สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

พรดีสี่คำ ร่ำรวยสุข

พรดีสี่คำ ร่ำรวยสุข

อาจเป็นเพราะ เราต่างก็มีชีวิตอยู่ในสังคมที่วุ่นวายสับสน บางครั้งอาจรู้สึกเคว้งคว้างไร้ที่ยึดเกาะ หลายคนจึงหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ บางคนเลือกที่จะไขว่คว้าหาวัตถุมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ดังจะเห็นเป็นข่าวอยู่เนือง ๆ บางคนมุ่งเข้าหาศาสนา เข้าโบสถ์สวดมนตร์ ปฎิบัติธรรม ชำระจิตใจ และสำหรับอีกหลายคน การได้รับข้อคิดดี ๆ จากการอ่านหนังสือ ก็เพียงพอที่จะทำให้มีแนวทางและกำลังใจในการแก้ปัญหา เกิดความสุขสงบในชีวิตได้เช่นกัน
จึงไม่แปลกใจที่ทุกวันนี้ ตลาดหนังสือแนวข้อคิด-ธรรมะจึงใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนังสือธรรมะทุกวันนี้ก้าวพ้นไปจากหัวเรื่องเดิม ๆ ที่เน้นการทำความดี หรือ บุญบาป นรกสวรรค์ หรือเรื่องอภิธรรม ซึ่งไม่ตอบรับกับความต้องการของคนทั่วไป มาเป็นหัวเรื่องที่ใช้การได้จริง เข้ากับลักษณะการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันมากขึ้น ด้วยการตอบคำถามพื้นฐานอย่างเช่น ทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุข

ถ้าพิจารณาจริง ๆ แล้ว หัวเรื่องที่ใช้การได้เหล่านี้ ต่างก็มีอยู่ในหนังสือธรรมะเก่า ๆ เช่นกัน และก็เป็นหลักคำสอนซึ่งทราบกันดีอยู่แล้ว เพียงแต่รูปแบบการนำเสนอในอดีตอาจจะขาดความน่าสนใจไป ทั้งรูปแบบและการใช้ภาษาซึ่งอาจจะเข้าใจได้ยาก แต่หนังสือธรรมะหลายเล่มในปัจจุบันมีการใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อ่านได้สนุกแม้แต่กับวัยรุ่นทั่วไป ทั้งรูปเล่มยังมีความสวยงามน่าอ่านอีกด้วย 
"พรดีสี่คำ ร่ำรวยสุข" โดยพระพยอม กัลยาโณ เป็นพ๊อกเก็ตบุ๊คขนาดประมาณฝ่ามือ มาพร้อมกับ "ถุง" และพวงกุญแจ บรรจุรวมกันในกล่องพลาสติกใส 

"ถุง" ที่แถมมาให้ด้วยนี้ คงไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ไว้ใส่ของเท่านั้น แต่เป็นเหมือนอุบายทางธรรมอีกด้วยโดยใช้การพ้องคำขึ้นต้นเดียวกัน เช่น มีถุง(ใส่)ธรรม (หรือเอาธรรมะใส่ถุง) พกติดตัว ดีกว่าพกถุงยาง (มีเขียนไว้ในหนังสือจริง ๆ) เพราะ การมีธรรมเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่การพกถุงยางอนามัยเป็นการเน้นที่ปลายเหตุ แต่อย่างไรก็ตามในหนังสือไม่ได้คัดค้านการยืดอกพกถุงยางแต่อย่างไร เพียงแต่เสนอว่าการมีธรรมะประจำใจนั้นดีกว่าแน่ นอกจากนี้ยังเปรียบว่าถุงธรรมนั้นประเสริญกว่าถุงใส่แก้วแหวนเงินทอง เพราะจะอิ่มเอิบใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

"ถุง" ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการใส่สิ่งของเพื่อมอบให้แก่กัน และ พาสิ่งของนั้นติดไปกับตัวอีกด้วย หนังสือเริ่มต้นโดยกล่าวถึงถุง เพื่อนำสู่เรื่องของการให้ ก่อนจะกล่าวเรื่อง การให้พรดีสี่คำ ซึ่งคุ้นหูกันอยู่ก็คือ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง หรือที่เรียกว่า จตุรพิธพร นั่นเอง 
อายุ หมายถึง การรักษาสุขภาพ มีชีวิตยืนยาว ถึงพร้อมได้ด้วยหลัก อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ซึ่งในตอนแรกข้าพเจ้ารู้สึกแปลกและไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าใดนัก แต่อ่านตามที่พระพยอมได้อธิบาย ก็พอจะเห็นประเด็นว่า คนที่อยู่เฉย ๆ โดยไม่ทำอะไรนั้น คงจะมีความสุขสู้คนที่ได้ทำงานในสิ่งที่รักจนสำเร็จไม่ได้ และนั่นก็จะเป็นการบริหารร่างกายและจิตใจไปในตัว ทำให้มีชีวิตยืนยาวได้ในที่สุด

