Group Blog
 
All Blogs
 
*** Phalaenopsis thalebanii Seidenf. ***

สรุปคำตอบเกี่ยวกับ
Phalaenopsis thalebanii Seidenf., Opera Bot. 95: 241 (1988)

1. thalebanii นั้นหมายถึง แหล่งที่กำเนิด หรือชื่อบุคคลตามความเข้าใจของ Seidenfaden
คำตอบ
Seidenfaden นั้น เข้าใจ รับรู้ ว่า thalebanii นั้นหมายถึง แหล่งกำเนิด หรือ สถานที่ ซึ่งก็คือ ทะเลบัน ครับ โดยที่ type origin อยู่ที่ Thaleban Wildlife Sanctuary

2. thalebanii นั้นถ้าหมายถึง แหล่งที่กำเนิด หรือชื่อบุคคล แล้ว การลงท้ายด้วย -ii นั้น มีความหมายว่าอะไร และถูกต้องตามหลักภาษาละตินหรือเปล่า
คำตอบ
ส่วนลงท้าย suffix ‘–ii’ นั้น มีความหมายถึงสถานที่ = in the names of place เพื่อให้แยกแตกต่างจาก in the name of region และบังเอิญหลักการทำให้เป็นละติน (Latinization) ของสถานที่ บางคำนั้น ไปคล้าย กับหลักการ Latinization ของชื่อคน ตามหลัก ICZN และ ICBN ครับ

3. จากข้อ 2 ถ้าหากการลงท้ายคำและการผันคำนั้น ผิด หรือ ถูกต้องนั้น ผิดอย่างไร หรือ ถูกต้องอย่างไรครับ
ตอบ
ส่วนลงท้าย suffix ‘–ii’ นั้น เป็น singular genitive substantive ซึ่งผันถูกต้องตามหลักภาษาละตินครับ ดูอธิบายในข้อ 6 ครับ

4. การตั้งชื่อ thalebanii นั้น ทำถูกต้องหรือ ผิด ตามหลัก code ในส่วนของ Articles และ Recommendation ใน International Code of Botanical Nomenclature ICBN อย่างไร และในข้อไหนครับ
ตอบ
ปัจจุบัน นักพฤกษศาสตร์และนักอนุกรมวิธานพืช ยึด ICBN ฉบับ (VIENNA CODE, 2006) ครับ
ซึ่งการตั้งชื่อ thalebanii นั้น ถูกต้องตาม Article 23 ทุกข้อย่อย แต่ขัดกับ Recommendation 60D แต่ไม่มีผลต่อ Validation ของ epitet เพราะเป็นเพียง Recommendation แต่เป็นข้อแนะนำที่ควรจะปฏิบัติตามเพราะว่า อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่สับสนได้ เพราะ ถ้าหากมีลักษณะการลงท้าย คำใน singular genitive substantive เหมือนกับ คำแนะนำ Recommendation 60C และเมื่อเป็นสถานที่ที่รู้จักกันน้อยย่อมกับให้เกิดความสับสนได้ครับ

5. สำหรับขณะนี้การจัดอนุกรมวิธานที่เป็นที่ยอมรับ ณ ขณะนี้ Phalaenopsis thalebanii Seidenf. คืออะไร
ตอบ
Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f. (1860) หรือ อาจจะตอบว่า
Phalaenopsis cornu-cervi f. thalebanii (Seidenf.) Christenson (2001) แต่ชื่อแรกน่าจะถูกต้องกว่า เพราะ อาจจะเป็น แต่ abnormality ซึ่งอาจจะเป็น plasticity ของ Phenotype ซึ่งไม่มี stability และลักษณะ Morphology ที่แตกต่างนั้น ไม่น่าจะมากพอที่จะเป็น forma ได้ ครับ
งาน Monographs ของ Christenson ในปี 2001 นั้น ซึ่งใช้ข้อมูลทาง Morphology เท่านั้นในการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน จากการที่ผมได้อ่านและได้เคยอ่าน บทวิจารณ์ ของ reviewers หนังสือ อ้างอิงเล่มนี้ ก็มีความเห็นตรงกับ reviewers ผู้อื่นว่า เค้าไม่สามารถ ที่จะใช้ศาสตร์ความเข้าใจ ทางอนุกรมวิธานในการสรุป และจัดระดับ การอนุกรมวิธานได้อย่างมีเหตุผลมากพอและมัก จะเป็นการ ใช้ Sensu Stricto เสมอ จนทำให้ หลายๆ taxa แยกกันออกได้ยากเกินกว่า ที่ระดับ taxon นั้นๆควรจะเป็น

