เติมกำลังใจให้กัน
Group Blog
 
All Blogs
 

ความต้องการจำเป็นเร่งด่วน

ความต้องการด้านอาคารสถานที่

1. บ้านพักครูอาสา
ปัจจุบันบุคลากรครูของโรงเรียนมี 15 คน ที่ทำการสอนอยู่ในปัจจุบัน นอกจากจะยังไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ แล้วยังต้องเดินทางไปกลับระยะทางประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร และครูจำนวน 4 คน ต้องอาศัยอยู่ในห้องเก็บของ เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีบ้านพักครู

2. เรือนประกอบอาหารและสหกรณ์ร้านค้า
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาทางโรงเรียน ยังไม่มีเรือนประกอบอาหาร ส่งผลให้การประกอบอาหารเป็นไปด้วยความทุลักทุเล และไม่สามารถจัดเก็บเครื่องครัวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยได้ จึงจำเป็นต้องสร้างเรือนประกอบอาหารขนาด 18 x 6 เมตร

ความต้องการจำเป็นด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

1. เครื่องถ่ายเอกสาร
มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน ถ่ายสำเนาใบงาน จัดทำเอกสารสำคัญต่าง ๆ (ราคา 30,000-50,000 บาท)

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพตามวัยเด็กปฐมวัย (กิจกรรมมุม)
ในปัจจุบันนักการศึกษาปฐมวัยได้ให้ความสำคัญต่อการจัดสื่อพัฒนาศักยภาพตามวัยเด็กปฐมวัย (กิจกรรมมุม) ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเลย (งบประมาณ 20,000 บาท)

3. หนังสืออ่านนอกเวลา
ทางโรงเรียนมีนโยบายเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ให้ถึงขีดสูงสุดตามวัย พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยรักการอ่าน แต่ยังขาดแคลนหนังสือที่เอื้อต่อนโยบายดังกล่าว เป็นต้น หนังสือ หมวดวรรณกรรมเยาวชน ความรู้ทั่วไป สารานุกรม (งบประมาณ 30,000 บาท)


รายการความต้องการจำเป็นเร่งด่วน (เรียงตามความจำเป็นเร่งด่วน)
โรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2551


1 บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง (2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว) งบประมาณ300,000 บาท
2 ห้องครัวและเรือนประกอบอาหาร งบประมาณ 100,000 บาท
3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ตัว งบประมาณ 30,000 บาท
4 สนามกีฬา งบประมาณ 150,000 บาท
5 แป้นบาส จำนวน 2 แป้น (15,000 x 2) งบประมาณ 30,000 บาท
6 หนังสืออ่านนอกเวลา งบประมาณ 30,000 บาท
7 สื่อพัฒนาศักยภาพตามวัยเด็กปฐมวัย (กิจกรรมมุม) งบประมาณ 20,000 บาท
8 เครื่องเสียง งบประมาณ 30,000 บาท
9 คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท
 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 4 พฤษภาคม 2551 2:03:34 น.
Counter : 323 Pageviews.  

โรงเรียนบ้านภูงามฯ ระยะที่ 2

โรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 หลังจากที่ อาจารย์ใหญ่วิเชียร เสียงใส ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปประจำราชการที่จังหวัดสตูล อาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วยผู้นำชาวบ้านได้เรียนเชิญให้บาทหลวงประสิทธิ์ ตันเจริญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสโบสถ์นักบุญลอเรนซ์ มาช่วยบริหารโรงเรียน โดยบาทหลวงประสิทธิ์ตอบรับที่จะช่วยเข้ามาบริหารโรงเรียน โดยมีแผนงาน 2 ระยะ คือ ระยะใกล้ และระยะกลาง

ระยะใกล้ (ปี 2551)
1. จัดการเรื่องสวัสดิการค่าครองชีพ ขวัญ และกำลังใจของคณะครูอาสา
2. จัดวางหลักสูตรการเรียนการสอน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. จัดทำร่างสารตราตั้งโรงเรียน
5. สร้างเสริมด้านอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรให้พร้อมต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ระยะกลาง (ปี 2551-2553)
1. ติดต่อประสานงานไปยังต้นสังกัดในภาคส่วนต่าง ๆ
2. จัดรวบรวมเอกสารสำคัญสำหรับการดำเนินงานหาหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในระยะยาว

