สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์)


1. เครื่องมือพื้นบานอยู่ในข้อใด
ก. เครื่องกลึง เครื่องตัด
ข. สว่าน เลื่อยกล
ค. คีม ค้อน ไขควง
ง. ประแจ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์
2. การใช้ค้อนที่ถูกต้อง ควรจับอย่างไร
ก. ค่อนไปทางปลายด้าม
ข. กลางด้าม
ค. ค่อนไปทางหัวค้อน
ง. จับอย่างไรก็ได้ตามสะดวก
3. คีมใช้กับงาน
ก. บีบ ข. บิด
ค. ดึง ง. ถูกทุกข้อ
4. โครงสร้างไขควบ แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก. 1 ส่วน ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน ง. 4 ส่วน
5. ประแจ ประเภทใดที่จัดว่าได้มาตรฐานเบื้องต้นทั่วไป
ก. ประแจแหวน ข. ประแจปากตาย
ค. ประแจเลื่อน ง. ประแจบล๊อก
6. ตะไบ มีกี่สัดส่วน
ก. 1 ส่วน ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน ง. 4 ส่วน
7. ถ้าต้องการเอาเศษเลื่อยติดฟันออกจากเลื่อย ควรทำอย่างไร
ก. ใช้มือลูบปัดออก
ข. ใช้ลมเป่า
ค. ใช้แปรงปัด
ง. จับสันโครงเลื่อยเคาะกับโต๊ะ
8. การวัดขนาดของดอกสว่าน จะต้องวัดตรงส่วนใด
ก. ที่ใดก็ได้ ข. ตรงขอบ
ค. ลำตัว ง. ตรงโคนสุด
9. การเคลือบผิว มีดังนี้
ก. การเคลือบผิวด้วยสี
ข. การเคลือบผิวด้วยพลาสติก
ค. การเคลือบผิวด้วยโลหะ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ไขควง ชนิดใดที่ไม่อาจลับแต่งหน้าไขควงได้
ก. ชนิด 4 แฉก ข. ปากแบนยาว
ค. ปากแบนสั้น ง. ทุกชนิด
11. ชิ้นงานบางชนิดที่จับยึดด้วยสลักเกลียว ยังจำเป็นจะต้องถอดหรือคลายด้วยประแจอะไร
ก. ประแจธรรมดา
ข. ประแจแอล
ค. ประแจแบบตัวยู (U)
ง. ประแจขอชนิดปรับได้
12. หินที่มีขนาด 1 – 2 นิ้ว คือหินข้อใด
ก. หินหนึ่ง ข. หินสอง
ค. หินสาม ง. หินสี่
13. “หินสาม” มีขนาดเท่าใด
ก. ขนาด 1 – 2 นิ้ว ข. ขนาด 2 – 3 นิ้ว
ค. ขนาด 3 – 4 นิ้ว ง. ขนาด 4 – 5 นิ้ว
14. “1 คิว” ในการซื้อ – ขายหินทราย ในท้องตลาด หมายถึงข้อใด
ก. 1 ลบ.ซม. ข. 1 ลบ.นิ้ว
ค. 1 ลบ.ฟุต ง. 1 ลบ.เมตร
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
15. อัตราส่วนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 หมายถึงข้อใด
ก. ซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หิน 4 ส่วน
ข. ซีเมนต์ 1 ส่วน หิน 2 ส่วน ทราย 4 ส่วน
ค. หิน 1 ส่วน ซีเมนต์ 2 ส่วน ทราย 4 ส่วน
ง. ทราย 1 ส่วน ซีเมนต์ 2 ส่วน หิน 4 ส่วน
16. อิฐบล็อก มีขนาดเท่าใด
ก. กว้าง 19 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
ข. กว้าง 19 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
ค. กว้าง 20 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
ง. กว้าง 20 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
17. ปูนซีเมนต์ 20 ถุง มีน้ำหนัก กี่กิโลกรัม
ก. 500 กก. ข. 1,000 กก.
ค. 1,500 กก. ง. 2,000 กก.
18. กระเบื้องปูพื้นขนาด 30X30 ซม. ปูพื้นห้องขนาด 3.00X3.00 เมตร ใช้กระเบื้องกี่แผ่น
ก. 99 แผ่น ข. 100 แผ่น
ค. 101 แผ่น ง. 102 แผ่น
จากรูปใช้ตอบคำถามข้อ 19 – 21
ก. ข.
ค. ง.