วรรโณ หมายถึง ให้อยู่ในศีล โดยรักษาศีลห้า ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่มีชู้ ไม่พูดโกหก ไม่ดื่มสุรายาเมา ทำให้ชีวิตดีงาม

สุขัง หมายถึง การทำจิตให้สงบ สำหรับในพรข้อนี้ ในหนังสืออธิบายไว้สองตอนไม่ตรงกัน โดยในตอนแรก อธิบายไว้ว่าส่วนประกอบของพรข้อนี้คือ ปราโมทย์ ปิติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ ซึ่งห้าอย่างนี้เป็นอาการของจิตที่เกิดต่อเนื่องกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์แห่งการรักษาศีล (มีทั้งหมด 10 ประการ อธิบายอยู่ในปฐมปัณณาสก์ ; ทสกนิบาต ; พระสุตตันตปิฎก ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้) ในตอนหลังได้กล่าวถึงสุขังอีกที โดยอธิบายว่า ต้องอาศัยการมีฌาณ 4 หรือ การฝึกสมาธิกรรมฐาณ เพื่อให้จิตสงบ

พลัง หมายถึง การใช้พลังให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ มี 4 ประการคือ ปัญญาพลัง วิริยะพลัง อนวัชพลัง สังคหะพลัง 

คำสอนในพุทธศาสนานั้นจะต้องนำไปปฎิบัติด้วย จึงจะเกิดผลดี การขอพรให้แก่กันจึงสู้การลงมือทำเอาเองไม่ได้ และจตุรพิธพรนี้ก็ต้องลงมือทำด้วยเช่นกัน 
หนังสือประกอบด้วย 3 ภาค ในภาคแรกจะเป็นการอธิบายถึงจตุรพิธพรในแต่ละข้อ ด้วยภาษาง่าย ๆ ใช้เพียงไม่กี่คำต่อหน้า แล้วสื่อด้วยภาพวาด เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง แม้ลายเส้นไม่ถึงกับสวยมาก แต่ก็ดูน่ารักดี คิดว่าน่าจะเอาให้เด็ก ๆ อ่านน่าจะได้รับความสนใจพอควร คืออ่านได้จนจบไม่วางลงเสียก่อน
ภาค 2 จะเป็นเทศนาธรรมเรื่อง "พรดีสี่คำ ร่ำรวยสุข" โดยพระพยอม กัลยาโณ ซึ่งอันที่จริงแล้ว เนื้อหาในภาค 1 คือการสรุปแล้วเรียบเรียงไปจากภาคสองนั่นเอง ภาค 2 นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านเทศนาที่เป็นภาษาของพระพยอมเอง
ในภาคที่ 3 นั้น เป็นการย้อนรอยเรื่อง "จตุคำ" อีกครั้งหนึ่ง เผื่อว่าหลายคนจะลืมไปแล้ว เหมือนดั่งจตุคามรามเทพซึ่งขณะนี้เป็นกระแสขาลง กล่าวย้อนไปคือ ในช่วงที่ประชาชนหวังเอาวัตถุมงคลจตุคามรามเทพเป็นที่พึ่งนั้น ได้มีการสร้างรุ่นต่าง ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งชื่อรุ่นพ้องไปกับโลภะ และ โมหะ ทั้งนั้น เช่น โคตรรวย หรือ รวยไม่มีเหตุผล ด้วยความที่พระพยอม กัลยาโณ ต้องการเตือนสติประชาชนให้นึกถึงคำสอนในพระพุทธศาสนา จึงได้เปิดตัวขนมคุ๊กกี้ "จตุคำ รุ่นฉุกคิด ๔ คำรวยโคตร!" เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมช่วงนั้นอย่างมาก ทั้งจากผู้สนับสนุนและต่อต้าน โดยกล่าวหาว่า "จตุคำ" ของพระพยอม เป็นการลบหลู่องค์จตุคามรามเทพ

จตุคำ หรือ 4 คำที่ว่านั้นไม่ใช่ จตุรพิธพร แต่เป็น ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ซึ่งแปลว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อว่า คาถาหัวใจเศรษฐี ประกอบด้วย อุ อา กะ สะ ซึ่งเป็นหลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน เพียงแต่ไม่ได้เรียกว่าจตุคำมาก่อนหน้านี้เท่านั้น โดย อุ อา กะ สะ มีความหมายดังนี้

