สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดทำเว็บไซต์ครูชำนาญการพิเศษ เชียวชาญ (ช่วยกันนะคับ)
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447

หมายเหตุไม่ได้บังคับ ไม่ได้ขมขู่ แค่อยากมีเว็บไซต์เพื่อครูชำนาญการพิเศษเท่านั้นเอง ครับ

ขออวยพร
ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระจิตวิญญาณของพระบรมครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะนำทางให้สอบผ่าน ได้ในสิ่งที่ประสงค์ต้องการ นั้นคือครูชำนาญการพิเศษ สาธุ1. ข้อใดเป็นการแบ่งภาษาตามรูปลักษณะหรือแบ่งโดยรูป ได้ถูกต้อง
ก. ภาษาคำโดด ภาษาคำติดต่อ ภาษาคำควบมากพยางค์
ข. ภาษาคำโดด ภาษาติดต่อ ภาษามีวิภัตติปัจจัย ภาษาคำควบมากพยางค์
ค. ภาษาคำโดด ภาษาพูด ภาษาอังษรเบรล ภาษามีวิภัตติปัจจัย
ง. ภาษาคำโดด ภาษาคำควบมากพยางค์ ภาษาอูรัลอัลตาอิก
2. ข้อใด หมายถึงภาษาคำโดด
ก. ภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำในการสื่อความหมาย
ข. ภาษาที่มีการนำคำไปประกอบคำเดิม เพื่อการสร้างคำได้มากขึ้น
ค. ภาษาที่มีการแปรรูปคำ
ง. ภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อสื่อความหมาย
3. การนำไปประกอบคำเดิม ด้วยการเติมคำหลังคำเดิม วิธีการเติมคำนี้เรียกว่า
ก. ปัจจัย
ข. อุปสรรค
ค. อาคม
ง. ผันคำ
4. เสียงของพยัญชนะไทยมีกี่เสียง
ก. 24 เสียง
ข. 44 เสียง
ค. 21 เสียง
ง. 32 เสียง
5. พยัญชนะในข้อใด มีฐานที่เกิดเสียงที่เหงือกและ เป็นเสียงอโฆษะ
ก. ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท
ข. ข ค ฌ ฎ ฏ ฑ ฒ ท ธ
ค. ฌ ฎ ฏ ฑ ฒ ท ธ พ ภ
ง. ข ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ท ธ
6. เขียวหวาน เป็นคำประสมของคำชนิดใด
ก. คำวิเศษณ์ประสมกับคำนาม
ข. คำวิเศษณ์ประสมกับคำบุพบท
ค. คำวิเศษณ์ประสมกับคำกริยา
ง. คำวิเศษณ์ประสมกับคำวิเศษณ์
7. โต๊ะกินข้าว เป็นคำประสมของคำชนิดใด
ก. คำประสมกับคำกริยาและคำวิเศษณ์
ข. คำประสมกับคำนามและคำบุพบท
ค. คำประสมกับคำวิเศษณ์และคำกริยา
ง. คำประสมกับคำกริยาและคำนาม
8. “มะงุมมะงาหรา” เป็นคำต่างประเทศที่มาจาก ภาษาอะไร
ก. ภาษาลาลี
ข. ภาษามลายู
ค. ภาษาชาว
ง. ภาษาเปอร์เซีย
9. คำในข้อใด เป็นภาษาทมิฬ ทุกคำ
ก. แกงกะหรี่ กระสาย กำมะหยี่
ข. กะละแม กระจับปิ้ง กำมะหยี่ แกงกะหรี่
ค. กระสาย กำมะหยี่ กระจับปิ้ง กะละแม
ง. กระจับปิ้ง กะละแม ยี่หร่า แกงกะหรี่
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
10. คำในข้อใด เป็นภาษาเปอร์เซีย ทุกคำ
ก. บัลเลย์ โก้เก๋ กากี จารบี
ข. กุหลาย กากี การันตี บัลเลย์
ค. ชุกชี จารบี กากี กุหลาบ
ง. การันตี จารบี โก้เก๋ ชุกชี
11. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นสมุหนาม
ก. แมวตัวนี้น่ารักมาก
ข. ลูกเสือชาวบ้าน 2 กลุ่มช่วยกวาดถนน
ค. แกะฝูงนั้นกำลังกินหญ้า
ง. ฝูงแกะกำลังกินหญ้า
12. ความวัวยังไม่หาย ความควายเข้ามาแทรก คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด
ก. คำลักษณะนาม
ข. คำวิสามานยนาม
ค. คำสามานยนาม
ง. คำอาการนาม
13. ผู้ใดก็อ่านจดหมายนี้ได้ คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด
ก. อนิยสรรพนาม
ข. นิยมสรรพนาม
ค. ปฤจฉาสรรพนาม
ง. วิภาคสรรพนาม
14. ผู้ใดจะช่วยล้างจาน คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด
ก. วิภาคสรพนาม
ข. นิยมสรรพนาม
ค. อนิยมสรรนาม
ง. ปฤจฉาสรรพนาม
15. คำในข้อใดที่เป็นคำไทยซ้อนกับคำชนิดใด
ก. เงียบสงัด โง่เขลา เพิ่มเติม
ข. ก้าวก่าย ขัดขวาง ควบคุม
ค. แก่ชรา ข้าทาส ไร่นา
ง. เขตแดน ทรัพย์สิน ดีชั่ว
16. คำในข้อใด ที่เป็นคำไทยซ้อนกับคำไทยทุกคำ
ก. เงีบยสงัด โง่เขลา เขียวขจี
ข. ลูกหลาน เขียวขจี หน้าตา
ค. เปิดเผย มัวเมา ถ้วยชาม
ง. จัดจ้าน โค่นล้ม งูเงี้ยว
17. “ของกล้วยๆ” คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำซ้อนชนิดใด
ก. คำซ้ำที่มีความหมายเท่าเดิม
ข. คำซ้ำที่เป็นคำขยายคำนามแสดงพหูพจน์
ค. คำซ้ำที่เกิดจากคำซ้อน
ง. คำซ้ำที่มีความหมายเชิงอุปมา
18. “สะใภ้” กร่อนมาจากคำในข้อใด
ก. สายใภ้
ข. สาใภ้
ค. สาวใภ้
ง. ลูกใภ้
19. “ระรื่น” กร่อนมาจากคำใด
ก. รื่นรื่น
ข. รวยรื่น
ค. ละรื่น
ง. รายรื่น
20. คำในข้อใดเป็นคำสมาส
ก. จุฬาลงกรณ์
ข. ธนาคาร
ค. วิทยาลัย
ง. ดุลพินิจ
21. คำในข้อใดเป็นคำสนธิ
ก. รัตนตรัย
ข. ชโลทร
ค. ธนบัตร
ง. กิจการ
22. “วิเชียร” แผลงมาจาก
ก. วชิร
ข. วชิระ
ค. วชิรา
ง. วชระ
23. “อาจารย์ที่ปรึกษากำลังอบรมนักศึกษา” ข้อความในข้อใด เป็นบทขยายกริยา
ก. อบรม
ข. นักศึกษา
ค. กำลัง
ง. ที่ปรึกษา
24. “คุณพ่อกินข้าวผัดปูแล้ว “ ข้อความในข้อใด เป็นบทขยายกริยา
ก. กิน
ข. ข้าวผัด
ค. ปู
ง. หมดแล้ว
25. “ฉันกลับบ้านเมื่องานเลิก” เป็นประโยคชนิดใด
ก. ประโยคความซ้อน
ข. ประโยคความเดียว
ค. ประโยคความรวม
ง. ประโยคที่มีเนื้อความในเลือก
26. สัมผัสในข้อใด เป็นสัมผัสที่บังคับในการแต่งคำประพันธ์
ก. สัมผัสใน
ข. สัมผัสสระ
ค. สัมผัสนอก
ง. สัมผัสอักษร
27. คำในข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. คำคล้องจองที่มีสระเดียวกันมาตราตัวสะกดต่างกัน
ข. คำคล้องจองที่มีสระและมาตราตัวสะกดอย่างเดียว
ค. คำคล้องจองที่มีเสียงสระอยู่ในวรรคเดียวกัน
ง. คำคล้องจองที่มีอักษรเดียวกันและสระเดียวกัน
28. ใครเป็นผู้แต่ง นิราศพระประธม
ก. พระสุนทรโวหาร (ภู่)
ข. พระศรีสุนทรโวหาร (น้อย)
ค. พระศรีสุนทรโวหาร (ผัน)
ง. รัชกาลที่ 2
29. สุนทรภู่ได้แต่งนิราศไว้กี่เรื่อง
ก. 7 เรื่อง
ข. 8 เรื่อง
ค. 9 เรื่อง
ง. 10 เรื่อง
30. ข้อใดมีคำเป็นทุกคำ
ก. บอกว่าอย่าทำ
ข. วัดวาอาราม
ค. แดน ดี ทู บี
ง. สุขเอาเผากิน
31. ข้อใดเป็นความหมายของคำวา “ภาษาถิ่น”
ก. ภาษาที่ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพูดโดยเฉพาะ
ข. ภาษาที่พูดกันตามท้องถิ่นต่างๆ
ค. ภาษาที่ชนกลุ่มน้อยใช้
ง. เป็นคำพูดหรือถ้อยคำที่จดไว้เป็นตัวหนังสือ
32. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 แบ่งภาษาออกตามลักษณะการสื่อสาร 3 ชนิด คือข้อใด
ก. ภาษาเสียง จักษุภาษา ภาษาลายลักษณ์
ข. ภาษาลายลักษณ์ สัมผัสภาษา สัมผัสท่าทาง
ค. โสตภาษา จักษุภาษา สัมผัสภาษา
ง. ภาษาเสียง ภาษาลายลักษณ์ ภาษาท่าทาง
33. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าไตรยางค์
ก. การแบ่งพยัญชนะตามระดับเสียงได้เป็น 3 หมู่
ข. พยัญชนะที่มีระดับเสียงกลาง 3 หมู่
ค. พยัญชนะที่มีระดับเสียงสูง 3 หมู่
ง. อักษรต่ำคู่ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 3 หมู่
34. การนำเอาพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาผสมเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเสียงครั้งหนึ่ง เรียกว่าอะไร
ก. คำ
ข. ประโยค
ค. พยางค์
ง. วลี
35. การนำคำชนิดต่าง ๆ มาเรียงกันเข้าอย่างเป็นระเบียบ และได้ใจความสมบูรณ์ เรียกว่าอะไร
ก. คำ
ข. ประโยค
ค. พยางค์
ง. วลี
36. กลุ่มคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ซึ่งมีความเหมาะติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ๆ ของประโยค และไม่มีเนื้อความครบถ้วนเป็นประโยค เรียกว่าอะไร
ก. คำ
ข. ประโยค
ค. พยางค์
ง. วลี
37. ข้อใดมิใช่สาเหตุของการเขียนสะกดการันต์ผิด
ก. เขียนผิดเพราะไม่มีประสบการณ์
ข. เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคำ
ค. เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด
ง. เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
38. “สัญชาตญาณ” มักเขียนผิดเป็น “สัญชาติญาณ” สาเหตุน่าจะมาจากข้อใด
ก. ใช้แนวเทียบผิด
ข. ไม่รู้หลักเกณฑ์ในการเขียน
ค. เพราะมีประสบการณ์ผิด
ง. เพราะไม่ทราบความหมายของคำ
39. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ตัวการันต์”
ก. เครื่องหมายสำหรับฆ่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง
ข. ตัวการันต์อาจอยู่สุดท้ายของคำ หรืออยู่ระหว่างคำก็ได้
ค. ตัวการันต์ส่วนใหญ่เป็นคำที่ได้รับมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ง. ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง และมีเครื่องหมายไม้ทัณฑฆาต
40. ( ) มีชื่อเรียกว่า
ก. อัศเจรีย์
ข. มหัพภาค
ค. นขลิขิต