19. “คอนกรีต” คือข้อใด
20. “อิฐ” คือข้อใด
21. “ไม้” คือข้อใด
22. ปูนเค็มเหลว ใช้ทำอะไร
ก. ฉาบรองพื้นเพื่อให้แห้งเร็วและเกาะยึดแน่น
ข. ฉาบผนังภายในเพื่อลดการแตกร้าว
ค. ใช้ทำเหลี่ยมเพื่อให้เหลี่ยมแห้งเร็ว
ง. ฉาบอุดรูรั่วต่างๆ เพื่อกันน้ำซึม
23. ปูนซีเมนต์ที่ผลิตมากที่สุดในโลก คือปูนซีเมนต์อะไร
ก. ปูนซิเมนต์ขาว
ข. ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์
ค. ปูนซิเมนต์ซุปเปอร์
ง. ปูนซิเมนต์สี
24. ไม้ต่อไปนี้ชนิดใดเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด
ก. ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
ข. ไม้ยาง ไม้ตะเคียน
ค. ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน
ง. ถูกทุกข้อ
25. การต่อไม้ คือข้อใด
ก. ทำให้ไม้กว้างขึ้น ข. ทำให้ไม้หนาขึ้น
ค. ทำให้ไม้ยาวขึ้น ง. ถูกทุกข้อ
26. การต่อไม้ที่มีความแข็งแรงที่สุดได้แก่ข้อใด
ก. การต่อชน ข. การต่อบาก
ค. การต่อเดือย ง. การต่อดาม
27. เหล็กตัวซี (C) ที่ใช้ทำโครงหลังคา มีความยาวเท่าใด
ก. 4 เมตร ข. 5 เมตร
ค. 6 เมตร ง. 8 เมตร
28. การเขียนแปลนบ้านมักใช้คำย่อ น. แทนคำว่าอะไร
ก. น้ำ ข. น้ำมัน
ค. เหนือ ง. หน้าต่าง
29. ข้อใดไม่ใช่สุขภัณฑ์ของห้องน้ำ
ก. ที่ปัสสาวะ ข. อ่างล้างหน้า
ค. อ่างอาบน้ำ ง. กระเบื้องปูห้องน้ำ
30. เหล็กเบา หมายถึงอะไร
ก. เหล็กกลมกลาง ข. เหล็กตัน
ค. เหล็กเต็มขนาด ง. เหล็กไม่เต็มขนาด
31. ตัวทำลาย ที่นิยมใช้ในงานทาสี
ก. น้ำมันตัง ข. น้ำมันสน
ค. น้ำมันลิกสิค ง. น้ำมันพอรินล่า
32. สี Enamels คืออะไร
ก. สีเคลือบใส ข. สีเคลือบเงา
ค. สีเคลือบด้าน ง. สีน้ำมันชนิดด้าน
33. ดินเดิม คือดินที่ลึกจากระดับผิวดินประมาณเท่าใด
ก. ประมาณ 1.00 เมตร ลงไป
ข. ประมาณ 1.50 เมตรขึ้นไป
ค. ประมาณ 1.50 เมตร พอดี
ง. ประมาณ 2.50 เมตร
34. ขนาดของเครื่องไสไม้ เราเรียกว่าอย่างไร
ก. ตามความกว้างของแท่นที่สามารถไสไม้ได้
ข. ตามความกว้างของใบมีด
ค. ตามความกว้างของแท่นบน
ง. ตามความกว้างของหัวตัด
35. ท่อประปา ชนิด พี.วี.ซี. มีความยาว
ก. 3.00 เมตร ข. 4.00 เมตร
ค. 5.00 เมตร ง. 6.00 เมตร
36. วัสดุใดไม่ได้เป็นวัสดุก่อสร้าง ตามธรรมชาติ
ก. ดินเหนียว ข. อิฐ
ค. หิน ง. ทราย
37. ตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดได้แก่
ก. อลูมิเนียม ข. ทองแดง
ค. เงิน ง. เหล็ก
38. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ 1 เฟส มีสายไฟฟ้ากี่สาย
ก. 1 สาย ข. 2 สาย
ค. 3 สาย ง. 4 สาย
39. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้านในถูกเคลือบด้วยสารอะไร
ก. ก๊าซเฉื่อย ข. สารปรอท
ค. สารฟอสเฟอร์ ง. อาร์กอน
40. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการนำวัตถุ ข้อใดมาถูกัน
ก. อำพัน – ขนสัตว์
ข. พลาสติก – เส้นผม
ค. แท่งแก้ว – ขนสัตว์
ง. ถูกทุกข้อ
41. ถ้าพบผู้ถูกไฟฟ้าดูด จะใช้อะไรช่วยผลักออกดีที่สุด
ก. ใช้พลาสติก ข. ใช้ยาง
ค. ใช้วัตถุที่เป็นฉนวน ง. ใช้เชือกแห้ง
42. ข้อใด หมายถึงไฟฟ้า D.C.
ก. ไฟฟ้ากระแสตรง
ข. ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ค. วงจรไฟฟ้า
ง. การเพิ่มความดันไฟฟ้า
43. อุปกรณ์ชนิดใดกินไฟฟ้ามากที่สุด
ก. ตู้เย็น ข.เตารีดไฟฟ้า
ค.โทรทัศน์ ง.เครื่องซักผ้า
44. ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่เลวที่สุด
ก. หินอ่อน ข. แก้ว
ค. ยาง ง. น้ำ
45. ปัจจุบัน ฟิวส์ที่ใช้ทำด้วยอะไร
ก. ตะกั่ว ข. ทองแดง
ค. ดีบุก ง. ดีบุกผสมตะกั่ว
46. ประชาชนใช้หลอดนีออนกันมากเพราะอะไร
ก. ให้แสงสว่างนวล
ข. กินไฟฟ้าน้อย
ค. มีแบบให้เลือกหลายแบบ
ง. ถูกทุกข้อ
47. สายไฟฟ้า ที่ใช้อยู่ตามบ้านเรียกว่า
ก. สายหุ้มยาง ข. สาย พี.วี.ซี.