อุ มาจาก อุฏฐานสัมปทา คือ ขยันหมั่นเพียร อยู่ในสัมมาอาชีพ พระพยอมให้จำง่าย ๆ ว่า ขยันหา

อา มาจาก อารักขสัมปทา คือ การเก็บรักษา อดออม ให้จำง่าย ๆ ว่า ขยันเก็บ

กะ มาจาก กัลยาณมิตตา คือ การคบหาสมาคมกับคนดี มีคุณธรรม จำง่าย ๆ ว่า เลือกคบ

สะ มาจาก สมชีวิตา คือ ประหยัด พอเพียง สมถะ จำง่าย ๆ ว่า เลือกใช้
"อุ อา กะ สะ" ขยันหา ขยันเก็บ เลือกคบ เลือกใช้ 4 คำจำไว้ รวยได้รวยดี ซึ่งคาถาแบบนี้ จะเป็นแนวทางการดำเนินขีวิตเพื่อประโยขน์สุข และจะร่ำรวยอย่างมีเหตุผลที่อธิบายที่มาที่ไปของมันได้

คุ๊กกี้ที่ว่านี้ จะปั๊มคำว่า จตุคำไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งปั๊มชื่อพระพยอม ล้อมรอบด้วยคาถา อุ อา กะ สะ

โดยสรุปแล้ว หนังสือ "พรดีสี่คำ ร่ำรวยสุข" นี้เป็นหนังสือที่ดี มีประโยชน์ อ่านง่าย เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย อ่านเองก็ได้ อ่านจบเอาใส่ถุงแล้วฝาก "ถุงธรรม" นี้ให้ผู้อื่นต่อก็ดี ส่วนข้าพเจ้าเอง คงจะซื้อฝากสหายความคิดที่แวะมาอ่าน blog นี้ทุกคนไม่ได้ จึงขอแนะนำหนังสือและเล่าเนื้อหาโดยคร่าวแต่เพียงเท่านี้ โดยข้าพเจ้าขอให้สหายหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านต่อเอาเอง แล้วลงมือปฏิบัติตามด้วย เพื่อให้ถึงพร้อมจตุรพิธพร ทั้ง อายุ วรรโณ สุขัง พลัง

สาธุ !
 

Create Date : 25 กันยายน 2555    
Last Update : 25 กันยายน 2555 22:41:44 น.
Counter : 932 Pageviews.  

กำลังใจดีๆ ให้ตัวเอง

กำลังใจดีๆ ให้ตัวเอง

.. ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า แม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่อง
และคนฉลาดที่สุด ก็ยังโง่ในหลายเรื่อง ..
.. ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่า การคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต
ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน ..
.. คนที่ไม่เคยหิว ย่อมไม่ซาบซึ้งรสของความอิ่ม
ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลว ย่อมหอมหวานกว่าเดิม ..
.. อันตรายที่สุดของชีวิตคนเราคือ การคาดหวัง
อย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่
เหตุผลขอคนๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่เหตุผลของคน อีกคนนึง
ถ้าคุณไม่ลองก้าว คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า ทางข้างหน้าเป็นอย่างไร
ปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ
มีแต่วันนี้ที่มีค่า ไม่มีวันหน้า วันหลัง ..
.. คนเรา ไม่ต้องเก่งไปทุกอย่าง แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้น ที่ได้ทำ ..
หัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย
หากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทาง .. มากกว่า
S_ccess คำนี้จะแปลว่า ความสำเร็จ ไม่ได้ หากขาด You (คุณ)
 

Create Date : 04 มิถุนายน 2554    
Last Update : 4 มิถุนายน 2554 7:54:52 น.
Counter : 339 Pageviews.  

" 99 วิธีบอกว่าเรารักกัน "

" 99 วิธีบอกว่าเรารักกัน "