ง. ปรัศนี
41. เครื่องหมายที่ใช้เขียนหลังข้อความ หรือประโยคที่เป็นคำถาม เรียกว่าอะไร
ก. อัศเจรีย์
ข. ปรัศนี
ค. อัญประกาศ
ง. มหัพภาค
42. ข้อใดเป็นหลักของการใช้ไปยาลใหญ่
ก. ใช้เน้นความนั้นให้เด่นขึ้น
ข. ใช้ละคำที่รู้กันดีอยู่แล้ว
ค. ใช้ละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันและยังมีอีกมาก
ง. ใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้น คิดมาจากที่อื่น
43. เครื่องหมายที่ใช้แทนคำหรือข้อความที่อยู่บรรทัดบน เพื่อไม่ต้องเขียนซ้ำอีก แต่เวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำหรือข้อความนั้น เรียกว่าอะไร
ก. บุพสัญญา
ข. สัญประกาศ
ค. ไม้ยมก
ง. ปรัศนี
44. คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน และความหมายต่างกัน เรียกว่าอะไร
ก. การฟ้องคำ
ข. คำฟ้องเสียง
ค. การฟ้องรูป
ง. ถูกทุกข้อ
45. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นคำทับศัพท์
ก. พาณิชย์
ข. ก๊อกน้ำ
ค. กงสุล
ง. ซิป
46. ข้อใดเป็นสาเหตุของการอ่านคำในภาษาผิด
ก. ไม่ทราบความหมายของคำ
ข. ไม่รู้หลักเกณฑ์ในการอ่าน
ค. ใช้แนวเทียบผิด
ง. เกิดจากการสับสนในหลักเกณฑ์ประสมอักษร
47. คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว ซ้อนกัน พยัญชนะตัวที่ 2 เป็น ร ล ว และผสมด้วยสระเดียวกัน เช่น “จริง” เรียกว่า
ก. อักษรซ้อน
ข. อักษรซ้ำ
ค. อักษรควบ
ง. อักษรนำ
48. 20.32 น. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง
ก. ยี่สิบนาฬิกาสามสิบสองนาที
ข. ยี่สิบนาฬิกาจุดสามสิบสองนาที
ค. สองทุมกับสามสิบสองนาที
ง. ยี่สิบจุดสามสองนาที
49. พรรณนา ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง
ก. พัน – นา
ข. พัน – ระ – นา
ค. พัน - นะ – นา
ง. ถูกทุกข้อ
50. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า สุภาษิต
ก. ถ้อยคำสั้น ๆ ที่มีคติเตือนใจ
ข. ถ้อยคำที่ดีงาม เป็นคติคำสอนการใช้สติ
ค. เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
ง. เป็นคำพูดที่มีชั้นเชิง มีความหมายไม่ตรงไปตรงมา
51. “เงาหัวไม่มี” เป็นความเชื่อในเรื่องใด
ก. ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติและความขลังศักดิ์สิทธิ์
ข. ความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา
ค. ความเชื่อเกี่ยวกับการปกครอง
ง. ความเชื่อเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง
52. ข้อใดเป็นการใช้คำขึ้นต้นในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล ด้วยวาจาสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก. ข้อพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละ
a. อองพระบาท
ข. ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท
ค. ทูลฝ่าพระบาททรงทราบ
ง. ขอเดชะฝ่าละอองทุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
53. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของเด็ก
ก. อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ข. อิทธิพลของภาษาชนกลุ่มน้อย
ค. เกิดจากสิ่งแวดล้อมตัวเด็ก
ง. อิทธิพลภาษาถิ่น
54. “มุขปาฐะ” เป็นวรรณกรรมประเภทใด
ก. เพลงเห่เรือ
ข. เพลงกล่อมเด็ก
ค. เพลงพื้นบ้าน
ง. เพลงลูกทุ่ง
55. ข้อใดไม่จำเป็นในการวางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ก. ศึกษาภาษาท้องถิ่น
ข. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ค. ศึกษาเอกสาร ตำรา
ง. จัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
56. ข้อใดเขียนคำอ่านได้ถูกต้อง
ก. กมลาศ อ่านว่า กม – มะ – ลาด
ข. จักจั่น อ่านว่า จั่ก – จั่น
ค. มัสมั่น อ่านว่า มัด – สะ – หมั่น
ง. พรรณนา อ่านว่า พัน - นา
57. คำที่มีความหมายว่า “ชายฉกรรจ์ที่มีผู้อุทิศถวายให้แก่วัด” คือข้อใด
ก. เด็กวัด
ข. คนของวัด
ค. เลกวัด
ง. ลูกวัด
58. ขั้นตอนการสอนฝึกทักษะภาษาไทย มีอะไรบ้าง
ก. การเลือกปัญหา แบ่งกลุ่มนักเรียน การนำเสนอ
ข. การนำเสนอ การเลือกปัญหา แบ่งกลุ่ม
ค. แบ่งกลุ่ม การเลือกปัญหา
ง. แบ่งกลุ่ม เลือกปัญหา นำเสนอ
59. หนังสือเรียนหมายถึงข้อใด
ก. หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สำหรับนักเรียน
ข. หนังสือที่มีสาระตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง
ค. หนังสือเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้สอนโดยเฉพาะ
ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูก
60. คำในข้อใดที่หมายถึงสถานเริงรมย์ ที่เปิดเวลากลางคืน
ก. ไนท์บาร์ซา
ข. ไนต์คลับ
ค. ไนคลับ
ง. ไนท์คลับ
61. “วิสสุกรรม” คำในข้อต่อไปนี้ คำใดมีความหมายเหนือคำที่ขีดเส้นใต้
ก. เวสสุกรรม
ข. วิษณุกรรม
ค. พระวิศกรรม
ง. ถูกทั้ง ก ข ค
62. ข้อใดนับว่าเป็นประโยชน์ของการเตรียมการสอน
ก. สะดวกในการบันทึกหลังสอน
ข. ทำให้ครูสอนสะดวก และนักเรียนเข้าใจง่าย
ค. ทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนทันต่อเหตุการณ์
ง. อำนวยความสะดวกให้ครู และเป็นแนวทางให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
63. การสอนภาษาไทย แนวทักษะสัมพันธ์เป็นการสอนอย่างไร
ก. เป็นการจัดการเรียนการสอนทักษะทั้งสี่และต้องสัมพันธ์กับวรรณคดี หลักภาษา และการใช้ภาษา
ข. ทักษะสัมพันธ์ทั้งสี่ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ค. จัดประสบการณ์ ลักษณะประสาน สัมพันธ์
ง. จัดการเรียนการสอนครบขบวนการทั้งสี่
64. ในแผนการสอน ควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง
ก. เวลา เนื้อหา จุดประสงค์ การวัดผลประเมินผล
ข. เวลา เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การวัดผลประเมินผล
ค. เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรม เวลา สื่อ
ง. เวลา จุดประสงค์ สื่อ การวัดผลประเมินผล
65. จะรู้ได้อย่างไรว่าการสอนนั้นได้ผลแล้ว
ก. การหาวิธีวัดผล
ข. การหาหลักเกณฑ์ในการวัด
ค. การหาวิธีวัดอย่างมีหลักเกณฑ์ มีแบบทดสอบ
ง. การทดสอบ
66. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด ที่แสดงอาการได้ถูกต้องของประโยค
ก. ฉันตกใจกลัว เลยวิ่ง ละล้าว มาหาแม่
ข. ฉันตกใจกลัว เลยวิ่ง ละลวย มาหาแม่
ค. ฉันตกใจกลัว เลยวิ่ง ละลัง มาหาแม่
ง. ฉันตกใจกลัว เลยวิ่ง ละลอก มาหาแม่
67. ผู้หญิงมีครรภ์รู้สึก………………อาหารเหม็นเน่า
ก. สะอิดสะเอียด
ข. สะอิดสเอียน
ค. สอิดสเอียด
ง. สอิดสะเอียด
68. กิจกรรมใดเป็นการจัดกิจกรรมหลักภาษาไทย
ก. จัดการประกวดคำขวัญ
ข. ให้รวบรวมคำภาษาท้องถิ่นที่น่าสนในใจ
ค. มอบหมายให้ทำการปริทัศน์หนังสือ
ง. รวบรวมภาพและสารคดีเกี่ยวกับภาษาไทย
69. ข้อใดคือคุณค่าของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทย
ก. ช่วยทำให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข. ช่วยให้นักเรียนเรียนภาษาไทยเก่งยิ่งขึ้น
ค. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก
ง. ครูได้มีเวลาสอนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
70. ข้อใดจัดเป็นคุณค่าของการใช้ปริศนาคำทายในการสอนภาษาไทย
ก. ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการสอนภาษาไทย
ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการฟัง
ค. ฝึกให้นักเรียนเป็นคนเคารพระเบียบ กฏเกณฑ์
ง. ก ข ง ถูก
71. ถ้าให้ท่านเรียกสื่อการสอน ท่านมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไร
ก. สื่อจะต้องให้คำอธิบายหรือให้ความกระจ่างในบทเรียนนั้น ๆ
ข. หาง่าย ราคาถูก
ค. ทันสมัย ราคาแพง
ง. สื่อที่เกิดจากนวัตกรรมยุคใหม่เท่านั้น
72. ถ้าท่านจะจัดนิทรรศการภาษาไทยช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี ควรจัดเรื่องใดจึงจะสัมพันธ์กัน
ก. วันสุนทรภู่กวีเอกโลก
ข. วันเข้าพรรษา
ค. วันฉลองสิริราชครบ 60 ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9
ง. วันวิทยาศาสตร์
73. กรมวิชาการได้แบ่งการวัดผลกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
74. การประเมินผลย่อย หมายถึงข้อใด
ก. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน
ข. การประเมินผลการเรียนทุกครั้ง
ค. การประเมินผลการเรียนตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน
ง. การประเมินผลเพื่อทราบจุดบกพร่อง
75. ข้อใดคือการวัดผลเจตคติการฟัง
ก. ฟังแล้วเกิดความสนุก
ข. ฟังแล้วเล่าเรื่องตามได้
ค. ฟังแล้ววิจารณ์ได้
ง. ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้ง
76. ครูจะสอนภาษาไทยให้ได้ผลดีต้อคำนึงถึงองค์ประกอบใดบ้าง
ก. ครูต้องสอนภาษาไทยให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น
ข. คำนึงถึงหลักจิตวิทยาวัยรุ่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค. ครูต้องวางแผนจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ง. ถูกทุกข้อ
77. สารสนเทศที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยพัฒนาบุคคลในด้านใด
ก. พัฒนาสติปัญญา
ข. พัฒนาบุคลิกภาพ
ค. พัฒนาทุกด้าน
ง. ก,ข ถูกต้อง
78. การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สถาบันบริการสารสนเทศนำมาบริการ มีอะไรบ้าง
ก. การสืบค้นจากระบบโอแพ็ค
ข. การสืบค้นจากฐานข้อมูลชีดีรอมและอินเตอร์เน็ต
ค. การสืบค้นจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. ก,ข ถูกต้อง
79. บุคคลเช่นใดที่มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
ก. มองโลกในแง่ดี
ข. ตัดสินใจง่าย
ค. มีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อย
ง. จิตใจใฝ่ธรรมะ
80. การย่อความที่เป็นทางการ ข้อความที่ย่อจะมีกี่ส่วน อะไรบ้าง
ก. 1 ส่วน ส่วนขึ้นต้น
ข. 1 ส่วน ส่วนเนื้อหา
ค. 2 ส่วน ส่วนขึ้นต้น ส่วนเนื้อหา
ง. 3 ส่วน ชื่อเรื่อง ส่วนขึ้นต้น ส่วนเนื้อหา
81. การเล่นของเด็ก นอกจากจะก่อให้เกิดความสนุกสนานร่าเริงแล้ว ยังช่วยให้เกิดพัฒนาการในข้อใด
ก. ความรู้ ความคิด
ข. การเข้าสังคม ความเป็นประชาธิปไตย
ค. ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ง. กล้าแสดงออก มีน้ำใจเอื้ออารี มีมนุษย์สัมพันธ์
82. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
ก. การอ่าน การเขียน การดู การพูด หลักการใช้ภาษา
ข. การอ่าน การเขียน การฟัง การดู หลักการใช้ภาษาวรรณคดี
ค. การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด หลักการใช้ภาษาและวรรณคดี
ง. การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม
83. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำหนดลักษณะของผู้เรียนด้านการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์ และสรุปความ ในช่วงชั้นใด
ก. ช่วงชั้นที่ 1
ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3
ง. ช่วงชั้นที่ 4
84. หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐาน หมายถึงข้อใด
ก. เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ข. เป็นรายวิชาที่ทุกคนต้องเรียนรู้เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร
ค. เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้เฉพาะทางหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ง. เป็นรายวิชาที่ทุกคนต้องการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อชั้นสูงขึ้น
85. ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษา ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
2. จัดทำคำอธิบายรายวิชา
3. จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
4. จัดทำหน่วยการเรียนรู้
ก. 1 – 2 – 3 – 4
ข. 2 – 3 – 4 – 1
ค. 3 – 2 – 4 – 1
ง. 4 – 3 – 2 - 1
86. ส่วนประกอบของคำอธิบายรายวิชา คือข้อใด
ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้
ข. กิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง. ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้
87. ทักษะในข้อใดเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษาซึ่งครูต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีลำดับขั้นตอน
א. การฟัง การดู และการพูด
ב. การพูด และการเขียนคำไทย
ג. การฟังและการเขียนคำไทย
ד. การอ่านและการเขียนคำไทย
88. “การสอนแจกลูกสะกดคำ” จะส่งผลต่อเด็กในข้อใด
א. อ่านหนังสือได้มากขึ้น
ב. เขียนหนังสือถูกต้อง
ג. รู้หลักเกณฑ์การผสมคำ
ד. ถูกทุกข้อ
89. “การสอนแจกลูกสะกดคำ” ควรสอนกับนักเรียนระดับใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
90. “การสอนผันเสียงวรรณยุกต์” เริ่มสอนได้ตั้งแต่ชั้นใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
91. ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ทักษะใดจัดเป็นทักษะการแสดงความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์
ก. ทักษะการพูดและการอ่าน
ข. ทักษะการอ่านและการเขียน
ค. ทักษะการพูดและการเขียน
ง. ทักษะการฟังและการเขียน
92. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดคุณภาพของผู้เรียนด้านความเข้าใจในการอ่านไว้ในช่วงชั้นใด
ก. ช่วงชั้นที่ 2
ข. ช่วงชั้นที่ 3
ค. ช่วงชั้นที่ 4
ง. ทุกช่วงชั้น
93. ข้อใดหมายถึงการสอนอ่านวิเคราะห์
ก. การสอนให้นักเรียนค้นหาสาระของเรื่องที่เป็นส่วนใจความสำคัญ และส่วนขยายใจความสำคัญ
ข. การสอนให้นักเรียนสามารถบอกความหมายแฝงของคำ หรือข้อความที่อ่าน
ค. การมให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดหรือเรียบเรียงข้อมูลใหม่ให้คงสาระเดิม
ง. การสอนให้นักเรียนสามารถแยกแยะส่วนประกอบของเรื่องที่อ่านทั้งด้านความหมาย ความสำคัญและความสัมพันธ์ของเรื่อง
94. ข้อใดคือเกณฑ์การตรวจเรียงความที่ครูควรนำไปใช้
ก. องค์ประกอบ เนื้อหา การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด
ข. องค์ประกอบ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ อักขรวิธี ความสะอาด
ค. องค์ประกอบ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด
ง. องค์ประกอบ เนื้อหา ความยาว ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด
95. ข้อใดคือเกณฑ์การประเมินการพูดในโอกาสต่าง ๆ
ก. การเตรียมตัว เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา มารยาท
ข. การเตรียมตัว เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา มารยาท บุคลิกภาพ
ค. การเตรียมตัว เนื้อหา การใช้ภาษา น้ำเสียง บุคลิกภาพ
ง. การเตรียมตัว เนื้อหา การใช้ภาษา การแต่งกาย มารยาท
96. เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียง ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. ฉันทลักษณ์ อักขรวิธี น้ำเสียง
ข. ฉันทลักษณ์ อักขรวิธี การแบ่งวรรคตอน
ค. ฉันทลักษณ์ การแบ่งวรรคตอน ความคล่องแคล่วชัดเจน
ง. ฉันทลักษณ์ อักขรวิธี การแบ่งวรรคตอน ความคล่องแคล่วชัดเจน น้ำเสียงและการแสดงอารมณ์
97. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. ตำราเรียนทุกชนิด
ข. ป้ายนิเทศ เอกสารแผ่นปลิว
ค. นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ
ง. หนังสือพิมพ์ โฆษณา รายการวิทยุโทรทัศน์
98. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดให้เรียนวรรณคดีแต่ละช่วงชั้นกี่เรื่อง
ก. 2 เรื่อง
ข. 4 เรื่อง
ค. 6 เรื่อง
ง. 8 เรื่อง
99. การเรียนการสอนวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครูควรสอนอย่างไร
ก. สอนให้คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งสามารถบรรยายความรู้จากเรื่องได้
ข. สอนให้ฝึกวิจารณ์เรื่องในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้
ค. สอนให้เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตและบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น
ง. สอนให้อ่านและคิดเปรียบเทียบเหตุการณ์จากเรื่อง กับจินตนาการของตนเองได้
100. “การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง รู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ รู้ จักวางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม” ควรใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบใด
ก. การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ข. การเรียนแบบบูรณาการ
ค. การเรียนแบบโครงการ
ง. การเรียนแบบโครงงาน
 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:33:20 น.
Counter : 888 Pageviews.  

วิชาเอกภาษาอังกฤษ


Choose the best answer.