ค. สายไหม ง. สายเคเบิล
48. แอมมิเตอร์ ใช้วัดอะไร
ก. กำลังไฟฟ้า ข. กระแสไฟฟ้า
ค.ความต้านทาน ง. แรงเคลื่อนไฟฟ้า
49. มิเตอร์ที่ใช้วัดไฟฟ้าตามบ้าน ใช้วัดอะไร
ก. ความต่างศักดิ์ ข. กระแสไฟฟ้า
ค. วัดกำลังไฟฟ้า ง. พลังงานไฟฟ้า
50. กำลัง 1 กำลังม้า (H.P.) เทียบได้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
ก. 100 W ข. 550 W
ค. 746W ง. 2.0 โอห์ม
51. ลวดในเตารีดไฟฟ้า ทำด้วยขดลวดอะไร
ก. นิโครม ข. นิเกิล
ค. ทองแดง ง. ทังสเตน
52. ก๊าซนีออน ผสมกับไอปรอท และก๊าซอาร์กอน จะให้แสงสีอะไร
ก. แดง ข. น้ำเงิน
ค. เขียว ง. เหลือง
53. ไฮโดรมิเตอร์ ใช้วัดอะไร
ก. แรงเคลื่อนไฟฟ้า ข.ความหนาแน่น
ค. กำลังไฟฟ้า ง. ความถ่วงจำเพาะ
54. หลอดไฟฟ้านีออน ชนิดหลอดยาว มีขนาดเท่าใด
ก. 10 วัตต์ ข. 20 วัตต์
ค. 40 วัตต์ ง. 100 วัตต์
55. ไฟฟ้ากระแสตรง มีวงจรในการไหลอย่างไร
ก. ขึ้นอยู่กับการต่อวงจร
ข. ไหลกลับทิศทางไป – มาตลอดเวลา
ค. ไหลวนทางเดียวตลอด
ง. ไหลขึ้นไหลลง
56. ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้จาก A.C. โวลต์มิเตอร์คือข้อใด
ก. ค่าจริง ข. ค่า RMS
ค. ค่าเฉลี่ย ง. ค่าสูงสุด
57. สารใดจัดเป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด
ก. น้ำเกลือ น้ำกลั่น ยาง
ข. แก้ว ยาง พลาสติก
ค. น้ำกรด น้ำกลั่น แอลกอฮอล์
ง. น้ำฝน น้ำทะเล น้ำกลั่น
58. คีม ที่นำมาใช้ในงานไฟฟ้า ชนิดใดดีที่สุด
ก. ปากคม ข. มีปากจิ้งจก
ค. มีขาโค้ง ง. ด้ามมีฉนวนหุ้ม
59. ไส้หลอดไฟฟ้าธรรมดา ทำด้วยอะไร
ก. เงิน ข. คาร์บอน
ค. ทังสเตน ง. โครเมี่ยม
60. การบอกหน่วยของการทำความเย็น นิยมใช้หน่วยเป็นอะไร
ก. แรงม้า ข. กิโลวัตต์
ค. บีทียู ง. ตัน
61. อนุภาคที่เล็กที่สุด ประกอบกับเป็นอะตอม คือ
ก. นิวตรอน และโปรตอน
ข. โปรตอนและอิเลคตรอน
ค. นิวตรอนและอิเลคตรอน
ง. ถูกทุกข้อ
62. ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป พูดคำว่า “การเชื่อมแก๊ส” หมายถึงการเชื่อมแก๊สอะไร
ก. ไฮโดรเจนกับออกซิเจน
ข. บิวเทนกับออกซิเจน
ค. แก๊สธรรมชาติกับออกซิเจน
ง. อะเซทิลินกับออกซิเจน
63. ในการตรวจสอบรอยรั่ว ตามข้อต่อของอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ควรใช้อะไรตรวจสอบ
ก. น้ำสบู่ ข. น้ำมัน
ค. ใช้จมูกดมกลิ่น ง. ใช้เปลวไฟสำรวจ
64. การเปิดวาล์วของท่ออะเซทิลิน ควรเปิดกี่รอบ
ก. ½ - 1 รอบ ข. 1 – 2 รอบ
ค. 2 – 3 รอบ ง. เปิดจนหมดเกลียว
65. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแก๊สออกซิเจน
ก. ติดไฟได้ง่าย
ข. ช่วยให้ติดไฟ
ค. มีสภาพเป็นก๊าซ
ง. มีอยู่ในอากาศประมาณ 20%
66. แก๊สอะเซทิลิน มีสูตรทางเคมีคือ
ก. CO ข. C2H2
ค. CH4 ง. CO2
67. ในอากาศรอบตัวเรา มีแก๊สอะไรมากที่สุด
ก. ออกซิเจน
ข. ไนโตรเจน
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. คาร์บอนมอนอกไซด์
68. วัตถุที่ไม่ควรอยู่ใกล้ขณะทำการเชื่อมคือ
ก. สารละลาย ข.เชื้อเพลิง
ค. เครื่องดับเพลิง ง. ดินทราย
69. การจุดเปลวไฟ ควรจุดด้วยอะไร
ก. ไฟแช็ค
ข. ไม้ขีด
ค. จุดจากโลหะร้อน
ง. จุดเปลวไฟ (Spark Lighter)
70. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของโลหะประสาน (โลหะบัดกรี)
ก. ทองเหลือง ข. เงิน
ค. ทองแดงผสม ง. เหล็กหล่อ
71. ขดลวดปฐมภูมิ ควรมีขนาดใด
ก. เล็ก ข. กลาง
ค. ใหญ่ ง. ถูกทุกข้อ
72. ถุงมือที่ใช้ในงานเชื่อม ควรทำจากวัสดุอะไร
ก. หนังแท้ ข. หนังเทียม
ค. พลาสติก ง. ยางพารา
73. หัวจับลวดเชื่อม ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี
ข. จับลวดได้หลายขนาด
ค. ใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงๆ ได้
ง. ถูกทุกข้อ
74. ในการบัดกรี ควรมีทิศทางการเคลื่อนของหัวแร้ง ในทิศทางใด
ก. ดันหัวแร้งออกจากตัว
ข. ดึงหัวแร้งเข้าหาตัว
ค. ดันหัวแร้งออกด้านข้าง
ง. ดึงหัวแร้งออกข้าง
75. หัวแร้งชนิดใด ที่ไม่เกิดความร้อนด้วยตัวเอง
ก. หัวแร้งไฟฟ้าชนิดด้ามปืน
ข. หัวแร้งแก๊สโพรเพน
ค. หัวแร้งเบนซิน
ง. หัวแร้งทองแดง
76. โลหะบัดกรี (Solder) ในการบัดกรีแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ควรใช้โลหะผสมชนิดใด
ก. ดีบุก – แอนติโมนี ข. แคดเมี่ยม – เงิน
ค. ดีบุก – ตะกั่ว ง. แคดเมี่ยม – สังกะสี
77. โลหะบัดกรี (Solder) สำหรับบัดกรีแผ่นอลูมิเนี่ยม และอลูมิเนี่ยมผสม ควรใช้โลหะผสมชนิดใด
ก. ดีบุก – แอนติโมนี ข. แคดเมี่ยม – เงิน
ค. ดีบุก – ตะกั่ว ง. แคดเมี่ยม – สังกะสี
78. ตะกั่วบัดกรี มีส่วนผสม 40/60 หมายถึง
ก. ตะกั่ว 40% - ดีบุก 60%
ข. ดีบุก 40% - ตะกั่ว 60%
ค. โลหะบัดกรี ที่มีดีบุก 40 ใน 60 ส่วน
ง. โลหะบัดกรีที่มีตะกั่ว 40 ใน 60 ส่วน
79. ท่าเชื่อมที่ยากที่สุด คือข้อใด
ก. ท่าราบ ข. ท่าตั้ง
ค. ท่าขนานนอน ง. ท่าเหนือศรีษะ
80. ลวดเชื่อมแก๊ส โดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือข้อใด
ก. 2.6 ม.ม. และ 3.2 ม.ม.