" 99 วิธีบอกว่าเรารักกัน "
1 ให้เกียรติและเคารพ ความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่าย ^_^
2 เป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้าง ให้อีกฝ่ายในยามท้อแท้ ^v^
3 ใช้เวลาว่างช่วงเย็นวันหยุดด้วยการนั่งดูหนังดูทีวีรายการโปรด
4 วิ่งไล่จักกะจี้หรือแกล้งกัน
5 ซื้อปลาทองให้อีกฝ่ายเลี้ยง
6 โบกรถเที่ยวกันสองคน
7 สอนให้อีกฝ่ายรู้จักเล่นกีฬาที่ตนเองถนัด "๐"
8 ช่วยอีกฝ่ายทำการบ้าน
9 วาดรูปเหมือนของอีกฝ่ายเก็บไว้
10 แอบหย่อนโน้ตที่เขียนว่า .. I Love You ในกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋าสตางค์ของอีกฝ่าย
11 โอบกอดกันและกันให้ "แน่น และ นาน"
12 ลูบผม เล่นผม หวีผมของอีกฝ่าย
13 จูบกันและกัน (แบบไหนก็ได้)
14 ไป...ขี่จักรยานเที่ยวแถวบ้านด้วยกัน
15 บอกให้ทุกคนรู้ว่า "เราสองคนกำลังมีความรัก"
16 เอ่ยคำชม อย่างจริงใจ ... ไม่เสแสร้ง
17 พูดคุยอย่างเปิดอก กับอีกฝ่ายทั้งเรื่องสุข ทุกข์
18 ไปเชียร์อีกฝ่ายแข่งกีฬา อย่างสุดใจขาดดิ้น (กล้าๆหน่อยเขียนป้ายเชียร์ให้รู้กันไปเลยทั่วสนาม เย้!)
19 สักชื่อคนรักแบบชั่วคราวไว้ตรงอวัยวะส่วนไหนก็ได้
20 วันที่คนรักป่วน ทำโจ๊กชามใหญ่ พร้อมกับขนมปังกรอบและการ์ดน่ารักที่มีความว่า "ขอให้หายเร็วๆนะ" แอบฝากไว้กับแม่ของเขาหรือเธอโดยไม่บอกให้อีกฝ่ายรู้
21 ทำให้อีกฝ่ายหัวเราะเสียงดังๆ
22 พูดคุยกันผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น เล่น icq หรือ msn
23 กุมมือของกันและกันให้แน่น ระหว่างเดินเคียงคู่กัน
24 วิ่งเล่นไล่จับ ซ่อนหาให้ทั่วบ้าน
25 ไปผจญภัย "บ้านผีสิง" ด้วยกัน
26 บอกความลับในชีวิตให้อีกฝ่ายรู้และให้สัญญาว่าจะเก็บไว้รู้กันแค่สองคน
27 แอบแปะกระดาษโน้ตที่บอกรักไว้ในที่ๆ คาดไม่ถึง (เช่น ในตู้เย็น หนีบไว้ที่ราวตากผ้า หรือใน
กระเป๋าตังค์)
28 ไม่ทำตัว เฉยชา กับคนรัก
29 เล่นกระดานเศรษฐี ขณะล้อมรอบไปด้วยอาหารอร่อยๆ
30 อัดเทปเพลงโปรดของกันและกันแล้วมาแลกกันฟังนะ
31 ทำปฏิทินที่มีแต่วันพิเศษของเราสองคน เช่น ครบรอบวันแรกที่ได้จูบ วันแรกที่บอกรัก
32 ทำขนมหวานหรือคุกกี้ให้อีกฝ่ายลองชิม (อย่าลืมสอด "สารรัก" ไว้ในคุกกี้ด้วยล่ะ)
33 ในวันที่ไม่มีเรียนแข่งกันนับดาวทั้งคืนโดยไม่ยอมนอน
34 ให้เวลาอีกฝ่ายได้อยู่ตามลำพังบ้าง
35 สร้าง...ปราสาททรายด้วยกัน
36 ซื้อตั๋วเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกด้วยกัน
37 บอกให้อีกฝ่ายรู้เสมอว่า ฉันรักเธอ มากมายเพียงใด
38 นั่งกินไอติมด้วยกันสองคน
39 แอบตั้งชื่อให้กันและกันโดยไม่ให้คนอื่นรู้ ควรเลือกชื่อประเภทที่ไม่กล้าเรียกเมื่ออยู่ต่อหน้าฝูงชนเลยล่ะ
40 กินข้าวมื้อเย็นด้วยกันในชุดสวยเลิศ ชุดสุดหล่อ ท่ามกลางแสงเทียน เพลงหวานๆและผ้าเช็อมือที่วางบนตัก
41 เขียนเหตุผล "101ข้อที่ทำให้เธอเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุด" แล้วจะมีข้อที่ 102ขึ้นมาทันทีก็คือข้อที่ว่าเออ! ตัวเราเองก็มีค่าเหมือนกันนะ
42 ให้สร้างข้อมือที่สลักชื่อของเราสองคนไว้
43 ส่งจูบให้กันและกัน
44 อ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังหรือเล่าให้ฟังว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในโลกบ้าง
45 เลือกส่งการ์ดสวยๆ จากเวบไซต์ต่างๆให้กันและกัน
46 หมั่นถามอีกฝ่ายว่า "วันนี้เป็นไงบ้าง" พร้อมกับรอฟังคำตอบอย่างตั้งใจด้วย
47 เช่าหนังเรื่อง Cast away มาดูด้วยกันจะได้รู้ซึ่งถึงวันเวลาของการจากพราก
48 เดินตามสายฝนที่ตกปรอยๆ กันตามลำพัง
49 ชวนอีกฝ่ายไปว่ายน้ำด้วยกัน
50 เฝ้าดูพระอาทิตย์ตกดินพระจันทร์ขึ้น หรือดวงดาวดวงแรกที่ส่องแสงให้เห็น เลือกกลุ่มดาวสัก