1. A : Hi, _______are you ?
B : Fine, thanks, and you ?
a. What b. How
c. Where d. How much
2. Janet, I’d like you to _______Dan.
a. look at b. speak with
b. chat d. meet
3. Mali teaches English in Nangrong School. She is a_______.
a. teacher b. English
c. janitor d. principal
4. Mr. Somsak works in a hospital. He is a _______.
a. teacher b. clerk
c. doctor d. nurse
5. Buriram is in the_______of Thailand.
a. northwest b. north
c. east d. northeast
6. Taksin is the _______ of Thailand.
a. prime minister b. leader
c. minister d. parth leader
7. King Phumibol has_______the throne for sixty years now.
a. taken b. been in
c. reigned d. gotten
8. We use a _______ to take photographs.
a. camera b. telephone
c. pipe d. canon
9. They always swim in the swimming_______.
a. pond b. canal
c. river d. pool
10. Sompong works in the Royal Thai Army. He is a _______.
a. policeman b. soldier
c. sailor d. postman
11. The man who comes form America is an _______.
a. U.S.A. b. America
c. American d. New York
12. Suteep always has _______ at seven o’clock.
a. lunch b. break fast
c. dinner d. food
13. A woman who sells flowers is a _______.
a. flower woman b. sale woman
c. flowerer d. florist
14. John likes to _______ a guitar after school.
a. take b. play
c. get d. buy
15. After her father died she has been deeply _______ for many years now.
a. cried b. sorrow
c. sad d. sorry
16. James works in a farm. He_______trees by the pipe.
a. feeds b. plants
c. plows d. waters
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
17. His radio is broken. He must _______ it.
a. build b. fix
c. punch d. make
18. Tom is working in a cafeteria. He cooks food. He is a _______.
a. maker b. cooker
c. cook d. cooking
19. She always _______ her clothes on Sunday.
a. sweeps b. makes
c. cleans d. irons
20. A snake_______his foot in the forest.
a. bit b. beat
c. hit d. struck
21. He switched it off. The underlined words means_______.
a. put off b. took off
c. turned off d. got off
22. I gave up cigarette. The underlined words mean_______.
a. quitted b. stopped
c. cancelled d. gave in
23. He shut the door. The underlined word means_______.
a. filled b. leaked
c. opened d. closed
24. She made up her mind to buy a new car. The underlined words mean_______.
a. decided b. making mind
c. determined d. changed mind
25. Keep on singing. I am listening. The underlined words mean_______.
a. make b. go on
c. do d. let’s do
26. There are two dogs in the cage. One is red, _______is black.
a. other b. the other
c. another d. the others
27. I will go to school if it doesn’t_______.
a. rain b. rains
c. raining d. be rained
28. If I _______ you, I will go to America.
a. am b. was
c. were d. are
29. Mr. Dang didn’t go to Bangkok, _______?
a. is he b. does he
c. didn’t he d. did he
30. The three dogs are eating, _______?
a. are they b. aren’t they
c. do they d. don’t they
31. Mrs. Somsri always_______to school late.
a. go b. goes
c. went d. going
32. I know the girl_______you spoke to.
a. who b. which
c. what d. when
33. This is the knife_______you cut the mango with.
a. who b. whom
c. when d. that
34. I was born_______June 24, 1992.
a. in b. on
c. during d. between
35. Miss Ladda often reads a newspaper for_______hour a day.
a. a b. the
c. an d.-
36. John sits_______Damrong and Pranee.
a. during b. among
c. on d. between
37. There are three_______in the kitchen.
a. knives b. knifes
c. mouses d. childs
38. The man who is your father’s older brother is your_______.
a. grandfather b. aunt
c. uncle d. friend
39. This book is mine, that book is_______.
a. hers b. she
c. her d. herself
40. Mr. Somchai has been in Thailand_______three years.
a. since b. for
c. by d. when
41. Mayuree and Mayara sometimes go to the theater by_______.
a. themself b. herself
c. theyselves d. themselves
42. There are_______days in August.
a. 30 b. 28
c. 31 d. 29
43. The man who serves food in the foodshop is the _______.
a. waitress b. waiter
c. mixer d. owner
44. Your book is _______ than mine.
a. expensiver
b. the most expensive
c. expensive
d. more expensive
45. Malee speaks English well. Melai speaks English very well. Malai speaks English_______than Malee.
a. better b. weller
c. best d. louder
46. Mr. Frank has_______to Chiang Mai twice.
a. go b. went
c. gone d. goes
47. I see you and you see_______.
a. I b. mine
c. me d. my
48. My son always goes to school by_______.
a. foot b. feet
c. walk d. walking
49. A : _______?
B : I am 63 kg.
a. What is your heavy
b. What is your length
c. What is your weight
d. How many kilograms are you
50. _______in the morning is the good exercise.
a. Walking b. Walk
c. Walker d. Walks
51. Wichai : Hello. My name is Wichai. What’s your name?
Malai : Hello. I’m Malai. Nice to meet you.
Wichai : _______.
a. I’m sorry
b. Thank you
c. Congratulations
d. Nice to meet you, too
52. A : What’s Thongchai like?
B : _______.
a. He likes watching TV
b. He’s smart and diligent
c. He looks like a man
d. He likes ice cream
53. Pam : I lost my bag.
Mam : _______.
a. Hope to meet you
b. No problem
c. Great, thanks
d. I’m sorry to hear that
54. Jane : I will go to Pattaya this weekend.
Joe : _______.
a. Thank you
b. That’s very kind of you
c. Have a wonderful time
d. Hope to meet you again
55. Linda : This is the present for your birthday.
Windy : Thank you very much.
Linda : _______.
a. You’re welcome b. I’m sorry
c. That’s right d. See you again
56. At the bank
Cashier : _______?
Customer : Yes, please. I’d like to send $ 30 to the US.
a. Do you have money
b. May I borrow your money
c. Can I help you, Sir
d. What do you want
57. At the Bakery’s
Tim : I’d like to have some cupcakes, please. _______?
Assistant : 20 baht each.
a. May I help you
b. How much are they
c. How expensive is it
d. What do you want
58. A telephone call
Kesorn : Hello.
John : Hello. _______?
Kesorn : Just a minute, please.
a. Could I speak to Penpan, please
b. Is Penpan there
c. Are you Penpan
d. Where is Penpan
59. You see an old man falls down. You rush to him and say “_______”
a. Don’t fall for me.
b. Are you all right?
c. Give me a break.
d. Have you seen a doctor?
60. A student in a computer room is having a problem with his computer. He calls the technician and says “_______”
a. There’s something wrong with this computer.
b. Do your job.
c. This computer has a problem.
d. Fix this computer now.
61. Your friend got a scholarship to study abroad, you say “_______”
a. Congratulations. b. Thank you.
c. Turn that off. d. Keep quiet.
62. You are in class and need to go to the toilet. You say to your teacher “_______”
a. Must I go out now, please?
b. I want to go away now.
c. Just a moment, please.
d. May I leave the room?
63. You accidentally step on someone’s foot. You say “_______”
a. Be careful. b. That’s my error.
c. I’m so sorry. d. How about that?
64. You want your friend to buy you some paper for a report. You say “_______”
a. Give me some paper.
b. Get me some some paper.
c. Provide me some paper.
d. Deliver me some paper.
65. A foreigner asks you the way to his hotel. You don’t know that hotel, so you say “_______”
a. Excuse me, I’m getting lost.
b. Sorry. Don’t know.
c. I’m sorry. I don’t know where it is.
d. I’m afraid where is it.
66. You are in your neighbor’s house. You break a glass. Your neighbor says “_______”
a. You’re welcome
b. Take it easy.
c. How could you do such a thing?
d. Don’t worry about it.
67. Your classmate is short of money and asks you “_______”
a. How is 500 baht?
b. Can I borrow 500 baht?
c. Let’s call it 500 baht.
d. Could I loan you 500 baht?
68. You are visiting a friend in a hospital. When you leave you say “_______”
a. Get well soon. b. Recover better.
c. Get in shape. d. Speed up.
WEATHER WORLD TODAY
Amsterdam
19
9
rny
Seoul
30
20
cdy
Paris
23
13
rny
Shiang Hai
28
24
clr
Sydney
15
9
clr
Tokyo
28
24
clr
Read the advertisement and answer question 69 – 71
(Bangkok Post June 3, 2006)
69. According to this weather report, _______is the coldest place.
a. Amsterdam b. London
c. Sydney d. Seoul
70. “rny” stands for_______.
a. rain yesterday b. rainy
c. rain all year d. rain fall
71. The places that have exactly the same temperature and weather patterns are _______.
a. Shiang Hai and Tokyo
b. Seoul and Paris
c. Tokyo and Amsterdam
d. Sydney and Seoul
Read the advertisement and answer question 72 – 73
The Best Golden Retriever in Town
Golden Puppies Birth 17/6/05
Show Quality Males/Females
USA Imported Parents with Pedigree
Tel 01 - 3120712
72. “Retriever” in this ad means _______.
a. a kind of dog b. kennel
c. an animal hunter d. an imported pet
73. “Pedigree” mentioned in the ad refers to_______.
a. dogs’ ready-made food
b. dogs’ owners
c. dogs’ birthplaces
d. dogs’ breeding
OVELIN
The All Natural Food To Keep You Up and Going
Stress and overwork can lead to indigestion and poor appetite. Ovelin, a mixture of fine quality herbs, helps strengthen your digestive systems, improves your ability to absorb food and restores your vitality. Idea for the whole family, Ovelin keeps everyone up and going.
Available at all leading.
Pharmacies and Health Food Centers
74. Ovelin helps reduce_______.
a. stress b. overwork
c. indigestion d. appetite
75. Ovelin can be _______.
a. purchased in a drugstore
b. eaten in a food center
c. sampled in a supermarket
d. found in a fresh food market
Read this dialogue, look at the menu. 76 – 78
At a restaurant
Waiter : Would you like a dessert?
Peter : I’d like a banana split, please.
Jane : Can I have some chocolate cake, please?
Anna : Nothing for me, thanks.
(Later)
Waiter : Here’s your bill.