ข. 3.6 ม.ม. และ 4.6 ม.ม.
ค. 1.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
ง. 0.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
81. เปลวไฟ เชื่อมแก๊ส มีกี่แบบ
ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ
ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ
82. เปลวไฟ ชนิดใด เหมาะแก่การเชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด
ก. เปลวลด ข. เปลวเพิ่ม
ค. เปลวกลาง ง. ข้อ ก. และ ข.ถูก
83. มาตรฐานของลวดเชื่อมไฟฟ้า ระบบใดนิยมใช้กันมากที่สุด
ก. AWS ข. DIN
ค. VIS ง. TIS
84. ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่ช่างเครื่องยนต์
ก. งานตั้งไฟ ข. งานปรับเครื่อง
ค. เปลี่ยนแหวนลูกสูบ ง. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
85. พลังงานศักย์ มีอยู่ในข้อใด
ก. ผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้ ข. รถกำลังแล่น
ค. ลมพัด ง. เด็กกำลังวิ่ง
86. เมื่อนำปิโตรเลี่ยมมากลั่น สารข้อใดที่ได้เป็นอันดับสุดท้าย
ก. น้ำมันก๊าด ข. น้ำมันดีเซล
ค. ยางมะตอย ง. น้ำมันหล่อลื่น
87. คีม ชนิดใดที่ใช้ในงานช่างเครื่องยนต์มากที่สุด
ก. คีมปากยาว ข. คีมปากจิ้งจก
ค. คีมปากนกแก้ว ง. คีมล๊อก
88. เครื่องมือชนิดใด ใช้แต่งผิวโลหะให้เรียบตามต้องการ
ก. ตะไบ ข. เลื่อยเหล็ก
ค. เหล็กนำศูนย์ ง. ฆ้อน
89. คาร์บูเรเตอร์ของรถยนต์ มีหน้าที่อะไร
ก. จุดระเบิด
ข. เปิดไอดีเข้ากระบอกสูบ
ค. ผสมไอน้ำมันกับอากาศ
ง. อัดอากาศให้ร้อนจัด
90. เครื่องยนต์ จะมีอายุยืนยาวขึ้นอยู่กับสิ่งใด
ก. ความสะอาด ข.ทองขาว
ค. แบตเตอรี่ ง. น้ำมันหล่อลื่น
91. ข้อใดเป็นการจัดแสงสว่างในโต๊ะฝึกงานที่เหมาะสมที่สุด
ก. 20 – 30 ฟุต – เทียน
ข. 40 – 50 ฟุต – เทียน
ค. 50 – 60 ฟุต – เทียน
ง. 70 – 100 ฟุต – เทียน
92. โรงฝึกงานทั่วไป 1 โรง ควรมีนักเรียนไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. 200 คน ข. 300 คน
ค. 400 คน ง. 500 คน
93. โรงฝึกงานปั้น ควรปูพื้นด้วยวัสดุใด
ก. ดิน ข. ไม้
ค. ปูนซิเมนต์ ง. กระเบื้องเคลือบ
94. ห้องเขียนแบบ ควรทาด้วยสีใด
ก. เขียวอ่อน ข.ขาวอ่อน
ค. เหลืองอ่อน ง. เทาอ่อน
95. สีและน้ำมันผสม ควรเก็บอย่างไร
ก. เก็บห่างความร้อน ข. เก็บในตู้เหล็ก
ค. เก็บห่างความเย็น ง. เก็บห่างความเค็ม
96. อุบัติเหตุในโรงฝึกงาน มีสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
ก. เครื่องมือ ข. เครื่องจักร
ค. คน ง. สิ่งแวดล้อม
97. วิธีแรกในการป้องกันอุบัติเหตุ คือข้อใด
ก. ควบคุมใกล้ชิด
ข. ตรวจสอบเครื่องมือ
ค. บังคับให้ใช้เครื่องมือป้องกัน
ง. แนะนำให้รู้จักสาเหตุ
98. ครูอุตสาหกรรมศิลป์ เลือกทำความสะอาดในช่วงเวลาใด
ก. ทุกช่วงการทำงาน
ข. ระหว่างปฏิบัติงาน
ค. หลังการปฏิบัติงาน
ง. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
99. เข็มขัดรัดสายไฟ ทำด้วยอะไร
ก. สังกะสี ข. เหล็ก
ค. ทองเหลือง ง. อลูมิเนียม
100. อะไรคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมไฟฟ้า
ก. ตาอักเสบ ข. ไฟฟ้าดูด
ค. แผลพุพอง ง. ถูกทุกข้อ
 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:34:52 น.
Counter : 3294 Pageviews.  