บาทหลวงประสิทธิ์ ตันเจริญ ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างขวัญกำลังใจ
และพัฒนาศักยภาพคณะครูอาสา โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 7 ขั้นตอน ในการพัฒนาศักยภาพคณะครูอาสา ควบคู่ไปกับการให้คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างสารตราตั้ง ทั้งในส่วนของ ปรัชญา คติพจน์ คำขวัญ วิสัยทัศน์ นโยบาย ฯลฯ

อย่างไรก็ดีเมื่อโรงเรียนยังอยู่ในสภาวะแสวงหาความชัดเจนในเรื่องหน่วยงานต้นสังกัด ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากบุคคล องค์กร ผู้มีจิตเมตตาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการศึกษา เพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่คณะครูอาสา และเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครูอาสาให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการสอนตามอุดมการณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 4 พฤษภาคม 2551 1:50:14 น.
Counter : 221 Pageviews.  

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด ( สาขาโรงเรียน ตชด. บ้านนายาว )
ปีการศึกษา 2551

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด

โรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด ก่อตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนในชุมชน ซึ่งประสบปัญหาการเดินทางไปเรียนของลูกหลานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชนภูงามระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เส้นทางเดินผ่านลำห้วยลำพระเพลิงน้อย เมื่อระยะเวลาฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันหลายวัน น้ำไหลหลากท่วมถนนซึ่งเป็นอันตรายไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ส่งผลให้นักเรียนต้องขาดเรียนเป็นแรมเดือน ประกอบกับมีเหตุการณ์นักเรียนพลัดพลาดตกน้ำเสียชีวิต ผู้ปกครองนักเรียน จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันสร้างโรงเรียนของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยชาวบ้านได้ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ใหญ่วิเชียร เสียงใส ให้มาช่วยดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว บนที่ดินแปลงขนาด 22 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจาก นางนวน โพนคำ จำนวน 20 ไร่ นางจำปี ใยทา จำนวน 2 ไร่ และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงิน วัสดุสิ่งของ และแรงงงานสร้างอาคารชั่วคราวชั้นเดียว หลังคามุงด้วยหญ้าแฝก 6 ห้องเรียน และเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยมี นักเรียนจำนวน 82 คน คณะครูอาสาจำนวน 9 คน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด เปิดสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 120 คน คณะครูอาสา จำนวน 15 คน

โรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทราถึงโรงเรียน 111 กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมเป็นถนนลาดยางประมาณ 104 กิโลเมตร ทางหินลูกรังประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าออกได้ทุกฤดูกาล

หมู่บ้านในเขตบริการ คือ ชุมชนบ้านภูงาม มีประมาณ 52 หลังคาเรือน และชุมชนบ้านโนนสะอาด มีประชากร 64 หลังคาเรือน ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านพูดภาษาอีสานและส่วย อพยพมาจากจังหวัดศรีสะเกษ มีวัฒนธรรมแบบชาวอีสานทั่วไป

อาชีพของประชาชน ทำไร่และทำนา รับจ้าง ส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน รายได้เฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 25,000 บาท / ปี แต่ยังดีที่มีการทำนาปลูกข้าว จึงมีข้าวพอได้กิน

สภาพสังคมปัจจุบัน ประชากรที่อายุระหว่าง 15 - 25 ปี จะไปทำงานต่างจังหวัด เช่น ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ ดังนั้นในหมู่บ้านจึงมีผู้สูงอายุและเด็กอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่
 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 4 พฤษภาคม 2551 1:48:17 น.
Counter : 287 Pageviews.  

หมื่นคำขอบคุณ

เมื่อคืนพยาย๊าม พยายาม ที่จะอัพBlog
แต่คอมฯไม่เป็นใจ แป้นพิมพ์ก็ไม่ดี
พิมพ์หลายตัวไม่ได้ ง๊ง งง