Menu
Drinks
Desserts
Coke
Cheesecake
$1.80
Large
$0.90
Chocolate cake
$1.60
Medium
$0.75
Ice cream
$1.20
Small
$0.65
Banana split
$2.00
Orange juice
$0.90
Fresh fruit
$0.70
76. Which cost of drinks is the cheapest?
a. $0.90 b. $0.75
c. $0.70 d. $0.65
77. From the dialogue, how much do the customers pay for the bill?
a. $3.60 b. $3.40
c. $2.70 d. $1.20
78. What kind of desserts has ice cream in it?
a. chocolate cake b. cheesecake
c. banana split d. fresh fruit
Read the passage and answer the question 79 – 81
Newborn bears are about the size of small rabbits. After 3 or 4 months the young creatures will begin to walk. However, they are dependent on their mother for at least a year, during which time they will learn the many things they must know to survive.
79. What does “the young creatures” refer to?
a. small rabbits b. mothers
c. newborn bears d. animals
80. What should be the best title of the passage?
a. Newborn bears b. The Creatures
c. Wild animals d. Pets
81. When can the bears live without their mothers?
a. 3 or 4 months
b. 7 months
c. At least 1 year
d. As soon as they are born
Read the passage and answer the question 82 – 87
Whenever my friend’s daughter, Anne, practiced the violin up in her bedroom, their dog always sat at the bottom of the stairs and howled.
One day, Anne’s brother, Eric, had a friend over while she was practicing, and the dog was howling as usual. At the conclusion of the piece, Eric’s friend called to Anne, “Could you please play something the dog doesn’t know?”
82. Anne practiced playing the violin on the _______.
a. ground floor b. roof
c. second floor d. stairs
83. The writer of this story is_______.
a. Anne b. Anne’s mother
c. Eric’s friend d. Eric
84. The phrase “had a friend over” could best be replaced by_______.
a. invited a friend to come to the house
b. had a big argument with his friend
c. was talking to a friend on the phone
d. finished studying with his friend
85. When Anne practiced, the dog_______.
a. always ran away
b. liked to sing along
c. usually got hungry
d. became very sleepy
86. “The piece” refers to the _______.
a. tale b. song
c. animal d. meal
87. Who is Eric?
a. Anne’s brother b. Friend’s daughter
c. Anne’s friends d. dogs
Read the passage and answer the question 88 – 90
Taffy was a thief.
Jake was a thief, too.
One day Jake saw some pictures in the newspaper.
“There are some diamonds in one of the room of the big house on the hill”, Jake said. “Let’s go the house tomorrow night. Let’s steal the diamonds.” “Good idea,” said Taffy. “We’re going to be rich.”
88. What did the thieves want to steal?
a. pictures b. newspaper
c. diamond d. a house
89. When did they go to the house?
a. Tomorrow night. b. In the afternoon.
c. In the morning. d. Tonight.
90. What should be the best title of the story?
a. Taffy
b. Diamonds.
c. The Thieves.
d. The House on the Hill
APPLICATION FORM
NAME
Sukho
Rukthai
AGE
27
NATIONALITY
__(91__
MARITAL STATUS
__(92)__
Read the advertisement and answer question 91 – 92
COURSE REQUIRED
English
91.
a. Thai b. Thailand
c. England d. Britain
92.
a. English b. Single
c. One year d. March 1983
93. Which notice can not be seen in the cinema?
a. EXIT b. ENTRANCE
c. TOILET d. STATIONERY
94. It’s Peter’s birthday. He has got twelve packets of nuts. He has got six friends. He gives _______packets to each friend.
a. one b. two
c. three d. four
95. Bangkok was called the Venice of the East _______it used to have many canals.
a. however b. becausc
c. if d. when
96. A : Is Narin free at wwo thirty? We have a meeting.
B : No, he has an appointment at that time.
Question : Can Narin go to the meeting?
a. No, he won’t be able to.
b. Yes, he can.
c. No, he has a meeting.
d. Yes, he has an appointment.
97. Guest : _______.
Host : I’m glad to hear that.
a. The room is very crowded
b. This is not what I expected
c. I’d really like to leave now
d. I’m having a good time
98. Who lost the match?
a. Yes, it was Dennis.
b. Dennis did.
c. I think I don’t know.
d. No, Dennis didn’t lose the match.
99. How long does it take to get there?
a. About 200 miles.
b. About 2 hours.
c. Yes, it takes a long time.
d. No, it doesn’t take long to get there.
100. The Swedish team was_______by the German team by the score : 0 : 2.
a. beaten b. bitten
c. won d. lost
 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:32:23 น.
Counter : 686 Pageviews.  

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
1. น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลในข้อต่อไปนี้ ข้อใดไม่เอื้อต่อการยังชีพของสิ่งมีชีวิตในน้ำมากที่สุด
ก. มีแบคทีเรียมาก ข. มีอุณหภูมิสูง
ค. มีออกซิเจนสูง ง. มีโลหะมาก
2. ไอออนหรืออะตอมในข้อใดที่มีการจัดอิเล็กตรอนเหมือนกับคลอไรด์ไอออน
ก. F- ข. Ne
ค. Al3+ ง. Ca2+
3. สมบัติในข้อใดไม่จัดว่าเป็นสมบัติของธาตุทั้งคู่
ก. ขนาดของอะตอม อิเล็กโทรเนกาติวิตี
ข. จุดเดือด – จุดหลอมเหลว สภาพขั้ว
ค. อิเล็กโทรเนกาติวิตี พลังงานไอออนไนเซชั่น
ง. สภาพขั้ว ความเป็นกรด – เบส
4. วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหญ่มาก สามารถแบ่งวิชาเคมีออกเป็นกี่สาขา
ก. 3 สาขา ข. 4 สาขา
ค. 5 สาขา ง. 6 สาขา
5. “Sn” เป็นสัญลักษณ์ของธาตุใด
ก. โปรแตสเซียม ข. ดีบุก
ค. เงิน ง. โซเดียม
6. “Biochemsistry” เป็นเคมีสาขาอะไร
ก. ชีวเคมี ข. เคมีอินทรีย์
ค. เคมีเชิงฟิสิกส์ ง. เคมีวิเคราะห์
7. ศูนย์องศาสมบูรณ์เป็นองศาที่
ก. น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
ข. ก๊าซทุกชนิดกลายเป็นของเหลว
ค. สารทุกชนิดกลายเป็นของแข็ง
ง. การเคลื่อนที่ของโมเลกุลในก๊าซมีค่าน้อยที่สุด
8. เคมียุคใหม่ Modern Chemsistry เริ่มต้นใน ค.ศ.ใด
ก. ค.ศ.ที่ 15 – 16 ข. ค.ศ.ที่ 17 – 18
ค. ค.ศ.ที่ 18 – 19 ง. ค.ศ.ที่ 19 –20
9. ในสมัยกลางประวัติศาสตร์ (Middle Ages) ความสนใจในวิชาเคมีเน้นในเรื่องใด
ก. การผลิตเหล้าองุ่น
ข. การผลิตโลหะจากสินแร่
ค. การเล่นแร่แปรธาตุ
ง. การทำแก้ว
10. นักปราชญ์ชาวกรีกเชื่อว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่ด้วยกันกี่ธาตุ
ก. 3 ธาตุ ข. 4 ธาตุ
ค. 5 ธาตุ ง. 6 ธาตุ
11. การจัดลำดับมวลสสารแบ่งออกเป็นกี่อย่าง
ก. 3 ข. 4
ค. 5 ง. 6
12. “Liguid” หมายถึงข้อใด
ก. ของแข็ง ข. สารเนื้อเดียว
ค. สารประกอบ ง. ของเหลว
13. ก๊าซในธรรมชาติมีสมบัติเป็นก๊าซอุดมคติหรือเป็นไปตามแบบจำลองของก๊าซใด
ก. มีอุณหภูมิและความดันสูงพอสมควร
ข. มีความดันสูง
ค. มีความหนาแน่นน้อยมาก
ง. มีปริมาตรเล็ก
14. เป็นสัญลักษณ์ของธาตุใด
ก. ออกซิเจน ข. ไฮโดรเจน
ค. ไนโตรเจน ง. ทองแดง
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
15. “Ag” สัญลักษณ์ของธาตุใด
ก. Mucury ข. Potassium
ค. Silver ง. Sodium
16. สถานะของสารละลายมีกี่สถานะ
ก. 3 ข. 4
ค. 5 ง. 6
17. อากาศประกอบไปด้วยก๊าซไนโตรเจนกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 21 เปอร์เซ็นต์ ข. 58 เปอร์เซ็นต์
ค. 68 เปอร์เซ็นต์ ง. 78 เปอร์เซ็นต์
18. เหล็กกล้าปลอดสนิมประกอบไปด้วยเหล็กกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 70 เปอร์เซ็นต์ ข. 71 เปอร์เซ็นต์
ค. 72 เปอร์เซ็นต์ ง. 73 เปอร์เซ็นต์
19. “Filtration” หมายถึงอะไร
ก. การกลั่น ข. การกรอง
ค. สารละลายอิ่มตัว ง. สารละลายเข้มข้น
20. สสารเป็นสิ่งที่มีตัวตน มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ เป็นคุณสมบัติทางใดของสสาร
ก. ทางเคมี
ข. ทางกายภาพ
ค. ทางเคมีและทางกายภาพ
ง. ทางเคมีและชีวภาพ
21. “จุดเทียนไข” เป็นการเปลี่ยนแปลงของสสารทางใด
ก. ทางเคมี ข. ทางกายภาพ
ค. ทางชีวภาพ ง. ถูกทุกข้อ
22. ระดับพลังงานในอิเล็กตรอนมีอยู่กี่ชนิด
ก. 3 ชนิด ข. 4 ชนิด
ค. 5 ชนิด ง. 6 ชนิด
23. “กรด” คือ
ก. สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H+