สังคมศึกษา


1. มารยาทในสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคม คือข้อใด
ก. คติธรรม ข. เนติธรรม
ค. สหธรรม ง. วัตถุธรรม
2. สถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ คือข้อใด
ก. การนับถือศาสนา ข. ชนชั้น
ค. วงศาคณาญาติ ง. ถิ่นกำเนิด
3. บรรทัดฐานในสังคมข้อใดที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด
ก. วิถีประชา ข. จารีต
ค. กฎหมาย ง. ค่านิยม
4. ข้อใดมีลักษณะสัมพันธ์กับชุมชนเมืองน้อยที่สุด
ก. พึ่งพาอาศัยกัน
ข. มีการปกครองอย่างเป็นระเบียบ
ค. มีความเป็นอยู่แตกต่างกัน
ง. มีการแข่งขันกันน้อย
5. การทำละหมาดในศาสนาอิสลาม เริ่มขึ้นเมื่อใด
ก. อายุ 10 ปี จนถึงตาย
ข. อายุ 12 ปี จนถึงตาย
ค. อายุ 14 ปี จนถึงตาย
ง. อายุ 15 ปี จนถึงตาย
6. รัฐวาติกัน ถือว่ามีองค์ประกอบของรัฐครบถ้วน ควรจัดเป็นรัฐประเภทใด
ก. รัฐนคร ข. รัฐจักรวรรดิ์
ค. รัฐประชาชาติ ง. รัฐราชอาณาจักร
7. กรณีวุฒิสมาชิกลาออกต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายในกี่วันนับตั้งแต่ตำแหน่งว่างลง
ก. 30 วัน ข. 45 วัน
ค. 90 วัน ง. 120 วัน
8. เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลคือใคร
ก. พนักงานสอบสวน
ข. พนักงานตำรวจ
ค. พนักงานอัยการ
ง. พนักงานบังคับคดี
9. บุคคลและนิติบุคคลจะถูกฟ้องล้มละลายในกรณีใด
ก. มีหนี้สินล้นพ้นตัว 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาทตามลำดับ
ข. มีหนี้สินล้นพ้นตัว 3 หมื่นบาทและ 1 แสนบาทตามลำดับ
ค. มีหนี้สินล้นพ้นตัว 1 ล้านบาททั้ง 2 ประเภท
ง. มีหนี้สินล้นพ้นตัว 3 หมื่นบาททั้ง 2 ประเภท
10. นักศึกษาคณะธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะศึกษาเถ้าถ่านภูเขาไฟ ควรเดินทางไปหาหลักฐานที่จังหวัดใด
ก. สงขลา ข. ปทุมธานี
ค. บุรีรัมย์ ง. ลพบุรี
11. ความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นอยู่ปัจจัยใดเป็นสำคัญ
ก. ปริมาณน้ำฝน
ข. การอยู่ห่างไกลทะเล
ค. การอุ้มน้ำของดิน
ง. ชั้นของหินเกลือในดิน
12. ถ้าท่านขึ้นเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ท่านจะไม่ผ่านจังหวัดใด
ก. อ่างทอง ข. ปทุมธานี
ค. ชัยนาท ง. ลพบุรี
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
13. ภาคตะวันออกมีพื้นที่ราบน้อย มีผลต่อเรื่องใด
ก. ทำให้มีภูเขาไม่สูงนัก
ข. ทำให้มีแม่น้ำสายสั้น
ค. ทำให้มีฝนตกชุกกว่าภาคอื่น
ง. ทำให้มีประชากรน้อย
14. ถ้าท่านต้องการจะไปเที่ยวเกาะตะรุเตา ท่านไม่ควรจะไปในเดือนใด
ก. เมษายน – มิถุนายน
ข. มีนาคม – พฤษภาคม
ค. ตุลาคม – มกราคม
ง. กรกฎาคม – กันยายน
15. ไพร่ชนิดใด ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานไปให้กรมกองต่างๆ
ก. ไพร่หลวง ข. ไพร่สม
ค. ไพร่ส่วย ง. ไพร่หลวงและไพร่สม
16. ข้อใดสัมพันธ์กัน
ก. ระบอบประชาธิปไตย – ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ข. ระบอบคอมมิวนิสต์ – เศรษฐกิจพอเพียง
ค. ระบอบคอมมิวนิสต์ – ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ง. ระบอบประชาธิปไตย – เศรษฐกิจพอเพียง
17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอายุของไพร่
ก. ฐานะของไพร่มีมาตั้งแต่เกิด
ข. ฐานะของไพร่เกิดพร้อมการเข้าสังคมมูลนาย
ค. ฐานะของไพร่เริ่มเมื่ออายุ 9 ปี
ง. ฐานะของไพร่เริ่มเมื่อมีการสักเลก
18. ประชากรมีความสัมพันธ์และปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งใดมากที่สุด
ก. ที่ดิน ข. แรงงาน
ค. สิ่งแวดล้อม ง. ความรู้
19. อะไรทำให้ศาสนาและลัทธิมีความแตกต่างกัน
ก. ศาสดา
ข. คำสั่งสอนเรื่องศีลธรรม
ค. ศาสนสถาน
ง. พิธีธรรม
20. ข้อใดเป็นหัวใจของศาสนาพุทธ
ก. โอวาทปาติโมกข์ ข. อริยสัจ 4
ค. มรรคมีองค์ 8 ง. พิธีธรรม
21. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อถอดถอดรัฐมนตรีได้ จะต้องมีจำนวนกี่คน
ก. 150 คน ข. 140 คน
ค. 130 คน ง. 120 คน
22. ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มีจำนวนไม่เกินกี่คน และอยู่ในตำแหน่งได้กี่ปี
ก. 2 คน/4 ปี ข. 3 คน/4 ปี
ค. 2 คน/6 ปี ง. 3 คน/6 ปี
23. การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก. พระนครศรีอยุธยา ข. กรุงเทพมหานคร
ค. ปทุมธานี ง. สมุทรปราการ
24. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เจ้าของทรัพย์สินต้องใช้เวลากี่วัน จึงจะเข้าไปซ่อมแซมได้
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
25. ภูมิภาคใดของไทยที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกัน
ก. ภาคเหนือ – ภาคใต้
ข. ภาคใต้ – ภาคตะวันออก
ค. ภาคใต้ – ภาคตะวันตก
ง. ภาคตะวันตก – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. ปัจจัยที่ไม่ทำให้ดินในประเทศไทยขาดความอุดมสมบูรณ์คือข้อใด
ก. แม่น้ำลำธาร
ข. ความร้อนจากดวงอาทิตย์
ค. อิทธิพลของลมมรสุม
ง. งานตัดไม้ทำลายป่า
27. ป่าชนิดใดที่เกิดไฟไหม้ได้ง่ายที่สุด
ก. ป่าเบญจพรรณ ข. ป่าดิบเขา
ค. ป่าดงดิบ ง. ป่าสนเขา