6. thalebanii ไม่ว่าจะเป็น substantive หรือ adjective อยากทราบว่า ถ้าผันใน Singular nominative case สะกดอย่างไรครับ ห้องนี้น่าจะตอบด้วยว่า ในข้อ 6 นี้พวกคำว่า chantaburii และ tasanae มาด้วยครับ อิๆ
ตอบ
Thalebanii เป็น Substantive (noun) ซึ่งได้ผันอยู่ในรูป singular genitive
และมี Singular nominative คือ Thalebanium
สรุป
สถานที่ทะเลบัน =
Thalebanium (n. sing. nom. noun)
Thalebanii (n. sing. gen. noun)
ซึ่งต่างจาก ชื่อที่หมายถึง นาย ทะเลบัน ซึ่ง จะมีรูปดังนี้
นาย ทะเลบัน =
Thalebanius (m. sing. nom. noun)
Thalebanii = (m. sing. gen. noun)

หากถามว่าทำไม Thalebanium ต้องลงท้าย –ium
เพราะว่า ยึดหลักการเทียบเคียง การทำชื่อสถานที่ให้เป็นภาษาละติน จากการเปรียบเทียบ กับการแปลงเป็นภาษาละตินในยุคกลางและสมัยใหม่
ในกรณีของ Thaleban นั้นลงท้ายด้วย –an
ซึ่งเทียบได้กับ ถ้าหากลงท้ายในภาษาสมัยใหม่ว่า –an หรือ -ain ในความหมาย in the names of place จะแปลงเป็นละตินโดยลงท้าย -anum หรือ –anium
โดยการเทียบเคียงจึงได้
Thalebanium = Thaleban + ium = Thaleb + an + ium

แต่สำหรับ Chantaburii และ Tasanae นั้น เป็นผลเนื่องจาก การไม่อาจจะไม่มี Recommendation 60C เหมือนใน ICZN อย่างใน ICBN ผมไม่ค่อยแน่ใจจุดนี้เพราะไม่เคยใช้ใช้งาน ICZN ครับ
อีกประการหนึ่งคือ ทั้ง ICBN และ ICZN ก็ไม่ได้ แนะนำการทำชื่อสถานที่ให้เป็นภาษาละติน เพราะมันมีความซับซ้อนกว่า จึงทำให้ Zoologist นั้น นำหลักของการตั้ง specific epitet for person มาใช้กับ สถานที่ ทำให้เกิดความสับสนและผิดหลักธรรมเนียมภาษาละติน แต่ไม่มีผลต่อ Validation ของ ทั้งสอง epitet ครับ

ชื่อ จันทบุรี ที่ใช้ใน Copera chantaburii Asahina, 1984 ซึ่งตั้งโดย Asahina นั้น

จันทบุรี = Chantaburi = Chataburium (n. sing. nom. noun) = Chataburii (n. sing. gen. noun)
หรือ ??? Chataburius (m. sing. nom. noun) = Chataburii (m. sing. gen. noun)
เดาใจเค้าไม่ถูกจริงๆครับ ไม่รู้ว่าเค้าได้นึกถึงหรือเปล่าด้วยครับ เพราะว่า สมัยนี้ คนมีการศึกษาทางตะวันเองก็เรียนภาษาละตินน้อยลงมาก (ชื่อสถานที่ในภาษาละตินส่วนใหญ่จะเป็น Feminine หรือ Neuter มีส่วนน้อยมากที่จะเป็น Musculine)

ถ้าหากยึดตามหลัก latinization ของเดิมแล้ว น่าจะเป็นดังนี้ครับ
จันทบุรี = Chantaburi = Chataburia (f. sing. nom. noun) = Chataburiae (f. sing. gen. noun)
แต่อย่างไรก็ตาม ICZN ไม่อนุญาต ให้ แก้ไขการสะกดดังกล่าวเป็น Copera chantaburiae Asahina, 1984 แน่ครับ