ข. สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH
ค. สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ HO
ง. สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ O
24. สิ่งที่บอกความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายเรียกว่าค่าอะไร
ก. HP ข. PH
ค. BH ง. CH
25. ก๊าซในวิชาเคมีแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท ข. 4 ประเภท
ค. 3 ประเภท ง. 2 ประเภท
26. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะการจัดตารางธาตุในปัจจุบัน
ก. ธาตุที่เป็นโลหะส่วนใหญ่อยู่ทางด้านซ้าย แต่อโลหะจะอยู่ทางด้านขวาของตารางธาตุ
ข. ธาตุที่อยู่ในคาบใดย่อมจะมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากับเลขที่ของคาบนั้น
ค. ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเท่ากัน
ง. โดยใช้การจัดอิเล็กตรอนในออร์บิตอลเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งธาตุในตารางธาตุได้เป็นสองพวกคือ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ และธาตุ ทรานซิชัน
27. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. พันธะไอออนิก เป็นพันธะที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างไอออนที่มีประจุต่างชนิดกัน
ข. อะตอมคู่สร้างพันธะที่มีค่าอิเล็กโทเนกาติวิตีไม่ต่างกันมาก มักจะเป็นโมเลกุลโควาเลนต์
ค. พันธะโควาเลนต์คือ พันธะที่เกิดจากอะตอมของธาตุเดียวกันหรือต่างชนิดกันมารวมกันโดยมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน
ง. สารประกอบไอออนิกเป็นสารประกอบที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ
28. NH3 หนัก 10 กรัม มี NH3 อยู่กี่โมล กี่โมเลกุล (กำหนดให้ น้ำหนักอะตอม N = 14, H = 1)
ก. 0.6 โมล 3.6 x 1023 โมเลกุล
ข. 0.06 โมล 3.6 x 1023 โมเลกุล
ค. 0.6 โมล 3.6 x 1022 โมเลกุล
ง. 0.06 โมล 3.6 x 1022 โมเลกุล
29. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดไม่มีผลต่อความเข้มข้นของ CO ในระบบสมดุล
ก. เพิ่มอุณหภูมิ ข. เติมไอน้ำ
ค. เติม H2 ง. เติมคะตะลิสต์
30. ข้อใดเปรียบเทียบองค์ประกอบของโครงสร้างของดีเอนเอ และอาร์เอนเอ ไม่ถูกต้อง
ก. เบสในดีเอนเอ (นอกจาก 3 ชนิดที่เหมือนกัน) คือ ยูราซิล เบสในอาร์เอนเอ คือ ไธมีน
ข. น้ำตาลในดีเอนเอ คือ 2 – ดีออกซี – D ข ไรโบส น้ำตาลในอาร์เอนเอ คือ ดี – ไร โบส
ค. ดีเอนเอ และอาร์เอนเอ ต่างก็เป็นโพลิเมอร์ของนิวคลีโอไลด์
ง. ดีเอนเอ และอาร์เอนเอ ต่างก็มีองค์ประกอบย่อยเป็นน้ำตาล เบส และฟอสเฟต เหมือนกัน
31. จงบอกลักษณะเฉพาะของโมเลกุลก๊าซในการถ่ายพลังงานจลน์แก่โมเลกุลข้างเคียงเมื่อเกิดการปะทะกัน
ก. มีการถ่ายทอดหรือสูญเสียพลังงานจลน์เนื่องจากการปะทะกัน
ข. ไม่มีการถ่ายทอดหรือสูญเสียพลังงานจลน์เนื่องจากการปะทะกันเลย
ค. ความเร็วของการเคลื่อนที่ของแต่ละโมเลกุลจะเท่ากันคงที่
ง. ขึ้นอยู่กับว่าก๊าซนั้นวิ่งไปชนกับโมเลกุลข้างเคียงบ่อยแค่ไหน
32. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับความดันไม่ถูกต้อง
ก. คือแรงกระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
ข. เกิดจากแรงชนของโมเลกุลก๊าซต่อผนังภาชนะ
ค. ความดันจะสูง เมื่อโมเลกุลมีความเร็วสูง
ง. เมื่อความเข้มข้นของก๊าซสูง จำนวนโมเลกุลที่จะวิ่งชนผนังภาชนะจะต่ำ
33. ความหนืดขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
ก. ปริมาตร
ข. ความเร็วของโมเลกุล
ค. อุณหภูมิ
ง. ความดัน
34. ถ้าต้องการเปลี่ยนสารอัลดีไฮด์ให้เป็นแอลกอฮอล์ จะใช้ปฏิกิริยาอะไร
ก. ใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อเพิ่มออกซิเจน
ข. ใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อลดออกซิเจน
ค. ใช้ปฏิกิริยารีดักชันเพื่อเพิ่มไฮโดรเจน
ง. ใช้ปฏิกิริยารีดักชันเพื่อลดไฮโดรเจน
35. ให้เรียกชื่อสารที่มีโครงสร้างต่อไปนี้ตามระบบ IUPAC
CH3 – CH2 – CH – CH – CH3
| |
CH3 – CH3
ก. 2 – Methypentane
ข. 4 – Methypentane
ค. 2 – Methybutane
ง. 2, 3 – dimethypentane
36. เพราะเหตุใดในขณะที่เปิดขวดน้ำอัดลมจึงมีฟองอากาศวิ่งขึ้นมาที่ปากขวดมากมาย
ก. ก๊าซในขวดถูกอัดไว้ด้วยความดันที่สูงกว่าภายนอกขวด
ข. ก๊าซในขวดถูกอัดไว้ด้วยความดันที่ต่ำกว่าภายนอกขวด
ค. การละลายของก๊าซจะเพิ่มขึ้น
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ค.
37. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการออสโมซิส
ก. แพร่ผ่านเนื้อเยื่อ
ข. แพร่จากความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำ
ค. ขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวถูกละลาย
ง. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
38. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ แอมแปร์ และคูลอมบ์
ก. แอมแปร์คือหน่วยของกระแสไฟฟ้า
ข. คูลอมบ์เกิดจากการจับตัวของธาตุเงินจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต
ค. คูลอมบ์คือปริมาณกระแสไฟฟ้า
ง. แอมแปร์ = คูลอมบ์/วินาที
39. ผลึกของแข็ง มีสมบัติสำคัญอะไรบ้างที่แตกต่างจากของเหลวและก๊าซทางสมบัติทางฟิสิกส์
ก. มีจุดหลอมเหลวไม่แน่นอน
ข. มีรูปทรงเรขาคณิตทุกชนิดเหมือนกัน
ค. ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความกดดัน
ง. แรงยึดระหว่างอนุภาคหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวและก๊าซ
40. ท่านนั่งอยู่ห้องข้างๆ ได้ยินเสียงเพื่อนคุยกัน เป็นคุณสมบัติของคลื่นข้อใด
ก. การแทรกสอด ข. การสะท้อน
ค. การหักเห ง. การเลี้ยวเบน
41. ข้อใดต่อไปนี้เขียนความสัมพันธ์ ไม่ถูกต้อง
ก. ความเร็ว มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที
ข. ความเร่ง มีหน่วยเป็นเมตร/นาทียกกำลังสอง
ค. ระยะทางมีหน่วยเป็นเมตร
ง. ความหนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
42. คำนวณหาค่าได้จากจุดตัดของเส้นมัธยฐานเป็นการหาค่าของข้อใด
ก. หาศูนย์กลางมวล
ข. หาศูนย์ถ่วงของวัตถุ
ค. หาจุดบัพ
ง. หาจุดปฏิบัพ
43. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอัตราเร็วเป็นคาบได้ถูกต้อง
ก. ในเวลา 1 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางกี่เมตร
ข. ในเวลา 1 วินาที วัตถุหมุนเป็นวงกลมกวาดพื้นที่ได้กี่เรเดียน
ค. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 รอบใช้เวลากี่วินาที
ง. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 วินาทีเคลื่อนที่ได้กี่รอบ
44. การแกว่งตามธรรมชาติ แตกต่างจากการแกว่งแบบหน่วง อย่างไร
ก. การแกว่งตามธรรมชาติ ไม่มีแรงเสียดทาน การแกว่งแบบหน่วงมีความหนืดของตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง
ข. การแกว่งตามธรรมชาติ มีอัมปลิจูดลดลงตามเวลา การแกว่งแบบหน่วงมีอัมปลิจูดคงที่
ค. การแกว่งตามธรรมชาติ จะหยุดแกว่งในที่สุด การแกว่งแบบหน่วงจะไม่หยุดแกว่ง
ง. การแกว่งตามธรรมชาติ คาบยาวกว่า การแกว่งแบบหน่วง
45. ข้อใดกล่าวถึงรังสีเอกซ์และรังสีแกมม่าได้ถูกต้อง
ก. รังสีแกมม่าผลิตได้จากการทำให้อิเล็กตรอนความเร็วสูงหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง
ข. รังสีเอกซ์ผลิตได้จากการทำให้อิเล็กตรอนความเร็วสูงหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง
ค. รังสีเอกซ์ผลิตได้จากการแผ่รังสีจากนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีที่ไม่เสถียร
ง. รังสีเอกซ์และรังสีแกมม่ามีช่วงคลื่นและความถี่ไม่คาบเกี่ยวกัน
46. ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของคลื่นเสียงไม่ถูกต้อง
ก. ความเร็วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ข. อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
ค. เป็นคลื่นตามยาว
ง. จุดปฏิบัพจะทำให้ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้น
47. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. รถไฟวิ่งผ่านสถานี – คลื่นนิ่ง
ข. เครื่องบินไอพ่นบินผ่านหลังคาบ้าน – เรโซแนนซ์
ค. ค้างคาวส่งสัญญาณเพื่อหาตำแหน่ง – การเลี้ยวเบนของเสียง
ง. ได้ยินเสียงเดินทางกลับถึงแหล่งกำเนิดใช้เวลาเกิน 0.1 วินาที – เสียงก้อง
48. ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์จะกวาดพื้นที่ได้เท่ากันในเวลาเท่ากัน เนื่องจาก
ก. ดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าอยู่ไกลดวงอาทิตย์
ข. ดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าอยู่ไกลดวงอาทิตย์
ค. กฎแห่งคาบ
ง. กฎแห่งทางโคจรรูปวงรี
49. อิมัลติฟรายเออร์ในระบบต่อไปนี้ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ระบบ
อิมัลติฟรายเออร์
ก.
การย่อยอาหารประเภทไขมัน
น้ำดี
ข.