28. การก่อสร้างเจดีย์สมัยล้านนา มีลักษณะคล้ายสมัยใด
ก. ทวารวดี ข. ศรีวิชัย
ค. สุโขทัย ง. อยุธยา
29. กระบวนการใดที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุด
ก. การระเหย ข. การสึกกร่อน
ค. การเผาไหม้ ง. การแพร่กระจาย
30. เป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ที่สำคัญคือเรื่องใด
ก. ลดอัตราการเกิดประชากร
ข. กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
ค. พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ง. พัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
31. อำนาจอธิปไตยเป็นของบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. พระมหากษัตริย์
ค. ประชาชน ง. นักการเมือง
32. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มีจำนวนเท่าใด
ก. 400 คน ข. 500 คน
ค. 600 คน ง. 700 คน
33. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ข้อใด
ก. มีชื่อในทะเบียนบ้าน 60 วัน
ข. เป็นนักพรต
ค. อายุ 18 ปี ในปีที่มีการเลือกตั้ง
ง. วิกลจริต
34. ประเทศไทยใช้หลักกฎหมายแบบใด
ก. กฎหมายจารีตประเพณี
ข. กฎหมายกฤษฎีกา
ค. กฎหมายมหาชน
ง. กฎหมายลายลักษณ์อักษร
35. “สภาพบุคคล” เริ่มขึ้นเมื่อใด
ก. คลอดและมีชีวิตรอด
ข. บรรลุนิติภาวะ
ค. เริ่มเป็นทารก
ง. ทำนิติกรรม
36. พรมหากษัตริย์ ใช้หลักธรรมใดปกครองประชาชน
ก. มรรค 8 ข. อริยสัจ 4
ค. สังคหวัตถุ 4 ง. ทศพิธราชธรรม
37. สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีกี่สาระ
ก. 4 ข. 5
ค. 6 ง. 7
38. การปฏิบัติที่เรียกว่า “เอางาน” ใช้ในกรณีใด
ก. ถวายของแด่พระภิกษุ
ข. รับรองจากพระภิกษุ
ค. ถวายของแด่พระมหากษัตริย์
ง. รับสิ่งของจากพระมหากษัตริย์
39. “ไพร่” ในระบบสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีศักดินาเป็นที่ดินกี่ไร่
ก. 400 ไร่ ข. 4,000 ไร่
ค. 500 ไร่ ง. 5,000 ไร่
40. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “จังกอบ”
ก. ค่าผ่านด่านทางบก
ข. ค่าผ่านด่านทางน้ำ
ค. ค่าผ่านด่านขนอนทางบกทางน้ำ
ง. อากร
41. “ฤชา” ข้อใดให้ความหมายถูกต้อง
ก. ค่าทำเนียมที่รัฐเรียกเก็บเฉพาะราย
ข. ภาษีการค้า
ค. ค่าเกณฑ์แรงงาน
ง. การส่งส่วย
42. ข้อใดคือปัจจัยการผลิต
ก. ผู้ประกอบการ ที่ดิน ทุน ผู้ซื้อ
ข. ผู้ขาย ที่ดิน ทุน แรงงาน
ค. ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ
ง. ทุน แรงงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย
43. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย นับถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากี่ปี
ก. 72 ปี ข. 73 ปี
ค. 74 ปี ง. 75 ปี
44. รัฐธรรมนูญประกาศใช้ในปีใด และเป็นฉบับที่เท่าไร
ก. พ.ศ. 2540/ฉบับที่ 15
ข. พ.ศ. 2540/ฉบับที่ 16
ค. พ.ศ. 2541/ฉบับที่ 15
ง. พ.ศ. 2541/ฉบับที่ 16
45. บัญญัติ 10 ประการ เกี่ยวข้องกับศาสนาใด
ก. อิสลาม ข. พราหมณ์
ค. เชน ง. คริสต์
46. หลักฐานที่ได้จากการแจ้งการเกิดเรียกว่าอะไร
ก. สูจิบัตร ข. สูติบัตร
ค. ทร. 14 ง. ทร.14/1
47. เกี่ยวกับการขอมีบัตรประชาชน ข้อใดถูกต้อง
ก. ภายใน 60 วัน อายุ 15 ปี
ข. ภายใน 60 วัน อายุ 18 ปี
ค. ภายใน 90 วัน อายุ 15 ปี
ง. ภายใน 90 วัน อายุ 18 ปี
48. ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยคือระบบใด
ก. สังคมนิยม ข. ทุนนิยม
ค. เสรีนิยม ง. แบบผสม
49. “ดัชนีราคาเพิ่มสูงขึ้น” แสดงว่าเกิดภาวะการณ์ใด
ก. ภาวะเงินเฟ้อ
ข. ภาวะเงินตึงตัว
ค. ภาวะเงินฝืด
ง. ภาวะเงินขาดสภาพคล่อง
50. ปัจจัยที่กำหนดการบริโภคได้มากที่สุดคืออะไร
ก. รายได้ของผู้บริโภค
ข. ราคาสินค้า
ค. ความนิยม
ง. ความต้องการขายสินค้า
51. ข้อใดคือชื่อเทือกเขาในภาคเหนือ
ก. สันกาลาคิรี, พนมดงรัก
ข. พนมดงรัก, สันกำแพง
ค. หลวงพระบาง, ผีปันน้ำ
ง. ดงพญาเย็น, ผีปันน้ำ
52. “ฝายแม้ว” จะสร้างขึ้นในภูมิประเทศในลักษณะใด
ก. บริเวณเชิงเขา
ข. บริเวณราบลุ่มแม่น้ำ
ค. เทือกเขาสูง
ง. ที่ราบต่ำ
53. ถ้าภาคเหนืออากาศหนาวเย็น ภาคใต้จะมีลักษณะภูมิอากาศแบบใด
ก. แห้งแล้ง ข. ชุ่มชื้น
ค. ร้อนชื้น ง. ฝนตกชุก
54. ปราสาทหินพนมรุ้ง มีความสัมพันธ์กับศาสนาใดมากที่สุด
ก. พระพุทธศาสนา ข. ฮินดู
ค. พราหมณ์ ง. อิสลาม
55. สัญญาเช่าซื้อและสัญญาขายฝาก ต่างกันในเรื่องใด
ก. กรรมสิทธิ์ ข. การทำสัญญา
ค. จำนวนเงิน ง. ระยะเวลา
56. สถานภาพที่ได้มาด้วยการเกิดตรงกับข้อใด
ก. การนับถือศาสนา ข. ชนชั้น
ค. ญาติพี่น้อง ง. ถิ่นกำเนิด
57. “หญ้าแฝก” ปลูกในโครงการหลวง มีจุดประสงค์หลักในการปลูกระยะแรก ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ป้องกันดินพังทลาย ข. เป็นอาหารสัตว์
ค. เป็นพืชเศรษฐกิจ ง. ป้องกันน้ำท่วม
58. สถาบันแรกมีหน้าที่อบรมสั่งสอนสมาชิกในสังคมโดยตรง
ก. สถาบันการศึกษา ข. สถาบันครอบครัว
ค. สถาบันการปกครอง ง. สถาบันการสื่อสาร
59. นารายณ์บรรทมสินธุ์ ตรงกับเทวสถานใด
ก. ปราสาทหินเขาพระวิหาร
ข. ปราสาทหินพิมาย
ค. ปราสาทหินเมืองต่ำ
ง. ปราสาทหินพนมรุ้ง
