Q. วิธีนำเข้าประกาศจากที่อื่น

A:


1. เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ และเข้าหน้าจัดการ My Pantipmarket แล้ว

2. คลิกแท็บ "ประกาศของฉัน" และเลื่อนดูตรงแท็บ "นำเข้าประกาศจากที่อื่น"

3. สังเกตแท็บ "ประกาศที่ไม่ใช่ประกาศของสมาชิก"  นำหมายเลขประกาศใส่ช่อง ประกาศเลขที่ และนำรหัสผ่านของประกาศใส่ช่อง Passsword และกดปุ่ม Add

4. ประกาศของท่านจะเข้าสู่หน้า "ประกาศของฉัน" และเป็นประกาศแบบสมาชิกค่ะ
5. แท็บ "ประกาศของ iPage/สมาชิก"  สามารถนำประกาศจากร้านค้า iPage ของท่าน ย้ายเข้าสู่หน้า My สมาชิกของตนเองได้ค่ะ
6. หรือ แท็บ "ประกาศของ iPage/สมาชิก"  สามารถนำประกาศจากหน้า My ของท่าน ย้ายเข้าสู่หน้าร้านค้า iPage สมาชิกของตนเองได้ค่ะ


Create Date : 10 พฤษภาคม 2556
Last Update : 31 พฤษภาคม 2556 16:50:14 น.
Counter : 7346 Pageviews.

Q. วิธีนำประกาศเข้าสู่ รายการโปรดของฉัน

A:


1. ท่านสามารถเพิ่ม รายการโปรด ได้จากประกาศที่ชื่นชอบจากหน้า List สินค้า โดยกดปุ่ม    และ

และหน้า Detail ประกาศ กดปุ่ม    ค่ะ และประกาศที่เลือกกด จะเข้าสู่เมนู "รายการโปรดของฉัน" ค่ะ


หน้า List สินค้า โดยกดปุ่ม   เมื่อประกาศถูกเก็บเข้าเมนู “รายการโปรด” แล้วจะเปลี่ยนเป็นแสดงรูป
หน้า Detail ประกาศ กดปุ่ม  
ปุ่ม จะกลายเป็นสีชมพู ตามภาพ

วิธีดู "รายการโปรดของฉัน"

1. เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบแล้ว สังเกตแถบสีเขียว   สามารถคลิกที่ “รูปชมพู่” เป็นทางลัดเข้าสู่เมนู "รายการโปรดของฉัน" ค่ะ

2. หรือ เข้าหน้าจัดการ My Pantipmarket แล้ว

3. คลิกแท็บ "ประกาศของฉัน" และเลื่อนดูตรงแท็บ "รายการโปรดของฉัน" จะพบประกาศที่ท่านชื่นชอบแสดงในรูปแบบ Gallery view ค่ะ
4. ท่านสามารถจัดการลบประกาศรายการโปรดที่เลือกได้ค่ะ โดยการติ๊กเลือกทีละประกาศหรือ กดปุ่ม "เลือกทั้งหมด" และ คลิกปุ่ม "ลบรายการที่เลือก" ค่ะ
Create Date : 10 พฤษภาคม 2556
Last Update : 24 มิถุนายน 2558 15:30:16 น.
Counter : 3320 Pageviews.

Q. วิธีตั้งที่อยู่ติดต่อในประกาศ (ข้อมูลของผู้ขายที่แสดงในหน้าประกาศของ classifieds)

A:


1. เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ และเข้าหน้าจัดการ My Pantipmarket แล้ว

2. คลิกแท็บ "ที่อยู่ติดต่อในประกาศ"

3. ท่านสามารถเปลี่ยน ที่อยู่ของสินค้า, การจัดส่งสินค้า และข้อมูลผู้ขาย

4. ข้อมูลในหน้า "ที่อยู่ติดต่อในประกาศ" จะนำไปใส่รอไว้ในฟอร์มลงประกาศของท่านอัตโนมัติ โดยที่ท่านจะไม่ต้องมากรอกข้อมูลติดต่อใหม่ทุกครั้ง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ในบางประกาศ ก็สามารถแก้ไขได้ ในขณะที่ลงประกาศได้ค่ะCreate Date : 10 พฤษภาคม 2556
Last Update : 31 พฤษภาคม 2556 16:52:02 น.
Counter : 3494 Pageviews.

Q. วิธีแก้ไขประกาศ

A:


1. เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ และเข้าหน้าจัดการ My Pantipmarket แล้ว

2. คลิกแท็บ "ประกาศของฉัน" เลื่อนดูตรง "โฆษณา Standard Post จะพบประกาศของท่าน

3. ท่านจะพบแท็บ "แก้ไข" ให้คลิกตัวอักษร แก้ไข (ตัวอักษรสีเขียว) จะพบแบบฟอร์มแก้ไขประกาศค่ะ
หรือท่านสามารถ คลิกที่ “แก้ไขประกาศ” จากหน้ารายละเอียดประกาศได้เช่นกันค่ะ หากยังไม่ได้ login สมาชิกจะมีหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password ก่อนค่ะ หรือ login ผ่านช่องทางที่สมัครสมาชิก


เมนู เลือกแสดงสถานะของประกาศ


กรณีผู้ใช้บริการ ลงประกาศฟรี และทำการปิดการขายแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะลบประกาศออก หรือต้องการจะปรับปรุง

หรือซ่อนประกาศ ด้วยเหตุผลหลักๆ เช่น ขายสินค้าแล้ว , มีผู้จองสินค้าแล้ว , ซ่อนประกาศเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสินค้า

