจ้งว่า พาสปอร์ตอยู่ที่ VFS แล้ว

  เสาร์ที่ 13 เข้าไปรับเล่มเวลาประมาณ 10 โมง ไม่มีคิวเลย เข้าไปแล้วรับซองเอกสารได้ทันที
  ในซองจะมีเอกสารต่างๆที่ยื่นไป คืนกลับมาเกือบทั้งหมด

  สิ่งที่ทางสถานทูตเก็บไป จะเป็นพวกจดหมายรับรองจากธนาคาร จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย
  จดหมายรับรองว่าพ่อเป็นสปอนเซอร์เท่านั้น

  เปิดหน้าวีซ่าดูพบว่า valid ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน
  และเอกสารถูกส่งกลับมาถึงที่ VFS วันที่ 12 กันยายน (ดูจาก Date stamp หน้าซอง)  ตัวอย่างจดหมายสปอนเซอร์อย่างง่ายเพื่อขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ (พ่อหรือแม่ รับรองออกค่าใช้จ่ายให้ลูก)

  To
  Visa Section
  UK Embassy, Bangkok , Thailand


  SPONSORSHIP LETTER

  I, Mr. / Mrs. ชื่อ – นามสกุล คุณพ่อ หรือ คุณแม่ , hereby declare that I will provide full financial support for my son/ daughter , ชื่อ – นามสกุล ลูก / นักเรียน during his / her study at ชื่อสถาบันที่จะไปศึกษา between วัน/เดือน/ปีที่เริ่มคอร์ส and วัน/เดือน/ปีที่จบคอร์ส

  I also declare that in cases of emergency I will compensate for all the losses on his behalf that may occur in any unexpected event while in UK.


  Yours sincerely,  ……………………………………………..
  (ชื่อ – นามสกุล คุณพ่อ หรือ คุณแม่)
  วันที่


  Attached with this letter are:

  1) a certified copy of my passport bio page
  2) a certified copy of my National ID card
  3) a certified copy of my house registration document
  4) a certified copy of my son’s/ daughter’s birth certificate (Thai and English translation copies)
  5) an original copy + a certified copy of my passbook (xxxxxxxxxx Bank, saving account No. 00000000000)
  6) an original copy of xxxxxxxxx Bank letter


  * If you have any question please contact me at anytime on my mobile phone 081- xxxxxxx

  ............................................................

  # UK Student Visa แบบ Tier 4 เตรียมเอกสารให้พร้อม ไม่ยากอย่างที่คิด
  # แนะนำขั้นตอนการวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ
   

  Create Date : 17 สิงหาคม 2557    
  Last Update : 14 กันยายน 2557 12:32:44 น.
  Counter : 1887 Pageviews.  

  วันเกิดปีที่ 15

  ปีนี้ลูกอายุ 15 แล้ว
  เริ่มใช้คำนำหน้าว่า นาย แล้ว
  เวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลย

  ช่วงเช้าแม่ทำเค้กชอคโกแลต 1 ก้อน
  คัพเค้ก บะหมี่ผัด คานาเป้แซนวิช เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อนๆลูกที่โรงเรียน  ตอนเย็น คุณยายฟิลเพื่อนบ้านก็ทำเค้กชอคโกแลตแบบเดียวกันมาให้อีก 1 ก้อนด้วย  สุขสันต์วันเกิดจ๊ะ ลูกรัก
  ขอให้ลูกเป็นคนดีน่ารักมากๆอย่างนี้ตลอดไป


   

  Create Date : 01 มิถุนายน 2552    
  Last Update : 17 สิงหาคม 2557 18:49:27 น.
  Counter : 325 Pageviews.  

  เลี้ยงวันเกิด (อีก)


  หลังจากเลี้ยงวันเกิดล่วงหน้าที่เมืองไทยไปแล้ว
  พอถึงวันที่ 20 มีนาคม เราก็มาเลี้ยงกันอีกที่นิวซีแลนด์

  คราวนี้มีแต่แม่กับลูก เพื่อนๆที่โรงเรียน และ ครู
  แม่เตรียมขนมเค้กชอคโกแลต พิซซ่า และ Hokey Pokey Ice cream ไปกินกันนิดหน่อยตอนพักเที่ยง  ตอนเย็น เด็บบี้ชวนไปที่บ้าน
  อาหารมื้อเย็นเป็นต้มยำกุ้ง ไข่เจียว และ อะไรอีกอย่าง จำไม่ได้แล้ว
  พร้อมไฮไลท์ เป็นเค้กไอศครีม หน้าตาน่ากินมากๆ  สรุปว่าปีนี้ จ้ำมีงานวันเกิด 3 ครั้งรวดเลย...โชคดีจริงๆ


   

  Create Date : 10 กันยายน 2551    
  Last Update : 10 กันยายน 2551 12:56:06 น.
  Counter : 329 Pageviews.  

  วันเกิดน้องจ้ำ

  วันที่ 9 มีนาคม ไปเลี้ยงวันเกิดน้องจ้ำล่วงหน้าที่ Singha Beer house กลางซอยอโศก
  ร้องคาราโอเกะกันใหญ่เลย

  คุณยายก็ร้องด้วย  น้องจ้ำกับคุณตา คุณยาย  น้องจ้ำกับพ่อแม่ แถมด้วยน้องพูจัง  พ่อกะลูก เกิดเดือนเดียวกัน  สั่งอาหารมั่วเหมือนกัน ทั้งไทย ฝรั่ง ญี่ปุ่น ตามแต่ความชอบของแต่ละคน  แม่กะจ้ำ (หน้ามันเชียว)  สุขสันต์วันเกิดจ๊ะลูกรัก
  เดี๋ยววันที่ 20 มีนา ตอนอยู่นิวซีแลนด์ แม่จะเลี้ยงให้อีกรอบ
   

  Create Date : 10 มีนาคม 2551    
  Last Update : 10 มีนาคม 2551 20:22:35 น.
  Counter : 366 Pageviews.  


  Valentine's Month


   
  parachute
  Location :
  Tauranga New Zealand

  [Profile ทั้งหมด]

  ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
  ฝากข้อความหลังไมค์
  Rss Feed
  Smember
  ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]
  Friends' blogs
  [Add parachute's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.