60. “อภิชาตบุตร” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาทุกด้าน
ข. บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาด้านใดด้านหนึ่ง
ค. บุตรที่เสมอด้วยบิดามารดาทุกด้าน
ง. บุตรที่ต่ำต้อยกว่าบิดามารดาทุกด้าน
61. การควบคุมทางสังคมที่ก่อให้เกิดผลอย่างถาวร คือข้อใด
ก. การใช้การขัดเกลาทางสังคม
ข. การใช้วิถีประชา
ค. การใช้จารีต
ง. การใช้กฎหมาย
62. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการจัดระเบียบในสังคม
ก. เพื่อให้เป็นสังคมที่จัดได้ว่ามีวัฒนธรรมสูง
ข. เพื่อให้สมาชิกในสังคมร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอด
ค. เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ง. เพื่อสนองตอบสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความมีระเบียบ
63. ข้อใดแสดงถึงการมีอำนาจอธิปไตย
ก. ประชาชนเลือกรัฐบาลเอง
ข. มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
ค. อำนาจสูงสุดมาจากประชาชน
ง. ประเทศเป็นเอกราช
64. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งไว้อย่างไร
ก. เลือกตั้ง ส.ส.ทุก 4 ปี สว.ทุก 4 ปี
ข. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 4 ปี สว. ทุก 6 ปี
ค. ค. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 6 ปี สว. ทุก 4 ปี
ง. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 6 ปี สว. ทุก 6 ปี
65. ข้อใดเป็นการใช้สิทธิของประชาชน
ก. เคารพธงชาติ
ข. การขอทำบัตรประชาชน
ค. การไม่ทำผิดกฎหมาย
ง. การชุมนุมโดยสงบ
66. บุคคลในข้อใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ก. คนหูหนวกและตาบอด
ข. คนชาและช่วยตนเองไม่ได้
ค. นักพรต นักบวช
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
67. องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำของหน่วยงานราชการตามรัฐธรรมนูญ
ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. ศาลปกครอง
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
68. ระบบการเกษตร “แบบผสมผสาน” คือข้อใด
ก. การปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาล
ข. การปลูกพืชหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
ค. การทำไร่ ทำนา และการทำสวนในบริเวณเดียวกัน
ง. การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมงในพื้นที่เดียวกัน
69. การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตธัญพืช เรียกว่าอะไร
ก. ปฏิวัติเขียว ข. ปฏิรูปเขียว
ค. การตกเขียว ง. การสังเคราะห์เขียว
70. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุกในประเทศไทย คือข้อใด
ก. ร่องมรสุม
ข. ที่ตั้งของไทยอยู่ในเขตร้อน
ค. มวลอากาศร้อนภาคพื้นสมุทร
ง. พายุหมุนจากทะเลจีนใต้
71. ปัจจุบันรัฐบาลใช้นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมใด เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ก. อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ข. อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ค. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ง. อุตสาหกรรมทุกขนาด
72. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
ก. การสร้างอำนาจการผูกขาด
ข. การแสวงหาความชำนาญในการผลิต
ค. การเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศสมาชิก
ง. การกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิก
73. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ก. มนุษย์สามารถควบคุมธรรมชาติได้
ข. มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้
ค. ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
ง. ธรรมชาติเป็นเรื่องลี้ลับที่ต้องเรียนรู้
74. ข้อใดไม่ใช่ปัญหารการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในสังคมไทย
ก. ค่าจ้างแรงงานต่ำ
ข. ต้นทุนการผลิตสูง
ค. ระบบนิเวศวิทยา
ง. ขาดความรู้การใช้เครื่องมือการเกษตร
75. ความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้น เพราะเหตุใด
ก. คำสอนของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
ข. ผู้ที่นับถือศาสนาไม่ยอมรับศาสนาอื่น
ค. รูปเคารพของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน
ง. ความแตกต่างของพิธีกรรมในแต่ละศาสนา
76. ข้อใดเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร
ก. ประชากรยากจน
ข. ประชากรยึดถือค่านิยมแบบโบราณ
ค. ประชากรมีการศึกษายังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
ง. ประชากรวัยสูงอายุมีมากขึ้น
77. ข้อใดคือความหมายของ “การวางแผนครอบครัว”
ก. การคุมกำเนิดโดยวิธีการที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
ข. การใช้เครื่องมือคุมกำเนิดชนิดใด และใช้เมื่อใด
ค. การป้องกันไม่ให้การปฏิสนธิเกิดขึ้น
ง. การคิดจะมีบุตรหรือไม่ เมื่อใด จำนวนเท่าใด
78. การประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ จะต้องตรากฎหมายใด