กลุ่มให้เป็นสัญลักษณ์ของเราสองคน (อย่าลืมอธิษฐานพร้อมกันเมื่อดาวตก)
51 ให้การ์ดที่ทำเองและมีกลิ่นหอมตรงลายเซ็น
52 ทำตัวเป็นเด็กอายุ 8 ขวบ ชวนกันไปเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
53 ซื่อสัตย์ ต่อกันและกัน
54 หวีผมให้อีกฝ่าย
55 เลือกซื้อของขวัญที่เป็นประโยชน์สำหรับอีกฝ่ายในโอกาสสำคัญๆ
56 หอบช่อดอกไม้มาให้ โดยมีการ์ดเล็กๆ บรรจุคำหวานๆ แนบมาด้วย
57 ไป ปิคนิค ในสวนสาธารณะกันสองคน
58 ไปเรียนหนังสือ และ กลับบ้านพร้อมกัน
59 ส่งการ์ดบอกรักทาง อี-เมล์
60 ซื้อของขวัญที่มีแต่เราสองคนเท่านั้น ที่รู้ว่าแทนความหมายว่าอะไร
61 ให้ "หนังสือทำมือ" ที่มีรูปของกันและกันบทกวีที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษ เนื้อเพลงรักที่ประทับใจ ไว้ดูต่างหน้า
62 หันกลับมาเริ่ม "จีบ" กันและกันใหม่อีกครั้ง
63 แนะนำ "หวานใจ" "เปรี้ยวใจ" ให้พ่อแม่รู้จักซะ
64 ถูหลังให้กันและกัน
65 ทำคุ้กกี้รูปหัวใจให้กัน
66 ไปเดินป่าด้วยกัน
67 ขยิบตาให้กันและกัน ว้าว!
68 เมื่อรู้สึกโกรธอีกฝ่าย ให้รีบบอกออกไปอย่าเก็บกลั้นไว้
69 สัญญาว่าจะเขียนอีเมล์หากันทุกวัน (แม้บางวันจะเขียนแค่ 2 บรรทัดก็เถอะ)
70 ปล่อยให้อีกฝ่ายหลงเข้าใจผิดในบางเรื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบาย
71 ออกไปเล่นว่าวด้วยกัน
72 เดินไปเข้าเรียนพร้อมกัน หรือไม่ก็นัดเจอกันทุกคาบหลังเลิกเรียน
73 สมัครเป็นอาสาสมัครทำงาน ช่วยเหลือสังคมร่วมกัน
74 หยิบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาชีวิตอย่างจริงจัง มาสนทนากันบ้างในบางเวลา
75 เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ของกันและกันเสมอ
76 ยอมทนดูหนัง "ห่วย" ด้วยเหตุผลง่ายๆ ก็เพราะอีกฝ่ายอยากดู
77 ชวนกันไปเดินแผนกขายของเล่นในห้างจากนั้นสำรวจและลองเล่นของเล่นทุกชนิดด้วยกัน
78 ปั้นดินเป็นรูปหัวใจที่มีชื่อของเราสองคนสลักไว้ (อย่าลืมมอบหัวใจดวงนี้ให้อีกฝ่ายเก็บไว้ด้วยนะจ๊ะ)
79 โทรศัพท์หากันและกัน ทุกคืนก่อนเข้านอน
80 ซื้อหนังสือเล่มเดียวกันและแลกกัน
81 เรียนรู้การสร้างโฮมเพจที่มี "เพลงของเราสองคน" "วันสำคัญของเรา" "เกมส์รัก" "ปริศนาท้ารัก" หรือแม้แต่ "คำสารภาพรัก" และหัวข้ออื่นๆ (ลองขอความเห็นจากเพื่อน พี่ น้อง และคนในครอบครัวด้วยนะ)
82 ปลูกต้นไม้เพื่อแทน "ความรักของเรา"
83 อยู่ด้วยกันในวันที่ฝนตก จิบชา ช้อคโกแลตร้อนๆ พร้อมกับคุ้กกี้ ขนมโปรด และดูการ์ตูนโดย ซุกตัวในผ้าห่มผืนเดียวกัน
84 ไปหาที่โรงเรียน ที่ทำงาน ที่บ้าน โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า พร้อมกับอาหารกลางวัน ช่อดอกไม้
หรือการ์ดที่มีแต่คำหวาน
85 ลองหัดเล่นกีฬาใหม่ๆ พร้อมๆกัน
86 ไม่บ่นรสนิยมฟังเพลงหรือการแต่งตัวของอีกฝ่าย (แม้จะทำให้เราแทบบ้าตาย!)
87 ขอเพลงให้กันผ่านรายการวิทยุ
88 จูบ กอด แบบจู่โจมโดยอีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัว
89 ไปตกปลาด้วยกัน
90 แต่งเพลง บทกวี ให้คนรัก
91 เปิดเพลงหวานและเต้นรำกันสองคน
92 เซอร์ไพรซ์อีกฝ่ายด้วย ตั๋วดูคอนเสิร์ตวงดนตรีโปรด ละคร เรื่องที่อีกฝ่ายกำลังอยากไปดูอยู่พอดีเลย
93 ติวหนังสือก่อนสอบด้วยกัน
94 ชวนกันทำอะไร "ตลกๆ" หรือ "บ้าๆ" บ้าง
95 เมื่อถึงวันเกิดของอีกฝ่าย ลอง ทำเค้ก ที่ไม่ต้องมีครีมให้กินบ้าง
96 บอกให้อีกฝ่ายรู้ถึงเรื่องที่ทำให้ซาบซึ้ง ประทับใจมิรู้ลืม
97 เมื่อบริจาคเงินให้การกุศลใส่ชื่อของคนรักว่าเป็นคนบริจาค
98 เดินเคียงคู่กันย่ำทรายด้วยเท้าเปล่าที่ชายหาดยามตะวันตกดิน
99 ตัดแปะ รูปเราสองคนเข้าด้วยกัน
 