น้ำนม
เคซีน
ค.
น้ำสลัดไข่
น้ำส้มสายชู
ง.
น้ำซักผ้าที่มีไขมัน
สบู่หรือผงซักฟอก
50. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง
ก. ขณะจ่ายไฟ ค่าศักย์ไฟฟ้าของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่มีค่าคงที่
ข. ขณะจ่ายไฟ สารที่เข้าทำปฏิกิริยาเป็นสารชนิดเดียวกัน
ค. ตัวรีดิวซ์มีการเปลี่ยนแปลงค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับ 4
ง. ระดับความเข้มข้นของกรดมีผลต่อศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
51. รถยนต์มวล m กิโลกรัม วิ่งด้วยอัตราเร็ว v เมตร/วินาที บนทางโค้งที่มีรัศมีความโค้ง R เมตร อัตราเร็ว v ที่พอดีที่ทำให้รถยนต์เริ่มหลุดจากความโค้งเป็นไปตามสมการในข้อใด
ก. v = mRg
ข. v = Rg
ค. v = mRg
ง. v = mg
52. ในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ำเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากบริเวณน้ำลึกไปบริเวณน้ำตื้นความยาวคลื่น ความเร็ว และความถี่ของคลื่นเป็นอย่างไร
ก. ความยาวคลื่นและความเร็วน้อยลง ความถี่คงที่
ข. ความยาวคลื่นและความเร็วมากขึ้น ความถี่คงที่
ค. ความยาวคลื่นน้อยลง ความถี่มากขึ้น ความเร็วคงที่
ง. ความยาวคลื่นมากขึ้น ความถี่น้อยลง ความเร็วคงที่
53. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกสูบที่ความดัน P และอุณหภูมิ 273 K มีโมเลกุลเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย V ชนฝาลูกสูบจำนวน f ครั้ง/วินาที ถ้าเพิ่มปริมาตร กระบอกสูบเป็น 2 เท่า ด้วยการขยายลูกสูบโดยทำให้อุณหภูมิคงที่ ความถี่ในการชนฝาลูกสูบจะเป็นเท่าใด
ก. f/4 ข. f/2
ค. f ง. f
54. โปรตอนจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ลงหาผิวโลกในแนวดิ่งบริเวณศูนย์สูตรของโลกซึ่งมีสนามแม่เหล็กโลกขนานกับผิวของโลกโปรตอนจะเป็นไปในทิศทางใด
ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้
ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก
55. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าหลายอนุภาควิ่งผ่านบริเวณสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโดยทิศที่วิ่งตั้งฉากกับสนามทั้งสองอนุภาคที่วิ่งไปโดยไม่เบนออกจากแนวเดิมจะมีปริมาณใดเท่ากัน
ก. ประจุ
ข. ความเร็ว
ค. มวล
ง. อัตราส่วนประจุต่อมวล
56. ถ้านำกระดาษทึบแสงมาปิดช่วงครึ่งซ้ายของเลนส์ที่ทให้เกิดภาพของวัตถุบนฉากข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ภาพของวัตถุจะหายไป
ข. ภาพซีกซ้ายของวัตถุจะหายไป
ค. ภาพซีกขวาของวัตถุจะหายไป
ง. ภาพของวัตถุจะครบทุกส่วน
57. ชายสองคนมีมวลเท่ากันนั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือ ของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยนิ่งอยู่ในน้ำนิ่ง ถ้าชายที่อยู่หัวเรือเดินไปหาชายที่อยู่ท้ายเรือเรือนี้จะเคลื่อนที่อย่างไร
ก. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายเรือ
ข. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหัวเรือ
ค. เรือจะอยู่นิ่งเหมือนเดิม
ง. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายเรือแล้วกลับที่เดิม
58. จากปฏิกิริยานิวเคลียร์
XNHN+→+15711147
X ตามสมการคือข้อใด
ก. นิวตรอน ข. อิเล็กตรอน
ค. โปรตอน ง. โพซิตรอน
59. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ภาพเสมือนจะเกิดขึ้นเสมอ หากวัตถุอยู่ด้านหน้ากระจกนูน
ข. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ เป็นภาพจริงเสมอ
ค. ภาพที่เกิดจากกระจกเว้ามีได้กรณีเดียว คือวัตถุจะต้องอยู่ห่างจากผิวกระจกน้อยกว่าความยาวโฟกัสของกระจก
ง. ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าเป็นได้ทั้งภาพจริงภาพเสมือน
60. อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
ก. ความถี่ของการสั่นแหล่งกำเนิด
ข. ความเข้มของแหล่งกำเนิดเสียง
ค. อุณหภูมิของอากาศ
ง. ความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง
61. A และ B เป็นลูกบอลชนิดเดียวกันลูกบอล A ถูกขว้างออกไปในแนวราบ และลูกบอล B ถูกปล่อยให้ตกลงในแนวดิ่งพร้อมกันที่ระดับความสูงเท่ากัน ข้อใดถูกต้อง
1) ลูกบอล A ตกถึงพื้นก่อนลูกบอล B
2) ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน
3) ลูกบอล A จะมีอัตราเร็วสูงกว่าขณะตกถึงพื้น
4) ลูกบอล B จะมีอัตราเร็วสูงกว่าขณะตกถึงพื้น
ข้อความที่ถูกต้องคือ
ก. ข้อ 1 ถูก ข. ข้อ 1 และ 3 ถูก
ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก ง. ข้อ 2 และ 4 ถูก
62. ในขณะที่มวลมีความเร่ง ความเร็วจะเป็นอย่างไร
ก. มีขนาดเพิ่มขึ้น และมีทิศทางเดียวกับความเร่ง
ข. มีขนาดเพิ่มขึ้น แต่มีทิศทางไม่จำเป็นต้องมีทิศทางเดียวกับความเร่ง
ค. ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเพิ่มขึ้น แต่ทิศทางเดียวกับความเร่ง
ง. ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเพิ่มขึ้น และไม่จำเป็นต้องมีทิศทางเดียวกับความเร่ง
63. ในการขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนราบขณะเลี้ยงโค้งถ้าไม่ให้รถล้มผู้ขับขี่ต้องเอียงตัวและรถให้ทำมุมที่พอเหมาะกับแนวดิ่งเพื่ออะไร
ก. ให้แนวแรงลัพธ์ของคนและรถอยู่ในแนวดิ่ง
ข. ให้แนวแรงลัพธ์ของคนและรถผ่านจุดศูนย์กลางมวลของรถและคน
ค. ให้แนวแรงลัพธ์ที่พื้นกระทำต่อรถและคนกับแรงเสียดทานระหว่างยางรถกับถนนผ่านจุดศูนย์กลางมวลรวมของรถและคน
ง. ให้แนวแรงลัพธ์ของแรงสู่ศูนย์กลางและแรงที่โลกดึงดูดรถและคนผ่านจุดศูนย์กลางมวลรวมของรถและคน
64. มวลก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 1 หน่วย ในแนวราบ ข้อใดกล่าวผิด
ก. ขนาดของความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมีค่าคงที่
ข. ขนาดของความเร็วที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีค่าคงที่
ค. ความเร็วเชิงมุมที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีค่าคงที่
ง. ความเร่งที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีค่าคงที่
65. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1) ความดันของของเหลวขึ้นกับความลึกของของเหลว
2) ความดันของของเหลวที่ผิวภาชนะมีทิศตั้งฉากกับผิวภาชนะ
3) ความดันของของเหลวไม่ขึ้นกับรูปร่างภาชนะแต่ขึ้นกับภาชนะ
4) ความดันของของเหลวขึ้นกับชนิดของของเหลว
ข้อความที่ถูกต้องคือ
ก. 1 เท่านั้น ข. 1 และ 2
ค. 1, 2 และ 3 ง. 1, 2 และ 4
66. ถ้าระดับน้ำในตู้ปลารูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แรงทั้งหมดที่น้ำกระทำต่อด้านข้างของตู้ปลา จะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่า
ก. 2 เท่า ข. 4 เท่า
ค. 6 เท่า ง. 8 เท่า
67. แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนจะเป็นตามข้อใด
ก. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อน
ข. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนยกกำลังสอง
ค. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนและความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อน
ง. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อนยกกำลังสองและความยาวเขื่อน
68. เมื่อนำหลอดแก้วคะปิลลารี่จุ่มลงในถ้วยน้ำร้อน พบว่าระดับน้ำในหลอดคะปิลลารี่สูงขึ้นเมื่อน้ำเย็นลงเพราะเหตุใด
ก. ความหนาแน่นของน้ำร้อนน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำเย็น
ข. ความหนืดของน้ำร้อนน้อยกว่าความหนืดของน้ำเย็น
ค. ความตึงผิวของน้ำร้อนน้อยกว่าความตึงผิวของน้ำเย็น
ง. หลอดคะปิลลารี่ที่จุ่มลงในน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของน้ำ
69. เมื่อทดลองหย่อนลูกกลมเล็กๆ โลหะก้อนหนึ่งลงไปในของเหลวต่างชนิดกันจะพบว่า
ก. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวทุกประเภทมีค่าเท่ากันหมด