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. พระราชกำหนด
ค. พระราชบัญญัติ
ง. พระราชกิจจานุเบกษา
79. หลักธรรมใดที่ให้คนเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งในโลก โดยไม่หวั่นไหวต่อสภาพความเป็นไปของสังคมและดำเนินชีวิตด้วยความเป็นสุข
ก. อริยสัจ 4 ข. ทิศ 6
ค. ไตรลักษณ์ ง. ขันติ 5
80. ข้อใดมีความหมายตรงกับเขตการค้าเสรีอาเซียน
ก. NAFTA ข. AFTA
ค. EFTA ง. LAFTA
81. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ มีผลกระทบต่อสังคมในด้านใด
ก. สุขภาพจิตของประชาชน
ข. คุณภาพของประชากร
ค. ศิลธรรมจรรยาของประชาชน
ง. ความมั่นคงของกองทัพ
82. ข้อใดเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด
ก. ปัญหาการว่างงาน
ข. ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ค. ปัญหาการศึกษา
ง. ปัญหาอาชญากรรม
83. พระพุทธเจ้าใช้วิธีการใด เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก. การนั่งสมาธิ และควบคุมจิตใจให้สงบ
ข. การบำเพ็ญทุกข์กิริยาตามวิธีของพระองค์
ค. การใช้ปัญญา และบำเพ็ญเพียรทางจิต
ง. การใช้สติและวิจารณญาณ
84. ธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนบรรลุเป็นพระอรหันต์
ก. อนันตลักขณสูตร
ข. ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
ค. โอวาทปติโมกข์
ง. อริยสัจ 4
85. ข้อใด คือหลักการสำคัญที่สุดของการปกครองแบบประชาธิปไตย
ก. การเคารพเสียงข้างมาก
ข. การประนีประนอมและมีเหตุผล
ค. ความเป็นระเบียบของสังคม
ง. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
86. ปัจจัยที่กำหนดระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ให้ดำเนินไปในรูปแบบต่างๆ คือข้อใด
ก. ระบบการเมือง การปกครอง
ข. ปัจจัยการผลิต
ค. นโยบายของพรรคการเมือง
ง. ระบบรัฐสภา
87. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ก. รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ข. แก้ปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศสมาชิก
ค. ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการเงินแก่สมาชิก
ง. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างประเทศ
88. สงครามใดเป็นผลมาจากความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและศาสนา
ก. สงครามอินโดจีน
ข. สงครามอาหรับ – อิสราเอล
ค. สงครามเกาะฟอล์กแลนด์
ง. สงครามอิรัก – อิหร่าน
89. วัตถุประสงค์หลักขององค์การ NATO ตรงกับข้อใด
ก. การป้องกันตนเอง
ข. การสร้างสันติภาพ
ค. การพัฒนาภูมิภาค
ง. การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
90. ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก. หน้าที่พลเมือง ข. เศรษฐศาตร์
ค. ภูมิศาสตร์ ง. ประวัติศาสตร์
91. ข้อใดคือองค์ประกอบของพระไตรปิฎก
ก. พระพุทธ ข. พระธรรม
ค. พระอภิธรรม ง. พระสงฆ์
92. ข้อใดคือความหมายของการแบ่งภาคทางภูมิศาตร์ประเทศไทย
ก. การแบ่งพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแต่ละภาค
ข. การจำกัดพื้นที่ให้มีขนาดเล็กเพื่อประโยชน์ทางภูมิศาสตร์
ค. การแบ่งพื้นที่ประเทศให้มีขนาดเล็กลง
ง. การกำหนดขอบเขตที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของประเทศ
93. การศึกษาภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานของคนไทย จัดเป็นเศรษฐศาสตร์ประเภทใด
ก. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ข. เศรษฐศาสตร์มหภาค
ค. เศรษฐศาสตร์ทุนนิยม
ง. เศรษฐศาสตร์การเมือง
94. ข้อใดไม่ใช่มูลเหตุของการเกิดศาสนา
ก. ความกลัว
ข. ความไม่รู้
ค. ความต้องการบรรลุนิพพาน
ง. ความต้องการรู้จักสัจธรรมความจริง
95. ศักดิ์ของกฎหมาย ข้อใดเรียงถูกต้องจากศักดิ์สูงไปหาศักดิ์ต่ำ
ก. รัฐธรรมนูญ, มติคณะรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติ
ข. รัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง
ค. รัฐธรรมนูญ, กฎกระทรวง, พระราชกำหนด
ง. รัฐธรรมนูญ, คำสั่งรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี
96. ถ้ามีการตรากฎหมายใดๆ ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นปีที่ 60 ในราชการปัจจุบัน
ข. เป็นปีที่ 61 ในราชการปัจจุบัน
ค. เป็นปีที่ 62 ในราชการปัจจุบัน
ง. เป็นปีที่ 63 ในราชการปัจจุบัน
97. ประเทศใดที่ยังคงปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ก. ลิกเตนสไตน์ ข.ภูฏาน
ค. มอรอกโค ง. โมนาโค
98. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
ก. ปัญญาธรรม ข. คารวะธรรม
ค. สามัคคีธรรม ง. ทศพิธราชธรรม
99. ข้อใดคือความหมายของคำว่าสิทธิ
ก. อำนาจอันชอบธรรม ข. ความเป็นอิสระ
ค. ความเป็นไทแก่ตนเอง ง. สิ่งที่ต้องกระทำ
100. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือ
ก. ฉบับที่ 9 ข. ฉบับที่ 10
ค. ฉบับที่ 15 ง. ฉบับที 16
 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:34:08 น.
Counter : 594 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.