มาเล่าเรื่องโรงเรียน
หลังจากเปิดโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549
จากรูปที่เห็นแรก ๆ ก็มีการกระจายข่าวกันต่อ ๆ กันไป
เริ่มจากชาวบ้านที่ทำงานโรงงาน จัดผ้าป่ามา
ก็มีผ้าป่ามาเรื่อย จากกบินทร์ จากระยอง
จากชมรมศิษย์เก่า มสธ. ภาคตะวันออก
จากบริษัทอะไรน๊า ขอโทษจริง ๆ ตอนนี้คิดไม่ออกครับ อิอิ
ที่ผลิตอาหารสุนัขเพ็ดดีกรีอะครับ (ยิ้ม)
จากไปรษณีย์กลาง วันละบาทเพื่อน้องก็แวะมาเยี่ยมด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยาก็มาสอนภาษาอังกฤษ "อิงลิชสะออน"
มีอีกหลายที่แวะมา บ้างก็เอาอุปกรณ์การเรียน
บ้างก็มอบเงินเพื่อต่อเติมอาคาร
เออ...มีนักร้องจากอาสยามด้วย มาจัดคอนเสิร์ตเล็ก ๆ
และมอบเงิน (เสียดายวันนั้นผมไปสอบที่กรุงเทพฯไม่ได้อยู่)
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาเลี้ยงข้าวเด็ก
และช่วยเรื่องไฟฟ้า ตอนนี้โรงเรียนมีไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับอายิโนโมะโตะ
และธัญลักษณ์มะระ และอีกหลายสกุล สร้างอาคารสองหลัง
อาคารเรียนอเนกประสงค์ และโรงอาหาร ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา (สวยมาก)
และมีบริษัทมิตซูบิชิเอลิเวเตอร์ จำกัด สร้างอาคารสำนักงาน (ชอบจัง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิศวะกรรมศาสตร์อิเลคโทนิกส์ "สานฝัน เพื่อเด็กไทย" (ลงรูปให้ดูแล้ว) มาฉาบอาคารประถม (น้อง ๆ ที่มาฉาบน่ารักดี ทั้งชายหญิง ฮ่า ๆ)
ชมรมยิ้มกลางสายฝน น่ารักมาก มาช่วยเก็บรายละเอียดต่าง ๆ
เดินไฟ ติดฝ้า ปูกระเบื้อง และสร้างเสาธง (โคตรหรู)
สร้างห้องสมุด (สุดเท่ห์)

เอ...มีที่ไหนมาช่วยอีก
ออ...ไทยการ์เม้นท์ก็มาเลี้ยงข้าว
มีกลุ่มที่มาจากสมุทรปราการด้วย

วู้...ถ้าไม่ได้เอ่ยถึงกลุ่มไหนอย่าน้อยใจนะครับ
นี่เป็นการขอบคุณอย่างไม่เป็นทางการ
จริง ๆ สิ่งที่ท่านทำได้ขอบคุณท่านไปแล้ว...

เร็ว ๆ นี่จะเก็บภาพทุกอาคารของโรงเรียนมาฝากกันนะครับ

ว้าว! ตอนนี้โรงเรียนก็ยังต้องการการช่วยเหลืออยู่นะครับ
เรื่องของบุคลากรครับ ครูอาสาของเรา 8 ชีวิต ไม่มีค่าตอบแทน
ใช้เงินเก่าตัวเองหมดซะละ เทอมนี้พวกเราก็เลยต้องหาการสนับสนุน
ส่วนตัวผมก็ขอความช่วยเหลือไปกับคนรู้จักที่บรูไน และ ออสเตรเลีย
เป็นพี่น้องคริสเตียนครับ ก็ส่งเงินมาช่วยทั้งสองที่
ใครอยากจะช่วยสนับสนุนครูก็คิด ๆ ดูนะครับ
ไว้เดี๋ยวเอาประวัติครูแต่ละคนมาลงครับ

วันนี้แค่นี้ก่อนละกันครับ

 

Create Date : 13 ธันวาคม 2550    
Last Update : 13 ธันวาคม 2550 19:43:01 น.
Counter : 196 Pageviews.  

พระจอมเกล้าฯ ฉาบฉวย โอ๊ะ! ฉาบสวย

โอย โอ้ย โอย เน็ท!

พยายามจะอัพหลายทีแล้ว

เน็ทไม่เป็นใจ เลยอดโม้!

จริง ๆ จะลงรูปอาคารใหม่ที่แสนหะหรูหะหรา

จากฝีไม้ ลายมือ บวกน้ำใจ

ของชาวค่ายอาสา ทุกชมรม ทุกคณะ

วันนี้ขอลองอัพ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก่อนนะครับ

เป็นบรรยากาศการฉาบครับ ไปดูกัน.......

ป.ล. มาทักทาย พูดคุยกันได้ทุกคนครับ
 

Create Date : 12 ธันวาคม 2550    
Last Update : 12 ธันวาคม 2550 23:50:44 น.
Counter : 252 Pageviews.  

1  2  

กุญแจทอง
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เบอร์โทร 0811563033 ครับผม
อยากมีส่วนพัฒนาเด็ก สร้างโรงเรียน
หรือสนับสนุนครูอาสา โทรมาได้ครับ
Friends' blogs
[Add กุญแจทอง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.