Create Date : 11 กันยายน 2553    
Last Update : 11 กันยายน 2553 22:34:00 น.
Counter : 284 Pageviews.  

10 เรื่องร้าย… ของการมีเซ็กส์ก่อนวัยอันควร

เซ็กส์สนุกหฤหรรษ์แต่ก็ทุกข์เสมอเมื่อเวลาผ่านเลย โดยเฉพาะวัยที่ยังไม่เหมาะไม่ควร ผลดีของการมีเซ็กส์ก็มากหลาย นิตยสารบางเล่มเคยแยกแยะออกมาได้เกือบครึ่งร้อยประเด็น ซึ่งถ้ามองกลับกันก็ใช่จะดีตามนั้นเสมอ

พบกับเรื่องร้ายๆ 10 ข้อที่เกิดจากเซ็กส์ก่อนวัยอันควร เพื่อเป็นแนวทางคิดก่อนที่จะเผลอทำอะไรลงไปด้วยตัณหาราคะ โดยเฉพาะหญิงสาว แม้โลกจะยอมรับให้สิทธิเท่าเทียมชาย แต่ท่านมักจะเสียเปรียบเสมอ

1. ท้อง และแท้ง ยิ่งในวัยเรียนการได้รับปริญญาใจก่อนกำหนด 4 ปีการศึกษานั้น มันทำลายชีวิตมากพอตัวเชียวนะ มีน้อยคนที่จะทนอุ้มท้องไปนั่งร่วมชั้นเรียนกับเพื่อน และเชื่อเลยว่าคงไม่มีสถานศึกษาใดสนับสนุนด้วย เมื่อชีวิตของการเป็นแม่เริ่มต้นขึ้น ความพร้อมสำหรับทารกน้อยๆ ย่อมคลุกคลัก ปัญหาปากท้องและสังคมก็จะตามมาทีหลัง ส่วนใครที่ไม่เกรงต่อบาป ยืนยันว่าฉันจะทำแท้งนั่นก็เท่ากับว่าทำร้ายตัวเองไปเสียแล้ว แต่ถ้ามั่นใจว่า “ฉันไม่ท้องหรอกย่ะ ป้องกันดี” จากการวิจัยระบุว่าแม้จะมีการใช้ถุงยางอนามัย ก็ยังมีโอกาสพลาดได้สูงถึง 21% เนื่องจากคุณภาพของถุงยางเสื่อม หรือใช้ไม่ถูกต้องและการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก็มีโอกาสพลาดได้สูงถึง 5%