ข. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวที่มีความหนืดสูงมีค่าน้อยกว่าในของเหลวที่มีความหนืดต่ำ
ค. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะแปรผันตรงกับความหนืดของของเหลวเท่านั้น
ง. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะขึ้นอยู่กับระดับความสูงของของเหลว
70. เส้นลวดที่ทำจากอะลูมิเนียมและเส้นลวดที่ทำจากเหล็กกล้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวตั้งต้นเท่ากันโดยมีค่ามอดูลัสของยังของเหล็กกล้า สูงกว่าของอะลูมิเนียม ถ้านำวัตถุ 2 ก้อน มวลเท่ากัน มาแขวนติดกับปลายเส้นลวดทั้งสองนี้ข้อใดกล่าวผิด
ก. ความเค้นของลวดทั้งสองเส้นเท่ากัน
ข. ความเครียดตามยาวของเส้นลวดที่ทำจากอะลูมิเนียมจะมีค่ามากกว่าเส้นลวดที่ทำจากเหล็กกล้า
ค. ลวดที่ทำจากอลูมิเนียมจะยืดออกมากกว่าเส้นลวดที่ทำจากเหล็กกล้า
ง. เส้นลวดที่ทำจากเหล็กกล้าจะยืดออกมากกว่าเส้นลวดที่ทำจากอลูมิเนียม
71. ในการใช้ปรอททำเทอร์โมมิเตอร์มีคุณสมบัติที่ไม่ดีอย่างไร
ก. ทำให้บริสุทธิ์ได้ยาก
ข. มองเห็นได้ยาก
ค. วัดอุณหภูมิต่ำกว่าปกติธรรมชาติได้ไม่ดี
ง. วัดอุณหภูมิต่ำกว่าปกติธรรมชาติได้ไม่ดี
72. ปริมาณความร้อนในวัตถุหนึ่งคืออะไร
ก. ระดับความร้อนในวัตถุ
ข. ค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของแต่ละโมเลกุลของวัตถุนั้น
ค. ผลบวกของพลังงานจลน์ของโมเลกุลทุกโมเลกุลของวัตถุนั้น
ง. พลังงานกลที่เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนภายในวัตถุนั้น
73. วัตถุ A มีอุณหภูมิสูงกว่าวัตถุ B เมื่อนำวัตถุทั้งสองมาวางแตะกันความร้อนจะถ่ายเทจากวัตถุ A ไปสู่วัตถุ B………………
ก. ถ้าวัตถุทั้งสองอยู่ในสภาพของเหลว
ข. ถ้าวัตถุทั้งสองอยู่ในสภาพก๊าซ
ค. จนกระทั่งวัตถุทั้งสองเย็นลง
ง. จนกระทั่งวัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน
74. เมื่ออากาศหนาวเวลาที่พูดคุยกันจะเห็นไอน้ำออกจากปากเกิดจากปรากฏการณ์ความร้อนชนิดใด
ก. การนำ การพา และการแผ่รังสี
ข. การแผ่รังสี
ค. การนำ
ง. การพา
75. เมื่อนำกระป๋องนมข้นเปล่าซึ่งบนฝากระป๋องมีเพียงรูที่เจาะไว้สองรูมาเผาไฟให้ร้อนจัดแล้วราดด้วยน้ำเย็นทันทีจะพบว่ากระป๋องบุบบู้บี้ สาเหตุที่สำคัญคือ
ก. อุณหภูมิของก๊าซภายในกระป๋องลดลงอย่างรวดเร็ว
ข. ความดันของก๊าซภายในกระป๋องลดลงต่ำกว่าความดันภายนอก
ค. ปริมาตรของก๊าซภายในกระป๋องลดลง
ง. ปริมาณของก๊าซภายในกระป๋องที่เหลืออยู่มีน้อย
76. การทดลองเรื่องแสง การทดลองใดบ้างที่จำเป็นในการแสดงว่าแสงเป็นคลื่นตามขวาง
1) การหักเห 2) การเลี้ยวเบน 3) โพลาไรเซชัน
ก. 1, 2 และ 3 ข. 1 และ 2
ค. 2 และ 3 ง. 3 เท่านั้น
77. ริ้วแสงสีต่างๆ ที่เห็นบนฟองสบู่เกิดจากปรากฏการณ์ใดเป็นสำคัญ
ก. การสะท้อน ข. การหักเห
ค. การเลี้ยวเบน ง. การแทรกสอด
78. อุปกรณ์ใดไม่สามารถใช้ในการทดลองหาค่าความยาวคลื่นแสงได้
ก. ปริซึม ข. แผ่นโพลารอยด์
ค. สลิตคู่ ง. เกรตติ้ง
79. รังสีอินฟาเรดและคลื่นไมโครเวฟมีสิ่งใดที่เหมือนกัน
1) เป็นคลื่นประเภทเดียวกัน
2) มีประโยชน์ในการสื่อสารเหมือนกัน
3) ตรวจรับด้วยฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกัน
ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. 1 และ 2
ค. 2 และ 3 ง. 1, 2 และ 3
80. ไอโซโทปเป็นชื่อเรียกนิวเคลียสของธาตุตามข้อใด
ก. มีจำนวนนิวคลีออนเท่ากัน
ข. มีจำนวนโปรตอนเท่ากับนิวตรอน
ค. มีจำนวนโปรตอนต่างกันแต่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน
ง. มีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน
81. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
2) กลุ่มอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในตัวนำ
3) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความหน่วง
เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ
ก. 1 และ 2 ข. 2 และ 3
ค. 2 ง. 3
82. สิ่งมีชีวิตพวก “โปรติสตา” แบ่งตามลักษณะเซลล์ได้กี่กลุ่ม
ก. 1 กลุ่ม ข. 2 กลุ่ม
ค. 3 กลุ่ม ง. 4 กลุ่ม
83. “อาณาจักรเมตาซัว”เป็นการจำแนกสิ่งมีชีวิตในกลุ่มใด
ก. กลุ่มโปรคาริโอติกเซลล์
ข. กลุ่มยูคาคาริโอติกเซลล์
ค. กลุ่มพืช
ง. กลุ่มสัตว์
84. การศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. DNA ข. NAD
ค. NRA ง. DND
85. “ไมซีเลียม” ของเชื้อรามีหน้าที่อย่างไร
ก. สร้างอาหาร ข. ยึดเกาะวัตถุ
ค. สร้างสปอร์ ง. ให้หายใจ
86. โปรโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. ยูคาคาริโอติกเซลล์ ข. โปรคาริโอติกเซลล์
ค. กลุ่มพืช ง. กลุ่มสัตว์
87. “บัดสการ์” ในยีสต์ หมายถึงอะไร
ก. นิวเคลียสของยีสต์
ข. สปอร์ของยีสต์
ค. รอยแผลที่เป็นเซลล์ลูก
ง. รอยแผลเป็นที่เซลล์แม่
88. การจำแนกหมวดหมู่ของโปรโตรซัว แบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน Sarcodina จัดเป็นโปรโตรซัวในกลุ่มใด
ก. กลุ่มที่เคลื่อนที่โดยใช้แฟลกเจลลา
ข. กลุ่มที่เคลื่อนที่โดยใช้ขาเทียม
ค. กลุ่มที่เคลื่อนที่โดยใช้ซีเลีย
ง. กลุ่มไม่มีโครงสร้างในการเคลื่อนที่
89. สาหร่ายที่มีความสำคัญและนับว่าเป็นบรรพบุรุษของพืชได้แก่สาหร่ายในข้อใด
ก. สาหร่ายสีเขียว ข. สาหร่ายสีแดง
ค. สาหร่ายสีน้ำตาล ง. สาหร่ายสีน้ำเงิน
90. “Adventitious root” จัดเป็นรากชนิดของพืช
ก. รากเกิดจากเอมบริโอของเมล็ด
ข. รากเกิดจากรากแก้ว
ค. รากเกิดจากส่วนของลำต้นพืช
ง. รากเกิดจากรากแขนง
91. คำกล่าวที่ว่า “ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตพวก Obligate intracellular parasites” หมายความว่าอย่างไร
ก. ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเมื่ออยู่นอกเซลล์โฮสต์
ข. ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเมื่ออยู่ในเซลล์โฮสต์
ค. ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้ทุกสภาพอากาศ
ง. ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น
92. โครงสร้างใดของแบคทีเรียที่เป็นพิษต่อแมลง
ก. Spore Body
ข. Exosporium
ค. Sporulation
ง. Parasporal Bodies
93. “Hypsophyll” เป็นใบพิเศษที่เกิดจากส่วนใดของพืช
ก. ส่วนของลำต้น ข. ส่วนของดอก
ค. ส่วนของผล ง. ส่วนของราก
94. การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนอิสระของแบคทีเรียใช้สารอะไรเป็นตัวรับอิเลคตรอน
ก. สารไนโตรเจน
ข. สารคาร์บอนไดออกไซด์
ค. สารไนเตรต
ง. สารฟอสเฟต
95. การหมักน้ำตาลด้วยแบคทีเรียแลคติก กลุ่ม “โฮโมเฟอร์เมนเตทีฟ” จะได้สารใหม่ส่วนใหญ่เป็นสารใด
ก. กรดแลคติก ข. กรดอะซิตริก
ค. กรดฟอร์มิค ง. กรดซันฟิวลิค
96. ถ้าแบคทีเรียเริ่มต้นมีจำนวน 2.83 x 107 เซลล์/มิลลิลิตร แบคทีเรียสุดท้ายมีจำนวน 4.5 x 108 เซลล์/มิลลิลิตร ใช้เวลาในการแบ่งเซลล์ 135 นาที แบคทีเรียชนิดนี้ใช้เวลาในการแบ่งเซลล์เท่าใด
ก. 39.3 นาที ข. 93.3 นาที
ค. 33.9 นาที ง. 135 นาที
97. “สารละลายไฮเปอร์โทนิค” เกิดขึ้นได้อย่างไร
ก. สารละลายในเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่านอกเซลล์
ข. สารละลายนอกเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่าในเซลล์
ค. สารละลายนอกเซลล์และในเซลล์มีความเข้มข้นเท่ากัน
ง. ภายในเซลล์ไม่มีสารละลาย
98. คลื่นความถี่สูงสามารถทำลายแบคทีเรียได้เพราะอะไร
ก. ทำให้ผนังเซลล์แตก
ข. ทำให้ผนังเซลล์แข็งตัว
ค. ทำให้นิวเคลียสแตก
ง. ทำให้ของเหลวในเซลล์แข็งตัว
99. “Allerge” หมายถึงโรคที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. โรคติดต่อ ข. โรคมะเร็ง
ค. โรคไขกระดูก ง. โรคภูมิแพ้
100. กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยากระทำโดยวิธีใด
ก. โดยการกรอง
ข. โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมี
ค. โดยใช้จุลินทรีย์
ง. โดยใช้วิธีแลกเปลี่ยนประจุ
 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:31:40 น.
Counter : 1400 Pageviews.  


hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.