และ ระงับการขึ้นแสดงชั่วคราว เพราะสินค้าหมดชั่วคราว เป็นต้น


วิธีใช้งาน ดังนี้


1. คลิกแท็บ "สถานะประกาศที่แสดง" จะพบประกาศของท่าน

2. สามารถเลือกสถานะของประกาศ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”


สถานะที่แสดง.jpg


สามารถแก้ไขสถานะประกาศได้ที่ ฟอร์มแก้ไขประกาศ ได้เช่นกันค่ะ

หัวข้อประกาศสินค้า จะแสดงสถานะตามที่เลือก เช่น


[ขายแล้ว]  หน้า My pantipmarket


สถานะขายแล้ว.jpg


[ขายแล้ว]  หน้ารายละเอียดประกาศ (Detail)

คุณสมบัติ สถานะของประกาศ


1. ปกติ

- ประกาศขึ้นแสดงบนเว็บปกติ


2. ขายแล้ว

- เมื่ออยู่ในสถานะ [ขายแล้ว] ประกาศจะถูกฟรีส (freeze) มีอายุตลอดไปในหน้า My Pantipmarket

- แต่เมื่อ วันที่แสดงในประกาศ หมดอายุแล้ว ประกาศจะถูกเก็บไว้ที่แท็บ "สถานะประกาศที่แสดง" เท่านั้น

- เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นปกติ ประกาศจะถูกเพิ่มวันที่แสดงจากวันปัจจุบันไปอีก 7 วัน และขึ้นแสดงประกาศปกติ

- สามารถ แก้ไขประกาศ , ลบประกาศ , เลื่อนวันหมดอายุ ได้ แต่ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งประกาศ


3. จองแล้ว

- เมื่ออยู่ในสถานะ [จองแล้ว] ประกาศจะแสดงตามวันที่หมดอายุของประกาศ

- เมื่อหมดอายุ สามารถกู้ประกาศได้ที่แท็บ "กู้ประกาศที่หมดอายุ"

- สามารถ แก้ไขประกาศ , ลบประกาศ , เลื่อนวันหมดอายุ ได้ แต่ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งประกาศ


4. ซ่อนประกาศ (เพื่อปรับปรุงเนื้อหาประกาศ)

- เมื่ออยู่ในสถานะ [ซ่อนประกาศ] ประกาศจะแสดงตามวันที่หมดอายุของประกาศ

- เมื่อหมดอายุ สามารถกู้ประกาศได้ที่แท็บ "กู้ประกาศที่หมดอายุ"

- สามารถ แก้ไขประกาศ , ลบประกาศ , เลื่อนวันหมดอายุ ได้ แต่ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งประกาศ


5. สินค้าหมดชั่วคราว

- เมื่ออยู่ในสถานะ [สินค้าหมดชั่วคราว] ประกาศจะแสดงตามวันที่หมดอายุของประกาศ

- เมื่อหมดอายุ สามารถกู้ประกาศได้ที่แท็บ "กู้ประกาศที่หมดอายุ"

- สามารถ แก้ไขประกาศ , ลบประกาศ , เลื่อนวันหมดอายุ ได้ แต่ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งประกาศ


**สถานะประกาศขายแล้ว , จองแล้ว , ซ่อนประกาศ และ สินค้าหมดชั่วคราว จะไม่ขึ้นแสดงบนหน้า List หมวดสินค้าCreate Date : 10 พฤษภาคม 2556
Last Update : 24 มิถุนายน 2558 15:42:58 น.
Counter : 4288 Pageviews.

Q. วิธีเลื่อนวันหมดอายุ

A:


1. เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ และเข้าหน้าจัดการ My Pantipmarket แล้ว

2. คลิกแท็บ "ประกาศของฉัน" เลื่อนดูตรง "โฆษณา Standard Post” จะพบประกาศของท่าน

3. ท่านจะพบแท็บ "เลื่อนวันหมดอายุ" ให้คลิกรูปภาพปฏิทินสีแดงจะพบหน้าต่างคลิกเลือกวันที่ได้ค่ะ
หรือท่านสามารถเลื่อนวันหมดอายุ จากหน้ารายละเอียดประกาศได้เช่นกันค่ะ หากยังไม่ได้ login

สมาชิกจะมีหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password ก่อนค่ะ หรือ login ผ่านช่องทางที่สมัครสมาชิก ถึงจะเลือกวันที่แสดงบนเว็บสูงสุด 90 วัน

กรณีท่านต้องการให้ประกาศมีวันหมดอายุยาวนาน สามารถใช้บริการ แพ็คเกจเพิ่มวันหมดอายุประกาศ
ซึ่งทำให้ทุกประกาศในระบบสมาชิกมีอายุนานถึง 1 ปี
ดู วิธีสั่งซื้อแพ็คเกจเพิ่มวันหมดอายุสั่งซื้อแพ็คเกจเพิ่มวันหมดอายุCreate Date : 10 พฤษภาคม 2556
Last Update : 12 ตุลาคม 2558 18:55:08 น.
Counter : 14500 Pageviews.

1  2  3  4  5  6  7  

PantipMarket
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 72 คน [?]ตลาดซื้อ-ขายสินค้า มือหนึ่งมือสอง ลงขายฟรี

Pantipmarket App โหลดใช้งานได้เลย!


 

คำตอบใน faq ช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีใช้งานบนเว็บ Pantipmarket.com หรือไม่
  
กรุณา comment หลังโหวต เพื่อปรับปรุง faq ต่อไปค่ะ 
All Blog