2. ซึมเศร้า เพราะวัยรุ่นยังไม่ใช่วัยที่จะตั้งรากปักฐานกับใครผู้ใด ยังเป็นวัยแห่งการแสวง เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนคู่นอนจึงเกิดเสมอๆ การซึมเศร้าที่เกิดจากขาดความรักที่ยั่งยืนอาจเกาะกินหัวใจคนเราได้

3. ติดโรค อันนี้น่ากลัวนะครับอย่างที่บอกในข้อ 2 ว่าวัยรุ่นเป็นเพียงวัยแสวงหา น้อยคนนักที่จะพบรักแท้ยืนยาวเหมือนชีวิตคู่ผู้ใหญ่ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ ย่อมเกิดโรคตามมาแม้จะป้องกันก็ตาม

4. อาจทำให้เรียนซ้ำชั้นได้ เพราะมุ่งมั่นทำแต่คะแนนรักไม่สนใจการเรียน

5. เป็นขี้ปากชาวบ้าน โดยเฉพาะพวกขี้อิจฉา โดนนินทาว่าเสียตัวแล้วบ้าง เปลี่ยนแฟนอีกแล้ว โดนแฟนทิ้งอีกแล้วบ้าง สำหรับผู้ชายก็อาจจะเป็นที่รังเกียจของสาวดีๆ โดยข้อหานักล่าผู้หญิง หรือนักล่าพรหมจรรย์ ฟังดูน่ากลัวนะครับ แต่เชื่อเลยว่าใครที่อ่านถึงข้อนี้ หัวเราะชัวร์

6. เกิดการหมิ่นเกียรติกันและกันระหว่างชายหญิง ต่างฝ่ายมองว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงตัวสนองความใคร่ ไม่มีรักแท้จีรัง ก่อนที่จะรู้จักกันอย่างแน่นแฟ้นเราอาจจะมองเขาในแง่อื่นไปเสียแล้ว

7. ถูกหลอกซ้ำซาก เพราะเคยปล่อยตัวและใจให้คนก่อนและความต้องการรักแท้ เพราะฉะนั้นคำว่ารักก็อาจจะกลายเป็นแค่ตะขอเบ็ดเกี่ยวเยื่อเท่านั้น

8. ใคร่มากกว่ารัก วัยรุ่นอาจจะต้องการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ารัก และเข้าใจคำว่ารักผิดไป สุดท้ายส่งผลให้ไม่เข้าใจกันในที่สุด

9. ผิดหวังในรัก เมื่อคนดีที่เหมาะกับเราเข้ามาในชีวิต เมื่อเขารู้เรื่องราวในอดีตก็อาจจะหลีกหายไปได้ หรือเราเองอาจจะรู้สึกผิดกับอดีตไม่กล้าสู้หน้าเขาหรือเธอคนนั้น จนกลายเป็นคำว่า เธอดีเกินไป หรือเธอไม่คู่ควรกับฉัน เพราะเธอมันช่ำชอง ไม่น่าไว้วางใจ

10. สร้างความร้าวฉานในชีวิตคู่ เรื่องราวในอดีตไม่สามารถลบมันได้ แม้เราจะพยายามลืมไปเท่าไหร่ก็ตาม เมื่อคู่ชีวิตล่วงรู้อดีตกาลของเราย่อมเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ชีวิตคู่จะมีความสุขได้อย่างไร แก้วเริ่มร้าวไม่นานก็แตก และไม่อาจประกอบได้ดั่งเดิม

หวังว่าโทษ 10 ข้อของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พอจะช่วยแตกหน่อทางความคิดให้ยับยั้งชั่งใจได้บ้าง เพราะความสุขชั่วครู่เพียงไม่กี่นาทีอาจทำลายความสุขชั่วชีวิตลงได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อสมท.
 

Create Date : 03 เมษายน 2553    
Last Update : 3 เมษายน 2553 23:35:50 น.
Counter : 313 Pageviews.  

คำบอกรัก มีตั้งหลายภาษา

เราคุ้นเคยกับคำว่า ไอ เลิฟ ยู แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำบอกรัก มีตั้งหลายภาษา


ส่วนมากคนทั่วๆไปก็จะได้ยินคำบอกรักไม่ภาษา และส่วนมากก็จะใช้เป็นภาษาสากลก็คือ ไอ เลิฟ ยู แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำบอกรัก มีตั้งหลายภาษา หลายๆประเทศทั่วโลกก็ยังจะมีภาษาคำบอกรักเป็นของตัวเองอีกด้วย


* Thailand- ฉันรักคุณ.