ส่วน Ingerana tasanae (Smith, 1921) Smith ได้แปลง ท่าสาน เป็นละตินดังนี้
ท่าสาน = Tasan = Tasana (f. sing. nom. noun) = Tasanae (f. sing. gen. noun)
แต่ถ้าหากยึดตามหลัก latinization ในความหมายของ in the names of place ตามวิธีของเดิมแล้ว น่าจะเป็นดังนี้ครับ
ท่าสาน = Tasan = Tasanum (n. sing. nom. noun) = Tasani (n. sing. gen. noun)
หรือ
ท่าสาน = Tasan = Tasanium (n. sing. nom. noun) = Tasanii (n. sing. gen. noun)
แต่อย่างไรก็ตาม ICZN ไม่อนุญาต ให้ แก้ไขการสะกดดังกล่าวเป็น Ingerana tasani (Smith, 1921) หรือ Ingerana tasanii (Smith, 1921) แน่ครับ
ถ้านักอนุกรมวานผู้ตั้งชื่อได้ระมัดระวัง ในการที่ไม่ใช้หลักการตั้งชื่อบุคคลมาใช้กับสถานที่ น่าจะทำให้เกิดความสับสนน้อยลงนะครับ แต่จริงๆแล้วก็น่าจะใช้รูป Adjective มากกว่า เพราะว่า อาจจะมีการตั้งชื่อ สกุล genus เป็น ชื่อสถานที่ ซึ่ง ICBN ก็แนะนำไม่ให้ใช้ด้วยเหตุผลนี้ เพราะความหมายมันจะแปลได้สองอย่าง คือ อย่างเช่น
ไทย = Thai = Thaia (f. sing. nom. noun) = Thaiae (f. sing. gen. noun)
อย่างเช่น Seidenfaden ได้ตั้งกล้วยไม้สกุลใหม่ของโลกว่า
Thaia Seiddenf. เอื้องไทย โดยมีเพียงชนิดเดียว คือ Thaia saprophytica Seidenf. เอื้องไทยกินซาก หากจะมีการตั้งชื่อกล้วยไม้ ในสกุล Phalaenopsis โดยใช้คำว่า ไทย นั้น
จะตั้งได้ดังนี้
Phalaenopsis thaiae แบบนี้จะให้ความหายได้สองอย่างคือ หมายถึงกล้วยไม้ชนิดนี้มาจาก ประเทศไทย หรือหมายถึง มีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งคล้าย เอื้องไทย ซึ่งมันขัดต่อข้อแนะนำของ ICBN ด้วย
Phalaenopsis thaiana แบบนี้ จะหมายถึงเฉพาะ ประเทศไทยครับ

7. Phalaenopsis thalebanii Seidenf. ออกเสียงที่ถูกต้อง ตาม Classical latin และ Traditional English อย่างไรครับ จะตอบเป็นอักษรไทยหรือ IPA ก็ได้ครับ IPA ให้ทำลง PDF แล้วเซฟเป็น jpg ครับ และกรุณาบอก stress ด้วยครับ
ตอบ

ทะเลบัน = Thaleban 

a. อ่านแบบ Classical Latin
Phalaenopsis thalebanii
= พะลัย’น็อปสิส ทะ’เลบะนี

b. อ่านแบบ Classical Latin แต่อ้างอิงการออกเสียงชื่อ epitet จากภาษาไทย
Phalaenopsis thalebanii
= พะลัย’น็อปสิส ทะเล’บันนี

c. อ่านแบบ Traditional English โดยใช้สำเนียง มาตรฐานแบบอังกฤษ Recieved Pronunciation English
Phalaenopsis thalebanii
= ,แฟลลิ’นอปสิส ,เทย์ลิ’เบย์นิอาย

d. อ่านแบบ Traditional English โดยใช้สำเนียง มาตรฐานแบบอังกฤษ RP English แต่อ้างอิงการออกเสียงชื่อ epitet จากภาษาไทย
Phalaenopsis thalebanii
= ,แฟลลิ’นอปสิส ,ทาลิ’บันนิอาย

e. อ่านแบบ Traditional English โดยใช้สำเนียง แบบอเมริกัน General American English
Phalaenopsis thalebanii 
= ,เฟเลอะ’นาปสิส ,เทย์เลอะ’เบย์นิอาย

f. อ่านแบบ Traditional English โดยใช้สำเนียง แบบอเมริกัน GA English แต่อ้างอิงการออกเสียงชื่อ epitet จากภาษาไทย
Phalaenopsis thalebanii
= ,เฟเลอะ’นาปสิส เทอะ,เลย์’บานนิอาย


ข้อนี้คิดว่าไม่สามารถตอบลงเวปได้ครับ

ยังไงดูใน รูปที่ตอบเป็น IPA International Phonetic Alphabet นะครับ ส่วนส่วนของตัวอักษรไทย คือว่าแค่เทียบเคียงครับ


จบแล้วครับ
คำตอบข้างบนอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ครับ ใครที่กรุณาแจ้งด้วยครับจะได้แก้ไขต่อไปครับ


Create Date : 26 เมษายน 2551
Last Update : 29 เมษายน 2551 2:28:08 น. 4 comments
Counter : 1147 Pageviews.

 
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ คับ


โดย: Nagano วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:1:50:05 น.  

 
เอาไว้กลับมาอ่านอีกทีครับ

งงหลายๆ แต่เป็นความรู้


โดย: appendiculata191 วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:16:18:29 น.  

 
ลองค่อยๆอ่านดูละกันนะครับ


โดย: Paphmania วันที่: 27 เมษายน 2551 เวลา:23:12:31 น.  

 


ขอให้มีความสุขสดชื่น สุขภาพแข็งแรง
คิดสิ่งใดสมปรารถนาตลอดไปนะครับ


โดย: Dingtech วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:6:23:07 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Paphmania
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Paphmania's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.