* English - I love you.

* Afrikaans - Ek het jou lief.

* Albanian - Te dua.

* Arabic - Ana behibak (to male)
Arabic - Ana behibek (to female)

* Armenian - Yes kez sirumen

* Bambara - M'bi fe.

* Bangla - Aamee tuma ke bhalo aashi

* Belarusian - Ya tabe kahayu.

* Bisaya - Nahigugma ako kanimo.

* Bulgarian - Obicham te.

* Cambodian - Soro lahn nhee ah.

* Cantonese Chinese - Ngo oiy ney a.

* Catalan - T'estimo.

* Cheyenne - Ne mohotatse.

* Chichewa - Ndimakukonda.

* Corsican - Ti tengu caru (to male).

* Creol - Mi aime jou.

* Croatian - Volim te.

* Czech - Miluji te.

* Danish - Jeg Elsker Dig.

* Dutch - Ik hou van jou.

* Esperanto - Mi amas vin.

* Estonian - Ma armastan sind.

* Ethiopian - Afgreki'

* Faroese - Eg elski teg

* Farsi - Doset daram

* Filipino - Mahal kita

* Finnish - Mina rakastan sinua

* French - Je t'aime, Je t'adore

* Gaelic - Ta gra agam ort

* Georgian - Mikvarhar

* German - Ich liebe dich

* Greek - S'agapo

* Gujarati - Hoo thunay prem karoo choo

* Hiligaynon - Palangga ko ikaw

* Hawaiian - Aloha wau ia oi

* Hebrew - Ani ohev otah (to female)

* Hebrew - Ani ohev et otha (to male)

* Hiligaynon - Guina higugma ko ikaw

* Hindi - Hum Tumhe Pyar Karte hae

* Hmong - Kuv hlub koj

* Hopi - Nu' umi unangwa'ta

* Hungarian - Szeretlek

* Icelandic - Eg elska tig

* Ilonggo - Palangga ko ikaw

* Indonesian - Saya cinta padamu

* Inuit - Negligevapse

* Irish - Taim i' ngra leat

* Italian - Ti amo

* Japanese - Aishiteru

* Kannada - Naanu ninna preetisuttene

* Kapampangan - Kaluguran daka

* Kiswahili - Nakupenda

* Konkani - Tu magel moga cho

* Korean - Sarang Heyo

* Latin - Te amo

* Latvian - Es tevi miilu

* Lebanese - Bahibak

* Lithuanian - Tave myliu

* Malay - Saya cintakan mu / Aku cinta padamu

* Malayalam - Njan Ninne Premikunnu

* Mandarin Chinese - Wo ai ni

* Marathi - Me tula prem karto

* Mohawk - Kanbhik

* Moroccan - Ana moajaba bik

* Nahuatl - Ni mits neki

* Navaho - Ayor anosh'ni

* Norwegian - Jeg Elsker Deg

* Pandacan - Syota na kita!!

* Pangasinan - Inaru Taka

* Papiamento - Mi ta stimabo

* Persian - Doo-set daaram

* Pig Latin - Iay ovlay ouyay

* Polish - Kocham Ciebie

* Portuguese - Eu te amo

* Romanian - Te ubesk

* Russian - Ya tebya liubliu

* Scot Gaelic - Tha gradh agam ort

* Serbian - Volim te

* Setswana - Ke a go rata

* Sindhi - Maa tokhe pyar kendo ahyan

* Sioux - Techihhila

* Slovak - Lu`bim ta

* Slovenian - Ljubim te

* Spanish - Te quiero / Te amo

* Swahili - Ninapenda wewe

* Swedish - Jag alskar dig

* Swiss-German - Ich lieb Di

* Tagalog - Mahal kita

* Taiwanese - Wa ga ei li

* Tahitian - Ua Here Vau Ia Oe

* Tamil - Nan unnai kathalikaraen

* Telugu - Nenu ninnu premistunnanu

* Thai - Chan rak khun (to male)
* Thai - Phom rak khun (to female)

* Turkish - Seni Seviyorum

* Ukrainian - Ya tebe kahayu

* Urdu - mai aap say pyaar karta hoo

* Vietnamese - Anh ye^u em (to female)
Vietnamese - Em ye^u anh (to male)

* Welsh - 'Rwy'n dy garu

* Yiddish - Ikh hob dikh

* Yoruba - Mo ni fe
 

Create Date : 08 มกราคม 2553    
Last Update : 8 มกราคม 2553 17:14:20 น.
Counter : 367 Pageviews.  

1  2  

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.